Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Proposition P16: Sakpolitik: Om läromedel och arbetsmaterial i skolan

Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden
Den moderna informationstekniken öppnar stora möjligheter att ge både lärare och elever tillgång till ett mycket mer varierat utbud av läromedel och faktamaterial än tidigare. Men när betydelsen av ekonomisk upphovsrätt vittrar sönder kan vi inte längre lita på att de nödvändiga läromedlen kommer att tas fram på samma sätt som tidigare.
Partiet beslöt på vårmötet 2012 att anta ställningstagandet:
  1. Donationer till öppna samhällsnyttiga kunskapsaggregerande initiativ på kommunal, nationell och internationell nivå.
Styrelsen tycker att vi ska utveckla denna politik med en handfull ytterligare ställningstaganden.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P16-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Alla elever och lärare på alla stadier i skolan ska ha tillgång till såväl datorer med internetuppkoppling som papper, skrivmaterial och välsorterade bemannade bibliotek."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P16-Y06 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Av: styrelsen Yrkande P16-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Föreläsningar, genomgångar och andra liknande undervisningsmoment bör i högre utsträckning filmas och göras tillgängliga för alla intresserade."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P16-Y03 (Propositionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "När betydelsen av ekonomisk upphovsrätt minskar måste det offentligt finansierade utbildningssystemet ta ansvar för att det tas fram nödvändiga läromedel av tillräcklig kvalitet som fritt kan användas och vidareutvecklas i hela utbildningssystemet, oavsett huvudman. Det kan t ex ske genom att lärare som utvecklar fria läromedel ges minskad undervisningsskyldighet. Kollaborativa insatser för att producera material som används av skolorna ska få samhällets stöd."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P16-Y04 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Läromedel som det offentligt finansierade skolsystemet beställer eller köper in ska ha öppna licenser, så att de kan bearbetas och vidareutvecklas av de lärare som använder materialet, och enkelt och kostnadsfritt göras tillgängligt elektroniskt för alla lärare, elever och andra intresserade."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P16-Y05 (Propositionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "År 2025 ska alla läromedel i skolan vara fritt tillgängliga med öppna licenser, liksom basläromedlen på alla universitets- och högskolekurser."

Se resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Av: AndersLindbäck Yrkande P16-Y07 (Tilläggsyrkande på propositionen) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att piratpartiet bör driva att staten uppmuntrar lärare att tillsammans utforma och skriva nya öppna läroböcker inom sina ämnesområden.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarHuvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 15:39 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P16-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Alla elever och lärare på alla stadier i skolan ska ha tillgång till såväl datorer med internetuppkoppling som papper, skrivmaterial och välsorterade bibliotek."
Vi går mot elektroniska böcker - så varför kräva bemanning av en webbtjänst ?
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 15:41 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P16-Y07:
att piratpartiet bör driva att staten uppmuntrar lärare att tillsammans utforma och skriva nya öppna läroböcker inom sina ämnesområden.
Självklart så bör staten uppmuntra tillkomsten av fler öppna böcker.
2012-10-03, 20:03 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P16-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Alla elever och lärare på alla stadier i skolan ska ha tillgång till såväl datorer med internetuppkoppling som papper, skrivmaterial och välsorterade bibliotek."
Jag ser biblioteket som en fysisk plats som eleverna kan gå till för att "söka kunskap" eller jaga skönlitteratur. Där kan det ingå att elever loggar in online och söker efter digitala böcker. Men hur ska ett barn/ungdom kunna hitta bra böcker av "allt som finns". En engagerad bibliotekarie kan hjälpa elever med hur de kan söka på bästa sätt, de kan tipsa om böcker, om klassiker, om författare, om genrer som elever kanske aldrig hittat i en "topplista". En plats där elever kan öva sig på att "vara tysta" på att njuta/uppskatta ett lugn där det finns en vuxen att be om hjälp som bryr sig.
2012-10-03, 20:08 #5
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P16-Y07:
att piratpartiet bör driva att staten uppmuntrar lärare att tillsammans utforma och skriva nya öppna läroböcker inom sina ämnesområden.
Då kommer vi förbi/runt alla "säljtrick" och "det har vi alltid använt" som tycks väldigt vanligt i alla de skolor jag besökt/jobbat på/varit vikarie hos.
