Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Proposition P06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data

Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden

Viktiga delar i vår informationspolitik är stöd för fri mjukvara/öppen källkod, och tankarna att information och material som samlas in, utvecklas och skapas för offentliga medel ska vara fri för alla att tillgå, återanvända och vidareutveckla. Vid sidan om allmännare formuleringar i principprogrammet finns idag bara ett ställningstagande i området, nämligen att
  1. Nya EU-finansierade datasystem ska byggas som fri mjukvara/öppen källkod och baseras på öppna standarder.
Styrelsen föreslår därför ett antal ytterligare ställningstaganden.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: willenfort Yrkande P06-Y09 (Motyrkande) 12 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Ny mjukvara som tas fram i offentliga och huvudsakligen offentligt finansierade verksamheter, t.ex. friskolor eller privata vårdcentraler, ska bygga på öppen källkod. Proprietär programvara som används ska ha öppen standard för alla artefakter den skapar så att inga inlåsningseffekter uppstår."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P06-Y01 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Av: styrelsen Yrkande P06-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 14 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Webbsidor och e-tjänster hos myndigheter och offentligt finansierade verksamheter ska använda öppna och fria standarder och vara tillgängliga utan krav på ett visst operativsystem eller datorprogram från ett visst företag."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P06-Y03 (Propositionens ursprungliga yrkande) 14 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Webbsidor och e-tjänster hos myndigheter och offentligt finansierade verksamheter ska vara tillgängliga för funktionshindrade."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P06-Y04 (Propositionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "All elektronisk kommunikation med myndigheter och offentlig/offentligfinansierad service ska kunna ske med öppna och licensfria protokoll/filformat."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P06-Y05 (Propositionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Material framtaget eller inköpt med offentliga medel, t.ex. SVT:s arkiv, lantmäteriets kartor och museers samlingar, ska digitaliseras och släppas fria för envar att använda, sprida och vidareutveckla."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P06-Y10 (Tillbakadraget)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande P06-Y12 (Bortröstad)
Av: Tommten


Av: styrelsen Yrkande P06-Y06 (Propositionens ursprungliga yrkande) 10 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Information, statistik, databaser och rådata som samlas in eller sammanställs i den offentliga sektorn och inte är integritetskänslig för enskilda, ska vara fritt tillgänglig för envar och fri att använda och sprida. Strukturerad data ska göras sökbar och maskinläsbar."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P06-Y07 (Propositionens ursprungliga yrkande) 10 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Resultatet av offentligt finansierad forskning ska vara fri för alla att användas och nyttiggöras, och får inte låsas in bakom patent eller andra immaterialrättsliga barriärer."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P06-Y08 (Propositionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Öppna public services arkiv - material som helt eller delvis producerats av offentliga TV- och radiokanaler ska alltid finnas tillgängligt på internet utan några begränsningar, tex tids- eller spridningsbegränsningar."

Se resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Av: Henrik Brändén Yrkande P06-Y11 (Tilläggsyrkande på propositionen) 8 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet. "Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025"

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarHuvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


xpndrs avatar
2012-10-01, 22:30 #2
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P06-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Webbsidor och e-tjänster hos myndigheter och offentligt finansierade verksamheter ska vara tillgängliga för funktionshindrade."
Är själv synskadad så detta yrkande välkomnas varmt.
willenforts avatar
2012-10-01, 22:32 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P06-Y09:
att att mötet antar ställningstagandet: "Ny mjukvara som tas fram i offentliga och huvudsakligen offentligt finansierade verksamheter, t.ex. friskolor eller privata vårdcentraler, ska bygga på öppen källkod. Proprietär programvara om används ska ha öppen standard för alla artefakter den skapar så att inga inlåsningseffekter uppstår."
Det är principielt fel att kräva en viss licens av mjukvara för att stat,kommuner osv skall använda den. Det offentliga skall använda de verktyg som bäst gör jobbet.

MEN alla filer som sparas och liknande skall vara dokumenterade så att alla kan fritt konkurera med den firma som äger det system som finns utan att den firman gynnas av inlåsningseffekter.
xpndrs avatar
2012-10-01, 22:43 #4
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P06-Y09:
att att mötet antar ställningstagandet: "Ny mjukvara som tas fram i offentliga och huvudsakligen offentligt finansierade verksamheter, t.ex. friskolor eller privata vårdcentraler, ska bygga på öppen källkod. Proprietär programvara om används ska ha öppen standard för alla artefakter den skapar så att inga inlåsningseffekter uppstår."
Det är principielt fel att kräva en viss licens av mjukvara för att stat,kommuner osv skall använda den. Det offentliga skall använda de verktyg som bäst gör jobbet.

MEN alla filer som sparas och liknande skall vara dokumenterade så att alla kan fritt konkurera med den firma som äger det system som finns utan att den firman gynnas av inlåsningseffekter.

Jag tycker yrkande P06-Y01 är väldigt luddigt redan från början.
"Ny mjukvara som tas fram i" betyder i mitt huvud "mjukvara som utvecklas av"

Och vad är "artefakter den skapar"?
2012-10-03, 17:19 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P06-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Material framtaget eller inköpt med offentliga medel, t.ex. SVT:s arkiv, lantmäteriets kartor och museers samlingar, ska digitaliseras och släppas fria för envar att använda, sprida och vidareutveckla."
En vidareutveckling av lantmäteriets kartor borde innebära att kartan förfalskas. Vi kan väl inte vara för att kartorna ska förfalskas?
2012-10-03, 17:21 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P06-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "Material framtaget eller inköpt med offentliga medel, t.ex. SVT:s arkiv och museers samlingar, ska digitaliseras och släppas fria för envar att använda, sprida och vidareutveckla."
Tog bort biten om att kartorna.
willenforts avatar
2012-10-03, 17:48 #7
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Citat:
Ursprungligen postat av xpndr Visa inlägg
Jag tycker yrkande P06-Y01 är väldigt luddigt redan från början.
"Ny mjukvara som tas fram i" betyder i mitt huvud "mjukvara som utvecklas av"

Och vad är "artefakter den skapar"?
svar på först punkten, så menar nog orginalyrkandet sådan mjukvara som olika offentliga instutitioner tar fram själva och/eller betalar bolag för att ta fram.

svar på andra punkten: Artefakter är alla mer elelr mindre permanenta saker som en mjukvara skapar. sparade filer, utskrifter, databaser osv, det täcker även dokumentation mm.
http://en.wikipedia.org/wiki/Artifac...re_development)
Jag är i branchen så det är naturligt att plocka fram fikonspråket för att få mer exakt deffiniton.
Bra att du påpekade att det inte var uppenbart för alla.
willenforts avatar
2012-10-03, 17:52 #8
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P06-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Material framtaget eller inköpt med offentliga medel, t.ex. SVT:s arkiv, lantmäteriets kartor och museers samlingar, ska digitaliseras och släppas fria för envar att använda, sprida och vidareutveckla."
En vidareutveckling av lantmäteriets kartor borde innebära att kartan förfalskas. Vi kan väl inte vara för att kartorna ska förfalskas?
Falsk är ganska dålig beskrivning och jag ser inget problem med att folk ändrar på kartor (så länge som de tydliggör att de har ändrat på dem) JAg tex tar en karta från ladstinget och modifierar den för att passa i en rollspelskampanj jag kör. Kartan stämmer inte längre med verkligheten men man kan knappast kalla den för FALSK för den sakens skull.

Om vi låster in kartorna så förhindrar vi folk att göra sådana saker som man ser på google maps där man adderar massvis med ny information över kartorna vilket tilför mervärde.
Megitts avatar
2012-10-05, 00:54 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P06-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "Material framtaget eller inköpt med offentliga medel, t.ex. SVT:s arkiv och museers samlingar, ska digitaliseras och släppas fria för envar att använda, sprida och vidareutveckla."
Jag tycker inte att privata TV bolag skall få sända SVT repriser och håva in reklampengar på det.
Nicholas Miless avatar
2012-10-05, 12:01 #10
Inte uppkopplad
Re: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Är du emot partiets förslag på förkortning av den kommersiella upphovsrätten också i så fall?
troeds avatar
2012-10-06, 20:47 #11
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P06-Y09:
att att mötet antar ställningstagandet: "Ny mjukvara som tas fram i offentliga och huvudsakligen offentligt finansierade verksamheter, t.ex. friskolor eller privata vårdcentraler, ska bygga på öppen källkod. Proprietär programvara om används ska ha öppen standard för alla artefakter den skapar så att inga inlåsningseffekter uppstår."
Jag hänvisar till Kevin Kelly, ur boken "New rules for the new economy", 1999:

Citat:
"The key issue in closed-versus-open isn't private versus public, or who owns a system; often private ownership can encourage innovation. The issue is whether it is easy or difficult for others to invent something that plays off your invention. The strategic question is simple: How easy is it for someone outside of the host company to contribute an advance to their system or product or service? "
troeds avatar
2012-10-06, 20:50 #12
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P06-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "All elektronisk kommunikation med myndigheter och offentlig/offentligfinansierad service ska kunna ske med öppna och licensfria protokoll/filformat."
Språkpetitess: "Licensfria" är fel ord. GPL t.ex bygger på att man automatiskt får en licens om man sköter sig, annars har man ingen. Jag ser det inte som viktigt att lägga ett motyrkande - men rekommenderar en annan lydelse om yrkandet går igenom.
640s avatar
Gammal 640
2012-10-07, 12:30 #13
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P06-Y09:
att att mötet antar ställningstagandet: "Ny mjukvara som tas fram i offentliga och huvudsakligen offentligt finansierade verksamheter, t.ex. friskolor eller privata vårdcentraler, ska bygga på öppen källkod. Proprietär programvara om används ska ha öppen standard för alla artefakter den skapar så att inga inlåsningseffekter uppstår."
Detta yrkande är mer realistisk än att fasa ut all proprietär mjukvara till 2025. Visst är artefakter fikonspråk men det ger en exakt definition av vad som menas.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-07, 12:56 #14
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Jag gillar yrkande P06-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "All elektronisk kommunikation med myndigheter och offentlig/offentligfinansierad service ska kunna ske med öppna och licensfria protokoll/filformat."
Språkpetitess: "Licensfria" är fel ord. GPL t.ex bygger på att man automatiskt får en licens om man sköter sig, annars har man ingen. Jag ser det inte som viktigt att lägga ett motyrkande - men rekommenderar en annan lydelse om yrkandet går igenom.
Licensfria betyder här fria från patentlicenser. Filformat går inte att skydda med upphovsrätten.
2012-10-07, 13:18 #15
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Anders. Filformat går visst att skydda om de är komprimerade exempelvis.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-07, 13:51 #16
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Citat:
Ursprungligen postat av Krister Renaud Visa inlägg
Anders. Filformat går visst att skydda om de är komprimerade exempelvis.
Mp3 var skyddat pga patent på komprimeringsalgoritmen.

Så det är inte upphovsrätt.
troeds avatar
2012-10-07, 14:29 #17
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Licensfria betyder här fria från patentlicenser. Filformat går inte att skydda med upphovsrätten.
Jag antar att du menar att du håller med om min kommentar att "patentfria" inte är ett bra uttryck därmed?

Upphovsrätt är inte relevant, min kommentar handlar om att "licens ges till alla" är skiljt från "licensfritt".
AndersLindbäcks avatar
2012-10-07, 14:56 #18
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Jag antar att du menar att du håller med om min kommentar att "patentfria" inte är ett bra uttryck därmed?

Upphovsrätt är inte relevant, min kommentar handlar om att "licens ges till alla" är skiljt från "licensfritt".
Nej, fria licenser, t.ex. ZRAND, är inte tillräckligt.

Meningen med detta sätt att skriva är för att säkerställa att standarder görs från helt patentfri teknik. Antingen genom att då inte ta med patenterad teknik i dessa standarder eller genom att via lag faststlå att patentlicenser inte behövs när de ingår i standarder (detta alternativ är bättre för att undvika ubåtspatent).
willenforts avatar
2012-10-08, 14:24 #19
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Nej, fria licenser, t.ex. ZRAND, är inte tillräckligt.

Meningen med detta sätt att skriva är för att säkerställa att standarder görs från helt patentfri teknik. Antingen genom att då inte ta med patenterad teknik i dessa standarder eller genom att via lag faststlå att patentlicenser inte behövs när de ingår i standarder (detta alternativ är bättre för att undvika ubåtspatent).
Med tungan stabilt vid kinden.....

Kokums kommer att bli lessna om vi ska undvika just ubåtspatent

Men alvarligt talat så är det bra att man har ett system där vissa standarder som är "spikade" av staten automatiskt är tillgängliga utan patent. men då måste det finnas ett system där patentinnehavare uppmanas att inkomma med patentinvändningar innan standarderna spikas (iappafall tills dess att vi lyckats avskaffa alla patent )

/C - lite tramsig på mondagen.
2012-10-08, 14:38 #20
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P06-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Material framtaget eller inköpt med offentliga medel, t.ex. SVT:s arkiv, lantmäteriets kartor och museers samlingar, ska digitaliseras och släppas fria för envar att använda, sprida och vidareutveckla."
En vidareutveckling av lantmäteriets kartor borde innebära att kartan förfalskas. Vi kan väl inte vara för att kartorna ska förfalskas?
Jo det kan vi, kartorna är bara bilder vilka kan remixas och modifieras hur man så önskar. Det handlar inte om förfalskningar eftersom upphovsmannen är en helt annan person.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-08, 14:43 #21
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Men alvarligt talat så är det bra att man har ett system där vissa standarder som är "spikade" av staten automatiskt är tillgängliga utan patent. men då måste det finnas ett system där patentinnehavare uppmanas att inkomma med patentinvändningar innan standarderna spikas (iappafall tills dess att vi lyckats avskaffa alla patent )
De flesta standardiseringsorgan har idag patentpolicis gällande denna typ av frågor där de som deltager i arbetet förväntas beskriva sina patent de anser kan påverka en standard. Så det finns idag redan policies som påverkar standarders påverkan av patent så denna typ av frågor är något som idag diskuteras inom standardiseringsgrupper och upplevs som ett problemområde där olika organ har olika policies.
willenforts avatar
2012-10-08, 15:45 #22
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
De flesta standardiseringsorgan har idag patentpolicis gällande denna typ av frågor där de som deltager i arbetet förväntas beskriva sina patent de anser kan påverka en standard. Så det finns idag redan policies som påverkar standarders påverkan av patent så denna typ av frågor är något som idag diskuteras inom standardiseringsgrupper och upplevs som ett problemområde där olika organ har olika policies.
Detta är sant men en spelare utanför standardorganet kan ändå ställa till med trubbel här. genom att staten är garanten så kommer ev ubåtspatent från aktörer utanför standardorganen att invalideras per automatik
AndersLindbäcks avatar
2012-10-09, 13:55 #23
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Detta är sant men en spelare utanför standardorganet kan ändå ställa till med trubbel här. genom att staten är garanten så kommer ev ubåtspatent från aktörer utanför standardorganen att invalideras per automatik
Korrekt det är därför som lagstiftning på området vore det bästa. Enda sättet att stoppa ubåtspatent.
2012-10-09, 20:01 #24
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P06-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "Material framtaget eller inköpt med offentliga medel, t.ex. SVT:s arkiv och museers samlingar, ska digitaliseras och släppas fria för envar att använda, sprida och vidareutveckla."
Kartor är aldrig klara. Helst skall kartmaterial både fråm lantäteri och komuner vara så fria att de kan ingå i t.ex. Open Street Map.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-10, 21:48 #25
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P06-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Material framtaget eller inköpt med offentliga medel, t.ex. SVT:s arkiv, lantmäteriets kartor och museers samlingar, ska digitaliseras och släppas fria för envar att använda, sprida och vidareutveckla."
En vidareutveckling av lantmäteriets kartor borde innebära att kartan förfalskas. Vi kan väl inte vara för att kartorna ska förfalskas?
Jag hade gärna velat ta lantmäteriets ekonomiska karta över min stadsdel och utnyttjat den som underlag för att göra en skattjaktskarta till några barnkalas på den tid det begav sig. Eller satt in några markeringar av orienteringskontroller då jag lärde min son gå kompassgång.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-10, 22:54 #26
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P06-Y11:
att mötet antar ställningstagandet. "Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025"
Från miljöpartiet kan vi lära att när ett litet fokusparti ska förhandla med stora partier är målsättningar med årtal och/eller procent viktiga. Så länge det stora partiet bara lovade att sträva efter att minska svavelutsläppen hände aldrig sedan något konkret. Men när man tvingat fram ett löfte om en 40% minskning till ett visst år började man kunna få genom de konkreta småbeslut som behövdes för att uppnå målet. Det bör vi lära oss av. Vi ska inte fråga oss om vi kan vara absolut säkra på att exakt ALL proprietär mjukvara kan vara utfasad till år 2025. Utan om vi vill att det som går att byta ut ska vara utbytt till dess.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Nicholas Miles, RikMatts
Henrik Brändéns avatar
2012-10-10, 22:58 #27
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P06-Y11:
att mötet antar ställningstagandet. "Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025"
Miljöpartiet lär oss att ett litet fokusparti som vill pressa stora partier i sina frågor har nytta av mål med årtal. Alla små beslut som behövdes för att få ner ett utsläpp kom aldrig så länge överenskommelsen var att försöka minska utsläppet, utan först när man spikat att minska det med X% till år Y.
2012-10-10, 23:30 #28
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Jag förstår eran poäng och drar tillbaks mitt yrkande.
2012-10-10, 23:30 #29
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P06-Y10:
mötet antar ställningstagandet: "Material framtaget eller inköpt med offentliga medel, t.ex. SVT:s arkiv och museers samlingar, ska digitaliseras och släppas fria för envar att använda, sprida och vidareutveckla."
2012-10-13, 14:38 #30
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P06-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Ny mjukvara som tas fram i offentliga och huvudsakligen offentligt finansierade verksamheter, t.ex. friskolor eller privata vårdcentraler, ska bygga på öppen källkod. Proprietär programvara ska fasas ut, med målet att all programvara i offentlig verksamhet ska vara i öppen källkod år 2025."
Öppen källkod är viktigt. Men tänk om extremt specialiserade verksamheter helt enkelt inte har någon öppen källkod-programvara att använda? Totalutfasning är inget bra mål.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-13, 21:43 #31
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Citat:
Ursprungligen postat av Calandrella Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P06-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Ny mjukvara som tas fram i offentliga och huvudsakligen offentligt finansierade verksamheter, t.ex. friskolor eller privata vårdcentraler, ska bygga på öppen källkod. Proprietär programvara ska fasas ut, med målet att all programvara i offentlig verksamhet ska vara i öppen källkod år 2025."
Öppen källkod är viktigt. Men tänk om extremt specialiserade verksamheter helt enkelt inte har någon öppen källkod-programvara att använda? Totalutfasning är inget bra mål.

Då har vi 11 år på oss att skriva koden. Ser inga problem att göra detta.
Kristofer Petterssons avatar
2012-10-14, 14:00 #32
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P06-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Ny mjukvara som tas fram i offentliga och huvudsakligen offentligt finansierade verksamheter, t.ex. friskolor eller privata vårdcentraler, ska bygga på öppen källkod. Proprietär programvara ska fasas ut, med målet att all programvara i offentlig verksamhet ska vara i öppen källkod år 2025."
Öpen källkod är bra men för att det uttalade målet ska vara realistiskt krävs även en plan för hur sluten och specialiserad programvara ska ersättas med öppen kod. Till exempel behöver kanske staten gå in och beställa program eller kringgå patent. Det låter mycket svårt och utan tillfredsställande svar så känns hela motionen orealistisk.
RikMattss avatar
2012-10-14, 19:46 #33
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P06-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Information, statistik, databaser och rådata som samlas in eller sammanställs i den offentliga sektorn och inte är integritetskänslig för enskilda, ska vara fritt tillgänglig för envar och fri att använda och sprida. Strukturerad data ska göras sökbar och maskinläsbar."
Jag gillar detta, men vill också peka på risken att data därmed manipuleras och helt enkelt inte sparas som rådata, därför att själva tolkningen av dem är politiskt känsligt. Ett konkret exempel är brottslighet och relationen till utrikes födda, som förmodligen kommer att bli mycket kontroversiellt om rådata görs öppet tillgängliga för vem som helst att tolka, i vilket syfte som helst.
RikMattss avatar
2012-10-14, 19:48 #34
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P06-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Material framtaget eller inköpt med offentliga medel, t.ex. SVT:s arkiv, lantmäteriets kartor och museers samlingar, ska digitaliseras och släppas fria för envar att använda, sprida och vidareutveckla."
En vidareutveckling av lantmäteriets kartor borde innebära att kartan förfalskas. Vi kan väl inte vara för att kartorna ska förfalskas?
Är inte alla kartor avsiktligt falska? För att avslöja kopior innehöll i alla fall förr tryckta kartor obetydliga, men avsiktliga fel.
2012-10-15, 12:35 #35
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P06-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: "Material framtaget eller inköpt med offentliga medel, t.ex. SVT:s arkiv, lantmäteriets kartor och museers samlingar, ska digitaliseras och släppas fria för envar att icke-kommersiellt sprida, använda och vidareutveckla."
Icke-kommersiellt
JorgenLs avatar
2012-10-17, 19:44 #36
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P06-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: "Material framtaget eller inköpt med offentliga medel, t.ex. SVT:s arkiv, lantmäteriets kartor och museers samlingar, ska digitaliseras och släppas fria för envar att icke-kommersiellt sprida, använda och vidareutveckla."
En viktig anledning till att göra tex kartdata offentlig är att man ska kunna använda den för att bygga kommersiella produkter runt om den. Idag så tar lantmäteriverket skitmycket betalt för kartdata, vilket innebär att den inte kommer till användning i enkla lättviktsapplikationer som skulle kunna vara billiga och detta begränsar konkurrensen på området eftersom man måste ha rätt stort kapital för att ta sig in i branschen och tjänsterna blir dyra, och man får inte avkastning i form av den nytta datat skulle kunna göra.
2012-10-17, 19:57 #37
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Detta tycker jag är en arbetsmiljöfråga. Det är extremt stressande för personal och användare om saker buggar och inte fungerar bra. Det är en bidragande orsak till att folk "går i väggen".

Jag yrkar därför avslag på alla yrkanden att fasa ut proprietär programvara av ideologiska skäl. Funktionaliteten är det viktigaste pga att människors hälsa och psykiska välmående är viktigare.
2012-10-17, 20:03 #38
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P06-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Ny mjukvara som tas fram i offentliga och huvudsakligen offentligt finansierade verksamheter, t.ex. friskolor eller privata vårdcentraler, ska bygga på öppen källkod. Proprietär programvara ska fasas ut, med målet att all programvara i offentlig verksamhet ska vara i öppen källkod år 2025."
Programvarans funktionalitet är det viktigaste. Buggiga och trasiga produkter på arbetsplatser är en väldigt stor stressfaktor och människors hälsa och psykiska välmående är viktigare än att fasa ut programvara av ideologiska skäl.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-10-17, 20:04 #39
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P06-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Ny mjukvara som tas fram i offentliga och huvudsakligen offentligt finansierade verksamheter, t.ex. friskolor eller privata vårdcentraler, ska bygga på öppen källkod. Proprietär programvara ska fasas ut, med målet att all programvara i offentlig verksamhet ska vara i öppen källkod år 2025."
"Proprietär programvara ska fasas ut, med målet att all programvara i offentlig verksamhet ska vara i öppen källkod år 2025."

Jag kan tänka mig massor av exempel på där det här är katastrofalt dåligt. Några exempel jag kan komma på sådär på rak arm:

- Virtualisering av servrar. Det finns fria alternativ som funkar bra, tex KVM, men de har lång bit kvar till vissa kommersiella alternativ, tex ESXi.

- Videoredigering i tex Linux funkar rätt ok. Om man är hobbyist. KDEnlive är tex ett program jag använt med framgång. Det funkar rätt bra, även om det inte kan speciellt mycket. För mina behov duger det, men en professionell redigerare skulle troligen skära upp magen och hänga sig i sina egna tarmar om det var det enda de fick använda. Dock, på den punkten finns det hopp.

- Ljudredigering är ett katastrofalt område för fri mjukvara. Jag har flera gånger tittat efter vettiga program för Linux och det vettigaste program jag hittat för att editera ljud i Linux är att installera Windows (propretäriärt) i en Virtual Box (också propretäriärt) och där i köra SoundForge (propretäriärt) eller ännu hellre Sequoya (gissa). Helst ska man även köra mot ett externt USB-ljudkort som mappas in på hårdvarunivå direkt in i Windows för Linux ljudhantering SUGER. HEJDLÖST. Och har gjort i >10 års tid.

Några exempel. Det finns fler. Nu är det förstås så (och det kommer säkert nån påpeka) att om tex SVT ger sig fan på det så kommer de kunna hjälpa till att utveckla mjukvara för att tex lösa problemet med redigering, men det kommer alltid finnas områden där det saknas vettiga fria alternativ eller där de kommersiella är så mycket bättre att de är värda kostnaden.

De yrkanden som däremot kräver att tex webtjänster hos myndigheter ska använda öppna standarder eller att SVT-produktioner ska vara fria för visning/remixning etc tycker jag är bra förslag, men just Y01 känns som onödigt fanatiskt. Man kan sträva efter att fri mjukvara bör väljas där det är rimligt, ja, men att kategoriskt kräva det känns lika världsfrånvänt som att kärnkraften skulle vara avvecklad till år 2010. Gick ju bra, inte...
2012-10-17, 20:05 #40
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P06-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: "Ny mjukvara som tas fram i offentliga och huvudsakligen offentligt finansierade verksamheter, t.ex. friskolor eller privata vårdcentraler, ska bygga på öppen källkod. Proprietär programvara om används ska ha öppen standard för alla artefakter den skapar så att inga inlåsningseffekter uppstår."
Programvarans funktionalitet är det viktigaste. Buggiga och trasiga produkter på arbetsplatser är en väldigt stor stressfaktor och människors hälsa och psykiska välmående är viktigare än att förhindra programvara av ideologiska skäl.
2012-10-17, 20:14 #41
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P06-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Webbsidor och e-tjänster hos myndigheter och offentligt finansierade verksamheter ska använda öppna och fria standarder och vara tillgängliga utan krav på ett visst operativsystem eller datorprogram från ett visst företag."
Funktionaliteten är viktigare än att det ska vara ett krav på "öppna och fria standarder". En målsättning, visst, men inte ett krav.
2012-10-17, 21:13 #42
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P06-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: "Material framtaget eller inköpt med offentliga medel, t.ex. SVT:s arkiv, lantmäteriets kartor och museers samlingar, ska digitaliseras och släppas fria för envar att icke-kommersiellt sprida, använda och vidareutveckla."
Efter att ha diskuterat frågan ytterligare så vill jag nu yrka avslag på mitt yrkande.

Först var min tankegång att feta kabel-TV bolag inte speciellt positiva till fildelning och att det vore tråkigt att gynna dem genom att de tjänar pengar på skattebetalat material.

Men jag har svängt. Det bli lättare med nischade kanaler som tex en debattkanal som använder SVTs debattprogram som en del i sitt utbud. Kanske SVTs bästa humorprogram får stor spridning igen, det vore inte negativt. Privata bolag skulle kanske hjälpa till att sprida public service-företagens material, vilket är ett av syftena med att materialet skapas och sänds från början. Att människor ska ha möjlighet att titta på det.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Henrik Brändéns avatar
2012-10-18, 10:08 #43
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P06-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Webbsidor och e-tjänster hos myndigheter och offentligt finansierade verksamheter ska använda öppna och fria standarder och vara tillgängliga utan krav på ett visst operativsystem eller datorprogram från ett visst företag."
Funktionaliteten är viktigare än att det ska vara ett krav på "öppna och fria standarder". En målsättning, visst, men inte ett krav.
Låt oss tänka oss: Vi har kommit in i riksdagen, och sätter oss och förhandlar med Reinfeldt och Löfven. "Visst" säger de. "Vi går med på att målet ska vara att så ofta som möjligt använda öppna standarder. Vi skriver in målsättningen i ett dokument, och sedan klubbas det av riksdagen." Varefter IT-ansvariga på de olika myndigheterna sätter in dokumentet i den tjocka pärm där man sätter in alla de andra olika papper och dokument som innehåller en massa icke-bindande målsättningar för deras verksamhet.

Säger vi däremot: "Vi vill ha ett krav!" skickar Reinfeldt förslaget till sina medarbetare, som kommer att svara något i stil med att det nog går att genomföra i 90% av fallen, men det måste finnas en mekanism för att bevilja undantag. Vi förhandlar och accepterar en sådan mekanism. Ett dokument kommer till de IT-ansvariga på myndigheterna som säger att "Nu måste ni fixa det här, bara om det verkligen är absolut omöjligt får ni skrika till och söka undantag."

Med vilken variant har vi störst sannolikhet att flytta verkligheten i vart fall en bit i den riktning vi önskar?

Vi ska inte vara rädda för att sätta upp krav som ligger i gränslandet för vad som är realistiskt. Erfarenhet hos andra nischpartier (läs MP och deras syskonpartier) är mycket tydlig: Det är först när man formulerar och får förhandlingspartnern med på mål med tydliga siffror och gränser (årtal, procenttal för utsläppsminskningar, halt avskaffande etc) som det börjar bli förändringar i verkligheten också.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
640, AndersLindbäck, Anton Nordenfur, Henry Rouhivuori, Jacob Hallén, lordmetroid, Zash
2012-10-23, 19:45 #44
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P06-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Ny mjukvara som tas fram i offentliga och huvudsakligen offentligt finansierade verksamheter, t.ex. friskolor eller privata vårdcentraler, ska bygga på öppen källkod. Proprietär programvara ska fasas ut, med målet att all programvara i offentlig verksamhet ska vara i öppen källkod år 2025."
Som målsättning är det ok.
2012-10-23, 19:55 #45
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P06-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Information, statistik, databaser och rådata som samlas in eller sammanställs i den offentliga sektorn och inte är integritetskänslig för enskilda, ska vara fritt tillgänglig för envar och fri att använda och sprida. Strukturerad data ska göras sökbar och maskinläsbar."
Bra som grundprincip men skulle behövt fler undantag som tex militärhemligheter. Data om alla radaranläggningar, etc. bör inte vara allmänt tillgänglig.
2012-10-23, 20:06 #46
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
P06-Y07
Citat:
att mötet antar ställningstagandet: "Resultatet av offentligt finansierad forskning ska vara fri för alla att användas och nyttiggöras, och får inte låsas in bakom patent eller andra immaterialrättsliga barriärer."
Kan immaterialrättsliga barriärer tolkas som open-source licenser?
2012-10-23, 20:10 #47
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P06-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Information, statistik, databaser och rådata som samlas in eller sammanställs i den offentliga sektorn och inte är integritetskänslig för enskilda, ska vara fritt tillgänglig för envar och fri att använda och sprida. Strukturerad data ska göras sökbar och maskinläsbar."
Bra som grundprincip men skulle behövt fler undantag som tex militärhemligheter. Data om alla radaranläggningar, etc. bör inte vara allmänt tillgänglig.
2012-10-23, 20:39 #48
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Med vilken variant har vi störst sannolikhet att flytta verkligheten i vart fall en bit i den riktning vi önskar?
Den rimliga och realistiska eftersom vi måste komma in i riksdagen också.
Citat:
Vi ska inte vara rädda för att sätta upp krav som ligger i gränslandet för vad som är realistiskt. Erfarenhet hos andra nischpartier (läs MP och deras syskonpartier) är mycket tydlig: Det är först när man formulerar och får förhandlingspartnern med på mål med tydliga siffror och gränser (årtal, procenttal för utsläppsminskningar, halt avskaffande etc) som det börjar bli förändringar i verkligheten också.
Det är fortfarande bättre att vara realistisk.
2012-10-29, 08:00 #49
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Yrkande P06-Y09
Proprietär programvara om används ska ha öppen standard för alla artefakter
Vadå "för alla artefakter"? Vad menas med det?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
Mattias Lennartssons avatar
2012-10-29, 11:10 #50
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P06-Y11:
att mötet antar ställningstagandet. "Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025"
Om en verksamhet är sådan att den bygger på en externt utvecklad typ av mjukvara kan det vara av intresse att köpa proprietär mjukvara av högre pris, där det därmed har funnits mer resurser under utvecklingen för att säkerställa hög kvallité.

Jag tror att det är ett misstag att inte se proprietära betalprogram som ett alternativ till open source. Om en programvara används för kommersiell verksamhet är det i högsta grad motiverat att använda proprietär mjukvara eftersom den bidrar till verksamheten, och det är därmed fördelaktigt att en del av verksamhetens intäkter går till att utveckla programvaran.
Mattias Lennartssons avatar
2012-11-04, 14:28 #51
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P06-Y11:
att mötet antar ställningstagandet. "Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025"
Problemet med att förbjuda verksamheter att använda betalprogram är att man då saknar möjlighet att välja program som har utvecklats med mer resurser där det har funnits mer tid att se över kvalitet och säkerhet.

Offentligt utvecklade system är oftast billiga och en bra grund, de bidrar också med en högre transparens, men i ibland behövs även programvara med högre kvalitet. Att förbjuda betalprogram kommer vara ett hinder för vissa verksamheter.

Rör det sig om egen utvecklad programvara är open soruce ett mycket bra alternativ inom offentlig verksamhet.
Mattias Lennartssons avatar
2012-11-04, 14:38 #52
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P06-Y11:
att mötet antar ställningstagandet. "Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025"
Problemet med att förbjuda verksamheter att använda betalprogram är att man då saknar möjlighet att välja program som har utvecklats med mer resurser där det har funnits mer tid att se över kvalitet och säkerhet.

Offentligt utvecklade system är oftast billiga och en bra grund, de bidrar också med en högre transparens, men i ibland behövs även programvara med högre kvalitet. Att förbjuda betalprogram kommer bli ett hinder för vissa verksamheter.

Rör det sig om egen utvecklad programvara är open soruce ett mycket bra alternativ inom offentlig verksamhet.

Dessutom är Piratpartiet inte för ett avskaffande av upphovsrätten, utan en reform, därför tror jag att krav på open spocurce är fel väg att gå.
Johan mlg Karlssons avatar
2012-11-04, 14:57 #53
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Citat:
Ursprungligen postat av Mattias Lennartsson Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P06-Y11:
att mötet antar ställningstagandet. "Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025"
Problemet med att förbjuda verksamheter att använda betalprogram är att man då saknar möjlighet att välja program som har utvecklats med mer resurser där det har funnits mer tid att se över kvalitet och säkerhet.

Offentligt utvecklade system är oftast billiga och en bra grund, de bidrar också med en högre transparens, men i ibland behövs även programvara med högre kvalitet. Att förbjuda betalprogram kommer bli ett hinder för vissa verksamheter.

Rör det sig om egen utvecklad programvara är open soruce ett mycket bra alternativ inom offentlig verksamhet.

Dessutom är Piratpartiet inte för ett avskaffande av upphovsrätten, utan en reform, därför tror jag att krav på open spocurce är fel väg att gå.
Fast det finns absolut ingen motsats mellan "betalprogram" och "open source". Majoriteten av det open source som utvecklas idag betalar någon för.

Problemet som yrkandet försöker lösa är att tex en kommun betalar säg en miljon kronor för att få en hemsida utvecklad. Grannkommunen gillar hemsidan och beställer en likadan, till en kostnad av en miljon.
Ifall det hade varit krav på Open Source så hade kommun nummer 2 bara kunnat lägga in mindre patchar i kommun 1's sida. Vilket hade kostat kanske en tiondel så mycket.

Det är ett konkret problem i stora delar av Sveriges förvaltning; en del av förvaltningen betalar ett mjukvaruföretag för att utveckla ett program. Sedan måste nästan del av förvaltningen betala igen för att samma sak ska utvecklas igen.
AndersLindbäcks avatar
2012-11-04, 15:08 #54
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Citat:
Ursprungligen postat av Mattias Lennartsson Visa inlägg
Problemet med att förbjuda verksamheter att använda betalprogram är att man då saknar möjlighet att välja program som har utvecklats med mer resurser där det har funnits mer tid att se över kvalitet och säkerhet.
Betalprogram har traditionellt sämre kvalitet och säkerhet än motsvarande öppen källkodsprogram.
troeds avatar
2012-11-04, 16:42 #55
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Yrkande P06-Y09
Proprietär programvara om används ska ha öppen standard för alla artefakter
Vadå "för alla artefakter"? Vad menas med det?
Artefakter är alltså saker som produceras. Oftast filer, helt enkelt. Yrkandet säger att filformat (typ) ska vara öppet dokumenterade så att andra kan skapa kompatibla program.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis, Tommten
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com