Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Motion B16: Sakpolitik: Arbetspolitik: Turordningsreglerna i Lagen om Anställningsskydd

Denna motionen kommer ifrån Ung Pirats förbundsstyrelse.

För ungdomar i Sverige ser arbetsmarknaden idag dyster ut. Finanskrisen har satt sina tydliga spår och jobb-frågan får en alltmer dominerande roll på den politiska arenan. Mot denna bakgrund står det klart att Piratpartiet måste förnya och bredda sin arbetsmarknadspolitik för att kunna skapa trovärdighet bland dagens ungdom. Mer specifikt behöver Lagen om anställningsskydd (LAS) ses över – i synnerhet måste turordningsreglerna skrotas.

Turordningsreglerna innebär att uppsägningar endast får ske i omvänd anställningsordning enligt principen sist in först ut. Denna orättvisa princip slår hårdast mot ungdomar och invandrare, som ju är nya på arbetsmarknaden, men innebär också att arbetsgivare tagits ifrån rätten att behålla anställda baserat på meriter istället för godtyckliga krav från staten.

Detta slår hårt mot krisande företag, som kanske måste säga upp fler anställda när de inte bara kan behålla de mest produktiva. Det slår också mot arbetarna själva, som inte kan ta kontroll över sin arbetssituation genom att konkurrera med högre produktivitet, utan kan sägas upp eller tillåtas stanna kvar alldeles oavsett arbetsprestation.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Gustav Nipe

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länkYrkanden

Tillbakadraget yrkande B16-Y01 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #293040
Standard Sv: Motion B16: Sakpolitik: Arbetspolitik: Turordningsreglerna i Lagen om Anställningsskydd - 2014-10-07, 22:37

Turordningsreglerna är en av de klassiska höger-vänsterfrågorna, som är laddad med mer symbolik än frågorna om skatter och bidrag. Genom att ta det här ställningstagandet ställer vi oss i den frågan tydligt till höger om moderaterna. För människor som upplever sig som "vänster" är det här ställningstagandet en lika stor "stopper", som det för liberaler skulle vara med ett krav att förstatliga de tjugo största bankerna.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL, Urban Sundström


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
anderserk Inte uppkopplad
 
anderserks avatar
 
Inlägg: 188
Reg.datum: Sep 2006

Länk: #293826
Standard Sv: Motion B16: Sakpolitik: Arbetspolitik: Turordningsreglerna i Lagen om Anställningsskydd - 2014-10-23, 13:40

Först: Kolla gärna nuvarande lag Bland annat sägs: " Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten." Ett undantag som bör noteras.

Sen håller jag med dem som säger att det utgör en djupdyning i höger-vänsterträsket att peta i detta i nuläget. Vi behöver en piratisk ståndpunkt.

Ett förslag som åtminstone något skulle ta udden av problematiken är ju basinkomstförslaget, som minskar problematiken med att få sparken betydligt, och ökar möjligheten för folk som själva egentligen vill bli av med ett trist eller opassande jobb att ta steget att själva sluta och inte klänga sej kvar av enbart försörjningsskäl. Basinkomst skapar en mer flexibel arbetsmarknad, som är bra för lönearbetssökande och anställda genom att de kan säga nej till dåliga jobb, och bra för företagare genom att de lättare kan få folk till intressanta jobb med begränsade löner.

Så som sagt - avslå förslaget i detta skede.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Urban Sundström


---------------------------------------------------------------------------------------------------Stoppa storebror - bygg det äkta kunskaps- och upplevelsesamhället! Och gör om EU (www.eukritik.se)
  Skicka ett meddelande via Skype™ till anderserk  
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


infallsvinkels avatar
2014-10-07, 12:58 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Vi vill slopa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.”
Att riva upp turordningsreglerna i LAS skulle göra all diskrimineringslagstiftning i arbetslivet helt verkningslös. Vill du inte ha en person som kommit ut som bög på kontoret? Framför då allmänt hållna synpunkter på hans "arbetsprestation" och sparka honom.

Turordningsreglerna har säkerligen negativa sidor, men de är ett otroligt starkt konkret skydd mot maktmissbruk från arbetsgivarens sida.

Därför yrkar jag avslag.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
AndersLindbäcks avatar
2014-10-07, 15:11 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Vi vill slopa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.”
Jag kan kraftigt minska ungdomsarbetslösheten.

Ge mig 5 år så fixar jag den.

Skälet till ungdomsarbetslösheten beror på att vi har en stor kull unga som just nu kommer ut i arbetslivet. Om 5 år kommer kullen som då skall ut i arbetslivet vara mycket mindre och det kommer då inte finnas detta problem.

Turordningsreglerna är till för att skydda de svaga i samhället. Även Pp bör stå upp för de svagares rätt att få behålla ett jobb även efter att det då t.ex. förstört ens rygg.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, Henry Rouhivuori, JorgenL
heddahenriks avatar
2014-10-07, 18:24 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Vi vill slopa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.”
Turordningsregler är ett jävla skit, men det går inte att utan problem driva igenom ett avskaffande av dem för tillfället. Motståndet är för hårt. Det finns viktigare saker att fokusera på.
2014-10-08, 12:09 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Sakpolitik: Arbetspolitik: Turordningsreglerna i Lagen om Anställningsskydd -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B16-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Vi vill slopa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.”
Att riva upp turordningsreglerna i LAS skulle göra all diskrimineringslagstiftning i arbetslivet helt verkningslös. Vill du inte ha en person som kommit ut som bög på kontoret? Framför då allmänt hållna synpunkter på hans "arbetsprestation" och sparka honom.
Turordningsregler låser fast personer på arbetsplatser och gör det därmed lättare för dåliga arbetsgivare att verka. Anställda får svårare att lämna för annan arbetsplats

Om en arbetsgivare kickar någon för annat än dålig arbetsprestation så är det lätt att lösa. Inför rättshjälp så anställda lättare kan stämma arbetsgivaren
2014-10-08, 12:18 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Sakpolitik: Arbetspolitik: Turordningsreglerna i Lagen om Anställningsskydd -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Turordningsreglerna är till för att skydda de svaga i samhället. Även Pp bör stå upp för de svagares rätt att få behålla ett jobb även efter att det då t.ex. förstört ens rygg.
Effekten blir den motsatta. Arbetsgivare är rädda för att chansa. Sverige ligger i topp på listan "hur svårt det är för svaga att ta sig in på arbetsmarknaden"
2014-10-10, 08:00 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Vi vill slopa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.”
Den eller de som står bakom yttrandet känner uppenbarligen inte till innehållet i lagen om anställningsskydd.
Vid uppsägningar har facket rätt att förhandla om turordningen och regeln först in sist ut är inte tvingande.
Regeln är tvingande enbart i det fall man inte kan komma överens.
Därför behövs inga förändringar speciellt som om förslagetmed att slopa turordningsreglerna skulle ge arbetsgivaren rätt att ensam bestämma och kunna sätta upp sin personliga hacklista.
Ett slopande av turordningsreglerna skulle göra situationen vid uppsägning svårare, inte tvärt om.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Urban Sundström
2014-10-10, 20:33 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Sakpolitik: Arbetspolitik: Turordningsreglerna i Lagen om Anställningsskydd -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B16-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Vi vill slopa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.”
Att riva upp turordningsreglerna i LAS skulle göra all diskrimineringslagstiftning i arbetslivet helt verkningslös. Vill du inte ha en person som kommit ut som bög på kontoret? Framför då allmänt hållna synpunkter på hans "arbetsprestation" och sparka honom.

Turordningsreglerna har säkerligen negativa sidor, men de är ett otroligt starkt konkret skydd mot maktmissbruk från arbetsgivarens sida.

Därför yrkar jag avslag.
Detta problem kan lösas genom att man låter samma diskrimineringsregler som vi anställning gälla även vid uppsägning.
2014-10-15, 06:13 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Sakpolitik: Arbetspolitik: Turordningsreglerna i Lagen om Anställningsskydd -
Citat:
Ursprungligen postat av L_Holmgren Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B16-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Vi vill slopa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.”
Den eller de som står bakom yttrandet känner uppenbarligen inte till innehållet i lagen om anställningsskydd.
Vid uppsägningar har facket rätt att förhandla om turordningen och regeln först in sist ut är inte tvingande.
Regeln är tvingande enbart i det fall man inte kan komma överens.
Därför behövs inga förändringar speciellt som om förslagetmed att slopa turordningsreglerna skulle ge arbetsgivaren rätt att ensam bestämma och kunna sätta upp sin personliga hacklista.
Ett slopande av turordningsreglerna skulle göra situationen vid uppsägning svårare, inte tvärt om.
I realiteten är det bara större företag som förhandlar bort den regeln och det gör man genom att köpa ut arbetskraft. Ofta får den som får gå en årslön och de brukar hitta nytt jobb direkt om man bor i större stad.

Turordningsregler gynnar större bolag
Henrik Brändéns avatar
2014-10-15, 07:14 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Sakpolitik: Arbetspolitik: Turordningsreglerna i Lagen om Anställningsskydd -
Citat:
Ursprungligen postat av Per Ghosh Visa inlägg
I realiteten är det bara större företag som förhandlar bort den regeln och det gör man genom att köpa ut arbetskraft. Ofta får den som får gå en årslön och de brukar hitta nytt jobb direkt om man bor i större stad.

Turordningsregler gynnar större bolag
Små företag har istället rätt att undanta folk från turordningsreglerna, så reglerna orsakar inte så stora problem för dem heller.

