Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B15: Sakpolitik: Migrationspolitik: Permanent uppehållstillstånd för svensk examen, samt arbetstillstånd

Detta är en motion som kommer ifrån Ung Pirats förbundsstyrelseMed den giftiga kombinationen av havererad ålderspyramid, dysfunktionellt pensionssystem och ständig utvandring går vårt samhälle idag mot demografisk katastrof. Stora delar av vårt land är gravt underbefolkat och kompetenstunga sektorer lider brist på kvalificerad personal. Frågan är inte hur mycket invandring Sverige tål, utan hur lite.


Idag förhindras svenska företag från att utanför Europeiska Unionen finna den kvalificerade personal de söker. Nuvarande regler kräver att ett företag, som exempelvis hittar kompetent personal i asien, före anställning måste utlysa den lediga tjänsten i både Sverige och EU. Utöver det krävs ett arbetstillstånd från migrationsverket vilket kan dröja upp till 10 månader. Ska personen sedan arbeta i Sverige längre än 3 månader krävs ett uppehållstillstånd vilket i regel också dröjer minst 11 månader. Vill företaget sedan förlänga anställningen och arbetstillståndet krävs det en ny ansökan till migrationsverket vilket även det kan dröja över 10 månader.
En annan problematisk aspekt av detta är att den anställdes arbetstillstånd upphör att gälla ifall den anställda blir uppsagd och sedan inte hittar nytt jobb inom 3 månader. Detta ger stor makt till de företag som inte håller det avtal som upprättats med den anställde.

Till råga på allt tar migrationsverket även hänsyn till den fackliga organisationens yttrande kring anställningsvillkoren i anställningserbjudandet vilket gör att det är facket, snarare än den som tar anställningen, som avgör ifall anställningsvillkoren är rimliga eller inte.

Ett annat problem är att utbytesstudenter som tagit högskoleexamen i Sverige deporteras efter avslutad utbildning. Trots att de direkt efter avslutad utbildning kan ha fått ett jobberbjudande måste all tidigare nämnd byråkrati bearbetas före en anställning kan påbörjas. Istället borde examinerade från lärosäten automatiskt få arbets- och uppehållstillstånd så att de direkt kan stå till den svenska marknadens förfogande.

Dessa regler gör det väsentligt svårare för svenska företag att hitta den kompetens som krävs för att konkurrera och expandera.


Det som har gjort Internet så fantastiskt som det är idag är möjligheten för information att röra sig fritt och korsa alla landgränser. Samma vackra möjlighet kommer att uppstå när människor, precis som data, kan röra sig fritt i världen. Du väljer inte vart du föds, men du ska själv kunna bestämma var du ska bo.


Källor:
http://www.su.se/medarbetare/persona...borgare-1.3736
http://www.migrationsverket.se/Priva...antetider.html
http://www.migrationsverket.se/Priva...antetider.html


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Gustav Nipe

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Mikael Ståldal Yrkande B15-Y05 (Motyrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet "Invandrare får arbeta i Sverige även under tiden som uppehållstillståndet utreds".

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B15-Y01 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Av: Henrik Brändén Yrkande B15-Y04 (Motyrkande) 11 personer gillar    0 personer ogillar

att att medlemsmötet antar ställningstagandet "Alla som fått anställning i Sverige med motsvarande lön, arbetsvillkor och försäkringsskydd som svenska anställda, ska automatiskt beviljas arbetstillstånd".

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B15-Y02 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Tillbakadraget yrkande B15-Y03 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B15-Y06 (Tillbakadraget)
Av: Leif Svahn Skåne


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2014-10-07, 21:00 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B15-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Invandrare får arbeta i Sverige även under tiden som medborgarskap utreds".
Tycker denna formulering är för vag och jag vet inte exakt vad den syftar till. Invandrare som generell grupp är en brokig skara och frågan om medborgarskap utreds först då man har någon form av uppehållsrätt på plats redan, och således även arbetstillstånd, därför undrar jag om detta är redundant. De grupper som i dagsläget inte är säkrade arbetstillstånd är asylsökande som inte än fått till stånd någon uppehållsrätt och även där finns det undantag som kan göras om det finns en klarlagd identitet under asylprocessen.
2014-10-07, 21:08 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B15-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Alla som erhållit examen på ett svenskt lärosäte ska kunna beviljas permanent uppehållstillstånd
Förstår sentimentet som ligger bakom yrkandet men skulle hellre sen en formulering där man ser till rådande praxis över tillståndsutföranden. Att bevilja permanenta uppehållsrätter på basis av studier skulle frångå detta helt och skapa en segregerad migrationspolitik. Därför tycker jag att permanenta uppehållsrätter ska fortsätta följa den övergripande praxis som finns nu, där utöver kan man se till vilken typ av övergångsverktyg man kan utforma för att hålla kvar välutbildade akademiker.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-07, 22:22 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Sakpolitik: Migrationspolitik: Permanent uppehållstillstånd för svensk examen, samt arbetstillstånd -
Jag tycker motionens verklighetsbeskrivning är oroväckande svajig.

Citat:
dysfunktionellt pensionssystem
Sverige är ett av få EU-länder som någorlunda anpassat sitt pensionssystem efter den demografiska utvecklingen, och justerat ner nivån på löften efter möjligheterna att finansiera dem.

Citat:
Till råga på allt tar migrationsverket även hänsyn till den fackliga organisationens yttrande kring anställningsvillkoren i anställningserbjudandet vilket gör att det är facket, snarare än den som tar anställningen, som avgör ifall anställningsvillkoren är rimliga eller inte.
Direkt fel. Reglerna för arbestillstånd kräver att anställningsvillkor, lön och försäkringar är i nivå med kollektivavtal. Yttrandet från facket handlar om ifall de kraven är uppfyllda, inte om facket tycker att villkoren är rimliga.

Fackets rätt att yttra sig över behovet av att ta in utländsk arbetskraft är sedan länge borta. Kvar är regler som ska minska risken för att gästarbetare blir utnyttjade av exempelvis hänsynslösa bärgrossister.

Citat:
utbytesstudenter som tagit högskoleexamen i Sverige deporteras efter avslutad utbildning
Inte speciellt seriöst ordval.

Det skulle också varit passande ifall motionärerna nämnt att partiet redan tycker att utländska studenter som tagit examen ska ha rätt att stanna för att söka arbete, och ges arbetstillstånd. Det motionen kräver är att vi ska gå ett steg till, och dessutom ge permanent uppehållstillstånd. Det är en helt legitim åsikt, men vill man ändra vårt nuvarande förslag till lösning av ett problem till ett radikalare bör man inte bara skrika om hur otäckt problemet är, utan också ge en antydan till förklaring om varför det ställningstagande vi redan har inte räcker. Jag hittar inte minsta spår av argumentation för att motionens förslag i denna del skulle vara bättre än den politik vi redan har.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Fredrik Rubensson, JorgenL
Henrik Brändéns avatar
2014-10-07, 22:25 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B15-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Alla som erhållit examen på ett svenskt lärosäte ska kunna beviljas permanent uppehållstillstånd
Vi kräver redan att de ska få arbetstillstånd och därmed uppehållstillstånd. Varför specialregler just för dem kring permanent uppehållstillstånd?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
Henrik Brändéns avatar
2014-10-07, 22:26 #6
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B15-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Invandrare får arbeta i Sverige även under tiden som medborgarskap utreds".
Bra förslag.
2014-10-08, 06:03 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B15-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Alla som erhållit examen på ett svenskt lärosäte ska kunna beviljas permanent uppehållstillstånd
Känns som en konstig formulering.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-08, 09:36 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B15-Y04:
att att medlemsmötet antar ställningstagandet "Alla som fått anställning i Sverige med motsvarande lön, arbetsvillkor och försäkringsskydd som svenska anställda, ska automatiskt beviljas arbetstillstånd".
Smidigt och effektivt för seriösa arbetsgivare, men inte frikort för samvetslösa bärgrossister och annan social dumpning.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-08, 09:37 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B15-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Alla som fått anställning i Sverige ska automatiskt beviljas arbetstillstånd".
Frikort för hänsynslösa bärgrossister och social dumpning.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
Henrik Brändéns avatar
2014-10-08, 09:38 #10
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B15-Y04:
att att medlemsmötet antar ställningstagandet "Alla som fått anställning i Sverige med motsvarande lön, arbetsvillkor och försäkringsskydd som svenska anställda, ska automatiskt beviljas arbetstillstånd".
Smidigt för seriösa arbetsgivare men stopp för hänsynslöst utnyttjande.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
Henry Rouhivuoris avatar
2014-10-08, 11:26 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B15-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Invandrare får arbeta i Sverige även under tiden som medborgarskap utreds".
Invandrare får redan nu arbeta i Sverige fastän de inte är svenska medborgare, således ingen förändring under den korta tiden som ett eventuellt medborgarskap söks.

Det kan fortfarande idag, 2014, finnas jobb som bara en svensk medborgare kan ha och yrkandet skulle kunna tolkas att de vore fritt fram att jobba med sådant efter att en ansökan om medborgarskap inlämnats.

