Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B24: Sakpolitik: Skolpolitik: Fortbildning i ledarskap inom skolan

Som lärare är man ledare för ett stort antal unga och omogna människor. Ofta kommer man som utomstående till en redan sammansvetsad klass med naturliga ledare. Det är en extremt besvärlig situation, som lärarna i stort sett saknar utbildning för.

Den situation som skolan står inför idag befann sig Försvarsmakten i på 1970-talet. Genom en väl genomtänkt satsning på ledarskapsutbildning lyckdes man kraftigt höja motivationen hos de värnpliktiga soldaterna under 1980- och 1990-talen. Detta trots att försvaret drabbades av stora nedskärningar under samma period.

Skolans framgång hänger på lärarnas förmåga att engagera och entusiasmera eleverna för deras egen utbildning.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Jacob Hallén

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Jacob Hallén Yrkande B24-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    4 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: Alla lärare i grundskola och gymnasium ska fortbildas i ledarskap.


Yrkanden

Av: Jacob Hallén Yrkande B24-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    4 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: Alla lärare i grundskola och gymnasium ska fortbildas i ledarskap.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #293905
Standard Sv: Motion B24: Sakpolitik: Skolpolitik: Fortbildning i ledarskap inom skolan - 2014-10-27, 10:06

En av de stora, bärande frågorna för den svenska skolans framtid har att göra med lärarnas förmåga att engagera och motivera sina elever. Piratpartiets skolpolitik går till stor del ut på att vi vill ha en skola där det inte är disciplin som tvingar elever till utantillärande, utan motivation som får elever lära sig söka kunskap och finna sammanhang.

En del lärare har redan idag förmågan att inspirera och motivera sina elever. De vinner elevernas aktning och respekt, och de har sällan stora problem med ordningen i klassrummen. Andra lärare har inte denna förmåga, och får som resultat omotiverade elever som ägnar sig åt annat i klassrummet, och de ropar desperat på Björklundska lösningar - rätt att beslagta mobiler, ta av kepsar, kasta ut dem som inte är tysta, och enkla repetitiva kunskaper de enkelt kan sätta in i en powerpoint, och sedan tvinga eleverna upprepa på en skrivning.

Skillnaden mellan de två grupperna av lärare ligger just i deras förmåga till ledarskap. Den här motionen handlar därför i grunden om att istället för att ge de "dåliga" lärarna redskap att disciplinera sina elever, ska vi hjälpa dem att hitta redskap för att motivera och engagera sina eleverna. Så att de blir bättre lärare, som ger sina elever en bättre undervisning.

Jag struntar fullkomligt i frågan i vilken utsträckning detta redan görs i dagens lärarhögskolor, och i vilken mån de som idag ägnar sig åt pedagogisk forskning i Sverige anser att "ledarskap" bör vara en viktig faktor i lärartbildningen. Vad jag däremot vet är att en stor del av den internationella neurovetenskapligt inriktade pedagogiska forskningen riktar allt mer fokus mot motivationens betydelse för lärandet. Och att det är uppenbart att dagens lärare i sin utbildning inte fått tillräckligt mycket redskap för att skapa och upprätthålla motivation hos elever som lever och verkar i dagens medialandskap.

Därav följer som en rätt naturlig slutsats att det är viktigt att fortbilda de lärare som idag är yrkesaktiva i frågor om hur man skapar motivation och engagemang. (Och att man ser till att de frågorna får ordentlig plats i framtidens lärarutbildning.) Om man sedan kallar det "ledarskap" eller något annat är bara en fråga om ord och etiketter.

Jag tycker därför denna motion ska bifallas!

(Och de som likt jag har det mesta av sina föreställningar om militärens förmåga till ledarskap från serierna om "Knasen" och "91an" eller berättelser från kompisar som gjorde lumpen på 1980-talet bör betänka att det hänt saker sedan dess.)


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, JorgenL


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Jacob Hallén Inte uppkopplad
 
Inlägg: 313
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #293691
Standard Sv: Motion B24: Sakpolitik: Skolpolitik: Fortbildning i ledarskap inom skolan - 2014-10-17, 22:36

En lärare är redan idag chef för sina elever. Det är läraren som har läst läroplanen och det är läraren som har ansvar för att läroplanen följs och att de uppställda målen uppfylls. Ett chefsskap utan ett fungerande leradskap är destruktivt. En chef som inte kan motivera och entuiasmera medarbetarna (eleverna) för organisationens mål har väldigt svårt att uppnå dessa.

Vuxna människor har svårt att se och arbeta mot gemensamma mål utan ledarskap och unga människor har ännu svårare att göra det. De har inte den mognad som man uppnår i 20-25 års ålder och de har svårt att se de långsiktiga konsekvenserna av handlingar som känns bra för stunden. Ledarskap går i mångt och mycket ut på att få människor att se saker i ett bredare och mer långsiktigt perspektiv. Hur påverkar mina handlingar andra människor? Hur påverkar mina handlingar idag min framtid och mina möjligheter i livet?

Därför behöver lärarnas chefsskap kopletteras med ett kompetent ledarskap. Läraren ska bana väg för att alla elever i klassen ska nå framgång utefter sina personliga förutsättningar. En del elever har afllenhet för olika ämnen och ska ges utmaningar som matchar deras förmåga. Andra elever har svårt att uppnå ett godkänt resultat och behöver stöttas och motiveras att kämpa vidare. Det gör man inte genom att vara chef och tala om var gränserna går, det gör man genom att vara ledare och hjälpa eleverna hitta sina inre förmågor att prestera och sina personliga kriterier för att känna framgång.

Träning i ett gott ledarskap har producerat exceptionella resultat i försvaret och i vissa hörn av det privata näringslivet. Träning i ett gott ledarskap har en potential att revolutionera skolan.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Aeropyorniss avatar
2014-10-08, 22:07 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B24-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: Alla lärare i grundskola och gymnasium ska fortbildas i ledarskap.
Jag anser inte att läraren ska vara en ledare utan snarare, precis som titeln föreslår, lärare.
2014-10-10, 08:17 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Sakpolitik: Skolpolitik: Fortbildning i ledarskap inom skolan -
Citat:
Ursprungligen postat av Aeropyornis Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B24-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: Alla lärare i grundskola och gymnasium ska fortbildas i ledarskap.
Jag anser inte att läraren ska vara en ledare utan snarare, precis som titeln föreslår, lärare.
För att den här diskussionen ska vara meningsfull krävs att man definierar begreppet ledare.
I min värld är en ledare någon som gruppen utser eller som tar ledning och som gruppen accepterar.
Men det finns också ledare (chef) som någon utanför gruppen utser, något som inte alltid blir så lyckat.
willenforts avatar
2014-10-18, 14:49 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B24-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: Alla lärare i grundskola och gymnasium ska fortbildas i ledarskap.
Detta skall (om det behövs) vara en del av lärarutbildningen och det bör lämnas till experterna i pedagogik hur det skall skötas. vi politiker skall INTE börja detaljstyra enskilda utbildningar.
2014-10-21, 00:32 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B24: Sakpolitik: Skolpolitik: Fortbildning i ledarskap inom skolan -
Citat:
Ursprungligen postat av L_Holmgren Visa inlägg
För att den här diskussionen ska vara meningsfull krävs att man definierar begreppet ledare.
I min värld är en ledare någon som gruppen utser eller som tar ledning och som gruppen accepterar.
Men det finns också ledare (chef) som någon utanför gruppen utser, något som inte alltid blir så lyckat.
Alternativt skulle man kunna baka in Coaching i ledarskapsutbildningen, med tanke på att det är just vad som egentligen beskrivs i motionen. Man uppmuntrar och motiverar eleverna.

Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Detta skall (om det behövs) vara en del av lärarutbildningen och det bör lämnas till experterna i pedagogik hur det skall skötas. vi politiker skall INTE börja detaljstyra enskilda utbildningar.
Om detta inte kan styras av politiker, går det istället att be om en utredning av den frågan från experterna?
CMagnusBs avatar
2014-10-24, 11:50 #8
Inte uppkopplad
Re: Motion B24: Sakpolitik: Skolpolitik: Fortbildning i ledarskap inom skolan -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B24-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: Alla lärare i grundskola och gymnasium ska fortbildas i ledarskap.
Detta skall (om det behövs) vara en del av lärarutbildningen och det bör lämnas till experterna i pedagogik hur det skall skötas. vi politiker skall INTE börja detaljstyra enskilda utbildningar.
Jag har suttit med i Fakultetsnämnd Lärande och beslutat om hur lärarprogram skall vara upplagda och lyssnad på dessa pedagoger.
Nu är det så att vi sedan 1970-tal har undvikit att ha någon sort ledarskap i utbildandet av lärare. Detta har lett till en grav hemmablindhet i behovet av ledarskap. Så vi får inte göra felet att vi låter dessa lärare ses som experter, för man kan inte vara expert på något man aldrig har blivit utbildade på.

