Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Motioner och propositioner (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=853)
-   -   Motion B25: Sakpolitik: Migration: Ökad transparens i flyktingmottagandet [avslagen] (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=39130)

Mötespresidiet 2013-10-03 21:10

Motion B25: Sakpolitik: Migration: Ökad transparens i flyktingmottagandet [avslagen]
 
Den här motionen behandlar en av de politiska frågor som väcker som allra intensivast debatt – nämligen Sveriges flyktingmottagande. Det är en brännande politisk fråga särskilt sedan Sverigedemokraterna under lång tid ökat i väljarstöd och till sist kommit in i riksdagen.

Det är också en brännande fråga eftersom den omfattar så många ämnen, allt från värderingsfrågor till ekonomi.

Låt mig börja med att utveckla ämnet genom att konstatera att det finns olika kategorier av flyktingar.

1951 års flyktingkonvention

Dels har vi de med asylskäl enligt 1951 års flyktingkonvention.

”[Asylberättigad flykting är den] som flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet [...]”.

Sverige tar – till skillnad från vad man skulle kunna tro – emot färre människor enligt flyktingkonventionen än jämförbara länder. Sverige är också det land som fällts flest gånger för brott mot FN:s tortyrkonvention.

Sverige är skyldigt att ovillkorligen ta emot flyktingar som behöver skydd enligt 1951 års flyktingkonvention. De har rätt till asyl i vårt land. Här är det inte fråga om att vi har ett ”generöst” flyktingmottagande, det är fråga om att leva upp till vad vi bundit oss till via konvention.

Sverige måste komma till rätta med migrationsverkets rättosäkra bedömningar – som i praktiken kan ge två bröder med samma asylskäl olika besked om uppehållstillstånd – och att vi ger jämförelsevis få människor statusen som konventionsflyktingar.

Det första yrkandet avser denna grupp. Men yrkande två och tre - om ökad transparens - gäller inte denna grupp människor.

Kategorin ”skyddsbehövande” flyktingar

Sedan har vi de människor som klassas som ”skyddsbehövande” enligt svensk lagstiftning. (Uttrycket står inom citationstecken just eftersom det är ett uttryck, inte för att ifrågasätta människornas skyddsbehov.)

Sverige tar emot en förhållandevis stor mängd människor som är ”skyddsbehövande”. Det är främst mottagandet av ”skyddsbehövande” flyktingar som är den ”generösa” delen av svenskt flyktingmottagande, eftersom vi tar emot ganska många i jämförelse med andra EU-länder av samma storlek. Denna grupp omfattar exempelvis människor som flytt från krig eller naturkatastrofer.

Bedömningen av vilka som är ”skyddsbehövande” är djupt rättsosäkert eftersom migrationsverket är under starkt politiskt tryck att enbart ge uppehållstillstånd till så stort antal människor varje år som uppfattas som hanterligt.

Kvotflyktingar via FN-systemet

Sverige tar varje år emot en liten mängd skyddsbehövande människor från internationella flyktingläger, via FN-systemet. Det rör sig om ca 2000 personer. Dessa personer går direkt in i det svenska samhället, utan åratal av rättsosäker asylprövning. Det är FN som ger dessa människor flyktingstatus.

Hyckleriet som präglar det svenska flyktingmottagandet

I världen finns enligt en beräkning av UNICEF ca 30 till 35 miljoner flyktingar (dvs. skyddsbehövande människor). Det är en siffra som är några år gammal – troligen är det avsevärt fler nu efter de omvälvande händelserna i Mellanöstern och Nordafrika.

I Sverige har politikerna länge velat ge sken av att vi är beredda att ta emot alla skyddsbehövande människor som tar sig till vårt land. Det är vi inte beredda att göra. Det har vi aldrig varit. Flyktingmottagande kostar nämligen en massa pengar på kort sikt (även om det är en investering på lång sikt) och riskerar dessutom att skapa lokala sociala problem.

Folk i allmänhet är väl medvetna om att Sverige inte är redo att ta emot obegränsade mängder skyddsbehövande. Eftersom det bara är Sverigedemokraterna som vågar vara öppna med den saken och tala om flyktingmottagandets kostnader (även om deras retorik är främlingsfientlig och i felaktig) lyckas de vinna röster på att uppfattas som det enda ”ärliga” alternativet.

Eftersom Sverige inte är redo att ta emot alla skyddsbehövande, laborerar politikerna med definitionerna kring vilka människor som är ”skyddsbehövande” (tidigare hette det ”humanitära skäl”). Detta skapar politisk styrning under bordet och en rättsosäker situation för de skyddsbehövande. Samtidigt urholkar det möjligheten till skydd i Sverige.

Den extrema ståndpunkten

Vissa anser att Sverige ska öppna upp sina gränser, att vi verkligen ska vara redo att ta emot alla skyddsbehövande som kommer hit.

Eftersom Piratpartiet är långt ifrån det politiska inflytande som skulle krävas för att genomföra en sådan långtgående ståndpunkt, skulle den ståndpunkten bara leda till att vi bidrar till systemet av hyckleri där vi låtsas vara beredda att ta emot alla skyddsbehövande, fastän detta inte är sant.

Istället tycker jag att Piratpartiet bör inta ståndpunkten att mottagandet av skyddsbehövande människor bör öka (och gärna ange en siffra!) men inte att vi ska avskaffa den reglerade invandringen.

Reglerat flyktingmottagande via demokratisk transparens

Piratpartiet behöver en egen unik infallsvinkel på frågan om Sveriges flyktingmottagande.

Eftersom frågan är het politiskt är den ganska sönderhackad och söndermalen av de etablerade partierna. Tyvärr har detta hackande och malande inte lett till någon förbättrad situation – vare sig när det gäller den rättsosäkra bedömningen av de asylsökandena eller folks tilltro till vår reglerade invandring. Det har i sin tur öppnat dörren för Sverigedemokraterna.

Piratpartiets ståndpunkt bör naturligtvis utgå från våra grundläggande principer. Det bör vara nybyggande och utgå från transparens och demokratiskt ansvarsutkrävande.

Därför föreslår jag att begreppet ”skyddsbehövande” avskaffas i svensk flyktinglagstiftning.

Istället låter vi riksdagen varje år rösta om hur många (!) skyddsbehövande människor vi ska ta emot via FN:s kvotflyktingsystem.

Piratpartiet bör stå för en radikal linje – ett lämpligt första steg kan vara att öka mottagandet från ca 2000 personer om året till ca 30 000 personer.

Det finns inget skäl till varför människor ska ha förtur till uppehållstillstånd i Sverige bara för att de lyckats ta sig till vårt land. Låt oss istället ta emot skyddsbehövande människor från de internationella flyktinglägren runt om på jorden.

De flesta svenskar vill att Sverige ska ta ett stort ansvar för flyktingmottagandet i världen. Vi måste sluta vara rädda för att en öppen och transparent behandling av antalet människor vi ska ta emot, skulle leda till att främlingsfientliga krafter vinner mark. Tvärtom skulle en invandring enligt tydliga demokratiska och transparenta principer – där vi öppet diskuterar antalet skyddsbehövande vi vill ta emot varje år – hålla de främlingsfientliga på sin plats. Det skulle inte längre enbart vara Sverigedemokraterna som diskuterar frågan om antalet flyktingar.

Låt oss tvinga politikerna att ta ansvar för hur många skyddsbehövande människor vi ska ta emot. Låt oss även stå för ett ökat flyktingmottagande!

Henrik Brändén 2013-10-07 20:51

Sv: Motion B25: Sakpolitik: Migration: Ökad transparens i flyktingmottagandet
 
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att
medlemsmötet antar ställningstagandet: "En oberoende kommission ska tillsättas ..."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.

Anna Blixt 2013-10-08 08:06

Jag ogillar yrkande B25-Y02:
att begreppet "skyddsbehövande" ska avskaffas i svensk flyktinglagstiftning och att Sverige istället ökar antalet skyddsbehövande kvotflyktingar vi tar emot via FN-systemet, samt att riksdagen årligen ska besluta om detta antal.
Jag ser det som fel att bestämma på förhand hur många vi ska ta emot. Bättre att hålla siffran öppen, så att vi kan agera om det skulle utbryta en kris.

Anna Blixt 2013-10-08 08:07

Jag ogillar yrkande B25-Y03:
att Sverige ska öka antalet kvotflyktingar vi tar emot via FN-systemet från dagens knappt 2000 till ca 30 000.
En sådan massiv ökning måste förankras bättre med övrig invandringspolitik.

Henrik Brändén 2013-10-08 08:35

Sv: Motion B25: Sakpolitik: Migration: Ökad transparens i flyktingmottagandet
 
Jag har en undran: Innebär FNs flyktingkonvention skydd för flyktingar undan förföljelse för sexuell läggning? Om inte så innebär väl detta förslag att vi inte längre anser att sådana flyktingar ska ges asyl i Sverige, och att vi får skicka "garderoben"-affischerna och flyerserna till pappersåtervinningen?:(

Anton Nordenfur 2013-10-08 22:18

Sv: Motion B25: Sakpolitik: Migration: Ökad transparens i flyktingmottagandet
 
Citat:

Ursprungligen postat av Henrik Brändén (Inlägg 287920)
Jag har en undran: Innebär FNs flyktingkonvention skydd för flyktingar undan förföljelse för sexuell läggning? Om inte så innebär väl detta förslag att vi inte längre anser att sådana flyktingar ska ges asyl i Sverige, och att vi får skicka "garderoben"-affischerna och flyerserna till pappersåtervinningen?:(

Jag förstår inte riktigt hur du menar. Inget yrkande skriver väl att vi bara ska ta emot flyktingar som skyddas av FNs flyktingkonvention?

Henrik Brändén 2013-10-08 23:04

Sv: Motion B25: Sakpolitik: Migration: Ökad transparens i flyktingmottagandet
 
Citat:

Ursprungligen postat av Anton Nordenfur (Inlägg 288152)
Jag förstår inte riktigt hur du menar. Inget yrkande skriver väl att vi bara ska ta emot flyktingar som skyddas av FNs flyktingkonvention?

Som jag läser motionen ska vi fortsätta ta emot de flyktingar som skyddas av flyktingkonventionen, plus ta emot ett fixerat och mycket större antal kvotflyktingar som väljs ut åt oss av FN, avskaffa de regler som gör att vi kan ta emot skyddsbehövande som inte lever upp till reglerna i flyktingkonventionen.

Sexuell läggning pekas inte ut som flyktingskäl i flyktingkonventionen. Därav min fråga.

När jag nu läst på lite mer ser jag dock att Sverige har en lag som dels innebär att man copypejstat in flyktingkonventionen rakt av, dels gjort lite tillägg, och i de tilläggen ingår förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet.

Sedan talas om skyddsbehov i separata lagar.

Sålunda rör man inte skyddet för hbtq-personer genom att avskaffa asylrätten för "skyddsbehövande". Men det kan vara värt att notera till den dag vi eventuellt ska försvara detta ställningstaganade att det skyddet inte ges av 1951 års flyktingkonvention, utan av särskild tilläggslagstiftning vi gjort i Sverige.

AndersLindbäck 2013-10-10 00:12

Jag ogillar yrkande B25-Y01:
att en oberoende kommission ska tillsättas med uppdraget att utreda varför Sverige ger jämförelsevis få asylsökande flyktingstatus enligt 1951 års flyktingkonvention. Kommissionen bör även utreda varför Sverige är det land som fällts flest gånger för brott mot FN:s tortyrkonvention.
Kommissionen borde kolla på svenska lagarna och varför de leder till att sverige fälls av FN.

AndersLindbäck 2013-10-10 00:15

Jag har lagt yrkande B25-Y04:
att att piratpartiet antar ställningstagandet "Tillsätt en utredning för att undersöka varför sveriges fälls för brott mot FN:s tortyrkonvention med uppdrag att ge förslag på vilka åtgärder som behöver göras för att stoppa att sverige fälls i framtiden."
Målet bör ju vara att stoppa att sverige fälls genom att ändra hur sverige behandlar flyktingar.

AndersLindbäck 2013-10-10 00:17

Jag ogillar yrkande B25-Y02:
att begreppet "skyddsbehövande" ska avskaffas i svensk flyktinglagstiftning och att Sverige istället ökar antalet skyddsbehövande kvotflyktingar vi tar emot via FN-systemet, samt att riksdagen årligen ska besluta om detta antal.
Vi kraftig flyktingvåg så bör sverige kunna ta emot fler flyktingar - tex. om estland råkar i krig så bör vi ta emot de vi kan hjälpa och inte stoppa folk pga en kvot är fylld.


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 08:36.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson