Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Proposition P33: Sakpolitik: Om det lokala och regionala självstyret, samt kommunikation med invånarna

Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden
Många för medborgarna viktiga beslut fattas inte i rikspolitiken, utan i kommuner och landsting. Det är viktigt att demokrati, inflytande och ansvarsutkrävande fungerar även på dessa nivåer.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P33-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Det kommunala självstyret bör värnas och stärkas. De önskemål statsmakten har på kommunernas verksamhet ska förmedlas genom tydliga lagar och regler som talar om vad kommunerna/landstingen ska och inte får göra – inte genom riktade bidrag, ekonomiska lockbeten och insynsskyddade förhandlingar mellan stat och kommunernas organisationer."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P33-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Gör det obligatoriskt för kommuner att införa medborgarförslagssystem på kommuners hemsidor, där förslagen publiceras och alla intresserade kan kommentera på dem."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P33-Y03 (Propositionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Kommuner ska på sina hemsidor skapa ett nav där man snabbt kan se vilka frågor som ska komma upp för beslut i kommunen och kunna ge input på frågorna innan besluten fattas."

Se resultat från tidigare voteringarHuvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 17:50 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P33-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Det kommunala självstyret bör värnas och stärkas. De önskemål statsmakten har på kommunernas verksamhet ska förmedlas genom tydliga lagar och regler som talar om vad kommunerna/landstingen ska och inte får göra – inte genom riktade bidrag, ekonomiska lockbeten och insynsskyddade förhandlingar mellan stat och kommunernas organisationer."
Det ökar det kommunala självbestämmandet om kommunen själv kan välja om man vill ändra sig för att maximera bidragen eller ej.
2012-10-08, 15:59 #3
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P33-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Gör det obligatoriskt för kommuner att införa medborgarförslagssystem på kommuners hemsidor, där förslagen publiceras och alla intresserade kan kommentera på dem."
Mycket bra!
Megitts avatar
2012-10-08, 18:31 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P33-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Det kommunala självstyret bör värnas och stärkas. De önskemål statsmakten har på kommunernas verksamhet ska förmedlas genom tydliga lagar och regler som talar om vad kommunerna/landstingen ska och inte får göra – inte genom riktade bidrag, ekonomiska lockbeten och insynsskyddade förhandlingar mellan stat och kommunernas organisationer."
insynsskyddade förhandlingar? Jag trodde vi gillade transparens och offentlighetsprincipen.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-08, 19:12 #5
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 33: Sakpolitik: Om det lokala och regionala självstyret, samt kommunikation med invånarna -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P33-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Det kommunala självstyret bör värnas och stärkas. De önskemål statsmakten har på kommunernas verksamhet ska förmedlas genom tydliga lagar och regler som talar om vad kommunerna/landstingen ska och inte får göra – inte genom riktade bidrag, ekonomiska lockbeten och insynsskyddade förhandlingar mellan stat och kommunernas organisationer."
insynsskyddade förhandlingar? Jag trodde vi gillade transparens och offentlighetsprincipen.
Läs igen, det står "inte ... genom insynsskyddade... "
Megitts avatar
2012-10-08, 19:41 #6
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 33: Sakpolitik: Om det lokala och regionala självstyret, samt kommunikation med invånarna -
hehe ok nu förstår jag.

så här felläste jag det.

"Det kommunala självstyret bör värnas och stärkas. De önskemål statsmakten har på kommunernas verksamhet ska förmedlas genom tydliga lagar och regler som talar om vad kommunerna/landstingen ska och inte får göra – (inte genom riktade bidrag), ekonomiska lockbeten och insynsskyddade förhandlingar mellan stat och kommunernas organisationer."
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-10-14, 13:55 #7
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 33: Sakpolitik: Om det lokala och regionala självstyret, samt kommunikation med invånarna -
Det här är en väldigt konstig proposition.

Man säger först att "Det kommunala självstyret bör värnas och stärkas", men sen börjar man gå in i kommunernas hemsidor och pillar på vad som ska finnas där.

Styrelseledamöter, hur har ni resonerat kring detta? Stärk självstyret, men först efter att man har genomfört x, y och z?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
AndersLindbäck
Henrik Brändéns avatar
2012-10-15, 18:20 #8
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 33: Sakpolitik: Om det lokala och regionala självstyret, samt kommunikation med invånarna -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Det här är en väldigt konstig proposition.