Jag har jobbat som lärare/instruktör i industrin, försvaret och skolan, och skolan är där man har störst problem. Ledarskap skapar trygghet i klassrummen, ger eleverna störst möjlighet för kreativitet. Bristande ledarskap ger otrygghet, stökiga klassrum, mobbing och lärare som bara tror att Hota, Hindra, Muta, Lura fungerar.
Se bara på samhället i stort, för de elever som drabbas av bristande ledarskap fortsätter att göra samma sak som vuxna. Det är därför vi har ett samhälle som tror att Hota, Hindra, Muta, Lura är ok.
willenforts avatar
2014-10-24, 14:48 #9
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B24: Sakpolitik: Skolpolitik: Fortbildning i ledarskap inom skolan -
Citat:
Ursprungligen postat av CMagnusB Visa inlägg
Jag har suttit med i Fakultetsnämnd Lärande och beslutat om hur lärarprogram skall vara upplagda och lyssnad på dessa pedagoger.
Nu är det så att vi sedan 1970-tal har undvikit att ha någon sort ledarskap i utbildandet av lärare. Detta har lett till en grav hemmablindhet i behovet av ledarskap. Så vi får inte göra felet att vi låter dessa lärare ses som experter, för man kan inte vara expert på något man aldrig har blivit utbildade på.

Jag har jobbat som lärare/instruktör i industrin, försvaret och skolan, och skolan är där man har störst problem. Ledarskap skapar trygghet i klassrummen, ger eleverna störst möjlighet för kreativitet. Bristande ledarskap ger otrygghet, stökiga klassrum, mobbing och lärare som bara tror att Hota, Hindra, Muta, Lura fungerar.
Se bara på samhället i stort, för de elever som drabbas av bristande ledarskap fortsätter att göra samma sak som vuxna. Det är därför vi har ett samhälle som tror att Hota, Hindra, Muta, Lura är ok.
Tror vi pratar förbi varandra. Jag pratar om de personer som forskar på hur man bäst lär ut saker skall vara inblandade i om och till vilken grad ledarskap behövs i lärarutbildningen. vi politiker som i bästa fall är hoppy intreserade i ämnet skall inte in och detaljstyra hur en högskoleutbildning skall se ut. Det finns alldeles för många askräckande exempel på detaljstyrande politiker redan vi behöver inte ett till. Sen kan det vara väldigt troligt att ledarskap behövs i lärarutbildningen. jag vet itne för jag är inte insatt i problemområdet. men det är inte oss politiker som skall ta det beslutet.
CMagnusBs avatar
2014-10-24, 17:42 #10
Inte uppkopplad
Re: Sv: Re: Motion B24: Sakpolitik: Skolpolitik: Fortbildning i ledarskap inom skolan -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Tror vi pratar förbi varandra. Jag pratar om de personer som forskar på hur man bäst lär ut saker skall vara inblandade i om och till vilken grad ledarskap behövs i lärarutbildningen. vi politiker som i bästa fall är hoppy intreserade i ämnet skall inte in och detaljstyra hur en högskoleutbildning skall se ut. Det finns alldeles för många askräckande exempel på detaljstyrande politiker redan vi behöver inte ett till. Sen kan det vara väldigt troligt att ledarskap behövs i lärarutbildningen. jag vet itne för jag är inte insatt i problemområdet. men det är inte oss politiker som skall ta det beslutet.
Men om det finns kompetens inom området här hos oss som har jobbat med det här. Skall vi abdikera till förmån från någon prefekt på fakultetsnämnden som inte har undervisat elever på säg 20 år och buga och tacka för att han sprider sin vishet.
Det stinker postdemokrati lång väg.
willenforts avatar
2014-10-25, 02:24 #11
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Re: Motion B24: Sakpolitik: Skolpolitik: Fortbildning i ledarskap inom skolan -
Citat:
Ursprungligen postat av CMagnusB Visa inlägg
Men om det finns kompetens inom området här hos oss som har jobbat med det här. Skall vi abdikera till förmån från någon prefekt på fakultetsnämnden som inte har undervisat elever på säg 20 år och buga och tacka för att han sprider sin vishet.
Det stinker postdemokrati lång väg.
Det stinker hybris lång väg att tro att deltidspolitiker i ett politiskt parti kan mer än de experter som jobbar hela sitt liv med ämnet.

I de otroligt få fall där en politiker möjligtvis kan ha bättre kunskap än alla andra experter i ämnet så bör vi ändå inte skriva in exakta och extremt detaljerade beskrivningar i ett partiprogram då det är på för hög nivå för denna typen av beskrivningar. Istället bör den otroligt kunniga personen då ställa sin enorma kunskap till de andra experternas förfogande så de detaljerade planerna skall skapas.
2014-10-26, 22:41 #12
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Re: Motion B24: Sakpolitik: Skolpolitik: Fortbildning i ledarskap inom skolan -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Det stinker hybris lång väg att tro att deltidspolitiker i ett politiskt parti kan mer än de experter som jobbar hela sitt liv med ämnet.

I de otroligt få fall där en politiker möjligtvis kan ha bättre kunskap än alla andra experter i ämnet så bör vi ändå inte skriva in exakta och extremt detaljerade beskrivningar i ett partiprogram då det är på för hög nivå för denna typen av beskrivningar. Istället bör den otroligt kunniga personen då ställa sin enorma kunskap till de andra experternas förfogande så de detaljerade planerna skall skapas.
Jag har haft positioner där jag antingen har varit pedagog eller chef/ledare för människor i 35 år. Jag har genomgått försvarets utbilding i ledarskap och haft en mycket intensiv träning i trupputbilnding. Jag uppnår regelmässigt mycket bra resultat med mina elever. Jag har utbildat i många olika situationer, även om jag inte har undervisat skolbarn. Jag anser att jag har samlat på mig tillräckligt med utbildning och erfarenhet för att ha en väl grundad åsikt i frågan. Jag inser ändå att det finns oerhört mycket mer att lära sig och att den här motionen inte är det slutgiltiga svaret på skolans problem.

Däremot så anser jag att jag har en insikt i hur ledarskap kan förändra skolan som de pedagogiska experterna saknar. De svenska lärarhögskolorna har ett renomé i världen som dogmatiskt orienterade och inte speciellt pedagogiskt framstående.

För att bryta ett sådant mönster krävs politisk aktion i form av en tydlig målstyrning (alla lärare ska ha en ledarskapsutbildning) och tillförande av finansiella resurser för att uppnå målet (pengar till genomförande av ledarskapskurser och pengar till mentorer som som handleder lärarna efter ledarskapsutbilningen).

Argumentet att det är en sak för lärarhögskolorna att genomföra ledarskapsutbilnding håller inte. Vi har stora problem i skolan nu, och det tar minst 30 år att omsätta alla lärare. Det som krävs är en riktad fortbildningsinsats där andra fortbildningsinsatser får stå tillbaka under några år, medan vi hanterar de akuta bristerna. (Naturligtvis ska lärarhögskolorna också lägga in teoretiskt och praktiskt ledarskap i sina läroplaner, men den politiska satsningen är på att åtgärda en brist i den befintliga lärarkåren.)

Man kan kallt konstatera att åtgärden som jag föreslår i motionen har mycket högre chans att ge effekt än vad åtgärder från alliansen och de rädgröna har.

  • Det finns massor av statistiskt material som visar att mindre klasser inte förbättrar resultaten. Ändå vill de rödgröna satsa på mindre klasser.
  • Det finns ingen vetenskaplig bevisning för att betyg sent eller tidigt under utbildningen påverkar resultaten vare sig i positiv eller negativ riktning. När man får betyg är i hög grad oviktigt för resultatet.
  • Att ge vissa lärare högre lön kan i liten mån påverka resultaten på mycket lång sikt, genom att man rekryterar människor med mer talang till yrket. Att tro att folk jobbar bättre för att de får mer betalt är befängt, och det finns mycket goda vetenskapliga studier som visar att prestationslön är negativt för resultatet.
Inget av blocken kommer att lösa skolans kris och det finns därför en politisk möjlighet i att hitta alternativa lösningar som har potential att reformera skolan. Jag anser att Piratpartiet ska ta tillvara den möjligheten.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com