Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Motioner och propositioner (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=853)
-   -   Motion B43: Sakpolitik: Socialpolitik: A-kassa som övergångsförsäkring [bifallen] (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=39172)

Mötespresidiet 2013-10-06 22:07

Motion B43: Sakpolitik: Socialpolitik: A-kassa som övergångsförsäkring [bifallen]
 
Alla arbetslösa är inte arbetslösa och därför blir reglerna i arbetslöshetsförsäkringssystemet om att man ska vara aktivt arbetssökande rena farsen.

En inte ovanlig situation är att en person som blir arbetslös redan har ett jobb på gång eller att man som arbetslös hittar ett jobb med tillträde en bit framåt i tiden.

Som regelverket är konstruerat måste man fortsätta vara aktivt arbetssökande under tiden fram tills dess att man börjar det nya jobbet, annars förlorar man sin a-kassa. Detta innebär att man fortsätter belasta arbetsförmedling och andra system eftersom man ska ha en handlingsplan, vara i kontakt med sin förmedlare etc.

Arbetsförmedlare med klienter som är i den här situationen tycks inse det absurda i situationen men har inte rätt att säga att man kan strunta i att söka jobb. Arbetssökande och kontaktperson ägnar därför tid åt att spela upp en slags teater där man låtsas att arbetssökande och liknande fortgår.

Arbetslöshetsförsäkring är tänkt att vara en övergångsförsäkring mellan jobb, men just i situationen att en person konkret är mellan två definierbara arbeten för en avgränsad definierbar tidsrymd, så fungerar inte systemet. Om man vägrade delta i teatern skulle man plötsligt straffas med att inte få kunna utnyttja den försäkring man har anslutit sig till bara för att man varit framgångsrik i sitt jobbsökande.

Lösningen är enkel, billig och skulle befria arbetsförmedling, a-kassor och andra myndigheter från en massa administration.
  • Sätt en tidsgräns för hur länge man har rätt att uppbära a-kassa mellan jobb om man redan har en definierad tillträdesdag.
  • Är det längre än t ex två månader till dess att man tillträder sitt nya jobb är man skyldig att vara aktivt arbetssökande.
  • Är det kortare förs man över till ett system där det enda som krävs för att uppbära a-kassa är att man uppvisar sitt nya anställningskontrakt med tillträdesdag.
  • Hanteringen av detta kan skötas av en dator dit man skickar inskannade handlingar.

En invändning mot systemet är att det öppnar för missbruk. Men den a-kassa man uppbär på detta sätt måste ju naturligtvis vara villkorad att man verkligen tillträder det nya jobbet.

En annan invändning är att folk skulle utnyttja detta för att få en a-kassebetald semester mellan jobb. Fast det gör man ju redan fast godtyckligt och lite beroende på hur vänligt inställd ens handläggare på arbetsförmedlingen är, eftersom arbetsförmedlingen sänker kraven eller ser mellan fingrarna med att de flesta som redan har ett nytt jobb att gå till kanske inte är så värst aktiva i sitt arbetssökande.

Alltså vore det rimligaste för att a-kassan ska fungera som övergångsförsäkring mellan ett just avslutat jobb och ett redan kontrakterat jobb som påbörjas inom kort, att människor i den situationen undantogs från kravet att vara aktivt arbetssökande.

flintberg 2013-10-07 20:01

Sv: Motion B43: Sakpolitik: Socialpolitik: A-kassa som övergångsförsäkring
 
Har nyligen varit i den här situationen faktiskt. Och det är slöseri med resurser att a-kassan ska lägga tid på att hantera korttidsarbetslösa. Det är också vansinne att studenter ska behöva ta socialhjälp med allt vad det innebär i belastning, eller a-kassa, för att klara sommaren. Jag lägger ett tilläggsyrkande.

flintberg 2013-10-07 20:10

Jag har lagt yrkande B43-Y02:
att Piratpartiet ska verka för att lagen om arbetslöshetsförsäkring ändras så att det blir möjligt att söka tidsbegränsad arbetslöshetsförsäkring.
Min tanke här är att man ska kunna välja - antingen går man med på alla (förnedrande) hanteringar man utsätts för och får a-kassa i enlighet med nuvarande lagstiftning, där man får hjälp och stöd och krav och coachning osv från AF.

Eller så söker man tidsbegränsat stöd, om man har jobb på G, tror sig vara säker på att kunna få jobb eller är student och ska studera. Men man blir i det läget utförsäkrad alternativt fast i en lägstanivå på ersättningen efter de 90 dagarna.

Det skapar en möjlighet för de som har en position där de vet att inom 90 dagar har de ett jobb och behöver inte belasta ett ansträngt system, och för t.ex. studenter som vet att det är ny termin snart.

Man kan istället låta AF fokusera på att coacha till arbete för de som behöver stödet.

