Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B07: Kulturpolitik: Uppmuntrande av makerkultur samt att Piratpartiet ska öppna konstgalleri

I Piratpartiets principprogram står det att:

“Den kunskap vi har idag har uppkommit genom en lång rad insikter, erfarenheter, upptäckter och experiment, gjorda under hela mänsklighetens historia av ett oräkneligt antal människor. Kunskap är därför inget som kan ägas av en person eller en grupp. Kunskap är mänsklighetens gemensamma källa, och borde därför vara fri och tillgänglig för alla att att ösa ur.”

Innovation och kreativitet blir allt viktigare i en mer föränderlig värld. Att skapa ytor för innovatörer och uppfinnare skapar bättre förutsättningar för småföretagare och entreprenörer. Likaså kan dessa ytor användas för kulturproduktion och ren hobbyverksamhet. Men för att kreativiteten ska nå sin fulla potential behövs en reformerad upphovsrätt. Något som nämns i avsnittet om upphovsrätt.
Förutom en reformerad upphovsrätt behövs en satsning på makerkulturen. I takt med att nya tekniska medel utvecklas skapas också nya möjligheter för konstnärlighet. Men konstnärligt material kan vara svårt och dyrt att komma över för den enskilda individen. Det behöver göras satsningar på konstnärliga verkstäder där medborgarna delar på resurser. En slags innovationshubbar där de lätt kan dela kunskaper och idéer, samt lära sig nya tekniker och konstformer.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Sofia Hartelius

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Mab Yrkande B07-Y14 (Motyrkande) 3 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet antar följande sakpolitik inom området kulturpolitik:

Makerkultur

Piratpartiet är ett politiskt parti med rötter i deltagarkulturen och som ser kultur och kreativitet som centralt för samhällets utveckling. Piratpartiet vill därför skapa ytor för innovatörer och uppfinnare där de kan dela med sig och inspireras av varandras idéer. Vårt principprogram fastslår:

"Vi lever i en tid som är unik i mänsklighetens historia. Aldrig tidigare har så många haft möjlighet att kommunicera så lätt med varandra. Aldrig tidigare har så många haft tillgång till så mycket kunskap. Aldrig tidigare har spridande av information bidragit till så många så snabba tekniska, kulturella och ekonomiska framsteg, och dessutom öppnat nya förutsättningar och möjligheter för delaktighet och demokrati."

Piratpartiet vill därför se en satsning på makerkulturen. I takt med att nya tekniska medel utvecklas skapas också nya möjligheter för konstnärlighet. Men konstnärligt material kan vara svårt och dyrt att komma över för den enskilda individen. Det behöver göras satsningar på konstnärliga verkstäder där medborgarna delar på resurser. En slags innovationshubbar där de lätt kan dela kunskaper och idéer, samt lära sig nya tekniker och konstformer, och som överbygger förlegade tankar om en strikt uppdelning mellan innovation, kulturproduktion och ren hobbyverksamhet.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B07-Y01 (Jämkad med yrkande B07-Y07)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B07-Y06 (Tillbakadraget)
Av: anderserk


Tillbakadraget yrkande B07-Y02 (Jämkad med yrkande B07-Y12)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B07-Y12 (Bortröstad)
Av: Sofia Hartelius


Tillbakadraget yrkande B07-Y03 (Jämkad med yrkande B07-Y08)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B07-Y08 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B07-Y04 (Jämkad med yrkande B07-Y10)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B07-Y10 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B07-Y05 (Jämkad med yrkande B07-Y11)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B07-Y11 (Jämkad med yrkande B07-Y13)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B07-Y13 (Bortröstad)
Av: Sofia Hartelius


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B07-Y07 (Bortröstad)
Av: MattiasR
Tillbakadraget yrkande B07-Y09 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2017-04-12, 23:09 #2
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B07-Y01:
att Vi vill skapa makerspaces för medborgarna. Där ska finnas verktyg och möjlighet att utforska olika tekniker och konstformer. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Människor har alltid skapat och delat kultur mellan sig. Genom den nya teknikens fantastiska möjligheter kan vi i dag kopiera och dela mer kultur med varandra än någonsin tidigare.”

I en föränderlig värld behövs ytor som stimulerar kreativitet och innovation. Ny teknik har utvecklats för att skapa, men den ytan som krävs, eller den ekonomi som behövs, kan vara långt ifrån åtkomlig för medborgaren. Makerspaces är som ett slags verktygsbibliotek med funktionen att den kreativa processen sker på plats. På så sätt kan användare samarbeta och och tillsammans hjälpas åt för att utveckla idéer. Vi vill göra en satsning på makerspaces.
Det här tycker jag är superviktigt! Det är genom sådana här förändringar som vi verkligen kan skapa framtidens bibliotek.
2017-04-12, 23:11 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y02:
att Traditionella konstformer får inte gå förlorade. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Det är viktigt att inte glömma det som “traditionellt” inte är makerkultur också behöver utrymme. Äldre traditionella konsttekniker som vävning, keramik, målning etc. får inte glömmas bort. Men här finns behov för stöd. De maskiner som ibland krävs är stora, otympliga och i vissa fall även dyra. Vävmaskiner, drejskivor och glasugnar är exempel på maskiner som kan vara svåra att komma över eller förvara. Vi vill satsa på att även öppna makerspaces för traditionell konst.
Jag ser inte varför vi ska separera makerspaces med verktyg för traditionellt kulturskapande från de med verktyg för nytt kulturskapande. Mer stimulerande borde vara ifall de finns på samma plats, vilket öppnar för kombinationer och hybridformer av kulturella yttringar.
2017-04-12, 23:15 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y05:
att Nya tekniker möjliggör nya konstyttringar. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Innovation och nyskapande ska alltid uppmuntras. I synnerhet eftersom vi tror på att ständigt vidga kulturbegreppet. Vi bör stödja och uppmuntra de kulturskapare som är nyfikna på och vill undersöka den nya tidens olika möjligheter för att skapa och sprida kultur.
I min mening är det här yrkandet för oprecist och därmed tycker jag inte det ska antas. Vad ska stödet för de som är nyfikna på kulturskapande och -spridande bestå i? Hur ska dessa personer finnas? Jag tror att det som är syftet med yrkandet ryms inom ramarna för motionens andra yrkanden, samt andra motioner - nämligen skapandet av platser där människor kan skapa kultur och dela med sig av den.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:06 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y01:
att Vi vill skapa makerspaces för medborgarna. Där ska finnas verktyg och möjlighet att utforska olika tekniker och konstformer. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Människor har alltid skapat och delat kultur mellan sig. Genom den nya teknikens fantastiska möjligheter kan vi i dag kopiera och dela mer kultur med varandra än någonsin tidigare.”

I en föränderlig värld behövs ytor som stimulerar kreativitet och innovation. Ny teknik har utvecklats för att skapa, men den ytan som krävs, eller den ekonomi som behövs, kan vara långt ifrån åtkomlig för medborgaren. Makerspaces är som ett slags verktygsbibliotek med funktionen att den kreativa processen sker på plats. På så sätt kan användare samarbeta och och tillsammans hjälpas åt för att utveckla idéer. Vi vill göra en satsning på makerspaces.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:06 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y02:
att Traditionella konstformer får inte gå förlorade. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Det är viktigt att inte glömma det som “traditionellt” inte är makerkultur också behöver utrymme. Äldre traditionella konsttekniker som vävning, keramik, målning etc. får inte glömmas bort. Men här finns behov för stöd. De maskiner som ibland krävs är stora, otympliga och i vissa fall även dyra. Vävmaskiner, drejskivor och glasugnar är exempel på maskiner som kan vara svåra att komma över eller förvara. Vi vill satsa på att även öppna makerspaces för traditionell konst.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:06 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y03:
att Att producera fysiska produkter är en sak, men vi vill även gynna digital produktion. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Det är viktigt att inte glömma hackerspaces som fokuserar på kodning och digital produktion. Här krävs helt andra verktyg och förutsättningar. Här finns t.ex. ett större behov för digitala licenser. Vi vill satsa på att öppna fler hackerspaces.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:07 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y04:
att I takt med att fler medborgare börjar experimentera och uttrycka sig konstnärligt måste också utställningslokaler öppnas. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Vi vill öppna gallerior öppna där vanliga medborgare får möjlighet att ställa ut egenproducerad konst och innovation.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:07 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y05:
att Nya tekniker möjliggör nya konstyttringar. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Innovation och nyskapande ska alltid uppmuntras. I synnerhet eftersom vi tror på att ständigt vidga kulturbegreppet. Vi bör stödja och uppmuntra de kulturskapare som är nyfikna på och vill undersöka den nya tidens olika möjligheter för att skapa och sprida kultur.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
anderserks avatar
2017-04-21, 21:48 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B07-Y06:
att öppna lokaler i form av makerspaces/skaparverkstäder för allmänheten, grupper och föreningar tillskapas med stöd av det offentliga, där traditionellt hantverk, reparationer och moderna former som 3d-printing och programmering kan äga rum.
Kan ses som ett stöd till den nya kunskapsekonomin, när vi alla blir mer kompetenta, till fromma för allas och samhällets utveckling, flexibilitet och sammanhållning. Den ursprungliga internet5-andan migrerad afk.


Det fanns faktiskt liknande verkstäder t.ex. i Stockholm på 70-talet. Man fick låna maskiner man inte hade, pröjsa lite för material och umgås med andra fixare... Makerspacen av i dag känns som en nystart, och ett offentligt stöd vore likvärdigt med fri skolgång, i bättre form på många sätt


(ett försök till sammanfattning av motionens förslag)
2017-04-22, 13:39 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B07-Y07:
att Piratpartiet antar ställningstagandet "Vi vill satsa på att skapa makerspaces för medborgarna. Där ska finnas verktyg och möjlighet att utforska olika tekniker och konstformer."
Förkortade yrkandet och anpassade det till formen som finns i motionsskolan.
2017-04-22, 17:35 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B07-Y08:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill satsa på att öppna fler hackerspaces med fokus på kodning och digital produktion".
2017-04-22, 17:37 #13
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B07-Y09:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill öppna lokaler i form av makerspaces/skaparverkstäder för allmänheten, grupper och föreningar tillsammans med stöd av det offentliga, där traditionellt hantverk, reparationer och moderna former som 3d-printing och programmering kan äga rum."
2017-04-22, 17:39 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B07-Y10:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill öppna gallerior där vanliga medborgare får möjlighet att ställa ut egenproducerad konst och innovation."
2017-04-22, 21:07 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y07:
att Piratpartiet antar ställningstagandet "Vi vill satsa på att skapa makerspaces för medborgarna. Där ska finnas verktyg och möjlighet att utforska olika tekniker och konstformer."
Detta är överflödigt om vi bifaller B07-Y09
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:04 #16
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B07-Y04 till fördel för B07-Y10.

Mitt bortjämkade B07-Y04:
I takt med att fler medborgare börjar experimentera och uttrycka sig konstnärligt måste också utställningslokaler öppnas. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Vi vill öppna gallerior öppna där vanliga medborgare får möjlighet att ställa ut egenproducerad konst och innovation.

B07-Y10, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Vi vill öppna gallerior där vanliga medborgare får möjlighet att ställa ut egenproducerad konst och innovation."


Detta är en bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:42 #17
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B07-Y03 till fördel för B07-Y08.

Mitt bortjämkade B07-Y03:
Att producera fysiska produkter är en sak, men vi vill även gynna digital produktion. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Det är viktigt att inte glömma hackerspaces som fokuserar på kodning och digital produktion. Här krävs helt andra verktyg och förutsättningar. Här finns t.ex. ett större behov för digitala licenser. Vi vill satsa på att öppna fler hackerspaces.

B07-Y08, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Vi vill satsa på att öppna fler hackerspaces med fokus på kodning och digital produktion".


Bättre formuleing
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:42 #18
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B07-Y01 till fördel för B07-Y07.

Mitt bortjämkade B07-Y01:
Vi vill skapa makerspaces för medborgarna. Där ska finnas verktyg och möjlighet att utforska olika tekniker och konstformer. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Människor har alltid skapat och delat kultur mellan sig. Genom den nya teknikens fantastiska möjligheter kan vi i dag kopiera och dela mer kultur med varandra än någonsin tidigare.”

I en föränderlig värld behövs ytor som stimulerar kreativitet och innovation. Ny teknik har utvecklats för att skapa, men den ytan som krävs, eller den ekonomi som behövs, kan vara långt ifrån åtkomlig för medborgaren. Makerspaces är som ett slags verktygsbibliotek med funktionen att den kreativa processen sker på plats. På så sätt kan användare samarbeta och och tillsammans hjälpas åt för att utveckla idéer. Vi vill göra en satsning på makerspaces.

B07-Y07, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet antar ställningstagandet "Vi vill satsa på att skapa makerspaces för medborgarna. Där ska finnas verktyg och möjlighet att utforska olika tekniker och konstformer."


Bättre formueling
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 14:42 #19
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B07-Y09:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill öppna lokaler i form av makerspaces/skaparverkstäder för allmänheten, grupper och föreningar tillsammans med stöd av det offentliga, där traditionellt hantverk, reparationer och moderna former som 3d-printing och programmering kan äga rum."
Det är bättre att vi antar ett ställningstagande
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 15:00 #20
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y05:
Nya tekniker möjliggör nya konstyttringar. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Innovation och nyskapande ska alltid uppmuntras. I synnerhet eftersom vi tror på att ständigt vidga kulturbegreppet. Vi bör stödja och uppmuntra de kulturskapare som är nyfikna på och vill undersöka den nya tidens olika möjligheter för att skapa och sprida kultur.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 15:01 #21
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y02:
Traditionella konstformer får inte gå förlorade. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Det är viktigt att inte glömma det som “traditionellt” inte är makerkultur också behöver utrymme. Äldre traditionella konsttekniker som vävning, keramik, målning etc. får inte glömmas bort. Men här finns behov för stöd. De maskiner som ibland krävs är stora, otympliga och i vissa fall även dyra. Vävmaskiner, drejskivor och glasugnar är exempel på maskiner som kan vara svåra att komma över eller förvara. Vi vill satsa på att även öppna makerspaces för traditionell konst.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 15:12 #22
Inte uppkopplad
Jag har lyft yrkande B07-Y05:
Nya tekniker möjliggör nya konstyttringar. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Innovation och nyskapande ska alltid uppmuntras. I synnerhet eftersom vi tror på att ständigt vidga kulturbegreppet. Vi bör stödja och uppmuntra de kulturskapare som är nyfikna på och vill undersöka den nya tidens olika möjligheter för att skapa och sprida kultur.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 15:13 #23
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B07-Y11:
att att mötet antar följande ställningstagande "Vi bör stödja och uppmuntra de kulturskapare som är nyfikna på och vill undersöka den nya tidens olika möjligheter för att skapa och sprida kultur."
Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 15:14 #24
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B07-Y05 till fördel för B07-Y11.

Mitt bortjämkade B07-Y05:
Nya tekniker möjliggör nya konstyttringar. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Innovation och nyskapande ska alltid uppmuntras. I synnerhet eftersom vi tror på att ständigt vidga kulturbegreppet. Vi bör stödja och uppmuntra de kulturskapare som är nyfikna på och vill undersöka den nya tidens olika möjligheter för att skapa och sprida kultur.

B07-Y11, som jag tycker bättre om:
att mötet antar följande ställningstagande "Vi bör stödja och uppmuntra de kulturskapare som är nyfikna på och vill undersöka den nya tidens olika möjligheter för att skapa och sprida kultur."


Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 15:14 #25
Inte uppkopplad
Jag har lyft yrkande B07-Y02:
Traditionella konstformer får inte gå förlorade. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Det är viktigt att inte glömma det som “traditionellt” inte är makerkultur också behöver utrymme. Äldre traditionella konsttekniker som vävning, keramik, målning etc. får inte glömmas bort. Men här finns behov för stöd. De maskiner som ibland krävs är stora, otympliga och i vissa fall även dyra. Vävmaskiner, drejskivor och glasugnar är exempel på maskiner som kan vara svåra att komma över eller förvara. Vi vill satsa på att även öppna makerspaces för traditionell konst.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 15:19 #26
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B07-Y12:
att mötet antar följande ställningstagande.

"Makerspaces ska även innehålla och erbjuda verktyg för traditionella konsttekniker. Vävmaskiner, drejskivor och glasugnar är exempel på maskiner som kan vara svåra att komma över eller förvara."
Ny formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 15:20 #27
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B07-Y13:
att mötet antar följande ställningstagande "Vi bör stödja och uppmuntra de kulturskapare som är nyfikna på och vill undersöka den nya tidens olika möjligheter för att skapa och sprida kultur."
Tog bort typo.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 15:20 #28
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B07-Y02 till fördel för B07-Y12.

Mitt bortjämkade B07-Y02:
Traditionella konstformer får inte gå förlorade. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Det är viktigt att inte glömma det som “traditionellt” inte är makerkultur också behöver utrymme. Äldre traditionella konsttekniker som vävning, keramik, målning etc. får inte glömmas bort. Men här finns behov för stöd. De maskiner som ibland krävs är stora, otympliga och i vissa fall även dyra. Vävmaskiner, drejskivor och glasugnar är exempel på maskiner som kan vara svåra att komma över eller förvara. Vi vill satsa på att även öppna makerspaces för traditionell konst.

B07-Y12, som jag tycker bättre om:
mötet antar följande ställningstagande.

"Makerspaces ska även innehålla och erbjuda verktyg för traditionella konsttekniker. Vävmaskiner, drejskivor och glasugnar är exempel på maskiner som kan vara svåra att komma över eller förvara."


Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 15:21 #29
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B07-Y11 till fördel för B07-Y13.

Mitt bortjämkade B07-Y11:
att mötet antar följande ställningstagande "Vi bör stödja och uppmuntra de kulturskapare som är nyfikna på och vill undersöka den nya tidens olika möjligheter för att skapa och sprida kultur."

B07-Y13, som jag tycker bättre om:
mötet antar följande ställningstagande "Vi bör stödja och uppmuntra de kulturskapare som är nyfikna på och vill undersöka den nya tidens olika möjligheter för att skapa och sprida kultur."


Bättre formulering
Mabs avatar
Gammal Mab
2017-04-23, 18:18 #30
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B07-Y14:
att att Piratpartiet antar följande sakpolitik inom området kulturpolitik:

Makerkultur

Piratpartiet är ett politiskt parti med rötter i deltagarkulturen och som ser kultur och kreativitet som centralt för samhällets utveckling. Piratpartiet vill därför skapa ytor för innovatörer och uppfinnare där de kan dela med sig och inspireras av varandras idéer. Vårt principprogram fastslår:

"Vi lever i en tid som är unik i mänsklighetens historia. Aldrig tidigare har så många haft möjlighet att kommunicera så lätt med varandra. Aldrig tidigare har så många haft tillgång till så mycket kunskap. Aldrig tidigare har spridande av information bidragit till så många så snabba tekniska, kulturella och ekonomiska framsteg, och dessutom öppnat nya förutsättningar och möjligheter för delaktighet och demokrati."

Piratpartiet vill därför se en satsning på makerkulturen. I takt med att nya tekniska medel utvecklas skapas också nya möjligheter för konstnärlighet. Men konstnärligt material kan vara svårt och dyrt att komma över för den enskilda individen. Det behöver göras satsningar på konstnärliga verkstäder där medborgarna delar på resurser. En slags innovationshubbar där de lätt kan dela kunskaper och idéer, samt lära sig nya tekniker och konstformer, och som överbygger förlegade tankar om en strikt uppdelning mellan innovation, kulturproduktion och ren hobbyverksamhet.
Det här är en bättre text för oss att förhålla oss till som tydligt fastslår vad vi vill göra och varför utan att grotta ner sig i allt för mycket detaljer. Jag rekomenderar att den här att-satsen bifalls och att samtliga övriga yrkanden avslås så att vi får en klar och tydlig text inom det här området. Ett område som jag ser som centralt för partiets identitet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Johan Roos Tibbelin
JorgenLs avatar
2017-04-23, 19:27 #31
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B07-Y14:
att att Piratpartiet antar följande sakpolitik inom området kulturpolitik:

Makerkultur

Piratpartiet är ett politiskt parti med rötter i deltagarkulturen och som ser kultur och kreativitet som centralt för samhällets utveckling. Piratpartiet vill därför skapa ytor för innovatörer och uppfinnare där de kan dela med sig och inspireras av varandras idéer. Vårt principprogram fastslår:

"Vi lever i en tid som är unik i mänsklighetens historia. Aldrig tidigare har så många haft möjlighet att kommunicera så lätt med varandra. Aldrig tidigare har så många haft tillgång till så mycket kunskap. Aldrig tidigare har spridande av information bidragit till så många så snabba tekniska, kulturella och ekonomiska framsteg, och dessutom öppnat nya förutsättningar och möjligheter för delaktighet och demokrati."

Piratpartiet vill därför se en satsning på makerkulturen. I takt med att nya tekniska medel utvecklas skapas också nya möjligheter för konstnärlighet. Men konstnärligt material kan vara svårt och dyrt att komma över för den enskilda individen. Det behöver göras satsningar på konstnärliga verkstäder där medborgarna delar på resurser. En slags innovationshubbar där de lätt kan dela kunskaper och idéer, samt lära sig nya tekniker och konstformer, och som överbygger förlegade tankar om en strikt uppdelning mellan innovation, kulturproduktion och ren hobbyverksamhet.
Detta sammanfattar andan i de övriga yrkandena, men på en högre nivå, vilket är bra. Vi bör inte anta för detaljerade krav, en översikt som låter styrelsen formulera kraven på detaljnivå är mer användbart.
anderserks avatar
2017-04-24, 14:44 #32
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y06:
öppna lokaler i form av makerspaces/skaparverkstäder för allmänheten, grupper och föreningar tillskapas med stöd av det offentliga, där traditionellt hantverk, reparationer och moderna former som 3d-printing och programmering kan äga rum.
Johan mlg Karlssons avatar
2017-04-26, 11:58 #33
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y10:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill öppna gallerior där vanliga medborgare får möjlighet att ställa ut egenproducerad konst och innovation."
Det här är en jättedålig idé! Piratpartiets roll i samhället ska inte vara att driva shoppingcenter! (Det hade kanke varit en bra idé att låta Piratpartiet driva politik om att andra ska uppmuntras att driva gallerior, men som yrkandet står skrivet så är det Piratpartiet själva som ska driva dom.)
EnRIzs avatar
Gammal EnRIz Erik Einarsson
2017-05-01, 20:59 #34
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y10:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill öppna gallerior där vanliga medborgare får möjlighet att ställa ut egenproducerad konst och innovation."
Det här är typiskt någonting som borde stå i en verksamhetsplan i stället då det i min mening inte handlar om sakpolitik.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:34 #35
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B07-Y14:
att Piratpartiet antar följande sakpolitik inom området kulturpolitik:

Makerkultur

Piratpartiet är ett politiskt parti med rötter i deltagarkulturen och som ser kultur och kreativitet som centralt för samhällets utveckling. Piratpartiet vill därför skapa ytor för innovatörer och uppfinnare där de kan dela med sig och inspireras av varandras idéer. Vårt principprogram fastslår:

"Vi lever i en tid som är unik i mänsklighetens historia. Aldrig tidigare har så många haft möjlighet att kommunicera så lätt med varandra. Aldrig tidigare har så många haft tillgång till så mycket kunskap. Aldrig tidigare har spridande av information bidragit till så många så snabba tekniska, kulturella och ekonomiska framsteg, och dessutom öppnat nya förutsättningar och möjligheter för delaktighet och demokrati."

Piratpartiet vill därför se en satsning på makerkulturen. I takt med att nya tekniska medel utvecklas skapas också nya möjligheter för konstnärlighet. Men konstnärligt material kan vara svårt och dyrt att komma över för den enskilda individen. Det behöver göras satsningar på konstnärliga verkstäder där medborgarna delar på resurser. En slags innovationshubbar där de lätt kan dela kunskaper och idéer, samt lära sig nya tekniker och konstformer, och som överbygger förlegade tankar om en strikt uppdelning mellan innovation, kulturproduktion och ren hobbyverksamhet.
Det här är den sortens yrkanden jag vill att vi antar. Det är ett lättläst sammanhängande stycke som tydligt talar om vad vi vill och tycker, utan att gräva ner sig i detaljer.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Sofia Hartelius
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:36 #36
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y12:
att mötet antar följande ställningstagande.

"Makerspaces ska även innehålla och erbjuda verktyg för traditionella konsttekniker. Vävmaskiner, drejskivor och glasugnar är exempel på maskiner som kan vara svåra att komma över eller förvara."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:36 #37
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y08:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill satsa på att öppna fler hackerspaces med fokus på kodning och digital produktion".
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:37 #38
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y10:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill öppna gallerior där vanliga medborgare får möjlighet att ställa ut egenproducerad konst och innovation."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:37 #39
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y13:
att mötet antar följande ställningstagande "Vi bör stödja och uppmuntra de kulturskapare som är nyfikna på och vill undersöka den nya tidens olika möjligheter för att skapa och sprida kultur."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:37 #40
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y07:
att Piratpartiet antar ställningstagandet "Vi vill satsa på att skapa makerspaces för medborgarna. Där ska finnas verktyg och möjlighet att utforska olika tekniker och konstformer."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:38 #41
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y09:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill öppna lokaler i form av makerspaces/skaparverkstäder för allmänheten, grupper och föreningar tillsammans med stöd av det offentliga, där traditionellt hantverk, reparationer och moderna former som 3d-printing och programmering kan äga rum."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Anton Nordenfurs avatar
2017-05-11, 09:34 #42
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y12:
att mötet antar följande ställningstagande.

"Makerspaces ska även innehålla och erbjuda verktyg för traditionella konsttekniker. Vävmaskiner, drejskivor och glasugnar är exempel på maskiner som kan vara svåra att komma över eller förvara."
Vi ska inte lägga oss i vad privata föreningar eller företag gör. Vi kanske vill ändra vilka som får statliga eller kommunala bidrag, men det är inte vad yrkandet föreslår.
Jan-Eriks avatar
2017-05-17, 21:24 #43
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B07-Y14:
att Piratpartiet antar följande sakpolitik inom området kulturpolitik:

Makerkultur

Piratpartiet är ett politiskt parti med rötter i deltagarkulturen och som ser kultur och kreativitet som centralt för samhällets utveckling. Piratpartiet vill därför skapa ytor för innovatörer och uppfinnare där de kan dela med sig och inspireras av varandras idéer. Vårt principprogram fastslår:

"Vi lever i en tid som är unik i mänsklighetens historia. Aldrig tidigare har så många haft möjlighet att kommunicera så lätt med varandra. Aldrig tidigare har så många haft tillgång till så mycket kunskap. Aldrig tidigare har spridande av information bidragit till så många så snabba tekniska, kulturella och ekonomiska framsteg, och dessutom öppnat nya förutsättningar och möjligheter för delaktighet och demokrati."

Piratpartiet vill därför se en satsning på makerkulturen. I takt med att nya tekniska medel utvecklas skapas också nya möjligheter för konstnärlighet. Men konstnärligt material kan vara svårt och dyrt att komma över för den enskilda individen. Det behöver göras satsningar på konstnärliga verkstäder där medborgarna delar på resurser. En slags innovationshubbar där de lätt kan dela kunskaper och idéer, samt lära sig nya tekniker och konstformer, och som överbygger förlegade tankar om en strikt uppdelning mellan innovation, kulturproduktion och ren hobbyverksamhet.
Vad som främjar Makerkulturen är snarare att juridiken kring remixning lättas upp och att lagtiftningens följder för t.ex. fysiska objekt analyseras. Jag röstar nej eftersom jag tror det motionen föreslår är utanför det politiken bör ägna sig åt. Vi bör inte särbehandla vissa typer av kreativt skapande! Föredrar frivilliga föreningar för samordning av kreativ verksamhet. (Gällande formatet tror jag generellt, riktat till Andreas, motionernas innehåll är viktigare än deras längd, tror möjligen tom. kortare motioner är lättare att infoga i ett stilmässigt konsekvent partiprogram.)
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com