Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
MattiasR Inte uppkopplad
 
Inlägg: 126
Reg.datum: Apr 2016
Standard [besvarad] 01 Förlängd tid för yrkanden - 2017-04-23, 19:53

Med olika input på hur de sakpolitiska motionerna borde se ut (från Magnus och Mab), samt behov av att bearbeta inkomna motioner, anser jag att mötet behöver längre tid på sig att lägga mot- och tilläggsyrkanden till inkomna motioner.

Om detta godkännes kommer kvalitén på mötets beslut kunna höjas betydligt och partiet slipper förlora ett år som man kunnat propagera för en tydlig politik i väntan på nästa vårmöte.

Jag yrkar därför
att tiden för yrkanden förlängs med tre dagar och att övriga mötespass' tidsramar justeras därefter


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Azurelight, Cernael, duke_h3, Henry Rouhivuori, Jan-Erik, Johan Roos Tibbelin, Jonas Norrby, Magnus Andersson, Peter Ahlberg, rillebolle, ronja, Sofia Hartelius
   
  (#2) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #297301
Standard Sv: Förlängd tid för yrkanden - 2017-04-23, 21:56

Mötespresidiet beslutar att avslå ordningsfrågan med följande motivering:

Vårmötet följer en tidsplan som legat fastlagd i två veckor nu. Alla mötesdeltagare har kunnat läsa denna tidsplan och planera sitt deltagande därefter. Att vissa mötesdeltagare nu i sista timmen tycker att de inte haft tillräckligt med tid på sig att formulera yrkanden kan vi i mötespresidiet inte ta hänsyn till. Vi anser att den tidsplan som ligger är den som ska gälla för mötet. Vi har därför valt att avslå ordningsfrågan.

Vi skulle mycket hellre se att styrelsen begär ett extra medlemsmöte där motioner från medlemmarna kan behandlas. På så sätt får vi inte bara möjlighet att få in fler/bättre yrkanden i den motioner som redan ligger hos mötet för behandling, vi får även möjlighet att ta emot fler motioner från medlemmarna. Till exempel kom det till detta mötet in fyra stycken motioner försent och som därmed inte behandlas, på ett extra medlemsmöte skulle de kunna skickas in på nytt och då behandlas.

Därmed skulle vi vilja uppmana dem som tycker att tiden för yrkanden ska förlängas att istället vända sig till styrelsen och be om styrelsen kalla till ett extra medlemsmöte där medlemmarna får möjlighet att skicka in motioner.

Mötespresidiet anser därmed ordningsfrågan vara besvarad

Ur stadgan:
Citat:
§ 4.10 Extra medlemsmöte
4.10.1 Partistyrelsen, revisorerna var för sig, eller minst en tjugondel (1/20) av medlemmarna kan hos mötespresidiet begära ett extra medlemsmöte, och ska då ange de ärenden de önskar att mötet ska behandla.
4.10.2 Mötespresidiet ansvarar för att kalla till mötet senast en (1) vecka efter att begäran framställts, och ska i kallelsen ta upp de ärenden som angavs vid begäran.
4.10.3 Extra medlemsmöte ska inledas senast fyra (4) veckor från att kallelse utgår.
4.10.4 Kallelse med möteshandlingar ska skriftligen postas, via partiets hemsida samt via e-post till de medlemmar som har gett partiet sin adress, senast två (2) veckor innan mötets början för att mötet ska vara behörigt.
4.10.5 Extra medlemsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.
4.10.6 Mötespresidiet beslutar om tidslängd för extra medlemsmöte.
4.10.7 Extra medlemsmöte får inte påbörjas eller avslutas inom två (2) veckor från ordinarie medlemsmöte.
Den som inte är nöjd med mötespresidiets beslut i ordningsfrågan kan enligt mötesordningen begära att mötet ska få rösta om ordningsfrågan. Om tio mötesdeltagare begär att omröstning ska ske kommer presidiet skapa en sådan omröstning. En sådan begäran mailas till motespresidiet@piratpartiet.se.

Ur mötesordningen:
Citat:
Ordningsfrågor
Ordningsfråga lämnas in genom ett meddelande på särskild avsedd plats på mötet. Mötespresidiet tar beslut i ordningsfrågor såvida inte minst en mötesordförande eller minst 10 mötesdeltagare begär att frågan ska beslutas av medlemsmötet. Ett beslut av mötespresidiet är gällande fram till dess att medlemsmötet beslutar annorlunda i ordningsfrågan.

Mötespresidiet ska publicera sitt beslut inom tre dygn från frågans inkommande, med undantag för allmänna helgdagar.

Om medlemsmötet ska votera i frågan innan de avslutande voteringspassen startar ska voteringen vara öppen i minst två dygn. Under voteringsveckorna ska eventuell votering i ordningsfråga överlappa avslutningen av ett voteringspass. Detta genom att voteringen i ordningsfrågan inleds minst sex timmar innan voteringspasset avslutas, och avslutas minst 30 minuter efter voteringspasset.

Votering i ordningsfråga får inte inledas tidigare än 24 timmar efter ordningsfrågans inlämnande.

En ordningsfråga beslutad av medlemsmötet kan inte rivas upp av mötespresidiet.
   
  (#3) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #297313
Standard Sv: Förlängd tid för yrkanden - 2017-04-24, 00:21

Jag har skickat in nedanstående mail till mötespresidiet där jag begär att denna ordningsfråga lyfts för omröstning. Om nio övriga pirater gör samma sak kommer detta ske.

Till: mötespresidiet för piratpartiets vårmöte 2017.

begäran om omröstning i ordningsfrågan om förlängd tid på yrkanden.



Hej mötespresidiet,

Jag läste i forumet att ni avslagit ordningsfrågan om att förlänga yrkandetiden på vårmötet. Jag delar inte er uppfattning i frågan och vill därför att den lyfts för medlemmarna att rösta om. Låt mig bemöta era argument som ni för fram i ert svar så att ni förstår varför jag gör detta.

Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Vårmötet följer en tidsplan som legat fastlagd i två veckor nu. Alla mötesdeltagare har kunnat läsa denna tidsplan och planera sitt deltagande därefter. Att vissa mötesdeltagare nu i sista timmen tycker att de inte haft tillräckligt med tid på sig att formulera yrkanden kan vi i mötespresidiet inte ta hänsyn till.
Jo, det kan ni. Ni har den makten. Det är ju därför ni fått ordningsfrågan skickad till er från första början. Ni kan göra en bedömning om hur många som verkar vilja förlänga yrkandetiden. Ni kan även väga det utifrån vilka som vill förlänga yrkandetiden. Det går till exempel att se att flera ur styrelsen ställer sig bakom en sådan förlängning, vilket ni kan låta påverka er bedömning.

Vad jag tror ni försökte säga är att ni inte vill. Vilket jag tycker är tråkigt.


Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Vi skulle mycket hellre se att styrelsen begär ett extra medlemsmöte där motioner från medlemmarna kan behandlas. På så sätt får vi inte bara möjlighet att få in fler/bättre yrkanden i den motioner som redan ligger hos mötet för behandling, vi får även möjlighet att ta emot fler motioner från medlemmarna.
Det här behöver bemötas i två delar. Jag börjar med det viktigaste. När ni skriver att det till ett extra medlemsmöte går att få in fler/bättre yrkanden för de motioner som redan ligger har ni direkt fel. Eftersom det inte finns några yrkanden om att bordlägga dem till ett extra medlemsmöte kommer de ju behandlas på det här mötet, där de antingen kommer antas eller avslås. Framtida motioner kan som bäst föreslå ändringar på antagna motioner, eller åter lyfta innehåll från motioner som avslagits på vårmötet. Men ingetdera är samma sak som att " få in fler/bättre yrkanden i den motioner som redan ligger hos mötet för behandling". Det här är en viktig skillnad och jag tycker det är olyckligt att ni givit medlemmarna direkt felaktig information här. Även om jag förstår att det inte var avsiktligen.

Den andra biten handlar om hur rimligt det är att kalla till ett extra medlemsmöte före höstmötet. Jag antar att ni är medvetna om att det med noll kandidater till mötespresidiet inte kommer finnas ett mötespresidium för styrelsen att vända sig till för ett extra medlemsmöte. Det betyder att om styrelsen vill ha ett extra medlemsmöte kommer den inte bara behöva lyckas med det som vår valberedning misslyckats med i att hitta kandidater till ett mötespresidium som förväntas skjöta höstmötet. De behöver hitta kandidater som är beredda att även ta på sig ett extra medlemsmöte i enlighet med paragraf 4.8.3 i stadgan.

Ni kan givetvis vilja att styrelsen ska ordna ett extra medlemsmöte. Men det är en betydligt mer omständig sak än att förlänga det pågående mötet, och det är lång ifrån säkert att det kommer kunna ske.

Det enklaste, smidigaste och bästa sättet att lösa behovet av mer tid för yrkanden till de motioner som ligger på det här mötet är att bifalla en förlängd yrkandetid på detta mötet. Inte att hoppas att någon annan ska dyka upp och lösa det senare.

Vänligen,

Mattias Bjärnemalm,
motionsställare för motion B38


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
  (#4) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #297320
Standard Sv: [besvarad] 01 Förlängd tid för yrkanden - 2017-04-24, 09:23

Jag tänker mig att en ordningsfråga som fått 10 eller 9 gillanden då frågeställaren räknas med, har stöd från 10 mötesdeltagare och därmed kvalificerar sig för en omröstning på mötet. Vi behöver ta till oss det inför framtida möten. Att begära att mötesdeltagarna skickar mail till presidiet känns väl hårt då vi redan har en någorlunda fungerande mötesplattform. Låt oss jobba i den.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
  (#5) Gammal
Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
 
Johan mlg Karlssons avatar
 
Inlägg: 1 426
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #297321
Standard Sv: Förlängd tid för yrkanden - 2017-04-24, 13:15

Hej Mab,

jag sitter lite dåligt till just nu (är på en flygplats och väntar på att boarda mitt plan), men ska försöka hinna svara så gott det går.

Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Jo, det kan ni. Ni har den makten. Det är ju därför ni fått ordningsfrågan skickad till er från första början. Ni kan göra en bedömning om hur många som verkar vilja förlänga yrkandetiden. Ni kan även väga det utifrån vilka som vill förlänga yrkandetiden. Det går till exempel att se att flera ur styrelsen ställer sig bakom en sådan förlängning, vilket ni kan låta påverka er bedömning.

Vad jag tror ni försökte säga är att ni inte vill. Vilket jag tycker är tråkigt.
Vi resonerar som så att de tär inte rättvist mot de som planerat sin tid utifrån den fastslagna tidsplanen, att nu behöva lägga ytterligare dagar på att fokusera på mötet. Vi anser inte att vi har möjlighet att frångå den fastslagna tidsplanen enbart för att några medlemmar inte disponerade sin tid tillräckligt väl. Speciellt inte när ordningsfrågan kom så här i elvte timmen.


Citat:
Det här behöver bemötas i två delar. Jag börjar med det viktigaste. När ni skriver att det till ett extra medlemsmöte går att få in fler/bättre yrkanden för de motioner som redan ligger har ni direkt fel. Eftersom det inte finns några yrkanden om att bordlägga dem till ett extra medlemsmöte kommer de ju behandlas på det här mötet, där de antingen kommer antas eller avslås. Framtida motioner kan som bäst föreslå ändringar på antagna motioner, eller åter lyfta innehåll från motioner som avslagits på vårmötet. Men ingetdera är samma sak som att " få in fler/bättre yrkanden i den motioner som redan ligger hos mötet för behandling". Det här är en viktig skillnad och jag tycker det är olyckligt att ni givit medlemmarna direkt felaktig information här. Även om jag förstår att det inte var avsiktligen.
Vad presidiet menar är att det är möjligt att lägga motioner med kompletterande yrkanden och att även göra ändringar i det som bestäms på det här mötet. Jag håller med om att den formuleringen vi gjorde igår kväll var olycklig.

Citat:
Den andra biten handlar om hur rimligt det är att kalla till ett extra medlemsmöte före höstmötet. Jag antar att ni är medvetna om att det med noll kandidater till mötespresidiet inte kommer finnas ett mötespresidium för styrelsen att vända sig till för ett extra medlemsmöte. Det betyder att om styrelsen vill ha ett extra medlemsmöte kommer den inte bara behöva lyckas med det som vår valberedning misslyckats med i att hitta kandidater till ett mötespresidium som förväntas skjöta höstmötet. De behöver hitta kandidater som är beredda att även ta på sig ett extra medlemsmöte i enlighet med paragraf 4.8.3 i stadgan.

Ni kan givetvis vilja att styrelsen ska ordna ett extra medlemsmöte. Men det är en betydligt mer omständig sak än att förlänga det pågående mötet, och det är lång ifrån säkert att det kommer kunna ske.
Det är vår bedömning att det inte nödvändigtvis behöver vara så svårt. Ifall styrelsen är intresserad så tar jag gärna och sätter mig ner tillsammans med styrelsen och spånar på vilka som kan vara lämpliga kandidater till ett fyllnadsvalt presidie.

Citat:
Det enklaste, smidigaste och bästa sättet att lösa behovet av mer tid för yrkanden till de motioner som ligger på det här mötet är att bifalla en förlängd yrkandetid på detta mötet. Inte att hoppas att någon annan ska dyka upp och lösa det senare.
Min samlade uppfattning är att det faktiskt inte är så. Det är många som anser att det borde skickats in fler motioner, och att de många gånger själva också skulle vilja skicka in fler motioner, men inte hann med.
Att ge mer tid skulle möjligtvis kunna ge några bättre yrkanden på de existerande motionerna, men min uppfattning är att en komplett ny motionsrunda skulle öka den totala kvalitén på resultatet avsevärt, och det är egentligen det som efterfrågas.

Hälsningar,
Johan "mlg" Karlsson
T.F. Mötesordförande
Mötespresidiet
Piratpartiet


Det här är min signatur. Its my sig.
   
  (#6) Gammal
Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
 
Johan mlg Karlssons avatar
 
Inlägg: 1 426
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #297322
Standard Sv: [besvarad] 01 Förlängd tid för yrkanden - 2017-04-24, 13:20

Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag tänker mig att en ordningsfråga som fått 10 eller 9 gillanden då frågeställaren räknas med, har stöd från 10 mötesdeltagare och därmed kvalificerar sig för en omröstning på mötet. Vi behöver ta till oss det inför framtida möten. Att begära att mötesdeltagarna skickar mail till presidiet känns väl hårt då vi redan har en någorlunda fungerande mötesplattform. Låt oss jobba i den.
Hej,

vi kan inte likställa ett gillande med att någon vill ta det till votering. Det är mycket mer troligt att personen som gillade istället menade att kommunicera att hen uppskattar att frågan lyftes, eller att hen håller med. Inte att hen önskar ta mötets tid genom att lyfta frågan till votering.
Det är viktigt att vi är tydliga med vad som menas på mötet. Mötespresidiet har inte någon möjlighet att gissa eller tolka vad någon egentligen menade med ett gillande.

Vidare så är det en officiell kanal att maila oss. De kontaktvägar som finns till presidiet är

a) Ordningsfråga
b) skriva i tråden "Allmänna frågor till presidiet" ( https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40962 )
c) mail motespresidiet@piratpartiet.se

Den enda kontaktväg som är lämplig för den här typen av kommunikation är - i alla fall för tillfället - mail.

Hälsningar,
Johan "mlg" Karlsson
T.F. Mötesordförande
Mötespresidiet
Piratpartiet


Det här är min signatur. Its my sig.
   
  (#7) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #297325
Standard Sv: Förlängd tid för yrkanden - 2017-04-24, 15:03

Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Hej Mab,

jag sitter lite dåligt till just nu (är på en flygplats och väntar på att boarda mitt plan), men ska försöka hinna svara så gott det går.

Vi resonerar som så att de tär inte rättvist mot de som planerat sin tid utifrån den fastslagna tidsplanen, att nu behöva lägga ytterligare dagar på att fokusera på mötet. Vi anser inte att vi har möjlighet att frångå den fastslagna tidsplanen enbart för att några medlemmar inte disponerade sin tid tillräckligt väl. Speciellt inte när ordningsfrågan kom så här i elvte timmen.
Hej. Jag förstår rättviseargumentet. Och jag skulle nog personligen hellre sett en förlängning med en vecka än tre dagar för att schemaläggningen i övrigt skulle bli så snarlik som möjligt. Men rättviseargumentet är ett argument som behöver vägas mot andra argument. Min åsikt är att de argument som framförts överväger eftersom besväret med extra dagar är förhållandevis litet för de allra flesta. Hade det varit fråga om att minska antalet dagar hade jag definitivt tyckt annorlunda.

Men sedan skriver du "Vi anser inte att vi har möjlighet att frångå den fastslagna tidsplanen enbart för att några medlemmar inte disponerade sin tid tillräckligt väl." och då är vi tillbaka på behovet av tydlighet. För möjlighet har ni. Det framgår med all tydlighet i mötesordningen. Vad du egentligen menar är att ni inte vill. Och det tycker jag är tråkigt. Men framför allt undrar jag: varför vill ni inte? Är verkligen ert enda argument att vissa får problem med sin tidsplanering om alla får mer tid?

Spelar det någon roll att ordningsfrågan kom sent? Rimligtvis var det ju när tiden var på väg att ta slut som det blev uppenbart att det behövdes mer?

Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Vad presidiet menar är att det är möjligt att lägga motioner med kompletterande yrkanden och att även göra ändringar i det som bestäms på det här mötet. Jag håller med om att den formuleringen vi gjorde igår kväll var olycklig.
Ok, då håller jag med er. Problemet blir ju då att folk inte vet om de ska investera tid i att diskutera motionerna nu, eller räkna med att de ändå öppnas upp igen på ett eventuellt extra medlemsmöte.

Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Det är vår bedömning att det inte nödvändigtvis behöver vara så svårt. Ifall styrelsen är intresserad så tar jag gärna och sätter mig ner tillsammans med styrelsen och spånar på vilka som kan vara lämpliga kandidater till ett fyllnadsvalt presidie.
Jag är övertygad om att styrelsen skulle bli extremt tacksamma för den hjälpen oavsett om det blir ett extra möte eller ej. Mötespresidiet är en extremt viktig roll för partiet och vi har varit bortskämda med bra kandidater under lång tid. Men vi har haft problem med återväxten.


Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Min samlade uppfattning är att det faktiskt inte är så. Det är många som anser att det borde skickats in fler motioner, och att de många gånger själva också skulle vilja skicka in fler motioner, men inte hann med.
Att ge mer tid skulle möjligtvis kunna ge några bättre yrkanden på de existerande motionerna, men min uppfattning är att en komplett ny motionsrunda skulle öka den totala kvalitén på resultatet avsevärt,
Fast det här är en falsk dikotomi. Det är inte så att det är antingen eller som gäller. Vi kan både förlänga det här mötet och hålla ett extra medlemsmöte vid behov.

Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
och det är egentligen det som efterfrågas.
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Det är viktigt att vi är tydliga med vad som menas på mötet. Mötespresidiet har inte någon möjlighet att gissa eller tolka vad någon egentligen menade med ett gillande.
Jag håller helt med om vikten av tydlighet. Och jag anser absolut inte att mötespresidiet ska tolka gillande av ett inlägg som ett ställningstagande för en votering (men jag tror att det framöver kan vara bättre att kräva inlägg i mötesforumet med innehåll av typen "jag vill ha en omröstning om det här" än att kräva att folk använder ett annat medium (i det här fallet mail) för att skriva något de likväl kan skriva inne i mötesforumet).

Men vad jag inte förstår är hur du å ena sidan kan vara motståndare mot att gissa vad en person menar med att "gilla" något samtidigt som du är beredd att på eget bevåg omtolka en text med lydelsen "jag yrkar därför att tiden för yrkanden förlängs med tre dagar och att övriga mötespass' tidsramar justeras därefter" till att handla om att personen vill ha en ny voteringsrunda. Jag tycker du bör tolka yrkanden som att de gäller exakt det som de säger att de handlar om. Inget annat.

Om du tror att en mötesdeltagare efterfrågar något annat än det som denne säger sig efterfråga tror jag det är bättre att fråga personen om så är fallet än att själv gissa dig till det.

Slutligen: kommer presidiet redovisa för mötet hur många mail ni får in löpande så att vi vet hur många fler vi behöver uppmuntra att maila er innan vi får vår omröstning?


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
  (#8) Gammal
Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
 
Johan mlg Karlssons avatar
 
Inlägg: 1 426
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #297327
Standard Sv: Förlängd tid för yrkanden - 2017-04-24, 16:18

Vi har, när vi valt att avslå den här ordningsfrågan vägt många saker mot varandra, och det är inte så enkelt att mer tid är bättre. Utöver det som redan framkommit i diskussionen har vi även exempelvis följande:

a) Det här är inget problem som är unikt för just specifikt det här mötet. Vi kan inte förlänga alla möten bara för att det går.
b) Många medlemmar är redan nu frusterade över att mötet är för långt som det är.
c) För att kunna förlänga yrkandetiden så behöver vi förkorta voteringstiden, vilken redan nu är i kortaste laget för många medlemmar.

Angående omtolkningar, jag menar inte att jag tolkar frågeställarens yrkande som något annat än det som står. Vad jag menar är att presidiet har diskuterat mötet och tidsgränserna med en större mängd medlemmar i svärmen, och konsensus är att det skulle behövas mer tid för att skriva och lämna in motioner.

Presidiet kommer inte löpande redovisa antalet mail (främst för att alla i presidiet har just nu väldigt mycket att göra utanför presidiearbetet och vi kan inte garantera någon rimlig tolkning av "löpande"), men vi kollar gärna i mån av tid. Just för tillfället har det kommit in två mail med begäran om votering.


Det här är min signatur. Its my sig.
   
  (#9) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #297330
Standard Sv: Förlängd tid för yrkanden - 2017-04-25, 12:28

Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
a) Det här är inget problem som är unikt för just specifikt det här mötet. Vi kan inte förlänga alla möten bara för att det går.
Jo, det kan ni. Ni kanske inte vill, men ni kan!

Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
b) Många medlemmar är redan nu frusterade över att mötet är för långt som det är.
Hur många då? Har ni fått mail till er adress från folk som bett er förkorta mötestiden? Eller gissar du?


Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
c) För att kunna förlänga yrkandetiden så behöver vi förkorta voteringstiden, vilken redan nu är i kortaste laget för många medlemmar.
Nej, det måste ni inte. ni kan förlänga hela mötet, och på så sätt behålla den avsatta voteringstiden. Ni kan till och med förlänga voteringstiden om ni vill. Det finns ingen bortre gräns i stadgan för hur mycket ni kan förlänga mötet.


Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
konsensus är att det skulle behövas mer tid för att skriva och lämna in motioner.
Så du menar att eftersom ni inte kan lösa ett stort problem låter ni bli att lösa ett litet?

Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Presidiet kommer inte löpande redovisa antalet mail (främst för att alla i presidiet har just nu väldigt mycket att göra utanför presidiearbetet och vi kan inte garantera någon rimlig tolkning av "löpande"), men vi kollar gärna i mån av tid. Just för tillfället har det kommit in två mail med begäran om votering.
Ok, det låter rimligt.


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
  (#10) Gammal
Mikael Ståldal Inte uppkopplad
 
Inlägg: 324
Reg.datum: Apr 2014

Länk: #297334
Standard Sv: Förlängd tid för yrkanden - 2017-04-25, 21:31

Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Hur många då? Har ni fått mail till er adress från folk som bett er förkorta mötestiden? Eller gissar du?
På tidigare medlemsmöten har bl.a. jag motionerat om att ändra stadgarna så att medlemsmöten blir kortare. Men detta var i kontexten att försöka få mötena mer realtid, och möjlighet att kombinera med fysiska möten. Syftet var inte att bara förkorta men behålla dagens form i övrigt.

Det var dock rätt länge sedan jag senast tog upp denna fråga, minst ett år sedan tror jag.
   
Stängt ämne

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av




Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com