Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Proposition P22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet

Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden
Arbetet spelar en viktig roll i de flesta vuxna människors liv. Det är därför av största vikt att alla människor blir respektfullt bemötta på arbetsplatsen.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P22-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Skydda och stärk rätten att avslöja missförhållanden på arbetsplatsen utan risk för repressalier och undersökningar om vem som lämnat ut information."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P22-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    4 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Ingen övervakning av anställdas privata elektroniska kommunikation ens om den sker över arbetsgivarens datorer eller uppkopplingar."

Se resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande P22-Y03 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen
Tillbakadraget yrkande P22-Y06 (Tillbakadraget)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande P22-Y07 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande P22-Y09 (Tillbakadraget)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande P22-Y10 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Tillbakadraget yrkande P22-Y04 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Av: styrelsen Yrkande P22-Y05 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Alla anställda ska behandlas lika och lika respektfullt av både arbetsgivare och arbetskamrater. Lika lön för lika krävande och ansvarsfyllda arbeten med samma kompetensnivå."

Se resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Av: Tommten Yrkande P22-Y08 (Tilläggsyrkande på propositionen) 10 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet anser att kameraövervakning i syfte att övervaka personalen på arbetsplatsen inte ska vara tillåten.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P22-Y11 (Bortröstad)
Av: Tommten


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 16:48 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Papperslösas möjligheter att hävda sina rättigheter mot arbetsgivare måste öka. Stöd till arbete av fackföreningar och andra organisationer att hävda papperslösas rätt till lön enligt kollektivavtal. Komplettera kollektivavtalen med lagstadgad minimilön."
Tack vare skattelagstiftningen så är den enda jobb en papperslös kan få svartjobb.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 16:50 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P22-Y06:
att att Piratpartiet skall säga nej till svartjobb.
För att få jobb krävs papper. De papperslösa kan inte få via jobb utan papper. Så den situation som här beskrivs i huvudyrkande kan inte uppkomma annat än att det är svartjobb.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 16:52 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Alla anställda ska behandlas lika och lika respektfullt av både arbetsgivare och arbetskamrater. Lika lön för lika krävande och ansvarsfyllda arbeten med samma kompetensnivå."
Detta säger tyvärr att duktiga anställda kan inte få högre lön.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 16:54 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P22-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "Papperslösas möjligheter att hävda sina rättigheter mot arbetsgivare måste öka. Stöd till arbete av fackföreningar och andra organisationer att hävda papperslösas rätt till lön enligt kollektivavtal. "
Vi låter arbetsmarknadens partner bestämma löneläget - kravet på minimilön leder till att många sommarjobb kan försvinna för de ger dåligt betalt.
Megitts avatar
2012-10-05, 01:48 #6
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P22-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Alla anställda ska behandlas lika och lika respektfullt av både arbetsgivare och arbetskamrater. Lika lön för lika krävande och ansvarsfyllda arbeten med samma kompetensnivå."
Detta säger tyvärr att duktiga anställda kan inte få högre lön.
Det är ju andra faktorer än duktighet som väger tyngre.
* Konjunkturen vid anställningstillfället, en nyanställd nyexad kan tjäna mer än en kollega som varit på samma plats i 20 år pga brist på folk vid anställningstillfället.
* Skicklighet i löneförhandling.
* Anställningstid

Nej tacka vet jag lika lön för lika arbete


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
2012-10-06, 00:06 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P22-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet anser att kameraövervakning i syfte att övervaka personalen på arbetsplatsen inte ska vara tillåten.
: Det är inte helt ovanligt tyvärr
Citat:
– Det finns exempel på chefer som sitter och realtidsbevakar sin personal på skärmar bakom utrymmen, säger Martine Syrjänen Stålberg, som är arbetsmiljöombudsman på Handelsanställdas förbund.
Hon berättar också att det har förekommit fall där kameraövervakningen har använts för att öva påtryckningar på personer man vill göra sig av med.
– Det har också hänt att man övervakat anställda som man sedan trakasserat eller på olika sätt förföljt, säger Martine Syrjänen Stålberg vid Handelsanställdas förbund.
2012-10-08, 16:26 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P22-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: "Papperslösas möjligheter att hävda sina rättigheter mot arbetsgivare måste öka. Stöd till arbete av fackföreningar och andra organisationer att hävda papperslösas rätt till lön enligt kollektivavtal. Komplettera kollektivavtalen med lagstadgad maximiinkomst."
Minimilön? Jag kontrar med en lagstadgad Maximiinkomst! Det skulle nog väldigt många i Sverige jubla över. Slut på hutlösa bonusar, fallskärmar och miljonlöner!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Megitt
Henrik Brändéns avatar
2012-10-10, 23:51 #9
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P22-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Alla anställda ska behandlas lika och lika respektfullt av både arbetsgivare och arbetskamrater. Lika lön för lika krävande och ansvarsfyllda arbeten med samma kompetensnivå."
Detta säger tyvärr att duktiga anställda kan inte få högre lön.
Nej, det medger att en anställd som utför arbetet på en högre kompetensnivå - dvs är duktigare - kan få högre lön!
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-12, 14:30 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y06:
att att Piratpartiet skall säga nej till svartjobb.
Svartjobb är olagligt behöver inte säga nej till. Nog för att breddningsreflexen pumpar på högtryck så är det inte alltid lämpligt att säga bu eller bä för allt man kan hitta.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-12, 14:44 #11
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P22-Y06:
att att Piratpartiet skall säga nej till svartjobb.
Svartjobb är olagligt behöver inte säga nej till. Nog för att breddningsreflexen pumpar på högtryck så är det inte alltid lämpligt att säga bu eller bä för allt man kan hitta.
Säg det till styrelsen. De föreslår utvidgade rättigheter till svartjobbare dvs personer utan papper. Har man inte papper så kan man idag inte få ett vitt jobb för dessa jobb kräver att man till skatteverket ger personuppgifter papperlösa inte har.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-12, 14:48 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P22-Y10:
att mötet talar om för styrelsen att man som företagare begår ett brott om man anställer en papperlös och att den frågan måste lösas innan man kan lägga förslag om att papperslösa rättighet mot de kriminella företag som anställer dem skall öka för de kriminella företagen kommer knappast bry sig om dessa lagarna då de inte bryr sig om andra lagar.
Verkligenheten ser annorlunda ut än vad styrelsen känner till.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Megitt
AndersLindbäcks avatar
2012-10-12, 14:49 #13
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P22-Y06:
att Piratpartiet skall säga nej till svartjobb.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-12, 15:14 #14
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P22-Y10:
att mötet talar om för styrelsen att man som företagare begår ett brott om man anställer en papperlös och att den frågan måste lösas innan man kan lägga förslag om att papperslösa rättighet mot de kriminella företag som anställer dem skall öka för de kriminella företagen kommer knappast bry sig om dessa lagarna då de inte bryr sig om andra lagar.
Verkligenheten ser annorlunda ut än vad styrelsen känner till.
Kriminella har också rättigheter, så det finns ingenting alls fel i att försöka skydda detta. Dessutom finns det gott om kriminella som bryr sig om lagen i vissa hänseenden men inte andra - jag bryter mot upphovsrättslagen på daglig basis, det betyder inte att jag struntar i andra lagar.

(talar för mig själv och inte som del av styrelsen)
AndersLindbäcks avatar
2012-10-14, 14:43 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "Papperslösas möjligheter att hävda sina rättigheter mot arbetsgivare måste öka. Stöd till arbete av fackföreningar och andra organisationer att hävda papperslösas rätt till lön enligt kollektivavtal. "
Det vore dumt att partiet väljer att införa detta som då uppmuntrar till kriminella handlingar. Det faktum att jag skrivit yrkande förändrar inte det faktum att jag inte gillar det - men det är bättre än styrelsens yrkande i frågan. Skulle hellre se att man tog tag i frågan om det är lagligt att anställa en papperlös.
2012-10-14, 15:23 #16
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P22-Y11:
att kollektivavtalen ska kompleteras med en lagstadgad minimilön och en lagstadgad maximiinkomst.
En lagstadgad maximiinkomst skulle nog väldigt många i Sverige jubla över! Slut på hutlösa bonusar, fallskärmar och mångmiljonlöner!
2012-10-14, 15:23 #17
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P22-Y09:
mötet antar ställningstagandet: "Papperslösas möjligheter att hävda sina rättigheter mot arbetsgivare måste öka. Stöd till arbete av fackföreningar och andra organisationer att hävda papperslösas rätt till lön enligt kollektivavtal. Komplettera kollektivavtalen med lagstadgad maximiinkomst."
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-10-14, 21:54 #18
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Papperslösas möjligheter att hävda sina rättigheter mot arbetsgivare måste öka. Stöd till arbete av fackföreningar och andra organisationer att hävda papperslösas rätt till lön enligt kollektivavtal. Komplettera kollektivavtalen med lagstadgad minimilön."
Minimilön - nej tack.
2012-10-17, 06:34 #19
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet -
Några klipp som kan vara intressanta.

LO presenterar avtalskrav
Citat:
LO:s 14 förbund presenterar sina samordnande yrkanden inför 2013 års avtalsrörelse och förslag till en ny gränsöverskridande modell för lönebildning. Med Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande, Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare, Annelie Nordström, Kommunals ordförande och Anders Ferbe, IF Metalls ordförande.
LO - 1900-talet och ett nytt millennium, del 1
LO - 1900-talet och ett nytt millennium, del 2
Citat:
Om1990-talskrisens effekter för ekonomi, arbetsmarknad, politik och samhälle. Med bland andra Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO, Wanja Lundby-Wedin, f.d. ordförande LO och Sture Nordh, f.d. ordförande TCO. Arrangerat av LO. Inspelat 11/10.
2012-10-18, 20:48 #20
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Killar som börjar jobba på förskola och tjejer som får jobb på brandstationer ska känna sig välkomna, och inte mötas av kommentarer, jargonger, miljöer och strukturer som utestänger eller alienerar dem på grund av sitt kön."
Män och kvinnor har olika fysiska och kulturella förutsättningar, och därav ofta skillnader i personlighet. På grund av detta har de olika förmåga att utföra vissa arbeten, och därför kommer miljöer, strukturer och jargong att alltid kvarstå som problem. Jag anser därför att detta förslag är orealistiskt, och rentav skadligt i vissa sammanhang.

Idén är bra, men kan inte utföras så länge de kulturella och fysiska skillnaderna mellan könen kvarstår.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-19, 07:35 #21
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet -
Citat:
Ursprungligen postat av Jheral Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P22-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Killar som börjar jobba på förskola och tjejer som får jobb på brandstationer ska känna sig välkomna, och inte mötas av kommentarer, jargonger, miljöer och strukturer som utestänger eller alienerar dem på grund av sitt kön."
Män och kvinnor har olika fysiska och kulturella förutsättningar, och därav ofta skillnader i personlighet. På grund av detta har de olika förmåga att utföra vissa arbeten, och därför kommer miljöer, strukturer och jargong att alltid kvarstå som problem. Jag anser därför att detta förslag är orealistiskt, och rentav skadligt i vissa sammanhang.

Idén är bra, men kan inte utföras så länge de kulturella och fysiska skillnaderna mellan könen kvarstår.
Det går visst. På arbetsplatser som domineras av oss killar kan vi t ex se till att inte sätta upp bilder på lättklädda tjejer på väggarna, spara bedömningar av tjejers utseende och bystomfång till situationer utanför arbetsplatsen, och rensa ut könsord och sexskämt ur jargongen. Att det är möjligt att förändra i den riktningen visas av att det faktiskt sedan länge är gjort på många arbetsplatser. Men tyvärr inte överallt.
2012-10-19, 08:14 #22
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Det går visst. På arbetsplatser som domineras av oss killar kan vi t ex se till att inte sätta upp bilder på lättklädda tjejer på väggarna, spara bedömningar av tjejers utseende och bystomfång till situationer utanför arbetsplatsen, och rensa ut könsord och sexskämt ur jargongen. Att det är möjligt att förändra i den riktningen visas av att det faktiskt sedan länge är gjort på många arbetsplatser. Men tyvärr inte överallt.
På det sättet går det självklart justera, och den sortens arbetsplatskultur skulle nog de flesta gärna slippa.

