Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen.

Motion B25: Sakpolitik: Migration: Ökad transparens i flyktingmottagandet

Den här motionen behandlar en av de politiska frågor som väcker som allra intensivast debatt – nämligen Sveriges flyktingmottagande. Det är en brännande politisk fråga särskilt sedan Sverigedemokraterna under lång tid ökat i väljarstöd och till sist kommit in i riksdagen.

Det är också en brännande fråga eftersom den omfattar så många ämnen, allt från värderingsfrågor till ekonomi.

Låt mig börja med att utveckla ämnet genom att konstatera att det finns olika kategorier av flyktingar.

1951 års flyktingkonvention

Dels har vi de med asylskäl enligt 1951 års flyktingkonvention.

”[Asylberättigad flykting är den] som flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet [...]”.

Sverige tar – till skillnad från vad man skulle kunna tro – emot färre människor enligt flyktingkonventionen än jämförbara länder. Sverige är också det land som fällts flest gånger för brott mot FN:s tortyrkonvention.

Sverige är skyldigt att ovillkorligen ta emot flyktingar som behöver skydd enligt 1951 års flyktingkonvention. De har rätt till asyl i vårt land. Här är det inte fråga om att vi har ett ”generöst” flyktingmottagande, det är fråga om att leva upp till vad vi bundit oss till via konvention.

Sverige måste komma till rätta med migrationsverkets rättosäkra bedömningar – som i praktiken kan ge två bröder med samma asylskäl olika besked om uppehållstillstånd – och att vi ger jämförelsevis få människor statusen som konventionsflyktingar.

Det första yrkandet avser denna grupp. Men yrkande två och tre - om ökad transparens - gäller inte denna grupp människor.

Kategorin ”skyddsbehövande” flyktingar

Sedan har vi de människor som klassas som ”skyddsbehövande” enligt svensk lagstiftning. (Uttrycket står inom citationstecken just eftersom det är ett uttryck, inte för att ifrågasätta människornas skyddsbehov.)

Sverige tar emot en förhållandevis stor mängd människor som är ”skyddsbehövande”. Det är främst mottagandet av ”skyddsbehövande” flyktingar som är den ”generösa” delen av svenskt flyktingmottagande, eftersom vi tar emot ganska många i jämförelse med andra EU-länder av samma storlek. Denna grupp omfattar exempelvis människor som flytt från krig eller naturkatastrofer.

Bedömningen av vilka som är ”skyddsbehövande” är djupt rättsosäkert eftersom migrationsverket är under starkt politiskt tryck att enbart ge uppehållstillstånd till så stort antal människor varje år som uppfattas som hanterligt.

Kvotflyktingar via FN-systemet

Sverige tar varje år emot en liten mängd skyddsbehövande människor från internationella flyktingläger, via FN-systemet. Det rör sig om ca 2000 personer. Dessa personer går direkt in i det svenska samhället, utan åratal av rättsosäker asylprövning. Det är FN som ger dessa människor flyktingstatus.

Hyckleriet som präglar det svenska flyktingmottagandet

I världen finns enligt en beräkning av UNICEF ca 30 till 35 miljoner flyktingar (dvs. skyddsbehövande människor). Det är en siffra som är några år gammal – troligen är det avsevärt fler nu efter de omvälvande händelserna i Mellanöstern och Nordafrika.

I Sverige har politikerna länge velat ge sken av att vi är beredda att ta emot alla skyddsbehövande människor som tar sig till vårt land. Det är vi inte beredda att göra. Det har vi aldrig varit. Flyktingmottagande kostar nämligen en massa pengar på kort sikt (även om det är en investering på lång sikt) och riskerar dessutom att skapa lokala sociala problem.

Folk i allmänhet är väl medvetna om att Sverige inte är redo att ta emot obegränsade mängder skyddsbehövande. Eftersom det bara är Sverigedemokraterna som vågar vara öppna med den saken och tala om flyktingmottagandets kostnader (även om deras retorik är främlingsfientlig och i felaktig) lyckas de vinna röster på att uppfattas som det enda ”ärliga” alternativet.

Eftersom Sverige inte är redo att ta emot alla skyddsbehövande, laborerar politikerna med definitionerna kring vilka människor som är ”skyddsbehövande” (tidigare hette det ”humanitära skäl”). Detta skapar politisk styrning under bordet och en rättsosäker situation för de skyddsbehövande. Samtidigt urholkar det möjligheten till skydd i Sverige.

Den extrema ståndpunkten

Vissa anser att Sverige ska öppna upp sina gränser, att vi verkligen ska vara redo att ta emot alla skyddsbehövande som kommer hit.

Eftersom Piratpartiet är långt ifrån det politiska inflytande som skulle krävas för att genomföra en sådan långtgående ståndpunkt, skulle den ståndpunkten bara leda till att vi bidrar till systemet av hyckleri där vi låtsas vara beredda att ta emot alla skyddsbehövande, fastän detta inte är sant.

Istället tycker jag att Piratpartiet bör inta ståndpunkten att mottagandet av skyddsbehövande människor bör öka (och gärna ange en siffra!) men inte att vi ska avskaffa den reglerade invandringen.

Reglerat flyktingmottagande via demokratisk transparens

Piratpartiet behöver en egen unik infallsvinkel på frågan om Sveriges flyktingmottagande.

Eftersom frågan är het politiskt är den ganska sönderhackad och söndermalen av de etablerade partierna. Tyvärr har detta hackande och malande inte lett till någon förbättrad situation – vare sig när det gäller den rättsosäkra bedömningen av de asylsökandena eller folks tilltro till vår reglerade invandring. Det har i sin tur öppnat dörren för Sverigedemokraterna.

Piratpartiets ståndpunkt bör naturligtvis utgå från våra grundläggande principer. Det bör vara nybyggande och utgå från transparens och demokratiskt ansvarsutkrävande.

Därför föreslår jag att begreppet ”skyddsbehövande” avskaffas i svensk flyktinglagstiftning.

Istället låter vi riksdagen varje år rösta om hur många (!) skyddsbehövande människor vi ska ta emot via FN:s kvotflyktingsystem.

Piratpartiet bör stå för en radikal linje – ett lämpligt första steg kan vara att öka mottagandet från ca 2000 personer om året till ca 30 000 personer.

Det finns inget skäl till varför människor ska ha förtur till uppehållstillstånd i Sverige bara för att de lyckats ta sig till vårt land. Låt oss istället ta emot skyddsbehövande människor från de internationella flyktinglägren runt om på jorden.

De flesta svenskar vill att Sverige ska ta ett stort ansvar för flyktingmottagandet i världen. Vi måste sluta vara rädda för att en öppen och transparent behandling av antalet människor vi ska ta emot, skulle leda till att främlingsfientliga krafter vinner mark. Tvärtom skulle en invandring enligt tydliga demokratiska och transparenta principer – där vi öppet diskuterar antalet skyddsbehövande vi vill ta emot varje år – hålla de främlingsfientliga på sin plats. Det skulle inte längre enbart vara Sverigedemokraterna som diskuterar frågan om antalet flyktingar.

Låt oss tvinga politikerna att ta ansvar för hur många skyddsbehövande människor vi ska ta emot. Låt oss även stå för ett ökat flyktingmottagande!


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:infallsvinkel

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.




Mötet har avslagit motionen.



Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B25-Y01 (Bortröstad)
Av: infallsvinkel
Tillbakadraget yrkande B25-Y04 (Tillbakadraget)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande B25-Y05 (Tillbakadraget)
Av: infallsvinkel


Tillbakadraget yrkande B25-Y02 (Bortröstad)
Av: infallsvinkel


Tillbakadraget yrkande B25-Y03 (Bortröstad)
Av: infallsvinkel


Mötet har avslagit motionen.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Nicholas Miles Inte uppkopplad
 
Nicholas Miless avatar
 
Inlägg: 524
Reg.datum: Jun 2008

Länk: #288360
Standard Re: Motion B25: Sakpolitik: Migration: Ökad transparens i flyktingmottagandet - 2013-10-10, 13:53

Jag vill inte vara den som är den, men hur finansierar vi en femtondubbling av antalet mottagna kvotflyktingar? Även om flyktingar efter en tid börjar jobba och via skatt blir en vinst affär för staten så kommer flyktingboende och SFI inledningsvis innebära ökade kostnader. (Hint: Skriv en att-sats om att ta pengarna från de evidensbefriade delarna av biståndsbudgeten. Eftersom den mest slarvas bort till korrupta regimer skadas ingen av att pengarna tas därifrån, och eftersom pengarna annars går utomlands finns det inga väljargrupper som måste få sin skatt höjd eller sina bidrag sänkta. Dessutom finns det tidigare praxis av att delfinansiera flyktingmottagandet med biståndsbudgeten)


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Timmy


Chef för Ung Pirats Organisationsutvecklingsgrupp, Ledamot i Ung Pirats förbundsstyrelse
   
  (#3) Gammal
Charlie Simonsson Inte uppkopplad
 
Inlägg: 2
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #290472
Standard Sv: Motion B25: Sakpolitik: Migration: Ökad transparens i flyktingmottagandet - 2013-11-10, 11:19

Hej ett par frågor. vad har vi förnärvarande för miljöpolitiska mål . som tex själv försörjande ekologiskt odling?

och hur mycket odlingbar mark tar detta upp / person?

hur mycket odlingbar mark har vi i sverige i dags läget ?

hur stor är vår population?

och vad är er slutsats om vi sammanställer denna information ?


Veritas Libertas Aequitas
   
  (#4) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #287920
Standard Sv: Motion B25: Sakpolitik: Migration: Ökad transparens i flyktingmottagandet - 2013-10-08, 08:35

Jag har en undran: Innebär FNs flyktingkonvention skydd för flyktingar undan förföljelse för sexuell läggning? Om inte så innebär väl detta förslag att vi inte längre anser att sådana flyktingar ska ges asyl i Sverige, och att vi får skicka "garderoben"-affischerna och flyerserna till pappersåtervinningen?


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2013-10-07, 20:51 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Sakpolitik: Migration: Ökad transparens i flyktingmottagandet -
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att
medlemsmötet antar ställningstagandet: "En oberoende kommission ska tillsättas ..."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.
2013-10-08, 08:06 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B25-Y02:
att begreppet "skyddsbehövande" ska avskaffas i svensk flyktinglagstiftning och att Sverige istället ökar antalet skyddsbehövande kvotflyktingar vi tar emot via FN-systemet, samt att riksdagen årligen ska besluta om detta antal.
Jag ser det som fel att bestämma på förhand hur många vi ska ta emot. Bättre att hålla siffran öppen, så att vi kan agera om det skulle utbryta en kris.
2013-10-08, 08:07 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B25-Y03:
att Sverige ska öka antalet kvotflyktingar vi tar emot via FN-systemet från dagens knappt 2000 till ca 30 000.
En sådan massiv ökning måste förankras bättre med övrig invandringspolitik.
Anton Nordenfurs avatar
2013-10-08, 22:18 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Sakpolitik: Migration: Ökad transparens i flyktingmottagandet -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag har en undran: Innebär FNs flyktingkonvention skydd för flyktingar undan förföljelse för sexuell läggning? Om inte så innebär väl detta förslag att vi inte längre anser att sådana flyktingar ska ges asyl i Sverige, och att vi får skicka "garderoben"-affischerna och flyerserna till pappersåtervinningen?
Jag förstår inte riktigt hur du menar. Inget yrkande skriver väl att vi bara ska ta emot flyktingar som skyddas av FNs flyktingkonvention?
Henrik Brändéns avatar
2013-10-08, 23:04 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Sakpolitik: Migration: Ökad transparens i flyktingmottagandet -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Jag förstår inte riktigt hur du menar. Inget yrkande skriver väl att vi bara ska ta emot flyktingar som skyddas av FNs flyktingkonvention?
Som jag läser motionen ska vi fortsätta ta emot de flyktingar som skyddas av flyktingkonventionen, plus ta emot ett fixerat och mycket större antal kvotflyktingar som väljs ut åt oss av FN, avskaffa de regler som gör att vi kan ta emot skyddsbehövande som inte lever upp till reglerna i flyktingkonventionen.

Sexuell läggning pekas inte ut som flyktingskäl i flyktingkonventionen. Därav min fråga.

När jag nu läst på lite mer ser jag dock att Sverige har en lag som dels innebär att man copypejstat in flyktingkonventionen rakt av, dels gjort lite tillägg, och i de tilläggen ingår förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet.

Sedan talas om skyddsbehov i separata lagar.

Sålunda rör man inte skyddet för hbtq-personer genom att avskaffa asylrätten för "skyddsbehövande". Men det kan vara värt att notera till den dag vi eventuellt ska försvara detta ställningstaganade att det skyddet inte ges av 1951 års flyktingkonvention, utan av särskild tilläggslagstiftning vi gjort i Sverige.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-10, 00:12 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B25-Y01:
att en oberoende kommission ska tillsättas med uppdraget att utreda varför Sverige ger jämförelsevis få asylsökande flyktingstatus enligt 1951 års flyktingkonvention. Kommissionen bör även utreda varför Sverige är det land som fällts flest gånger för brott mot FN:s tortyrkonvention.
Kommissionen borde kolla på svenska lagarna och varför de leder till att sverige fälls av FN.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-10, 00:15 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B25-Y04:
att att piratpartiet antar ställningstagandet "Tillsätt en utredning för att undersöka varför sveriges fälls för brott mot FN:s tortyrkonvention med uppdrag att ge förslag på vilka åtgärder som behöver göras för att stoppa att sverige fälls i framtiden."
Målet bör ju vara att stoppa att sverige fälls genom att ändra hur sverige behandlar flyktingar.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-10, 00:17 #12
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B25-Y02:
att begreppet "skyddsbehövande" ska avskaffas i svensk flyktinglagstiftning och att Sverige istället ökar antalet skyddsbehövande kvotflyktingar vi tar emot via FN-systemet, samt att riksdagen årligen ska besluta om detta antal.
Vi kraftig flyktingvåg så bör sverige kunna ta emot fler flyktingar - tex. om estland råkar i krig så bör vi ta emot de vi kan hjälpa och inte stoppa folk pga en kvot är fylld.
JorgenLs avatar
2013-10-10, 08:11 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B25-Y02:
att begreppet "skyddsbehövande" ska avskaffas i svensk flyktinglagstiftning och att Sverige istället ökar antalet skyddsbehövande kvotflyktingar vi tar emot via FN-systemet, samt att riksdagen årligen ska besluta om detta antal.
Såvitt jag förstår så är definitionen av kvotflyktingar betydligt smalare än den definition vi använder för Sveriges mottagande idag.

Dessutom, att i förväg besluta om ett antal och sen strunta i vilka skäl en människa har att söka skydd strider mot själva den humanistiska grundtanken i begreppet "flykting".

