Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Profilfrågor till valkampanjen och antal kandidater till riksdagslistan (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=986)
-   -   08. Val av antal kandidater till Riksdagsvalet 2018 [avklarad] (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=41251)

Mötespresidiet 2018-02-01 21:35

08. Val av antal kandidater till Riksdagsvalet 2018 [avklarad]
 
Mötet ska besluta hur många personer partiet ska ha på sin riksdagslista. Det gör vi här.

Stopp för yrkanden i ärendet är torsdag 8 februari kl 21.00. Lyfta tillbakadragna yrkanden kan göras till kl 23.00 samma dag.

Henry Rouhivuori 2018-02-01 22:04

Sv: 08. Val av antal kandidater till Riksdagsvalet 2018
 
En valsedel består av en framsida och en baksida. Det är få som vänder på en valsedel för att se vilka kandidater som finns där.

Inför denna medlemsomröstning om riksdagslistan finns det 28 kandidater vad jag får det till som accepterat en kandidatur. Förra primärvalet byggdes upp genom att listan skulle ha 2/3 av antal kandidater upp till 40 namn.

Jag är inte helt säker på om 28 namn ryms på framsidan på valsedeln, men om det gör det och det inte finns starka anledningar att ha en spärr som tidigare, så är det 28. Då vi nog behöver allt folk vi har till riksdagsarbetet.

Andreas Bjärnemalm 2018-02-01 23:51

Sv: 08. Val av antal kandidater till Riksdagsvalet 2018
 
Citat:

Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori (Inlägg 297821)
Jag är inte helt säker på om 28 namn ryms på framsidan på valsedeln, men om det gör det och det inte finns starka anledningar att ha en spärr som tidigare, så är det 28. Då vi nog behöver allt folk vi har till riksdagsarbetet.

Jag har för mig att det i diskussionerna inför listan 2014 talades om att 22 namn skulle vara nån form av sweet spot. Att ifall det skulle vara fler namn än så på listan så minskade textstorleken.
Jag hade för mig att det var du som sa det Henry, kan det stämma? Är det något du känner igen?

Mab 2018-02-02 01:06

Sv: 08. Val av antal kandidater till Riksdagsvalet 2018
 
Citat:

Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori (Inlägg 297821)
Jag är inte helt säker på om 28 namn ryms på framsidan på valsedeln, men om det gör det och det inte finns starka anledningar att ha en spärr som tidigare, så är det 28. Då vi nog behöver allt folk vi har till riksdagsarbetet.

Alla medlemmar får givetvis yttra sig i alla frågor som diskuteras på medlemsmötet. Men jag skulle starkt rekomendera samtliga som anmält sig som kandidater till riksdagslistan att inte uttala sig i frågan om hur många namn vi ska ha på vår lista. Det framstår lätt som att man uttalar sig i egen sak för att öka sin egen chans att hamna på listan, snarare än som en opartisk medlem.

Med det sagt så yrkar jag

att mötet fastställer att antalet kandidater till riksdagsvalet 2018 skall vara 20 personer.


Mötet är till för att välja våra kandidater, inte för att enbart rangordna dem. Det innebär att vi, enligt mig, bör ha en siffra lägre än antalet nominerade kandidater. Det bör krävas mer än att tacka ja till en nominering för att hamna på vår riksdagslista.

20 är en högst godtycklig siffra, men den har fördelen att vara det antal kandidater vi hade på våra valsedlar till EU-valen 2009 och 2014. Det är även ungefär 2/3 av våra anmälda kandidater (avrundat uppåt). Siffran är även jämn, samt delbar med 2, 4, 5 samt 10. Vilket kanske inte är superviktiga egenskaper, men ändock.

Henry Rouhivuori 2018-02-02 09:33

Sv: 08. Val av antal kandidater till Riksdagsvalet 2018
 
Citat:

Ursprungligen postat av Andreas Bjärnemalm (Inlägg 297822)
Jag har för mig att det i diskussionerna inför listan 2014 talades om att 22 namn skulle vara nån form av sweet spot. Att ifall det skulle vara fler namn än så på listan så minskade textstorleken.
Jag hade för mig att det var du som sa det Henry, kan det stämma? Är det något du känner igen?

Ja så var det att textstorleken minskar om det var fler än 22 namn på valsedeln. Om vi vill ha (1) en valsedel med kandidater på framsidan av valsedeln och att (2) ha en så tydlig valsedel som går, så är 22 namn det optimala. Förutsatt då att layouten på själva namnlistan på valsedeln inte påverkas av den grafiska loggan som finns på valsedeln detta valet.

Magnus Andersson 2018-02-02 20:05

Sv: 08. Val av antal kandidater till Riksdagsvalet 2018
 
Citat:

Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori (Inlägg 297821)
Jag är inte helt säker på om 28 namn ryms på framsidan på valsedeln, men om det gör det och det inte finns starka anledningar att ha en spärr som tidigare, så är det 28. Då vi nog behöver allt folk vi har till riksdagsarbetet.

Tittar jag på de valsedlar som vi hade 2014 så är det 27 namn på framsidan. Huruvida om de kan klämma in ett namn till elle rinte får vara osagt. Kanske står det något om det på val.se?

Henry Rouhivuori 2018-02-02 22:55

Sv: 08. Val av antal kandidater till Riksdagsvalet 2018
 
1 bifogad(e) fil(er)
Citat:

Ursprungligen postat av Magnus Andersson (Inlägg 297832)
Tittar jag på de valsedlar som vi hade 2014 så är det 27 namn på framsidan. Huruvida om de kan klämma in ett namn till elle rinte får vara osagt. Kanske står det något om det på val.se?

Jag hittade filen för valsedelslayouten 2010.

Citat:

1-24 kandidatrader:
Uppgifterna skrivs med Helvetica, 10
punkter storlek
Citat:

25-67 kandidatrader:
Uppgifterna skrivs med Helvetica, 8 punkter
storlek. Max 30 rader på framsidan och 37
på baksidan. Överstiger antalet kandidater
30 skapas en baksida. Är antalet 31 görs
sidbrytning vid kandidat nr 29 för att en
kandidat inte ska stå ensam på baksidan.
Citat:

68-76 kandidatrader:
Uppgifterna skrivs med Helvetica, 7 punkter
storlek. Max 34 rader på framsidan och 42
rader på baksidan.

Henry Rouhivuori 2018-02-03 10:42

Sv: 08. Val av antal kandidater till Riksdagsvalet 2018
 
1 bifogad(e) fil(er)
Layouten för kandidatlistan i detta val är följande:
Citat:

1-21
Uppgifterna skrivs med Helvetica, 10 punkters storlek, på valsedelns
framsida.

22-27
Uppgifterna skrivs med Helvetica, 8 punkters storlek, på valsedelns framsida.

28-64

Uppgifterna skrivs med Helvetica, 8 punkters storlek. Max 27 rader på
framsidan och 37 på baksidan. Överstiger antalet kandidatrader 27 skapas en
baksida. Sidbrytningen anpassas då så att valsedelns baksida innehåller minst
2 kandidatnamn. Detta för att en kandidat inte ska stå ensam på baksidan.

72

Uppgifterna skrivs med Helvetica, 7 punkters storlek. Max 31 rader på
framsidan och 41 rader på baksidan.

Det finns en begränsning på max 30 tecken i förnamn och max 60 tecken i efternamnet samt max 100
tecken på övriga uppgifter. Lägger man till för många tecken så varnar programmet att uppgifterna tar
upp fler än två rader. Totala antalet tecken är cirka 72 tecken. Med 8 punkter så är det cirka 50 tecken.
Ordningsnummer och kryssrutan skrivs i samma fontstorlek som kandidatuppgifterna.

CMagnusB 2018-02-05 13:40

Sv: 08. Val av antal kandidater till Riksdagsvalet 2018
 
Även om jag är gammal nog att behöva glasögon så ser jag ingen vinst med att begränsa antalet. Låt oss analysera vad som kan hända i de olika fallen.

1. Vi skär ner antalet för att vi tror att det måste vara viktigt att läsa namn och den lilla info vi har extra. Vi kommer då att peka ut några till att de inte duger. Tidigare har vi haft många kandidater, men så är det inte denna gång. Vi markerar alltså att det är att få bort några av layoutskäl. Jag ser att det finns en viss risk att dessa personer kanske väljer att lämna partiet, och jag kan tänka mig att dessa har andra som gör samma sak om de ser hur deras vän lämnar partiet. Det är ju faktiskt möjligt att det faktum att vi har färre kandidater hänger just på det faktum att vi har försökt att hålla ner antalet.

2. Vi utnyttja detta att vi har en baksida. Vi skriver lite mer extra om kandidaterna. Det finns ju möjlighet till att låta det bli mer text. Känslan av att veta mer om just våra kandidater är en fördel.

3. Om vi kommer in så är det nog inte så stor anledning att planera för att få mer än 15 kandidater (vilket tidigare var exakt det antal man fick om man kom in i Riksdagen. På dessa har vi också en assistent/politisk sekreterare på två folkvalda. 15+7,5 vilket blir 22,5 tjänster. Givet att vi inte vill ha några som så att säga får en tjänst utan att ha dragit lasset, så kan det vara rimligt att vi sätter dit minst 23 namn. På så sätt har vi gett medlemmarna att även säga vilka som kommer jobba i Riksdagen även om de inte kommer att vara folkvald. Men 23 namn blir 21 på framsidan och 2 på baksidan. Vi får alltså ändå en baksida.

4. Vi ser intresse och engagemang viktigare än layout. Vi frångår alla idéer om elitism och skapar trygghet; en trygghet som kan vara motiverande: "Ni är alla välkomna att representera Piratpartiet.

Magnus Andersson 2018-02-05 14:10

Sv: 08. Val av antal kandidater till Riksdagsvalet 2018
 
Citat:

Ursprungligen postat av CMagnusB (Inlägg 297838)
Det är ju faktiskt möjligt att det faktum att vi har färre kandidater hänger just på det faktum att vi har försökt att hålla ner antalet.

Vad får dig att anse att det är ett faktum att vi försökt hålla ned antalet kandidater? Tvärt om så är faktumet att vi har vi försökt få så många som möjligt att kandidera, primärt genom att försöka nominera så många som möjligt.

Citat:

Ursprungligen postat av CMagnusB (Inlägg 297838)
2. Vi utnyttja detta att vi har en baksida. Vi skriver lite mer extra om kandidaterna. Det finns ju möjlighet till att låta det bli mer text. Känslan av att veta mer om just våra kandidater är en fördel.

Det finns inte möjlighet att skriva vad som helst, utan det är i princip ålder, titel och bostadsort. Det är möjligen titel som går att "hacka" genom att skriva annat där. Men vi kan inte välja vad vi vill.

Citat:

Ursprungligen postat av CMagnusB (Inlägg 297838)
3. Om vi kommer in så är det nog inte så stor anledning att planera för att få mer än 15 kandidater (vilket tidigare var exakt det antal man fick om man kom in i Riksdagen. På dessa har vi också en assistent/politisk sekreterare på två folkvalda. 15+7,5 vilket blir 22,5 tjänster. Givet att vi inte vill ha några som så att säga får en tjänst utan att ha dragit lasset, så kan det vara rimligt att vi sätter dit minst 23 namn. På så sätt har vi gett medlemmarna att även säga vilka som kommer jobba i Riksdagen även om de inte kommer att vara folkvald. Men 23 namn blir 21 på framsidan och 2 på baksidan. Vi får alltså ändå en baksida.

Jag anser att det är ointressant att spekulera hur vi hanterar när vi kommer in i riksdagen, oförutsedda saker händer alltid och att vara kandidat betyder inte att samma person är rimlig att se som en tjänsteperson för de som får mandaten - både på grund av intresse så som kunskaper. Du har dock rätt i att det troligen finns en god grupp att välja ur av de som inte fick ett mandat.

Citat:

Ursprungligen postat av CMagnusB (Inlägg 297838)
4. Vi ser intresse och engagemang viktigare än layout. Vi frångår alla idéer om elitism och skapar trygghet; en trygghet som kan vara motiverande: "Ni är alla välkomna att representera Piratpartiet.

Givetvis, alla som får förtroendet av våra medlemmar att företräda dem bör också få möjligheten. Om någon kandiderar men inte får förtroendet från våra medlemmar av olika anledningar, dvs ingen röstar på personen, är det fortfarande så att det är en lämplig kandidat? Säg att det är en person som inte överhuvudtaget deltar i omröstningen, svara inte på några frågor eller svarar på ett sätt som är emot våra principer - ska vi inte på någon möjlighet att avskriva denna person från vår kandidatlista?


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 08:37.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson