Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Motioner (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=967)
-   -   B47: Innovation- och utvecklingspolitik: Motverkande av patent [avslagen] (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=40941)

Mötespresidiet 2017-03-13 17:37

B47: Innovation- och utvecklingspolitik: Motverkande av patent [avslagen]
 
Hela stycke 2.2 av principprogrammet handlar om hur patent och idémonopol hämmar utvecklingen. Det upprepas många gånger hur informationstekniken kan främja människor, inte minst de som idag är fattiga och göra det enklare för kulturskapare och kreatörer att vara aktiva. Det innovationspolitiken kan tillägga utöver det är att även i den fysiska världen måste finnas liknande förutsättningar för utveckling och nyskapande.

Magnus Andersson 2017-04-17 22:34

Jag ogillar yrkande B47-Y01:
att Piratpartiet ska anta texten "Vi vill motverka patent i allmänhet och mjukvarupatet i synnerhet, såväl på EU-nivå som att Patent- och registreringsverket gör minsta möjliga tolkning av de skyldigheter EU:s regelverk tvingar oss att följa vad gäller patentbegränsningar."
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.

Anton Nordenfur 2017-04-21 23:56

Jag har lagt yrkande B47-Y02:
att Piratpartiet ska anta ställningstagandet: "Vi vill motverka patent i allmänhet och mjukvarupatet i synnerhet, såväl på EU-nivå som att Patent- och registreringsverket gör minsta möjliga tolkning av de skyldigheter EU:s regelverk tvingar oss att följa vad gäller patentbegränsningar."
Säger exakt samma sak som OP men bättre formulerat.

Mab 2017-04-23 16:10

Sv: B47: Innovation- och utvecklingspolitik: Motverkande av patent
 
Det är precis den här typen av lösa yrkanden som vi försökte bli av med när vi rev upp den tidigare sakpolitiken. Målet var att istället anta längre dokument där kopplingen till vårt principprogram tydligt framgick i texten som vi antog.

I det här fallet är yrkandena dessutom i stort sett helt meningslösa då det enbart är detaljer kring en värdering som förklaras betydligt bättre i vårt principprogram:

Citat:

2.2 Patent och andra idémonopol hämmar innovationer och utveckling

Starka ekonomiska aktörer lägger idag hinder för en fri användning av kunskap, idéer och information. Patent, växtsortsskydd, designskydd, varumärkesskydd och annan immaterialrätt sägs ha skapats för att stimulera och underlätta innovationer och utveckling. I själva verket är de ofta reliker från en tid med en starkt reglerad och styrd ekonomi, som försvårar innovation och utveckling och skapar onödiga globala orättvisor.
I dag köper och söker företag patent och andra idémonopol bara för att hindra konkurrenter från att utnyttja dem. Många företag söker aggressivt patentmonopol på en rad närmast självklara principer för att kunna skrämma bort konkurrenter med hot om stämningar. När olika aktörer hävdar delvis överlappande patent i olika kombinationer blir det riskabelt för entreprenörer och företag att utnyttja många spännande innovationer. I kunskapsintensiva branscher måste därför många företag ägna lika stora resurser åt immaterialrättslig juridik som åt forskning och utveckling. Det är slöseri med resurser. Det hämmar innovationer. Det gynnar stora etablerade aktörer, och skapar en besvärlig situation för de små och medelstora företag, där många verkligt intressanta innovationer sker.
Idémonopol är också problematiska ur ett rent humanitärt perspektiv. När idémonopolister tar ut höga priser för att täcka kostnaden för utveckling av exempelvis nya läkemedel eller grödor är priset ofta satt efter betalningförmågan i de rika länderna. Detta innebär att människor i fattigare delar av världen utestängs från många av utvecklingens frukter: De bästa medicinerna och härdigaste eller nyttigaste grödorna blir ett privilegium för människorna i den rika delen av världen. Friare kunskap och utnyttjande av innovationer bidrar därför till att minska ekonomiska klyftor både inom och mellan länder.Piratpartiet anser att immaterialrätt och andra inskränkningar i principen om fritt utnyttjande av information bara ska göras om det finns väldokumenterade positiva effekter som motiverar sådana inskränkningar.
Det är uppenbart att de tankar som motionen bygger på ligger helt i linje med vad som redan står i principprogrammet, och jag ser därför absolut inget behov av ett lösryckt ställningstagande i en fråga som redan täcks utmärkt av vårt principprogram.

Jag anser därför att motionen bör avslås.

Jan-Erik 2017-04-23 19:33

Jag har lagt yrkande B47-Y03:
att mötet antar ställnigstagandet: "Vi vill motverka patent i allmänhet och mjukvarupatent i synnerhet, såväl på EU-nivå som att Patent- och registreringsverket gör minsta möjliga tolkning av de skyldigheter EU:s regelverk tvingar oss att följa vad gäller patentbegränsningar."
Samma som ursprungsyrkandet

Sennah 2017-05-07 06:03

Sv: B47: Innovation- och utvecklingspolitik: Motverkande av patent
 
Patent främjar den tekniska utvecklingen genom att
a) Möjliggöra finansiering av utvecklingsintensiva projekt
b) Tvinga företagen att offentliggöra vad som annars skulle förblivit företagshemligheter.

Övrig användning skall begränsas i så stor stor utsträckning som möjligt. Delar uppfattningen att expansion av patentsystemet skall motverkas.

Dock är skrivningen ” gäller patentbegränsningar” svår att tyda. Avses att man skall göra patentomfånget (kraven)så snäva som möjligt eller att minimera de områden som skall man kan patentera?
Yrkar avslag eftersom motionen inte tillför någon precisering av nuvarande skrivning

Andreas Bjärnemalm 2017-05-08 02:18

Jag ogillar yrkande B47-Y01:
att Piratpartiet ska anta texten "Vi vill motverka patent i allmänhet och mjukvarupatent i synnerhet, såväl på EU-nivå som att Patent- och registreringsverket gör minsta möjliga tolkning av de skyldigheter EU:s regelverk tvingar oss att följa vad gäller patentbegränsningar."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.

Andreas Bjärnemalm 2017-05-08 02:18

Jag ogillar yrkande B47-Y02:
att Piratpartiet ska anta ställningstagandet: "Vi vill motverka patent i allmänhet och mjukvarupatent i synnerhet, såväl på EU-nivå som att Patent- och registreringsverket gör minsta möjliga tolkning av de skyldigheter EU:s regelverk tvingar oss att följa vad gäller patentbegränsningar."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.

Andreas Bjärnemalm 2017-05-08 02:19

Jag ogillar yrkande B47-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Vi vill motverka patent i allmänhet och mjukvarupatent i synnerhet, såväl på EU-nivå som att Patent- och registreringsverket gör minsta möjliga tolkning av de skyldigheter EU:s regelverk tvingar oss att följa vad gäller patentbegränsningar."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 13:46.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson