Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Proposition P19: Sakpolitik: Om livskvalitet, ekonomisk utveckling och nya jobb

Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden
Arbete och kamp mot arbetslöshet har alltid spelat en central roll i den politiska debatten i Sverige, och styrelsen anser det vara viktigt att Piratpartiet har meningsfulla saker att säga i dessa frågor i den kommande valrörelsen. Detta är lyckligtvis relativt lätt, då en politik för fritt flöde av kunskap och information, för satsningar på utbildning och forskning och för ett för ett utbildningssystem där elever och studenter lär sig tänka själva och testa sina idéer också är en politik för innovation, fortsatt utveckling och därmed fler möjligheter till nya jobb.

Viktigt i sammanhanget är att välstånd och livskvalitet för oss i PP både handlar om materiella värden (mat, bostad, kläder, datorer, andra prylar) och icke-materiella värden (som fritid, möjlighet till resor, tillgång till natur och miljö mm). Vi accepterar därför varken en politik med ett ensidigt fokus på den typ av tillväxt som idag mäts i BNP och pengar, eller en föreställning om att materiell produktion skulle vara ovidkommande för människors livskvalitet.

En politik för utbildning, forskning och ett fritt flöde av kunskap och innovationer skapar inte bara tillväxt och arbete i några små högteknologiska branscher, utan en utveckling som kommer hela samhället och alla människors livskvalitet till del: Många innovationer effektiviserar produktionen av prylar, och frigör därmed arbetstid, som kan användas både till mer fritid, oavlönat nyttigt arbete och för att ta bättre hand om varandra. Andra innovationer minskar miljöbelastning och åtgång av råvaror. Innovationsdriven tillväxt ger mer utrymme för vård, omsorg och utbildning, och ökad efterfrågan på många varor och tjänster.

En politik för kunskap och innovation förbättrar därför möjligheterna till arbete och en god livskvalitet inte bara för dem som arbetar i högteknologiska branscher, utan för alla.

Styrelsen föreslår därför ett antal ställningstaganden för att fixera partiets syn på sambanden mellan våra krav i andra politikområden, innovationer, livskvalitet och nya jobb.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P19-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    7 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Den snabba tekniska utvecklingen leder inte bara till högre materiellt välstånd, utan också till ökade möjligheter att förverkliga icke-materiella värden: Lönearbetets roll kan förväntas minska i människornas liv, och samhället måste förbereda sig och anpassa sina system inför en situation med minskad arbetstid och arbetsdelning."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P19-Y10 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande P19-Y14 (Bortröstad)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande P19-Y20 (Bortröstad)
Av: RikMatts


Av: styrelsen Yrkande P19-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Samhällets strukturer måste anpassas för att ta hänsyn till de värden som skapas av människors frivilliga, oavlönade samarbeten i civilsamhället."

Se resultat från tidigare voteringarAv: Tommten Yrkande P19-Y15 (Motyrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet för att främja ekonomisk utveckling, välstånd och nya jobb inom kunskap, innovation, design och kreativitet, anser att information och kunskap ska kunna strömma så fritt som möjligt mellan olika aktörer utan att hämmas av immaterialrättsliga barriärer.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P19-Y03 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Av: Tommten Yrkande P19-Y16 (Motyrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet för att främja en fortsatt god ekonomisk utveckling, anser att utbildningar ska träna människor att tänka fritt, våga testa sina idéer och fördomsfritt kunna kombinera olika element och tankar.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P19-Y04 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Av: Tommten Yrkande P19-Y17 (Motyrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet, för att främja ekonomisk utveckling, högre levnadsstandard och nya jobb, anser att mer resurser ska tillsättas till fri, förusättningslös forskning i områden där den praktiska nyttan med forskningen inte lätt kan förutsägas, och i forskning på teknik och medicin där det är lätt att inse nyttan med forskningen.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P19-Y05 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen
Tillbakadraget yrkande P19-Y12 (Tillbakadraget)
Av: Tommten


Av: styrelsen Yrkande P19-Y06 (Propositionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "En dynamisk, kunskapsbaserad ekonomi förutsätter en god digital infrastruktur, där bredband är en lika naturlig basservice till fastigheter som vatten och el"

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P19-Y18 (Bortröstad)
Av: Tommten


Tillbakadraget yrkande P19-Y07 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Av: styrelsen Yrkande P19-Y08 (Propositionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Tillväxt och utveckling i kunskaps- och innovationsintensiva branscher ökar aktiviteten i ekonomin och ger därmed fler arbetstillfällen och mer skatteinkomster."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P19-Y13 (Bortröstad)
Av: Tommten


Av: styrelsen Yrkande P19-Y09 (Propositionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Det är viktigt att alla yrkeskategorier, oavsett utbildningsnivå, får fortbildning och kompetensutveckling."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P19-Y11 (Jämkad med yrkande P19-Y19)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande P19-Y19 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 16:18 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P19-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Den snabba tekniska utvecklingen leder inte bara till högre materiellt välstånd, utan också till ökade möjligheter att förverkliga icke-materiella värden: Lönearbetets roll kan förväntas minska i människornas liv, och samhället måste förbereda sig och anpassa sina system inför en situation med minskad arbetstid och arbetsdelning."
att mötet antar ställningstagandet: "Den snabba tekniska utvecklingen leder inte bara till högre materiellt välstånd utan även till ny teknisk utveckling. Trots farhågor om att maskiner skall ta över människors jobb så har det inte skett i någon större omfattning - ny teknik har skapat nya jobb som fyllt upp behovet av arbetskraft. "
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 16:22 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P19-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "Den snabba tekniska utvecklingen leder inte bara till högre materiellt välstånd utan även till ny teknisk utveckling. Trots farhågor om att maskiner skall ta över människors jobb så har det inte skett i någon större omfattning - ny teknik har skapat nya jobb som fyllt upp behovet av arbetskraft.
Detta är verkligheten och har varit så under lång tid. Farhågorna om att folk skulle bli arbetslösa pga maskinerna har funnits undet lång tid - se bara på hur vävarbetarna slog sönder vävmaskinerna på 1800-talet för att de stal deras jobb. Eller hur upphovsrättsförespråkarna idag hävdar att om vi reformerar upphovsrätten enligt piratpartiet förslag så kommer ingen skapa ny musik.

Men verkligheten är att det alltid skapats nya jobb.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 16:26 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P19-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "Genom att skapa ett mer kunskaps-, innovations- och designvänligt klimat kan en större del av produktionen i Sverige ske ”högt upp” i förädlingskedjan, så att export av råvaror kan växlas mot export av högförädlade produkter."
Detta är USAs policy och därför som de använder sig av hårda tag mot intrång i patent och upphovsrätt. Vi bör undvika att ta ställning för detta i Piratpartiet - det är som att motsäga sig själva.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 16:31 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P19-Y11:
att att mötet antar ställningstagandet: "Det är viktigt att alla anställda får den fortbildning och kompetensutveckling de behöver för att utvecklas på sitt jobb antingen för att lära sig mer om hur de gör sitt jobb bra eller utvecklas mot att bli chefsmaterial."
Mera konkret vad för utbildning som behövs.
Nicholas Miless avatar
2012-10-03, 10:51 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P19-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Den snabba tekniska utvecklingen leder inte bara till högre materiellt välstånd, utan också till ökade möjligheter att förverkliga icke-materiella värden: Lönearbetets roll kan förväntas minska i människornas liv, och samhället måste förbereda sig och anpassa sina system inför en situation med minskad arbetstid och arbetsdelning."
Arbetsdelning är grunden till materiellt välstånd. Jag tycker inte Piratpartiet borde vara mot materiellt välstånd.
willenforts avatar
2012-10-03, 12:45 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P19-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Den snabba tekniska utvecklingen leder inte bara till högre materiellt välstånd, utan också till ökade möjligheter att förverkliga icke-materiella värden: Lönearbetets roll kan förväntas minska i människornas liv, och samhället måste förbereda sig och anpassa sina system inför en situation med minskad arbetstid och arbetsdelning."
Det finns massvis med saker som behövs göra, problemet är bara att nuvarande system gör arbetskraft för dyr. att då komma och säga att vi skall planera för att alla inte skall jobba är direkt felaktigt .
2012-10-04, 16:22 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P19-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Avgörande för en fortsatt god ekonomisk utveckling är en välutbildad befolkning som i skola och högre utbildning tränats i att tänka fritt, att fördomsfritt kombinera olika element och tankar och att våga testa sina idéer."
Innebär detta att vi inte ska släppa in analfabeter i landet?
Det är bättre att formulera yrkandet som att det är viktigt att den del av befolkningen som utbildas ska utbildas på detta sättet, istället för att befolkningen ska bestå av personer som utbildats på detta sättet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
2012-10-04, 21:16 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P19-Y12:
att att mötet antar ställningstagandet: "Ekonomisk utveckling, högre levnadsstandard och nya jobb främjas av mer resurser till fri, förutsättningslös forskning, både i områden där ingen eller liten praktisk nytta kan förutsägas, och i områden med lätt insedda tillämpningar som teknik och medicin."
"liten praktisk nytta med säkerhet" är en ordföljd som kan missuppfattas. Jag tog bort "med säkerhet".
2012-10-04, 21:21 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P19-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Den snabba tekniska utvecklingen leder inte bara till högre materiellt välstånd, utan också till ökade möjligheter att förverkliga icke-materiella värden: Lönearbetets roll kan förväntas minska i människornas liv, och samhället måste förbereda sig och anpassa sina system inför en situation med minskad arbetstid och arbetsdelning."
Varför ska mötet slå fast en verklighetsbeskrivning på det här sättet?
2012-10-04, 21:29 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P19-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "En dynamisk, kunskapsbaserad ekonomi förutsätter en god digital infrastruktur, där bredband är en lika naturlig basservice till fastigheter som vatten och el"
Det täcks väl redan av P07-Y01 och P07-Y02. Hur många gånger ska vi behöva slå fast samma sak egentligen?
2012-10-04, 21:34 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P19-Y13:
att att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet vill öka tillväxt och utveckling i kunskaps- och innovationsintensiva brancher för att öka aktiviteten i ekonomin, ge fler arbetstillfällen och mer skatteinkomster.
Formulerat som ett ställningstagande.
2012-10-04, 21:39 #13
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P19-Y14:
att att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet anser att samhället behöver anpassas för en situation med minskad arbetstid och arbetsdelning på grund av att lönearbetets roll kan förväntas minska.
Omformulerat som ett konkret ställningstagande istället för en verklighetsbeskrivning.
2012-10-04, 23:07 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P19-Y15:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet för att främja ekonomisk utveckling, välstånd och nya jobb inom kunskap, innovation, design och kreativitet, anser att information och kunskap ska kunna strömma så fritt som möjligt mellan olika aktörer utan att hämmas av immaterialrättsliga barriärer.
Omskrivet till ett konkret ställningstagande
2012-10-04, 23:16 #15
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P19-Y16:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet för att främja en fortsatt god ekonomisk utveckling, anser att utbildningar ska träna människor att tänka fritt, våga testa sina idéer och fördomsfritt kunna kombinera olika element och tankar.
Omformulerat yrkandet till ett konkret ställningstagande och tagit bort en formulering som kunde tolkas som att PP vill att befolkningen enbart ska få bestå av välutbildade personer.
2012-10-04, 23:29 #16
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P19-Y17:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet, för att främja ekonomisk utveckling, högre levnadsstandard och nya jobb, anser att mer resurser ska tillsättas till fri, förusättningslös forskning i områden där den praktiska nyttan med forskningen inte lätt kan förutsägas, och i forskning på teknik och medicin där det är lätt att inse nyttan med forskningen.
Omformulerat styrelsens yrkande till ett konkret ställningstagande.
2012-10-04, 23:30 #17
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P19-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: "Ekonomisk utveckling, högre levnadsstandard och nya jobb främjas av mer resurser till fri, förutsättningslös forskning, både i områden där ingen eller liten praktisk nytta kan förutsägas, och i områden med lätt insedda tillämpningar som teknik och medicin."
2012-10-04, 23:36 #18
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P19-Y18:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet anser att bredband ska anses vara en lika naturlig basservice till fastigheter som vatten och el
Omformulerat till ett konkret ställningstagande
2012-10-04, 23:38 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P19-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "Genom att skapa ett mer kunskaps-, innovations- och designvänligt klimat kan en större del av produktionen i Sverige ske ”högt upp” i förädlingskedjan, så att export av råvaror kan växlas mot export av högförädlade produkter."
Vad betyder det här flummiga yrkandet? Okonkret. Avslag.
Anna Trobergs avatar
2012-10-11, 08:05 #20
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P19-Y11:
att att mötet antar ställningstagandet: "Det är viktigt att alla anställda får den fortbildning och kompetensutveckling de behöver för att utvecklas på sitt jobb antingen för att lära sig mer om hur de gör sitt jobb bra eller utvecklas mot att bli chefsmaterial."
Det här blir lite konstigt. Yrkandet signalerar att fortbildning är för de som gör sitt jobb dåligt och att vara chef per definition är bra. Fortbildning är något alla kan ha nytta av, även om man gör sitt jobb bra. Att vara chef kan vara något bra, men det måste inte vara målet med all fortbildning.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-12, 13:12 #21
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P19-Y19:
att mötet antar ställningstagandet: "Det är viktigt att alla anställda får den fortbildning och kompetensutveckling de behöver för att utvecklas i sitt jobb och fortsatta karriär.
Mindre exempel mera konkret.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-12, 13:13 #22
Inte uppkopplad
Jag Jämkat bort mitt yrkande P19-Y11 till fördel för P19-Y19.

Mitt bortjämkade P19-Y11:
att mötet antar ställningstagandet: "Det är viktigt att alla anställda får den fortbildning och kompetensutveckling de behöver för att utvecklas på sitt jobb antingen för att lära sig mer om hur de gör sitt jobb bra eller utvecklas mot att bli chefsmaterial."


P19-Y19, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet: "Det är viktigt att alla anställda får den fortbildning och kompetensutveckling de behöver för att utvecklas i sitt jobb och fortsatta karriär.
RikMattss avatar
2012-10-14, 20:58 #23
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P19-Y20:
att mötet antar ställningstagandet: "Det kan inte uteslutas att det mänskliga utnyttjandet av jordens resurser börjar närma sig en vändpunkt så att ett ständigt ökat materiellt välstånd inte längre är självklart. Samhället bör därför vara öppet för och förbereda sig tekniskt och socialt för möjligheten att trots en fortsatt teknisk utveckling i framtiden ha ett mindre totalt välstånd att fördela"
Jag tänker förstås på "peak oil och alla andra "peaks" som kräver tekniker för betydligt bättre energiutnyttjande och sociala mekanismer för att fördela bördorna av ett minskat välstånd på ett socialt och mänskligt sätt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
Henrik Brändéns avatar
2012-10-17, 07:16 #24
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P19-Y17:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet, för att främja ekonomisk utveckling, högre levnadsstandard och nya jobb, anser att mer resurser ska tillsättas till fri, förusättningslös forskning i områden där den praktiska nyttan med forskningen inte lätt kan förutsägas, och i forskning på teknik och medicin där det är lätt att inse nyttan med forskningen.
Bättre än Y05!
Henrik Brändéns avatar
2012-10-17, 07:16 #25
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P19-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Ekonomisk utveckling, högre levnadsstandard och nya jobb främjas av mer resurser till fri, förutsättningslös forskning, både i områden där ingen eller liten praktisk nytta med säkerhet kan förutsägas, och i områden med lätt insedda tillämpningar som teknik och medicin."
Y017 är bättre.
2012-10-17, 07:38 #26
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P19-Y17:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet, för att främja ekonomisk utveckling, högre levnadsstandard och nya jobb, anser att mer resurser ska tillsättas till fri, förusättningslös forskning i områden där den praktiska nyttan med forskningen inte lätt kan förutsägas, och i forskning på teknik och medicin där det är lätt att inse nyttan med forskningen.
I det senaste Vetenskapens Värld tas lämpligt nog dagens forskningssituation upp. Politikerna har tydligen sedan 1980-talet gradvis sänkt anslagen som universiteten själva styr över för forskning. Med regeringens senaste utspel får universiteten ännu mindre att bestämma över. När forskarna ständigt måste söka nya anslag som passar politikerna så blir det inte lika mycket nytänkande.

