Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B03: Tobaksrelaterade frågor

Det har på senare tid framkommit uppgifter om att EU-kommissionen bakvägen försöker driva igenom snusförbud även för svenskar, genom lagstiftning som i teorin bara reglerar smaksättning av all tobak, men som i praktiken skulle innebära att snus förbjöds i Sverige. Även om det råder delade meningar om huruvida detta är fallet, verkar det dock inte råda någon tvekan om att det är lagförslag på gång om att förbjuda vissa smakämnen i cigaretter. För några år sedan förbjöds även försäljning av små cigarettpaket och enstaka cigaretter. Detta är olyckligt. Rökning är en del av västerländsk kultur, precis som snuset är en del av Sveriges, och att förbjuda kultur är dåligt. Piratpartiet bör verka för att EU:s snusförbud upphävs, och bör motverka försök från offentliga institutioner att ytterligare inskränka var tobak får säljas eller hur det skall smaka.

Förutom kulturella hänsyn handlar det också om frihet. Eventuella skadeverkningar från tobak är inte den avgörande faktorn i den här frågan. Cigaretter må vara farliga, men tobak utgör inget samhällsproblem i den bemärkelse att medborgare måste fråntas rätten att själva besluta om sin tobakskonsumtion.

Till de stoppmekanismer som inrättats för minderåriga finns det knappast behov av utökning. Åldersgränser, punktskatter, och licensieringsregler är bara några av de åtgärder som idag finns för att hindra och avskräcka minderåriga från att börja röka eller snusa. Vill däremot myndiga människor bruka tobak, oavsett hur den smakar, är det deras rätt att göra så. Kultur är en folklig angelägenhet, inte något som skall regleras och förmyndas över av vare sig riksdag eller EU-parlament. Piratpartiet bör därför motsätta sig dessa nya regler, och verka för att snusförbudet upphävs i övriga EU. Vill de andra EU-länderna förbjuda snus får de göra det på nationell nivå.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Staffan Betnér

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B03-Y01 (Bortröstad)
Av: Staffan Betnér
Tillbakadraget yrkande B03-Y09 (Tillbakadraget)
Av: Tommten


Tillbakadraget yrkande B03-Y02 (Bortröstad)
Av: Staffan Betnér


Av: Megitt Yrkande B03-Y12 (Tilläggsyrkande på motionen) 10 personer gillar    0 personer ogillar

att piratpartiet verkar för att subsidiaritetsprincipen ska råda vid snuslagstiftning, dvs länder där snus är tillåtet ska själva få lagstifta kring snus utan inblandning av EU.

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B03-Y03 (Bortröstad)
Av: Staffan Betnér


Tillbakadraget yrkande B03-Y04 (Bortröstad)
Av: Staffan Betnér


Tillbakadraget yrkande B03-Y05 (Bortröstad)
Av: Staffan Betnér


Av: Tommten Yrkande B03-Y10 (Motyrkande) 23 personer gillar    4 personer ogillar

att Piratpartiet antar ställningstagandet att rökning bör vara förbjudet i köer, i busshållsplatskurer och på liknande ställen där många personer motvilligt måste trängas bland främlingar.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B03-Y06 (Bortröstad)
Av: Staffan Betnér
Tillbakadraget yrkande B03-Y08 (Jämkad med yrkande B03-Y16)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande B03-Y16 (Jämkad med yrkande B03-Y17)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande B03-Y17 (Tillbakadraget)
Av: AndersLindbäck


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B03-Y13 (Bortröstad)
Av: Tommten


Tillbakadraget yrkande B03-Y18 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Tillbakadraget yrkande B03-Y14 (Jämkad med yrkande B03-Y15)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande B03-Y15 (Bortröstad)
Av: Tommten


Tillbakadraget yrkande B03-Y11 (Bortröstad)
Av: Megitt


Tillbakadraget yrkande B03-Y07 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2012-10-02, 14:48 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Snusning är mindre farligt än rökning och är mindre besvär för andra. Dessutom är det väl ett ganska effektivt sätt att sluta röka har jag hört?

Jag kan ställa upp på att vi inte ska acceptera att snusning förbjuds om rökning fortfarande tillåts. Om något ska tas bort så måste rökning ryka först.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, JimmieK, xBeTeq
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 18:50 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B03-Y07:
att att piratpartiet skall verka för att tobaksprodukter på sikt fasas ut och förbjuds.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 18:53 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B03-Y08:
att att Piratpartiet skall verka för ett generellt förbud för rökning inomhus.
Rökning är tyvärr vanligaste orsaken till bränder med dödlig utgång. Ett förbud för rökning inomhus skulle rädda liv.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Emmoth
troeds avatar
2012-10-02, 19:09 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y08:
att att Piratpartiet skall verka för ett generellt förbud för rökning inomhus.
Att förbjuda rökning i någons privata egendom är märkligt om man inte samtidigt vill förbjuda stearinljus. Det vill vi sannolikt inte.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
640, agnesson, Andreas Bjärnemalm, JPAnderson, Persbrant, StellaPapasotiriou, Victoria Wagman
JPAndersons avatar
2012-10-02, 19:52 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y08:
att att Piratpartiet skall verka för ett generellt förbud för rökning inomhus.
Jag generellt emot sådana här förbud som inskränker den privata sfären.
Sedan klingar detta illa med partiets principer och värderingar om den privata integriteten.
JPAndersons avatar
2012-10-02, 19:53 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y07:
att att piratpartiet skall verka för att tobaksprodukter på sikt fasas ut och förbjuds.
Detta är väl ändå tvärtemot motionen intentioner?
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-10-02, 21:54 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B03-Y08:
att att Piratpartiet skall verka för ett generellt förbud för rökning inomhus.
Jag generellt emot sådana här förbud som inskränker den privata sfären.
Sedan klingar detta illa med partiets principer och värderingar om den privata integriteten.
Jag som ickerökare som måste stå ut med passiv rökning, var finns min personliga integritet? :-)
Nicholas Miless avatar
2012-10-02, 22:55 #9
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
I ditt hem, i restauranger, i sjukhus, i typ alla offentligägda byggnader... listan fortsätter. Du kan rimligtvis inte hävda att din rätt till frisk luft skall trumfa andra människors rätt att bestämma över sina egna hem?

Anders: Det finns massvis med förbud som skulle göra att vi levde längre. De skulle däremot inte göra att vi levar mer. Att bruka tobak är en avvägning mellan hälsa och lycka som bara brukaren själv är kvalificerad att göra. Du är inte kvalificerad att göra den avvägningen åt dem.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Jonatan Lindgren, JPAnderson, Victoria Wagman
AndersLindbäcks avatar
2012-10-03, 02:16 #10
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Anders: Det finns massvis med förbud som skulle göra att vi levde längre. De skulle däremot inte göra att vi levar mer. Att bruka tobak är en avvägning mellan hälsa och lycka som bara brukaren själv är kvalificerad att göra. Du är inte kvalificerad att göra den avvägningen åt dem.
Avvägning mellan 2 saker där beslutet inte kan fattas på rena fakta utan måste väga in dess påverkan på samhället är det ytterst politiker som avgör.

Så ja - då är jag som politiker full kvalificerad att göra den bedömningen och förväntas att göra den skulle jag hamna i en maktposition och avgöra denna frågan.
2012-10-03, 03:08 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B03-Y09:
att Snus ska vara lagligt så länge cigaretter är det.
Om någon tobaksprodukt ska förbjudas så ska det vara cigaretter eftersom det både är skadligt för rökaren och andra. Det kan dessutom vara besvärande för andra, vilket inte snusning är.
2012-10-03, 03:14 #12
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y03:
att Piratpartiet skall verka för att avskaffa EUs snusförbud.
Snus är bättre än rökning och besvärar inte andra. För den som vill ha ett nikotinrus är snusen ett bättre alternativ. Den möjligheten bör finnas.
2012-10-03, 03:48 #13
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B03-Y10:
att Piratpartiet antar ställningstagandet att rökning bör vara förbjudet i köer, i busshållsplatskurer och på liknande ställen där många personer motvilligt måste trängas bland främlingar.
Där vi är tvingade att trängas med annat folk vill jag att människor ska få en rätt att enligt lag få friheten att slippa bli rökt på.
Robobengts avatar
2012-10-03, 12:56 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y05:
att Piratpartiet skall verka för att förhindra ytterligare restriktioner på vart och hur tobak får säljas.
Ser ingen anledning att vara så kategorisk. Kan man motivera ytterligare restriktioner på ett vettigt vis bör man också ha möjligheten att genomföra dem.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
Nicholas Miless avatar
2012-10-03, 17:37 #15
Inte uppkopplad
Re: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Kan man motivera ytterligare restriktioner kan man faktiskt lägga motion om det. Helt nya förslag skulle behöva beläggas med forskning och därför ta god tid på sig att utmejslas. Vi skulle med andra ord ha gott om tid på oss att ta en diskussion och fatta ett beslut på ett medlemsmöte.

Problemet idag är dock att det ofta pratas om restriktioner som inte är motiverade. Snusförbud i Sverige, smaksättningsförbud på cigaretter, osv. I dessa fall behöver vi en generell hållning som gör att vi kan sätta ner foten.


Citat:
Avvägning mellan 2 saker där beslutet inte kan fattas på rena fakta utan måste väga in dess påverkan på samhället är det ytterst politiker som avgör.
Vilka effekter på samhället skulle det vara?
AndersLindbäcks avatar
2012-10-03, 20:08 #16
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Vilka effekter på samhället skulle det vara?
Ca 1.2 miljoner svenskar använder tobak. Så självklart kommer det ha stor påverkar på samhället om man förändras deras situation.
JPAndersons avatar
2012-10-03, 20:46 #17
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Ca 1.2 miljoner svenskar använder tobak. Så självklart kommer det ha stor påverkar på samhället om man förändras deras situation.
Vad för påverkan på samhället och förändra vad mer konkret?
AndersLindbäcks avatar
2012-10-03, 21:03 #18
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Vad för påverkan på samhället och förändra vad mer konkret?
Alla de typer av förändringar som denna motion kan innebära.

T.ex. skall det vara rätt att fortsätta att låta folk röka trots att vi vet att det kommer kosta folk livet i bränder och rökning medför kostnader på många miljarder för samhället ?
JPAndersons avatar
2012-10-03, 21:24 #19
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
T.ex. skall det vara rätt att fortsätta att låta folk röka trots att vi vet att det kommer kosta folk livet i bränder och rökning medför kostnader på många miljarder för samhället ?
Är du medveten om hur många skattemiljarder rökare faktiskt bidrar med?
På tex. ett cigarettpaket som kostar 43kr är 26,6kr skatt.

Faktum är att i Sverige tas skatten ut per styck för cigaretter, cigariller och cigarrer medan den för andra tobaksvaror tas ut med ett belopp per kilo. För cigaretter är skatten 1,40kr per cigarett, plus 1 procent av detaljhandelspriset. Är cigaretten längre än 8 cm räknas den som 2 cigaretter. För cigarrer/cigariller upgår skatten till 1,24 kronor per styck.
På snus är skatten 382 kronor per kilo, och på tuggtobak 444 kr per kilo. Röktobak beskattas med 1 718 kronor per kilo.

Så ja, det är rätt att låta envar fortsätta röka eftersom vi vet att de kostnader de kan komma att "belasta" samhället med har de redan bidragit till flera gånger om ur egen ficka.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Jonatan Lindgren, Nicholas Miles
AndersLindbäcks avatar
2012-10-03, 23:17 #20
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Så ja, det är rätt att låta envar fortsätta röka eftersom vi vet att de kostnader de kan komma att "belasta" samhället med har de redan bidragit till flera gånger om ur egen ficka.
Kan du hänvisa till utredningar som visar på detta ?
JPAndersons avatar
2012-10-04, 00:03 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Det är simpel matematik.

Till att börja med så betalar rökare skatt på jobb, skatt på maten vi köper, skatt på exakt samma saker som alla andrar, förutom en sak. De betalar redan mer skatt än icke-rökare, (my bad!) 24,68 kr kronor per paket ska det vara. (enligt skatteverkets senaste siffror)
Låt oss då säga att en rökare röker ett paket om dagen i 20 år innan några följdsjukdomar kommer. 24,68 x 365 dagar i 20 år = 180 164 kronor. EN rökare betalar alltså 180.164 kronor mer i skatt än en icke-rökare på 20 år.

Låt oss säga att följdsjukdomarna kommer efter 40 år, det blir 360 328 kronor!
Du hade en uppskattning på att ca 1,2 miljoner svenskar nyttjar tobak Anders? Mm, skatteintäkterna är enorma.

Sedan kan vi ju för argumentets skull gå steget längre och ta de överblivna pensionspengarna, eftersom rökare enligt ryktet dör mycket tidigare än övriga så behöver ju inte de pension lika länge... där sparar vi in ett par hundratusen till.

Summa summarum, du får gärna komma med ett annat argument för jag som rökare betalar mina egna sjukhusavgifter, tack!
willenforts avatar
2012-10-04, 08:04 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Det är simpel matematik.

Till att börja med så betalar rökare skatt på jobb, skatt på maten vi köper, skatt på exakt samma saker som alla andrar, förutom en sak. De betalar redan mer skatt än icke-rökare, (my bad!) 24,68 kr kronor per paket ska det vara. (enligt skatteverkets senaste siffror)
Låt oss då säga att en rökare röker ett paket om dagen i 20 år innan några följdsjukdomar kommer. 24,68 x 365 dagar i 20 år = 180 164 kronor. EN rökare betalar alltså 180.164 kronor mer i skatt än en icke-rökare på 20 år.

Låt oss säga att följdsjukdomarna kommer efter 40 år, det blir 360 328 kronor!
Du hade en uppskattning på att ca 1,2 miljoner svenskar nyttjar tobak Anders? Mm, skatteintäkterna är enorma.

Sedan kan vi ju för argumentets skull gå steget längre och ta de överblivna pensionspengarna, eftersom rökare enligt ryktet dör mycket tidigare än övriga så behöver ju inte de pension lika länge... där sparar vi in ett par hundratusen till.

Summa summarum, du får gärna komma med ett annat argument för jag som rökare betalar mina egna sjukhusavgifter, tack!
JAg tackar för denna uträkning eftersom jag slipper göra den själv. Men det intressanta är att den faktiskt pekar på att rökare inte betalar TILLRÄCKLIGT för sina följd sjukdommar. EN "vanlig" lungcancer behandling med uppföljning mm går på flera miljoner kronor. dvs mer än 5 gånger så mycket som du räknat ut att rökaren betalar. (och det är inte den dyraste behandlingen som rökare är kraftigt överrepresenterad bland.)

Dessutom så är rökare överrepresenterade bland sjukpentionärer och de kräver tidigare och mer vård efter deras pention. så dessa pengar är-för att använda entt gammalt utryck- en piss i Nilen.
simon556s avatar
2012-10-04, 09:20 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
JAg tackar för denna uträkning eftersom jag slipper göra den själv. Men det intressanta är att den faktiskt pekar på att rökare inte betalar TILLRÄCKLIGT för sina följd sjukdommar. EN "vanlig" lungcancer behandling med uppföljning mm går på flera miljoner kronor. dvs mer än 5 gånger så mycket som du räknat ut att rökaren betalar. (och det är inte den dyraste behandlingen som rökare är kraftigt överrepresenterad bland.)

Dessutom så är rökare överrepresenterade bland sjukpentionärer och de kräver tidigare och mer vård efter deras pention. så dessa pengar är-för att använda entt gammalt utryck- en piss i Nilen.
Detta förutsätter att alla rökere får cancer vilket inte är fallet.
Nicholas Miless avatar
2012-10-04, 09:25 #24
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y07:
att att piratpartiet skall verka för att tobaksprodukter på sikt fasas ut och förbjuds.
En paternalistisk förmynderiattiyd som inte har något i det här partiet att göra.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
640, Andreas Bjärnemalm, Jonatan Lindgren, JPAnderson, Staffan Betnér
willenforts avatar
2012-10-04, 11:40 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av simon556 Visa inlägg
Detta förutsätter att alla rökere får cancer vilket inte är fallet.
Nej det var ett exempel på EN av de otal sjukdommar som rökare är överrepresenterade i. Och jag pekade även ut några av de gennerella skilnaderna som gör att rökare orsakar högre kostnader för sjukvården än icke rökare.
Robobengts avatar
2012-10-04, 13:19 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
För mer info kan ju påpekas att rökare verkar ha fler sjukdagar än ickerökare.
2012-10-04, 14:26 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Oj nu blev här rörigt igen med så många yrkanden och motyrkanden.
Men bifall på nedanstående
Yrkande B03-Y01
att Piratpartiet skall verka för att dagens tobaksprodukter skall vara fortsatt lagliga.

Yrkande B03-Y09
att Snus ska vara lagligt så länge cigaretter är det.

Yrkande B03-Y04
att Piratpartiet skall verka för att slopa förbudet mot att sälja små cigarettpaket och enstaka cigaretter.

Yrkande B03-Y05
att Piratpartiet skall verka för att förhindra ytterligare restriktioner på vart och hur tobak får säljas


Yrkande B03-Y06
att Piratpartiet skall verka för att rökning utomhus skall vara tillåtet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
StellaPapasotiriou
AndersLindbäcks avatar
2012-10-04, 19:16 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Det är simpel matematik.
---

Summa summarum, du får gärna komma med ett annat argument för jag som rökare betalar mina egna sjukhusavgifter, tack!

Nja med utredning menade jag statlig utredning motsvarande inte eget räknande. Det borde finnas sådana som klart säger vad som gäller då detta är en fråga som varit upp på politiska arenan många gånger.

Sökte lite själv och fann en utredning från folkhälsoinstitutet i frågan - de kommer fram till att kostnaden är 26 miljarder kr / år för rökningen. Nu är dock dessa siffror rätt gamla så kostnaderna borde vara högre i år. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...0ZGyV1fYhtPq0Q

Gällande intäkterna så hittade jag siffran i regeringens budget på 11 miljarder kr i tobakskatt. http://www.regeringen.se/sb/d/2548/a/199285

Så totalt är det 15 miljarder back för tobaken. Man skulle behöva mer än dubbla tobaksskatten för att den skall vara neutral och vi inte i stadbudgeten skall understödja de som röker.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-04, 19:19 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Så totalt är det 15 miljarder back för tobaken. Man skulle behöva mer än dubbla tobaksskatten för att den skall vara neutral och sverige inte i budgeten skall understödja de som röker ekonomiskt.
Fixade till sista stycket.
Nicholas Miless avatar
2012-10-04, 20:22 #30
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Jag har läst delar av folkhälsoinstitutets utredning och måste tyvärr konstatera att deras slutsatser är grundade på tramsmatematik. Bland annat tar de med "produktionsbortfall" i beräkningen.
Citat:
Ursprungligen postat av Folkhälsoinstitutets rapport, sida 18
De indirekta kostnaderna utgörs av värdet av de varor och tjänster som inte kunnat produceras
på grund av att personer varit sjuka under en kortare eller längre tid eller avlidit
i förtid på grund av sjukdom.
Detta är en fullständigt barock människosyn där medborgare ses som statlig egendom som är skyldiga samhället en viss mängd arbete innan de har tillstånd att dö. Med den typen av resonemang borde vi också förbjuda människor från att ta ledigt eller gå ner i arbetstid. Jag vill inte leva i ett samhälle där invånarna föds med arbetsskuld till staten och personlig njutning ses som en samhällskostnad.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Jonatan Lindgren, JPAnderson
2012-10-04, 20:35 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Jag läste ett lustigt synsätt på flashback för längesedan.

Tankegången var att rökare dör tidigare, alltså blir det mindre kostnad för samhället eftersom människor kostar mer totalt sett om dom lever längre och måste ha vård. Det bästa ekonomiskt för landet vore om människor dog precis när dom fick pension tyckte personen. Så han/hon ansåg alltså att saker som tog kål på folk innan dom han bli pensionärer eller precis efter dom blivit pensionärer var en vinstaffär för samhället och skulle premieras.

Jag gillade inte det sättet att resonera, men det var ju ett intressant perspektiv som jag aldrig hade haft i åtanke innan.
Megitts avatar
2012-10-04, 21:40 #32
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y01:
att Piratpartiet skall verka för att dagens tobaksprodukter skall vara fortsatt lagliga.
Cigaretterna kan gärna få bli olagliga, de kan ju skada andra.
Snus ser jag som en billig variant av nikotintuggumin
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-05, 01:55 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Motorcyklar kan gärna få bli olagliga, de kan ju skada andra. Det finns ingen som helst anledning att använda motorcyklar annat än för skoj. Varje år dör faktiskt ganska många motorcykelanvändare, och varje år leder andras användande av motorcyklar till att oskyldiga ickeanvändare dör i olyckor. Jag känner personligen flera som skadat sig allvarligt i sådana olyckor, och en som dog i en förra veckan, sorgligt nog.

Så, avskaffa motorcyklar.

Eller så inser vi att mänsklig frihet ibland är värd risken att dö. Jag vet att de som min vän som dör i motorcykelolyckor är fullt medvetna om riskerna de tar, och de gör det ändå. Och jag vet att många som röker tänker precis likadant. De vet att det dödar. De tycker att det är värt risken.

Jag må personligen tycka det är ganska idiotiskt av dem, men har också svårt att anklaga dem när jag själv tycker det är roligt att balansera på klippkanter tiotals meter över vassa stenar. Självklart vet jag att det finns en risk att jag ramlar och slår ihjäl mig. Men, för att använda en kinesisk klyché - jag lever hellre ett år som en tiger än tusen år som ett lamm.
Megitts avatar
2012-10-05, 02:09 #34
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Nu var det ju skillnaden mellan snus och rökning jag pratade om.
Vill du parafrasera kan du ju jämföra motorcyklar med bilar vid singelolyckor.

Själv känner jag för övrigt en som dött i lungcancer och en som har KOL, men ingen som skadat sig av snusning. Själv slutade jag röka för två år sedan och har gått över till snus, eftersom jag inte vill utsätta min omgivning.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-05, 02:50 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Nu var det ju skillnaden mellan snus och rökning jag pratade om.
Vill du parafrasera kan du ju jämföra motorcyklar med bilar vid singelolyckor.

Själv känner jag för övrigt en som dött i lungcancer och en som har KOL, men ingen som skadat sig av snusning. Själv slutade jag röka för två år sedan och har gått över till snus, eftersom jag inte vill utsätta min omgivning.
Jag hänvisade inte till ditt inlägg utan till diskussionen i allmänhet. Inte heller parafraserade jag någon.
Robobengts avatar
2012-10-05, 08:05 #36
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Jag har läst delar av folkhälsoinstitutets utredning och måste tyvärr konstatera att deras slutsatser är grundade på tramsmatematik. Bland annat tar de med "produktionsbortfall" i beräkningen.

Detta är en fullständigt barock människosyn där medborgare ses som statlig egendom som är skyldiga samhället en viss mängd arbete innan de har tillstånd att dö. Med den typen av resonemang borde vi också förbjuda människor från att ta ledigt eller gå ner i arbetstid. Jag vill inte leva i ett samhälle där invånarna föds med arbetsskuld till staten och personlig njutning ses som en samhällskostnad.
Jag tycker du lägger i lite väl mycket värderingar i detta. Om en rökare har fler sjukdagar än en ickerökare så betyder det produktionsbortfall oavsett vilken människosyn du har.
2012-10-07, 22:15 #37
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Är det här verkligen en fråga där Piratpartiet ska vara inne och pilla?Vad jag kan se kan vi bara förlora i trovärdighet på det.
simon556s avatar
2012-10-08, 08:15 #38
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Jacob Hallén Visa inlägg
Är det här verkligen en fråga där Piratpartiet ska vara inne och pilla?Vad jag kan se kan vi bara förlora i trovärdighet på det.
Jacob Hallén om du inte märkt det än så håller piratpartiet att breddar sin politik så att sakpolitiken täcker ett mycket breddar område om du inte håller med om detta så får du diskutera det i en annan tråd.
Megitts avatar
2012-10-08, 08:41 #39
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B03-Y11:
att piratpartiet verkar för att EU i all lagstiftning om tobaksvaror särskiljer mellan cigaretter, cigarrer, piptobak rulltobak, tuggtobak, luktsnus, våtsnus och alla andra eventuella sorter.
Megitts avatar
2012-10-08, 08:46 #40
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B03-Y12:
att piratpartiet verkar för att subsidiaritetsprincipen skall råda vid snuslagstiftning, dvs länder där snus är tillåtet skall själva få lagstifta kring snus utan inblandning av EU.
Megitts avatar
2012-10-08, 08:50 #41
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y12:
att piratpartiet verkar för att subsidiaritetsprincipen skall råda vid snuslagstiftning, dvs länder där snus är tillåtet skall själva få lagstifta kring snus utan inblandning av EU.
Jag har lagt motyrkandet att piratpartiet verkar för att EU i all lagstiftning om tobaksvaror särskiljer mellan cigaretter, cigarrer, piptobak rulltobak, tuggtobak, luktsnus, våtsnus och alla andra eventuella sorter.

samt tilläggsyrkandet att piratpartiet verkar för att subsidiaritetsprincipen skall råda vid snuslagstiftning, dvs länder där snus är tillåtet skall själva få lagstifta kring snus utan inblandning av EU.

