Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Proposition P04: Sakpolitik: Om informationsfrihet

Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden

Informationsfrihet är ett av våra kärnvärden, där vi har sedan länge framdiskuterade åsikter, som dock idag bara finns kodifierat mycket kortfattat i principprogrammet. Styrelsen föreslår därför några tydliga ställningstaganden. Ytterligare förslag i angränsande områden finns i propositionerna "05: Medier och journalistik" samt och "06: Öppen kod, öppna standarder, öppen data".


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P04-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 10 personer gillar    6 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "I ett demokratiskt samhälle ska information i normalfallet alltid vara fri att inneha och sprida. Undantagen från detta ska vara så få som möjligt, och är enbart godtagbara om det finns synnerligen starka integritets- eller samhällsskäl som motiverar dem; nämligen känsliga personuppgifter, dokumenterade sexuella övergrepp på barn och militära hemligheter."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P04-Y07 (Bortröstad)
Av: lordmetroid
Tillbakadraget yrkande P04-Y08 (Bortröstad)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande P04-Y10 (Bortröstad)
Av: simon556


Av: xpndr Yrkande P04-Y06 (Motyrkande) 17 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Myndigheter (såväl statliga som kommunala), organisationer och statligt majoritetsägda bolag ska inte bidra till att filtrera eller censurera allmänhetens internettillgång, vare sig i Sverige eller utomlands."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P04-Y02 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Av: styrelsen Yrkande P04-Y03 (Propositionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Alla myndighetsbeslut om att sekretessbelägga information ska vara tidsbestämda och redovisas så informationsrikt som möjligt."

Se resultat från tidigare voteringar



Av: styrelsen Yrkande P04-Y04 (Propositionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Förändra barnpornografilagen, så att den endast täcker dokumentation av verkliga övergrepp av barn."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P04-Y09 (Bortröstad)
Av: Tommten


Av: styrelsen Yrkande P04-Y05 (Propositionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Samma offentlighetsprinciper (kring exempelvis betyg, omdömen och annan information om elever) ska gälla i privat som i offentligt drivna verksamheter, så länge de huvudsakligen finansieras med offentliga medel."

Se resultat från tidigare voteringar



Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande P04-Y11 (Tillbakadraget)
Av: Tommten


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Calandrella Inte uppkopplad
 
Inlägg: 296
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #280154
Standard Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet - 2012-10-13, 14:24

P04-Y01 innebär alltså att hets mot folkgrupp-lagstiftningen avskaffas? Bara så att jag förstått saken rätt.


Piratpartiet måste utvecklas till det frihetliga, humanistiska parti vi har potentialen att bli. Med demokratin som verktyg och de mänskliga rättigheterna som mål kan vi segra, få igenom vår politik och åstadkomma det vi alla kämpar för politiskt: att förbättra världen.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Calandrella  
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


xpndrs avatar
2012-10-01, 21:22 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P04-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Myndigheter (såväl statliga som kommunala), organisationer och statligt majoritetsägda bolag ska inte bidra till att filtrera eller censurera allmänhetens internettillgång, vare sig i Sverige eller utomlands."
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-01, 21:32 #4
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av xpndr Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P04-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Myndigheter (såväl statliga som kommunala), organisationer och statligt majoritetsägda bolag ska inte bidra till att filtrera eller censurera allmänhetens internettillgång, vare sig i Sverige eller utomlands."
Finns det någon reell skillnad i yrkanden egentligen, eller är det mer en pettitessändring?
xpndrs avatar
2012-10-01, 21:39 #5
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Myndigheter (såväl statliga som kommunala), organisationer och statligt majoritetsägda bolag ska inte bidra till att filtrera eller censurera allmänhetens internettillgång, vare sig i Sverige eller utomlands."
Tyckte det va viktigt att få in "statligt majoritetsägda" eftersom detta (enligt min tolkning) ökar antalet bolag som sammanfattas av yrkandet.

Alternativt skulle man också kunna lägga ett yrkande i stil med: "De bolag i vilka staten har en betydande ägarandel..."
xpndrs avatar
2012-10-01, 21:43 #6
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Finns det någon reell skillnad i yrkanden egentligen, eller är det mer en pettitessändring?
Som jag ser det ligger skillnaden i "statligt ägda bolag" kontra "statligt majoritetsägda bolag". I min värd är "statligt ägda bolag" sådana bolag där staten äger 100% av aktierna.
xpndrs avatar
2012-10-01, 22:10 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Offentliga myndigheter, organisationer och statligt ägda bolag ska inte bidra till att filtrera eller censurera allmänhetens internettillgång, vare sig i Sverige eller utomlands."
Mig veterligt har vi inga privata myndigheter
2012-10-08, 14:10 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P04-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "I ett demokratiskt samhälle ska information i normalfallet alltid vara fri att inneha och sprida. Undantagen från detta ska vara så få som möjligt, och är enbart godtagbara om det finns synnerligen starka integritets- eller samhällsskäl som motiverar dem; nämligen känsliga personuppgifter, dokumenterade sexuella övergrepp och militära hemligheter."
Övergrepp på barn bör inte ha en särskild position, om dokumentation över övergrepp ska vara förbjudet bör det vara ett generellt sådant.
Megitts avatar
2012-10-08, 15:04 #9
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P04-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "I ett demokratiskt samhälle ska information i normalfallet alltid vara fri att inneha och sprida. Undantagen från detta ska vara så få som möjligt, och är enbart godtagbara om det finns synnerligen starka integritets- eller samhällsskäl som motiverar dem; nämligen känsliga personuppgifter, dokumenterade sexuella övergrepp och militära hemligheter."
Övergrepp på barn bör inte ha en särskild position, om dokumentation över övergrepp ska vara förbjudet bör det vara ett generellt sådant.
Formuleringen syftar till barnpornografi, andra våldtäktsskildringar är legala.
Med din formulering förbjuder du http://www.imdb.com/title/tt0094608/
2012-10-08, 15:22 #10
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Det är en film, en fiktion. Jag antog att man inte behövde specificera att "dokumenterade sexuella övergrepp" betydde verkligt inträffade övergrepp och att vi alla förstod formulering som sådan att det inte gällde fiktion.

Om vi ska ha ett integritetsskydd för att skydda identiteten på offer för sexuella övergrepp så tycker jag det är rimligt att det skyddet bör gälla övergrepp på både barn så som vuxna som blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp.
2012-10-08, 22:16 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P04-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: "I ett demokratiskt samhälle ska information i normalfallet alltid vara fri att inneha och sprida. Undantagen från detta ska vara så få som möjligt, och är enbart godtagbara om det finns synnerligen starka integritets- eller samhällsskäl som motiverar dem; nämligen känsliga personuppgifter, militära hemligheter och dokumenterade verkliga sexuella övergrepp på verkliga barn."
Lade till "verkliga" för att göra det superdupertydligt.
2012-10-08, 22:18 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P04-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: "Förändra barnpornografilagen, så att den endast täcker dokumentation av verkliga övergrepp av verkliga barn."
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-08, 22:24 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: "Förändra barnpornografilagen, så att den endast täcker dokumentation av verkliga övergrepp av verkliga barn."
Någon som tänker fel här. Det finns inte overkliga övergrepp av verkliga barn.

AVSLAG
2012-10-09, 00:26 #14
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P04-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: "Förändra barnpornografilagen, så att den endast täcker dokumentation av verkliga övergrepp av verkliga barn."
Någon som tänker fel här. Det finns inte overkliga övergrepp av verkliga barn.

AVSLAG
Det finns overkliga barn. Teknade barn.
Det finns overkliga övergrepp. På film.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-09, 07:44 #15
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P04-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: "Förändra barnpornografilagen, så att den endast täcker dokumentation av verkliga övergrepp av verkliga barn."
Någon som tänker fel här. Det finns inte overkliga övergrepp av verkliga barn.

AVSLAG
Det finns overkliga övergrepp på overkliga barn. Exempelvis en hentaiporrfilm som är menad att efterlikna en våldtäkt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
AndersLindbäcks avatar
2012-10-12, 14:26 #16
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Det finns overkliga övergrepp på overkliga barn. Exempelvis en hentaiporrfilm som är menad att efterlikna en våldtäkt.
Ja men då räcker ursprungsyrkandet.

Ge ett exempel på "verkliga övergrepp på overkliga barn." som då borde vara tillåtet men inte är det idag ?

Min uppfattning är att ursprungsyrkandet är tydligt nog och att ändringsyrkandet är övertydligt och förvirrar läsaren snarare än att ändra något.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-12, 15:11 #17
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Ja men då räcker ursprungsyrkandet.

Ge ett exempel på "verkliga övergrepp på overkliga barn." som då borde vara tillåtet men inte är det idag ?

Min uppfattning är att ursprungsyrkandet är tydligt nog och att ändringsyrkandet är övertydligt och förvirrar läsaren snarare än att ändra något.
Jag tror du missförstår yrkandet. Som jag läser det vill det helt enkelt förtydliga att inga verkliga barn skulle lida av denna förändring. Men jag är själv osäker på om det är ett förtydligande som behövs, så än så länge är jag obestämd om vilket yrkande jag föredrar.
2012-10-12, 16:14 #18
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Ge ett exempel på "verkliga övergrepp på overkliga barn." som då borde vara tillåtet men inte är det idag?
Verkliga övergrepp på overkliga barn existerar inte så det är inte ett problem, men formuleringen täcker upp att det inte följande ska förbjudas:

Overkliga övergrepp på overkliga barn (hentai där tecknade figurer utsätts för övergrepp)

Overkliga övergrepp på verkliga barn (En otecknad film där man dramatiserar att ett barn blir utsatt för ett övergrepp, men där barnet förstås inte blir utsatt för övergreppet på riktigt)

Utan förtydligen av orginalyrkandet blir båda dessa scenarion otydliga. Det är ju också när det gäller verkliga/overkliga barn och verklig/overkligt övergrepp som diskussionen går isär, så det är viktigt att vara väldigt tydlig. Vissa anser nämligen att overkliga övergrepp på overkliga barn ska vara förbjuden med motiveringen att det är en "sexuallisering av barn".
2012-10-13, 12:33 #19
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Myndigheter (såväl statliga som kommunala), organisationer och statligt majoritetsägda bolag ska inte bidra till att filtrera eller censurera allmänhetens internettillgång, vare sig i Sverige eller utomlands."
Jag gillar yrkandet eftersom det inkluderar alla bolag staten kontrollerar, inte endast dem staten äger helt och hållet.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-13, 14:30 #20
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av Calandrella Visa inlägg
P04-Y01 innebär alltså att hets mot folkgrupp-lagstiftningen avskaffas? Bara så att jag förstått saken rätt.
Nope, hets mot folkgrupp är en brottslig handling i sig. Man avser hetsa mot folkgrupp. Det har inget med informationsfriheten att göra.
simon556s avatar
2012-10-14, 20:11 #21
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P04-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "I ett demokratiskt samhälle ska information i normalfallet alltid vara fri att inneha och sprida. Undantagen från detta ska vara så få som möjligt, och är enbart godtagbara om det finns synnerligen starka integritets- eller samhällsskäl som motiverar dem; nämligen känsliga personuppgifter, dokumenterade sexuella övergrepp"
Det bör vara tillåtet att sprida militära hemligheter om det inte vore det skulle hemska övergrepp i krigszoner kunna hållas borta från allmänheten med motivering att det är hemlig information.

Tänker t.ex. på allt som Wikileaks har avslöjat.
2012-10-15, 11:45 #22
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P04-Y11:
att mötet antar ställningstagandet: "Fördrag, förordningar, direktiv och lagstiftning ska förhandlas fram med demokratisk insyn, fritt tillgänglig för alla."
Inga hemlighetsmakerier
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-15, 11:58 #23
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y11:
att mötet antar ställningstagandet: "Fördrag, förordningar, direktiv och lagstiftning ska förhandlas fram med demokratisk insyn, fritt tillgänglig för alla."
1) Det där är offtopic här.

2) Det är heller inte genomförbart då jag antar att det som skrivs, inte skrivs i Piratepad, Google Docs eller liknande.

3) #2 har bäring i "fritt tillgängligt för alla" vilket skulle innebära att varje parti i en nämnd eller ett utskott som skriver om en sakfråga måste publicera sina texter i realtid till omvärlden, utan att kunna slipa på sina egna formuleringar ifred.

4) Avslag.
2012-10-15, 12:09 #24
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P04-Y11:
mötet antar ställningstagandet: "Fördrag, förordningar, direktiv och lagstiftning ska förhandlas fram med demokratisk insyn, fritt tillgänglig för alla."
2012-10-15, 12:10 #25
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P04-Y11:
att mötet antar ställningstagandet: "Fördrag, förordningar, direktiv och lagstiftning ska förhandlas fram med demokratisk insyn, fritt tillgänglig för alla."
1) Det där är offtopic här.

2) Det är heller inte genomförbart då jag antar att det som skrivs, inte skrivs i Piratepad, Google Docs eller liknande.

3) #2 har bäring i "fritt tillgängligt för alla" vilket skulle innebära att varje parti i en nämnd eller ett utskott som skriver om en sakfråga måste publicera sina texter i realtid till omvärlden, utan att kunna slipa på sina egna formuleringar ifred.

4) Avslag.
Ser inte varför det skulle vara mer offtopic än offentlighetsprincip?
2012-10-15, 12:14 #26
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
3) #2 har bäring i "fritt tillgängligt för alla" vilket skulle innebära att varje parti i en nämnd eller ett utskott som skriver om en sakfråga måste publicera sina texter i realtid till omvärlden, utan att kunna slipa på sina egna formuleringar ifred.
Det jag menade var att man inte skulle behöva betala pengar för att få ta del av informationen.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-15, 12:17 #27
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
P06 kanske är närmare, men fel där också, skulle behövas en prop eller motion om just myndigheters arbetssätt. Om vi inte redan har beslutat om det.
2012-10-15, 12:23 #28
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
P06 kanske är närmare, men fel där också, skulle behövas en prop eller motion om just myndigheters arbetssätt. Om vi inte redan har beslutat om det.
Yrkande P04-Y05 handlar om offentlighetesprincip. Förklara varför det är mer ontopic.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-15, 12:38 #29
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Yrkande P04-Y05 handlar om offentlighetesprincip. Förklara varför det är mer ontopic.
Det är skillnad på att ha insyn i färdiga arbeten än som jag uppfattade ditt yrkande som uppfattas som att precis allt skall vara synlig för alla och envar.
2012-10-15, 12:55 #30
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Det är skillnad på att ha insyn i färdiga arbeten än som jag uppfattade ditt yrkande som uppfattas som att precis allt skall vara synlig för alla och envar.
Det jag undrade var varför det ena var mer ontopic för informationsfrihet än det andra.
2012-10-18, 11:09 #31
Inte uppkopplad
Re: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Dokumentation av övergrepp bör vara tillåtet att inneha och sprida, fast kanske inte sälja.

Rick Falkvinge har skrivit om saken här och här.
2012-10-19, 15:13 #32
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "I ett demokratiskt samhälle ska information i normalfallet alltid vara fri att inneha och sprida. Undantagen från detta ska vara så få som möjligt, och är enbart godtagbara om det finns synnerligen starka integritets- eller samhällsskäl som motiverar dem; nämligen känsliga personuppgifter, dokumenterade sexuella övergrepp"
Mycket bättre än mitt yrkande!
2012-10-19, 15:14 #33
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "I ett demokratiskt samhälle ska information i normalfallet alltid vara fri att inneha och sprida. Undantagen från detta ska vara så få som möjligt, och är enbart godtagbara om det finns synnerligen starka integritets- eller samhällsskäl som motiverar dem; nämligen känsliga personuppgifter, dokumenterade sexuella övergrepp och militära hemligheter."
Om jag hade varit mer uppmärksam hade jag jämkat mitt yrkande med P04-Y10
erik78ses avatar
2012-10-23, 15:31 #34
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Kan man tänka sig en utveckling av det här att göra det olagligt att "framställa dokumentationen" men att göra det lagligt att "inneha dokumentationen" - av diverse övergrepp av mer eller mindre fiktiva människor?
2012-10-23, 18:25 #35
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: "Förändra barnpornografilagen, så att den endast täcker dokumentation av verkliga övergrepp på verkliga barn."
Inte fel att vara övertydlig.
2012-10-23, 18:26 #36
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Förändra barnpornografilagen, så att den endast täcker dokumentation av verkliga övergrepp av barn."
"barn" kan missförstås som t.ex. fiktiva mangatecknade barn.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
2012-10-23, 18:31 #37
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av Calandrella Visa inlägg
P04-Y01 innebär alltså att hets mot folkgrupp-lagstiftningen avskaffas? Bara så att jag förstått saken rätt.
Jag uppfattar hets som en särskild handling som inte har med informationsspridning eller innehav att göra. Däremot kan man fundera över hur detta påverkar förtal, dvs spridandet av falsk information om andra. Det är något som bör vara olagligt om det går att bevisa tycker jag.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-23, 18:33 #38
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Jag uppfattar hets som en särskild handling som inte har med informationsspridning eller innehav att göra. Däremot kan man fundera över hur detta påverkar förtal, dvs spridandet av falsk information om andra. Det är något som bör vara olagligt om det går att bevisa tycker jag.
Det tycker jag faller under "starka integritets- eller samhällsskäl".
2012-10-23, 19:11 #39
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Det tycker jag faller under "starka integritets- eller samhällsskäl".
Vad man menar med "starka integritets- eller samhällsskäl" specificeras i nästa mening. "nämligen känsliga personuppgifter, dokumenterade sexuella övergrepp på barn och militära hemligheter." Det är ett problem som finns i alla motyrkanden också. Jag måste nog rösta avslag på P04-Y08, P04-Y10, P04-Y01 och P04-Y07.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-28, 00:55 #40
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "I ett demokratiskt samhälle ska information i normalfallet alltid vara fri att inneha och sprida. Undantagen från detta ska vara så få som möjligt, och är enbart godtagbara om det finns synnerligen starka integritets- eller samhällsskäl som motiverar dem; nämligen känsliga personuppgifter, dokumenterade sexuella övergrepp och militära hemligheter."
För många vanliga spelfilmer blir olagliga med detta yrkande.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-28, 01:00 #41
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Myndigheter (såväl statliga som kommunala), organisationer och statligt majoritetsägda bolag ska inte bidra till att filtrera eller censurera allmänhetens internettillgång, vare sig i Sverige eller utomlands."
Tyvärr innebär detta att statligt ägda minoritetsbolag får ägna sig åt censur. Dåligt!
2012-10-29, 07:20 #42
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "I ett demokratiskt samhälle ska information i normalfallet alltid vara fri att inneha och sprida. Undantagen från detta ska vara så få som möjligt, och är enbart godtagbara om det finns synnerligen starka integritets- eller samhällsskäl som motiverar dem; nämligen känsliga personuppgifter, dokumenterade sexuella övergrepp"
Formuleringen saknar att dom dokumenterade övergreppen måste vara på verkliga människor. Det är viktigt att poängtera eftersom tecknade sexuella övergrepp på fantasifigurer är förbjuden idag.
2012-10-29, 07:25 #43
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "I ett demokratiskt samhälle ska information i normalfallet alltid vara fri att inneha och sprida. Undantagen från detta ska vara så få som möjligt, och är enbart godtagbara om det finns synnerligen starka integritets- eller samhällsskäl som motiverar dem; nämligen känsliga personuppgifter, dokumenterade sexuella övergrepp på barn och militära hemligheter."
Övergreppen måste vara på VERKLIGA människor. Det är viktigt att poängtera eftersom tecknade sexuella övergrepp på fantasifigurer är förbjuden idag.
2012-10-29, 07:25 #44
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "I ett demokratiskt samhälle ska information i normalfallet alltid vara fri att inneha och sprida. Undantagen från detta ska vara så få som möjligt, och är enbart godtagbara om det finns synnerligen starka integritets- eller samhällsskäl som motiverar dem; nämligen känsliga personuppgifter, dokumenterade sexuella övergrepp och militära hemligheter."
Övergreppen måste vara på VERKLIGA människor. Det är viktigt att poängtera eftersom tecknade sexuella övergrepp på fantasifigurer är förbjuden idag.
2012-10-29, 07:32 #45
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: "I ett demokratiskt samhälle ska information i normalfallet alltid vara fri att inneha och sprida. Undantagen från detta ska vara så få som möjligt, och är enbart godtagbara om det finns synnerligen starka integritets- eller samhällsskäl som motiverar dem; nämligen känsliga personuppgifter, militära hemligheter och dokumenterade verkliga sexuella övergrepp på verkliga barn."
Övergreppen måste vara på VERKLIGA människor. Det är viktigt att poängtera eftersom tecknade sexuella övergrepp på fantasifigurer är förbjuden idag.

Det är också viktigt att den information som förbjuds är verkliga sexuella övergrepp, inte skådespelade låtsasövergrepp på film.

Således: Verkliga sexuella övergrepp på verkliga barn.
2012-10-29, 16:58 #46
Inte uppkopplad
Re: Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av erik78se Visa inlägg
Kan man tänka sig en utveckling av det här att göra det olagligt att "framställa dokumentationen" men att göra det lagligt att "inneha dokumentationen" - av diverse övergrepp av mer eller mindre fiktiva människor?
Det vore inte bra, för då kan den som framställt dokumentationen inte ge den till polisen. Bara själva övergreppet bör vara straffbart.

Å andra sidan kan man väl säga att om man tagit fram dokumentation i samförstånd med den som utförde övergreppet, utgör det medhjälp.
2012-10-29, 17:00 #47
Inte uppkopplad
Re: Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Vi lär behöva lägga fram ett nytt förslag på detta område till nästa möte.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-31, 22:17 #48
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: "I ett demokratiskt samhälle ska information i normalfallet alltid vara fri att inneha och sprida. Undantagen från detta ska vara så få som möjligt, och är enbart godtagbara om det finns synnerligen starka integritets- eller samhällsskäl som motiverar dem; nämligen känsliga personuppgifter, militära hemligheter och dokumenterade verkliga sexuella övergrepp på verkliga barn."
Som en politisk text så bör man hålla stringens, neutral ton etc. verkliga verkliga ser oseriöst ut.
simon556s avatar
2012-11-03, 10:16 #49
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
P04-Y08 och P04-Y01, Båda dessa yrkanden innebär att vi ställer oss mot att man sprider militära hemligheter. Genom att godkänna detta yrkande så innebär det att vi ställer oss mot wikileak och vad de håller på med. Piratpartiet borde verkligen ägna sig åt att censurera nätet eller motverka att krigsbrott kommer till allmänhetens vetskap.


Rösta avslag på dessa yrkande om ni inte vill att partiet ska göra en u-sväng i sin politik.
2012-11-03, 11:23 #50
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P04-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: "I ett demokratiskt samhälle ska information i normalfallet alltid vara fri att inneha och sprida. Undantagen från detta ska vara så få som möjligt, och är enbart godtagbara om det finns synnerligen starka integritets- eller samhällsskäl som motiverar dem; nämligen känsliga personuppgifter, militära hemligheter och dokumenterade verkliga sexuella övergrepp på verkliga barn."
Som en politisk text så bör man hålla stringens, neutral ton etc. verkliga verkliga ser oseriöst ut.
Det är givetvis viktigare att tydligt berätta vad vi står för än att "hålla stringens".


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
2012-11-03, 12:17 #51
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det är givetvis viktigare att tydligt berätta vad vi står för än att "hålla stringens".
Det har sagts på detta möte att detta inte är text som ska användas i kampanjmaterial eller lagtext ändå, det viktiga är att det inte kan missförstås.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
2012-11-03, 13:25 #52
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av simon556 Visa inlägg
P04-Y08 och P04-Y01, Båda dessa yrkanden innebär att vi ställer oss mot att man sprider militära hemligheter. Genom att godkänna detta yrkande så innebär det att vi ställer oss mot wikileak och vad de håller på med. Piratpartiet borde verkligen ägna sig åt att censurera nätet eller motverka att krigsbrott kommer till allmänhetens vetskap.