Citat:
Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.
Reglerna orsakar problem i stort sett bara för de arbetsgivare som inte klarar av att ha en vettig relation till sina anställda och deras organisationer, eller vill använda avskedanden för att göra sig av med de anställda som är gamla, lytta, svaga eller säger emot.
2014-10-15, 12:05 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Sakpolitik: Arbetspolitik: Turordningsreglerna i Lagen om Anställningsskydd -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Små företag har istället rätt att undanta folk från turordningsreglerna, så reglerna orsakar inte så stora problem för dem heller.
Och därför är det inte alls lika "intressant" att ta en anställning på litet företag. Små bolag har mycket svårare att locka attraktiv arbetskraft på grund av att turordningsreglerna slår så olika.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-16, 13:28 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Sakpolitik: Arbetspolitik: Turordningsreglerna i Lagen om Anställningsskydd -
Jag tror att den diskussion som jag (gammal sosse) och Per (uttalad liberal) just haft sätter fingret på den poäng jag försökt göra tidigare: Detta är en av rätt få kvarvarande rena höger-vänsterfrågor, som engagerar starkt på båda sidor av den gamla, i stort sett igenfyllda vallgraven mellan gammal höger och gammal vänster. Vi kan inte ducka alla frågor som någonsin haft en höger-vänsterdimension, vi bör inte ens ducka i särskilt många av dem. Lyckligtvis har vi i de flesta klassiska höger-vänsterfrågor kunnat mejsla ut en piratig tredje väg. Men tills vi hittat en sådan "tredje väg" kring arbetsrätt bör vi ducka den frågan.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
2014-10-16, 14:11 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Sakpolitik: Arbetspolitik: Turordningsreglerna i Lagen om Anställningsskydd -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag tror att den diskussion som jag (gammal sosse) och Per (uttalad liberal) just haft sätter fingret på den poäng jag försökt göra tidigare: Detta är en av rätt få kvarvarande rena höger-vänsterfrågor, som engagerar starkt på båda sidor av den gamla, i stort sett igenfyllda vallgraven mellan gammal höger och gammal vänster. Vi kan inte ducka alla frågor som någonsin haft en höger-vänsterdimension, vi bör inte ens ducka i särskilt många av dem. Lyckligtvis har vi i de flesta klassiska höger-vänsterfrågor kunnat mejsla ut en piratig tredje väg. Men tills vi hittat en sådan "tredje väg" kring arbetsrätt bör vi ducka den frågan.
Enligt mig är denna och likartade frågor för komplexa för att hanteras i den form som PP använder för att besluta om sin politik. Frågan hänger ihop med annat och kan beslutas om enskilt om det skall bli bra

Det finns andra vinklar på frågan. PP brukar vara tuffa i frågor om invandring och att ingen skall diskrimineras. Det här är en typisk regel som diskriminerar många och gör landet invandringsfientligt
Henrik Brändéns avatar
2014-10-16, 14:46 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Sakpolitik: Arbetspolitik: Turordningsreglerna i Lagen om Anställningsskydd -
Citat:
Ursprungligen postat av Per Ghosh Visa inlägg
Enligt mig är denna och likartade frågor för komplexa för att hanteras i den form som PP använder för att besluta om sin politik. Frågan hänger ihop med annat och kan beslutas om enskilt om det skall bli bra.
Vi har klarat av att få fram bra beslut i betydligt komplexare frågor än denna. Men det har då skett genom en diskussion om frågekomplexet i olika fora över lång tid, som lett till att en hållning utkristalliserat sig, som ofta varit en piratig syntes av en högrig och en vänstrig tes respektive antites. Som man sedan, efter det att de flesta aktiva omfattat syntesen, kunnat klubba på ett möte, som då kunnat putsa på formuleringar och detaljer.

Jag misstänker att de diskussioner som ägt rum i partiet senastetiden om hur vi ska få ett system kring arbete och socialförsäkringar som både tar hänsyn till att allt mer av det nyttiga arbetet i samhället äger rum utanför den monetära ekonomin, och till att allt färre människor har fasta heltidsarbeten, kommer att leda fram till ett paket av åsikter, där somliga element som tidigare uppfattas som typiskt vänster kommer att gjutas ihop med andra element som uppfattats som klassisk höger och med somliga element som aldrig uppfattats som någotdera till en piratig helhet. I det sammanhanget skulle det inte alls förvåna mig om vi fick en åsikt som har bäring på just den här frågan.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL, Urban Sundström
2014-10-21, 00:11 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Vi vill slopa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.”
Jag vill tvärtom förstärka LAS genom att det inte heller ska gå att förhandla med facket om en egen turordningslista. Ofta drabbar detta anställda som av någon anledning blivit obekväma för arbetsgivaren. Jag ser ingen anledning till varför en fackförening ska kunna bidra med en negativ påverkan av en arbetssituation för en anställd som inte är medlem.
Redan nu skriver ett flertal företag en helt egen "strategisk" turordningslista till de lokala fackrepresentanterna med olika löften om hur många jobb det kommer rädda. Detta gör att LAS blir helt verkningslös.