Man säger först att "Det kommunala självstyret bör värnas och stärkas", men sen börjar man gå in i kommunernas hemsidor och pillar på vad som ska finnas där.

Styrelseledamöter, hur har ni resonerat kring detta? Stärk självstyret, men först efter att man har genomfört x, y och z?
Mycket enkelt. Vi är en politisk rörelse som arbetar på alla politiska nivåer. Det vi nu gör är att ta fram de åsikter piratpartiet ska stå bakom, för att våra representanter sedan ska kunna driva dem på relevanta politiska nivåer. Det första kravet du nämner kommer att vara viktigt för våra riksdagsledamöter att minnas, eftersom de partier vi kommer att behöva kompromissa med i rikspolitiken älskar att försöka styra kommuner och landsting. Det andra krav du nämner kommer antagligen riksdagsledamöterna inte att behöva bry sig så mycket om, men däremot de kommunfullmäktigeledamöter vi förhoppningsvis också får. Sedan är det naturligtvis upp till varje lokal förening och varje lokal fullmäktigegrupp ifall de tycker detta krav är så viktigt att de vill ta med det i sitt lokala program, och hur hårt de vill kämpa för det i sin fullmäktigeförsamling.
Johan mlg Karlssons avatar
2012-10-16, 10:36 #9
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 33: Sakpolitik: Om det lokala och regionala självstyret, samt kommunikation med invånarna -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Sedan är det naturligtvis upp till varje lokal förening och varje lokal fullmäktigegrupp ifall de tycker detta krav är så viktigt att de vill ta med det i sitt lokala program, och hur hårt de vill kämpa för det i sin fullmäktigeförsamling.
Tack för förklaring!

Dock känns det fortfarande som ett ganska underligt förfarande. Styrelsen tycker att Piratpartiet ska tycka att de lokala föreningarna ska tycka att kommunerna ska ändra sina hemsidor?

Jag håller med om att innehållet i proppen kan vara bra och jag kan även hålla med om att det kan vara lämpligt att Piratpartiet har en uppsättning åsikter som de lokala föreningarna kan jobba utifrån. Dock så är jag tveksam till ifall det mest lämpliga stället att skriva in det i är i de sakpolitiska programmen, som väl ändå bör innehålla externpolitiska ställningstaganden och inte internpolitiska?
Hur ska vi kommunicera det här beslutet med väljare?

Väljaren: "Vad tycker ni om kommunernas hemsidor?"
Vi: "Vi kommer inte försöka påverka några lagstiftande församlingar för att få till någon ändring, men däremot så bedriver vi ett starkt lobbyarbete mot oss själva för att göra det."
Väljaren *backar långsamt undan*
AndersLindbäcks avatar
2012-10-16, 13:18 #10
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 33: Sakpolitik: Om det lokala och regionala självstyret, samt kommunikation med invånarna -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Sedan är det naturligtvis upp till varje lokal förening och varje lokal fullmäktigegrupp ifall de tycker detta krav är så viktigt att de vill ta med det i sitt lokala program, och hur hårt de vill kämpa för det i sin fullmäktigeförsamling.
Från lokala föreningens stadgar om syftet:


b) att inom sitt verksamhetsområde driva politiskt arbete baserat på Piratpartiets politik,

Den frivillighet du säger dig se - den finns inte i praktiken. Skulle en lokal förening tycka tvärt emot någon punkt i sitt lokala politiska sakprogram så är det formellt ett skäl för att den lokala föreningen kan kastas ut från partiet.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-16, 21:17 #11
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 33: Sakpolitik: Om det lokala och regionala självstyret, samt kommunikation med invånarna -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Tack för förklaring!

Dock känns det fortfarande som ett ganska underligt förfarande. Styrelsen tycker att Piratpartiet ska tycka att de lokala föreningarna ska tycka att kommunerna ska ändra sina hemsidor?

Jag håller med om att innehållet i proppen kan vara bra och jag kan även hålla med om att det kan vara lämpligt att Piratpartiet har en uppsättning åsikter som de lokala föreningarna kan jobba utifrån. Dock så är jag tveksam till ifall det mest lämpliga stället att skriva in det i är i de sakpolitiska programmen, som väl ändå bör innehålla externpolitiska ställningstaganden och inte internpolitiska?
Hur ska vi kommunicera det här beslutet med väljare?

