Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Motioner och propositioner (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=838)
-   -   Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård [bifallen] (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=38501)

Mötespresidiet 2013-03-27 09:52

Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård [bifallen]
 
Jag anser att en person äger sin egen kropp inklusive hjärnan. Det finns medicinska behandlingar som är kontroversiella även bland läkare och som starkt påverkar patienten och hennes framtida liv. T.ex. är ECT/elbehandling, d.v.s. elchocker av hjärnan, en sådan kontroversiell behandling internationellt sett även om nästan hela den svenska psykiaterkåren anser att den är ofarlig och hälsosam. (Att psykiaterkåren i Sverige blivit så osannolikt eniga om ECT:s förträfflighet kan bero på mobbning och politisk diskriminering inom vår sjukvård.) ECT används inte alls i vissa länder och delstater trots att den psykiatriska vetenskapen borde vara densamma för alla människor, men däremot har Sverige världsrekord i ECT per capita.

ECT används även som en tvångsbehandling inom psykiatrin. I Sverige har de som bedöms vara psykiskt friska rätt att tacka nej till alla behandlingar. T.ex. finns det vissa religioner som förbjuder blodtransfusioner även i livräddande syfte och om en patient vägrar blodtransfusion så respekteras detta och patienten får dö. När det gäller psykiska sjukdomar så anses patienten ofta inte vara beslutsför och läkarna bestämmer ofta själva behandlingen i strid med patientens och de anhörigas vilja men ibland med de anhörigas tillstånd. En patient kan ha anhöriga som inte vill hennes bästa om det t.ex. finns konflikter inom familjen. De flesta psykiskt sjuka har varit friska och har friska perioder. Alla människor borde under sina psykiskt friska perioder själva få bestämma vilka behandlingar de accepterar som psykiskt sjuka, sovande eller medvetslösa. En patient bör alltså få registrera sin vilja att t.ex. slippa ECT eller en viss medicingrupp hos någon statlig myndighet och sjukvården skall vara skyldig att kontrollera om de har tillstånd att utföra behandlingen innan så sker. Detta kan organiseras på samma sätt som organdonationskorten.

Dock ingår det inte i denna motion att man skall kunna slippa alla behandlingar. T.ex. skall sjukvården fortfarande få stoppa akuta blödningar även om patienten i förväg beslutat att inga blödningar skall stoppas. Sjukvården skall även få förhindra kvävning mot patientens vilja. De behandlingar man skall kunna slippa är de som är kontroversiella eller som har allvarliga biverkningar för en del patienter. En riskabel behandling skall aldrig kunna påtvingas en psykiskt sjuk patient om patienten som frisk tackade nej till dessa behandlingar. Den i mitt tycke mest absurda behandlingsformen inom svensk skolmedicin, ECT, skall man självklart få tacka nej till i förväg, enligt denna motion. ECT innebär att man framkallar stora epileptiska anfall med starkström, men de syns mindre p.g.a. narkos och muskelavslappnande medel. ECT orsakar bl.a. minnesförlust av närminnet och ibland fjärrminnet/långtidsminnet och i vissa fall är dessa minnesförluster omfattande och permanenta. ECT har vid djurförsök på t.ex. fullt friska råttor visat sig kunna skada fjärrminnet. Minnesförlusterna är alltså inte som vissa psykiatrer ibland hävdar alltid orsakade av patientens psykiska sjukdom.

Jag anser att just piratpartister borde har speciellt lätt att förstå det felaktiga i att mot en annan människas vilja förstöra hennes motsvarighet till RAM-minne (närminne) och hårddiskar (fjärrminne), ty vi anser ju normalt att myndigheter inte skall få förstöra våra datorer och filer. Under starkstömmen vid tvångs-ECT så böjer sig fötterna mot patientens vilja -- detta indikerar att patienten är en marionett åt psykiatripersonalen.

Även om man då skulle kunna tacka nej i förväg till alla behandlingar med biverkningar så innebär det inte att jag i denna motion föreslår att tvångsvård skall slopas. Man kan alltså fortfarande som idag låsa in patienter på så små utrymmen att de inte kan röra sig och även tvångsmata dem med klart hälsosam mat om denna motion genomförs. Att vara fastspänd i armar, ben, bål och hals med svår klåda under fyra timmar utan klocka och utan att någon lyssnar är en traumatisk upplevelse för patienten men förbjuds alltså inte i denna motion. Man kan även idag p.g.a. lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård tvinga icke akut psykiskt sjuka patienter med hjälp av Polisen att infinna sig till möten med sjukvården men då utan de behandlingar som de tackat nej till i förväg. Anledningen till att jag inte tar upp detta är att öka sannolikheten för att motionen genomförs snart. Det bör vara acceptabelt för alla demokrater att några patienter slipper t.ex. ECT eller neuroleptika under tvång -- däremot kanske många motsätter sig att s.k. psykiskt sjuka inte kan hållas inlåsta utan rättvis rättegång och då begränsas i sitt handlande.

Det här systemet med att tacka nej till vissa behandlingar i förväg verkar inte ha något svenskt namn men heter på engelska "advance health care directive"/"living will"/"personal directive"/"advance directive"/"advance decision". Det är även redan infört i vissa länder och delstater.

Även om man själv anser att psykiatrin är en sann vetenskap och att alla behandlingar som psykiatrerna föreslår är förträffliga så bör man respektera dem som har en delvis motsatt ståndpunkt.

Om motionsställaren: Jag är fysiker (fil. mag./MSc) och är bl.a. godkänd på kurser i vetenskapsteori. Jag sympatiserade med Piratpartiet redan när det grundades 2006 och uppmanade t.ex. andra att hjälpa till med signaturer för att grunda partiet men var då medlem i Miljöpartiet sedan flera år och gick med i Piratpartiet först 2010. Jag är inte och har aldrig varit medlem i Scientologikyrkan eller i någon av deras underorganisationer -- jag tar upp detta eftersom dessa typer av anklagelser är vanliga när man kommer med förslag om att minska psykiatrins makt. Jag är för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och är bl.a. för religionsfrihet och är starkt för öppen källkod enligt GPLv3+ och vill att fildelning skall vara tillåten i enlighet med Piratpartiets nuvarande politik. Jag ser det som en stor fördel att vanliga partimedlemmar utan någon ställning i partiet får bidra med motioner på ett enkelt sätt.

m4u 2013-04-02 01:07

Jag har lagt yrkande B27-Y02:
att Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige enligt en modell liknande dagens organdonationsverksamhet och att alla personer som ej är 100% sjukskrivna p.g.a. psykisk sjukdom ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår.
Det är ett förtydligande av mitt ursprungliga yrkande. T.ex. är det en lista med behandlingar där man kan kryssa i vilka man inte vill ha. Det skall vara lätt att sätta upp nya behandlingar på listan. Dessutom har jag ändrat patienter till personer eftersom även fullt friska icke-patienter skall har rätt att tacka nej till behandlingar de skulle riskera att få under tvång om de blev psykiskt sjuka.

Ursprunglig motivering: Var och en bör ha rätt att tacka nej till potentiellt skadliga behandlingar i förväg om man ej är svårt psykiskt sjuk när man gör detta. Eftersom det är dyrt för samhället att hålla patienter 100% sjukskrivna mot deras vilja så kommer det finnas perioder då nästan alla patienter har rätt att tacka nej till t.ex. ECT.

m4u 2013-04-02 01:09

Jag Jämkar bort mitt yrkande B27-Y01 till fördel för B27-Y02.

Mitt bortjämkade B27-Y01:
Jag yrkar att Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige enligt en modell liknande dagens organdonationsverksamhet och alla patienter som ej är 100% sjukskrivna p.g.a. psykisk sjukdom i synnerhet ges rätt att tacka nej till ECT i förväg.

B27-Y02, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige enligt en modell liknande dagens organdonationsverksamhet och att alla personer som ej är 100% sjukskrivna p.g.a. psykisk sjukdom ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår.


Det nya är tydligare och bättre.

m4u 2013-04-02 15:53

Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård
 
Om man googlar på "advance health directive form" så hittar man sådana formulär från olika engelsktalande länder. Man kan också läsa om detta på engelska wikipedia.

Henry Rouhivuori 2013-04-02 15:57

Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård
 
Tror du att folk kommer ha koll på sådant här utifall de blir hastigt sjuka?

m4u 2013-04-02 16:39

Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård
 
Citat:

Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori (Inlägg 284321)
Tror du att folk kommer ha koll på sådant här utifall de blir hastigt sjuka?

Det behöver de inte ha koll på. Det här är ju främst en möjlighet för dem som är engagerade av vilka behandlingar man kan få att tacka nej i förväg till vissa behandlingar. Om man inte är intresserad av dessa frågor så får man den behandlingen som behandlande läkare anser är bäst.

Jag googlade och hittade sådana formulär från Australien sedan 2004, så detta system har alltså varit i drift i minst 9 år och lär fungera bra. Det närmaste landet som det finns i är UK och där infördes det 2009, tror jag.

Den enda nackdelen för andra är att om många tackar nej till snabba, effektiva behandlingar så blir sjukskrivningstiderna längre och då blir kostnaderna högre för samhället. Även detta gå dock att lösa genom att den som väljer att inte ta emot en behandling själv får betala sin sjukförsäkring för den längre sjukskrivningen. Å andra sidan kostar behandlingen och denna kostnad skall då dras av. Man kan ju också strunta i småpengar hit eller dit och acceptera att vissa väljer att tillfriskna i långsammare takt.

RikMatts 2013-04-04 13:29

Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård
 
Några frå

Psykiskt sjuka tenderar att ha dålig ekonomi och delvis leva utanför samhället. Isolation är ibland rentav ett symtom på sjukdom. Jag är lite tveksam till att en psykiskt sjuk verkligen kan anses ha en fri vilja fullt ut? Skall försäkringar bara kunna ges när någon är "ännu vid sina sinnens fulla bruk", som det hette i testament förr i tiden?

Jag antar att du menar att tvångsvård skall gälla när psykiskt sjuka riskerar skada sig själv och andra?

m4u 2013-04-04 16:04

Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård
 
Citat:

Ursprungligen postat av RikMatts (Inlägg 284787)
Några frå

Psykiskt sjuka tenderar att ha dålig ekonomi och delvis leva utanför samhället. Isolation är ibland rentav ett symtom på sjukdom. Jag är lite tveksam till att en psykiskt sjuk verkligen kan anses ha en fri vilja fullt ut? Skall försäkringar bara kunna ges när någon är "ännu vid sina sinnens fulla bruk", som det hette i testament förr i tiden?

Jag antar att du menar att tvångsvård skall gälla när psykiskt sjuka riskerar skada sig själv och andra?

Jo, jag menar att formuläret man fyller i bara är giltigt om man var vid sina sinnens fulla bruk när man gjorde det och det indikeras av att man inte var 100% sjukskriven för psykisk sjukdom vid tidpunkten. En risk om man inte har ett tydligt kriterium på friskhet är att sjukvården kan ogiltigförklara ett "advance health care directive" genom att påstå att patienten var psykiskt sjuk när formuläret fylldes i trots att så inte var fallet. Man kan förmodligen ta reglerna för det engelska eller australiska systemet rakt av.

Denna motion ändrar inte något om tvångsvård förutom innehållet i vården: att man kan tacka nej till ett uppräknat antal internationellt sett kontroversiella behandlingsformer (d.v.s. det finns välutbildade läkare utomlands som anser att behandlingen gör mer skada än nytta).

Det finns ju t.ex. öppen psykiatrisk tvångsvård idag där icke akut sjuka tvångsbehandlas. Denna motion ändrar inte detta men gör det möjligt för patienten att i förväg tacka nej till t.ex. ECT eller någon kontroversiell medicin, men man kan ej tacka nej till okontroversiella behandlingar eller tester som t.ex. urinprov.

JorgenL 2013-04-04 19:38

Jag ogillar yrkande B27-Y02:
att Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige enligt en modell liknande dagens organdonationsverksamhet och att alla personer som ej är 100% sjukskrivna p.g.a. psykisk sjukdom ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår.
Jag tycker detta är en svår fråga. Alla medicinska behandlingar, i stort sett, medför risker, och dessa risker måste alltid vägas mot de möjligheter som behandlingen kan ge, och det är alltid ytterst svårt att bedöma i förväg innan en konkret situation föreligger, hur relationen mellan risk och möjlighet ser ut.

När det gäller psykiatriska behandlingar tillkommer dessutom att det i förväg sannolikt är extremt svårt att föreställa sig både sjukdomstillståndet, behandlingens eventuella sidoeffekter, och om man efter tillfrisknandet skulle uppleva det som att effekten av behandlingen uppväger de eventuella sidoeffekter som eventuellt uppträder.

Medicinska behandlingar ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet om effektivitet och effekter. I just fallet med behandling av psykiska sjukdomar där förmågan att tolka verkligheten på ett korrekt sätt är så kraftigt nedsatt att tvångsvård föreligger, så tror jag tyvärr att vi inte kan göra mycket annat än att lita till den medicinska vetenskapen och läkaretiken när det gäller vilka behandlingar som ska användas.

AndersLindbäck 2013-04-04 20:23

Jag ogillar yrkande B27-Y02:
att Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige enligt en modell liknande dagens organdonationsverksamhet och att alla personer som ej är 100% sjukskrivna p.g.a. psykisk sjukdom ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår.
"Din rätt att säga nej Du avgör själv om du vill ha vård eller inte. Du kan avbryta en pågående behandling eller säga nej till undersökningar eller mediciner som du inte vill ta."


http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-det/Lagar--rattigheter/


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 19:05.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson