Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B03: Upphovsrättens längd

Efter senaste medlemsmötet har vi ett ställningstagande att den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten skall kunna maximalt sju år.

Jag tror att sju år är för kort tid i vissa fall, det riskerar bl.a. ställa till problem för fri mjukvara, vilket Richard Stallman från Free Software Foundation påpekat (http://www.gnu.org/philosophy/pirate-party.html).

Jag gillar dock inte Stallmans förslag att tvinga fram alla programmerare att släppa sin källkod när upphovsrätten går ut (”escrow”).

Jag tycker att den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten bör kunna vara upp till tjugo år. Det är tillräckligt långt för att undvika dessa problem. Och om det kombineras med krav på registrering efter två år så undviker vi problemet med det otillgängliga kulturarv som vi idag lider av.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mikael Ståldal

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: troed Yrkande B03-Y04 (Motyrkande) 16 personer gillar    5 personer ogillar

att mötet återgår till det ställningstagande kring upphovsrätt som partiet haft innan ändringen som gjordes på vårmötet: "Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara fem år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter fem, tio och femton år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten."


Yrkanden

Av: troed Yrkande B03-Y04 (Motyrkande) 16 personer gillar    5 personer ogillar

att mötet återgår till det ställningstagande kring upphovsrätt som partiet haft innan ändringen som gjordes på vårmötet: "Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara fem år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter fem, tio och femton år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B03-Y01 (Jämkad med yrkande B03-Y04)
Av: Mikael Ståldal
Tillbakadraget yrkande B03-Y02 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: Fabian Rosdalen
Tillbakadraget yrkande B03-Y03 (Bortröstad)
Av: wertigon


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
troed Inte uppkopplad
 
troeds avatar
 
Inlägg: 549
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #295560
Standard Sv: B03: Upphovsrättens längd - 2015-10-19, 16:54

Den upphovsrättspolitik som Piratpartiet förde fram tills vårmötet har haft stort stöd både inom piratrörelsen samt hos många artister som hållt med oss om att "Disney-tider" är barockt i en föränderlig väl. Det har fungerat bra att motivera våra skyddstider med att de liknat de som fanns i Statute of Anne samt som även infördes i USA av the founding fathers.

Plötsligt, på vårmötet, i en motion som handlade om att _förlänga_ skyddstiderna, antogs istället ett yrkande som kraftigt sänkte tiderna gentemot den politik Piratpartiet för förut.

Det fanns ingen anledning att göra en sådan sänkning. Det finns inga som helst indikationer på att väljare tyckt att vi inte varit extrema tillräckligt. Det finns inga indikationer på att vi får mer uppmärksamhet politiskt eller högre väljarstöd för att vi antaget en sådan ändring.

Däremot har den inneburit i diskussioner med artister att de som tidigare ansett att vi haft en poäng med de skyddstider vi föreslagit nu inte längre kan stödja vår politik.

Därav följer att den ändring som gjordes på vårmötet enbart är negativ för Piratpartiet, utan någon positiv uppsida. Rätt sak att göra på det här mötet är alltså att återgå till den politik kring skyddstid vi haft förut.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Peter Löfgren
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
wertigon Inte uppkopplad
 
Inlägg: 53
Reg.datum: Apr 2010

Länk: #295463
Standard Sv: B03: Upphovsrättens längd - 2015-10-18, 11:09

Personligen har jag efter mycket grubblande i frågan kommit fram till att det absolut bästa vore om marknaden fick bestämma.

Det finns tre huvudsakliga intressenter i upphovsrättsfrågan; Publicisterna (skivbolag, bokförlag etc), Upphovsmännen (låtskrivare, artister, författare etc) och allmänheten (konsumenterna).

Dagens skyddstider gynnar nästan enbart publicisterna och ger dem en enorm makt gentemot både upphovsmän och allmänheten. Publicisterna kan i dagsläget hålla verk som gisslan långt efter att det allmänna intresset för verket dött ut. Detta utan någon kostnad alls för dem själva.

Så, en kort/ingen begränsning skulle slå hårt mot publicisterna och gynna allmänheten. Men det skulle även skada upphovsmännen väldigt mycket. En lång/obegränsad begränsning gynnar istället publicisterna så otroligt mycket mer än de övriga två intressenterna.

Dessutom är inte varje verk av lika värde. Det finns vissa verk som är tidlösa klassiker som spelas århundraden efter upphovsmannens död, som Bach, Beethoven, Mozart etc. Andra verk är dussinkultur vars värde essentiellt är helt borta efter tre månader - utom för ett fåtal trogna fans. Till detta hör ex. nyhetsartiklar som förlorar sitt värde efter bara någon vecka.

Därför är jag övertygad om att vi inte kan sätta ett definitivt streck, då det beror helt på hur marknaden värderar ett specifikt verk.

Därför förespråkar jag en modell där man får en grundskyddstid på alla verk som kan vara 7 år, men sedan en årlig förlängning för en "rimlig summa", säg, 50 000 kr eller 5% av verkets intäkter, vilket som än kommer högst. Att inte betala för verket är entydigt med att ge upp rätten till skyddet.
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-13, 18:53 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y01:
att mötet ändrar ställningstagandet:
”Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara ett år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter ett, tre och fem år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter sju år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten.” till:
”Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara två år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter två år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Denna registrering måste förlängas vartannat år. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten.”
Det känns lite märkligt att du vill ändra ett ställningstagande som antogs på förra mötet utan att något egentligen har ändrats sedan dess. Finns det någon anledning att tunna ut den linje som partiet antog förra mötet utöver att du är missnöjd med utfallet?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Kristofer Pettersson
2015-10-13, 20:30 #5
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Det känns lite märkligt att du vill ändra ett ställningstagande som antogs på förra mötet utan att något egentligen har ändrats sedan dess. Finns det någon anledning att tunna ut den linje som partiet antog förra mötet utöver att du är missnöjd med utfallet?
Ställningstagande som antogs på förra mötet kom från ett dåligt yrkande som du la direkt på mötet, utan att det fanns någon motion som tyckte något liknande. Det fanns alltså inte så mycket betänketid och det kan tänkas att det röstades igenom så att säga "av misstag". Jag vill härmed ge partiet en möjlighet att ompröva detta beslut under mer ordnade former.

För övrigt så tycker jag att vi ska diskutera denna fråga i sak och undvika den här typen av metadiskussioner.
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-13, 20:54 #6
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Ställningstagande som antogs på förra mötet kom från ett dåligt yrkande som du la direkt på mötet, utan att det fanns någon motion som tyckte något liknande. Det fanns alltså inte så mycket betänketid och det kan tänkas att det röstades igenom så att säga "av misstag". Jag vill härmed ge partiet en möjlighet att ompröva detta beslut under mer ordnade former.
Så de av oss som inte upplevde att vi handlade ogenomtänkt på förra mötet bör alltså avslå din motion?

Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
För övrigt så tycker jag att vi ska diskutera denna fråga i sak och undvika den här typen av metadiskussioner.
Själv gillar jag både sakdiskussioner och metadiskussioner om diskussionen som förs. Jag tror att metadiskussionerna ger en ökad förståelse för själva frågan, och ser dem därför som värdefulla. Om du däremot ogillar den typen av diskussion kan du enkelt undvika att delta.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Magnus Andersson
2015-10-13, 20:59 #7
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Ställningstagande som antogs på förra mötet kom från ett dåligt yrkande
Hoppsan, här blev det fel. Det var inte meningen att skriva dåligt där. Ursäkta.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Mab
Fabian Rosdalens avatar
2015-10-18, 10:14 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B03-Y02:
att mötet ändrar ställningstagandet:
"Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara ett år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter ett, tre och fem år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter sju år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten." till:
"Den kommersiella upphovsrätten ska avskaffas helt till förmån för den ideella."
När den här motionen var uppe under förra mötet antog vi ställningstagandet om att skyddstiden skulle förkortas ännu mer gentemot vårt förra ställningstagande. Nu anser jag att det är dags att vi tar ett riktigt ställningstagande för en sann sharing-is-caring-kultur, genom att avskaffa den kommersiella upphovsrätten helt kommer alla verk kunna delas och avnjutas tillsammans med alla. Den ideella upphovsrätten ska fortfarande gälla, vilket innebär att skaparen till ett verk alltid har rätten att erkännas som skapare. Vårt nuvarande ställningstagande om den ideella upphovsrätten ska fortfarande gälla som följer: "Den ideella upphovsrätten ska värnas. Ingen ska få påstå att de skapat något, som är en annans verk. Men den måste utformas så att satir och parodi inte förhindras." Som går att se här: http://www.piratpartiet.se/upphovsratt/
2015-10-18, 10:34 #9
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av Fabian Rosdalen Visa inlägg

"Den kommersiella upphovsrätten ska avskaffas helt till förmån för den ideella."
Och hur vill du hantera problemet med fri programvara som jag tar upp i motionens brödtext?
2015-10-18, 11:16 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B03-Y03:
att mötet ändrar ställningstagandet:
"Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara ett år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter ett, tre och fem år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter sju år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten." till:
"Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara sju år. Efter detta får upphovsrättsinnehavaren förlänga skyddstiden årligen mot en rimlig summa som reflekterar den skada förlägningen gör mot allmänhetens rättigheter."
Se mitt huvudinlägg nedan.
2015-10-18, 12:55 #11
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av wertigon Visa inlägg
Dagens skyddstider gynnar nästan enbart publicisterna och ger dem en enorm makt gentemot både upphovsmän och allmänheten.
För säkerhets skull är det nog bäst att påpeka att varken jag eller någon annan i den här debatten (så vitt jag sett hittils) försvarar dagens väldigt långa skyddstider. Ingen vill tillåta längre skyddstider än 20 år (så vida inte du vill det), vilket är mycket kortare än dagens.
2015-10-18, 15:41 #12
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y03:
att mötet ändrar ställningstagandet:
"Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara ett år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter ett, tre och fem år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter sju år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten." till:
"Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara sju år. Efter detta får upphovsrättsinnehavaren förlänga skyddstiden årligen mot en rimlig summa som reflekterar den skada förlägningen gör mot allmänhetens rättigheter."
Det framgår inte hur länge man ska kunna förlänga skyddstiden. För evigt?
2015-10-18, 17:27 #13
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Det framgår inte hur länge man ska kunna förlänga skyddstiden. För evigt?
Korta svaret, ja.

Men det fina i kråksången är att det förmodligen inte kommer vara ekonomiskt lönsamt att för evigt betala för att behålla upphovsrätten på ett känt verk.

Systemet är självreglerande. Disney kan förmodligen betala nån miljard varje år för att hålla Musse, Kalle och gänget bakom fortsatt lås och bom. Och samtidigt kanske man vill släppa på mindre kända varumärken då alla verk man håller på blir en ren omöjlighet att upprätthålla.
2015-10-18, 17:30 #14
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av wertigon Visa inlägg
Korta svaret, ja.

Men det fina i kråksången är att det förmodligen inte kommer vara ekonomiskt lönsamt att för evigt betala för att behålla upphovsrätten på ett känt verk.

Systemet är självreglerande. Disney kan förmodligen betala nån miljard varje år för att hålla Musse, Kalle och gänget bakom fortsatt lås och bom. Och samtidigt kanske man vill släppa på mindre kända varumärken då alla verk man håller på blir en ren omöjlighet att upprätthålla.
Jag delar inte den uppfattningen. Skyddstiden bör inte få överstiga 20 år.
2015-10-18, 18:34 #15
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Varför bör den inte få överstiga 20 år?
2015-10-18, 19:10 #16
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av wertigon Visa inlägg
Varför bör den inte få överstiga 20 år?
Av flera skäl, bl.a. för att undvika att kulturarvet blir otillgängligt.

Dessutom så är det främsta skälet till att ha en kommersiell skyddstid att uppmuntra skapande, och jag tror att det finns en avtagande marginalnytta med längre skyddstid. Därför bör man dra en gräns.
2015-10-18, 20:04 #17
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Ja. Gränsen är dragen efter sju år. Efter det kommer en liten bråkdel, de allra allra mest populära serierna/filmerna/låtarna ha råd att kontinuerligt betala för sitt skydd. När de inte längre kan betala för sitt skydd, så kommer de då bli tillgängliga - dvs det blir ekonomiskt olönsamt att ha ett "Disney Vault".

Tänk efter nu. Skulle du, om du var ett företag, betala 500 000 för att ha ett verk i en byrålåda varje år i 10 år? 5 000 000 kr per verk, mellan varje re-release? Det går för ett fåtal klassiker, men absolut långt ifrån alla. Tricket är ju dock (såklart) att sätta avgiften så hög att den känns, utan att vara så hög att den totalt äter upp vinsten.

Det går också att implementera en mekanism som var sjunde år ökar minimiavgiften med en faktor 10. Dvs:

0-7 år - gratis
8-14 år - 5 000/verk
15-21 år - 50 000/verk
22 - 28 år - 500 000/verk
29 - 35 år - 5 000 000/verk
... Osv ...

Det garanterar korta upphovsrättstider för alla verk - utom det fåtal som är så fantastiskt bra att marknaden anser att de förtjänar sitt skydd.
Fabian Rosdalens avatar
2015-10-19, 07:36 #18
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av wertigon Visa inlägg
Dagens skyddstider gynnar nästan enbart publicisterna och ger dem en enorm makt gentemot både upphovsmän och allmänheten. Publicisterna kan i dagsläget hålla verk som gisslan långt efter att det allmänna intresset för verket dött ut. Detta utan någon kostnad alls för dem själva.
Ja, det gör den. Men vem skulle bestämma denna skyddstiden? Som det ser ut idag är de enda som kan påverka upphovsrättens tid publicisterna eftersom att de har mest inflytande på det, vilket inte kommer ändras i och med en förändring i skyddstiden vilket kommer innebära att de bestämmer att skyddstiden ska vara enligt publicisterna.

Citat:
Ursprungligen postat av wertigon Visa inlägg
Dessutom är inte varje verk av lika värde. Det finns vissa verk som är tidlösa klassiker som spelas århundraden efter upphovsmannens död, som Bach, Beethoven, Mozart etc. Andra verk är dussinkultur vars värde essentiellt är helt borta efter tre månader - utom för ett fåtal trogna fans. Till detta hör ex. nyhetsartiklar som förlorar sitt värde efter bara någon vecka.
Well, bra verk mår inte bättre av längre skyddstid. Det är ju inte så att verket försvinner efter att skyddstiden gått ut, snarare tvärtom - det sprids mer.


Citat:
Ursprungligen postat av wertigon Visa inlägg
Därför förespråkar jag en modell där man får en grundskyddstid på alla verk som kan vara 7 år, men sedan en årlig förlängning för en "rimlig summa", säg, 50 000 kr eller 5% av verkets intäkter, vilket som än kommer högst. Att inte betala för verket är entydigt med att ge upp rätten till skyddet.
Hmm, precis som patent funkar idag då (förutom grundskyddet). Så de som har massa pengar kan förlänga skyddstiden så som de vill och de som inte har några pengar får nöja sig med att inte förlänga den.

Jag tror det finns någon missuppfattning om att man bara kan tjäna pengar på ett verk om det är under kommersiell upphovsrätt, vilket inte är sant och något som vi pirater studerat länge och noga och försöker förklara för våra motståndare. Vi pirater vet om att om ett verk får delas mer innebär det ofta mer intäkter till skaparen, kom igen!
2015-10-19, 08:37 #19
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av Fabian Rosdalen Visa inlägg
Ja, det gör den. Men vem skulle bestämma denna skyddstiden? Som det ser ut idag är de enda som kan påverka upphovsrättens tid publicisterna eftersom att de har mest inflytande på det, vilket inte kommer ändras i och med en förändring i skyddstiden vilket kommer innebära att de bestämmer att skyddstiden ska vara enligt publicisterna.
Jag ser hellre att skyddstiden kan sträckas ut för de fåtal verk som "behöver" det, än att den förlängs ad infinium för alla verk (vilket är dagens absolut största problem med upphovsrätten). Har du råd att slänga miljontals dollar till staten för mer skydd så varsågod. Dessa pengar kan sedan investeras i bibliotek och andra kulturinstitutioner.

Citat:
Ursprungligen postat av Fabian Rosdalen Visa inlägg
Well, bra verk mår inte bättre av längre skyddstid. Det är ju inte så att verket försvinner efter att skyddstiden gått ut, snarare tvärtom - det sprids mer.
Så... Varför ens ha skyddstider då? Enligt dig behövs inte skyddstiderna över huvud taget. Då är hela denna debatt onödig, inga skyddstider punkt.
,
Citat:
Ursprungligen postat av Fabian Rosdalen Visa inlägg
Hmm, precis som patent funkar idag då (förutom grundskyddet). Så de som har massa pengar kan förlänga skyddstiden så som de vill och de som inte har några pengar får nöja sig med att inte förlänga den.

Jag tror det finns någon missuppfattning om att man bara kan tjäna pengar på ett verk om det är under kommersiell upphovsrätt, vilket inte är sant och något som vi pirater studerat länge och noga och försöker förklara för våra motståndare. Vi pirater vet om att om ett verk får delas mer innebär det ofta mer intäkter till skaparen, kom igen!
Självklart är kommersiell ensamrätt inte det enda sättet att tjäna pengar på verk. Men det underlättar. I den modell jag förespråkar kommer det att komma en punkt då smärtgränsen är nådd, speciellt eftersom intäkterna från ett verk över tid minskar. Således kommer 99.99999% av all populärkultur släppas fritt över en period på säg... 40 år?

Samtidigt finns det legitima skäl för förlängd upphovsrätt för vissa verk, ex. om du skriver ett långt epos som tar 30 år att skriva (Robert Jordan, George R.R. Martin, Terry Pratchett) så vill du inte gärna att någon tar ifrån dig din skapelse och skriver nya böcker innan du har skrivit klart din. Men det är undantaget, inte normen.
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-19, 10:57 #20
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av wertigon Visa inlägg
Jag ser hellre att skyddstiden kan sträckas ut för de fåtal verk som "behöver" det, än att den förlängs ad infinium för alla verk (vilket är dagens absolut största problem med upphovsrätten). Har du råd att slänga miljontals dollar till staten för mer skydd så varsågod. Dessa pengar kan sedan investeras i bibliotek och andra kulturinstitutioner

Problemet är att det i så fall landar på enskilda att försöka hålla koll på om de verk de vill använda/sprida är skyddade eller inte.
2015-10-19, 11:52 #21
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Problemet är att det i så fall landar på enskilda att försöka hålla koll på om de verk de vill använda/sprida är skyddade eller inte.
Vilket inte är någon skillnad mot nuvarande förslag, eller mot hur lagen fungerar generellt (det är ditt ansvar att följa lagen), och det är under denna modell ganska enkelt att ta reda på dessutom;

1. Är verket äldre än sju år gammalt?
2. Om 1 stämmer, är verket ej registrerat i "upphovsrättsdatabasen"? (verket försvinner därifrån efter att man inte längre betalat sin avgift)

Om 1 och 2 är uppfyllda, då är man safe. Annars inte. Det är mycket enkelt att ta reda på.
troeds avatar
2015-10-20, 08:59 #22
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B03-Y04:
att mötet återgår till det ställningstagande kring upphovsrätt som partiet haft innan ändringen som gjordes på vårmötet: "Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara fem år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter fem, tio och femton år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten."
Vi har åtnjutit hög trovärdighet i vår politik kring upphovsrätt hos artister och kreatörer, eftersom de förstått skillnaden mellan "Disneyifieringen" av upphovsrätt som skett och som inte tjänar någon väl - och mellan deras eget behov av ekonomiskt skydd för sina skapelser innan materialet hamnar i s.k public domain.

Vårmötets ändring skapade inga nya väljare till Piratpartiet. Tvärtom tappade vi stödet från dessa artister. Det finns ingen politisk uppsida för oss att behålla vårmötets ställningstagande och därför borde vi återgå till den politik som tidigare gjort oss trovärdiga på området.
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-20, 11:36 #23
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Vårmötets ändring skapade inga nya väljare till Piratpartiet. Tvärtom tappade vi stödet från dessa artister.
Jag har ju inte koll på vem du brukar prata med. Men jag har träffat ganska exakt noll artister som ändrat uppfattning om piratpartiet på grund av vårt beslut om att minska den kommersiella skyddstiden på förra medlemsmötet.
troeds avatar
2015-10-20, 11:43 #24
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Jag har ju inte koll på vem du brukar prata med. Men jag har träffat ganska exakt noll artister som ändrat uppfattning om piratpartiet på grund av vårt beslut om att minska den kommersiella skyddstiden på förra medlemsmötet.
Jag har. Eftersom ändringen som gjordes på vårmötet inte tillför några nya väljare är den därmed att anse som negativ utan positiv uppsida.

Det fanns ingen anledning att ändra det ställningstagande vi hade sedan innan. Därför borde vi återgå till det vi redan propagerat för och fått erkännande för under lång tid.
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-20, 11:58 #25
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Jag har. Eftersom ändringen som gjordes på vårmötet inte tillför några nya väljare är den därmed att anse som negativ utan positiv uppsida.
Anekdotisk bevisföring övertygar inte mig. Och att basera sin åsikt om hur upphovsrätten bör utformas på en upplevd (ej uppmätt) väljarstödsförändring under några få månader direkt efter ett dubbelvalår där frågan över huvud taget inte nått fram i svensk media är varken vettigt utifrån ett strategiskt eller ideologiskt perspektiv.

Jag vill ha korta skyddstider eftersom jag tror det är vad som är bäst för samhället. Om det finns de som tvivlar på den bilden är inte lösningen att ändra åsikt, utan att vässa argumenten och övertyga dem.


Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Det fanns ingen anledning att ändra det ställningstagande vi hade sedan innan. Därför borde vi återgå till det vi redan propagerat för och fått erkännande för under lång tid.
Att du inte upplever att det fanns en anledning innebär inte att det inte fanns en anledning. Jag hade en god anledning att lägga förslaget på förra mötet, och jag är övertygad om att de som röstade för mitt förslag hade goda skäl att göra så.
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-20, 12:02 #26
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y04:
att mötet återgår till det ställningstagande kring upphovsrätt som partiet haft innan ändringen som gjordes på vårmötet: "Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara fem år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter fem, tio och femton år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten."
Jag tror inte det är en särskilt bra idé att vela fram och tillbaks kring den här typen av frågor. Men om det är medlemsmötets vilja att åka hiss med omfattningen på den kommersiella skyddstiden är jag inte sämre än att jag kan leva med att föreslå en förkortning igen på nästa möte :-)
2015-10-20, 14:00 #27
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B03-Y01 till fördel för B03-Y04.

Mitt bortjämkade B03-Y01:
mötet ändrar ställningstagandet:
”Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara ett år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter ett, tre och fem år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter sju år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten.” till:
”Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara två år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter två år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Denna registrering måste förlängas vartannat år. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten.”