Väljaren: "Vad tycker ni om kommunernas hemsidor?"
Vi: "Vi kommer inte försöka påverka några lagstiftande församlingar för att få till någon ändring, men däremot så bedriver vi ett starkt lobbyarbete mot oss själva för att göra det."
Väljaren *backar långsamt undan*
Nu är kanske inte detta det av styrelsen förslag jag tycker är allra tyngst eller viktigast att går genom på mötet. Men den principfråga du, Nils och Anders tar upp är viktig.

Jag ser det på följande sätt:

I ett politisk program beskriver ett politisk parti hur de vill att en viss aspekt av samhället (t ex utbildning, vård, sociala skyddsnät) ska vara. Oaktat att somliga av de saker man har åsikter om beslutas i EU, andra av riksdag, andra i landsting, och andra i kommuner. Våra sakpolitiska program om exempelvis sjukvård, utbildning och kultur/bibliotek skulle exempelvis bli mycket tunna ifall där inte togs upp frågor där beslutsmakten ligger hos kommuner och landsting. Dessutom skulle de bli obegripliga för väljaren - ty vi skulle inte kunna presentera vår sammanhållna vision för det politikområdet.

I det sakpolitiska beslutsfattandet finns redan ett stort antal ställningstaganden som lämpligen drivs på kommunal nivå, och fler lär komma. Därför beslöt styrelsen redan tidig höst 2011 att skapa en kommunalpolitisk mall, där vi samlar upp de av medlemsmötets ställningstaganden som har bäring på kommunal- och landstingspolitik, som sedan de lokala föreningarna kan ha som hjälp när de skriver sina lokala program. Vill föreningen kan den ignorera mallen helt. De kan ha den som inspirationskälla och tipsbank. De kan utgå från den, ta bort, lägga till och skriva om. Eller klona den rakt av. Precis som de sjöälva beslutar.

De lokala föreningarna är nämligen självständiga och fastställer själva sina lokala politiska program. (Regelverket för lokala föreningar, §3.2). Detta är en mycket tydligare och specifikare skrivning än den Anders hänvisar till i de lokala föreningarnas stadgars §1.3b, där det står att föreningen ska driva politik i sitt område baserat på Piratpartiets politik. Man ska ha den som bas, som grund. Det betyder inte att man slaviskt måste följa varje kommatecken, och inkorporera varje centralt ställningstagande i den lokala politiken. Däremot ska man nog akta sig för att skriva in ställningstaganden som går på tvärs mot principprogrammet ...
RikMattss avatar
2012-10-16, 21:29 #12
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P33-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Gör det obligatoriskt för kommuner att införa medborgarförslagssystem på kommuners hemsidor, där förslagen publiceras och alla intresserade kan kommentera på dem."
Efter långt övervägande är jag tveksam till detta. De flesta medborgarförslag jag har sett är på nivån: Fartgupp! Avspärrningar! Eller som en trettonåring (ordförande i elevrådet nånstans) som ville kunna betala med kort i kiosken på skolan... De facto har medborgarförslag visat sig vara på nivån avspärrning, förbud, kontroll och idégods som som legat och skvalpat "i tiden".
Om "skönheten" trots allt skulle komma till byn, då kommer "klokheten" ändå att bestämma. NIH - "Not Invented Here" dödar alla idéer som inte passar in i Avspärrning-Förbud-Kontroll.

Jag är väl pessimist och cyniker då.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-16, 21:45 #13
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 33: Sakpolitik: Om det lokala och regionala självstyret, samt kommunikation med invånarna -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Från lokala föreningens stadgar om syftet:


b) att inom sitt verksamhetsområde driva politiskt arbete baserat på Piratpartiets politik,

Den frivillighet du säger dig se - den finns inte i praktiken. Skulle en lokal förening tycka tvärt emot någon punkt i sitt lokala politiska sakprogram så är det formellt ett skäl för att den lokala föreningen kan kastas ut från partiet.
1. Den lokala föreningen fastställer själv sitt lokala politiska program. (Regelverk för lokala föreningar, §3.2)

2. De lokala föreningarnas politiska arbete ska verka för Piratpartiets syften och värderingar och dess politiska arbete ska baseras på Piratpartiets politik (Stadgar för lokal förening § 1.2a och b).

3. "Baseras på" är ett töjbarare begrepp än "fastställer".