Jag avslår yrkandet då det skulle ge intrycket av att partiet är helt okunnigt i frågan.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-08, 12:46 #12
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B15-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Invandrare får arbeta i Sverige även under tiden som medborgarskap utreds".
Så har det alltid varit. Jag antar det finns ett skrivfel här.
JorgenLs avatar
2014-10-08, 21:20 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B15-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Alla som fått anställning i Sverige ska automatiskt beviljas arbetstillstånd".
Öppnar för lönedumpning och utnyttjande, och riskerar samtidigt att öka motsättningarna i samhället.
JorgenLs avatar
2014-10-08, 21:21 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B15-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Invandrare får arbeta i Sverige även under tiden som medborgarskap utreds".
Obegripligt yrkande. Vad innebär "medborgarskap utreds"?
2014-10-10, 20:05 #15
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B15-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Invandrare får arbeta i Sverige även under tiden som uppehållstillståndet utreds".
Jag antar att det är detta som motionären menar.
2014-10-10, 20:15 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B15-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Alla som erhållit examen på ett svenskt lärosäte ska kunna beviljas permanent uppehållstillstånd
Riksdagen fattade nyligen ett beslut om att låta utländska studenter stanna i sex månader efter examen för att söka jobb. Det är bra, och detta yrkande behövs inte.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-...213/?text=true

http://www.corren.se/nyheter/ostergo...a-7073172.aspx
heddahenriks avatar
2014-10-10, 20:37 #17
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B15-Y04:
att att medlemsmötet antar ställningstagandet "Alla som fått anställning i Sverige med motsvarande lön, arbetsvillkor och försäkringsskydd som svenska anställda, ska automatiskt beviljas arbetstillstånd".
Jag är inte helt säker på om det är helt oproblematiskt dock

Det är lite luddigt och kan göra att slavlöner accepteras eller att utlänningar helt utestängs.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-11, 13:30 #18
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B15-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Alla som erhållit examen på ett svenskt lärosäte ska kunna beviljas permanent uppehållstillstånd
Allmänt hållet uttalande som då inte förpliktar till någonting. Detta då den använder orden "ska kunna" i stället för ett mer tvingande yrkande. Det förändrar nämligen igenting ty även de som då inte erhållit examen kan beviljas uppehållstillstånd.
2014-10-11, 14:33 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Sakpolitik: Migrationspolitik: Permanent uppehållstillstånd för svensk examen, samt arbetstillstånd -
Citat:
Ursprungligen postat av heddahenrik Visa inlägg
Jag gillar yrkande B15-Y04:
att att medlemsmötet antar ställningstagandet "Alla som fått anställning i Sverige med motsvarande lön, arbetsvillkor och försäkringsskydd som svenska anställda, ska automatiskt beviljas arbetstillstånd".
Jag är inte helt säker på om det är helt oproblematiskt dock

Det är lite luddigt och kan göra att slavlöner accepteras eller att utlänningar helt utestängs.
"Alla som fått anställning i Sverige med lön, arbetsvillkor och försäkringsskydd motsvarande det som erbjuds i svenska kollektivavtal i samma bransch, ska automatiskt beviljas arbetstillstånd" kanske vore bättre?
Leif Svahn Skånes avatar
2014-10-17, 12:25 #20
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B15-Y06:
att att medlemsmötet antar ställningstagandet permanent uppehållstillstånd verkligen är permanent, på samma sätt som medborgarskapet är permanent.
Han man fått permanent uppehållstillstånd skall det inte kunna dras in. Man skall kunna ha samma rätt och skydd oavsett om man väljer att bli svensk medborgare eller ej.
Leif Svahn Skånes avatar
2014-10-18, 10:03 #21
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B15-Y06:
att medlemsmötet antar ställningstagandet permanent uppehållstillstånd verkligen är permanent, på samma sätt som medborgarskapet är permanent.
Henry Rouhivuoris avatar
2014-10-24, 18:14 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Sakpolitik: Migrationspolitik: Permanent uppehållstillstånd för svensk examen, samt arbetstillstånd -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B15-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Invandrare får arbeta i Sverige även under tiden som medborgarskap utreds".
Invandrare får redan nu arbeta i Sverige fastän de inte är svenska medborgare, således ingen förändring under den korta tiden som ett eventuellt medborgarskap söks.

Det kan fortfarande idag, 2014, finnas jobb som bara en svensk medborgare kan ha och yrkandet skulle kunna tolkas att de vore fritt fram att jobba med sådant efter att en ansökan om medborgarskap inlämnats.
Frontend-utvecklare hos Pensionsmyndigheten | 57427990

Citat:
Övrigt
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen(1996:627) kommer att genomföras innan anställning.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com