Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion P02: Om relationen mellan principprogram och sakpolitiska ställningstaganden samt majoriteskraven för att anta och ändra dessa (stadgeändring)

Nuvarande stadgar beskriver hur partiet tar ställning i politiska frågor genom att anta och ändra i principprogrammet. För mer än tre år sedan slog dock medlemsmötet fast att man även kan anta politik genom att ett medlemsmöte gör sakpolitiska ställningstaganden. Denna praxis bör beskrivas i stadgarna. Med nedanstående justeringar, tillsammans med bevarade skrivningar, behöver ändringar och tillägg i principprogrammet 75% majoritet, samt att detta även gäller politiska ställningstaganden.

(Dessa ändringar kräver 2 läsningar)


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Partistyrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att i Piratpartiets stadgar ändra "§1.3 Principprogram" till "§1.3 Principprogram och politiska ställningstaganden"
Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att i §1.3.1 i Piratpartiets stadgar ändra:
"Partiets medlemsmöte tar, genom antagandet av ett principprogram, ställning inom ett antal politiska frågor och områden."
till:
"Partiets medlemsmöte tar ställning inom ett antal politiska frågor och områden genom antagandet av ett principprogram, samt politiska ställningstaganden."
Av: Mab Yrkande P02-Y05 (Motyrkande) 8 personer gillar    1 personer ogillar

att lägga till en ny §1.3.4 "Redan antagna politiska ställningstaganden kräver endast enkel majoritet på medlemsmöte för att upphävas. Partiets principprogram kan ej upphävas.”


Yrkanden

Av: Partistyrelsen Yrkande P02-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att i Piratpartiets stadgar ändra "§1.3 Principprogram" till "§1.3 Principprogram och politiska ställningstaganden"

Se resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P02-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att i §1.3.1 i Piratpartiets stadgar ändra:
"Partiets medlemsmöte tar, genom antagandet av ett principprogram, ställning inom ett antal politiska frågor och områden."
till:
"Partiets medlemsmöte tar ställning inom ett antal politiska frågor och områden genom antagandet av ett principprogram, samt politiska ställningstaganden."

Se resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande P02-Y03 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Tillbakadraget yrkande P02-Y04 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Tilläggsyrkanden

Av: Mab Yrkande P02-Y05 (Motyrkande) 8 personer gillar    1 personer ogillar

att lägga till en ny §1.3.4 "Redan antagna politiska ställningstaganden kräver endast enkel majoritet på medlemsmöte för att upphävas. Partiets principprogram kan ej upphävas.”

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #295338
Standard Sv: P02: Om relationen mellan principprogram och sakpolitiska ställningstaganden samt majoriteskraven för att anta och ändra dessa (stadgeändring) - 2015-10-14, 08:12

Jag har deltagit i stadgerevisonsgruppens arbete, och tycker därför av ganska naturliga skäl att de allra flesta av propositionerna är väl avvägt. Kring denna proposition håller jag dock inte med om kravet på 75% majoritet för att anta sakpolitiska ställningstaganden.1) Partiet avsäger sig mycket av möjligheten att påverka vad våra valda politiker i framtiden gör i vårt namn. Vi såg tydligt i valrörelserna för ett år sedan att media tittar på vad våra valda politiker gör och säger, och betraktar detta som partiets politik och partiets åsikter. De politiker vi skickar till riksdag, EU-parlament mm kommer att behöva rösta om alla möjliga och omöjliga frågor. De kommer att ta ställning, och detta kommer av omvärlden att uppfattas ske i partiets namn. Det här förslaget betyder att vi bara kommer att kunna säga åt våra valda politiker vad de ska föra fram i partiets namn om 75% av dem som röstar på medlemsmötet är ense om saken. I alla andra frågor kommer de vi skickar till riksdag, EU-parlament osv att själva få bestämma vad massmedia ska presentera som partiets hållning i olika frågor.


2) Det ät orimligt att det ska krävas 75% majoritet för att ändra vad 51% drivit genom. Dels ett rent grundläggande demokratiskt problem. Kan kontroversiella åsikter som medborgarlön röstas genom med knappa minoriteter ska det inte behövas enorma majoriteter för att riva upp dem. Dels ett något mer praktiskt: Under de senaste åren har en hel del ställningstaganden röstats genom som inte varit helt färdigtänkta. I vart fall jag har flera gånger röstat på förslag som jag har tyckt pekat åt ungefär rätt håll, men inte varit perfekta. Just för att jag vetat att man rätt lätt kan ändra dem när man tänkt lite till. Jag ser partiets politiska utveckling som en process, där vi lägger till sten efter sten på olika politikområden, tar bort dem vi sedan upptäcker sticker ut och hackar bort en bit av dem som visade sig vara för buckliga. Vi är mitt i den processen nu. Inför vi den här regeln låser vi i hög grad fast partiets politik vid murens just nu ganska halvfärdiga utseende.


3) Hur ska det rent praktiskt gå till? Vi har nu äntligen lyckats få en situation där de flesta medlemmar förstår systemet med sakpolitiska ställningstaganden, och lägger sina yrkanden på den form styrelsen och presidiet uppmanar folk att göra:
att mötet antar ställningstagandet "Piratpartiet motsätter sig ett svenskt NATO-medlemskap".
Klart och tydligt. Ett ställningstagande att föra in i listan över ställningstaganden, som styrelsen sedan tar hänsyn till när de skriver program.Men med den föreslagna stadgeförändringen kommer alla medlemmar att veta, att skriver de på detta sättet, då får de bara genom det om de får 75% majoritet. Så då kanske de istället skriver
att mötet uttalar att Piratpartiet motsätter sig ett svenskt NATO-medlemskap.
eller
att mötet ålägger styrelsen att tolka principprogrammets skrivelser som att Piratpartiet ska motverka ett NATO-medlemskap
eller kanske
att mötet ålägger styrelsen att starta en kampanj i partiets namn mot svenskt NATO-medlemskap.
De stadgar styrelsen nu föreslår ger inte presidiet någon vägledning om hur man ska förhålla sig till sådana yrkanden.Så antingen leder detta till att vi åter får den situation vi hade för fyra år sedan, med en massa åsikter utspridda runt om i protokollen från mötena, och att vi förlorar den dokumenterade överblick över vår politik, som vi trots allt har nu. Eller så blir det strid kring frågorna om sådana yrkanden alls ska få ställas och med vilken majoritet de i så fall ska antas, och då hamnar vi åter i situationen där sakfrågor inte avgörs genom tydliga diskussioner och omröstningar på själva sakfrågepunkten på mötet, utan genom finter och tricks i hur yrkanden formuleras, och genom omröstningar om stadgetolkningsfrågor, ordningsfrågor och voteringsordningar. Och i så fall förskjuts makten över sakfrågorna ännu mer från de politiskt engagerade medlemmar som röstar på mötena till dem (oss) som är bra på den formalistiska metaverksamheten kring stadgar och möten.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
daniel, JorgenL


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-13, 21:32 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y04:
att lägga till en ny §1.3.4 ”Redan antagna politiska ställningstaganden kräver endast enkel majoritet på medlemsmöte för att lyftas in i principprogram via motion eller proposition.”
Jag vill inte behöva rösta emot sakpolitiska ställningstaganden jag tycker är bra enbart för att jag vill undvika risken att de ska hamna i principprogrammet. Vilket jag troligen vill med ett stort antal ställningstaganden som jag visserligen tycker är bra i sak, men som jag inte ser som centrala för partiets politiska profil.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, flintberg
Henrik Brändéns avatar
2015-10-13, 21:41 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y04:
att lägga till en ny §1.3.4 ”Redan antagna politiska ställningstaganden kräver endast enkel majoritet på medlemsmöte för att lyftas in i principprogram via motion eller proposition.”
Ska alltså ett ställningstagande som tagits med 51% kunna stoppas in i principprogrammet med samma 51% av rösterna, samtidigt som det krävs 75% för att anta något nytt? Grattis alla ni som redan fått in era älsklingsåsikter i listan av ställningstaganden. Trist för er som väntade för ni ville tänka och diskutera genom frågan!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
flintberg, JorgenL
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-13, 21:42 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P02-Y05:
att lägga till en ny §1.3.4 "redan antagna politiska ställningstaganden kräver endast enkel majoritet på medlemsmöte för att upphävas. Partiets principprogram kan ej upphävas.”
Vi vill inte riskera att "ärva" ställningstaganden från tidigare medlemmar som en majoritet av partiets nu aktiva inte längre ställer sig bakom. Därför bör det enbart vara enkel majoritet för att upphäva enskilda sakpolitiska ställningstaganden som tagits vid tidigare möten. Detta bör givetvis inte gälla vårt principprogram.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
Henrik Brändéns avatar
2015-10-13, 21:45 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y03:
att i §1.3.3 ändra:
"Ändring av principprogram kräver minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna för att gå igenom."
till:
"Ändring av principprogram och politiska ställningstaganden kräver minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna för att gå igenom."
Ger orimlig makt till våra blivande parlamentariker, som då får utforma partilinjen i alla frågor vi inte är helt ense om. Orimligt att låsa fast åsikter som tagits med 51% av rösterna till att bara kunna ändras med 75%. Kommer bara att leda till en massa andra sätt än "ställningstaganden" att rösta fram åsikter för partiet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
Magnus Anderssons avatar
2015-10-14, 22:51 #7
Inte uppkopplad
Sv: P02: Om relationen mellan principprogram och sakpolitiska ställningstaganden samt majoriteskraven för att anta och ändra dessa (stadgeändring) -
Jag håller med om att 75% är mycket. Att enkel majoritet skulle gälla skapar troligen en risk att det enklare går att kuppa igenom en del ställningstaganden (antar att det är det som är tanken här från början) men att det i så fall skulle räcka med 2/3 (~66.67%) majoritet för att kunna ändra.
Mötespresidiets avatar
2015-10-15, 20:39
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Mötespresidiets avatar
2015-10-15, 20:44
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
JorgenLs avatar
2015-10-15, 20:53 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y04:
att lägga till en ny §1.3.4 ”Redan antagna politiska ställningstaganden kräver endast enkel majoritet på medlemsmöte för att lyftas in i principprogram via motion eller proposition.”
Detta är ologisk. Åtskilliga befintliga sakpolitiska ställningstaganden är antagna med betydligt mindre än 3/4-dels majoritet. Då är det helt orimligt att lyfta dessa in i principprogrammet med enkel majoritet.
JorgenLs avatar
2015-10-15, 20:54 #9
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P02-Y05:
att lägga till en ny §1.3.4 "redan antagna politiska ställningstaganden kräver endast enkel majoritet på medlemsmöte för att upphävas. Partiets principprogram kan ej upphävas.”
Ett vettigt yrkande. Om syftet är att det ska bli svårare att få igenom sakpolitiska krav som inte har brett stöd, så måste vi i rimlighetens namn göra det lättare att kasta ut de tidigare ställningstaganden som antingen antagits utan krav på sådant brett stöd, eller som inte längre har det.
Anton Nordenfurs avatar
2015-10-16, 10:35 #10
Inte uppkopplad
Sv: P02: Om relationen mellan principprogram och sakpolitiska ställningstaganden samt majoriteskraven för att anta och ändra dessa (stadgeändring) -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P02-Y05:
att lägga till en ny §1.3.4 "redan antagna politiska ställningstaganden kräver endast enkel majoritet på medlemsmöte för att upphävas. Partiets principprogram kan ej upphävas.”
Vi vill inte riskera att "ärva" ställningstaganden från tidigare medlemmar som en majoritet av partiets nu aktiva inte längre ställer sig bakom. Därför bör det enbart vara enkel majoritet för att upphäva enskilda sakpolitiska ställningstaganden som tagits vid tidigare möten. Detta bör givetvis inte gälla vårt principprogram.
Jag tror inte jag riktigt förstår vad du menar med att "Partiets principprogram kan ej upphävas". Jag läser det som att det berör HELA principprogrammet, men det kan också läsas som att enskilda saker i principprogrammet inte kan upphävas. Om du menar det tidigare och inte det senare, kan inte principprogrammet då i praktiken upphävas genom att alla mindre delar av principprogrammet upphävs, yrkande efter yrkande, tills ingenting finns kvar?

Eller menar du någonting helt annat som jag inte förstår?
Andreas Bjärnemalms avatar
2015-10-16, 11:36 #11
Inte uppkopplad
Sv: P02: Om relationen mellan principprogram och sakpolitiska ställningstaganden samt majoriteskraven för att anta och ändra dessa (stadgeändring) -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Jag tror inte jag riktigt förstår vad du menar med att "Partiets principprogram kan ej upphävas". Jag läser det som att det berör HELA principprogrammet, men det kan också läsas som att enskilda saker i principprogrammet inte kan upphävas. Om du menar det tidigare och inte det senare, kan inte principprogrammet då i praktiken upphävas genom att alla mindre delar av principprogrammet upphävs, yrkande efter yrkande, tills ingenting finns kvar?

Eller menar du någonting helt annat som jag inte förstår?
Jag tolkar det som att partiet måste ha ett principprogram, och detta kan inte tas bort. Däremot så kan det förändras, i enlighet med vad som stadgas kring ändringar av principprogrammet.
Dock kan det kanske vara bra om Mab förtydligar vad han avser, då det uppenbarligen går att tolka lite olika.
CMagnusBs avatar
2015-10-16, 15:16 #12
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P02-Y04:
att lägga till en ny §1.3.4 ”Redan antagna politiska ställningstaganden kräver endast enkel majoritet på medlemsmöte för att lyftas in i principprogram via motion eller proposition.”
Idag fungerar det dåligt med medlemmarnas möjlighet att lyfta in ställningstaganden in i vårt principprogram. Detta har gjort att ställningstaganden som är av principprogramsnatur går in som sakpolitiska ställningstaganden, efter som det är lättare att få igenom med enkel majoritet. För att råda bot på att det kan finnas vissa sakpolitiska ställningstaganden som borde vara i vårt principprogram vill vi göra en enkel väg in i syfte att bredda partiet.
Sen är jag fullt medveten om att det kommer krävas en del av kommande mötespresidier för att acceptera att en motion med en utpräglad princippolitisk språkdräkt skall anses vara en fortsättning på en sakpolitisk motion som därmed har en sakpolitisk språkdräkt.
Men stadgar och mötespresidium finns för att vi skall kunna bygga vår parti, för att kunna driva vårt parti och därmed göra vårt parti som bra som våra idéer kräver.
Henrik Brändéns avatar
2015-10-16, 20:22 #13
Inte uppkopplad
Sv: P02: Om relationen mellan principprogram och sakpolitiska ställningstaganden samt majoriteskraven för att anta och ändra dessa (stadgeändring) -
Citat:
Ursprungligen postat av CMagnusB Visa inlägg
Jag gillar yrkande P02-Y04:
att lägga till en ny §1.3.4 ”Redan antagna politiska ställningstaganden kräver endast enkel majoritet på medlemsmöte för att lyftas in i principprogram via motion eller proposition.”
Idag fungerar det dåligt med medlemmarnas möjlighet att lyfta in ställningstaganden in i vårt principprogram. Detta har gjort att ställningstaganden som är av principprogramsnatur går in som sakpolitiska ställningstaganden, efter som det är lättare att få igenom med enkel majoritet. För att råda bot på att det kan finnas vissa sakpolitiska ställningstaganden som borde vara i vårt principprogram vill vi göra en enkel väg in i syfte att bredda partiet.
Sen är jag fullt medveten om att det kommer krävas en del av kommande mötespresidier för att acceptera att en motion med en utpräglad princippolitisk språkdräkt skall anses vara en fortsättning på en sakpolitisk motion som därmed har en sakpolitisk språkdräkt.
Men stadgar och mötespresidium finns för att vi skall kunna bygga vår parti, för att kunna driva vårt parti och därmed göra vårt parti som bra som våra idéer kräver.
Jag förstår inte hur den som ska publicera principprogrammet ska veta hur principprogrammet ska lyda efter ett sådant beslut. Är alltså tanken att ordalydelsen i ett ställningstagande ska kunna lyftas direkt in i principprogrammet, till en plats som pekas ut i beslutet? Men om inlyftningen kräver konsekvensändringar på andra ställen - vem ska bestämma exakt hur de ska se ut? Och om inlyftningen istället innebär en större förändring av principprogrammet än att bara lyfta in ett ställningstagande ordagrant - vem ska då bestämma ifall de ytterligare förändringar som görs bara är redaktionella, eller om de förändrar något i sak, så motionen/propositionen behöver 75% majoritet?
2015-10-16, 20:26 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P02-Y04:
att lägga till en ny §1.3.4 ”Redan antagna politiska ställningstaganden kräver endast enkel majoritet på medlemsmöte för att lyftas in i principprogram via motion eller proposition.”
Principprogram och sakpolitiska ställningstaganden är olika saker och fyller olika syften. Att rakt av "befodra" sakpolitiska ställningstaganden till principprogrammet är feltänkt.
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-17, 11:40 #15
Inte uppkopplad
Sv: P02: Om relationen mellan principprogram och sakpolitiska ställningstaganden samt majoriteskraven för att anta och ändra dessa (stadgeändring) -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Jag tror inte jag riktigt förstår vad du menar med att "Partiets principprogram kan ej upphävas". Jag läser det som att det berör HELA principprogrammet, men det kan också läsas som att enskilda saker i principprogrammet inte kan upphävas. Om du menar det tidigare och inte det senare, kan inte principprogrammet då i praktiken upphävas genom att alla mindre delar av principprogrammet upphävs, yrkande efter yrkande, tills ingenting finns kvar?

Eller menar du någonting helt annat som jag inte förstår?
Eftersom 1.3.3 berör hur principprogrammet ändras, och mitt förslag till 1.3.4 endast berör hur principprogramet upphävs är den enda rimliga tolkningen, så länge bägge paragraferna existerar, att 1.3.4 endast berör beslut om att upphäva principprogrammet i sin helhet.

Jag ser inte hur det kan vara oklart. Mitt förslag talar om "principprogrammet" inte "delar av principprogrammet".


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
JorgenLs avatar
2015-10-17, 21:18 #16
Inte uppkopplad
Sv: P02: Om relationen mellan principprogram och sakpolitiska ställningstaganden samt majoriteskraven för att anta och ändra dessa (stadgeändring) -
Instämmer med Henrik. Principprogrammet är inte, likt de sakpolitiska kraven, en punktlista där man kan lyfta in random krav hur som helst, det är en text där förändringar måste formuleras för att passa in. Därför skulle det bli en högst egendomlig situation om vissa ändringar av principprogrammet bara skulle kräva enkel majoritet för att införas, medan andra skulle kräva 75%. Det går nämligen inte att lyfta in en sakpolitisk punkt i principprogrammet rakt av utan att formulera om den för att passa in, och då blir det garanterat en diskussion om den efter detta faktiskt betyder samma sak som innan.

Därför är yrkandet bara dumt. Om förslaget har stöd av 75% som det ska ha för att komma in i principprogrammet så är det inget problem att ha det kravet på alla ändringar.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm
Henrik Brändéns avatar
2015-10-26, 09:17 #17
Inte uppkopplad
Sv: P02: Om relationen mellan principprogram och sakpolitiska ställningstaganden samt majoriteskraven för att anta och ändra dessa (stadgeändring) -
En styrelseledamot påpekade häromdagen för mig vad hen upplevde som något mycket positivt om P02-Y03 går genom. Då kan partiledaren och styrelsen slå fast kontroversiella och uppseendeväckande ställningstaganden som partiets, och det räcker om de har 26% av medlemmarna med sig för att det hela ska förbli partiets åsikt. Jag är inte lika säker som den styrelseledamoten på att det är något positivt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
troeds avatar
2015-10-26, 09:33 #18
Inte uppkopplad
Sv: P02: Om relationen mellan principprogram och sakpolitiska ställningstaganden samt majoriteskraven för att anta och ändra dessa (stadgeändring) -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
En styrelseledamot påpekade häromdagen för mig vad hen upplevde som något mycket positivt om P02-Y03 går genom. Då kan partiledaren och styrelsen slå fast kontroversiella och uppseendeväckande ställningstaganden som partiets, och det räcker om de har 26% av medlemmarna med sig för att det hela ska förbli partiets åsikt. Jag är inte lika säker som den styrelseledamoten på att det är något positivt.
Under nuvarande stadgar vore det enbart partiledaren som har den möjligheten, iaf. Styrelsen IMHO lever inte under några illusioner att vi har mandat att slå fast ny politik.

(Det är inte heller okontroversiellt inom styrelsen hur stort mandatet för PL att faktiskt göra det är enligt stadgarna. "Initiativ som gagnar partiet" är skrivningen om jag minns rätt)
Henrik Brändéns avatar
2015-10-26, 10:48 #19
Inte uppkopplad
Sv: P02: Om relationen mellan principprogram och sakpolitiska ställningstaganden samt majoriteskraven för att anta och ändra dessa (stadgeändring) -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Under nuvarande stadgar vore det enbart partiledaren som har den möjligheten, iaf. Styrelsen IMHO lever inte under några illusioner att vi har mandat att slå fast ny politik.

(Det är inte heller okontroversiellt inom styrelsen hur stort mandatet för PL att faktiskt göra det är enligt stadgarna. "Initiativ som gagnar partiet" är skrivningen om jag minns rätt)
Jag har alltid levt i föreställningen att den beslutsordningen varit att medlemsmötet smäller högst, därefter styrelse, därefter partiledare (Stadgarnas 5.1.1 Partistyrelsen är partiets högsta beslutande organ näst efter medlemsmötet). En av de stora bristerna med nuvarande stadgar, som jag var angelägen att stadgerevisionen skulle åtgärda, var att detta samexisterade med skrivelser om partiledarens roll som partiledarna traditionellt tolkat som att det var deras exklusiva privilegium att besluta om nya politiska tolkningar och utspel (6.1.3 I partiledarens ansvar ingår: ... b) att driva det politiska arbetet och opinionsbilda kring partiets frågor).

Under den tid jag varit aktiv i styrelse och ledning har styrelsen flera gånger utnyttjat sin rätt att näst efter medlemsmötet vara den som sätter ner foten i politiska frågor, exempelvis när den tolkat sakpolitiska ställningstaganden när sakpolitiska program och valmanifest tagits fram.

Det jag uppfattat som anledningen till att både styrelse och ledning varit försiktiga med att utnyttja det mandat de har att på egen hand utveckla partiets politik har antagligen varit erfarenheterna från valåret 2010, då många medlemmar blev mycket missnöjda med somliga utspel, och vi därför inför valrörelsen 2014 vinnlade oss om att kunna gå till val på en politik som i huvudsak röstats fram av medlemmarna. Att styrelsen varit ännu försiktigare än ledningen hade i alla fall så länge jag satt i styrelsen att göra med att den brist i stadgarna jag pekat på lätt skulle gjort att ledningen uppfattat ett sådant initiativ som en desavoureing.
troeds avatar
2015-10-26, 13:39 #20
Inte uppkopplad
Sv: P02: Om relationen mellan principprogram och sakpolitiska ställningstaganden samt majoriteskraven för att anta och ändra dessa (stadgeändring) -
Mmm - jag ska inte säga att man inte kan tycka det är märkligt, men jag har sett det som (och det är så det fungerat under mina år i styrelsen) att vi har via medlemmarna gett en partiledare mandat att leda partiet med stor frihet. Lite som en styrelse ger en VD mandat att driva ett företag.

Det är bra att oklarheten försvinner, bl.a just för att även om det varit en praxis så är den baserad på ganska oklara skrivningar i stadgarna.


Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag har alltid levt i föreställningen att den beslutsordningen varit att medlemsmötet smäller högst, därefter styrelse, därefter partiledare (Stadgarnas 5.1.1 Partistyrelsen är partiets högsta beslutande organ näst efter medlemsmötet). En av de stora bristerna med nuvarande stadgar, som jag var angelägen att stadgerevisionen skulle åtgärda, var att detta samexisterade med skrivelser om partiledarens roll som partiledarna traditionellt tolkat som att det var deras exklusiva privilegium att besluta om nya politiska tolkningar och utspel (6.1.3 I partiledarens ansvar ingår: ... b) att driva det politiska arbetet och opinionsbilda kring partiets frågor).
Henrik Brändéns avatar
2015-10-27, 08:20 #21
Inte uppkopplad
Sv: P02: Om relationen mellan principprogram och sakpolitiska ställningstaganden samt majoriteskraven för att anta och ändra dessa (stadgeändring) -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Mmm - jag ska inte säga att man inte kan tycka det är märkligt, men jag har sett det som (och det är så det fungerat under mina år i styrelsen) att vi har via medlemmarna gett en partiledare mandat att leda partiet med stor frihet. Lite som en styrelse ger en VD mandat att driva ett företag.

Det är bra att oklarheten försvinner, bl.a just för att även om det varit en praxis så är den baserad på ganska oklara skrivningar i stadgarna.
Japp. Håller tummarna för att de förändringarna (prop P03 och P04) går genom!
Mötespresidiets avatar
2015-10-30, 17:22
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com