Man avvisar inte en människa som i augusti flyr undan förföljelse med argumentet "Sorry, det är mycket möjligt att du blir dödad eller torterad nu när vi skickar tillbaka dig, men vi har fyllt årets budget. Du skulle kommit i maj så hade du kommit in"
Nicholas Miless avatar
2013-10-10, 13:36 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B25-Y02:
att begreppet "skyddsbehövande" ska avskaffas i svensk flyktinglagstiftning och att Sverige istället ökar antalet skyddsbehövande kvotflyktingar vi tar emot via FN-systemet, samt att riksdagen årligen ska besluta om detta antal.
Jag litar inte på FN, i vart fall inte så pass mycket att jag vill börja ersätta svensk lagstiftning från dem. Vill man att svensk lag ska skrivas om i samma anda som deklarationer från FN är det en sak, men beslutsmandatet måste rimligtvis få ligga kvar hos riksdagen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén
2013-10-11, 08:53 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B25-Y01:
att en oberoende kommission ska tillsättas med uppdraget att utreda varför Sverige ger jämförelsevis få asylsökande flyktingstatus enligt 1951 års flyktingkonvention. Kommissionen bör även utreda varför Sverige är det land som fällts flest gånger för brott mot FN:s tortyrkonvention.
Jag gillar att vi bör utreda varför vi fälls i domstol. Men vi tar emot ganska många flyktingar. per kapita är vi nog nästan bäst i västvärlden, därför blir skrivningen att vi tar emot få lite oklar och konstig.
infallsvinkels avatar
2013-10-11, 18:33 #16
Inte uppkopplad
Re: Motion B25: Sakpolitik: Migration: Ökad transparens i flyktingmottagandet -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Jag vill inte vara den som är den, men hur finansierar vi en femtondubbling av antalet mottagna kvotflyktingar? Även om flyktingar efter en tid börjar jobba och via skatt blir en vinst affär för staten så kommer flyktingboende och SFI inledningsvis innebära ökade kostnader. (Hint: Skriv en att-sats om att ta pengarna från de evidensbefriade delarna av biståndsbudgeten. Eftersom den mest slarvas bort till korrupta regimer skadas ingen av att pengarna tas därifrån, och eftersom pengarna annars går utomlands finns det inga väljargrupper som måste få sin skatt höjd eller sina bidrag sänkta. Dessutom finns det tidigare praxis av att delfinansiera flyktingmottagandet med biståndsbudgeten)
Det finansieras till fullo av att vi samtidigt tar bort begreppet "skyddsbehövande" ur svensk flyktinglagstiftning. Vi tar i dagsläget emot tiotusentals människor ur den kategorin, som till skillnad från de skyddsbehövande kvotflyktingarna utsätts för en flera år lång och kostnadskrävande asylprocess.
infallsvinkels avatar
2013-10-11, 18:36 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B25-Y05:
att Tillsätt en oberoende kommission med uppdraget att utreda varför Sverige ger jämförelsevis få asylsökande flyktingstatus enligt 1951 års flyktingkonvention. Kommissionen bör även utreda varför Sverige är det land som fällts flest gånger för brott mot FN:s tortyrkonvention.
Jag formulerade yrkandet som Henrik Brändén efterfrågade.
infallsvinkels avatar
2013-10-11, 18:37 #18
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B25-Y05:
Tillsätt en oberoende kommission med uppdraget att utreda varför Sverige ger jämförelsevis få asylsökande flyktingstatus enligt 1951 års flyktingkonvention. Kommissionen bör även utreda varför Sverige är det land som fällts flest gånger för brott mot FN:s tortyrkonvention.
infallsvinkels avatar
2013-10-11, 18:39 #19
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B25: Sakpolitik: Migration: Ökad transparens i flyktingmottagandet -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag har en undran: Innebär FNs flyktingkonvention skydd för flyktingar undan förföljelse för sexuell läggning? Om inte så innebär väl detta förslag att vi inte längre anser att sådana flyktingar ska ges asyl i Sverige, och att vi får skicka "garderoben"-affischerna och flyerserna till pappersåtervinningen?
Precis som du redan konstaterat i kommentarsfältet omfattas hbtq-flyktingar i Sverige av FN:s flyktingkommission via tilläggslagstiftning (tolkning av konventionens intention). Att ta emot skyddsbehövande kvotflyktingar istället för att använda begreppet "skyddsbehövande" i svensk flyktinglagstiftning får alltså inte den konsekvensen.
2013-10-15, 10:24 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Sakpolitik: Migration: Ökad transparens i flyktingmottagandet -
B25-Y01 B25-Y04 B25-Y03 Avslag på dessa!!


Bifall på Yrkande B25-Y02
AndersLindbäcks avatar
2013-10-15, 13:46 #21
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B25-Y01:
att en oberoende kommission ska tillsättas med uppdraget att utreda varför Sverige ger jämförelsevis få asylsökande flyktingstatus enligt 1951 års flyktingkonvention. Kommissionen bör även utreda varför Sverige är det land som fällts flest gånger för brott mot FN:s tortyrkonvention.
Varför skall piratpartiet tillsätta en kommission för att utreda denna frågan ?
AndersLindbäcks avatar
2013-10-15, 13:47 #22
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B25-Y04:
att piratpartiet antar ställningstagandet "Tillsätt en utredning för att undersöka varför sveriges fälls för brott mot FN:s tortyrkonvention med uppdrag att ge förslag på vilka åtgärder som behöver göras för att stoppa att sverige fälls i framtiden."
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av




Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com