"Fel i facit" och andra onödiga missar kommer mycket snabbare att kunna uppdateras.
Anna Trobergs avatar
2012-10-11, 07:41 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P16-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Alla elever och lärare på alla stadier i skolan ska ha tillgång till såväl datorer med internetuppkoppling som papper, skrivmaterial och välsorterade bibliotek."
En bibliotekarie är inte bara någon som ställer tillbaka böcker i bokhyllan. De är välutbildade människors som har till uppgift att guida folk genom informationsflöden. I dag, när vi har ett större informationsflöde än någonsin, behövs bibliotekarier också mer än någonsin. Kanske allra mest i skolbiblioteken.
2012-10-13, 20:41 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P16-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Läromedel som det offentligt finansierade skolsystemet beställer eller köper in ska ha öppna licenser, så att de kan bearbetas och vidareutvecklas av de lärare som använder materialet, och enkelt och kostnadsfritt göras tillgängligt elektroniskt för alla lärare, elever och andra intresserade."
Det går inte, eftersom det inte alltid finns likvärdiga öppna läromedel. Det är viktigare att läromedlen är högkvalitativa än öppna.
2012-10-13, 20:42 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P16-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "År 2025 ska alla läromedel i skolan vara fritt tillgängliga med öppna licenser, liksom basläromedlen på alla universitets- och högskolekurser."
Att skapa öppna läromedel är viktigt, men jag tror inte det är realistiskt att en så stor förändring ska ske på 13 år.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-13, 21:00 #9
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 16: Sakpolitik: Om läromedel och arbetsmaterial i skolan -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Troberg Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P16-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Alla elever och lärare på alla stadier i skolan ska ha tillgång till såväl datorer med internetuppkoppling som papper, skrivmaterial och välsorterade bibliotek."
En bibliotekarie är inte bara någon som ställer tillbaka böcker i bokhyllan. De är välutbildade människors som har till uppgift att guida folk genom informationsflöden. I dag, när vi har ett större informationsflöde än någonsin, behövs bibliotekarier också mer än någonsin. Kanske allra mest i skolbiblioteken.
Du tänker dig skolbiblioteket som en fysisk plats. I framtiden kommer skolbiblioteket vara en webbplats.
Ravennas avatar
2012-10-15, 18:06 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P16-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Alla elever och lärare på alla stadier i skolan ska ha tillgång till såväl datorer med internetuppkoppling som papper, skrivmaterial och välsorterade bemannade bibliotek."
Jag vill inte påtvinga skolorna att tillhandahålla "välsorterade bemannade bibliotek". Om man inte räknar in distansbibblor förstås!

Tänk på att yrkandet ska fungera även för ett lågstadium med 7 elever som håller till 15,5 mil utanför Bastuträsk.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-15, 18:54 #11
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 16: Sakpolitik: Om läromedel och arbetsmaterial i skolan -
Citat:
Ursprungligen postat av Ravenna Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P16-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Alla elever och lärare på alla stadier i skolan ska ha tillgång till såväl datorer med internetuppkoppling som papper, skrivmaterial och välsorterade bemannade bibliotek."
Jag vill inte påtvinga skolorna att tillhandahålla "välsorterade bemannade bibliotek". Om man inte räknar in distansbibblor förstås!

Tänk på att yrkandet ska fungera även för ett lågstadium med 7 elever som håller till 15,5 mil utanför Bastuträsk.
Rimligtvis bör alla skolbarn ha tillgång till litteratur och någon som kan visa dem runt litteraturen - med andra ord ett bemannat bibliotek. Speciellt under lågstadiet, då många upptäcker sin första kärlek till böcker, och då denna kärlek måste låta frodas. Om det finns skolor som inte redan har det bör de införskaffa detta snarast.
2012-10-18, 20:55 #12
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P16-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "När betydelsen av ekonomisk upphovsrätt minskar måste det offentligt finansierade utbildningssystemet ta ansvar för att det tas fram nödvändiga läromedel av tillräcklig kvalitet som fritt kan användas och vidareutvecklas i hela utbildningssystemet, oavsett huvudman. Det kan t ex ske genom att lärare som utvecklar fria läromedel ges minskad undervisningsskyldighet. Kollaborativa insatser för att producera material som används av skolorna ska få samhällets stöd."
