Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
habbe_ Inte uppkopplad
 
Inlägg: 13
Reg.datum: Apr 2006
Standard Protokoll Årsmöte 06-04-26 - 2006-04-26, 23:15

Protokoll fört vid årsmöte med Piratpartiet, Norrbottens LänDatum: 2006-04-26

Tid: 20.00

Plats: IRC, Efnet #piratpartiet.29

Närvarande:

Bernt Granbacke

Sebastian Själin

Jonas Flodin

Harald Hernnäs

Markus Johansson

Petri Storlöpare

Kristoffer Lantz$1 Mötets öppnande

Mötet öppnas av Bernt Granbacke.

$2 Val av mötesordförande.

Som mötesordförande väljes Bernt Granbacke.

$3. Val av mötessekreterare.

Som mötessekreterare väljes Harald Hernnäs.

$4. Val av Justeringsmän.

Kristoffer Lanz och Sebastian Själin väljes till justeringsmän.

§5. Frågan om mötets behöriga utlysande.

Årsmötet finnes vara behörigen utlyst.

§6. Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkännes utan ändringar.

§7. Verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse för det gångna året.

Piratpartiet bildades första januari i år, redan den 16:e januari så hade partiet 9 medlemmar från Norrbottens Län, nu har partiet vuxit i regionen och har 54 medlemmar.

Det har hållits totalt fyra möten, 1:a mars, 9:e mars, 28:e mars och den 5:e april. Efterhand så har antalet deltagende på mötena ökat. Den 9:e mars valdes en interimistisk styrelse, i vilken endast Kristoffer, Bernt och Sebastian var aktiva.

Utåt så återfinnes Sebastian Själin på den utökade riksdagslistans 12:e plats, han har Varit engagerad i styrelsen och har insikt i hur partisyrelsen arbetar.

På Piratpartiets forum så har Norrbotten flera mycket aktiva medlemmar, bl.a Hugi och Kristoffer.

Utåt så har vi synts med tre debattartiklar som skickats till regionens stora

dagstidningar, Nsd, Kuriren och Pt. I morgon så kommer Bernt Granbacke att medverka i

en intervju i Musikhögskolan i Piteåsderas interna tidning.

§8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

Den interimistiska styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§9. Tid för ytterligare styrelsenomineringar (utöver forum) + revisorer och valberedning

Nomineringar:

Ordförande: Bernt Granbacke

Kassör: Kristoffer Lantz

Ledamöter: Sebastian Själin och Hugi Ásgeirsson

Revisor: Markus Johansson

§10. Val av ordförande

Bernt Granbacke väljes till ordförande.§11. Val av kassör.

Kristoffer Lantz väljes till kassör

§12. Val av ledamöter.

Harald Hernnäs, Jonas Flodin och Tom Stevens väljes till ledamöter för Piratpartiet i Norrbottens distrikt.

§13. Val av eventuella suppleanter.

Sebastian Själin, Petri Storlöpareoch Hugi Ásgeirsson till suppleanter till styrelsen för Piratpartiet i Norrbotten i nämnd ordning.

§14. Val av revisorer.

Markus Johansson väljes till revisor.

§15. Val av revisorssuppleanter.

Linus väljes till revisorsuppleant.

§16. Val av valberedning.

Det beslutas att valberedningsarbetet kommer att äga rum på partiets forum. Markus

Johansson reserverar sig, då han anser att detta bryter mot stadgarna. Reservationen

kommer att avhandlas vid nästa styrelsemöte.

§17. Behandling av motioner.

Inga motioner har inkommit, punkten lämnas därför utan vidare diskussion.

§18. Nästa Distriktsmöte.

Styrelsen får ansvaret att kalla till nästa distriktsmöte vid lämpligt tillfälle enligt

förslag. Vidare så är det mötets beslut att styrelsen samlas till möte den 10:e Maj

klockan 20:00 .

§19. Övriga frågor.

Inga övriga frågor har inkommit, varför punkten lämnas.

§20. Mötet avslutas.

Orföranden tackar deltagarna för deltagande samt hälsar alla välkomna till nästa möte.

Mötet avslutas.

Ordförande: Sekteterare:

Bernt Granbacke Harald Hernnäs

Justeringsman: Justeringsman:

Kristoffer Lanz Sebastian Själin
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
habbe_ Inte uppkopplad
 
Inlägg: 13
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #19289
Standard RE: Protokoll Årsmöte 06-04-26 - 2006-04-26, 23:22

Hmm, det blev inte lika fint på forumet.. : (..jag bifogar, hoppas att ni använder Open Officejag har ingen koll på vad linus heter i efternamn, så någon kan väl ändra?
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
habbe_ Inte uppkopplad
 
Inlägg: 13
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #19290
Standard RE: Protokoll Årsmöte 06-04-26 - 2006-04-26, 23:22

Hmm, det blev inte lika fint på forumet.. : (..jag bifogar, hoppas att ni använder Open Officejag har ingen koll på vad linus heter i efternamn, så någon kan väl ändra?
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Sebastian Själin aka Schangtil Inte uppkopplad
 
Inlägg: 211
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #19292
Standard RE: Protokoll Årsmöte 06-04-26 - 2006-04-26, 23:32

justeringsmannen jag godkänner protokollet.
  Skicka ett meddelande via MSN till Sebastian Själin aka Schangtil  
Svara med citat
  (#5) Gammal
habbe_ Inte uppkopplad
 
Inlägg: 13
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #19294
Standard RE: Protokoll Årsmöte 06-04-26 - 2006-04-26, 23:33

javisstja, jag godkänner ju såklart det jag skrivit..
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Bernt Granbacke Inte uppkopplad
 
Inlägg: 50
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #19328
Standard RE: Protokoll Årsmöte 06-04-26 - 2006-04-27, 07:46

Klart vi har OpenOffice

Det var snabbt!

Sebastian, kan du lägga upp förra protokollet?


---------------------------------

Fri Information

Fri Innovation

Personlig integritetNu har vi ett val att vinna!
  Skicka ett meddelande via ICQ till Bernt Granbacke Skicka ett meddelande via AIM till Bernt Granbacke Skicka ett meddelande via Yahoo till Bernt Granbacke  
Svara med citat
  (#7) Gammal
kristoferlantz Inte uppkopplad
 
kristoferlantzs avatar
 
Inlägg: 62
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #19387
Standard RE: Protokoll Årsmöte 06-04-26 - 2006-04-27, 13:52

Härmed godkänner jag att det som står i protokollet från Årsmötet den 26/4 -06
stämmer överens med det som beslöts under mötet.

Undertecknat:

Kristofer Lantz
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Webbson Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #19423
Standard RE: Protokoll Årsmöte 06-04-26 - 2006-04-27, 17:13

Ni har glömt skriva mig på närvarandelistan..
  Skicka ett meddelande via ICQ till Webbson Skicka ett meddelande via MSN till Webbson  
Svara med citat
  (#9) Gammal
Bernt Granbacke Inte uppkopplad
 
Inlägg: 50
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #19714
Standard RE: Protokoll Årsmöte 06-04-26 - 2006-04-29, 00:24

Webbson saknas fortfarande i listan över deltagare


---------------------------------

Fri Information

Fri Innovation

Personlig integritetNu har vi ett val att vinna!
  Skicka ett meddelande via ICQ till Bernt Granbacke Skicka ett meddelande via AIM till Bernt Granbacke Skicka ett meddelande via Yahoo till Bernt Granbacke  
Svara med citat
  (#10) Gammal
habbe_ Inte uppkopplad
 
Inlägg: 13
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #19945
Standard RE: Protokoll Årsmöte 06-04-26 - 2006-04-30, 17:01

Protokoll fört vid årsmöte med Piratpartiet, Norrbottens LänDatum: 2006-04-26

Tid: 20.00

Plats: IRC, Efnet #piratpartiet.29

Närvarande:

Bernt Granbacke

Sebastian Själin

Jonas Flodin

Harald Hernnäs

Markus Johansson

Petri Storlöpare

Kristoffer Lantz

Tom Stevens$1 Mötets öppnande

Mötet öppnas av Bernt Granbacke.

$2 Val av mötesordförande.

Som mötesordförande väljes Bernt Granbacke.

$3. Val av mötessekreterare.

Som mötessekreterare väljes Harald Hernnäs.

