Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion C05: Arbetsmiljön inom partiet

Det finns en tid då det är dags att tänka långsiktigt, och denna tid är nu. Och det mest långsiktiga som finns är arbetsmiljöarbete. Det är, på sätt och vis, själva definitionen av långsiktigt arbete: hur kan vi fortsätta göra det vi gör under längre tidsperioder?


Det duger inte att låta aktivister bränna ut sig. Barrikaderna behöver både fåtöljer och brandsläckare.


Arbetsmiljö är många saker. De flesta av dem har att göra med frånvaron av skit att göra. Dels rent fysiskt, men desto mer socialt: mobbing, sexism, rasism, stress, oklara arbetsvillkor, okynnesövertid etc etc. Att förbättra arbetsmiljön innebär att ta itu med dylika ting där de uppstår, och strategiskt förebygga dem innan de uppstår. På alla nivåer, i alla miljöer.


För att bli brutalt specifik: det gäller även sexistiska kommentarer på Facebook.


Det säger sig självt att ett parti är ett långsiktigt projekt. Och alla långsiktiga projekt behöver ta hand om sina deltagare - annars förblir vare sig projektet eller deltagarna långsiktiga. Det finns medlemmar som redan nu är fullt fokuserade på år 2018. Andra på 2022. Men om vi ska vara kvar vid 2026, så behöver vi börja med arbetsmiljöarbetet redan nu.


Framtiden börjar idag.


Ingen framtid börjar dock utan målbilder. Så här är ett antal målbilder att arbeta utifrån:


att ingen ska känna sig mobbad när de deltar i partiaktiviteter
att ingen ska känna sig sexistiskt behandlad när de deltar i partiaktiviteter
att ingen ska känna sig sexuellt kränkt när de deltar i partiaktiviteter
att ingen ska känna sig utsatt för rasism när de deltar i partiaktiviteter
att ingen ska känna sig omotiverat stressad när de deltar i partiaktiviteter


Om du börjar se ett visst mönster här, så är det för att det finns ett visst mönster. Det finns väldigt många saker en medlem inte borde behöva utsättas för inom ramen för partiets aktiviteter, många fler än vad som kan listas här. Det finns också väldigt många saker partiet kan göra för att strategiskt förebygga att sådana upplevelser uppstår, och än mer hantera dem när de väl uppstår. Medlemsvård.Att redan på förhand dokumentera strategier och metoder för att säkerställa en god arbetsmiljö är en grundsten för en långsiktig rörelse. Barrikaderna behöver som sagt både fåtöljer och brandsläckare, och det hjälper oerhört att veta var dessa finns innan barrikadbygget börjar.


En god arbetsmiljö händer dock inte av sig självt, och det kan hända att det finns de som kommer att argumentera mot detta eftersom de vet med sig att de kommer att behöva ändra sina aktiviteter i partiet. Jag vill i all stillsamhet råda er att inte ta ut ert dåliga samvete i aggressiv diskussion, utan att i stället ta tillfället i akt att fundera på vad ni gör och vad ni kan göra bättre.


Att i alla lägen bli skrikt på, kritiserad och slentrianmisstänkliggjord är trots allt motsatsen till en god arbetsmiljö.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Sargoth

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Sargoth Yrkande C05-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    1 personer ogillar

att partiet ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att medlemmar utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.
Av: Sargoth Yrkande C05-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att partiet ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Partiet ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras.
Av: Sargoth Yrkande C05-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att partiet ska i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner ska därvid upprättas.
Av: Sargoth Yrkande C05-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att följande punkt läggs till i avsnittet "Anmälningar och fortsatt hantering av dessa" i partiets handlingsplan kring sexuella trakasserier:
"Den person som utfört handlingen ska kunna uteslutas om denne inte upphör även efter att andra åtgärder vidtagits."
Av: Henrik Brändén Yrkande C05-Y05 (Tilläggsyrkande på motionen) 3 personer gillar    1 personer ogillar

att målet för partiets arbetsmiljöarbete ska vara att att ingen ska känna sig mobbad när de deltar i partiaktiviteter, att ingen ska känna sig sexistiskt behandlad när de deltar i partiaktiviteter, att ingen ska känna sig sexuellt kränkt när de deltar i partiaktiviteter, att ingen ska känna sig utsatt för rasism när de deltar i partiaktiviteter och att ingen ska känna sig omotiverat stressad när de deltar i partiaktiviteter