Öppna, offentliga och kollaborativa projekt bör vara normen för all studieliteratur.
2012-10-18, 20:57 #13
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P16-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Läromedel som det offentligt finansierade skolsystemet beställer eller köper in ska ha öppna licenser, så att de kan bearbetas och vidareutvecklas av de lärare som använder materialet, och enkelt och kostnadsfritt göras tillgängligt elektroniskt för alla lärare, elever och andra intresserade."
Även om problem finns med att producera eller hitta dessa läromedel är principen den som borde hållas fast vid. Bifall.
2012-10-24, 13:44 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P16-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Alla elever och lärare på alla stadier i skolan ska ha tillgång till såväl datorer med internetuppkoppling som papper, skrivmaterial och välsorterade bibliotek."
Bibliotekarier hjälper till med att söka, välja och sortera i informationsflödet, det behövs även när böckerna är digitaliserade.
2012-10-24, 13:57 #15
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P16-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Läromedel som det offentligt finansierade skolsystemet beställer eller köper in ska ha öppna licenser, så att de kan bearbetas och vidareutvecklas av de lärare som använder materialet, och enkelt och kostnadsfritt göras tillgängligt elektroniskt för alla lärare, elever och andra intresserade."
Som målsättning är detta ok.
2012-10-24, 13:58 #16
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P16-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "År 2025 ska alla läromedel i skolan vara fritt tillgängliga med öppna licenser, liksom basläromedlen på alla universitets- och högskolekurser."
Orealistiskt, men ok som målsättning.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-28, 22:15 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P16-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Alla elever och lärare på alla stadier i skolan ska ha tillgång till såväl datorer med internetuppkoppling som papper, skrivmaterial och välsorterade bemannade bibliotek."
Starkt ökande kostnader om alla skolor måste ha bibliotek och bibliotekarier.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-28, 22:16 #18
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P16-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Alla elever och lärare på alla stadier i skolan ska ha tillgång till såväl datorer med internetuppkoppling som papper, skrivmaterial och välsorterade bibliotek."
Vi kan inte tvinga små skolor att anställa bibliotekarier. Normalt tillhandahåller kommunen bibliotek och bibliotekarier - inte skolorna.
2012-11-01, 13:33 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P16-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "År 2025 ska alla läromedel i skolan vara fritt tillgängliga med öppna licenser, liksom basläromedlen på alla universitets- och högskolekurser."
Orealistiskt krav. Tyvärr är yrkandet inte formulerat som en målsättning.
Henrik Brändéns avatar
2012-11-01, 15:41 #20
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 16: Sakpolitik: Om läromedel och arbetsmaterial i skolan -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P16-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "År 2025 ska alla läromedel i skolan vara fritt tillgängliga med öppna licenser, liksom basläromedlen på alla universitets- och högskolekurser."
Orealistiskt krav. Tyvärr är yrkandet inte formulerat som en målsättning.
Inte alls orealistiskt. Det är bara för staten att tydligt tala om att kravet kommer att vara sådant, så får skol- och förlagssystemen anpassa sig. Förlagen kan då antingen lägga om sin affärsmodell och börja sälja det skolorna måste köpa. Eller så kan skolor gå ihop och köpa upp text och design av nödvändiga läromedel direkt från författare och formgivare. Eller ge sina lärare arbetstid att producera sådana själva åt dem.
henrik_sundstroms avatar
2012-11-01, 18:27 #21
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P16-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Alla elever och lärare på alla stadier i skolan ska ha tillgång till såväl datorer med internetuppkoppling som papper, skrivmaterial och välsorterade bemannade bibliotek."
"Tillgång till" är tillräckligt diffust för att kunna rösta ja på.
2012-11-07, 18:48 #22
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P16-Y07:
att piratpartiet bör driva att staten uppmuntrar lärare att tillsammans utforma och skriva nya öppna läroböcker inom sina ämnesområden.
Att uppmuntra till samarbete och att på något sätt, utnyttja, spara och sprida den samlade erfarenheter t.ex. pedagogik som finns i skolan kan jag inte finna negativt. Satsningar på en internet-infrastruktur som tillhandahåller detta skulle jag se som eftersträvansvärt likväl.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com