B03-Y04, som jag tycker bättre om:
mötet återgår till det ställningstagande kring upphovsrätt som partiet haft innan ändringen som gjordes på vårmötet: "Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara fem år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter fem, tio och femton år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten."


Det är rimligt.
2015-10-20, 14:01 #28
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y04:
att mötet återgår till det ställningstagande kring upphovsrätt som partiet haft innan ändringen som gjordes på vårmötet: "Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara fem år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter fem, tio och femton år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten."
Det ligger helt i linje med vad jag ville med motionen.
2015-10-20, 14:05 #29
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Plötsligt, på vårmötet, i en motion som handlade om att _förlänga_ skyddstiderna,
Det var min motion, och jag yrkade på att skyddstiden alltid skulle vara 20 år. Alltså en förlängning av den den intiala skyddstiden, men ingen förlängning av den längsta möjliga skyddstiden. Efter diskussioner har jag insett att den motionen var ganska onödig och att det inte var något fel på på den tidigare linjen.

Så jag håller jag med Troed och har jämkat mig med hans yrkande.
2015-10-20, 14:07 #30
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Jag tror inte det är en särskilt bra idé att vela fram och tillbaks kring den här typen av frågor.
Det har du helt rätt i. Det borde du tänkt på innan du la ditt yrkande på vårmötet.

Men med tanke på att partiet i dagsläget inte är så stort och inte så uppmärksammat så tror jag att skadan av ytterligare en velning nu är mindre än att långsiktigt behålla en dålig linje.
troeds avatar
2015-10-20, 14:09 #31
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Att du inte upplever att det fanns en anledning innebär inte att det inte fanns en anledning. Jag hade en god anledning att lägga förslaget på förra mötet, och jag är övertygad om att de som röstade för mitt förslag hade goda skäl att göra så.
Självklart hade du en god anledning eftersom du lade yrkandet. Vad jag ogillar är att en förändring av en av partiets mest grundläggande frågor inte föregicks av någon ideologisk diskussion ö.h.t. Inte heller fanns det något underlag (i form av motionstext) utan ändringen gjordes med ett yrkande till en motion vars huvudsyfte var raka motsatsen.

Det låter rimligt att därför ändra tillbaks till det vi hade fram tills vårmötet. Som du själv är inne på känner väljarna ännu inte till att vi gjorde någon ändring - och därför kan ditt förslag läggas på nytt till ett framtida möte där vi haft möjlighet både till ideologisk diskussion samt ett väl förberett motionsunderlag att ta hänsyn till.

Till ett sådant underlag skulle jag ha möjlighet att låta de artister jag haft diskussioner med inkomma med yttranden om varför de upplever vårt tidigare ställningstagande vara bra, och varför de anser att den förkortning som gjordes vara problematisk. Jag anmäler mig alltså som frivillig till att delta i skapandet av det underlaget.
2015-10-20, 14:10 #32
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av wertigon Visa inlägg
Ja. Gränsen är dragen efter sju år. Efter det kommer en liten bråkdel, de allra allra mest populära serierna/filmerna/låtarna ha råd att kontinuerligt betala för sitt skydd. När de inte längre kan betala för sitt skydd, så kommer de då bli tillgängliga - dvs det blir ekonomiskt olönsamt att ha ett "Disney Vault".
Vad blir bättre av att Disney kan skydda Musse Pigg i hundra år jämfört med att de bara kan skydda i 20 år (som Troed och jag vill).
2015-10-20, 14:14 #33
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Vad jag ogillar är att en förändring av en av partiets mest grundläggande frågor inte föregicks av någon ideologisk diskussion ö.h.t. Inte heller fanns det något underlag (i form av motionstext) utan ändringen gjordes med ett yrkande till en motion vars huvudsyfte var raka motsatsen.
Detta sätter fingert på att politikutvecklingen i Piratpatiet i allmänhet fungerar dåligt, och att vi måste hitta bättre sätt att göra det på än dåligt förankrade motioner och yrkanden på medlemsmöten. Och det var nog dumt av mig att lägga den motionen på vårmötet.
2015-10-21, 09:49 #34
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Vad blir bättre av att Disney kan skydda Musse Pigg i hundra år jämfört med att de bara kan skydda i 20 år (som Troed och jag vill).
Det är en av mycket få nackdelar med förslaget. Motfrågan är ju såklart - vad blir bättre av att vem som helst kan skriva på verk som inte hunnit bli färdiga ännu, och/eller där nya delar fortsätter komma ut?

Hur blir det förresten med bok/filmserier som sträcker sig över decennier? Skall varje bok i sig betraktas som ett verk, eller är det serien i sin helhet som skall betraktas som ett verk? dvs, är Harry Potter böckerna ett stort verk, eller är det sju verk? Om det senare, betyder det att man kan skapa fristående fortsättningar på Harry Potter? Finns det inte risk för stor förvirring om ett konkurrerande förlag släpper "Harry Potter och Hogwartsorgien" innan Harry Potter och Fenixorden ens kommit ut?

En del av detta kan såklart lösas med trademarks, men, det känns ändå som att en förlängning av upphovsrätten för vissa stora verk kan tålas att tänka på. Min modell låter marknadskrafterna styra detta, men det betyder ju inte att det är den bästa modellen, bara den jag anser är bäst från min egen ståndpunkt.
2015-10-21, 10:36 #35
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av wertigon Visa inlägg
Motfrågan är ju såklart - vad blir bättre av att vem som helst kan skriva på verk som inte hunnit bli färdiga ännu, och/eller där nya delar fortsätter komma ut?
Så vitt jag förstått börjar upphovsrätten att löpa när verket publiceras, inte när man börjar skriva på det.

Citat:
Hur blir det förresten med bok/filmserier som sträcker sig över decennier? Skall varje bok i sig betraktas som ett verk, eller är det serien i sin helhet som skall betraktas som ett verk? dvs, är Harry Potter böckerna ett stort verk, eller är det sju verk?
Så vitt jag förstått är varje del som publiceras för sig ett verk i upphovsrättslig mening.

Citat:
Om det senare, betyder det att man kan skapa fristående fortsättningar på Harry Potter? Finns det inte risk för stor förvirring om ett konkurrerande förlag släpper "Harry Potter och Hogwartsorgien" innan Harry Potter och Fenixorden ens kommit ut?

En del av detta kan såklart lösas med trademarks,
I den mån det är ett problem så tror jag man kan lösa det med varumärken.
2015-10-21, 19:17 #36
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Så vitt jag förstått börjar upphovsrätten att löpa när verket publiceras, inte när man börjar skriva på det.
Men, återigen, det finns exempel på bokserier som bäst bör läsas i sin helhet. Sagan om Ringen var ex. skrivet som en bok, eller ett "verk", uppdelat i sex delar och således tre volymer.

Men idag finns det stora verk som spänner över decennier. Game of Thrones, Wheel of Time och Harry Potter är tre av många exempel på verk som spänner över både flera volymer och decennier, och ändå inte kan sammanfattas som annat än ett enda verk. Det är långt ifrån alla verk som är lika grandiosa affärer som dessa dock, de tillhör undantagen.

Därför vill jag veta, är det bättre att göra lådan tillräckligt stor för undantagen, eller att undantagen får bygga ut sin egen lilla låda enligt ett väldefinierat regelverk?
2015-10-22, 11:35 #37
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av wertigon Visa inlägg
Men idag finns det stora verk som spänner över decennier. Game of Thrones, Wheel of Time och Harry Potter är tre av många exempel på verk som spänner över både flera volymer och decennier, och ändå inte kan sammanfattas som annat än ett enda verk. Det är långt ifrån alla verk som är lika grandiosa affärer som dessa dock, de tillhör undantagen.

Därför vill jag veta, är det bättre att göra lådan tillräckligt stor för undantagen, eller att undantagen får bygga ut sin egen lilla låda enligt ett väldefinierat regelverk?
Jag förstår problematiken, som kan uppstå om upphovsrätten förkortas så som Piratpartiet vill, och att tjugo år inte är tillräckligt i dessa fall.

Men jag, och många med mig, menar att dagens väldigt långa upphovsrätt orsakar en rad problem och därför är det viktigt att den förkortas.

Om detta med "långa" verk blir ett problem i praktiken så bör det lösas på ett annat sätt än med den normala upphovsrätten. Jag tror att varumärkesskydd är lämpligt sätt (varumärken ska inte begränsas till tjugo år). Som jag ser det så är Game of Thrones, Wheel of Time, Harry Potter etc just varumärken som bör skyddas på samma sätt som iPhone och Volvo.
2015-10-23, 07:50 #38
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Jag förstår problematiken, som kan uppstå om upphovsrätten förkortas så som Piratpartiet vill, och att tjugo år inte är tillräckligt i dessa fall.

Men jag, och många med mig, menar att dagens väldigt långa upphovsrätt orsakar en rad problem och därför är det viktigt att den förkortas.
Ja, dagens långa skyddstider är ytterst problematiska, om detta råder det inget tvivel. Långa skyddstider skadar allmänningen. Det fina med att låta marknaden reglera skyddstiderna dock istället för ett blankt täcke på allt, är att marknaden självt bestämmer när det är dags för skyddstiderna på ett verk att upphöra.

Känner du till det fysikaliska begreppet "sluthastighet"? Det är den hastighet ett objekt uppnår när det i fritt fall faller så fort, att kraften från luftmotståndet balanserar ut tyngdkraften. Ett givet objekt kan alltså aldrig falla snabbare än sin sluthastighet hur mycket det än skulle vilja (givet att ett objekt inte befinner sig i ett tomrum).

På samma sätt fungerar min modell. Teoretiskt sett kan man uppnå hur lång tid (hastighet) som helst, men eftersom vi inte befinner oss i ett tomrum, så finns det en gräns på hur snabbt man kan falla/utöka livslängden på upphovsrätten. Och det bästa av allt är att om ett verk behöver mer än sina 5 första år, då kan det få det. Men om det inte behöver mer än 5 år, då släpps det fritt för allmänheten.

Så, att några verk har lång upphovsrätt och resten kort ser jag som ett mindre ont, än att alla verk har lång upphovsrätt. Och skulle det visa sig att avgifterna är onödiga för att ett verk på miljonen behöver dem, då går de ju att avskaffa i efterhand.

Men trademarks kan eventuellt ge samma effekt, det tål att funderas på.
2015-11-03, 05:50 #39
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y04:
att mötet återgår till det ställningstagande kring upphovsrätt som partiet haft innan ändringen som gjordes på vårmötet: "Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara fem år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter fem, tio och femton år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten."
Jag anser att tjugo år är för lång tid. Maximalt tio år utan möjlighet att förlänga hade varit rimligare.
2015-11-03, 05:52 #40
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y03:
att mötet ändrar ställningstagandet:
"Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara ett år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter ett, tre och fem år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter sju år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten." till:
"Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara sju år. Efter detta får upphovsrättsinnehavaren förlänga skyddstiden årligen mot en rimlig summa som reflekterar den skada förlägningen gör mot allmänhetens rättigheter."
Att betala för förlängningen påverkar inte större företags möjligheter till oändlig äganderätt som de i praktiken har nu.
Junijohans avatar
2015-11-03, 10:26 #41
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y03:
att mötet ändrar ställningstagandet:
"Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara ett år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter ett, tre och fem år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter sju år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten." till:
"Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara sju år. Efter detta får upphovsrättsinnehavaren förlänga skyddstiden årligen mot en rimlig summa som reflekterar den skada förlägningen gör mot allmänhetens rättigheter."
Att "skyddstiden" fortsätter efter rättighetshavarens död är väl också orimligt - även om det inte har gått sju år ?
2015-11-03, 14:41 #42
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av Junijohan Visa inlägg
Att "skyddstiden" fortsätter efter rättighetshavarens död är väl också orimligt - även om det inte har gått sju år ?
Nej. Om det är bundet till "livstid eller 7 år" så skapar det ett incitament till att mörda upphovsmannen för att släppa lös rättigheterna. Det vill man helst undvika.
2015-11-03, 20:13 #43
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av Junijohan Visa inlägg
Jag gillar yrkande B03-Y03:
att mötet ändrar ställningstagandet:
"Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara ett år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter ett, tre och fem år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter sju år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten." till:
"Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara sju år. Efter detta får upphovsrättsinnehavaren förlänga skyddstiden årligen mot en rimlig summa som reflekterar den skada förlägningen gör mot allmänhetens rättigheter."
Att "skyddstiden" fortsätter efter rättighetshavarens död är väl också orimligt - även om det inte har gått sju år ?
I många fall, när det gäller t.ex. filmer eller datorprogram så finns det inte en enskild upphovsman, utan många och upphovsrätten ägs av ett företag.
2015-11-05, 23:39 #44
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y04:
att mötet återgår till det ställningstagande kring upphovsrätt som partiet haft innan ändringen som gjordes på vårmötet: "Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara fem år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter fem, tio och femton år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten."
det är striktare för en fri svensk kultur
Kristofer Petterssons avatar
2015-11-06, 09:14 #45
Inte uppkopplad
Sv: B03: Upphovsrättens längd -
Citat:
Ursprungligen postat av wertigon Visa inlägg
Det garanterar korta upphovsrättstider för alla verk - utom det fåtal som är så fantastiskt bra att marknaden anser att de förtjänar sitt skydd.
Vore det inte bättre för alla att "fantastiskt bra" verk har kortare skyddstid än verk som är mer svårtillgängliga eller rent av dåliga? ;-)

Jag förstår inte riktigt de underliggande principerna för ställningstagandet.

Vi är väl övertygade om att kopiering och remix är en del av en växande och progressiv ekonomi, eller hur?
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com