4. För att Partistyrelsen ska kunna klippa av en lokal förening för partiet krävs att "den lokala föreningens agerande uppenbarligen står i strid mot partiets intressen, uppenbarligen skadar partiet eller lokala föreningen, eller på annat sätt motarbetar partiet".

5. Det är således uppenbart att man inte riskerar bli utkastad för att man avstår från att i sitt program skriva in krav på förslagslåda på kommunens hemsida. Däremot kanske man riskerar det om man börjar driva att vi ska kasta ut invandrare.

6. Personligen föreställer jag mig att det hela när vi vant oss kommer att bli ungefär så här:
  • De lokala föreningarna väljer och vrakar fritt från den "meny" (kommunalpolitiska mall) som styrelsen kommer att sätta ihop utifrån medlemsmötenas sakpolitiska beslut,
  • De kommer att göra många spännande tillägg och utvecklingar som varken strider mot andra sakpolitiska beslut eller mot principprogrammet,
  • Det kommer att hända att föreningar något justerar de skrivningar som finns i sakpolitiska beslut (anpassar det efter lokala förhållanden, skärper ett krav något eller mildrar det något) och det kommer snabbt att accepteras så länge det är en nyansskillnad och inte frågan om att man kräver något tvärtemot.
  • Någon förening kommer kanske att prova att anta någon enstaka ståndpunkt som går direkt på tvärs mot ett sakpolitiskt ställningstagande, men inte mot principprogrammet. Det kommer att leda till en diskussion, vars utgång jag tror beror på om majoriteten i partiet fruktar att det kravet allvarligt skulle skada partiet eller ej.
  • Ingen förening kommer att skriva in ett krav som direkt strider mot principprogrammet, och skulle det dyka upp en förening som gör det och inte efter diskussioner är beredd att ändra sig skulle den förlora rätten att företräda partiet.
PiratPendlerProtestants avatar
2012-10-29, 23:02 #14
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P33-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Det kommunala självstyret bör värnas och stärkas. De önskemål statsmakten har på kommunernas verksamhet ska förmedlas genom tydliga lagar och regler som talar om vad kommunerna/landstingen ska och inte får göra – inte genom riktade bidrag, ekonomiska lockbeten och insynsskyddade förhandlingar mellan stat och kommunernas organisationer."
Jag tror att lokala frågor bör hanteras lokalt.
Vi vill inte parlament politiker att mixtra med lokala frågor - för att uppnå köpslående i riksdagen.

Jag tror förresten att PP måste arbeta för att sprida valet till riksdagen lansting och kommuner på olika år. Det är inte bra att ha alla val på samma dag
Det kan vara fördelaktigt att kunna tillhandahålla lokalt motstånd demokratisk.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-10-30, 15:45 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P33-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Gör det obligatoriskt för kommuner att införa medborgarförslagssystem på kommuners hemsidor, där förslagen publiceras och alla intresserade kan kommentera på dem."
Kommuner tar bort detta för att förslagen från invånarna är för dåliga. Det fungerar inte utan tar enbart tid.
2012-10-30, 16:18 #16
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 33: Sakpolitik: Om det lokala och regionala självstyret, samt kommunikation med invånarna -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P33-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Gör det obligatoriskt för kommuner att införa medborgarförslagssystem på kommuners hemsidor, där förslagen publiceras och alla intresserade kan kommentera på dem."
Kommuner tar bort detta för att förslagen från invånarna är för dåliga. Det fungerar inte utan tar enbart tid.
Då har dom inte haft mig som invånare!
PP kan inte gå in med inställningen "Invånarna är dum i huvudet så medborgarförslag är slöseri på tid att dom får inflytande." Det är helt tvärtom piratmentaliteten. Jag anser att detta förslag är självklar piratpolitik.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, JPAnderson
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-31, 20:05 #17
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 33: Sakpolitik: Om det lokala och regionala självstyret, samt kommunikation med invånarna -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P33-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Gör det obligatoriskt för kommuner att införa medborgarförslagssystem på kommuners hemsidor, där förslagen publiceras och alla intresserade kan kommentera på dem."
Kommuner tar bort detta för att förslagen från invånarna är för dåliga. Det fungerar inte utan tar enbart tid.
Det som tar tid är för de folkvalda att besvara förslagen, inte det faktum att de finns där från början. Rimligtvis kan detta lösas genom att förslag som postas på hemsidan kan få tummar upp från medborgare, och om de får tillräckligt många så måste de folkvalda besvara kritiken.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com