Visa resultat för omröstning: 3615
Bifall 37 75.51%
Avslag 12 24.49%
4 mötesdeltagare (7.55 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 53. Visa röstlängd