Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B11: Eu-länders ömsesidiga erkännande av äktenskap.

Det är bra att Sverige tillåter samkönade äktenskap, och det vore önskvärt om alla andra EU-länder också gjorde det. Om detta har vi två bra ställningstaganden:

  • Fortsätta tillåta samkönat äktenskap i Sverige. (H01)
  • Arbeta för att tillåta samkönat äktenskap på EU-nivå. (H02)
Vi har dock även detta ställningstagande:

  • Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap. (H28)
Det blir problematiskt om Sverige ska kräva att resten av EU anpassar sig efter våra regler. Samma regel kan nämligen slå tillbaka mot oss själva. Det skulle t.ex. kunna leda till att Sverige tvingas tillåta eller acceptera barnäktenskap om något annat EU-land tillåter det.
Första meningen i H28 är överflödig då vi har H02.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mikael Ståldal

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Andreas Bjärnemalm Yrkande B11-Y02 (Motyrkande) 28 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B11-Y01 (Jämkad med yrkande B11-Y02)
Av: Mikael Ståldal


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Gammal 2015-04-11, 22:46
Annie Groth
Detta meddelande har raderats av Annie Groth. Anledning: menat som snabbsvar
  (#2) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008
Standard 2015-04-08, 13:11

Jag gillar yrkande B11-Y02:
att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
Det som kritiserats i det tidigare ställningstagandet är inte så mycket vad det innebär, utan hur det kan tolkas. Det här yrkandet förtydligar vad som menades, och jag yrkar därför bifall.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


JorgenLs avatar
2015-04-06, 22:06 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B11-Y01:
att mötet river upp ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
Detta är sakpolitiska ställningstaganden, inte lagtext.
Den första meningen visar klart att det är samkönade äktenskap som avses. Fokus i ställningstagandet är detta, inte barnäktenskap, det är en helt annan frågeställning.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Fabian Rosdalen, JLundstein
heddahenriks avatar
2015-04-06, 22:08 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B11-Y01:
att mötet river upp ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
Jag tror helt enkelt inte på det där att Sverige skulle kunna tvingas att erkänna barnäktenskap eller att det skulle vara ett problem.

Att kränka andra länder går faktiskt inte. Länder har inga känslor. Människorna där behöver vår skydd dock.

Det hade varit en annan sak om vi varit en ockupationsarmé som vill driva igenom våra värden utan tanke på vad de i landet tycker eller hur vi förödmjukar deras kultur, men nu är de faktiskt frivilligt medlemmar i EU så om man nu skulle få igenom det här förslaget så har man gjort det i en schyst fight enligt reglerna.

Så att använda EU-parlamentet som slagträ i kampen ser jag inga problem alls med. Skulle de som gillar helt absurda äktenskap också gå till EU-parlamentet, så kommer de inte få igenom förslaget. Dvs detta är en situation där vi bara kan vinna eller så blir det oavgjort. Att då acceptera oavgjort verkar direkt dumt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Andreas Bjärnemalms avatar
2015-04-07, 11:54 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B11-Y02:
att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
Detta löser det påtalade problemet om att ställningstagandet öppnar upp för att vi skulle kunna hamna i en situation där vi tvingas acceptera barnäktenskap som ingåtts i annat land där sådana är tillåtna.
(Jag har fetstilat den ändring mitt yrkande inför för tydlighetens skull)


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
Timmys avatar
2015-04-07, 12:32 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B11-Y02:
att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
Detta yrkande är bättre än originalyrkandet, men sämre än vårt nuvarande ställningstagande enligt mig. Jag är inte alls rädd för att barnäktenskap ska legaliseras i något EU-land inom en snar framtid, och om så skulle ske har vi allvarligare problem än att Sverige anser dem giltiga.
2015-04-07, 21:20 #7
Inte uppkopplad
Sv: B11: Eu-länders ömsesidiga erkännande av äktenskap. -
Citat:
Ursprungligen postat av heddahenrik Visa inlägg
Dvs detta är en situation där vi bara kan vinna eller så blir det oavgjort.
Jag är inte så säker på det.
2015-04-07, 21:23 #8
Inte uppkopplad
Sv: B11: Eu-länders ömsesidiga erkännande av äktenskap. -
Citat:
Ursprungligen postat av Andreas Bjärnemalm Visa inlägg
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”[/yrka]Detta löser det påtalade problemet om att ställningstagandet öppnar upp för att vi skulle kunna hamna i en situation där vi tvingas acceptera barnäktenskap som ingåtts i annat land där sådana är tillåtna.
(Jag har fetstilat den ändring mitt yrkande inför för tydlighetens skull)
Varför ska partnerskap vara med? Det är väl en halvmesyr som vi inte bör nöja oss med?
Andreas Bjärnemalms avatar
2015-04-08, 09:24 #9
Inte uppkopplad
Sv: B11: Eu-länders ömsesidiga erkännande av äktenskap. -
Citat:
Ursprungligen postat av Andreas Bjärnemalm Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B11-Y02:
att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
Detta löser det påtalade problemet om att ställningstagandet öppnar upp för att vi skulle kunna hamna i en situation där vi tvingas acceptera barnäktenskap som ingåtts i annat land där sådana är tillåtna.
(Jag har fetstilat den ändring mitt yrkande inför för tydlighetens skull)
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Varför ska partnerskap vara med? Det är väl en halvmesyr som vi inte bör nöja oss med?
Jag har inte haft för avsikt att förändra det ställningstagande vi har idag, utan endast förtydliga det så vi inte riskerar att det tolkas så som du tolkat det. Dvs att Sverige måste tillåta barnäktenskap ifall dessa lagligen ingåtts i annat EU-land. Därav är den enda skillnaden mellan det ursprungliga ställningstagandet och mitt yrkande att jag infört ordet 'sådana' i förtydligande syfte.
Andreas Bjärnemalms avatar
2015-04-08, 09:38 #10
Inte uppkopplad
Sv: B11: Eu-länders ömsesidiga erkännande av äktenskap. -
Citat:
Ursprungligen postat av Timmy Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B11-Y02:
att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
Detta yrkande är bättre än originalyrkandet, men sämre än vårt nuvarande ställningstagande enligt mig. Jag är inte alls rädd för att barnäktenskap ska legaliseras i något EU-land inom en snar framtid, och om så skulle ske har vi allvarligare problem än att Sverige anser dem giltiga.
På vilket sätt är det sämre än nuvarande ställningstagande? Enda skillnaden mellan mitt yrkande och vårt nuvarande ställningstagande är ordet 'sådana'.
2015-04-11, 16:09 #11
Inte uppkopplad
Sv: B11: Eu-länders ömsesidiga erkännande av äktenskap. -
Jag är osäker på hur det skulle slå tillbaka på oss på det viset att vi då måste tillåta barnäktenskap. Detta med tanke på barnkonventionen samt andra regler som gäller barn (t.ex. att vi har en myndighetsålder som inte bara rör äktenskap). Det gör att det finns lagar och regler som ändå inte tillåter barnäktenskap, även om "alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”

För övrigt, finns det länder i EU som tillåter barnäktenskap?
2015-04-11, 17:43 #12
Inte uppkopplad
Sv: B11: Eu-länders ömsesidiga erkännande av äktenskap. -
Citat:
Ursprungligen postat av Annie Groth Visa inlägg
För övrigt, finns det länder i EU som tillåter barnäktenskap?
Ja. Malta [1] och Skottland [2] tillåter äktenskap från och med 16 års ålder. Sedan finns det en hel del EU-länder som tillåter barnäktenskap under särskilda omständigheter, t.ex. efter beslut från domstol. Bland annat Sverige tillhör dessa. [3]

[1] http://www.youthpolicy.org/pdfs/factsheets/Malta.pdf

[2] http://www.nrscotland.gov.uk/registr...ge-in-scotland

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Marriageable_age
2015-04-11, 22:48 #13
Inte uppkopplad
Sv: B11: Eu-länders ömsesidiga erkännande av äktenskap. -
Ok.

Min tanke kvarstår dock. Jag undrar fortfarande om just barnäktenskap skulle slå så pass hårt, med tanke på bl.a. barnkonventionen.
2015-04-12, 10:29 #14
Inte uppkopplad
Sv: B11: Eu-länders ömsesidiga erkännande av äktenskap. -
Citat:
Ursprungligen postat av Annie Groth Visa inlägg
Ok.

Min tanke kvarstår dock. Jag undrar fortfarande om just barnäktenskap skulle slå så pass hårt, med tanke på bl.a. barnkonventionen.
Har inte Malta och Skottland också anslutit sig till barnkonventionen, precis som Sverige?
2015-04-12, 10:50 #15
Inte uppkopplad
Sv: B11: Eu-länders ömsesidiga erkännande av äktenskap. -
Citat:
Ursprungligen postat av Annie Groth Visa inlägg
Ok.

Min tanke kvarstår dock. Jag undrar fortfarande om just barnäktenskap skulle slå så pass hårt, med tanke på bl.a. barnkonventionen.
Barnkonventionen har inget specifikt förbud mot barnäktenskap, även om "UNICEF anser att äktenskap under 18 års ålder kränker ett barns mänskliga rättigheter".

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten
https://unicef.se/fakta/barnaktenskap
heddahenriks avatar
2015-04-14, 12:31 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B11-Y02:
att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
Man löser inga problem alls genom att inte erkänna andras länders äktenskap. Detta skulle bara innebär att någon som lever ett tvångsäktenskap inte kommer till Sverige och har möjlighet att fly och skilja sig.

Att äktenskapet faktiskt erkänns i Sverige kan tvärt om vara en fördel för t ex delningar av bohaget.

Någon som faktiskt tittat noggrannare på riktiga situationer och vad som skulle vara bäst där får gärna upplysa oss andra, men tills dess så bör vi behålla nuvarande ställningstagande.
Anton Nordenfurs avatar
2015-04-14, 12:41 #17
Inte uppkopplad
Sv: B11: Eu-länders ömsesidiga erkännande av äktenskap. -
Citat:
Ursprungligen postat av heddahenrik Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B11-Y02:
att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
Man löser inga problem alls genom att inte erkänna andras länders äktenskap. Detta skulle bara innebär att någon som lever ett tvångsäktenskap inte kommer till Sverige och har möjlighet att fly och skilja sig.

Att äktenskapet faktiskt erkänns i Sverige kan tvärt om vara en fördel för t ex delningar av bohaget.

Någon som faktiskt tittat noggrannare på riktiga situationer och vad som skulle vara bäst där får gärna upplysa oss andra, men tills dess så bör vi behålla nuvarande ställningstagande.
EU-länder erkänner redan varandras icke samkönade äktenskap. Varför skilja på det bara för att det råkar vara två män eller två kvinnor?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Timmy
Timmys avatar
2015-04-15, 00:28 #18
Inte uppkopplad
Sv: B11: Eu-länders ömsesidiga erkännande av äktenskap. -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
EU-länder erkänner redan varandras icke samkönade äktenskap. Varför skilja på det bara för att det råkar vara två män eller två kvinnor?
Du fick precis poletten att trilla ner för mig om varför den skrivelsen är bättre. Tack.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
2015-04-16, 21:46 #19
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B11-Y01 till fördel för B11-Y02.

Mitt bortjämkade B11-Y01:
mötet river upp ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”

B11-Y02, som jag tycker bättre om:
mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”


Detta förtydligande är tillräckligt.
2015-04-16, 21:46 #20
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B11-Y02:
att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
Detta är ett nödvändigt förtydligande.
2015-04-17, 15:58 #21
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B11-Y02:
att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
Ett bra sätt att vidare motarbeta det sexualfientliga moderna Europa.
2015-04-19, 10:12 #22
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B11-Y02:
att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
Det är absurd att vi skulle försöka tvinga på ändra EU-länder att erkänna svenska äktenskaper som ur deras synpunkt skulle kunna ses lika 'onaturlig' som barnäktenskap se ut till oss om vi inte tillåter det motsatta, tex. att vi skulle acceptera ett äktenskap mellan två 17-åringar från Storbritannien (där åldersgränsen för äktenskap är 16 med föräldrars samtycke).
Anton Nordenfurs avatar
2015-04-19, 10:51 #23
Inte uppkopplad
Sv: B11: Eu-länders ömsesidiga erkännande av äktenskap. -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Winckle Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B11-Y02:
att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
Det är absurd att vi skulle försöka tvinga på ändra EU-länder att erkänna svenska äktenskaper som ur deras synpunkt skulle kunna ses lika 'onaturlig' som barnäktenskap se ut till oss om vi inte tillåter det motsatta, tex. att vi skulle acceptera ett äktenskap mellan två 17-åringar från Storbritannien (där åldersgränsen för äktenskap är 16 med föräldrars samtycke).
Så unga som femtonåringar kan gifta sig i Sverige med. http://en.wikipedia.org/wiki/Marriageable_age#Europe


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Winckle
Camilla Morins avatar
2015-04-19, 19:40 #24
Inte uppkopplad
Sv: B11: Eu-länders ömsesidiga erkännande av äktenskap. -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Har inte Malta och Skottland också anslutit sig till barnkonventionen, precis som Sverige?
För upplysningens skull, det finns bara två länder i världen som inte har skrivit under barnkonventionen. Dessa är Somalia och Usa.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
2015-04-28, 22:04 #25
Inte uppkopplad
Sv: B11: Eu-länders ömsesidiga erkännande av äktenskap. -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Så unga som femtonåringar kan gifta sig i Sverige med. http://en.wikipedia.org/wiki/Marriageable_age#Europe
Spanien då (14)!

Nja, du här rätt. Med tanke på det så kommer det här inte påverka någon på något sätt. Därför kommer jag ej att rösta
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com