Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion B35: Sakpolitik: Sjukvård: Ett integritetssäkrare journalsystem för sjukvården

Sjukhusens journalsystem skall passa många olika svenskar och dess krav på dem - här är ett fåtal typkrav som olika patienter kan ha:

- den allergiker som kan falla ner medveslös på stan och snabbt behöver läkarvård och att läkaren kan titta på journalen och få reda vad problemet är utan en massa krångel och ledtider för att snabbt kunna ge korrekt behandling. Detta skall även gälla om patienten är i Kiruna och journalen finns hos patientens familjeläkare i järfälla.

- den som under sin barndom fått utstå övergrepp och då tvingades till läkarvård och som då inte vill behöva snacka om dessa psykiskt besvärliga frågor med varje läkare som tittar i journalen. Det måste då gå att spärra information eller helt ta bort dem från journalen.

- den som vill kunna följa allting som sker genom att i lugn och ro hemifrån kunna läsa journalen på nätet.

- den som är rädd för säkerheten på nätet och inte alls vill att journalen skall finnas tillgänglig på nätet.


Tyvärr är piratpartiets ställningstagande på detta området helt och hållet inriktat på de krav som den första patienten ovan har och inte på de krav som alla fyra patienterna har.


Det är faktiskt full möjligt att skapa system som uppfyller alla dessa fyra helt olika krav genom ett flexiblelt och väl utvecklat journalsystem. Detta genom att införa följande krav på alla journalsystem:

- de skall alla följa samma standard för lagring av journaldata så de enkelt kan flyttas från ett system till ett annat genom att spara det i ett system och ladda in det i ett annat.

- de skall alla följa samma API-er för att elektronisk flytta data från ett system till ett annat på ett säkert sätt (läs kryptering etc)

- man skall som patient själv kunna välja hos vem ens journaldata är lagrade

- patienter skall kunna se vilka som accessat deras sjukvårdjournal som en del av journalen.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:AndersLindbäck

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: AndersLindbäck Yrkande B35-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att piratpartiet anser "patienterna ska själva få välja vem som ska sköta om deras journal och då även kunna ställa krav på vilka som har rätt att komma åt journalen och hur"
Av: AndersLindbäck Yrkande B35-Y07 (Motyrkande) 11 personer gillar    2 personer ogillar

att piratpartiet anser "accessloggen för journalsystemet ska vara del av journalsystemet och patienter har rätt att se båda"


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B35-Y01 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande B36-Y01 (Bortröstad)
Av: CMagnusB


Tillbakadraget yrkande B35-Y02 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Av: AndersLindbäck Yrkande B35-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att piratpartiet anser "patienterna ska själva få välja vem som ska sköta om deras journal och då även kunna ställa krav på vilka som har rätt att komma åt journalen och hur"

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B35-Y08 (Bortröstad)
Av: TeirdeZ


Tillbakadraget yrkande B35-Y04 (Jämkad med yrkande B35-Y06)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande B35-Y06 (Jämkad med yrkande B35-Y09)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande B35-Y09 (Bortröstad)
Av: TeirdeZ


Av: AndersLindbäck Yrkande B35-Y07 (Motyrkande) 11 personer gillar    2 personer ogillar

att piratpartiet anser "accessloggen för journalsystemet ska vara del av journalsystemet och patienter har rätt att se båda"

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B35-Y05 (Jämkad med yrkande B35-Y07)
Av: AndersLindbäck
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
TeirdeZ Inte uppkopplad
 
TeirdeZs avatar
 
Inlägg: 2 487
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #290025
Standard Sv: Motion B35: Sakpolitik: Sjukvård: Ett integritetssäkrare journalsystem för sjukvården - 2013-11-03, 12:21

Jag har skrivit flera blogginlägg om journalsystem i vården som jag tror illustrerar konflikterna i vården vi ser just nu. Jag kopierar in ett av dem:

Citat:
Fyra läkare skriver på Sydsvenskans debattsida att de tycker att Region Skånes IT-tekniker ska försöka hacka journaldatabasen i regionen för att kontrollera dess säkerhet. Det går naturligtvis att försöka säkerställa sig om att databaserna inte kan kommas åt av obehöriga, och det är tråkigt att detta inte sker i större utsträckning om det nu är så att det inte sker. Det som egentligen är mycket mer bekymrande, och som de inte har någon lösning på, är den ganska dystra bild av hur försäkringsbolag, Region Skåne och andra i och kring vården använder sig av uppgifterna.

Deras fingerade personlighet Anna får till exempel problem med arbetsgivare och vårdnadstvister, alldeles oavsett databasens säkerhet. Som sjuk är det svårt att förutsäga mängden problem som kan komma att drabba en när uppgifterna i journalen lämnas ut eller säljs till tredjeparter. Om informationen väl är spridd kommer den inte tillbaka. Konsekvenserna är svåra för individen att överblicka innan spridningen har skett. Skador av spridning går sällan eller aldrig att åtgärda. Det går naturligtvis att oja sig över att spionprogram ligger i Stockholms landstings journaldatabaser i månader eller att journalsystemet är öppet i åtta månader av misstag men det är mycket allvarligare och mycket sämre för vården att spridningen är en inbyggd funktionalitet, snarare än en bugg i systemet.


På Aftonbladets debattsida anförde nyligen tre forskare från Handelshögskolan att just dataintrång är extra svåra att åtgärda för företag. Inte ens omfattande marknadsföringsarbete och åtgärder mot nya dataintrång har någon större effekt på att återfå förtroendet. Det är någonting som landstingspolitiker behöver fundera på när de hanterar allmänna system.


Patienter och tidigare patienter ges liten eller ingen information om att vi registrerats eller vad det innebär. Det är svårt eller omöjligt att ta reda på hur eller om nya system som Hälsokontot och Mina vårdkontakter byggts för att enkelt. kunna komma åt databaser med journaler, och vad det innebär. Inget föregående godkännande krävs från patienten innan man deltar i projekten. Eftersom de flesta vårdtagare avbryter kontakt med vården när de blir friska är det omöjligt för tidigare patienter att förstå eller hålla sig underrättade om vad som händer med deras sjukdomshistoria. Plötsligt sitter man med chockrubriker i tidningen om att ens privata angelägenheter eventuellt varit tillgängliga för en mycket bred och internationell publik.


En vuxen människa kan undvika obehaget genom att låta bli att söka vård, men för barn och ungdomar är många läkarbesök obligatoriska. Det är en stor risk att vi kultiverar en misstro mot vården hos både barn och föräldrar. Negativa konsekvenser av att man varit ärlig med sin läkare blir en typ av ”dumhetsskatt” som barnet eller ungdomen får betala av under resten av livet.
Oro för spridningsrisk upplevs dessutom inte vara ett godtagbart skäl för journalförstöring av Inspektionen för vård och omsorg. I många fall framställs oro för den typ av databehandling vi idag har i vården snarare som olojal mot tanken på ett bättre och mer effektivt samhälle. Varken jag eller någon annan svensk medborgare har någon skyldighet att vara testkaniner. Vi har möjligtvis en rätt att få vård, men vi har inga mänskliga skyldigheter att bli vårdade eller spårade eller profilerade baserade på vår sjukdata. Det minsta man kan begära är ett "opt-in-system".

Dumhetsskatt, patienter som vill ljuga för läkare och oroliga vårdtagare är ingen bra grund för ett effektivt samhälle. Politiker på landstingsnivå måste sluta bete sig kring IT som vore de barn i leksaksbutik. Det är väldigt viktigt att patienter har förtroende för sina läkare, och att människor vågar söka vård.

Som jag ser det behöver Piratpartiet göra etiska ställningstaganden om kod, här:


- om lagen är bra, men koden dålig, spelar lagen ingen roll.
- kod ska inte användas för att omdefiniera t ex innebörden av läkarsekretess eller patientsekretess.
- det är viktigt med individens fria val i centrum för vårdpolitiken.
- säkerhet är inte det enda värde vi vill ha i vården. vi vill också ha trygghet.


Därför uppmanar jag mina partikamrater att rösta ja till mina och Anders Lindbäcks förslag.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
AndersLindbäck


Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker för Piratpartiet 2009-2014.

Fråga om ni fattar det som sker i vad ni ser, plåga er och skratta åt er del i detta spel
spana, det viktigt!, ty ni bör innan ni dör ana att man riktigt har er roll under kontroll

-Virus, Sture Lönnerstrand, 1960 (omslaget, baksidan)
   

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2013-10-07, 21:38 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B35-Y06:
att atpartiet anser "patienterna skall själva har rätt att välja att delar av journalen förstörs eller normalt är dolt"
klarar uttryckt än orginalyrkandet
AndersLindbäcks avatar
2013-10-07, 21:39 #4
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B35-Y04 till fördel för B35-Y06.

Mitt bortjämkade B35-Y04:
piratpartiet anser "patienterna skall själva har rätt att stoppa att delar av journalen förstörs eller döljs"

B35-Y06, som jag tycker bättre om:
atpartiet anser "patienterna skall själva har rätt att välja att delar av journalen förstörs eller normalt är dolt"
AndersLindbäcks avatar
2013-10-07, 21:41 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B35-Y07:
att piratpartiet anser "accessloggen för journalsystemet skall vara del av journalsystemet och patienter har rätt att se båda"
Ger patienter möjligthet att se sin journal och kan själv se hur journalen accessas
AndersLindbäcks avatar
2013-10-07, 21:41 #6
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B35-Y05 till fördel för B35-Y07.

Mitt bortjämkade B35-Y05:
piratpartiet anser "accessloggen för journalsystemet skall vara del av journalsystemet och de har rätt att få ta del av den"

B35-Y07, som jag tycker bättre om:
piratpartiet anser "accessloggen för journalsystemet skall vara del av journalsystemet och patienter har rätt att se båda"
CMagnusBs avatar
2013-10-07, 23:24 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B35: Sakpolitik: Sjukvård: Ett integritetssäkrare journalsystem för sjukvården -
Om man beaktar att läsning/dekryptering av krypterad patientjournal (så som FRA skulle kunna göra detta) inte sker inom systemet så blir det omöjligt att föra kompletta accessloggar. FRAs intrång skulle inte synas.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-08, 00:07 #8
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B35: Sakpolitik: Sjukvård: Ett integritetssäkrare journalsystem för sjukvården -
Citat:
Ursprungligen postat av CMagnusB Visa inlägg
Om man beaktar att läsning/dekryptering av krypterad patientjournal (så som FRA skulle kunna göra detta) inte sker inom systemet så blir det omöjligt att föra kompletta accessloggar. FRAs intrång skulle inte synas.

Enligt mitt förslag så kan det finnas privata aktörer som journalerna ligger hos - därmed så kan FRA inte läsa dem.
2013-10-08, 08:14 #9
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B35-Y03:
att piratpartiet anser "patienterna skall själv få välja vem som skall sköta om deras journal och då även kunna ställa krav på vilka som har rätt att komma åt journalen och hur"
Gillar med ett påpekande om akutsituationer, om situationen är tillräckligt akut måste läkaren kunna öppna journalen på sitt ansvar.
Rasmus Haglunds avatar
2013-10-08, 18:58 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B35-Y06:
att atpartiet anser "patienterna skall själva har rätt att välja att delar av journalen förstörs eller normalt är dolt"
Gillar yrkandet förutom stavfelet "atpartiet"
2013-10-13, 08:24 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B35: Sakpolitik: Sjukvård: Ett integritetssäkrare journalsystem för sjukvården -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Blixt Visa inlägg
Jag gillar yrkande B35-Y03:
att piratpartiet anser "patienterna skall själv få välja vem som skall sköta om deras journal och då även kunna ställa krav på vilka som har rätt att komma åt journalen och hur"
Gillar med ett påpekande om akutsituationer, om situationen är tillräckligt akut måste läkaren kunna öppna journalen på sitt ansvar.
* Problemet med detta är att det kan missbrukas.
* Dessutom är det inte möjligt för en akutläkare att se hos vem som journalen ligger (B35-Y03), därför är detta inte möjligt.


Motförslag. Skapa ett standardiserat system för att lagra känslig, men livsnödvändig information för akutsituationer. Personer med vissa åkommor, tex allergier har ofta armband eller kort i sin plånbok som visar på överkänslighet.
2013-10-13, 08:29 #12
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B35-Y02:
att piratpartiet anser "det ska finnas standard för lagring av journalsystem och API för elektronisk överföring som ska krävas av alla journalsystem"
Varför ska det finnas en standard utöver det som finns idag? Är Piratpartiet för centrala journalsystem med datakopplingar mellan alla aktörer och vårdinstanser?

EDI finns idag som industristandard mellan både myndigheter och företag. Tror faktiskt att EDI även används av sjukvården i vissa fall.

Ser inte poängen med förslaget tills ståndpunkten om journalföring, centralt och lokalt är tydligare utredd.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-13, 11:48 #13
Inte uppkopplad
Re: Motion B35: Sakpolitik: Sjukvård: Ett integritetssäkrare journalsystem för sjukvården -
Citat:
Ursprungligen postat av Spam Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B35-Y02:
att piratpartiet anser "det ska finnas standard för lagring av journalsystem och API för elektronisk överföring som ska krävas av alla journalsystem"Varför ska det finnas en standard utöver det som finns idag? Är Piratpartiet för centrala journalsystem med datakopplingar mellan alla aktörer och vårdinstanser?

EDI finns idag som industristandard mellan både myndigheter och företag. Tror faktiskt att EDI även används av sjukvården i vissa fall.

Ser inte poängen med förslaget tills ståndpunkten om journalföring, centralt och lokalt är tydligare utredd.

Det finns ingen standard för hur journalsystem lagras - tillverkar av journalsystem gör det på eget sätt. EDI är ett protokoll på längre nivå än vad som behövs.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-13, 11:50 #14
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B35: Sakpolitik: Sjukvård: Ett integritetssäkrare journalsystem för sjukvården -
Citat:
Ursprungligen postat av Spam Visa inlägg
* Dessutom är det inte möjligt för en akutläkare att se hos vem som journalen ligger (B35-Y03), därför är detta inte möjligt.
Du kan idag ringa till alla telefonnummer utan att veta vilken telekomleverantör som numret tillhör.

Så det går att fixa.
2013-10-13, 21:13 #15
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B35: Sakpolitik: Sjukvård: Ett integritetssäkrare journalsystem för sjukvården -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Du kan idag ringa till alla telefonnummer utan att veta vilken telekomleverantör som numret tillhör.

Så det går att fixa.
Kan du utveckla detta lite? Vems telefonnummer menar du? Ska det finnas ett centralt register med alla vårdgivare som alla individer har?
2013-10-13, 21:22 #16
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B35: Sakpolitik: Sjukvård: Ett integritetssäkrare journalsystem för sjukvården -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Det finns ingen standard för hur journalsystem lagras - tillverkar av journalsystem gör det på eget sätt. EDI är ett protokoll på längre nivå än vad som behövs.
Ja, EDI är protokollet för kommunikation mellan organisationer.

Varför behövs en standard för HUR datat lagras? Räcker det inte för hur den ska kommuniceras? Personuppgifter måste lagras säkert, och det finns redan regler för det idag, eller hur?
Anna Trobergs avatar
2013-10-15, 12:24 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B35-Y06:
att piratpartiet anser "patienterna ska själva ha rätt att välja att delar av journalen förstörs eller normalt är dolt"
Förslaget förutsätter att en patient kan förutse hur symptom och sjukdomstillstånd kan påverka senare sjukdom. Utan att kunna veta detta riskerar det som föreslås att göra så att patienten underminerar läkarnas möjligheter att ge bästa möjliga vård. Jag tror att det är nödvändigt att försöka hitta en mellanväg som tar hänsyn både till patientens behov av integritet och behov av bästa möjliga vård.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
mathei
Anna Trobergs avatar
2013-10-15, 12:30 #18
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B35-Y01:
att piratpartiet antar att skrota gamla ställningstagandet om journalsystemet och kryptering för att komma åt det i speciella fall
Det finns inget i det nuvarande ställningstagandet som hindrar att man lägger till en punkt om möjligheten att spärra viss information. (Det bör i så fall göras med vetskapen om att man potentiellt hindrar möjligheten att få rätt vård vid senare sjukdom.) Även punkt tre och fyra är kompatibla med det nuvarande ställningstagandet.

Jag tycker att det är viktigt att påpeka att det nuvarande ställningstagandet är ett försök att balansera behovet av integritet och behovet av medicinsk trygghet. Det är en balans som är viktig att bibehålla helt oavsett exakt vilken lösning man väljer.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
mathei
Henrik Brändéns avatar
2013-10-15, 12:34 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B35-Y06:
att piratpartiet anser "patienterna ska själva ha rätt att välja att delar av journalen förstörs eller normalt är dolt"
Det här förslaget innebär att man ska kunna spärra läkares rätt att i en akut situation få tillgång till information som kan rädda ens liv. Medicinsk etik erkänner flera värden som kan stå emot varandra. Här kommer därför påbudet att rädda liv i konflikt med patientens rätt till självbestämmande.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
mathei
2013-10-15, 14:50 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B35: Sakpolitik: Sjukvård: Ett integritetssäkrare journalsystem för sjukvården -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B35-Y06:
att piratpartiet anser "patienterna ska själva ha rätt att välja att delar av journalen förstörs eller normalt är dolt"
Det här förslaget innebär att man ska kunna spärra läkares rätt att i en akut situation få tillgång till information som kan rädda ens liv. Medicinsk etik erkänner flera värden som kan stå emot varandra. Här kommer därför påbudet att rädda liv i konflikt med patientens rätt till självbestämmande.
Ja, detta är komplicerat. Exempelvis många inom Jehovas vittnen vägrar blodtransfusioner pga religiösa själ. Ska deras tro och värderingar respekteras eller köras över i akutfall. Vem har rätt att avgöra något sådant?

Jag tycker det är självklart att en patient ska kunna sekretessbelägga hela eller delar av sin journal, eller få delar helt utraderade utan att behöva kännas sig misstänkt eller behöva tjaffsa med administration och läkare för att få igenom sin vilja.

I grunden handlar det väl om demokrati och mänskliga rättigheter. Om staten kräver att ens medicinska historia förblir tillgänglig till staten, myndigheter eller privata aktörer, är vi inte fria.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-15, 23:58 #21
Inte uppkopplad
Re: Motion B35: Sakpolitik: Sjukvård: Ett integritetssäkrare journalsystem för sjukvården -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B35-Y06:
att piratpartiet anser "patienterna ska själva ha rätt att välja att delar av journalen förstörs eller normalt är dolt"
Det här förslaget innebär att man ska kunna spärra läkares rätt att i en akut situation få tillgång till information som kan rädda ens liv. Medicinsk etik erkänner flera värden som kan stå emot varandra. Här kommer därför påbudet att rädda liv i konflikt med patientens rätt till självbestämmande.

Det är många i partiet som anser att folk själva skall få bestämma över sin kropp och t.ex. smutsa ner den genom att intaga narkotika.

Så ja den möjligheten ger vi redan patienterna redan idag.
2013-10-17, 11:19 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B35: Sakpolitik: Sjukvård: Ett integritetssäkrare journalsystem för sjukvården -
Yrkande B35-Y03 Yrkande B35-Y07 bifall på dessa avslag på övriga.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-17, 11:21 #23
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B35-Y01:
att piratpartiet antar att skrota gamla ställningstagandet om journalsystemet och kryptering för att komma åt det i speciella fall
Ja låt oss skrota stora centrala register som om de stjäls och kommer ut orsakar stor skada.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-17, 11:23 #24
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B35-Y06:
att piratpartiet anser "patienterna ska själva ha rätt att välja att delar av journalen förstörs eller normalt är dolt"
Denna rätt finns idag - men ledande piratpartister vill tyvärr ta bort den.
2013-10-17, 12:30 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B35: Sakpolitik: Sjukvård: Ett integritetssäkrare journalsystem för sjukvården -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B35-Y06:
att piratpartiet anser "patienterna ska själva ha rätt att välja att delar av journalen förstörs eller normalt är dolt"
Denna rätt finns idag - men ledande piratpartister vill tyvärr ta bort den.
Gör det? Det går, efter tjaffs, att dölja en journal från en viss enhet för vissa fall. Exempelvis inte för akutfall, eller för barn. Vidare är rätten till rättelse begränsad, det går tex i normalfallet inte att få felaktiga uppgifter rättade, utan bara tillägg som kan göras. Läs mer på http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-d...r/Din-journal/

För att förstöra sin journal måste man ansöka: http://www.ivo.se/anmala-och-rapport...orstoring.aspx


Citat:
Som stöd för bedömningen av om patientjournalen eller delar av den kan behövas för din vård tar IVO ofta in ett yttrande från den som ansvarar för journalhandlingen, den berörda vårdenheten, samt en kopia av din fullständiga patientjournal.

För att en ansökan ska beviljas måste tre förutsättningar uppfyllas:
  • Godtagbara skäl ska anföras för ansökan.
  • Patientjournalen eller den del av den som ansökan avser ska uppenbarligen inte behövas för patientens vård.
  • Det ska från allmän synpunkt uppenbarligen inte finnas skäl att bevara journalen.
Exempel på när det från allmän synpunkt finns skäl att bevara journalen kan vara att uppgifterna ligger till grund för olika beslut och åtgärder hos andra myndigheter eller behövs för forskning eller statistik. IVO prövar detta enligt de förutsättningar som finns i 8 kap. 4 § patientdatalagen (2008:355).
Med andra ord har patienten liten rätt till sin journal idag.

Hur många orkar gå igenom ett förfarande som beskrivs för att få upprättelse eller delar förstörda?

Jag känner en person som har inskrivet i sin journal att denne har grava alkoholproblem, fast denne överhuvud taget knappt dricker öl till maten - allt pga av en läkare som missuppfattat en situation.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-17, 12:40 #26
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B35-Y06:
att piratpartiet anser "patienterna ska själva ha rätt att välja att delar av journalen förstörs eller normalt är dolt"
Denna rätt finns redan idag men vissa vill ta bort den helt - den borde i stället utökas och göras lättare att använda.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-17, 12:41 #27
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B35: Sakpolitik: Sjukvård: Ett integritetssäkrare journalsystem för sjukvården -
Citat:
Ursprungligen postat av Spam Visa inlägg
Gör det? Det går, efter tjaffs, att dölja en journal från en viss enhet för vissa fall.

Formellt så har man den rätten. Tyvärr har många landsting idag it-system där detta inte fungerar(ja de bryter mot lagen).
TeirdeZs avatar
2013-10-17, 20:15 #28
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B35-Y01:
att piratpartiet antar att skrota gamla ställningstagandet om journalsystemet och kryptering för att komma åt det i speciella fall
Det gamla ställningstagandet verkar ha kommit till för att någon hittat en fin produkt de ville att resten av mänskligheten också skulle utsättas för. Jag tror att ett mer värderingsbaserat beslut kan vara nödvändigt - det är onödigt att skriva kravspecar för journalsystem i ett partiprogram och snarare bör man lägga emfas på vad man vill att människor ska ha för relation till vården.
TeirdeZs avatar
2013-10-17, 20:16 #29
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B35-Y02:
att piratpartiet anser "det ska finnas standard för lagring av journalsystem och API för elektronisk överföring som ska krävas av alla journalsystem"
Finns ingen anledning att centralisera överföring eller centralisera journalföring. Decentralisering kan vara säkert och bra.
TeirdeZs avatar
2013-10-17, 20:17 #30
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B35-Y03:
att piratpartiet anser "patienterna ska själva få välja vem som ska sköta om deras journal och då även kunna ställa krav på vilka som har rätt att komma åt journalen och hur"
Ett bra yrkande men kommer lägga ett motyrkande som omformulerar lite grann. Jag tror till exempel att man bör få ha separerade journaler (dvs inte den sammanhållna journalföring vi har i Sverige idag).
TeirdeZs avatar
2013-10-17, 20:20 #31
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B35-Y08:
att medlemsmötet antar ställningstagandet att patienter ska själva få välja vem som ska sköta medicinska journaler och i vilken omfattning. Patienter ska kunna ställa krav på vilka som ska ha rätt att komma åt journalen och på vilka sätt sådan tillgång ska ges. Elektronisk tillgång ska inte förutsättas.
TeirdeZs avatar
2013-10-17, 20:22 #32
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B35-Y06:
att piratpartiet anser "patienterna ska själva ha rätt att välja att delar av journalen förstörs eller normalt är dolt"
Svårt att förstå varför vissa partikamrater är emot att människor väljer bort vård. Det känns etatistiskt: staten och Piratpartiet har alltid rätt, och människor som berörs av sitt hälsotillstånd har fel. Vi har ingen plikt att utsätta oss för akutvård, faktiskt. Det är ingen mänsklig skyldighet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Spam
TeirdeZs avatar
2013-10-17, 20:28 #33
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B35-Y09:
att medlemsmötet antar ställningstagandet att patienter själva ska ha rätt att välja om delar av journalen ska förstöras efter en rimlig, men i allmänhet kortare, tidsperiod, i normalfallet vara dold eller göras otillgängliga elektroniskt. Tillgängliggörande av hela eller delar av en medicinsk journal via nätuppkopplat medium ska ske bara efter patientens informerade och uttryckliga godkännande.
Jag motsätter mig fullkomligt människors skyldighet att motta akutvård. De som vill kunna motta akutvård för gärna göra det. Man bör dessutom ha möjlighet att tillgängliggöra viss information från journalen som kan vara relevant vid vissa typer av akutvård, men inte alla delar av journalen.

Det är extremt enkelt att dela upp informationsmängder i mindre bitar. Det finns ingen allmän fördel med att centralisera all information om alla människor på samma plats och i samma databas. Tvärtom ökar riskerna för enskildas privatliv och integritet om varje typ av brist i systemet drabbar hela journalen istället för delar.

Att i det allmänna fallet förutsätta att människor är beroende av internetuppkopplade journalsystem för att ha det utbyte av vården de behöver är också konstigt.

Idag går gränserna för journalförstöring vid 10 år efter journalens upprättande förutsatt att ingen ny information skrivits in i journalen. Det är väldigt lång tid, och det finns ingen anledning att bevara den mesta information så länge.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm
2013-10-17, 22:11 #34
Inte uppkopplad
Sv: Motion B35: Sakpolitik: Sjukvård: Ett integritetssäkrare journalsystem för sjukvården -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B35-Y06:
att piratpartiet anser "patienterna ska själva ha rätt att välja att delar av journalen förstörs eller normalt är dolt"
Det här förslaget innebär att man ska kunna spärra läkares rätt att i en akut situation få tillgång till information som kan rädda ens liv. Medicinsk etik erkänner flera värden som kan stå emot varandra. Här kommer därför påbudet att rädda liv i konflikt med patientens rätt till självbestämmande.
Funderade lite mer på ditt påstående "läkarens rätt i en akut situation". Det är en betydande och grundläggande värdering som måste utredas här. Har läkare en högre rätt att bestämma över ditt liv än du själv? Varifrån kommer "läkarens rätt"?

Det känns inte bra att vi i ett fritt samhälle, som fria människor måste utsättas för den här typen av integritetsinskränkningar.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-18, 00:56 #35
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B35-Y06 till fördel för B35-Y09.

Mitt bortjämkade B35-Y06:
piratpartiet anser "patienterna ska själva ha rätt att välja att delar av journalen förstörs eller normalt är dolt"

B35-Y09, som jag tycker bättre om:
medlemsmötet antar ställningstagandet att patienter själva ska ha rätt att välja om delar av journalen ska förstöras efter en rimlig, men i allmänhet kortare, tidsperiod, i normalfallet vara dold eller göras otillgängliga elektroniskt. Tillgängliggörande av hela eller delar av en medicinsk journal via nätuppkopplat medium ska ske bara efter patientens informerade och uttryckliga godkännande.


Det är mer omfattande och tydligare.
simon556s avatar
2013-10-21, 18:44 #36
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B35-Y01:
att piratpartiet antar att skrota gamla ställningstagandet om journalsystemet och kryptering för att komma åt det i speciella fall
För mycket centralplanering samt du har inte preseneterat något bra arguement på varför vi inte ska kunna ha detta ställningstagandet.
simon556s avatar
2013-10-21, 18:45 #37
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B35-Y02:
att piratpartiet anser "det ska finnas standard för lagring av journalsystem och API för elektronisk överföring som ska krävas av alla journalsystem"
Behövs ingen standard om man har ett centralt system.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-22, 21:54 #38
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B35-Y08:
att medlemsmötet antar ställningstagandet att patienter ska själva få välja vem som ska sköta medicinska journaler och i vilken omfattning. Patienter ska kunna ställa krav på vilka som ska ha rätt att komma åt journalen och på vilka sätt sådan tillgång ska ges. Elektronisk tillgång ska inte förutsättas.
Ska sjukvården kunna garantera vårdkvalitet måste läkare få avgöra vad som ska tas med i en journal. Vi har redan beslutat kräva rätt för patient att notera avvikande åsikt och andra kommentarer i journalen. Alltså lägga till, men inte ta bort det läkare anser medicinskt relevant.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-22, 21:56 #39
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B35-Y09:
att medlemsmötet antar ställningstagandet att patienter själva ska ha rätt att välja om delar av journalen ska förstöras efter en rimlig, men i allmänhet kortare, tidsperiod, i normalfallet vara dold eller göras otillgängliga elektroniskt. Tillgängliggörande av hela eller delar av en medicinsk journal via nätuppkopplat medium ska ske bara efter patientens informerade och uttryckliga godkännande.
Orimligt om sjukvården ska kunna garantera en säker vård. En gång förstört, alltid förstört.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-23, 14:01 #40
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B35-Y02:
att piratpartiet anser "det ska finnas standard för lagring av journalsystem och API för elektronisk överföring som ska krävas av alla journalsystem"
Dagans journalsystem kan inte prata med varandra vilket innebär stora problem i sjukvården. Detta är nödvändigt för att säkerställa en fungerande sjukvård. Känner tyvärr till en pirat som råkat illa ut för att delar av journalen förlorats när de skulle överföras mellan två vårdinrättningar.
2013-11-04, 12:03 #41
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B35-Y07:
att piratpartiet anser "accessloggen för journalsystemet ska vara del av journalsystemet och patienter har rätt att se båda"
Kan motverka obehörig access.
Kristofer Petterssons avatar
2013-11-06, 14:28 #42
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B35-Y08:
att medlemsmötet antar ställningstagandet att patienter ska själva få välja vem som ska sköta medicinska journaler och i vilken omfattning. Patienter ska kunna ställa krav på vilka som ska ha rätt att komma åt journalen och på vilka sätt sådan tillgång ska ges. Elektronisk tillgång ska inte förutsättas.
Ett glasklart och briljant yrkande som med några få meningar definierar principerna för en hel infrastruktur.
Kristofer Petterssons avatar
2013-11-06, 14:31 #43
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B35-Y07:
att piratpartiet anser "accessloggen för journalsystemet ska vara del av journalsystemet och patienter har rätt att se båda"
När det gäller att klassificera säkerhet används allt från CSV till tripple-A. Det känns därför lite otillräckligt att bara betona behovet av "accessloggar", dels därför att det inte är en formell beskrivning av en väldefinierad funktion och dels för att vi skulle bli mycket mer framgångsrika ifall vi beslutade om principer och värderingar snarare än teknisk implementation.
Johan mlg Karlssons avatar
2013-11-06, 23:11 #44
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B35-Y09:
att medlemsmötet antar ställningstagandet att patienter själva ska ha rätt att välja om delar av journalen ska förstöras efter en rimlig, men i allmänhet kortare, tidsperiod, i normalfallet vara dold eller göras otillgängliga elektroniskt. Tillgängliggörande av hela eller delar av en medicinsk journal via nätuppkopplat medium ska ske bara efter patientens informerade och uttryckliga godkännande.
Man bör själv kunna välja ifall man vill visa sina medecinska skelett i garderoben eller inte.
Robobengts avatar
2013-11-06, 23:58 #45
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B35-Y09:
att medlemsmötet antar ställningstagandet att patienter själva ska ha rätt att välja om delar av journalen ska förstöras efter en rimlig, men i allmänhet kortare, tidsperiod, i normalfallet vara dold eller göras otillgängliga elektroniskt. Tillgängliggörande av hela eller delar av en medicinsk journal via nätuppkopplat medium ska ske bara efter patientens informerade och uttryckliga godkännande.
Att kräva ett uttryckligt godkännande av det skulle påtvinga behandlingspersonal för stor uppgift i att behöva förklara för patienten de fördelar som finns.

Kan inte ställa mig bakom. Det behöver vara opt out.
Robobengts avatar
2013-11-07, 00:01 #46
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B35-Y07:
att piratpartiet anser "accessloggen för journalsystemet ska vara del av journalsystemet och patienter har rätt att se båda"
Jag är för att tillåta patienten rätt att se både journalen och accessloggen. Men varför måste det vara en del av själva systemet?
AndersLindbäcks avatar
2013-11-07, 00:36 #47
Inte uppkopplad
Sv: Motion B35: Sakpolitik: Sjukvård: Ett integritetssäkrare journalsystem för sjukvården -
Citat:
Ursprungligen postat av Robobengt Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B35-Y07:
att piratpartiet anser "accessloggen för journalsystemet ska vara del av journalsystemet och patienter har rätt att se båda"
Jag är för att tillåta patienten rätt att se både journalen och accessloggen. Men varför måste det vara en del av själva systemet?
För att patienten skall inte skall tvingas gå och se accessloggen på annat sätt utan när denne får se sin journal så finns accessloggen med per automatik.

Annars kan det lätt hända att enda sättet att se accessloggen är om man fyller i en speciell begäran i 13 ex och sedan får gå ner i den obelysta källaren och in genom dörren där det står varning för tigern och då hitta accessloggen i en låst låda i ett låst kassaskåp.
Nicholas Miless avatar
2013-11-07, 01:40 #48
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B35-Y09:
att medlemsmötet antar ställningstagandet att patienter själva ska ha rätt att välja om delar av journalen ska förstöras efter en rimlig, men i allmänhet kortare, tidsperiod, i normalfallet vara dold eller göras otillgängliga elektroniskt. Tillgängliggörande av hela eller delar av en medicinsk journal via nätuppkopplat medium ska ske bara efter patientens informerade och uttryckliga godkännande.
Nej, nej, nej. Att låta folk förstöra delar av sina journaler är helt galet. Psykiskt sjuka människor som utgör fara för sig själv eller andra skulle kunna undvika tvångsvård, hypokondriker på jakt efter receptbelagda droger skulle lätt kunna upprätthålla ett missbruk subventionerat av landstinget, osv. Det här är verkligen inget vi borde ställa oss bakom.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com