Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen.

Motion B25: Sakpolitik: Migration: Ökad transparens i flyktingmottagandet

Den här motionen behandlar en av de politiska frågor som väcker som allra intensivast debatt – nämligen Sveriges flyktingmottagande. Det är en brännande politisk fråga särskilt sedan Sverigedemokraterna under lång tid ökat i väljarstöd och till sist kommit in i riksdagen.

Det är också en brännande fråga eftersom den omfattar så många ämnen, allt från värderingsfrågor till ekonomi.

Låt mig börja med att utveckla ämnet genom att konstatera att det finns olika kategorier av flyktingar.

1951 års flyktingkonvention

Dels har vi de med asylskäl enligt 1951 års flyktingkonvention.

”[Asylberättigad flykting är den] som flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet [...]”.

Sverige tar – till skillnad från vad man skulle kunna tro – emot färre människor enligt flyktingkonventionen än jämförbara länder. Sverige är också det land som fällts flest gånger för brott mot FN:s tortyrkonvention.

Sverige är skyldigt att ovillkorligen ta emot flyktingar som behöver skydd enligt 1951 års flyktingkonvention. De har rätt till asyl i vårt land. Här är det inte fråga om att vi har ett ”generöst” flyktingmottagande, det är fråga om att leva upp till vad vi bundit oss till via konvention.

Sverige måste komma till rätta med migrationsverkets rättosäkra bedömningar – som i praktiken kan ge två bröder med samma asylskäl olika besked om uppehållstillstånd – och att vi ger jämförelsevis få människor statusen som konventionsflyktingar.

Det första yrkandet avser denna grupp. Men yrkande två och tre - om ökad transparens - gäller inte denna grupp människor.

Kategorin ”skyddsbehövande” flyktingar

Sedan har vi de människor som klassas som ”skyddsbehövande” enligt svensk lagstiftning. (Uttrycket står inom citationstecken just eftersom det är ett uttryck, inte för att ifrågasätta människornas skyddsbehov.)

Sverige tar emot en förhållandevis stor mängd människor som är ”skyddsbehövande”. Det är främst mottagandet av ”skyddsbehövande” flyktingar som är den ”generösa” delen av svenskt flyktingmottagande, eftersom vi tar emot ganska många i jämförelse med andra EU-länder av samma storlek. Denna grupp omfattar exempelvis människor som flytt från krig eller naturkatastrofer.

Bedömningen av vilka som är ”skyddsbehövande” är djupt rättsosäkert eftersom migrationsverket är under starkt politiskt tryck att enbart ge uppehållstillstånd till så stort antal människor varje år som uppfattas som hanterligt.

Kvotflyktingar via FN-systemet

Sverige tar varje år emot en liten mängd skyddsbehövande människor från internationella flyktingläger, via FN-systemet. Det rör sig om ca 2000 personer. Dessa personer går direkt in i det svenska samhället, utan åratal av rättsosäker asylprövning. Det är FN som ger dessa människor flyktingstatus.

Hyckleriet som präglar det svenska flyktingmottagandet

I världen finns enligt en beräkning av UNICEF ca 30 till 35 miljoner flyktingar (dvs. skyddsbehövande människor). Det är en siffra som är några år gammal – troligen är det avsevärt fler nu efter de omvälvande händelserna i Mellanöstern och Nordafrika.

I Sverige har politikerna länge velat ge sken av att vi är beredda att ta emot alla skyddsbehövande människor som tar sig till vårt land. Det är vi inte beredda att göra. Det har vi aldrig varit. Flyktingmottagande kostar nämligen en massa pengar på kort sikt (även om det är en investering på lång sikt) och riskerar dessutom att skapa lokala sociala problem.

Folk i allmänhet är väl medvetna om att Sverige inte är redo att ta emot obegränsade mängder skyddsbehövande. Eftersom det bara är Sverigedemokraterna som vågar vara öppna med den saken och tala om flyktingmottagandets kostnader (även om deras retorik är främlingsfientlig och i felaktig) lyckas de vinna röster på att uppfattas som det enda ”ärliga” alternativet.

Eftersom Sverige inte är redo att ta emot alla skyddsbehövande, laborerar politikerna med definitionerna kring vilka människor som är ”skyddsbehövande” (tidigare hette det ”humanitära skäl”). Detta skapar politisk styrning under bordet och en rättsosäker situation för de skyddsbehövande. Samtidigt urholkar det möjligheten till skydd i Sverige.

Den extrema ståndpunkten

Vissa anser att Sverige ska öppna upp sina gränser, att vi verkligen ska vara redo att ta emot alla skyddsbehövande som kommer hit.

Eftersom Piratpartiet är långt ifrån det politiska inflytande som skulle krävas för att genomföra en sådan långtgående ståndpunkt, skulle den ståndpunkten bara leda till att vi bidrar till systemet av hyckleri där vi låtsas vara beredda att ta emot alla skyddsbehövande, fastän detta inte är sant.

Istället tycker jag att Piratpartiet bör inta ståndpunkten att mottagandet av skyddsbehövande människor bör öka (och gärna ange en siffra!) men inte att vi ska avskaffa den reglerade invandringen.

Reglerat flyktingmottagande via demokratisk transparens

Piratpartiet behöver en egen unik infallsvinkel på frågan om Sveriges flyktingmottagande.

Eftersom frågan är het politiskt är den ganska sönderhackad och söndermalen av de etablerade partierna. Tyvärr har detta hackande och malande inte lett till någon förbättrad situation – vare sig när det gäller den rättsosäkra bedömningen av de asylsökandena eller folks tilltro till vår reglerade invandring. Det har i sin tur öppnat dörren för Sverigedemokraterna.

Piratpartiets ståndpunkt bör naturligtvis utgå från våra grundläggande principer. Det bör vara nybyggande och utgå från transparens och demokratiskt ansvarsutkrävande.

Därför föreslår jag att begreppet ”skyddsbehövande” avskaffas i svensk flyktinglagstiftning.

Istället låter vi riksdagen varje år rösta om hur många (!) skyddsbehövande människor vi ska ta emot via FN:s kvotflyktingsystem.

Piratpartiet bör stå för en radikal linje – ett lämpligt första steg kan vara att öka mottagandet från ca 2000 personer om året till ca 30 000 personer.

Det finns inget skäl till varför människor ska ha förtur till uppehållstillstånd i Sverige bara för att de lyckats ta sig till vårt land. Låt oss istället ta emot skyddsbehövande människor från de internationella flyktinglägren runt om på jorden.

De flesta svenskar vill att Sverige ska ta ett stort ansvar för flyktingmottagandet i världen. Vi måste sluta vara rädda för att en öppen och transparent behandling av antalet människor vi ska ta emot, skulle leda till att främlingsfientliga krafter vinner mark. Tvärtom skulle en invandring enligt tydliga demokratiska och transparenta principer – där vi öppet diskuterar antalet skyddsbehövande vi vill ta emot varje år – hålla de främlingsfientliga på sin plats. Det skulle inte längre enbart vara Sverigedemokraterna som diskuterar frågan om antalet flyktingar.

Låt oss tvinga politikerna att ta ansvar för hur många skyddsbehövande människor vi ska ta emot. Låt oss även stå för ett ökat flyktingmottagande!


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:infallsvinkel

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen.Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B25-Y01 (Bortröstad)
Av: infallsvinkel
Tillbakadraget yrkande B25-Y04 (Tillbakadraget)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande B25-Y05 (Tillbakadraget)
Av: infallsvinkel


Tillbakadraget yrkande B25-Y02 (Bortröstad)
Av: infallsvinkel


Tillbakadraget yrkande B25-Y03 (Bortröstad)
Av: infallsvinkel


Mötet har avslagit motionen.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com