Visa resultat för omröstning: 3589
Avslag 5 11.11%
Bifall 40 88.89%
1 mötesdeltagare (2.17 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 46. Visa röstlängd