Jag anser att dessa två yrkanden bättre speglar motionens intentioner och är rimliga att gå till val på.
2012-10-08, 09:55 #42
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y10:
att Piratpartiet antar ställningstagandet att rökning bör vara förbjudet i köer, i busshållsplatskurer och på liknande ställen där många personer motvilligt måste trängas bland främlingar.
Jag är för detta ställningstagandet då jag anser att man som icke rökare inte ska utsättas för passiv rökning. Det är inte hälsosamt och det luktar väldigt illa. De som vill röka kan göra det en bit ifrån istället utav respekt mot sina medmänniskor.
2012-10-08, 09:58 #43
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y08:
att att Piratpartiet skall verka för ett generellt förbud för rökning inomhus.
Det skulle rädda liv i, då ett flertal bränder startad på grund av rökning i sängen.

Samt att inomhus klimatet skulle bli betydligt bättre, och detta säger jag som jobbar med Ventilation för ett av de största företagen inom branschen.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-08, 10:17 #44
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Emmoth Visa inlägg
Jag gillar yrkande B03-Y08:
att att Piratpartiet skall verka för ett generellt förbud för rökning inomhus.
Det skulle rädda liv i, då ett flertal bränder startad på grund av rökning i sängen.
Andra vanliga anledningar till brand är exempelvis tända ljus (1). I bägge fall ser jag inte riskerna tillräckligt stora för att kräva ett allmänt förbud i folks privata hem. Rökning inomhus minskar redan konstant.

Citat:
Ursprungligen postat av Emmoth Visa inlägg
Samt att inomhus klimatet skulle bli betydligt bättre, och detta säger jag som jobbar med Ventilation för ett av de största företagen inom branschen.
De företagen bör rimligtvis själva bestämma om de tillåter att sina anställda röker inomhus. De flesta företag gör idag inte det.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
2012-10-08, 13:13 #45
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av simon556 Visa inlägg
Jacob Hallén om du inte märkt det än så håller piratpartiet att breddar sin politik så att sakpolitiken täcker ett mycket breddar område om du inte håller med om detta så får du diskutera det i en annan tråd.
Jag har varit en av dem som först har drivit på för att Piratpartiet ska bredda sig. Det innebär inte att man vi ska engagera oss i varenda fråga. Just i den här frågan så tror jag att vi bara kan förlora sympatier, oavsett vilken ståndpunkt vi väljer. Därför anser jag att vi inte ska ta ställning.

Det har inget att göra med om vi ska bredda oss eller inte. Vi måste välja frågor vi ska driva med smak och urskiljning.
Nicholas Miless avatar
2012-10-08, 13:31 #46
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Det är klart vi skall ha ett heltäckande politiskt program. Likgiltighet splittrar också.
2012-10-08, 14:42 #47
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y07:
att att piratpartiet skall verka för att tobaksprodukter på sikt fasas ut och förbjuds.
Jag är själv rökare men började i ung ålder och idag ångrar man givetvis det! Jag gillar detta yrkande helt eneklt för att de flesta rökare börjar i ung ålder, i så pass ung ålder att man inte vet vad man ger sig in på och därför bör all tobaks användning på sikt förbjudas!

Förut hörde jag talas om ett lagförslag i norge (om det var sant vet jag dock inte) men det förslaget innabar var att istället för att förska minska tobaks användning genom höjda skatter så skulle man ändra åldergränsen. Så att istället för att åldergränsen var 18 år så skulle den vara födelseår. Så att alla som är födda 1994 eller tidigare får köpa tobak.

Så i år skulle alltså åldersgränsen vara 18år, nästa år skulle den vara 19 år, om 10 år skulle den vara 28år. Detta tror jag är ett mycket effektivare sätt att avvänja befolkningen. Desutom så bara efter några år så minskar risken att den yngre generationen får tag på tobak genom langare eller påverkade umgängeskretsar.
2012-10-08, 15:11 #48
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B03-Y13:
att Snus ska vara lagligt så länge cigaretter är det.
Om någon tobaksprodukt ska förbjudas så ska det vara cigaretter eftersom det både är skadligt för rökaren och andra. Det kan dessutom vara besvärande för andra, vilket inte snusning är.

Lade yrkandet som ett tilläggsyrkande istället för ett motyrkande.
2012-10-08, 15:12 #49
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B03-Y09:
Snus ska vara lagligt så länge cigaretter är det.
Nicholas Miless avatar
2012-10-08, 19:08 #50
Inte uppkopplad
Re: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Jag gillar detta yrkande helt eneklt för att de flesta rökare börjar i ung ålder, i så pass ung ålder att man inte vet vad man ger sig in på och därför bör all tobaks användning på sikt förbjudas!
Detta är en non sequitur. Att minderåriga inte borde börja röka är anledningen till att vi har en åldersgräns, men det följer inte av premissen att vi borde förbjudna myndiga från att röka. Jag brukar tobak, och är förmodligen beroende, men ångrar inte att jag började. Varför skall mitt bruk förbjudas bara för att inte du vill röka? Det är ju ingen som tvingar dig att röka.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Robobengts avatar
2012-10-09, 07:02 #51
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
De företagen bör rimligtvis själva bestämma om de tillåter att sina anställda röker inomhus. De flesta företag gör idag inte det.
Nu talar jag för någon annan, men jag tror inte nödvändigtvis han syftade på företag. Faktum är att jag känner flertalet människor som delar trapphus med folk som röker inomhus. Inte bara stinker hela trapphuset rök utan det sipprar dessutom in i de andra lägenheterna. Det är inte så simpelt som vissa vill få det till.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-09, 07:33 #52
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Robobengt Visa inlägg
Nu talar jag för någon annan, men jag tror inte nödvändigtvis han syftade på företag. Faktum är att jag känner flertalet människor som delar trapphus med folk som röker inomhus. Inte bara stinker hela trapphuset rök utan det sipprar dessutom in i de andra lägenheterna. Det är inte så simpelt som vissa vill få det till.
Och det är ett fall där hyresvärden rimligtvis bör säga att det inte är okej. Så fort som det börjar påverka andra utan att de på ett enkelt vis kan undvika det, så kan rökrätten inskränkas.
erik78ses avatar
2012-10-10, 23:27 #53
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Är det inte en bra idé att flytta in tobaksförsäljningen på systembolaget i stället?

Det skulle få bra effekter:

1. Minskad konsumption utan förbud.
2. Mindre svart marknad för organiserade brottslighet.
3. Bättre utbud för njutbar konsumption, i stället för bulkmissbruk.
4. Bättre kontroll av kvaliteten på produkterna, som idag kan vara mycket dålig.
5. Bättre efterlevnad av 18:årsgränsen.

Är det en separat motion kanske?
Nicholas Miless avatar
2012-10-10, 23:53 #54
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Eventuell minskad konsumtion skulle ju vara ett resultat av minskad tillgänglighet, inte av minskad efterfrågan. Jag ser inte varför det vore eftersträvansvärt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Robobengts avatar
2012-10-11, 07:22 #55
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Finns det någon statistik på hur den svenska tobakslagstiftningen påverkat just efterfrågan? Tycker ni att det är fel att staten försöker minska efterfrågan på tobak?
2012-10-11, 10:25 #56
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y10:
att Piratpartiet antar ställningstagandet att rökning bör vara förbjudet i köer, i busshållsplatskurer och på liknande ställen där många personer motvilligt måste trängas bland främlingar.
Det är inte rimligt att den enskilde individens rätt att bruka tobak ska gå ut över den enskilde individens rätt att inte utsättas för oönskade ämnen vid publika trånga utrymmen
Nicholas Miless avatar
2012-10-11, 11:44 #57
Inte uppkopplad
Re: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Tycker ni att det är fel att staten försöker minska efterfrågan på tobak?
Det beror på hur man går till väga. Är det genom utbildning kan jag tycka att det är ganska okej , i synnerhet om man gör det genom skolväsendet. Att lägga några extra timmars undervisningstid på ciggaretteröknings effekter för skolungdomar är ganska billigt och inskränker inte någons rättigheter nämnvärt (om man inte räknar med elevernas tid, men då är väl den större frågan snarare hela skolsystemet). Att däremot försöka minska efterfrågan med punktbeskattning (utöver vad som krävs för att täcka ökade kostnader inom sjukvården), förbud eller artificiella minskningar av tillgänglighet är inget staten borde syssla med och något Piratpartiet borde vara emot. När det kommer till minimering av langning till minderåriga kontra näringsfrihet är dagens licenssystem en god och funktionell kompromiss.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
2012-10-11, 12:44 #58
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Att däremot försöka minska efterfrågan med punktbeskattning (utöver vad som krävs för att täcka ökade kostnader inom sjukvården)
Punktbeskattning för att täcka ökade kostnader inom sjukvården är nog någonting dom flesta tycker är okej. Det gäller dock inte bara sjukvård.
http://tobaksfakta.se/opinion/debatt...r-och-rokning/
Citat:
Under 2010 omkom, liksom året före, drygt 120 människor i bränder i Sverige. Dödsbränder inträffar främst i bostäder och har ett starkt samband med rökning. Brinnande cigaretter är den i särklass vanligaste orsaken till bränder med dödlig utgång. Det kan till exempel handla om att en person med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning tappar en brinnande cigarett och inte lyckas släcka den varpå branden uppstår. Det förekommer även att personer somnar ifrån en brinnande cigarett. Vi välkomnar av detta skäl EUs beslut att lagstifta om självslocknande cigaretter, som kommer att genomföras i slutet av detta år.
Desutom förekommer det att lägenheter måste röksaneras pga rökning inomhus. Rökning är mer problematiskt än bara invärtes skador.
2012-10-11, 12:48 #59
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B03-Y14:
att cigaretter ska punktbeskattas för att täcka dom ökade kostnaderna cigarettrökning orsakar för sjukvården och samhället.
Det är bra om rökarna själva står för att betala dom negativa effekterna av rökningen.
JPAndersons avatar
2012-10-11, 13:29 #60
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y14:
att cigaretter ska punktbeskattas för att täcka dom ökade kostnaderna cigarettrökning orsakar för sjukvården och samhället.
Nuvarande tobaksskatt ÄR en punktskatt på cigaretter, cigariller, cigarrer, röktobak, tuggtobak och snus.
Den yttersta gränsen bör vara nådd för hur mycket dessa kan beskattas då denna skatt utgör lite mer än hälften av priset för tex. ett paket cigaretter.
2012-10-11, 13:38 #61
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B03-Y14:
att cigaretter ska punktbeskattas för att täcka dom ökade kostnaderna cigarettrökning orsakar för sjukvården och samhället.
Nuvarande tobaksskatt ÄR en punktskatt på cigaretter, cigariller, cigarrer, röktobak, tuggtobak och snus.
Den yttersta gränsen bör vara nådd för hur mycket dessa kan beskattas då denna skatt utgör lite mer än hälften av priset för tex. ett paket cigaretter.
Pengarna som dras in går väl till allt möjligt?
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-11, 15:43 #62
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y13:
att Snus ska vara lagligt så länge cigaretter är det.
Yrkandet förefaller onödigt.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-11, 15:48 #63
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
att cigaretter ska punktbeskattas för att täcka dom ökade kostnaderna cigarettrökning orsakar för sjukvården och samhället.
Varför ta beslut om att göra en sak som redan görs. Cigaretter punktbeskattas hårt redan nu. Är målet med yrkandet att skapa en svart marknad för cigaretter?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-10-13, 15:15 #64
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y07:
att piratpartiet ska verka för att tobaksprodukter på sikt fasas ut och förbjuds.
Jag förstår inte hur det i ett så frihetligt parti som Piratpartiet kan komma så mycket önskemål om att förbjuda saker. Varenda medlemsmöte så ska det förbjudas en massa saker. Jag tycker inte förbud är rätt väg att gå.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Rouhivuori, JPAnderson, Martin Bergström, simon556
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-10-13, 15:18 #65
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B03-Y11:
att piratpartiet verkar för att EU i all lagstiftning om tobaksvaror särskiljer mellan cigaretter, cigarrer, piptobak rulltobak, tuggtobak, luktsnus, våtsnus och alla andra eventuella sorter.
Vad är syftet med detta yrkande? Kan du ge någon bakgrund och motivering till varför detta är något vi ska besluta?
2012-10-13, 15:26 #66
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B03-Y13:
att Snus ska vara lagligt så länge cigaretter är det.
Yrkandet förefaller onödigt.
Nejdå. Idag så är det prat om snusförbud, men cigaretter är det inget prat om att förbjuda. Yrkandet innebär att det är orimligt att cigaretter tillåts om snus förbjuds. Cigaretter bör angripas först om någon tobaksprodukt ska förbjudas.

Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Varför ta beslut om att göra en sak som redan görs. Cigaretter punktbeskattas hårt redan nu. Är målet med yrkandet att skapa en svart marknad för cigaretter?
Som jag sa två inlägg ovanför ditt. Pengarna som dras in går väl till allt möjligt idag? Syftet med mitt yrkande är att pengarna mer specifikt ska gå till att täcka skadorna som rökning orsakar. Går det att förbättra så att det framgår tydligare?
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-13, 15:39 #67
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Nejdå. Idag så är det prat om snusförbud, men cigaretter är det inget prat om att förbjuda. Yrkandet innebär att det är orimligt att cigaretter tillåts om snus förbjuds. Cigaretter bör angripas först om någon tobaksprodukt ska förbjudas.
Låter bra.

Citat:
Som jag sa två inlägg ovanför ditt. Pengarna som dras in går väl till allt möjligt idag? Syftet med mitt yrkande är att pengarna mer specifikt ska gå till att täcka skadorna som rökning orsakar. Går det att förbättra så att det framgår tydligare?
Man kan förtydliga att punktbeskattningen av cigaretter skall täcka skadorna som rökningen orsakar.
2012-10-13, 16:52 #68
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B03-Y15:
att punktbeskattningen på cigaretter skall täcka dom ökade kostnader som cigarettrökning orsakar sjukvården och samhället.
Det är rimligt att rökarna själva täcker kostnaderna som rökningen orsakar samhället.
2012-10-13, 16:53 #69
Inte uppkopplad
Jag Jämkat bort mitt yrkande B03-Y14 till fördel för B03-Y15.

Mitt bortjämkade B03-Y14:
cigaretter ska punktbeskattas för att täcka dom ökade kostnaderna cigarettrökning orsakar för sjukvården och samhället.


B03-Y15, som jag tycker bättre om:
punktbeskattningen på cigaretter skall täcka dom ökade kostnader som cigarettrökning orsakar sjukvården och samhället.
2012-10-13, 16:55 #70
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y15:
att punktbeskattningen på cigaretter skall täcka dom ökade kostnader som cigarettrökning orsakar sjukvården och samhället.
Detta skulle jag för övrigt vilja se på sprit också, men det ligger utanför motionens område.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-13, 21:07 #71
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B03-Y16:
att Piratpartiet skall verka för ett generellt förbud för rökning inomhus i offentliga byggnader samt gemensamma utrymmer i bostäder och lokaler öppna för allmänheten.
När man vistas i offentliga byggnader eller i gemensamma lokaler så vill man göra det utan att drabbas av andrahandsrök.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-13, 21:07 #72
Inte uppkopplad
Jag Jämkat bort mitt yrkande B03-Y08 till fördel för B03-Y16.

Mitt bortjämkade B03-Y08:
att Piratpartiet skall verka för ett generellt förbud för rökning inomhus.


B03-Y16, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet skall verka för ett generellt förbud för rökning inomhus i offentliga byggnader samt gemensamma utrymmer i bostäder och lokaler öppna för allmänheten.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-13, 21:13 #73
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B03-Y17:
att Piratpartiet skall verka för ett generellt förbud för rökning inomhus i offentliga byggnader samt gemensamma utrymmen i bostäder och lokaler öppna för allmänheten.
Folk som vistas inomhus bör kunna göra det utan att drabbas av andrahandsrök från andra i samma lokaler och därför bör de alla vara rökfria.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-13, 21:14 #74
Inte uppkopplad
Jag Jämkat bort mitt yrkande B03-Y16 till fördel för B03-Y17.

Mitt bortjämkade B03-Y16:
Piratpartiet skall verka för ett generellt förbud för rökning inomhus i offentliga byggnader samt gemensamma utrymmer i bostäder och lokaler öppna för allmänheten.


B03-Y17, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet skall verka för ett generellt förbud för rökning inomhus i offentliga byggnader samt gemensamma utrymmen i bostäder och lokaler öppna för allmänheten.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-13, 21:29 #75
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B03-Y18:
att Piratpartiet skall verka för ett generellt förbud för rökning inomhus i offentliga byggnader samt gemensamma utrymmen i bostäder och lokaler öppna för allmänheten.
Folk måste kunna vistas i offentliga lokaler utan att drabbas av andrahandsrök.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-13, 21:29 #76
Inte uppkopplad
Jag Jämkat bort mitt yrkande B03-Y18 till fördel för B03-Y17.

Mitt bortjämkade B03-Y18:
Piratpartiet skall verka för ett generellt förbud för rökning inomhus i offentliga byggnader samt gemensamma utrymmen i bostäder och lokaler öppna för allmänheten.


B03-Y17, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet skall verka för ett generellt förbud för rökning inomhus i offentliga byggnader samt gemensamma utrymmen i bostäder och lokaler öppna för allmänheten.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-13, 21:30 #77
Inte uppkopplad
Jag har lyft yrkande B03-Y18:
Piratpartiet skall verka för ett generellt förbud för rökning inomhus i offentliga byggnader samt gemensamma utrymmen i bostäder och lokaler öppna för allmänheten.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-13, 21:30 #78
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B03-Y17:
Piratpartiet skall verka för ett generellt förbud för rökning inomhus i offentliga byggnader samt gemensamma utrymmen i bostäder och lokaler öppna för allmänheten.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-13, 21:35 #79
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Pirateweb var tillfälligt nere vilket gjorde att det blev konstigt att lägga motioner. Men skall vara fixat nu.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-15, 15:30 #80
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y15:
att punktbeskattningen på cigaretter skall täcka dom ökade kostnader som cigarettrökning orsakar sjukvården och samhället.
Kostnaden för tobak är mer än dubbelt så stor som den summa man idag får in på via tobakskatten.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-15, 15:32 #81
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y13:
att Snus ska vara lagligt så länge cigaretter är det.
Cigaretter får gärna förbjudas före snus.
Ravennas avatar
2012-10-15, 18:14 #82
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y01:
att Piratpartiet ska verka för att dagens tobaksprodukter ska vara fortsatt lagliga.
Snus är äckligt. Sluta snusa i min närvaro, tack.
Ravennas avatar
2012-10-15, 18:15 #83
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y03:
att Piratpartiet skall verka för att avskaffa EUs snusförbud.
Snus besvärar mig.
2012-10-15, 18:35 #84
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B03-Y13:
att Snus ska vara lagligt så länge cigaretter är det.
Cigaretter får gärna förbjudas före snus.
Det är ingen anledning för att ogilla yrkandet, så du måste ha missuppfattat det.

Det säger inte att snus ska förbjudas.
Det säger inte att cigaretter ska förbjudas.
Det säger inte att snus ska förbjudas före cigaretter.

Yrkandet säger att snus inte ska vara förbjudet om cigaretter är lagligt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-15, 18:49 #85
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det är ingen anledning för att ogilla yrkandet, så du måste ha missuppfattat det.

Det säger inte att snus ska förbjudas.
Det säger inte att cigaretter ska förbjudas.
Det säger inte att snus ska förbjudas före cigaretter.

Yrkandet säger att snus inte ska vara förbjudet om cigaretter är lagligt.
Du missförstod Anders. Yrkandet vill att cigaretter är lagligt eller förbjudet så länge snus är detsamma, medan Anders skrev att cigaretter ska kunna förbjudas innan snus.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
AndersLindbäck
2012-10-15, 19:26 #86
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Du missförstod Anders. Yrkandet vill att cigaretter är lagligt eller förbjudet så länge snus är detsamma, medan Anders skrev att cigaretter ska kunna förbjudas innan snus.
Nej, även du missförstår yrkandet. Yrkandet vill att snus är lagligt så länge cigaretter är det. Yrkandet vill inte att cigaretter är lagligt så länge snus är det.

Dvs, cigaretter får totalförbjudas medans snus är lagligt enligt yrkandet. Snus får däremot inte förbjudas så länge cigaretter är lagligt. Jag inser att yrkandet bör omformuleras för ni tolkar det fel.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis, Megitt
2012-10-16, 00:33 #87
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Sverige har försökt ha en högre tobaksskatt än vad vi har idag.

Det sket sig!

Smugglingen av cigaretter blev så stor att skatteintäkterna sjönk. Att komma med förslag om skattehöjningar är därför naivt och inte trovärdigt. Det visar på att man är dummare än de politiker som försökte göra det första gången.

Hela den här tobaksdebatten har urartat till en stor pajkastning, med vilda förslag till höger och vänster. Jag kommer att rösta nej till rubbet!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson, Andreas Bjärnemalm, JorgenL, JPAnderson
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-10-18, 19:54
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-10-26, 18:07 #88
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y10:
att Piratpartiet antar ställningstagandet att rökning bör vara förbjudet i köer, i busshållsplatskurer och på liknande ställen där många personer motvilligt måste trängas bland främlingar.
Återigen ett krav om förbud. Förbjud hit och förbjud dit. Är vi Förbudspartiet eller Piratpartiet? Avslag!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-10-26, 18:10 #89
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y18:
att Piratpartiet skall verka för ett generellt förbud för rökning inomhus i offentliga byggnader samt gemensamma utrymmen i bostäder och lokaler öppna för allmänheten.
Det är redan förbjudet att röka inomhus i de flesta (kanske till och med alla) offentliga byggnader.

När det gäller gemensamma utrymmen i bostäder så är det oftast inte heller tillåtet att röka där, men det är då hyresvärd eller bostadsrättsförening som själva bestämt det. Den rätten att själva bestämma hur det ska vara i deras lokaler tycker jag att de ska få behålla, det är inget som Piratpartiet ska bestämma åt dem.

Avslag!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-10-26, 18:15 #90
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y15:
att punktbeskattningen på cigaretter skall täcka dom ökade kostnader som cigarettrökning orsakar sjukvården och samhället.
Det här har redan prövats. Problemet som visade sig med för hög punktbeskattning är att smugglingen av cigaretter ökar ju högre beskattade cigaretterna är. Det är alltså kontraproduktivt att höja tobaksskatten för mycket, eftersom det då istället leder till att skatteintäkterna från tobaken minskar då smugglingen av obeskattade cigaretter ökar.

Vidare är det inte helt lätt att avgöra hur mycket vårdkostnader som är relaterade till tobak och det blir därmed svårt att veta exakt hur mycket punktbeskattning som ska läggas på tobaken.

Redan idag är minst hälften av kostnaden för ett cigarettpaket skatt, jag tycker det räcker. Avslag!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
AndersLindbäcks avatar
2012-10-27, 18:11 #91
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Nej, även du missförstår yrkandet. Yrkandet vill att snus är lagligt så länge cigaretter är det. Yrkandet vill inte att cigaretter är lagligt så länge snus är det.

Dvs, cigaretter får totalförbjudas medans snus är lagligt enligt yrkandet. Snus får däremot inte förbjudas så länge cigaretter är lagligt. Jag inser att yrkandet bör omformuleras för ni tolkar det fel.
Då är yrkandet dåligt skrivet. Då fattas ordets "minst" i meningen.

För vad yrkandet idag säger är att snus skall förbjudas då cigaretter förbjuds.
JPAndersons avatar
2012-10-27, 18:28 #92
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y01:
att Piratpartiet ska verka för att dagens tobaksprodukter ska vara fortsatt lagliga.
Piratpartiets är primärt ett frihetligt parti inte ett förbudsparti.

Glasklart bifall på originalyrkandena B03-Y01, B03-Y02, B03-Y03, B03-Y04 + tilläggsyrkande B03-Y10
2012-10-27, 18:29 #93
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
För vad yrkandet idag säger är att snus skall förbjudas då cigaretter förbjuds.
Nej, yrkandet säger att snus ska vara lagligt så länge cigaretter är lagligt. Om snus ska vara lagligt eller olagligt om cigaretter förbjuds har yrkandet ingen åsikt om.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis, Megitt
AndersLindbäcks avatar
2012-10-28, 11:58 #94
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Nej, yrkandet säger att snus ska vara lagligt så länge cigaretter är lagligt. Om snus ska vara lagligt eller olagligt om cigaretter förbjuds har yrkandet ingen åsikt om.
Om det stått "minst" lika länge så hade jag hållt med dig i din analys. Nu gör det inte det så då kan jag inte hålla med dig om att yrkandet säger det du vill det skall säga.
2012-10-28, 12:11 #95
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y07:
att piratpartiet ska verka för att tobaksprodukter på sikt fasas ut och förbjuds.
att förbjuda tobaksprodukter kommer öka smuggling till Sverige vilket kommer leda till bland annat ökad kriminalitet. Att istället arbeta för att förminska användandet av tobak, kommer ge bättre effekt både kort-och långsiktigt.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-28, 12:18 #96
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av DuddePP Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B03-Y07:
att piratpartiet ska verka för att tobaksprodukter på sikt fasas ut och förbjuds.
att förbjuda tobaksprodukter kommer öka smuggling till Sverige vilket kommer leda till bland annat ökad kriminalitet. Att istället arbeta för att förminska användandet av tobak, kommer ge bättre effekt både kort-och långsiktigt.

Fasas ut == minska antalet som använder tobak.
2012-10-28, 13:07 #97
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Om det stått "minst" lika länge så hade jag hållt med dig i din analys. Nu gör det inte det så då kan jag inte hålla med dig om att yrkandet säger det du vill det skall säga.
Oavsett om du håller med mig eller inte så säger det fortfarande det jag vill att det ska säga.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis, Megitt
2012-10-29, 21:29 #98
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y01:
att Piratpartiet ska verka för att dagens tobaksprodukter ska vara fortsatt lagliga.
Allt ska vara tillåtet så länge det inte skadar andra. Att förbjuda snus som är i princip ofarligt jämfört med annan tobak kan bara ha ekonomiska skäl, inte vara grundat i några som helst vetenskapliga överväganden. Piratpartiet bör värna personlig frihet och inte stödja korporatismen.
2012-10-29, 22:01 #99
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y02:
att Piratpartiet skall verka för att smaksättningsregleringar för tobaksvaror stoppas eller avskaffas.
Smaktillsatser är främst till för att få barn att börja röka, tänk alkoläsk.
2012-10-29, 22:02 #100
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y04:
att Piratpartiet skall verka för att slopa förbudet mot att sälja små cigarettpaket och enstaka cigaretter.
Vi ska inte bidra till att göra det lättare eller mer lockande att börja röka.
2012-10-29, 22:08 #101
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y10:
att Piratpartiet antar ställningstagandet att rökning bör vara förbjudet i köer, i busshållsplatskurer och på liknande ställen där många personer motvilligt måste trängas bland främlingar.
Att som vuxen ta ansvar för sin egen hälsa är en sak, men man ska inte ofrivilligt behöva bli utsatt för besvärande och ohälsosam cigarettrök när man rör sig på allmän plats.
2012-10-29, 22:09 #102
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y01:
att Piratpartiet ska verka för att dagens tobaksprodukter ska vara fortsatt lagliga.
Snus är kanske inte så farligt, men cigaretter är sjukt skadligt och inte något vi ska verka för.
2012-10-29, 22:22 #103
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y07:
att piratpartiet ska verka för att tobaksprodukter på sikt fasas ut och förbjuds.
Idag vet vi att rökning är otroligt skadligt. Det är helt normalt att förbjuda giftiga saker, speciellt giftiga beroendeframkallande saker som främst marknadsförs till barn. Tänk plockgodis spetsat med heroin och arsenik. Om det inte vore för tobaksbolagens massiva marknadsföring skulle folk slutat röka för länge sedan. En värld utan rökning är en bättre värld, även om det gör mig till en trist förbudsivrare.
2012-10-29, 22:36 #104
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y13:
att snus ska vara lagligt så länge cigaretter är det.
Det här yrkandet innebär att snus fortfarande får vara lagligt om cigaretter förbjuds, men snus får inte förbjudas om cigaretter är laglig.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-29, 22:42 #105
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag gillar yrkande B03-Y13:
att snus ska vara lagligt så länge cigaretter är det.
Det här yrkandet innebär att snus fortfarande får vara lagligt om cigaretter förbjuds, men snus får inte förbjudas om cigaretter är laglig.
Nej det säger inte yrkandet. Det säger att snus ska vara lagligt tills cigaretter ev. förbjuds. Det är; så länge, som gör att det blir så.
2012-10-29, 23:02 #106
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Nej det säger inte yrkandet. Det säger att snus ska vara lagligt tills cigaretter ev. förbjuds. Det är; så länge, som gör att det blir så.
Jo, det säger det. Endera använder du språket på ett annat sätt än jag eller så fattar du inte vad yrkandet säger.
2012-10-29, 23:05 #107
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Nej det säger inte yrkandet. Det säger att snus ska vara lagligt tills cigaretter ev. förbjuds. Det är; så länge, som gör att det blir så.
Nu säger du samma sak som tommten säger att det säger!

Så länge cigaretter är lagliga ska också snus vara lagligt, men snus behöver inte förbjudas för att cigaretter förbjuds.

Oavsett så har den som lagt yrkandet gjort det kristallklart hur det ska tolkas, så det finns inte utrymme för missförstånd.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-29, 23:19 #108
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Nu säger du samma sak som tommten säger att det säger!

Så länge cigaretter är lagliga ska också snus vara lagligt, men snus behöver inte förbjudas för att cigaretter förbjuds.

Oavsett så har den som lagt yrkandet gjort det kristallklart hur det ska tolkas, så det finns inte utrymme för missförstånd.
Jag upprepar så länge i detta fallet innebär till tidpunkten som cigaretter förbjuds och i det ögonblicket förbjuds snuset.

"så länge" användas att beskriva en tidsperiod.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
AndersLindbäck
2012-10-29, 23:22 #109
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y13:
att snus ska vara lagligt så länge cigaretter är det.
Så länge cigaretter är lagliga ska också snus vara lagligt, men snus behöver inte förbjudas för att cigaretter förbjuds.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-29, 23:24 #110
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jo, det säger det. Endera använder du språket på ett annat sätt än jag eller så fattar du inte vad yrkandet säger.
Nog fattar jag de flesta yrkanden på detta möte, men om det är så att jag inte fattar dina yrkanden så bör jag avslå dem, så att jag inte råkar bifalla saker som är tvärtemot min åsikt.
2012-10-29, 23:39 #111
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av henry rouhivuori Visa inlägg
jag upprepar så länge i detta fallet innebär till tidpunkten som cigaretter förbjuds och i det ögonblicket förbjuds snuset.
Du har fel
Citat:
"så länge" användas att beskriva en tidsperiod.
Ja precis. Och tidsperioden är när cigaretter är laglig. Yrkandet gör alltså bara ett uttalande om att snuset måste vara lagligt medan cigaretter är lagligt. Det säger ingenting om hurvida snuset ska vara lagligt eller olagligt efter den tidsperioden.

Om cigaretter förbjuds så har vi kommit in i en annan tidsperiod som yrkandet inte uttalar sig om överhuvudtaget. Ingenstans står det någonting om att snus ska förbjudas. Det borde vara enkelt att begripa detta.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
Senast redigerad av agnesson den 2012-10-30 klockan 19:26. Anledning: Redigerat bort en storleks-tagg. Mötet gynnas inte av skrikande deltagare.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-29, 23:44 #112
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Får hoppas att styrelsen skriver tydliga texter av det vi beslutar ifall något tvetydigt yrkande bifalls. Styrelsen tolkar medlemsmötet beslut.
2012-10-29, 23:47 #113
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
"så länge" användas att beskriva en tidsperiod.
Yrkandet ställer kravet att snus måste vara lagligt den tidsperiod cigaretter är lagligt, det finns inget krav på vad som ska hända då cigaretter inte är lagligt, d.v.s. då kan snus antingen vara lagligt eller olagligt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
2012-10-29, 23:57 #114
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Får hoppas att styrelsen skriver tydliga texter av det vi beslutar ifall något tvetydigt yrkande bifalls. Styrelsen tolkar medlemsmötet beslut.
Tommten, som lagt yrkandet, har ju förklarat i detalj på mötet exakt hur det ska tolkas, så styrelsen bör inte tolka det annorlunda i min mening. Allra helst bör det så klart finnas med en tydlig förklaring i själva motiveringen.

I och för sig, om förtydligandet kommer efter att röstningen började så kan någon ha röstat innan de såg den, men så är det inte i detta fallet.

Däremot bör vi vara försiktiga med saker som inte har förtydligats av den som lagt yrkande/motion/proposition för det kan styrelsen sedan i framtiden tolka hur de vill.
Megitts avatar
2012-10-30, 02:42 #115
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Nog fattar jag de flesta yrkanden på detta möte, men om det är så att jag inte fattar dina yrkanden så bör jag avslå dem, så att jag inte råkar bifalla saker som är tvärtemot min åsikt.
Å andra sidan kan det ju lika gärna innebära att du avslår saker du håller med om. Själv tycker jag det är solklart vad Tommy menar, dvs precis det som han förtydligat att han menar.

A skall gälla så länge B gäller betyder följande.

1. B ger A
2. A ger inte B
2012-10-30, 18:41 #116
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y07:
att piratpartiet ska verka för att tobaksprodukter på sikt fasas ut och förbjuds.
Att man bör verka för att tobaksprodukter fasas ut känns riktigt, skadeverkningarna är för stora. Ett första steg vore att att EU stoppade stöd till tobaksodlare.
swwipts avatar
2012-10-30, 19:15 #117
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y01:
att Piratpartiet ska verka för att dagens tobaksprodukter ska vara fortsatt lagliga.
Att införa förbud mot kulturellt betingat beteende som i detta fall är ett kränkande av den fria viljan är inget politikerna och inte minst politikerna i EU skal avgöra. Rökning har en dokumenterad negativa effekt på hälsan, dock anser jag att detta beslut (att röka/snusa eller inte röka/snusa) ska ligga på ett individuellt plan, där varje människa i samhället har rätten (vid myndig ålder) att själv fatta beslutet efter eget övervägande. En förbudsstat är aldrig något som skal eftersträvas.
Ett förbrukande av tobak är skadligt, dock är det jag som ska taga ställning till detta och inte politikerna.
2012-10-30, 19:22 #118
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av L_Holmgren Visa inlägg
Jag gillar yrkande B03-Y07:
att piratpartiet ska verka för att tobaksprodukter på sikt fasas ut och förbjuds.
Att man bör verka för att tobaksprodukter fasas ut känns riktigt, skadeverkningarna är för stora. Ett första steg vore att att EU stoppade stöd till tobaksodlare.
Stoppat EU stöd till tobaksodlare tycker jag var en bra synpunkt. Men det kan vi inte yrka på det här mötet.
2012-10-30, 21:07 #119
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Piratpartiet skulle behöva ta en ordentlig diskussion om hur man ska förhålla sig till starkt beroendeframkallande och skadliga substanser så att vi får en mer genomtänkt och logiskt konsekvent drogpolitik.

Känns som det är mycket ryggmärgsreflexer som styr i dessa frågor vilket inte är bra.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson
troeds avatar
2012-10-30, 22:31 #120
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Piratpartiet skulle behöva ta en ordentlig diskussion om hur man ska förhålla sig till starkt beroendeframkallande och skadliga substanser så att vi får en mer genomtänkt och logiskt konsekvent drogpolitik.

Känns som det är mycket ryggmärgsreflexer som styr i dessa frågor vilket inte är bra.
Jag ser fram emot den debatten

http://www.sydsvenskan.se/sverige/sp...e-omhandertas/
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-31, 20:36 #121
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y07:
att piratpartiet ska verka för att tobaksprodukter på sikt fasas ut och förbjuds.
Om jag inte missminner mig så finns det redan förbudspartier, om det var Folkpartiet eller Centerpartiet eller både och.

Piratpartiet som ett frihetligt mittenparti borde inte framstå som ett förbudsparti. Lyft fram positiva saker istället inom områden där det finns förbättringsmöjligheter och där övriga partier suger.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, troed
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-31, 20:38 #122
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y11:
att piratpartiet verkar för att EU i all lagstiftning om tobaksvaror särskiljer mellan cigaretter, cigarrer, piptobak rulltobak, tuggtobak, luktsnus, våtsnus och alla andra eventuella sorter.
Nej, mindre byråkrati istället för mer!
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-31, 20:40 #123
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y18:
att Piratpartiet skall verka för ett generellt förbud för rökning inomhus i offentliga byggnader samt gemensamma utrymmen i bostäder och lokaler öppna för allmänheten.
Det finns redan ett generellt förbud mot rökning inomhus.
Megitts avatar
2012-10-31, 21:04 #124
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B03-Y11:
att piratpartiet verkar för att EU i all lagstiftning om tobaksvaror särskiljer mellan cigaretter, cigarrer, piptobak rulltobak, tuggtobak, luktsnus, våtsnus och alla andra eventuella sorter.
Nej, mindre byråkrati istället för mer!
På vilket sätt skulle detta innebära mer byråkrati?
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-31, 21:12 #125
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
På vilket sätt skulle detta innebära mer byråkrati?
Genom att i lag särskilja på alla eventuella tobaksprodukter så är det byråkrati utan dess like.
JPAndersons avatar
2012-10-31, 23:07 #126
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y18:
att Piratpartiet skall verka för ett generellt förbud för rökning inomhus i offentliga byggnader samt gemensamma utrymmen i bostäder och lokaler öppna för allmänheten.
Detta är i praktiken redan genomfört, varför slå in vidöppna dörrar?

Avslag.
JPAndersons avatar
2012-10-31, 23:10 #127
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y15:
att punktbeskattningen på cigaretter skall täcka dom ökade kostnader som cigarettrökning orsakar sjukvården och samhället.
Nästan två tredjedelar av kostnaden för ett cigarettpaket är idag skatt, det räcker.

Avslag.
2012-11-01, 03:19 #128
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y07:
att piratpartiet ska verka för att tobaksprodukter på sikt fasas ut och förbjuds.
Staten ska inte bestämma om man får röka eller inte.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Henrik Brändéns avatar
2012-11-01, 08:49 #129
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B03-Y15:
att punktbeskattningen på cigaretter skall täcka dom ökade kostnader som cigarettrökning orsakar sjukvården och samhället.
Nästan två tredjedelar av kostnaden för ett cigarettpaket är idag skatt, det räcker.
Avslag.
Det räcker inte på långa vägar för att täcka de sjukvårdskostnader som orsakas av rökning. Men den ligger nog rätt "lagom" för att det å ena sidan ska vara avskräckande dyrt att börja röka, men å andra sidan inte tvinga alla hederliga människor om har svårt att sluta in i allvarliga sociala och ekonomiska problem.
Megitts avatar
2012-11-01, 09:29 #130
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Det räcker inte på långa vägar för att täcka de sjukvårdskostnader som orsakas av rökning. Men den ligger nog rätt "lagom" för att det å ena sidan ska vara avskräckande dyrt att börja röka, men å andra sidan inte tvinga alla hederliga människor om har svårt att sluta in i allvarliga sociala och ekonomiska problem.
Snarare rätt lagom för att inte leda till alltför mycket smuggling och organiserad brottslighet, därför avslag.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
RikMatts
2012-11-01, 11:36 #131
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y15:
att punktbeskattningen på cigaretter skall täcka dom ökade kostnader som cigarettrökning orsakar sjukvården och samhället.
Jag tycker att det har kommit övertygande motargument i diskussionen och kommer därför rösta avslag på mitt yrkande, fastän jag tycker att det borde fungera som yrkandet säger egentligen.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-11-01, 11:56 #132
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y15:
att punktbeskattningen på cigaretter skall täcka dom ökade kostnader som cigarettrökning orsakar sjukvården och samhället.
Ett: Gör den det, alltså punktbeskattningen täcker de kostnader som rökningen orsakar. Alltså inte ökade kostnader.

Två: För dyra cigaretter leder till en marknad vid sidan om den "lagliga".
2012-11-01, 12:16 #133
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Tobaksrelaterade frågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Gör den det, alltså punktbeskattningen täcker de kostnader som rökningen orsakar. Alltså inte ökade kostnader.
Det påståendet går helt emot vad som presenterats tidigare i tråden.
2012-11-01, 13:14 #134
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y02:
att Piratpartiet ska verka för att smaksättningsregleringar för tobaksvaror stoppas eller avskaffas.
Snus är en drog. Det är dock en drog som bara påverkar användaren och då är det upp till en själv om man vill droga snus eller ej. Det är inte upp till staten att avgöra.
2012-11-01, 13:20 #135
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y07:
att piratpartiet ska verka för att tobaksprodukter på sikt fasas ut och förbjuds.
Så länge brukaren använder det i en avskild miljö där bara han eller hon kan påverkas anser jag att det är en demokratisk frihet att bruka droger så länge man inte kräver av samhället extra resurser.
LoveMees avatar
2012-11-02, 00:37 #136
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B03-Y07:
att piratpartiet ska verka för att tobaksprodukter på sikt fasas ut och förbjuds.
Jag trodde vi stod för frihet i det här partiet. Vet icke tobaksanvändare som tagit avstånd från astma och allergi förbundet för att de driver frågan att all tobak ska förbjudas.
Och då är de ändå lite "mildare" det ska vara förbjudas för dem född på 2000talet...


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, JPAnderson
2012-11-11, 14:23 #137
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B03-Y12:
att piratpartiet verkar för att subsidiaritetsprincipen ska råda vid snuslagstiftning, dvs länder där snus är tillåtet ska själva få lagstifta kring snus utan inblandning av EU.
håller med.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com