Det här är helt rätt väg att gå! Låt forskarna forska!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Apis
willenforts avatar
2012-10-17, 09:37 #27
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P19-Y14:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet anser att samhället behöver anpassas för en situation med minskad arbetstid och arbetsdelning på grund av att lönearbetets roll kan förväntas minska.
Det finns otroligt mycket saker som fortfarande behöver förbätras i vårt samhälle och de flesta av dessa är saker som majoriteten av mäniskor inte skulle göra utan ersättning. Att i det läget påstå att lönearbetest betydelse skulle minska anser jag vara direkt felaktigt.
willenforts avatar
2012-10-17, 09:46 #28
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P19-Y20:
att mötet antar ställningstagandet: "Det kan inte uteslutas att det mänskliga utnyttjandet av jordens resurser börjar närma sig en vändpunkt så att ett ständigt ökat materiellt välstånd inte längre är självklart. Samhället bör därför vara öppet för och förbereda sig tekniskt och socialt för möjligheten att trots en fortsatt teknisk utveckling i framtiden ha ett mindre totalt välstånd att fördela"
Detta har påståts många många gånger innom historien. och det har varit fel alla andra gångerna. Som värst så blir det en tid av minskad ökning eller en mindre dipp medans vi hittar ersättare till de resurser som det blir ont om.

Piratpartiet skall vara en teknikpositivt parti så jag anser att det är helt fel att skriva in denna typen av negativ text. Den känns som om den hör hemma i ett MP dokument som hylalr återgång till 1700-talets jordbukssamhälle.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
AndersLindbäcks avatar
2012-10-18, 18:58 #29
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P19-Y20:
att mötet antar ställningstagandet: "Det kan inte uteslutas att det mänskliga utnyttjandet av jordens resurser börjar närma sig en vändpunkt så att ett ständigt ökat materiellt välstånd inte längre är självklart. Samhället bör därför vara öppet för och förbereda sig tekniskt och socialt för möjligheten att trots en fortsatt teknisk utveckling i framtiden ha ett mindre totalt välstånd att fördela"
Välstånd är inte bara materiella ting.
2012-10-24, 14:11 #30
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P19-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Den snabba tekniska utvecklingen leder inte bara till högre materiellt välstånd, utan också till ökade möjligheter att förverkliga icke-materiella värden: Lönearbetets roll kan förväntas minska i människornas liv, och samhället måste förbereda sig och anpassa sina system inför en situation med minskad arbetstid och arbetsdelning."
Vi lönearbetar för att kunna leva, inte tvärt om.
2012-10-24, 14:20 #31
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P19-Y20:
att mötet antar ställningstagandet: "Det kan inte uteslutas att det mänskliga utnyttjandet av jordens resurser börjar närma sig en vändpunkt så att ett ständigt ökat materiellt välstånd inte längre är självklart. Samhället bör därför vara öppet för och förbereda sig tekniskt och socialt för möjligheten att trots en fortsatt teknisk utveckling i framtiden ha ett mindre totalt välstånd att fördela"
Realism! Fler och fler kurvor tycks närma sig extrempunkter. Det blir inte ett absolut slut på något men priserna på många råvaror går upp samtidigt som jordens befolkning ökar. Klimatförändringar kommer förvärra problemen.
2012-10-24, 14:44 #32
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P19-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "Genom att skapa ett mer kunskaps-, innovations- och designvänligt klimat kan en större del av produktionen i Sverige ske ”högt upp” i förädlingskedjan, så att export av råvaror kan växlas mot export av högförädlade produkter."
Oklart vad som menas.
2012-10-29, 15:05 #33
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P19-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: "Det är viktigt att alla yrkeskategorier, oavsett utbildningsnivå, får fortbildning och kompetensutveckling."
Jag förstår inte riktigt varför Piratpartiet ska ha en åsikt om fortbildning och kompetensutveckling på alla arbetsplatser. På vilket sätt är det en fråga för ett politiskt parti?
Henrik Brändéns avatar
2012-10-29, 16:38 #34
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 19: Sakpolitik: Om livskvalitet, ekonomisk utveckling och nya jobb -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P19-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: "Det är viktigt att alla yrkeskategorier, oavsett utbildningsnivå, får fortbildning och kompetensutveckling."
Jag förstår inte riktigt varför Piratpartiet ska ha en åsikt om fortbildning och kompetensutveckling på alla arbetsplatser. På vilket sätt är det en fråga för ett politiskt parti?
Vi lever i ett samhälle, där kunskap och kompetens blir allt viktigare, både för att kunna utföra de arbetsuppgifter som med tiden tenderar att bli allt mer komplexa på en arbetsplats, och för att ha en chans att klara sig om man måste söka nytt jobb.

Samtidigt är fortbildning och kompetensutveckling idag extremt snedfördelad i arbetslivet, där människor med hög utbildning i botten ofta får veckor varje år på kurser och konferenser (på vackra platser med goda måltider), medan människor på mindre prestigefyllda arbetsplatser i bästa fall får nöja sig med någon enstaka eftermiddag om den nya kassaapparaten eller blankettsystemet (med en kopp kaffe och en torr kanelbulle).

Detta kan man driva på olika sätt. Dels genom att den offentliga sektorn föregår med gott exempel, t ex genom att låta även dem som städar sjukhusen och inte bara läkarna få ordentligt med relevant kompetensutveckling (och jag kan lova att det finns mycket att lära kring exempelvis smittskydd och sjukvård som kan hjälpa dem att göra sitt jobb effektivare och bättre ...). Dels genom att formulera krav eller ge ekonomisk stimulans för icke-offentliga arbetsgivare.
Rick Falkvinges avatar
2012-11-01, 10:22 #35
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P19-Y14:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet anser att samhället behöver anpassas för en situation med minskad arbetstid och arbetsdelning på grund av att lönearbetets roll kan förväntas minska.
Att skriva "samhället behöver anpassas för arbetsdelning" förutsätter att arbetsdelning över huvud taget är något positivt. Det är inte möjligt över huvud taget i de flesta tekniska och kreativa yrken.
2012-11-05, 20:06 #36
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P19-Y16:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet för att främja en fortsatt god ekonomisk utveckling, anser att utbildningar ska träna människor att tänka fritt, våga testa sina idéer och fördomsfritt kunna kombinera olika element och tankar.
För oprecist. Ska alla utbildningar göra detta?
2012-11-05, 20:08 #37
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P19-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "En dynamisk, kunskapsbaserad ekonomi förutsätter en god digital infrastruktur, där bredband är en lika naturlig basservice till fastigheter som vatten och el"
Tror inte ens inbitna nördar på allvar hävdar att internettillgång är av samma vikt som el och vatten.
Anton Nordenfurs avatar
2012-11-05, 21:55 #38
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 19: Sakpolitik: Om livskvalitet, ekonomisk utveckling och nya jobb -
Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P19-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "En dynamisk, kunskapsbaserad ekonomi förutsätter en god digital infrastruktur, där bredband är en lika naturlig basservice till fastigheter som vatten och el"
Tror inte ens inbitna nördar på allvar hävdar att internettillgång är av samma vikt som el och vatten.
Det påstår inte heller yrkandet. Det ska vara en lika naturlig basservice som det, det är inte nödvändigtvis lika viktigt som det.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com