Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Motioner (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=967)
-   -   B11: Kulturpolitik: Skolbibliotek [avslagen] (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=40918)

Mötespresidiet 2017-03-13 15:51

B11: Kulturpolitik: Skolbibliotek [avslagen]
 
Tillgången till ett skolbibliotek är idag inte en självklarhet för många elever. Än mindre tillgången till en skolbibliotekarie. Men båda dessa komponenter är av oerhörd vikt för att elever ska få tillgång till litteratur och information samt kunna lära sig informationssökning, källkritik etc. Skolbiblioteket är en av enheterna som förbereder eleverna på det vuxna livet. Därför är det också viktigt att skolbiblioteken reflekterar de andra typer av bibliotek eleverna kan tänkas stöta på senare i livet. Som folk- och universitetsbibliotek.

Ett folkbibliotek blir ofta en spegling av det lokala samhället. På folkbiblioteket ställer lokala konstnärer ut och lokala författare inbjuds till samtal etc. Detta gör att lokalinvånare kan vara med och påverka verksamheten på biblioteken och där skapas också ett forum för lokala yttringar. Skolbiblioteken borde anta samma roll på sina respektive skolor. På så vis skapas forum där eleverna själva kan reflektera över livet, skolan, närområdet och andra frågor.

Magnus Andersson 2017-04-17 20:10

Jag ogillar yrkande B11-Y01:
att Skolbibliotek behövs för att komplettera studierna. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Fri och tillgänglig kunskap öppnar nya möjligheter för skola och utbildning. Piratpartiet anser att all utbildning måste förbereda barn, ungdomar och vuxna för att möta och utnyttja den informationsväv som idag genomsyrar samhället även utanför skolan. Undervisningen måste präglas av mångfald och upptäckarlust. En människa som lär sig att söka och tycka om kunskap kommer alltid att fortsätta att leta kunskap och på så sätt göra sitt eget och andras liv rikare.”

Alla grundskoleelever skall garanteras tillgång till ett skolbibliotek med skolbibliotekarier. Antalet skolbibliotekarier per skolbibliotek måste baseras på andelen elever kopplade till skolbiblioteket. Detta för att det ska vara möjligt för skolbiblioteken att möta varje elevs behov.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.

Magnus Andersson 2017-04-17 20:10

Jag ogillar yrkande B11-Y02:
att Ett skolbibliotek är inte bara till för att tillhandahålla litteratur till elever. I Piratpartiets principrogram står det att:

“Piratpartiet anser att all utbildning måste förbereda barn, ungdomar och vuxna för att möta och utnyttja den informationsväv som idag genomsyrar samhället även utanför skolan. Undervisningen måste präglas av mångfald och upptäckarlust.”

Skolbiblioteket skall aktivt samarbeta med eleverna i deras konstyttringar samt öppna upp forum för samtal.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.

Magnus Andersson 2017-04-17 20:11

Jag ogillar yrkande B11-Y03:
att Det är problematiskt att skolbiblioteken inte dras med i digitaliseringen. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Piratpartiet anser att all utbildning måste förbereda barn, ungdomar och vuxna för att möta och utnyttja den informationsväv som idag genomsyrar samhället även utanför skolan. Undervisningen måste präglas av mångfald och upptäckarlust. En människa som lär sig att söka och tycka om kunskap kommer alltid att fortsätta att leta kunskap och på så sätt göra sitt eget och andras liv rikare.”

Skolbiblioteken måste reflektera andra bibliotekstyper, och kunna förbereda elever på alla typer av format, även digitala. Skolbiblioteket ska kunna tillhandahålla material och delar av sina kataloger digitalt över webben.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.

anderserk 2017-04-21 21:59

Jag har lagt yrkande B11-Y04:
att alla grundskoleelever skall garanteras tillgång till ett skolbibliotek med skolbibliotekarier.
ett formaliserat utdrag ur huvudmotionen, som jag stöder

MattiasR 2017-04-22 17:25

Jag har lagt yrkande B11-Y05:
att mötet antar ställningstagandet "Alla grundskoleelever ska garanteras tillgång till ett skolbibliotek med bibliotekarier. Antalet skolbibliotekarier per skolbibliotek måste baseras på andelen elever kopplade till skolbiblioteket. Detta för att det ska vara möjligt för skolbiblioteken att möta varje elevs behov."

MattiasR 2017-04-22 17:26

Jag har lagt yrkande B11-Y06:
att mötet antar ställningstagandet "Alla grundskoleelever ska garanteras tillgång till ett skolbibliotek med skolbibliotekarier".

MattiasR 2017-04-22 17:27

Jag har lagt yrkande B11-Y07:
att mötet antar ställningstagandet "Skolbibliotek ska aktivt samarbeta med eleverna i deras konstyttringar samt öppna upp forum för samtal".

MattiasR 2017-04-22 17:27

Jag har lagt yrkande B11-Y08:
att mötet antar ställningstagandet "Skolbiblioteken måste reflektera andra bibliotekstyper, och kunna förbereda elever på alla typer av format, även digitala. Skolbiblioteket ska kunna tillhandahålla material och delar av sina kataloger digitalt över webben".

Sofia Hartelius 2017-04-23 13:53

Jag Jämkar bort mitt yrkande B11-Y01 till fördel för B11-Y05.

Mitt bortjämkade B11-Y01:
Skolbibliotek behövs för att komplettera studierna. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Fri och tillgänglig kunskap öppnar nya möjligheter för skola och utbildning. Piratpartiet anser att all utbildning måste förbereda barn, ungdomar och vuxna för att möta och utnyttja den informationsväv som idag genomsyrar samhället även utanför skolan. Undervisningen måste präglas av mångfald och upptäckarlust. En människa som lär sig att söka och tycka om kunskap kommer alltid att fortsätta att leta kunskap och på så sätt göra sitt eget och andras liv rikare.”

Alla grundskoleelever ska garanteras tillgång till ett skolbibliotek med skolbibliotekarier. Antalet skolbibliotekarier per skolbibliotek måste baseras på andelen elever kopplade till skolbiblioteket. Detta för att det ska vara möjligt för skolbiblioteken att möta varje elevs behov.

B11-Y05, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Alla grundskoleelever ska garanteras tillgång till ett skolbibliotek med bibliotekarier. Antalet skolbibliotekarier per skolbibliotek måste baseras på andelen elever kopplade till skolbiblioteket. Detta för att det ska vara möjligt för skolbiblioteken att möta varje elevs behov."


Bättre formulering


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 08:21.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson