Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Yrkandeforum kongressen (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=832)
-   -   6.16. Motion om att bilda en nordisk förbundsstat (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=38625)

Mötespresidiet 2013-04-05 17:00

6.16. Motion om att bilda en nordisk förbundsstat
 
av: Lars Johansson, Nicholas Miles, Niklas Dahl
De nordiska länderna hör till världens mest framstående i ekonomisk konkurrenskraft, folkligt välmående, politisk stabilitet, och mycket annat. Många av dessa fördelar går emellertid förlorade på den utrikespolitiska arenan, eftersom möjligheter att tala med samlad röst saknas. De nordiska ländernas gemensamma förflutna gör bildandet av en nordisk förbundsstat till ett naturligt nästa steg, och att göra så skulle avsevärt stärka vår position i världen. 42% av Nordens befolkning stödjer redan idén.
Vi har ibland fått beröm för våra fredliga relationer med våra grannar, men detta bör snarast ses som en konsekvens av att vi inte låtit de nationella vänskapsbanden löpa linan ut. Nordrein-Westfalen hade förmodligen kommit bra överens med Schleswig-Holstein om de varit självständiga stater, och detsamma kan sägas om South Carolina och Georgia. De valde emellertid för längesedan att tillsammans med andra delstater sluta upp för att bilda federala stornationer, och den globala politiska debatten talar sitt tydliga språk: USA och Tyskland får spela i den internationella toppligan, medan de nordiska länderna får nöja sig med geopolitiska korpenmatcher. Det är uppenbart att en nordisk förbundsstat är nödvändig för att stärka vårt internationella inflytande.
Sammanslagna skulle de nordiska länderna bli en av världens 12 största ekonomier - vi skulle få rätt att delta i G20-mötena - och ha en folkmängd på över 25 miljoner. Människor i omvärlden skulle rent av kunna placera oss på en karta. I EU, dit Island inom överskådlig framtid kommer sluta sig och Norge knappast lär hålla sig ifrån för alltid, skulle vi få färre ministerposter, men den enade rösten skulle ge ett långt större politiskt genomslag än vad vi kan hoppas på idag. De nordeuropeiska idealen om fred, öppenhet och subsidiaritet skulle på ett helt nytt sätt tas på allvar både i Bryssel och FN-byggnaden i New York. Vi skulle bli en av de stora spelarna på den politiska spelplanen. Den politiska, ekonomiska, och kulturella stormakt som blir resultatet av en nordisk förbundsstat skulle sätta den utrikespolitiska agendan i hela Nordeuropa, och de säkerhetspolitiska fördelarna av ett enat Norden är uppenbara. Skulle Baltikum på längre sikt också vara intresserade av att gå med, skulle resultatet vara en östersjöstat med en ekonomi i paritet med Indiens.
Kulturellt står de nordiska länderna mycket nära varandra - kanske närmre än de amerikanska delstaterna - och historiskt sett har alla länder utom Danmark under tid eller annan styrts från annan huvudstad än de nuvarande. En ömsesidig fred har bestått i två sekel. De likartade värderingarna har lett till likartad lagstiftning, och det har långt in på 1900-talet funnits en historia av gemensam samlagstiftning, för att inte nämna postunioner och likartade projekt. Fram till första världskriget fanns en skandinavisk valutaunion, och den nordiska passunionen är dubbelt så gammal som Schengensamarbetet. Den kultur och ekonomiska standard som länderna har gemensamt raserar många av de hinder som vanligtvis kan förknippas med nationssammanslagningar.
Att skapa en nordisk förbundsstat av federal modell är en ambitiös vision, men fullständigt realistisk. Enligt en rapport från nordiska rådet skulle projektet gå att genomföra på mindre än 20 år. Med de nordiska staternas tradition av regionalt självstyre skulle ett federalt system präglat av subsidiaritet bli enkelt att bibehålla. Ung Pirat har en kosmopolitisk tradition av att vilja sammanföra kulturer, och få sätt är lämpligare för att fullfölja detta imperativ än att en gång för alla sammansvetsa den nordiska kulturen med ett nationernas äktenskap. I skuggan av det storslagna idealet att göra världen mindre, vore detta ett litet steg i rätt riktning.
Det framstår därför som uppenbart att detta är en fråga Ung Pirat bör driva. Piratrörelsen behöver visioner. Visioner som inte bara är fina att tänka på, utan som faktiskt går att genomföra. Det här är en sådan vision.
Källor:
42% av nordbor stödjer tanken om en förbundsstat: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4147456
Nordiska rådet om förbundsstaten: https://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2010-582/
Ekonomisk konkurrenskraft http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_CountryProfilHighlights_2011-12.pdf
Länderna med mest välmående: http://www.cnngo.com/explorations/life/united-nations-announces-world%E2%80%99s-happiest-country-247768
Globalt instabilitetsindex: http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=social_unrest_table&page=noads


Förbundsstyrelsens svar och rekommendation:
Förbundsstyrelsen rekommenderar avslag på motionen med hänvisning till att det inte har diskuterats tillräckligt inom förbundet.


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 15:29.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson