Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Proposition P15: Sakpolitik: Om kunskapssyn i skola och utbildning

Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden
Skola och utbildning har varit ett naturligt område för ett kunskapsälskande informationsparti att intressera sig för. Skolpolitik har spelat en framträdande roll både i breddningsdebatten i partiet, och i valmanifesten inför valet 2010.

Styrelsen uppfattar det som att det råder närmast konsensus i partiet både kring synen på kunskap, och vilka konsekvenser denna kunskapssyn bör ha i utbildningssystem och skolans vardag.

Vi konstaterar att medlemsmötet 2012 antog ställningstagandena:
  1. Införandet av kritiskt tänkande som en röd tråd genom grund- och gymnasieskolans kurser samtliga år.
  2. Lärare fortbildas i undervisning om kritiskt tänkande.
Styrelsen föreslår medlemsmötet att anta ett antal ställningstaganden som preciserar vår kunskapssyn och syn på skolans uppgifter.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P15-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "I en snabbt föränderlig värld är skolans viktigaste uppgift att lära elever hitta, tolka, analysera och värdera information, och ge dem de grunder och referensramar som behövs för att kunna förädla informationen till kunskap, skapa förståelse och att dra slutsatser från denna."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P15-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Skolan måste förbereda alla elever att orientera sig och agera i den informations- och kunskapsväv som idag förenar skolan med samhället utanför."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P15-Y03 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Skolan ska använda arbetsformer som stimulerar elevernas kreativitet, samarbetsförmåga och initiativförmåga. Elever måste tränas i att analysera informationsflöden, se mönster, tänka fritt och kritiskt förhålla sig till olika källor och påståenden."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P15-Y04 (Propositionens ursprungliga yrkande) 10 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Skolans mål måste vara att varje barn ska få möjlighet att utvecklas optimalt (kunskapsmässigt, intellektuellt och socialt) utifrån hennes egna förutsättningar."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P15-Y05 (Propositionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Ett livslångt lärande behövs för att ge alla möjlighet att låta sina kunskaper och förmågor utvecklas i takt med omvärlden."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P15-Y06 (Propositionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "På alla praktiska gymnasieprogram ska det vara möjligt att skaffa sig högskolebehörighet."

Se resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Av: Tommten Yrkande P15-Y07 (Tilläggsyrkande på propositionen) 3 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: Att Piratpartiet skall verka för att alla, oavsett jobbsituation eller redan utförda studier, skall ges möjligheten att för lärandets eget höga nöjes skull, ska kunna utöka sina kunskaper genom att utan kostnad ges möjligheten att på distans läsa dom distanskurser som erbjuds att läsa via komvux.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Tommten Yrkande P15-Y08 (Tilläggsyrkande på propositionen) 4 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet skall verka för att den grundläggande behörigheten för att läsa på universitet och högskola med ett slutbetyg från gymnasieskolans nationella eller specialutformade program, eller ett slutbetyg från en gymnasial vuxenutbildning, reformeras, från att kräva ett visst antal poäng för behörighet, till att enbart kräva de relevanta förkunskaperna för den sökta utbildningen.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: simon556 Yrkande P15-Y09 (Tilläggsyrkande på propositionen) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att införa obligatorisk datorkunskap i grundskolan.

Se resultat från tidigare voteringarAv: simon556 Yrkande P15-Y10 (Tilläggsyrkande på propositionen) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att att obligatorisk datorkunskap ska innehålla mer djup med kunskap i hur internet, hårdvaran och programmering fungerar.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Henrik Brändén Yrkande P15-Y11 (Tilläggsyrkande på propositionen) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att alla elever tidigt under sin skoltid under lek-liknande former får prova att programmera, så att de får känna att det är de som är datorernas herrar och härskarinnor.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarHuvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2012-10-05, 10:14 #2
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 15: Sakpolitik: Om kunskapssyn i skola och utbildning -
P15-Y06
"På alla praktiska gymnasieprogram ska det vara möjligt att skaffa sig högskolebehörighet."

Kan någon i styrelsen precisera vad "det ska vara möjligt" betyder.

Jag vet inte om jag tycker det är bra att tvinga de som inte är teoretiskt intresserade att läsa in högskolebehörighet (och antagligen misslyckas med det). Däremot borde alla ha möjligheten att läsa in sådan behörighet i efterhand t.ex. på Komvux och kanske även på något sätt valfritt i samband med gymnasieutbildningen...
2012-10-05, 22:32 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P15-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: Att Piratpartiet skall verka för att alla, oavsett jobbsituation eller redan utförda studier, skall ges möjligheten att för lärandets eget höga nöjes skull, ska kunna utöka sina kunskaper genom att utan kostnad ges möjligheten att på distans läsa dom distanskurser som erbjuds att läsa via komvux.
Jag tycker att det passar PP att alla ska få möjligheten att inta kunskap på distans bara för lärandets skull.
2012-10-05, 23:06 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P15-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet skall verka för att den grundläggande behörigheten för att läsa på universitet och högskola med ett slutbetyg från gymnasieskolans nationella eller specialutformade program, eller ett slutbetyg från en gymnasial vuxenutbildning, reformeras, från att kräva ett visst antal poäng för behörighet, till att enbart kräva de relevanta förkunskaperna för den sökta utbildningen.
Jag har skrivit ett breddningsblogginlägg om detta.

Det nuvarande systemet gör att istället för att läsa ämnen som är relevant för den högskola eller det universitetet man vill söka till, så måste dom elever som saknar tillräckligt många gymnasiepoäng gå Komvux och läsa ämnen som inte är en relevant kunskap för den högskoleutbildningen som personen vill läsa. Detta bidrar till att generera skoltrötthet, då det inte är speciellt motiverande att läsa ämnen enbart för att “få poäng”. Det som borde vara viktigt är att man har tillräckliga förkunskaper för dom ämnena som är relevanta för högskoleutbildningen eller universitetsutbildningen i fråga.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
AndersLindbäcks avatar
2012-10-05, 23:24 #5
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 15: Sakpolitik: Om kunskapssyn i skola och utbildning -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P15-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet skall verka för att den grundläggande behörigheten för att läsa på universitet och högskola med ett slutbetyg från gymnasieskolans nationella eller specialutformade program, eller ett slutbetyg från en gymnasial vuxenutbildning, reformeras, från att kräva ett visst antal poäng för behörighet, till att enbart kräva de relevanta förkunskaperna för den sökta utbildningen.
Jag har skrivit ett breddningsblogginlägg om detta.

Det nuvarande systemet gör att istället för att läsa ämnen som är relevant för den högskola eller det universitetet man vill söka till, så måste dom elever som saknar tillräckligt många gymnasiepoäng gå Komvux och läsa ämnen som inte är en relevant kunskap för den högskoleutbildningen som personen vill läsa. Detta bidrar till att generera skoltrötthet, då det inte är speciellt motiverande att läsa ämnen enbart för att “få poäng”. Det som borde vara viktigt är att man har tillräckliga förkunskaper för dom ämnena som är relevanta för högskoleutbildningen eller universitetsutbildningen i fråga.
Från http://www.komvuxutbildningar.se/Kom...gor__d673.html
Citat:
Vad betyder och innebär prövning?
Svar: Prövning innebär att du läser in en komvuxkurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen vid ett eller ett par tillfällen. Oftast ingår både ett skiftligt och ett muntligt prov som avgör vilket betyg du får på kursen.
Så nej man behöver inte läsa in en kurs om man inte vill det - man kan via prövning få betyg på kursen utan att läsa den.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-05, 23:25 #6
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 15: Sakpolitik: Om kunskapssyn i skola och utbildning -
Sanningen är nog tyvärr att om man inte klarar av att läsa in de kurser man behöver via komvux så kommer man inte klara av utbildingen på universitetet heller.
2012-10-05, 23:28 #7
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 15: Sakpolitik: Om kunskapssyn i skola och utbildning -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Sanningen är nog tyvärr att om man inte klarar av att läsa in de kurser man behöver via komvux så kommer man inte klara av utbildingen på universitetet heller.
Det handlar inte om att klara av, det handlar om att måsta slösa bort stora delar av livet på att läsa irrelevanta saker. Det är inte ett bra system.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
troed
simon556s avatar
2012-10-10, 12:25 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P15-Y09:
att Piratpartiet ska verka för att införa obligatorisk datorkunskap i grundskolan.
simon556s avatar
2012-10-10, 12:26 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P15-Y10:
att Piratpartiet ska verka för att att obligatorisk datorkunskap ska innehålla mer djup med kunskap i hur internet, hårdvaran och programmering fungerar.
Jag förslår att datorkunskap ska bli ett obligatoriskt ämne i grundskolan och att programmering ska ingå i detta.


Idag byggt hela samhället runt IT-system och tekniker men dessa täcks väldigt dåligt i grundskolan. Visst elever lär sig själva men det kan vi inte kräva och på det sättet kommer inte alla lära sig. Det måste idag finnas ett ämne som tar upp allt detta annars kommer elever som inte har dator eller föräldrar som kan lära hemma att hamna utanför.


Det är också väldigt viktigt när man ger denna utbildning att man inte bara går igenom hur Microsoft Word och Windows fungerar. Det finns många alternativ och lärarna bör därför åtminstone visa upp alternativen i skolan istället för att låsa sig vid en produkt.


Förutom detta så bör kursen gå lite djupare än att bara visa hur man klicka på olika saker. Kursen bör gå igenom hur internet fungerar, hur dator fungerar hårdvarumässigt samt programmering.


När hela samhället redan gått över till en IT era så sitter skolan fortfarande och låsas att året är 1980 och att dator är inget vanligt folk använder, detta bör åtgärdas snarast.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-12, 12:25 #10
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 15: Sakpolitik: Om kunskapssyn i skola och utbildning -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det handlar inte om att klara av, det handlar om att måsta slösa bort stora delar av livet på att läsa irrelevanta saker. Det är inte ett bra system.

Att tillgodogöra sig ny kunskap är att slösa bort tid ?

Jag ser det inte riktigt på det sättet. Kunskap är makt att förändra dig din omvärld och att påverka. Utan kunskap så vore människorna fortfarande fast i grottorna.

Högskolestudier ger inte smala utbildningar utan är till för att skapa människor med breda kunskaper om många områden som kan utvecklas som människor. I min cililingejörsexamen ingår juridik, ekonomi, samhällsvetenskap beteendevetenskap historia - du kan kalla det bortkastad tid om du vill men dessa kunskaper gör att jag är inte
någon som bara känner till teknik utan kan mycket mer än så.
Kristofer Petterssons avatar
2012-10-14, 14:09 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P15-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: Att Piratpartiet skall verka för att alla, oavsett jobbsituation eller redan utförda studier, skall ges möjligheten att för lärandets eget höga nöjes skull, ska kunna utöka sina kunskaper genom att utan kostnad ges möjligheten att på distans läsa dom distanskurser som erbjuds att läsa via komvux.
Vi ska inte i låsa fast oss vid "konvux" i några yrkanden. Ovanstående ställningstaganden till krav på livslångt lärande räcker långt nog.
Kristofer Petterssons avatar
2012-10-14, 14:10 #12
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P15-Y10:
att Piratpartiet ska verka för att att obligatorisk datorkunskap ska innehålla mer djup med kunskap i hur internet, hårdvaran och programmering fungerar.
Nästa generations datorteknik kommer att förefalla magisk för de som inte förstår grunder i hur den arbetar. Vi måste motverka "magiskt tänkande" i samhället.
2012-10-14, 14:35 #13
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 15: Sakpolitik: Om kunskapssyn i skola och utbildning -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Att tillgodogöra sig ny kunskap är att slösa bort tid ?
Ja, ibland. Livet är inte hur långt som helst och vuxna människor bör få möjligheten att avstå ointressant läsande som inte är relevant för dem, för att istället ägna sig åt något dom tycker är mer givande. Till exempel jobba eller läsa den utbildningen som dom faktiskt vill läsa.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-14, 18:07 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P15-Y11:
att alla elever tidigt under sin skoltid under lek-liknande former får prova att programmera, så att de får känna att det är de som är datorernas herrar och härskarinnor.
Jag tror att det är viktigt för såväl självkänsla som delaktighet att alla människor får känna att de kan styra datorerna minst lika mycket som datorerna styr dem.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-14, 18:21 #15
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 15: Sakpolitik: Om kunskapssyn i skola och utbildning -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det handlar inte om att klara av, det handlar om att måsta slösa bort stora delar av livet på att läsa irrelevanta saker. Det är inte ett bra system.
Jo det handlar om att klara av utbildningen. Varje person som går en kurs/utbildning utan att avsluta den är en dålig investering för samhället. Det är därför viktigt att se till att de som går kurs/utbildning kan tillgodogöra sig den.
2012-10-14, 18:37 #16
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 15: Sakpolitik: Om kunskapssyn i skola och utbildning -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jo det handlar om att klara av utbildningen. Varje person som går en kurs/utbildning utan att avsluta den är en dålig investering för samhället. Det är därför viktigt att se till att de som går kurs/utbildning kan tillgodogöra sig den.
Det är en ännu sämre investering för samhället att personen tvingas läsa skräp som han/hon själv inte ser någon nytta med, som inte är relevant för personens framtida arbetskarriär, och som inte är relevant för personen framtida studier. Det är dyrt för samhället och tråkigt för personen att tvingas igenom det.

En irrelevant utbildning ska inte användas som något slags uthållighetstest för att läsa en relevant utbildning. Låt personen behålla sin läsglädje och gå till den relevanta utbildningen när kraven för den utbildningen är uppfylld istället. Det ökar personens möjlighet att klara utbildningen.
RikMattss avatar
2012-10-14, 20:44 #17
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P15-Y11:
att alla elever tidigt under sin skoltid under lek-liknande former får prova att programmera, så att de får känna att det är de som är datorernas herrar och härskarinnor.
Detta är radikalt annorlunda än kurser i att "använda Word".
2012-10-19, 15:33 #18
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P15-Y11:
att alla elever tidigt under sin skoltid under lek-liknande former får prova att programmera, så att de får känna att det är de som är datorernas herrar och härskarinnor.
Något underlig formulering på slutet, men en mycket god idé.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-19, 16:05 #19
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 15: Sakpolitik: Om kunskapssyn i skola och utbildning -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Låt personen behålla sin läsglädje och gå till den relevanta utbildningen när kraven för den utbildningen är uppfylld istället. Det ökar personens möjlighet att klara utbildningen.
Läser man bara de kurser man själv tycker är roliga så har man vanligtvis inte fått en fullgod utbildning. Det är viktigt att de som går en utbildning skall ha en viss kunskapsnivå för att göra det lätt för de som skall anställa dem att se vad de förväntas kunna.
2012-10-19, 22:58 #20
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 15: Sakpolitik: Om kunskapssyn i skola och utbildning -
Jag tror att överallt i världen förutom i Sverige att det är så gott som underförstått att utbildning också ligger på arbetsgivarens ansvar, att man inte kan anställa någon som passar som handsken.

Jag såg på en dokumentär om fattiga i USA och där påpekas det att Walmart utbildar all sin personal kontinuerligt och att de får löneökning vartefter de lär sig mer och sälj, ledarksap eller vad det nu är för kurs man går. Mina vänner i Japan berättar anekdoter från företag som utbildar sina nyanställda i flera månader innan man får en riktig arbetsuppgift.

Ett modern undervisning bör förutom det viktigaste baskunskaper så som skriva, läsa och räkna, källgranskning och kritiskt tänkande också utsätta studenten för nya upplevelser, nya tankar och frågeställningar. Det görs inte om man bara får läsa det man vill. Skolan bör lägga ner tanken att försöka utbilda färdiga arbetare, det funkar inte i alla fall!
2012-10-24, 17:25 #21
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P15-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "I en snabbt föränderlig värld är skolans viktigaste uppgift att lära elever hitta, tolka, analysera och värdera information, och ge dem de grunder och referensramar som behövs för att kunna förädla informationen till kunskap, skapa förståelse och att dra slutsatser från denna."
Är väl ganska väl överensstämmande med vad som redan står i läroplanen.
2012-10-24, 17:26 #22
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P15-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Skolan måste förbereda alla elever att orientera sig och agera i den informations- och kunskapsväv som idag förenar skolan med samhället utanför."
Redan finns liknande uttryck i läroplanen.
2012-10-24, 17:27 #23
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P15-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Skolan ska använda arbetsformer som stimulerar elevernas kreativitet, samarbetsförmåga och initiativförmåga. Elever måste tränas i att analysera informationsflöden, se mönster, tänka fritt och kritiskt förhålla sig till olika källor och påståenden."
Finns redan liknande formuleringar i läroplanen
2012-10-24, 17:27 #24
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P15-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Skolans mål måste vara att varje barn ska få möjlighet att utvecklas optimalt (kunskapsmässigt, intellektuellt och socialt) utifrån hennes egna förutsättningar."
Finns redan liknande formuleringar i läroplanen
2012-10-24, 17:28 #25
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P15-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Ett livslångt lärande behövs för att ge alla möjlighet att låta sina kunskaper och förmågor utvecklas i takt med omvärlden."
Finns redan liknande formuleringar i läroplanen
2012-10-24, 17:30 #26
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P15-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "På alla praktiska gymnasieprogram ska det vara möjligt att skaffa sig högskolebehörighet."
Jag vill se en djupare konsekvensanalys av dylika åsikter innan jag tycker något liknande ska antas.
2012-10-29, 11:02 #27
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P15-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: Att Piratpartiet skall verka för att alla, oavsett jobbsituation eller redan utförda studier, skall ges möjligheten att för lärandets eget höga nöjes skull, ska kunna utöka sina kunskaper genom att utan kostnad ges möjligheten att på distans läsa dom distanskurser som erbjuds att läsa via komvux.
Vi låser inte fast oss vid komvux. Det här yrkandet säger specifikt att distanskurserna som enbart dom som läser upp betygen erbjuds att läsa via komvux idag, också ska vara tillgänglig att läsa för resten av befolkningen för lärandets eget höga nöjes skull.
2012-10-29, 11:06 #28
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P15-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet skall verka för att den grundläggande behörigheten för att läsa på universitet och högskola med ett slutbetyg från gymnasieskolans nationella eller specialutformade program, eller ett slutbetyg från en gymnasial vuxenutbildning, reformeras, från att kräva ett visst antal poäng för behörighet, till att enbart kräva de relevanta förkunskaperna för den sökta utbildningen.
Att människor tvingas läsa bara för att "få tillräckligt med poäng” är inte ett bra system.
2012-10-29, 11:10 #29
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P15-Y11:
att alla elever tidigt under sin skoltid under lek-liknande former får prova att programmera, så att de får känna att det är de som är datorernas herrar och härskarinnor.
Jag ogillar den perversa formuleringen men gillar yrkandets innebörd.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-10-30, 08:45 #30
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P15-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "På alla praktiska gymnasieprogram ska det vara möjligt att skaffa sig högskolebehörighet."
Möjligheten ska finnas men det ska definitivt inte vara något tvång
2012-11-07, 21:17 #31
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P15-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Skolans mål måste vara att varje barn ska få möjlighet att utvecklas optimalt (kunskapsmässigt, intellektuellt och socialt) utifrån hennes egna förutsättningar."
Skulle gärna se att skolans läroplan och dess medel formas efter denna och dem andra man tryckt gillande på.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com