Henrik Brändén 2013-10-07 20:20

Sv: Motion B43: Sakpolitik: Socialpolitik: A-kassa som övergångsförsäkring
 
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras så att arbetslösa som inom kort börjar ett nytt jobb undantas från kravet på att vara aktivt arbetssökande"

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären och Björn som lagt tilläggsyrkande att justera sina yrkanden till den formen.

AndersLindbäck 2013-10-07 22:31

Jag ogillar yrkande B43-Y01:
att partiet tar som sin mening att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras så att arbetslösa som inom kort börjar ett nytt jobb undantas från kravet på att vara aktivt arbetssökande
Är man abetslös 2 månader så kan man faktisk ta kortare vikariet och inte belasta statskassan.

AndersLindbäck 2013-10-07 22:32

Jag ogillar yrkande B43-Y02:
att Piratpartiet ska verka för att lagen om arbetslöshetsförsäkring ändras så att det blir möjligt att söka tidsbegränsad arbetslöshetsförsäkring.
Man är arbetslös tills man hittar ett jobb.

flintberg 2013-10-07 22:43

Sv: Motion B43: Sakpolitik: Socialpolitik: A-kassa som övergångsförsäkring
 
Citat:

Ursprungligen postat av flintberg (Inlägg 287589)
Har nyligen varit i den här situationen faktiskt. Och det är slöseri med resurser att a-kassan ska lägga tid på att hantera korttidsarbetslösa. Det är också vansinne att studenter ska behöva ta socialhjälp med allt vad det innebär i belastning, eller a-kassa, för att klara sommaren. Jag lägger ett tilläggsyrkande.

Problemet jag har är att jag tog upp rätt mkt resurser för att jag vägrade behandlas som en siffra i systemet. På 60 dagar begick myndigheten 4 fel i sin hantering av mig och jag överklagade tre beslut.

Medan du är arbetslös ska du anmäla dig, komma på en kurs om hur du skriver CV och vilka webbplatser du kan hitta jobb på. Även om du ska börja plugga igen i höst. Du ska lämna månadsrapport varje månad och visa vilka jobb du har sökt.

Innan du får lov att ens anmäla dig måste du ha skrivit in all information i datorn som står på plats. Och du måste ha skrivit ut ett jobb som du är beredd att söka innan du ens får anmäla dig. (Helsingborg).

Jo, du läste rätt - även om du har ett jobb du blivit erbjuden som inte har satt ut en annons måste du printa en annan annons och visa upp att du kan söka den.

Mitt förslag är att man ska kunna söka en korttids-akassa med normal ersättning men mindre uppföljning. Man kan tänka sig variationer på denna. En är att man förenklar än mer - all uppföljning är begränsad första 60 dagarna i arbetslösheten och bygger på frivillighet. Först efter 60 dagar sätter man in kontrollorganen, uppföljningstvång, uppvisande av betyg (ända ner i grundskolan även om det var 25 år sen) osv.

Anna Blixt 2013-10-08 08:23

Jag ogillar yrkande B43-Y01:
att partiet tar som sin mening att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras så att arbetslösa som inom kort börjar ett nytt jobb undantas från kravet på att vara aktivt arbetssökande
Dels har detta NADA med PP att göra, men kravet ska vara kvar! Självfallet ska man vara aktivt arbetssökande under hela den period man vill lyfta a-kassa. Om man vill låta bli att söka jobb inför en planerad jobbstart kan man göra det på eget ansvar och till egen kostnad.

Henrik Brändén 2013-10-08 09:57

Jag gillar yrkande B43-Y01:
att partiet tar som sin mening att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras så att arbetslösa som inom kort börjar ett nytt jobb undantas från kravet på att vara aktivt arbetssökande
Bort med onödig resurskrävande byråkrati.

AndersLindbäck 2013-10-11 10:42

Re: Motion B43: Sakpolitik: Socialpolitik: A-kassa som övergångsförsäkring
 
Citat:

Ursprungligen postat av Henrik Brändén (Inlägg 287951)
Jag gillar yrkande B43-Y01:
att partiet tar som sin mening att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras så att arbetslösa som inom kort börjar ett nytt jobb undantas från kravet på att vara aktivt arbetssökande
Bort med onödig resurskrävande byråkrati.

Du menar införa mer byråkrati. Nu tvingas man ta upp och utreda om en person faktiskt kommer få ett jobb senare och det inte är ett falsk påstående sam införa regler för hur det skall hanteras.

För arbetsförmedlingen så blir det mera att hålla reda på. Det enda det förenklare för är den arbetssökande som då slipper ägna sin annars lediga tid åt att försöka få ett tillfälligt jobb tills det att denne återfår sitt gamla jobb.


Detta kan missbrukas så att folk då med jämna mellanrum tar en korttidssemester som arbetslös.


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 16:25.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson