Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Piratpartiets Vårmöte 2017 (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=962)
-   -   02. Mötets behörighet [avklarad] (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=40964)

Mötespresidiet 2017-04-09 22:49

02. Mötets behörighet [avklarad]
 

2. Mötets behörighet

Stänger 2017-04-11 22:00

Mötet ska nu avgöra ifall det anser sig behörigen utlyst. Det finns ett yrkande för mötet att ta ställning till.
Du kan välja att antingen bifalla eller avslå yrkandet, eller så kan du välja 'Avstår'. Avstår innebär att du markerar att du varit delaktig i voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen. Avstår kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen.

Yrkande mötet har att ta ställning till:
att mötet finner sig behörigt utlyst

Bifall innebär att mötet har funnits behörigt utlyst och kan fortsätta enligt planerna.
Avslag innebär att mötet avbryts och stadgans §4.1.5 träder in.
Ur stadgan:
Citat:

4.1.5 Skulle medlemsmöte finnas obehörigt ska mötespresidiet inom en (1) vecka kalla till ett extra medlemsmöte. På detta extra medlemsmöte tas endast de punkter upp som skulle behandlats på det obehöriga mötet.
---
Äldre text:

Mötet ska ta ställning till om det är behörigt utlyst. Stadgarna skriver:
Citat:

4.1.2 Partistyrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte, dels via partiets hemsida samt via e-post till de medlemmar som har gett partiet sin adress.
4.1.3 Kallelse ska postas senast sex (6) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt.
4.1.4 Mötespresidiet ansvarar för att möteshandlingar postas senast tre (3) veckor innan mötet inleds, för att mötet ska vara behörigt.
Presidiet mailade på styrelsens uppdrag ut kallelse till mötet den 27 februari 2017 klockan 16:52.

Mail med länk till alla inkomna handlingar skickades ut den 20 mars 2017 klockan 16:21.

Stopp för yrkanden i ärendet är tisdag 11 april kl 19.00. Lyfta tillbakadragna yrkanden kan göras till kl 21.00 samma dag. Votering sker från tisdag 11 april kl 22.00 till onsdag 12 april kl 22.00.

Andreas Bjärnemalm 2017-04-11 12:24

Sv: 02. Mötets behörighet
 
Jag yrkar
att mötet finner sig behörigt utlyst

Mötespresidiet 2017-04-12 21:22

Sv: 02. Mötets behörighet [avklarad]
 
Finner att mötet förklarats behörigt utlyst


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 16:36.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson