Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter.

Vi vill att alla offentliga verksamheter ska ha som mål att fasa ut proprietär programvara.

Det är ett bra krav på offentligt driva verksamheter. Men jag tycker inte att detta krav bör utsträckas till att även omfatta friskolor och liknande. Även om det vore önskvärt att även friskolor gjorde så, bör man respektera deras frihet att bedriva sin verksamhet på det sätt de själva finner bäst, och inte ställa onödiga krav som inte har med kvaliteten att göra.

Däremot bör även friskolor omfattas av kravet på öppna protokoll/filformat (det är ett kvalitetskrav).


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mikael Ståldal

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B08-Y01 (Bortröstad)
Av: Mikael Ståldal


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
wertigon Inte uppkopplad
 
Inlägg: 53
Reg.datum: Apr 2010

Länk: #294594
Standard Sv: B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter. - 2015-04-08, 13:13

Jag anser att det i dagsläget inte finns några hinder för att använda propreitär programvara med antagna skrivningar - men denna propreitära mjukvara måste alltid motiveras.

"Vi valde Microsoft Office för att många företag redan kör Microsoft Office och vi anser att våra elever bör lära sig det som finns på marknaden, och att denna fördel överväger kostnaderna att köpa in Microsoft Office" kan ex. vara en sådan motivering för en friskola. Om den är vettig eller inte får man ju sedan tvista om, men alla propreitära programvarulicenser bör motiveras då det rör sig om skattepengar.

Nuvarande skrivning tvingar således alla statligt finansierade organisationer att visa vad våra skattepengar går till vilket bara är positivt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Peter Löfgren
   
  (#3) Gammal
m4u Inte uppkopplad
 
Inlägg: 248
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #295160
Standard Sv: B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter. - 2015-05-08, 20:25

Varför är jag för öppen källkod
Jag vill kunna ha kontinuitet i mitt arbete. Utvecklar man sluten källkod kan man helt plötsligt bli uppsagd eller tvingas att sluta av andra skäl och då får man inte fortsätta att bygga vidare på sin kod. Om man utvecklar sluten källkod privat och sedan tar en anställning så kan den nya arbetsgivaren hävda att de äger den kod man utvecklat tidigare eftersom man använt den för att lösa problem hos dem. I det fallet är det ju bra att kunna peka på att koden publicerades öppet för 20 år sedan. Bäst är alltså att alltid utveckla öppen källkod såvida man inte är så rik att man aldrig behöver vara anställd. Tänk dig en journalist som bara skrev artiklar som hen inte fick läsa själv efter att hen bytt jobb -- orimligt, men så fungerar det för programmerare inom sluten källkod. Det är ju t.o.m. så att företag helt sonika raderar värdefull kod många år efter att man slutat i stället för att publicera den som öppen källkod. Dessutom finns det ju övriga skäl för öppen källkod som Stallman brukar ange.

Om all källkod i offentligt finansierade verksamheter var öppen så skulle det öka jobbmöjligheterna för dem som helst vill utveckla öppen källkod.
   
  (#4) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #294687
Standard Sv: B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter. - 2015-04-12, 11:33

i UK gjordes en vetenskaplig undersökning av hur öppen källkod inom offentliga sektorn fungerat och de fann att alla ställen där det införts så har det fungerat bra och lett till förbättringar och sänkta kostnader:

http://eprints.lse.ac.uk/39826/

Här finns oberoende studie av kostnadsläget gällande TCO där den för öppen källkod är 30% lägre:

http://www.bloorresearch.com/analysi...en-source-tco/

Många TCO som görs av företag är specialbeställda och missar att ta med kostnader eller tar med fel kostnader och gjorde för att då ställa företagets produkter i bra läge. De kan man aldrig lita på.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2015-04-06, 21:57 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B08-Y01:
att mötet ändrar ställningstagandet:
”Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025” till:
”Vi vill att alla offentliga verksamheter ska ha som mål att fasa ut proprietär programvara till år 2025”
Verksamheter som staten är med och finansierar skall ha samma regler oavsett om det drivs som friskola eller av det offentliga.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
jim.groth, m4u, Peter Löfgren
JorgenLs avatar
2015-04-08, 22:30 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B08-Y01:
att mötet ändrar ställningstagandet:
”Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025” till:
”Vi vill att alla offentliga verksamheter ska ha som mål att fasa ut proprietär programvara till år 2025”
Jag ser inte nån anledning till att snedvrida konkurrensen mellan offentligt och privat på det sättet. Om vi ska tvinga på det offentliga dåliga programvaror som kostar mycket i support, så bör det vara lika för konkurrerande verksamheter...
jim.groths avatar
2015-04-10, 00:13 #7
Inte uppkopplad
Sv: B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter. -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B08-Y01:
att mötet ändrar ställningstagandet:
”Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025” till:
”Vi vill att alla offentliga verksamheter ska ha som mål att fasa ut proprietär programvara till år 2025”
Jag ser inte nån anledning till att snedvrida konkurrensen mellan offentligt och privat på det sättet. Om vi ska tvinga på det offentliga dåliga programvaror som kostar mycket i support, så bör det vara lika för konkurrerande verksamheter...
Det finns inget som säger att icke proprietär mjukvara behöver vara dålig och kosta mycket i support.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
m4u
AndersLindbäcks avatar
2015-04-11, 00:20 #8
Inte uppkopplad
Sv: B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter. -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B08-Y01:
att mötet ändrar ställningstagandet:
”Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025” till:
”Vi vill att alla offentliga verksamheter ska ha som mål att fasa ut proprietär programvara till år 2025”
Jag ser inte nån anledning till att snedvrida konkurrensen mellan offentligt och privat på det sättet. Om vi ska tvinga på det offentliga dåliga programvaror som kostar mycket i support, så bör det vara lika för konkurrerande verksamheter...
Håller med - därför behöver vi kasta ut den dåliga programvarorna och satsa på öppen källkod.

Munchen gjorde det och halverade sina help-desk ärenden från användarna. Kvalitet lönar sig.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Fexlom, jim.groth, Kent Nilsson, m4u
JorgenLs avatar
2015-04-11, 14:00 #9
Inte uppkopplad
Sv: B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter. -
Citat:
Ursprungligen postat av jim.groth Visa inlägg
Det finns inget som säger att icke proprietär mjukvara behöver vara dålig och kosta mycket i support.
Nej, men det är inte helt ovanligt att det är så. Jag tycker att verksamheten ska vara fri att använda den bästa och billigaste programvaran för syftet, oavsett om den är proprietär eller inte, eller utveckla egen, som i så fall naturligtvis ska vara öppen. Det viktiga är att den följer öppna standarder för lagring och kommunikation etc så att man inte blir inlåst. Vi ska inte tvinga det offentliga att öka sina kostnader för IT bara av nån slags luddig fundamentalism.
Gustav Nipes avatar
2015-04-11, 14:52 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B08-Y01:
att mötet ändrar ställningstagandet:
”Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025” till:
”Vi vill att alla offentliga verksamheter ska ha som mål att fasa ut proprietär programvara till år 2025”
Vi behöver så mycket öppen mjukvara det bara går. Det bör dessutom vara samma regler för privata och offentliga utförare.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
jim.groth, m4u
AndersLindbäcks avatar
2015-04-11, 15:14 #11
Inte uppkopplad
Sv: B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter. -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Nej, men det är inte helt ovanligt att det är så. Jag tycker att verksamheten ska vara fri att använda den bästa och billigaste programvaran för syftet, oavsett om den är proprietär eller inte, eller utveckla egen, som i så fall naturligtvis ska vara öppen. Det viktiga är att den följer öppna standarder för lagring och kommunikation etc så att man inte blir inlåst. Vi ska inte tvinga det offentliga att öka sina kostnader för IT bara av nån slags luddig fundamentalism.
Men nu är öppen mjukvara billigare där den används.

Det enda större offentliga sektorn som använder den är idag Munchen - och det beror på att andra inte vet vad de talar om.

För Munchen så är programvaran billigare. Vi om ett 100-tal miljoner per år bara i licenspengar. Samt man vet inte hur mycket i mera kvalitativ programvara genom färre problem. Ofta har man inom offentliga sektor noll koll på denna punkten.
2015-04-11, 15:41 #12
Inte uppkopplad
Sv: B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter. -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Nej, men det är inte helt ovanligt att det är så. Jag tycker att verksamheten ska vara fri att använda den bästa och billigaste programvaran för syftet, oavsett om den är proprietär eller inte, eller utveckla egen, som i så fall naturligtvis ska vara öppen. Det viktiga är att den följer öppna standarder för lagring och kommunikation etc så att man inte blir inlåst. Vi ska inte tvinga det offentliga att öka sina kostnader för IT bara av nån slags luddig fundamentalism.
Fast, det är inte fundamentalism.

Är det fundamentalism att sätta upp önskemål om att man vill kontrollera den mjukvara som körs i ens organisation? Är det fundamentalism att kräva motiveringar för det som köps in av skattepengar? För i så fall är alla i hela PP fundamentalister. Du med.

Microsoft har kontrollen över Windows, München har kontrollen över Limux. Skulle Sverige skapa Svemux som en Debian-derivat distribution så skulle vi också ha kontrollen över Svemux, men Sverige kommer aldrig ha kontrollen över Windows. Ens om vi skulle behöva det.

Öppen källkod behöver dessutom inte på något vis vara sämre än stängd källkod. Att den är det är ofta ett resultat av att öppna källkodsprojekt har färre sponsorer. Skulle de få lika många sponsorer och pengar som, säg, Windows får av Microsoft hade Linux sprungit förbi Windows för länge länge sedan på desktopsidan. Dvs, det beror inte på licensen, utan på hur många programmerare som jobbar på det! Och eftersom en sådan här reform syftar till att bland annat öka den öppna källkodens utvecklarpool...


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
jim.groth
JorgenLs avatar
2015-04-11, 21:59 #13
Inte uppkopplad
Sv: B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter. -
Naturligtvis är det ur allmän synpunkt en bra sak ifall det spenderas mera programmeringstid på öppna lösningar, det kommer alla tillgodo, och därför tycker jag absolut att all utveckling som det offentliga i vilket fall måste bekosta, görs i form av öppen kod.

Däremot är jag emot att det offentliga ska välja att bekosta detta när det finns bra köpekod att tillgå om det är det billigare alternativet för skattebetalarna sett till "Total cost of ownership".

Jag är helt enkelt tveksam till att det ska vara statens eller kommunens uppgift att spendera en massa extra pengar på att stödja opensourceprojekt.

Men vi är off topic till grundfrågan.

I den anser jag att det är rimligt att vårt krav, vilket det än är, ska gälla lika för all offentligt finansierad verksamhet.
2015-04-12, 10:26 #14
Inte uppkopplad
Sv: B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter. -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Vi ska inte tvinga det offentliga att öka sina kostnader för IT bara av nån slags luddig fundamentalism.
Jag ser fram emot ditt yrkande om detta.
AndersLindbäcks avatar
2015-04-12, 11:11 #15
Inte uppkopplad
Sv: B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter. -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg

Däremot är jag emot att det offentliga ska välja att bekosta detta när det finns bra köpekod att tillgå om det är det billigare alternativet för skattebetalarna sett till "Total cost of ownership".
De flesta sådana studier visar på att öppen källkod är billigare - ligger ofta runt 30% billigare.
2015-04-12, 11:15 #16
Inte uppkopplad
Sv: B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter. -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Däremot är jag emot att det offentliga ska välja att bekosta detta när det finns bra köpekod att tillgå om det är det billigare alternativet för skattebetalarna sett till "Total cost of ownership".

Jag är helt enkelt tveksam till att det ska vara statens eller kommunens uppgift att spendera en massa extra pengar på att stödja opensourceprojekt.
Jag förstår att du är tveksam. Men i de fall där en övergång kan ske relativt smärtfritt (ingen övergång är *helt* smärtfri som bekant ) bör den också ske. Speciellt vad gäller mjukvara som redan uppfyller alla tänkbara behov, som Linux och Office-paketet. 95% av alla kommunarbetare klarar sig på LibreOffice.

I övriga fall krävs med våra nuvarande skrivningar en motivation till varför man köper in programvara man inte kontrollerar. Notera att "Det skulle bli för dyrt att utveckla vår egen mjukvara" är en fullt rimlig motivation till varför man köper in propreitära lösningar.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Fexlom, Kent Nilsson
JorgenLs avatar
2015-04-12, 12:33 #17
Inte uppkopplad
Sv: B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter. -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Jag ser fram emot ditt yrkande om detta.
Kommer inte att lägga något, eftersom jag anser att den nuvarande formuleringen är en fullt acceptabel kompromiss som främjar open source där det är ett vettigt val, och sätter upp en likvärdig spelplan för all offentligt finansierad verksamhet.

Jag nöjer mig att yrka avslag till förmån för den formulering vi redan har.
2015-04-12, 13:04 #18
Inte uppkopplad
Sv: B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter. -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Kommer inte att lägga något, eftersom jag anser att den nuvarande formuleringen är en fullt acceptabel kompromiss som främjar open source där det är ett vettigt val, och sätter upp en likvärdig spelplan för all offentligt finansierad verksamhet.

Jag nöjer mig att yrka avslag till förmån för den formulering vi redan har.
Så istället för att bara tvinga det offentliga att öka sina kostnader för IT så känns det bättre om vi tvingar det offentliga och friskolor etc att öka sina kostnader för IT?
Andreas Bjärnemalms avatar
2015-04-12, 14:08 #19
Inte uppkopplad
Sv: B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter. -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Så istället för att bara tvinga det offentliga att öka sina kostnader för IT så känns det bättre om vi tvingar det offentliga och friskolor etc att öka sina kostnader för IT?
Det ska vara samma villkor för all offentligt finansierad verksamhet, oavsett om verksamheten drivs i kommunal, regional, statlig eller privat regi.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
m4u
JorgenLs avatar
2015-04-12, 14:19 #20
Inte uppkopplad
Sv: B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter. -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Så istället för att bara tvinga det offentliga att öka sina kostnader för IT så känns det bättre om vi tvingar det offentliga och friskolor etc att öka sina kostnader för IT?
Ja, eftersom det ska vara likvärdiga villkor inom offentlig och privat skattafinansierad verksamhet. Annars snedvrids konkurrensen.
Fabian Rosdalens avatar
2015-04-12, 18:55 #21
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B08-Y01:
att mötet ändrar ställningstagandet:
”Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025” till:
”Vi vill att alla offentliga verksamheter ska ha som mål att fasa ut proprietär programvara till år 2025”
Jag anser det mer rimligt att ställningstaganden är den riktning vi vill gå, detta är kanske något som kommer bortförhandlas i riksdagen ändå men det skulle vara extremt tråkigt om vi själva bortförhandlade det åt dem.

Friskolor som ändå vill använda sig av proprietär programvara borde få fortsätta existera, men då utan offentlig finansiering.
2015-04-17, 16:14 #22
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B08-Y01:
att mötet ändrar ställningstagandet:
”Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025” till:
”Vi vill att alla offentliga verksamheter ska ha som mål att fasa ut proprietär programvara till år 2025”
Jag håller med om att offentliga verksamheter inte bör ha proprietär programvara. Men det är underordnat en önskan om likabehandling av offentliga och "fria" (privata) verksamheter. De behandlas de facto ofta olika redan idag, men vi bör inte spä på sådan "olikabehandling".
2015-05-05, 19:30 #23
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B08-Y01:
att mötet ändrar ställningstagandet:
”Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025” till:
”Vi vill att alla offentliga verksamheter ska ha som mål att fasa ut proprietär programvara till år 2025”
Offentlig verksamhet och offentligt finansierad verksamhet ska ha samma spelregler. Finns en risk att verksamheter privatiseras bara för att kringgå reglerna annars (gäller allt, inte bara proprietär programvara).
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com