Men jag har ändå en känsla att det på många arbetsplatser ställs nödvändiga krav (som i exemplet brandstationer - brandmän har tämligen hårda fysiska krav på sig som många inte når upp till), som gör att vissa känner sig diskriminerade mot, och jag tycker inte att man borde villkårslöst kompromissa bort kvalitet för att alla individer ska få precis som de vill.

Kort sagt, om det kan göras utan att kvaliteten på arbetet blir lidande kan jag gå med på det, men inte utan detta villkår.
2012-10-19, 09:18 #23
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Killar som börjar jobba på förskola och tjejer som får jobb på brandstationer ska känna sig välkomna, och inte mötas av kommentarer, jargonger, miljöer och strukturer som utestänger eller alienerar dem på grund av sitt kön."
Ska vi som politiker styra hur brandmän pratar med varandra? Det tycker jag inte!
2012-10-19, 09:22 #24
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Det går visst. På arbetsplatser som domineras av oss killar kan vi t ex se till att inte sätta upp bilder på lättklädda tjejer på väggarna
Hur är det politikers uppgift att styra vilka bilder personalen vill ha på väggarna?
Citat:
spara bedömningar av tjejers utseende och bystomfång till situationer utanför arbetsplatsen, och rensa ut könsord och sexskämt ur jargongen.
Det låter som ett väldigt kontrollsamhälle om politiker ska hålla koll på om folk kollar på tuttar och vilka skämt som dras på arbetsplatser. Nej tack. Inte politikers uppgift.
2012-10-24, 15:41 #25
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y11:
att kollektivavtalen ska kompleteras med en lagstadgad minimilön och en lagstadgad maximiinkomst.
Intressant idé, men jag tror en bättre implementerad progressiv beskattning (dvs högre skatt för högre lön) skulle fungera mycket bättre.
2012-10-24, 15:43 #26
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P22-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet anser att kameraövervakning i syfte att övervaka personalen på arbetsplatsen inte ska vara tillåten.
Jag tror i och för sig att det kan finnas skäl att ha kameraövervakning av de anställda för personalens egen säkerhet på vissa riskfyllda arbetsplatser, men jag tycker det är tydligt utifrån motivationen att det inte är det som avses med yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-10-29, 15:02 #27
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Papperslösas möjligheter att hävda sina rättigheter mot arbetsgivare måste öka. Stöd till arbete av fackföreningar och andra organisationer att hävda papperslösas rätt till lön enligt kollektivavtal. Komplettera kollektivavtalen med lagstadgad minimilön."
Nej tack till lagstadgad minimilön!
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-10-29, 15:03 #28
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P22-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "Papperslösas möjligheter att hävda sina rättigheter mot arbetsgivare måste öka. Stöd till arbete av fackföreningar och andra organisationer att hävda papperslösas rätt till lön enligt kollektivavtal. "
Mycket bättre än styrelsens yrkande då detta yrkande inte innehåller något om en lagstadgad minimilön.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-29, 19:26 #29
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y10:
att mötet talar om för styrelsen att man som företagare begår ett brott om man anställer en papperlös och att den frågan måste lösas innan man kan lägga förslag om att papperslösa rättighet mot de kriminella företag som anställer dem skall öka för de kriminella företagen kommer knappast bry sig om dessa lagarna då de inte bryr sig om andra lagar.
Stöd till fackföreningars och andra NGOs arbete för papperslösas rättigheter hjälper även när det är olagligt att anställa papperslösa!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Rouhivuori
2012-10-29, 19:47 #30
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P22-Y10:
att mötet talar om för styrelsen att man som företagare begår ett brott om man anställer en papperlös och att den frågan måste lösas innan man kan lägga förslag om att papperslösa rättighet mot de kriminella företag som anställer dem skall öka för de kriminella företagen kommer knappast bry sig om dessa lagarna då de inte bryr sig om andra lagar.
Bifall. Hur ska man kunna "hävda papperslösas rätt till lön enligt kollektivavtal" när det är olagligt att anställa papperslösa? Det låter bara okunnigt, bättre att styrelsen lägger ett mer genomtänkt förslag till vårmötet.
Rick Falkvinges avatar
2012-11-01, 10:24 #31
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y10:
att mötet talar om för styrelsen att man som företagare begår ett brott om man anställer en papperlös och att den frågan måste lösas innan man kan lägga förslag om att papperslösa rättighet mot de kriminella företag som anställer dem ska öka för de kriminella företagen kommer knappast bry sig om dessa lagarna då de inte bryr sig om andra lagar.
Det blir helt fel att tala om vad som (redan) är brottsligt, och hävda det som auktoritet över resultatet, när vi håller en diskussion om hur lagarna ska utformas.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-11-01, 12:35 #32
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "Papperslösas möjligheter att hävda sina rättigheter mot arbetsgivare måste öka. Stöd till arbete av fackföreningar och andra organisationer att hävda papperslösas rätt till lön enligt kollektivavtal. "
Detta löser inte problem inom arbetslagstiftningen och andra skattemässiga regleringar
2012-11-01, 19:50 #33
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P22-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "Papperslösas möjligheter att hävda sina rättigheter mot arbetsgivare måste öka. Stöd till arbete av fackföreningar och andra organisationer att hävda papperslösas rätt till lön enligt kollektivavtal. "
Papperslösa är illegala invandrare och om man har ett program där man vill stärka de illegala invandrarnas ställning vore det riktigare att ha en skrivning där man stöder fri invandring.
För det är vad man i praktiken talar för genom att säga att man ska stärka papperslösas rätt mot arbetsgivare.
2012-11-01, 19:53 #34
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Ingen övervakning av anställdas privata elektroniska kommunikation ens om den sker över arbetsgivarens datorer eller uppkopplingar."
Verkar väldigt otydligt vad gäller om någon använder företagets dator(er) till brottslig verksamhet.
2012-11-01, 19:55 #35
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Killar som börjar jobba på förskola och tjejer som får jobb på brandstationer ska känna sig välkomna, och inte mötas av kommentarer, jargonger, miljöer och strukturer som utestänger eller alienerar dem på grund av sitt kön."
Jaha och hur ska det här gå till? Känns lite som snömos och en ren floskel.
2012-11-01, 19:57 #36
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P22-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Alla anställda ska behandlas lika och lika respektfullt av både arbetsgivare och arbetskamrater. Lika lön för lika krävande och ansvarsfyllda arbeten med samma kompetensnivå."
Detta säger tyvärr att duktiga anställda kan inte få högre lön.
Instämmer det säger ingenting om prestation och kvalitet på utfört arbete
Pluxs avatar
2012-11-04, 00:12 #37
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Ingen övervakning av anställdas privata elektroniska kommunikation ens om den sker över arbetsgivarens datorer eller uppkopplingar."
Medans grundtanken är jättebra med den här formuleringen, så är jag tveksam till den och jag tror vi behöver göra en konskvensanalys och återkomma i frågan.

