Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Motioner (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=967)
-   -   B34: Integrationspolitik: Religiösa friskolor, kontroll av undervisning av religion i skolan, barnäktenskap, SFI för bidragstagare, samt kontroll av föreningsbidrag [avslagen] (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=40906)

Mötespresidiet 2017-03-13 09:48

B34: Integrationspolitik: Religiösa friskolor, kontroll av undervisning av religion i skolan, barnäktenskap, SFI för bidragstagare, samt kontroll av föreningsbidrag [avslagen]
 
En del flyktingar har växt upp i kulturer som inte alls fungerar i det svenska samhället. Det är en nödvändighet att samhället stoppar de värsta avarterna. Detta gäller speciellt hur kvinnor behandlas och hur barn uppfostras. Tyvärr gäller detta inte bara invandrare, utan ofta även helsvenska grupper.

duke_h3 2017-04-10 21:54

Jag ogillar yrkande B34-Y01:
att inga religiösa friskolor tillåts.
Rätten att utöva sin religion, sålänge det sker på att fredligt sätt är en viktig medborgerlig rättighet som staten inte skall trampa på

Rebecka22 2017-04-13 20:02

Jag har lagt yrkande B34-Y06:
att Inga grundskolor och gymnasium får bedriva verksamhet med konfessionella inslag, varken innan, under eller efter skoltiden. Skolan ska bedrivas som en sekulär verksamhet.
Ung Pirat antog detta yrkande på sin kongress och tycker att även att Piratpartiet ska stå för samma.

Isabelle Kokkalis 2017-04-13 23:32

Jag ogillar yrkande B34-Y01:
att inga religiösa friskolor tillåts.
Staten ska kunna kontrollera vilka organisationer som ska gynnas och ges bidrag till, men att förbjuda ett utbildningsnätverk från att överhuvudtaget existera går emot principen om att information ska delas fritt.

MattiasR 2017-04-14 01:46

Jag ogillar yrkande B34-Y02:
att skolverket noga kontrollerar att skolor undervisar om alla religioner.
Det är helt orimligt att kräva att skolor ska undervisa om alla religioner. Det finns ingen allmänt vedertagen definition av "religion" som är såpass exklusiv att tid finns för att undervisa om alla.

MattiasR 2017-04-14 01:47

Sv: B34: Integrationspolitik: Religiösa friskolor, kontroll av undervisning av religion i skolan, barnäktenskap, SFI för bidragstagare, samt kontroll av föreningsbidrag
 
Jag undrar över yrkande B34-Y05 om hårdare kontroller i samband med föreningsbidrag. Vad är det som ska kontrolleras och hur?

Mikael Ståldal 2017-04-14 10:23

Jag har lagt yrkande B34-Y07:
att skolverket noga kontrollerar att alla skolor bedriver en allsidig religionsundervisning.
Jag tror det är det som åsyftas.

Mikael Ståldal 2017-04-14 10:26

Sv: B34: Integrationspolitik: Religiösa friskolor, kontroll av undervisning av religion i skolan, barnäktenskap, SFI för bidragstagare, samt kontroll av föreningsbidrag
 
En friskola är per definition offentligt finansierad (skolpeng). Annars är det en privatskola.

Sandra Neljestam 2017-04-14 11:59

Jag gillar yrkande B34-Y01:
att inga religiösa friskolor tillåts.
Utövande av religion hör inte hemma i skolmiljön. Skolan är till för att lära och hålla unga sinnen öppna för alla möjligheter.

Sandra Neljestam 2017-04-14 12:01

Jag gillar yrkande B34-Y07:
att skolverket noga kontrollerar att alla skolor bedriver en allsidig religionsundervisning.
Att barn får lära sig om vad samtliga religioner innebär lämnar en valfrihet åt barnet att välja med insikt när hen blir äldre.


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 15:35.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson