Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion P01: Proposition: Tre profilfrågor till valkampanjen 2018

En valkampanj behöver fokus. För att ta oss igenom det mediebrus som politiska budskap sprids i behöver vi upprepa samma budskap om och om igen, i många medier, på flera sätt. Därför har styrelsen beslutat att partiet ska ha tre fokusfrågor i valrörelsen 2018.

Vårt förslag på fokusfrågor är (1) digitaliseringens maktrelationer, (2) en omlagd drogpolitik och (3) införande av basinkomst.

Partiets kärna ligger i fråga (1). Varför grundades partiet runt upphovsrättsfrågan? För att den så tydligt handlar om det digitaliserade samhällets maktrelationer. Vem har rätt att skapa, dela och tolka information?

Vilka plattformar för att hitta och ta del av kultur, debatt och vetenskap ska få lov att finnas? Det digitala övervakningssamhället byggs för att ändra maktrelationer; den som är övervakad är inte fri. Den analoga brevhemligheten rivs upp och tystar på så sätt människor från att uttrycka sina åsikter även i privat korrespondens som tar plats i det digitala rummet. Dataskydd är en fråga som handlar om att bevara individens makt över sin identitet och relation till digitala tjänster. Nätneutralitet är viktigt för att stoppa stora maktobalanser i informationsförmedlingen som internetleveranser utgör.

Digitaliseringen öppnar nya möjligheter för transparens som hittills verkligen inte infriats. Öppna myndighetsdata, sökbara domslut och strömmade, transkriberade riksdagsdebatter är viktiga element i ett sunt digitaliserat samhälle.

För styrelsen är det alltså inte möjligt att föreställa sig en valkampanj utan att (1) är en fokusfråga.


Vad gäller fråga (2) är det en politisk fråga i tiden. Omlagd drogpolitik är något som provats i Portugal, vissa amerikanska delstater, och alldeles nyligen nu i Norge. Frågan är het och rör upp många känslor i debatten. Vi menar att det behövs en politiskt organiserad kraft för en evidensbaserad, skademinimerande drogpolitik, vars syfte ska vara att gynna humana villkor för så många medborgare som möjligt, hjälpa de med missbruksproblematik och rycka undan mattan för de kriminella gängens finansieringsmodell. Svensk drogpolitik kostar många liv varje år i onödan, och det behöver få ett slut.

I Sverige finns det idag ingen sådan partipolitisk kraft utanför Piratpartiet. Därför anser vi att (2) ska vara en fokusfråga för valrörelsen 2018.


Fråga (3) är också en fråga som ligger i tiden och frekvent debatteras såväl inrikes som utrikes. Många lyfter olika former av basinkomst som en lösning på det av dem identifierade problemet om massarbetslöshet till följd av automatisering med hjälp av robotar och AI. Oavsett vad man tror om den potentiella händelseutvecklingen kan dock basinkomst vara en reform för framtiden. Generellt sett finns det två huvudargument för detta. Det första är att det är ett rättvisare system, där man inte kräver att människor har förmåga till viss pappersexercis eller livsstil för att räknas som värdiga existensmedel, utan alla människor garanteras medel för att leva ett värdigt liv. Det andra är att ett system med basinkomst kan byggas för att undvika marginalskattsfällor - åtminstone så grova som vi idag har - och därmed dels minska bestraffningen på ekonomiskt produktivt arbete för de som lever i marginalskattsfällan, och dels förhoppningsvis öka skatteintäkterna. Genom att göra systemet mer transparent, förutsägbart och lätthanterligt kan också flera myndigheter bantas i storlek och resurser fördelas till mer produktiva saker än att hantera tidigare omnämnda pappersexercis.

Styrelsen föreslår att Piratpartiet under 2018 ska ha basinkomst som fokusfråga för att vara det enda alternativet till byråkratikramande arbetshetsande partier.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mötespresidiet

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Mötespresidiet Yrkande P01-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 20 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar följande tre områden som fokusfrågor för partiets valkampanj 2018: (1) digitaliseringens maktrelationer, (2) en omlagd drogpolitik och (3) införande av basinkomst.


Yrkanden

Av: Mötespresidiet Yrkande P01-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 20 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar följande tre områden som fokusfrågor för partiets valkampanj 2018: (1) digitaliseringens maktrelationer, (2) en omlagd drogpolitik och (3) införande av basinkomst.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P01-Y02 + P01-Y03 (Bortröstad)
Av: Jens Ingloff


TilläggsyrkandenMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Gammal sbl
2018-02-05, 01:45 #2
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P01-Y01:
att medlemsmötet antar följande tre områden som fokusfrågor för partiets valkampanj 2018: (1) digitaliseringens maktrelationer, (2) en omlagd drogpolitik och (3) införande av basinkomst.
Tre tydliga och aktuella frågor som profilerar oss gentemot andra partier. Särskilt drogpolitiken och basinkomst kan generera en bra debatt med tydliga gränsdragningar mot andra partier. Det finns naturligtvis en fara med att drogfrågan är så infekterad att andra partier och media skyr den och att det därför inte ens blir någon diskussion om den.
anderserks avatar
2018-02-06, 14:23 #3
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P01-Y01:
att medlemsmötet antar följande tre områden som fokusfrågor för partiets valkampanj 2018: (1) digitaliseringens maktrelationer, (2) en omlagd drogpolitik och (3) införande av basinkomst.
verkar rimligt och bra - basinkomstskeptiker kan t.ex kolla på basinkomst.nu, eller facebooksidan basinkomst=medborgarlön
Jens Ingloffs avatar
2018-02-08, 14:29 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P01-Y02:
att medlemsmötet antar följande två områden som fokusfrågor för partiets valkampanj 2018: (1) digitaliseringens maktrelationer och (2) införande av basinkomst.
Jag har i mitt yrkande strukit “en omlagd drogpolitik” från yrkande P01-Y01, eftersom jag inte ställer mig bakom legalisering. Är däremot absolut inte negativ till principen om tre fokusfrågor. Den som håller med mig i drogfrågan, får gärna lägga ett tilläggsyrkande på mitt motyrkande.
Jens Ingloffs avatar
2018-02-08, 15:21 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P01-Y03:
att medlemsmötet dessutom antar följande område som fokusfråga för partiets valkampanj 2018: andrahandsröstning
Kom själv på ett tilläggsyrkande. :-)

En viss spärr till riksdagen är nödvändig, för att inte riskera för stor splittring.
Dock “Mindre partier missgynnas, dels genom att de riskerar att bli helt
orepresenterade, dels genom att tveksamma väljare av taktiska skäl frestas att rösta på större partier, som de vet säkert kommer in i riksdagen.” (citat från Motion 1977/78:909)

Utöver spärr kan röster också gå till spillo om ett parti har färre kandidater än det får mandat, t.ex. ett litet parti som det går för bra för i valet. Inte bra.

Om andrahandsröstning bäst sker som i t.ex. Tyskland https://de.wikipedia.org/wiki/Zweitstimme eller enligt annat system bör undersökas. Är osäker på om Tysklands system hanterar specialfallet med fler röster än vad antalet kandidater klarar av att täcka.

Andrahandsröstning vore, tror jag, en bra demokratifråga för Piratpartiet att driva.
Henrik Brändéns avatar
2018-02-10, 16:30 #6
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P01-Y01:
att medlemsmötet antar följande tre områden som fokusfrågor för partiets valkampanj 2018: (1) digitaliseringens maktrelationer, (2) en omlagd drogpolitik och (3) införande av basinkomst.
Tre områden är lagom många. Makten över informationen är själva grundanledningen till att partiet finns. Basinkomst visar att de principer vi bygger på har mycket att säga långt utanför frågor om fibrer och upphovsrättsregler. Drogfrågan ligger i linje med våra principer om vetenskaplighet och evidens, och om frihet och kroppslig integritet. Det är dessutom ett paradigmskifte på gång i den allmänna opinionen, där de allra flesta etablerade partier kommer hamna i otakt med tiden. Det öppnar stora politiska möjligheter att vara det enda parti som haft rätt redan från början när den omsvängningen sker.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Henry Rouhivuori, Magnus Andersson, sbl
2018-02-12, 08:20 #7
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P01-Y01:
att medlemsmötet antar följande tre områden som fokusfrågor för partiets valkampanj 2018: (1) digitaliseringens maktrelationer, (2) en omlagd drogpolitik och (3) införande av basinkomst.
Dessa tre profilfrågor känns som att de passar piratpartiet samt ligger i tiden.
Stängt ämne

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com