Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Motion B11: Kulturpolitik: Skolbibliotek

Tillgången till ett skolbibliotek är idag inte en självklarhet för många elever. Än mindre tillgången till en skolbibliotekarie. Men båda dessa komponenter är av oerhörd vikt för att elever ska få tillgång till litteratur och information samt kunna lära sig informationssökning, källkritik etc. Skolbiblioteket är en av enheterna som förbereder eleverna på det vuxna livet. Därför är det också viktigt att skolbiblioteken reflekterar de andra typer av bibliotek eleverna kan tänkas stöta på senare i livet. Som folk- och universitetsbibliotek.

Ett folkbibliotek blir ofta en spegling av det lokala samhället. På folkbiblioteket ställer lokala konstnärer ut och lokala författare inbjuds till samtal etc. Detta gör att lokalinvånare kan vara med och påverka verksamheten på biblioteken och där skapas också ett forum för lokala yttringar. Skolbiblioteken borde anta samma roll på sina respektive skolor. På så vis skapas forum där eleverna själva kan reflektera över livet, skolan, närområdet och andra frågor.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Sofia Hartelius

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länkYrkanden

Tillbakadraget yrkande B11-Y01 (Jämkad med yrkande B11-Y05)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B11-Y04 (Bortröstad)
Av: anderserk
Tillbakadraget yrkande B11-Y05 (Bortröstad)
Av: MattiasR
Tillbakadraget yrkande B11-Y06 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B11-Y02 (Jämkad med yrkande B11-Y07)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B11-Y07 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B11-Y03 (Jämkad med yrkande B11-Y08)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B11-Y08 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:10 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B11-Y01:
att Skolbibliotek behövs för att komplettera studierna. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Fri och tillgänglig kunskap öppnar nya möjligheter för skola och utbildning. Piratpartiet anser att all utbildning måste förbereda barn, ungdomar och vuxna för att möta och utnyttja den informationsväv som idag genomsyrar samhället även utanför skolan. Undervisningen måste präglas av mångfald och upptäckarlust. En människa som lär sig att söka och tycka om kunskap kommer alltid att fortsätta att leta kunskap och på så sätt göra sitt eget och andras liv rikare.”

Alla grundskoleelever skall garanteras tillgång till ett skolbibliotek med skolbibliotekarier. Antalet skolbibliotekarier per skolbibliotek måste baseras på andelen elever kopplade till skolbiblioteket. Detta för att det ska vara möjligt för skolbiblioteken att möta varje elevs behov.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:10 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B11-Y02:
att Ett skolbibliotek är inte bara till för att tillhandahålla litteratur till elever. I Piratpartiets principrogram står det att:

“Piratpartiet anser att all utbildning måste förbereda barn, ungdomar och vuxna för att möta och utnyttja den informationsväv som idag genomsyrar samhället även utanför skolan. Undervisningen måste präglas av mångfald och upptäckarlust.”

Skolbiblioteket skall aktivt samarbeta med eleverna i deras konstyttringar samt öppna upp forum för samtal.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:11 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B11-Y03:
att Det är problematiskt att skolbiblioteken inte dras med i digitaliseringen. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Piratpartiet anser att all utbildning måste förbereda barn, ungdomar och vuxna för att möta och utnyttja den informationsväv som idag genomsyrar samhället även utanför skolan. Undervisningen måste präglas av mångfald och upptäckarlust. En människa som lär sig att söka och tycka om kunskap kommer alltid att fortsätta att leta kunskap och på så sätt göra sitt eget och andras liv rikare.”

Skolbiblioteken måste reflektera andra bibliotekstyper, och kunna förbereda elever på alla typer av format, även digitala. Skolbiblioteket ska kunna tillhandahålla material och delar av sina kataloger digitalt över webben.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
anderserks avatar
2017-04-21, 21:59 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B11-Y04:
att alla grundskoleelever skall garanteras tillgång till ett skolbibliotek med skolbibliotekarier.
ett formaliserat utdrag ur huvudmotionen, som jag stöder
2017-04-22, 17:25 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B11-Y05:
att mötet antar ställningstagandet "Alla grundskoleelever ska garanteras tillgång till ett skolbibliotek med bibliotekarier. Antalet skolbibliotekarier per skolbibliotek måste baseras på andelen elever kopplade till skolbiblioteket. Detta för att det ska vara möjligt för skolbiblioteken att möta varje elevs behov."
2017-04-22, 17:26 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B11-Y06:
att mötet antar ställningstagandet "Alla grundskoleelever ska garanteras tillgång till ett skolbibliotek med skolbibliotekarier".
2017-04-22, 17:27 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B11-Y07:
att mötet antar ställningstagandet "Skolbibliotek ska aktivt samarbeta med eleverna i deras konstyttringar samt öppna upp forum för samtal".
2017-04-22, 17:27 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B11-Y08:
att mötet antar ställningstagandet "Skolbiblioteken måste reflektera andra bibliotekstyper, och kunna förbereda elever på alla typer av format, även digitala. Skolbiblioteket ska kunna tillhandahålla material och delar av sina kataloger digitalt över webben".
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:53 #10
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B11-Y01 till fördel för B11-Y05.

Mitt bortjämkade B11-Y01:
Skolbibliotek behövs för att komplettera studierna. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Fri och tillgänglig kunskap öppnar nya möjligheter för skola och utbildning. Piratpartiet anser att all utbildning måste förbereda barn, ungdomar och vuxna för att möta och utnyttja den informationsväv som idag genomsyrar samhället även utanför skolan. Undervisningen måste präglas av mångfald och upptäckarlust. En människa som lär sig att söka och tycka om kunskap kommer alltid att fortsätta att leta kunskap och på så sätt göra sitt eget och andras liv rikare.”

Alla grundskoleelever ska garanteras tillgång till ett skolbibliotek med skolbibliotekarier. Antalet skolbibliotekarier per skolbibliotek måste baseras på andelen elever kopplade till skolbiblioteket. Detta för att det ska vara möjligt för skolbiblioteken att möta varje elevs behov.

B11-Y05, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Alla grundskoleelever ska garanteras tillgång till ett skolbibliotek med bibliotekarier. Antalet skolbibliotekarier per skolbibliotek måste baseras på andelen elever kopplade till skolbiblioteket. Detta för att det ska vara möjligt för skolbiblioteken att möta varje elevs behov."


Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:53 #11
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B11-Y02 till fördel för B11-Y07.

Mitt bortjämkade B11-Y02:
Ett skolbibliotek är inte bara till för att tillhandahålla litteratur till elever. I Piratpartiets principrogram står det att:

“Piratpartiet anser att all utbildning måste förbereda barn, ungdomar och vuxna för att möta och utnyttja den informationsväv som idag genomsyrar samhället även utanför skolan. Undervisningen måste präglas av mångfald och upptäckarlust.”

Skolbiblioteket ska aktivt samarbeta med eleverna i deras konstyttringar samt öppna upp forum för samtal.

B11-Y07, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Skolbibliotek ska aktivt samarbeta med eleverna i deras konstyttringar samt öppna upp forum för samtal".


Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:54 #12
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B11-Y03 till fördel för B11-Y08.

Mitt bortjämkade B11-Y03:
Det är problematiskt att skolbiblioteken inte dras med i digitaliseringen. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Piratpartiet anser att all utbildning måste förbereda barn, ungdomar och vuxna för att möta och utnyttja den informationsväv som idag genomsyrar samhället även utanför skolan. Undervisningen måste präglas av mångfald och upptäckarlust. En människa som lär sig att söka och tycka om kunskap kommer alltid att fortsätta att leta kunskap och på så sätt göra sitt eget och andras liv rikare.”

Skolbiblioteken måste reflektera andra bibliotekstyper, och kunna förbereda elever på alla typer av format, även digitala. Skolbiblioteket ska kunna tillhandahålla material och delar av sina kataloger digitalt över webben.

B11-Y08, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Skolbiblioteken måste reflektera andra bibliotekstyper, och kunna förbereda elever på alla typer av format, även digitala. Skolbiblioteket ska kunna tillhandahålla material och delar av sina kataloger digitalt över webben".


Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:54 #13
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B11-Y06:
att mötet antar ställningstagandet "Alla grundskoleelever ska garanteras tillgång till ett skolbibliotek med skolbibliotekarier".
Jag föredrar den här formuleringen
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 14:50 #14
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B11-Y05:
att mötet antar ställningstagandet "Alla grundskoleelever ska garanteras tillgång till ett skolbibliotek med bibliotekarier. Antalet skolbibliotekarier per skolbibliotek måste baseras på andelen elever kopplade till skolbiblioteket. Detta för att det ska vara möjligt för skolbiblioteken att möta varje elevs behov."
Detta är jättelätt att glömma bort. Det pedagogiska värdet bibliotekrier tillför till skolbibliotek måste lyftas.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:43 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B11-Y04:
att alla grundskoleelever ska garanteras tillgång till ett skolbibliotek med skolbibliotekarier.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:43 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B11-Y06:
att mötet antar ställningstagandet "Alla grundskoleelever ska garanteras tillgång till ett skolbibliotek med skolbibliotekarier".
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:43 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B11-Y05:
att mötet antar ställningstagandet "Alla grundskoleelever ska garanteras tillgång till ett skolbibliotek med bibliotekarier. Antalet skolbibliotekarier per skolbibliotek måste baseras på andelen elever kopplade till skolbiblioteket. Detta för att det ska vara möjligt för skolbiblioteken att möta varje elevs behov."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:44 #18
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B11-Y07:
att mötet antar ställningstagandet "Skolbibliotek ska aktivt samarbeta med eleverna i deras konstyttringar samt öppna upp forum för samtal".
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:44 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B11-Y08:
att mötet antar ställningstagandet "Skolbiblioteken måste reflektera andra bibliotekstyper, och kunna förbereda elever på alla typer av format, även digitala. Skolbiblioteket ska kunna tillhandahålla material och delar av sina kataloger digitalt över webben".
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com