Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion B24: Sakpolitik: Migration: Utökade flyktingsskäl för whistleblowers

För inte så jättelänge sedan avslöjades den största övervakningskandalen någonsin. Att NSA i princip suger upp all data överallt i hela världen var toppnyheten i flera månader. Det hela avslöjades av Edward Snowden i samarbete med The Guardian. Mr. Snowden flydde till Ryssland där han fick asyl

Innan det var det dock inget annat land som erbjöd honom asyl. Fastän NSA hade spionerat på hela Europa och att en man riskerade sitt liv för att avslöja dem, fanns det inget land som erbjöd honom det han förtjänade- Asyl.

I begreppet politisk flykting idag inkuderas egentligen redan folk som flyr på grund av att de avslöjat missförhållanden någonstans i något land och förföljs av det landet på grund av det. Det vi föreslår är att vi öppet ska deklarera att Sverige är en hemvist för folk som flyr av sådana skäl genom att deklarera öppet at vi in begreppet "politisk flykting" inkluderar whistleblowers.

Det gör lämpligast genom att begreppet "whistleblowers", eller liknande, förs in bland de officiella flyktingssklen vid sidan om förföljelse på grund av kön, sexuell läggning eller politisk förföljelse.


Torbjörn Jerlerup
Lukas Monetha
Rene Malmgren


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Jerlerup

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Anton Nordenfur Yrkande B24-Y02 (Motyrkande) 22 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Förföljelse på grund av att man är en "whistleblower" som avslöjat missförhållanden i myndigheter i ett land ska räknas som flyktingsskäl."


Yrkanden

Av: Anton Nordenfur Yrkande B24-Y02 (Motyrkande) 22 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Förföljelse på grund av att man är en "whistleblower" som avslöjat missförhållanden i myndigheter i ett land ska räknas som flyktingsskäl."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B24-Y01 (Jämkad med yrkande B24-Y02)
Av: Jerlerup
Tillbakadraget yrkande B24-Y03 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2013-10-07, 20:52 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Sakpolitik: Migration: Utökade flyktingsskäl för whistleblowers -
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Förföljelse på grund av att man är en "whistleblower" som avslöjat missförhållanden i myndigheter i ett land ska räknas som flyktingsskäl. Begreppet "whistleblower" eller liknande svensk term ska skrivas in bland de officiella flyktingskälen."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sitt yrkanden till den formen.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-08, 08:31 #3
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B24-Y01:
att Eftersom Piratpartiet anser att det är staten som ska övervakas, inte medborgarna och dessutom är för en generös flyktingpolitik, yrkar vi:

att medlemsmötet beslutar att förföljelse på grund av att man är en "whistleblower" som avslöjat missförhållanden i myndigheter i ett land ska räknas som flyktingsskäl. Att begreppet "whistleblower" eller liknande svensk term ska skrivas in bland de officiella flyktingskälen.
Det är fruktansvärt pinsamt att västländerna skickat Snowden i gapet på Putin och hans FSB.
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 11:56 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B24-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Förföljelse på grund av att man är en "whistleblower" som avslöjat missförhållanden i myndigheter i ett land ska räknas som flyktingsskäl."
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 11:56 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B24-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Begreppet "whistleblower" eller liknande svensk term ska skrivas in bland de officiella flyktingskälen."
2013-10-08, 11:59 #6
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B24-Y01 till fördel för B24-Y02.

Mitt bortjämkade B24-Y01:
Eftersom Piratpartiet anser att det är staten som ska övervakas, inte medborgarna och dessutom är för en generös flyktingpolitik, yrkar vi:

att medlemsmötet beslutar att förföljelse på grund av att man är en "whistleblower" som avslöjat missförhållanden i myndigheter i ett land ska räknas som flyktingsskäl. Att begreppet "whistleblower" eller liknande svensk term ska skrivas in bland de officiella flyktingskälen.

B24-Y02, som jag tycker bättre om:
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Förföljelse på grund av att man är en "whistleblower" som avslöjat missförhållanden i myndigheter i ett land ska räknas som flyktingsskäl."
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 12:00 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Sakpolitik: Migration: Utökade flyktingsskäl för whistleblowers -
Jag fixade lite så att Torbjörns yrkanden såg finare ut.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-08, 17:17 #8
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B24-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Förföljelse på grund av att man är en "whistleblower" som avslöjat missförhållanden i myndigheter i ett land ska räknas som flyktingsskäl."
Genant att västvärlden kastat Snowden i armarna på Putins FSB.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, JorgenL
2013-10-08, 23:46 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Sakpolitik: Migration: Utökade flyktingsskäl för whistleblowers -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag gillar yrkande B24-Y01:
att Eftersom Piratpartiet anser att det är staten som ska övervakas, inte medborgarna och dessutom är för en generös flyktingpolitik, yrkar vi:

att medlemsmötet beslutar att förföljelse på grund av att man är en "whistleblower" som avslöjat missförhållanden i myndigheter i ett land ska räknas som flyktingsskäl. Att begreppet "whistleblower" eller liknande svensk term ska skrivas in bland de officiella flyktingskälen.
Det är fruktansvärt pinsamt att västländerna skickat Snowden i gapet på Putin och hans FSB.
Skickade är lite synd att säga. Snoden valde att åka till Moskva. Putin valde att ge honom skydd. Hela den här affären visar att vårt land är inte att lita på. Notera att det lilla jag såg så sökte han asyl i SAMTLIGA grannländer men inte i Sverige. Jag antar att händelserna på Bromma, TPB och det som hände Julian i Sverige spelar en roll i den bedömningen. Hög tid att skämmas och att ändra sig.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-09, 07:23 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Sakpolitik: Migration: Utökade flyktingsskäl för whistleblowers -
Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
Skickade är lite synd att säga. Snoden valde att åka till Moskva. Putin valde att ge honom skydd. Hela den här affären visar att vårt land är inte att lita på. Notera att det lilla jag såg så sökte han asyl i SAMTLIGA grannländer men inte i Sverige. Jag antar att händelserna på Bromma, TPB och det som hände Julian i Sverige spelar en roll i den bedömningen. Hög tid att skämmas och att ändra sig.
Det var knappast Snowdens förstahandsval att stanna i Ryssland, och mycket tyder på att han nu är i säkert förvar tillsammans med FSB som pumpar honom på sådant de gärna vill veta om amerikanarnas säkerhetstjänst. Jag skulle inte bli förvånad om han sedan av en händelse råkar blir offer för tjetjensk terrorism när de inte tror sig kunna få mer ur honom.
2013-10-11, 17:45 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Sakpolitik: Migration: Utökade flyktingsskäl för whistleblowers -
Vad tillför tilläggsyrkandet som inte täcks upp av orginalyrkandet?
2013-10-15, 10:17 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Sakpolitik: Migration: Utökade flyktingsskäl för whistleblowers -
Bifall båda yrkandena!!
Anna Trobergs avatar
2013-10-15, 12:11 #13
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B24-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Förföljelse på grund av att man är en "whistleblower" som avslöjat missförhållanden i myndigheter i ett land ska räknas som flyktingsskäl."
Bra förslag. Länder som Ryssland ska inte kunna ta billiga poäng på att skydda visselblåsare. :-)
2013-10-17, 13:50 #14
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B24-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Förföljelse på grund av att man är en "whistleblower" som avslöjat missförhållanden i myndigheter i ett land ska räknas som flyktingsskäl."
Myndigheter är inte ensamma om att kunna förfölja folk. Stora företag och organiserad brottslighet kan också göra det. Därför bör "i myndigheter i ett land" tas bort.
JorgenLs avatar
2013-11-02, 13:22 #15
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B24-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Begreppet "whistleblower" eller liknande svensk term ska skrivas in bland de officiella flyktingskälen."
Föredrar detta eftersom det inte begränsar sig till missförhållanden i myndigheter.
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com