$4. Val av Justeringsmän.

Kristoffer Lanz och Sebastian Själin väljes till justeringsmän.

§5. Frågan om mötets behöriga utlysande.

Årsmötet finnes vara behörigen utlyst.

§6. Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkännes utan ändringar.

§7. Verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse för det gångna året.

Piratpartiet bildades första januari i år, redan den 16:e januari så hade partiet 9 medlemmar

från Norrbottens Län, nu har partiet vuxit i regionen och har 54 medlemmar.

Det har hållits totalt fyra möten, 1:a mars, 9:e mars, 28:e mars och den 5:e april. Efterhand

så har antalet deltagende på mötena ökat. Den 9:e mars valdes en interimistisk styrelse, i

vilken endast Kristoffer, Bernt och Sebastian var aktiva.

Utåt så återfinnes Sebastian Själin på den utökade riksdagslistans 12:e plats, han har varit

engagerad i styrelsen och har insikt i hur partisyrelsen arbetar.

På Piratpartiets forum så har Norrbotten flera mycket aktiva medlemmar, bl.a Hugi och

Kristoffer.

Utåt så har vi synts med tre debattartiklar som skickats till regionens stora dagstidningar,

Nsd, Kuriren och Pt. I morgon så kommer Bernt Granbacke att medverka i en intervju i

Musikhögskolan i Piteåsderas interna tidning.

§8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

Den interimistiska styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§9. Tid för ytterligare styrelsenomineringar (utöver forum) + revisorer och valberedning

Nomineringar:

Ordförande: Bernt Granbacke

Kassör: Kristoffer Lantz

Ledamöter: Sebastian Själin och Hugi Ásgeirsson

Revisor: Markus Johansson

§10. Val av ordförande

Bernt Granbacke väljes till ordförande.§11. Val av kassör.

Kristoffer Lantz väljes till kassör

§12. Val av ledamöter.

Harald Hernnäs, Jonas Flodin och Tom Stevens väljes till ledamöter för Piratpartiet i

Norrbottens distrikt.

§13. Val av eventuella suppleanter.

Sebastian Själin, Petri Storlöpareoch Hugi Ásgeirsson till suppleanter till styrelsen för

Piratpartiet i Norrbotten i nämnd ordning.

§14. Val av revisorer.

Markus Johansson väljes till revisor.

§15. Val av revisorssuppleanter.

Linus väljes till revisorsuppleant.

§16. Val av valberedning.

Det beslutas att valberedningsarbetet kommer att äga rum på partiets forum. Markus

Johansson reserverar sig, då han anser att detta bryter mot stadgarna. Reservationen

kommer att avhandlas vid nästa styrelsemöte.

§17. Behandling av motioner.

Inga motioner har inkommit, punkten lämnas därför utan vidare diskussion.

§18. Nästa Distriktsmöte.

Styrelsen får ansvaret att kalla till nästa distriktsmöte vid lämpligt tillfälle enligt förslag.

Vidare så är det mötets beslut att styrelsen samlas till möte den 10:e Maj klockan 20:00 .

§19. Övriga frågor.

Inga övriga frågor har inkommit, varför punkten lämnas.

§20. Mötet avslutas.

Orföranden tackar deltagarna för deltagande samt hälsar alla välkomna till nästa möte.

Mötet avslutas.

Ordförande: Sekteterare:

Bernt Granbacke Harald Hernnäs

Justeringsman: Justeringsman:

Kristoffer Lanz Sebastian Själin
Bifogade filer
Filtyp: rar Protokoll060426.rar (5.9 KB, 70 visningar)
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Protokoll Extra årsmöte II 2009 25/4 Lixinim Ung Pirat Eskilstuna 1 2010-06-27 00:13
Protokoll årsmöte 2009 Mårten Fjällström Ung Pirat-avdelningen Piratnätet 4 2010-06-07 22:01
Protokoll, Årsmöte 09/10 Paulsrud Piratstudenterna i Uppsala 6 2009-09-24 16:02
Protokoll för årsmöte 2009 nemetroid Ung Pirat Umeå 5 2009-04-12 19:12
Protokoll Årsmöte Ayrin Ung Pirat Umeå 3 2008-12-08 22:22Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com