Om man tillexempel jobbar på en försvarsanläggning och handlägger nationellt säkerhetsklassad information, eller ett kärnkraftverk, eller någon annan typ av anläggning.

Jag är rädd för att den här formuleringen faktiskt kan slå fel av många orsaker, och skapa sidoeffekter vi inte vill ha. Problemet kan också bli att vi säger att man inte får övervaka NÅGON kommunikation på en arbetsplats, för att det är väldigt svårt att skilja på "privat" och annan kommunikation.

Jag tror som sagt vi måste fördjupa oss betydligt mer i problembilden även om syftet är nobelt.
Pluxs avatar
2012-11-04, 00:15 #38
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet anser att kameraövervakning i syfte att övervaka personalen på arbetsplatsen inte ska vara tillåten.
Syftet är nobelt, men jag anser att driver man en verksamhet så ska man kunna få sätta upp kameror i lokaler.
Jag vet många grossiter som har kameraövakning, inte i syfte för att övervaka personalen på det sättet men har kunnat använda det som bevis när anställda faktiskt har stulit ur lagret.

Jag tror vi behöver återigen fördjupa oss mer i den här frågan och ta fram en rimlig konskvensanalys, då jag anser att formuleringen är lite för vag.
Pluxs avatar
2012-11-04, 05:34 #39
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet -
Citat:
Ursprungligen postat av Plux Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P22-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet anser att kameraövervakning i syfte att övervaka personalen på arbetsplatsen inte ska vara tillåten.
Syftet är nobelt, men jag anser att driver man en verksamhet så ska man kunna få sätta upp kameror i lokaler.
Jag vet många grossiter som har kameraövakning, inte i syfte för att övervaka personalen på det sättet men har kunnat använda det som bevis när anställda faktiskt har stulit ur lagret.

Jag tror vi behöver återigen fördjupa oss mer i den här frågan och ta fram en rimlig konskvensanalys, då jag anser att formuleringen är lite för vag.
Vidare kan det finnas situationer där det är fullt tillbörligt att övervaka personalen, som på kärnkraftverk tillexempel där det ska finnas en dokumentation på vad som hände om det blir en olycka.
Johan mlg Karlssons avatar
2012-11-04, 12:30 #40
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Killar som börjar jobba på förskola och tjejer som får jobb på brandstationer ska känna sig välkomna, och inte mötas av kommentarer, jargonger, miljöer och strukturer som utestänger eller alienerar dem på grund av sitt kön."
Ömm, varför ska vi tycka något om just tjejer som jobbar på just brandstationer? En kille som jobbar på en brandstation ska få lov att bli alienerad på grund av sitt kön? Eller en tjej som jobbar på en byggarbetsplats? Dessutom, som någon annan skrev, det här är ett av de mest snömosiga yrkandena på hela mötet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
2012-11-04, 12:56 #41
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "Papperslösas möjligheter att hävda sina rättigheter mot arbetsgivare måste öka. Stöd till arbete av fackföreningar och andra organisationer att hävda papperslösas rätt till lön enligt kollektivavtal. "
Om man är illegal invandrare dvs papperslös finns inget annat alternativ än svartjobb.
Därför är det ju inte möjligt att fackföreningar etc ska kunna ta med illegala invandrare i sina avtal, det skulle annars innebära att facket ska stödja svartjobb.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-11-04, 13:06 #42
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet -
Citat:
Ursprungligen postat av L_Holmgren Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P22-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "Papperslösas möjligheter att hävda sina rättigheter mot arbetsgivare måste öka. Stöd till arbete av fackföreningar och andra organisationer att hävda papperslösas rätt till lön enligt kollektivavtal. "
Om man är illegal invandrare dvs papperslös finns inget annat alternativ än svartjobb.
Därför är det ju inte möjligt att fackföreningar etc ska kunna ta med illegala invandrare i sina avtal, det skulle annars innebära att facket ska stödja svartjobb.
Nu betyder yrkandet inte att fackföreningar skall skriva avtal där papperslösa ingår, utan facket och andra organisationer skall få stöd till att se till att den lönen som arbetsgivare betalar till papperslösa skall vara i nivå med den i de kollektivavtal som finns.
Henrik Brändéns avatar
2012-11-04, 13:10 #43
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet -
Citat:
Ursprungligen postat av L_Holmgren Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P22-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "Papperslösas möjligheter att hävda sina rättigheter mot arbetsgivare måste öka. Stöd till arbete av fackföreningar och andra organisationer att hävda papperslösas rätt till lön enligt kollektivavtal. "
Om man är illegal invandrare dvs papperslös finns inget annat alternativ än svartjobb.
Därför är det ju inte möjligt att fackföreningar etc ska kunna ta med illegala invandrare i sina avtal, det skulle annars innebära att facket ska stödja svartjobb.
Fackföreningar som märker att arbete utförs av människor som bara får en bråkdel av avtalsenlig lön kan naturligtvis gå med arbetaren till en träff med arbetsgivaren och kräva att personen ska få avtalsenlig lön. Utan att fackföreningen behöver bry sig om ifall personen har arbetstillstånd eller ej.

Och vägrar VDn för det lilla städbolaget långt ner i upphandlingskedjan kan fackföreningen ta med arbetaren till en träff med ledningen för det sjukhus, den skola eller den ICA-butik där personen verkligen städar, och ta en diskussion med dem, som kan leda till att entreprenören förlorar kontraktet ifall den inte ser till att det betalas avtalsenliga löner i hela kedjan av underleverantörer.

Det gör många fackföreningar idag. Men det kostar pengar. Och därför görs det bara då och då, när ett fall kommer under fackets näsa. Och inte så systematiskt som man kunde önska. Eftersom sådan verksamhet är dyr, och nu bekostas av medlemsavgifterna till fackföreningen. Dvs av de allt färre kollegor, som har rimliga anställningsförhållanden.

På denna situation är förslaget en del av en lösning.
2012-11-04, 14:56 #44
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet -
Tack för förklaringen (även om den kom i elfte timmen). Nu när jag tror mig förstå vad ni menar så kan jag nog ändra till bifall för det låter vettigt.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-11-04, 19:04 #45
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Killar som börjar jobba på förskola och tjejer som får jobb på brandstationer ska känna sig välkomna, och inte mötas av kommentarer, jargonger, miljöer och strukturer som utestänger eller alienerar dem på grund av sitt kön."
Detta yrkandet i sig är fullt av diverse genusstrunt som inte kommer föra samhället framåt


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
Christoffer Eldengrips avatar
2012-11-04, 19:07 #46
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Alla anställda ska behandlas lika och lika respektfullt av både arbetsgivare och arbetskamrater. Lika lön för lika krävande och ansvarsfyllda arbeten med samma kompetensnivå."
Som Anders påpeka märkte det nu att det faktiskt inte tar ställning till den faktorn och därför kommer slå fel.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-11-04, 19:09 #47
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet anser att kameraövervakning i syfte att övervaka personalen på arbetsplatsen inte ska vara tillåten.
Förtydliga yrkandet till nästa möte generellt kan det faktiskt finnas ett säkerhetsbehov bakom i vissa lägen
2012-11-04, 22:06 #48
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P22-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Ingen övervakning av anställdas privata elektroniska kommunikation ens om den sker över arbetsgivarens datorer eller uppkopplingar."
Om övervakningen sker för att personen är misstänkt för ett typ nätgrooming med småbarn eller misstänks att komma utföra något liknande Breivik så tycker jag att det borde vara försvarbart.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-11-04, 22:10 #49
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P22-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Ingen övervakning av anställdas privata elektroniska kommunikation ens om den sker över arbetsgivarens datorer eller uppkopplingar."
Om övervakningen sker för att personen är misstänkt för ett typ nätgrooming med småbarn eller misstänks att komma utföra något liknande Breivik så tycker jag att det borde vara försvarbart.
Det är polisen eller säkerhetspolisen som övervakar sådant, inte arbetsgivaren. Yrkandet ändrar inte i de lagar som gäller i sådana fall du nämner.
2012-11-04, 22:15 #50
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Det är polisen eller säkerhetspolisen som övervakar sådant, inte arbetsgivaren. Yrkandet ändrar inte i de lagar som gäller i sådana fall du nämner.
Det står iofs inte att det är arbetsgivaren som inte får övervaka...


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
Henry Rouhivuoris avatar
2012-11-04, 22:28 #51
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Det står iofs inte att det är arbetsgivaren som inte får övervaka...
Det finns nog inga tvivel på vad som syftas i yrkandet då propositionen rör arbetslivet. Det är ju styrelsen själv som postat propositionen...
2012-11-04, 23:18 #52
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Det finns nog inga tvivel på vad som syftas i yrkandet då propositionen rör arbetslivet. Det är ju styrelsen själv som postat propositionen...
Man kan hoppas, men yrkandetexten rör arbetslivet oavsett om det är arbetsgivaren eller ej.
2012-11-05, 00:14 #53
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P22-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet anser att kameraövervakning i syfte att övervaka personalen på arbetsplatsen inte ska vara tillåten.
Förtydliga yrkandet till nästa möte generellt kan det faktiskt finnas ett säkerhetsbehov bakom i vissa lägen
Om du läser motiveringen till yrkandet så blir det tydligt vad som åsyftas. Har du något förslag på förtydligande?
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com