Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Proposition P01: Stadgeändring: Reglering av riksdagsgrupp

Den dag partiet kommer in i riksdagen kommer riksdagsgruppen att ha stor betydelse för partiets politiska arbete, och betydande resurser att förfoga över. Det är därför önskvärt att det finns tydliga regler för riksdagsgruppens arbete, som har bred acceptans i partiet, och som beslutats om i god tid innan valet 2014.

Bakgrund
Inför valet 2010 antog styrelsen en arbetsordning för den blivande riksdagsgruppen. Den upphävdes av styrelsemötet i november 2011, varefter Emil Isberg, Fredrik Strandin och JP Andersson gjorde en utredning av andra partiers reglering av sina riksdagsgruppen. Denna visade att somliga men långt ifrån alla riksdagspartier har en kort reglering av saken i partiets stadga.

Överväganden
Styrelsen anser att det är lämpligt att regleringen av riksdaggruppen sker på tre nivåer:

(1) I partiets stadgar regleras relativt kortfattat
  • att riksdagsgruppen består av de partimedlemmar som valts in som ledamöter i Sveriges riksdag,
  • att en PL som inte ingår i riksdagsgruppen är ständigt adjungerad till den,
  • att medlemsmöte fastställer arbetsordning för riksdagsgruppen.
  • samt några mer formella krav som att riksdagsgruppen årligen lämnar rapport till styrelsen, som kan infogas i partiets verksamhetsberättelse, och att PS och riksdagsgruppen kan ha gemensamma möten när det behövs.

(2) För att reglera hur viktiga beslut ska fattas i riksdagsgruppen antas en arbetsordning för riksdagsgruppen av av medlemsmöte i form av en stadgebilaga. Denna reglerar sådant som hur gruppledare utses, vem som utnämner kanslichef, vem som beslutar om rekryteringar till riksdagsgruppens kansli, hur gruppen fastställer partilinje inför omröstningar, i vilka situationer man kan avvika från denna, samt hur riksdagsgruppen kan anta mer detaljerade regler för sitt arbete.

(3) Slutligen får riksdagsgruppen själv besluta om sådana regler som därutöver behövs för att det praktiska arbetet i riksdagen ska fungera, som när och hur ofta man träffas, hur kallelse ska gå till, hur man i detalj förfar vid jämkning mm.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: styrelsen Yrkande P01-Y01 + P01-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    0 personer ogillar

att stadgarnas kapitel 7 byter namn till ”Valberedning, revisorer, och riksdagsgrupp” och kompletteras med en § 7.3 med följande lydelse:

§ 7.3 Riksdagsgrupp
7.3.1 Riksdagsgruppen består av de partimedlemmar som valts in i som ledamöter i Sveriges riksdag.
7.3.2 En partiledare som inte är riksdagsledamot är ständigt adjungerad till riksdagsgruppen.
7.3.3 Medlemsmöte fastställer arbetsordning för riksdagsgruppen i form av en stadgebilaga.
7.3.4 Riksdagsgruppen ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.
7.3.5 Om endera riksdagsgrupp eller partistyrelse så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.
7.3.6 Riksdagsgruppens ledamöter ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska beslut tagna av medlemsmötet och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.

att styrelsen uppdras att lägga en proposition om arbetsordning för riksdagsgrupp senast på vårmötet 2013.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P01-Y01 + P01-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    0 personer ogillar

att stadgarnas kapitel 7 byter namn till ”Valberedning, revisorer, och riksdagsgrupp” och kompletteras med en § 7.3 med följande lydelse:

§ 7.3 Riksdagsgrupp
7.3.1 Riksdagsgruppen består av de partimedlemmar som valts in i som ledamöter i Sveriges riksdag.
7.3.2 En partiledare som inte är riksdagsledamot är ständigt adjungerad till riksdagsgruppen.
7.3.3 Medlemsmöte fastställer arbetsordning för riksdagsgruppen i form av en stadgebilaga.
7.3.4 Riksdagsgruppen ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.
7.3.5 Om endera riksdagsgrupp eller partistyrelse så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.
7.3.6 Riksdagsgruppens ledamöter ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska beslut tagna av medlemsmötet och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.

att styrelsen uppdras att lägga en proposition om arbetsordning för riksdagsgrupp senast på vårmötet 2013.

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P01-Y01 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen
Tillbakadraget yrkande P01-Y03 (Tillbakadraget)
Av: AndersLindbäck
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2012-10-03, 13:05 #2
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Stadgeändring: Reglering av riksdagsgrupp -
Behövs en reglering av riksdagsgruppen som måste in i stadgarna ?

Varför föreslår inte styrelsen inte samtidigt reglering av grupperna i lokala församlingar genom en förändring av stadgarna för lokala föreningar ?
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-10-03, 13:29 #3
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Stadgeändring: Reglering av riksdagsgrupp -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Behövs en reglering av riksdagsgruppen som måste in i stadgarna ?
Styrelsen tror att det vore bra för partiet.

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Varför föreslår inte styrelsen inte samtidigt reglering av grupperna i lokala församlingar genom en förändring av stadgarna för lokala föreningar ?
Styrelsen såg inte ett sådant behov. Dessutom är det möjligt att en sådan reglering kan behöva anpassas till lokala förutsättningar och därmed beslutas lokalt istället för nationellt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Henrik Brändéns avatar
2012-10-03, 22:54 #4
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Stadgeändring: Reglering av riksdagsgrupp -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Behövs en reglering av riksdagsgruppen som måste in i stadgarna ?

Varför föreslår inte styrelsen inte samtidigt reglering av grupperna i lokala församlingar genom en förändring av stadgarna för lokala föreningar ?
1) De flesta riksdagspartier har det, några klarar sig utan. Alltså är det knappast så att det absolut behövs. Däremot tror jag det är lämpligt. Jag tror - särskilt med tanke på våra historiska erfarenheter - att det är viktigt att de regler som finns kring relationen mellan riksdagsledamöter och partiet ska ha så stark legitimitet som möjligt. Det bästa sättet att åstadkomma det är att ha de mest grundläggande reglerna inskrivna i stadgarna, och där också ange vem som har rätt att anta mer detaljerade regler.

2) Därför att sådan reglering redan finns i §3 i stadgebilagan "Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar".


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
AndersLindbäcks avatar
2012-10-04, 18:41 #5
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Stadgeändring: Reglering av riksdagsgrupp -
När det gäller riksdagsgruppen så under punkt 2 står "hur gruppen fastställer partilinje" Borde väl vara "hur gruppens partilinje fastställs" eftersom partistyrelsen är den som fastställer partiets linje i politiska frågor ?

Eller skall det ändras så riksdagsgruppen tar över den funktionen ?Till lokalpolitiken:

Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Styrelsen såg inte ett sådant behov. Dessutom är det möjligt att en sådan reglering kan behöva anpassas till lokala förutsättningar och därmed beslutas lokalt istället för nationellt.
Jag håller med i att det kan vara bra ha att större möjlighet till reglering lokalt.

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
2) Därför att sådan reglering redan finns i §3 i stadgebilagan "Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar".
Tycker det lite konstigt att i en stadgebilaga till partiet bestämma hur det lokala partiets självbestämmande går till. Frågan är om det det inte bör göras pss som för piratpartiet centralt ?

Dvs lokalt införa de regler man anser bör vara tvingande i lokala föreningens stadgar och låter föreningen själv - liknande det som Mab uttrycker - skriva sin egen stadgebilaga som reglerar resten ?
AndersLindbäcks avatar
2012-10-05, 14:56 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P01-Y03:
att stadgarnas kapitel 7 byter namn till ”Valberedning, revisorer, riksdagsgrupp och EU-grupp” och kompletteras med en § 7.3 och § 7.4 med följande lydelse:

§ 7.3 Riksdagsgrupp
7.3.1 Riksdagsgruppen består av de partimedlemmar som valts in i som ledamöter i Sveriges riksdag.
7.3.2 En partiledare som inte är riksdagsledamot är ständigt adjungerad till riksdagsgruppen.
7.3.3 Medlemsmöte fastställer arbetsordning för riksdagsgruppen i form av en stadgebilaga.
7.3.4 Riksdagsgruppen ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.
7.3.5 Om endera riksdagsgrupp eller partistyrelse så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.
7.3.6 Riksdagsgruppens ledamöter ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska beslut tagna av medlemsmötet och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.

§ 7.4 EU-grupp
7.3.1 EU-gruppen består av de partimedlemmar som valts in i som ledamöter i EUs parlement.
7.3.2 En partiledare som inte är EU-parlamentsledamot är ständigt adjungerad till EU-gruppen.
7.3.3 Medlemsmöte fastställer arbetsordning för EU-gruppen i form av en stadgebilaga.
7.3.4 EU-gruppen ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.
7.3.5 Om endera EU-grupp eller partistyrelse så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.
7.3.6 EU-gruppens ledamöter ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska beslut tagna av medlemsmötet och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.
Vi behöver även reglering av våra EU parlamentariker pss som för riksdagen.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-05, 15:00 #7
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Stadgeändring: Reglering av riksdagsgrupp -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Vi behöver även reglering av våra EU parlamentariker pss som för riksdagen.
Behöver vi det när det är så få som det gäller. Kan tänka mig tre parlamentariker om det går riktigt bra. De kommer nog överens sinsemellan.
Kristofer Petterssons avatar
2012-10-09, 21:47 #8
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P01-Y01:
att stadgarnas kapitel 7 byter namn till ”Valberedning, revisorer, och riksdagsgrupp” och kompletteras med en § 7.3 med följande lydelse:

§ 7.3 Riksdagsgrupp
7.3.1 Riksdagsgruppen består av de partimedlemmar som valts in i som ledamöter i Sveriges riksdag.
7.3.2 En partiledare som inte är riksdagsledamot är ständigt adjungerad till riksdagsgruppen.
7.3.3 Medlemsmöte fastställer arbetsordning för riksdagsgruppen i form av en stadgebilaga.
7.3.4 Riksdagsgruppen ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.
7.3.5 Om endera riksdagsgrupp eller partistyrelse så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.
7.3.6 Riksdagsgruppens ledamöter ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska beslut tagna av medlemsmötet och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.
För att få verka i piratpartiets namn är det rimligt att ett åtminstone minimalt kontrakt eller ställningstagande upprättas där piratpartiets representanter faktiskt väljer att representera sina väljare i piratpartiets namn. Jag kan tycka att det borde finnas en uttalad konsekvens också som följer av att bryta kontraktet.
2012-10-09, 21:50 #9
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Stadgeändring: Reglering av riksdagsgrupp -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P01-Y03:
att stadgarnas kapitel 7 byter namn till ”Valberedning, revisorer, riksdagsgrupp och EU-grupp” och kompletteras med en § 7.3 och § 7.4 med följande lydelse:

§ 7.3 Riksdagsgrupp
7.3.1 Riksdagsgruppen består av de partimedlemmar som valts in i som ledamöter i Sveriges riksdag.
7.3.2 En partiledare som inte är riksdagsledamot är ständigt adjungerad till riksdagsgruppen.
7.3.3 Medlemsmöte fastställer arbetsordning för riksdagsgruppen i form av en stadgebilaga.
7.3.4 Riksdagsgruppen ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.
7.3.5 Om endera riksdagsgrupp eller partistyrelse så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.
7.3.6 Riksdagsgruppens ledamöter ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska beslut tagna av medlemsmötet och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.

§ 7.4 EU-grupp
7.3.1 EU-gruppen består av de partimedlemmar som valts in i som ledamöter i EUs parlement.
7.3.2 En partiledare som inte är EU-parlamentsledamot är ständigt adjungerad till EU-gruppen.
7.3.3 Medlemsmöte fastställer arbetsordning för EU-gruppen i form av en stadgebilaga.
7.3.4 EU-gruppen ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.
7.3.5 Om endera EU-grupp eller partistyrelse så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.
7.3.6 EU-gruppens ledamöter ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska beslut tagna av medlemsmötet och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.
Vi behöver även reglering av våra EU parlamentariker pss som för riksdagen.
Du har skrivit fel. Du har skrivit 7.3.1 där du tänkte att det skulle stå 7.4.1 och så vidare.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-12, 12:45 #10
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 01: Stadgeändring: Reglering av riksdagsgrupp -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Du har skrivit fel. Du har skrivit 7.3.1 där du tänkte att det skulle stå 7.4.1 och så vidare.
Ser att någon i presidiet varit snäll nog att fixa detta åt mig.

Tack.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-15, 01:14 #11
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P01-Y03:
stadgarnas kapitel 7 byter namn till ”Valberedning, revisorer, riksdagsgrupp och EU-grupp” och kompletteras med en § 7.3 och § 7.4 med följande lydelse:

§ 7.3 Riksdagsgrupp
7.3.1 Riksdagsgruppen består av de partimedlemmar som valts in i som ledamöter i Sveriges riksdag.
7.3.2 En partiledare som inte är riksdagsledamot är ständigt adjungerad till riksdagsgruppen.
7.3.3 Medlemsmöte fastställer arbetsordning för riksdagsgruppen i form av en stadgebilaga.
7.3.4 Riksdagsgruppen ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.
7.3.5 Om endera riksdagsgrupp eller partistyrelse så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.
7.3.6 Riksdagsgruppens ledamöter ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska beslut tagna av medlemsmötet och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.

§ 7.4 EU-grupp
7.4.1 EU-gruppen består av de partimedlemmar som valts in i som ledamöter i EUs parlement.
7.4.2 En partiledare som inte är EU-parlamentsledamot är ständigt adjungerad till EU-gruppen.
7.4.3 Medlemsmöte fastställer arbetsordning för EU-gruppen i form av en stadgebilaga.
7.4.4 EU-gruppen ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.
7.4.5 Om endera EU-grupp eller partistyrelse så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.
7.4.6 EU-gruppens ledamöter ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska beslut tagna av medlemsmötet och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-15, 15:09 #12
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P01-Y01:
att stadgarnas kapitel 7 byter namn till ”Valberedning, revisorer, och riksdagsgrupp” och kompletteras med en § 7.3 med följande lydelse:

§ 7.3 Riksdagsgrupp
7.3.1 Riksdagsgruppen består av de partimedlemmar som valts in i som ledamöter i Sveriges riksdag.
7.3.2 En partiledare som inte är riksdagsledamot är ständigt adjungerad till riksdagsgruppen.
7.3.3 Medlemsmöte fastställer arbetsordning för riksdagsgruppen i form av en stadgebilaga.
7.3.4 Riksdagsgruppen ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.
7.3.5 Om endera riksdagsgrupp eller partistyrelse så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.
7.3.6 Riksdagsgruppens ledamöter ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska beslut tagna av medlemsmötet och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.
Det är fel att bara skriva i stadgarna om riksdagen.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-28, 19:49 #13
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P01-Y01 + P01-Y02:
att stadgarnas kapitel 7 byter namn till ”Valberedning, revisorer, och riksdagsgrupp” och kompletteras med en § 7.3 med följande lydelse:

§ 7.3 Riksdagsgrupp
7.3.1 Riksdagsgruppen består av de partimedlemmar som valts in i som ledamöter i Sveriges riksdag.
7.3.2 En partiledare som inte är riksdagsledamot är ständigt adjungerad till riksdagsgruppen.
7.3.3 Medlemsmöte fastställer arbetsordning för riksdagsgruppen i form av en stadgebilaga.
7.3.4 Riksdagsgruppen ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.
7.3.5 Om endera riksdagsgrupp eller partistyrelse så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.
7.3.6 Riksdagsgruppens ledamöter ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska beslut tagna av medlemsmötet och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.

att styrelsen uppdras att lägga en proposition om arbetsordning för riksdagsgrupp senast på vårmötet 2013.
Detta är alltså det styrelsen föreslår! Både stadgeändring och ett uppdrag!
Henrik Brändéns avatar
2012-10-29, 09:44 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P01-Y01:
att stadgarnas kapitel 7 byter namn till ”Valberedning, revisorer, och riksdagsgrupp” och kompletteras med en § 7.3 med följande lydelse:

§ 7.3 Riksdagsgrupp
7.3.1 Riksdagsgruppen består av de partimedlemmar som valts in i som ledamöter i Sveriges riksdag.
7.3.2 En partiledare som inte är riksdagsledamot är ständigt adjungerad till riksdagsgruppen.
7.3.3 Medlemsmöte fastställer arbetsordning för riksdagsgruppen i form av en stadgebilaga.
7.3.4 Riksdagsgruppen ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.
7.3.5 Om endera riksdagsgrupp eller partistyrelse så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.
7.3.6 Riksdagsgruppens ledamöter ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska beslut tagna av medlemsmötet och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.
Med yrkandet nedanför uppdras dessutom åt styrelsen att ta fram ett förslag till arbetsordning till nästa medlememöte!
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com