Ett alternativ skulle kunna vara att arbetsgivaren helt enkelt får kontakta den som önskas avskedas, se om det går att komma överens om en avskedsersättning (alla har sitt pris) och om båda parter är överens och ett avtal skrivs på efter en rimlig betänketid så får den anställde vara med i turordningslistan. På så sätt skulle det vara acceptabelt att kringgå LAS. En rimlig betänketid att acceptera erbjudandet skulle kunna vara en vecka.
Med en sådan process skulle ett företag tänka sig för både en och två gånger innan de försöker fuska med en "strategisk" lista. Dessutom är avsked att föredra med tanke på karensreglerna för a-kassan, jämfört med om den anställde skulle säga upp sig själv.
2014-10-22, 13:24 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Sakpolitik: Arbetspolitik: Turordningsreglerna i Lagen om Anställningsskydd -
Citat:
Ursprungligen postat av Sinbad Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B16-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Vi vill slopa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.”
Jag vill tvärtom förstärka LAS genom att det inte heller ska gå att förhandla med facket om en egen turordningslista. Ofta drabbar detta anställda som av någon anledning blivit obekväma för arbetsgivaren. Jag ser ingen anledning till varför en fackförening ska kunna bidra med en negativ påverkan av en arbetssituation för en anställd som inte är medlem.
Redan nu skriver ett flertal företag en helt egen "strategisk" turordningslista till de lokala fackrepresentanterna med olika löften om hur många jobb det kommer rädda. Detta gör att LAS blir helt verkningslös.

Ett alternativ skulle kunna vara att arbetsgivaren helt enkelt får kontakta den som önskas avskedas, se om det går att komma överens om en avskedsersättning (alla har sitt pris) och om båda parter är överens och ett avtal skrivs på efter en rimlig betänketid så får den anställde vara med i turordningslistan. På så sätt skulle det vara acceptabelt att kringgå LAS. En rimlig betänketid att acceptera erbjudandet skulle kunna vara en vecka.
Med en sådan process skulle ett företag tänka sig för både en och två gånger innan de försöker fuska med en "strategisk" lista. Dessutom är avsked att föredra med tanke på karensreglerna för a-kassan, jämfört med om den anställde skulle säga upp sig själv.
Det du beskriver låter liknande som de har i Spanien, inte samma saker men den anställde har mycket stark ställning där. När man ändrade reglerna så skenade arbetslösheten.
Spanien hade lätt kunnat lösa det mesta av sina arbetslöshetsproblem genom ändrade regler
2014-10-23, 20:22 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Sakpolitik: Arbetspolitik: Turordningsreglerna i Lagen om Anställningsskydd -
Citat:
Ursprungligen postat av Sinbad Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B16-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Vi vill slopa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.”
Jag vill tvärtom förstärka LAS genom att det inte heller ska gå att förhandla med facket om en egen turordningslista. Ofta drabbar detta anställda som av någon anledning blivit obekväma för arbetsgivaren. Jag ser ingen anledning till varför en fackförening ska kunna bidra med en negativ påverkan av en arbetssituation för en anställd som inte är medlem.
Redan nu skriver ett flertal företag en helt egen "strategisk" turordningslista till de lokala fackrepresentanterna med olika löften om hur många jobb det kommer rädda. Detta gör att LAS blir helt verkningslös.

Ett alternativ skulle kunna vara att arbetsgivaren helt enkelt får kontakta den som önskas avskedas, se om det går att komma överens om en avskedsersättning (alla har sitt pris) och om båda parter är överens och ett avtal skrivs på efter en rimlig betänketid så får den anställde vara med i turordningslistan. På så sätt skulle det vara acceptabelt att kringgå LAS. En rimlig betänketid att acceptera erbjudandet skulle kunna vara en vecka.
Med en sådan process skulle ett företag tänka sig för både en och två gånger innan de försöker fuska med en "strategisk" lista. Dessutom är avsked att föredra med tanke på karensreglerna för a-kassan, jämfört med om den anställde skulle säga upp sig själv.
Detta skulle göra att företag tvekar ännu mer än idag innan de anställer folk. Ingen bra idé.
JorgenLs avatar
2014-10-28, 18:37 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B16: Sakpolitik: Arbetspolitik: Turordningsreglerna i Lagen om Anställningsskydd -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Detta problem kan lösas genom att man låter samma diskrimineringsregler som vi anställning gälla även vid uppsägning.
Och de reglerna har vi ju sett hur bra de fungerar...
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com