Rösta avslag på dessa yrkande om ni inte vill att partiet ska göra en u-sväng i sin politik.
Det är också sant.
Dumt att klumpa ihop innehav och spridning också.
Yrkar avslag på P04-Y08 och P04-Y01.
2012-11-03, 13:31 #53
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: "I ett demokratiskt samhälle ska information i normalfallet alltid vara fri att inneha och sprida. Undantagen från detta ska vara så få som möjligt, och är enbart godtagbara om det finns synnerligen starka integritets- eller samhällsskäl som motiverar dem; nämligen känsliga personuppgifter, militära hemligheter och dokumenterade verkliga sexuella övergrepp på verkliga barn."
Militära hemligheter måste man kunna inneha och sprida för att avslöja oegentligheter och krigsbrott, detta yrkande skulle medföra att t.ex. Wikileaks arbete blir olagligt. (Detta alternativ är dock bättre än P04-Y01 då det är tydligare).
2012-11-03, 13:31 #54
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "I ett demokratiskt samhälle ska information i normalfallet alltid vara fri att inneha och sprida. Undantagen från detta ska vara så få som möjligt, och är enbart godtagbara om det finns synnerligen starka integritets- eller samhällsskäl som motiverar dem; nämligen känsliga personuppgifter, dokumenterade sexuella övergrepp på barn och militära hemligheter."
Militära hemligheter måste man kunna inneha och sprida för att avslöja oegentligheter och krigsbrott, detta yrkande skulle medföra att t.ex. Wikileaks arbete blir olagligt.
2012-11-03, 13:33 #55
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Militären bör se till att informationen aldrig hamnar i orätta händer, när den väl gjort det är det ändå för sent.
2012-11-03, 13:54 #56
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Oftast är yrkandena för vaga, men i det här fallet var styrelsens yrkande alldeles för otillåtande istället. Jag tänkte inte på det i mitt motyrkande förrän efter yrkandestopp. Det hade varit bättre om det var punkt utan att nämna specifika exempel. Så här:
"Piratpartiet anser I ett demokratiskt samhälle ska information i normalfallet alltid vara fri att inneha och sprida. Undantagen från detta ska vara så få som möjligt, och är enbart godtagbara om det finns synnerligen starka integritets- eller samhällsskäl som motiverar dem."


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Rouhivuori
JorgenLs avatar
2012-11-04, 00:13 #57
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Förändra barnpornografilagen, så att den endast täcker dokumentation av verkliga övergrepp av barn."
Tycker vi ska vara emot övergrepp som begås MOT barn, inte bara såna som begås AV barn...
Anton Nordenfurs avatar
2012-11-04, 07:35 #58
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P04-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Förändra barnpornografilagen, så att den endast täcker dokumentation av verkliga övergrepp av barn."
Tycker vi ska vara emot övergrepp som begås MOT barn, inte bara såna som begås AV barn...
Som nämnts tidigare är det ett exempel på en sån liten miss att styrelsen förhoppningsvis förstår vad som menas, och tar det i beaktning när de skriver partiprogrammet.
2012-11-04, 08:55 #59
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Förändra barnpornografilagen, så att den endast täcker dokumentation av verkliga övergrepp av barn."
Jag håller med Jörgen. MOT eller På barn, inte AV barn.
Anton Nordenfurs avatar
2012-11-04, 09:45 #60
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P04-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Förändra barnpornografilagen, så att den endast täcker dokumentation av verkliga övergrepp av barn."
Jag håller med Jörgen. MOT eller På barn, inte AV barn.
Som nämnts tidigare är det ett exempel på en sån liten miss att styrelsen förhoppningsvis förstår vad som menas, och tar det i beaktning när de skriver partiprogrammet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Rouhivuori
Henrik Brändéns avatar
2012-11-04, 12:47 #61
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P04-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Förändra barnpornografilagen, så att den endast täcker dokumentation av verkliga övergrepp av barn."
Jag håller med Jörgen. MOT eller På barn, inte AV barn.

Som son till en svenklärare, och efter att ha arbetat över tio år med skrivande, kan jag lova att det inte finns några absoluta regler för hur olika prepositioner (ord som på, av, mot) ska användas och exakt vad de betyder. Innebörden av dessa ord bara kan förstås i det sammanhang där de förekommer. Och i detta sammanhang är innebörden glasklar.

Så även om min stilistiska maggropskänsla omedelbart nickar bifall till att byta ut "av" mot ""på" är det ingen risk att detta yrkande missförstås på det sätt man nu är rädda för.
Henrik Brändéns avatar
2012-11-04, 12:51 #62
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P04-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Förändra barnpornografilagen, så att den endast täcker dokumentation av verkliga övergrepp av barn."
Jag håller med Jörgen. MOT eller På barn, inte AV barn.
Inte för att jag vill riva upp gamla sår, men: Finns det någon enda av de sakpolitiska frågorna där det verkligen är angeläget att vi så snart som möjligt har en tydlig av medlemsmötet fastställd åsikt att hänvisa till, så är det väl denna?

Förslaget som nu ligger är tillräckligt tydligt för att alla som läser det ska begripa vad vi menar.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av




Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com