Yrkanden

Av: Sargoth Yrkande C05-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    1 personer ogillar

att partiet ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att medlemmar utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Sargoth Yrkande C05-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att partiet ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Partiet ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Sargoth Yrkande C05-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att partiet ska i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner ska därvid upprättas.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Sargoth Yrkande C05-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att följande punkt läggs till i avsnittet "Anmälningar och fortsatt hantering av dessa" i partiets handlingsplan kring sexuella trakasserier:
"Den person som utfört handlingen ska kunna uteslutas om denne inte upphör även efter att andra åtgärder vidtagits."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Av: Henrik Brändén Yrkande C05-Y05 (Tilläggsyrkande på motionen) 3 personer gillar    1 personer ogillar

att målet för partiets arbetsmiljöarbete ska vara att att ingen ska känna sig mobbad när de deltar i partiaktiviteter, att ingen ska känna sig sexistiskt behandlad när de deltar i partiaktiviteter, att ingen ska känna sig sexuellt kränkt när de deltar i partiaktiviteter, att ingen ska känna sig utsatt för rasism när de deltar i partiaktiviteter och att ingen ska känna sig omotiverat stressad när de deltar i partiaktiviteter

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2014-10-19, 14:15 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C05-Y05:
att målet för partiets arbetsmiljöarbete ska vara att att ingen ska känna sig mobbad när de deltar i partiaktiviteter, att ingen ska känna sig sexistiskt behandlad när de deltar i partiaktiviteter, att ingen ska känna sig sexuellt kränkt när de deltar i partiaktiviteter, att ingen ska känna sig utsatt för rasism när de deltar i partiaktiviteter och att ingen ska känna sig omotiverat stressad när de deltar i partiaktiviteter
Eftersom begreppet arbetsmiljö kan tolkas lite olika kan det vara bra att precisera dels att vi inte bara pratar om anställda utan alla som deltar i partiaktiviteter, och dels tydligt tala om vilka saker vi inte anser vara acceptabla inslag i vår inre arbetsmiljö.
Jan-Eriks avatar
2014-11-04, 21:03 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C05-Y01:
att partiet ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att medlemmar utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.
Tror yrkandet är för vagt och intetsägande för att vara till någon praktisk hjälp.
Jan-Eriks avatar
2014-11-07, 10:57 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C05-Y05:
att målet för partiets arbetsmiljöarbete ska vara att att ingen ska känna sig mobbad när de deltar i partiaktiviteter, att ingen ska känna sig sexistiskt behandlad när de deltar i partiaktiviteter, att ingen ska känna sig sexuellt kränkt när de deltar i partiaktiviteter, att ingen ska känna sig utsatt för rasism när de deltar i partiaktiviteter och att ingen ska känna sig omotiverat stressad när de deltar i partiaktiviteter
Piratpartiets grundläggande idéer är redan antirasistiska och antisexistiska. Jag tror ett sådant här förslag mer sprider föreställningen om en utbredd sexism eller rasism, som varken jag eller andra manliga eller kvinnliga aktivister upplevt. Hantera det fåtal fall av diskriminering som dyker upp seriöst, och försök inte skriva folk på näsan vad de inte får, får eller bör känna i diskussionen och aktivismen.
Henrik Brändéns avatar
2014-11-07, 12:23 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Arbetsmiljön inom partiet -
Citat:
Ursprungligen postat av Jan-Erik Visa inlägg
Piratpartiets grundläggande idéer är redan antirasistiska och antisexistiska. Jag tror ett sådant här förslag mer sprider föreställningen om en utbredd sexism eller rasism, som varken jag eller andra manliga eller kvinnliga aktivister upplevt. Hantera det fåtal fall av diskriminering som dyker upp seriöst, och försök inte skriva folk på näsan vad de inte får, får eller bör känna i diskussionen och aktivismen.
Det är jätteroligt att höra att du inte upplevt sådana problem. Det ger hopp om att vi en dag ska kunna bli utan dem. Tyvärr har jag dock mött ett betydande antal aktiva som upplevt en eller flera av sakerna, ofta många gånger. I somliga fall så ihållande under så långa perioder att de lämnat partiet.

Att fatta ett sådant här beslut ger i en modern organisation inte intrycket att man har problem. Det är tvärt om så att de organisationer som inte ens lyckats ta sig samman att ena sig m att ha ett sådant mål, är de där man först misstänker att sådana problem ska finnas. Så att avslå yrkanet av något slags kosmetiskt skäl, för att folk inte ska tro att vi har problem, får rakt motsatt verkan. Det får folk att misstänka att vi är betydligt sunkigare än vi i verkligheten är.
Jan-Eriks avatar
2014-11-07, 13:01 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Arbetsmiljön inom partiet -
Hej Henrik,

De jag vet lämnat partiet har gjort det för att de ignorerats snarare än att de bemötts otrevligt. Att även PP ibland anammar det grupptänkande och fokus på ras och kön vi är många som avskyr hos andra partier.

Jag tror detaljreglering genom vaga mål om hur folk bör, skall och får känna är fel metod.
Henrik Brändéns avatar
2014-11-07, 22:23 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Arbetsmiljön inom partiet -
Citat:
Ursprungligen postat av Jan-Erik Visa inlägg
Jag tror detaljreglering genom vaga mål om hur folk bör, skall och får känna är fel metod.
Finns inget förslag om att reglera hur folk bör, ska och få känna.

Det finns ett förslag om att sätta upp som mål att vi ska organisera verksamheten så att ingen ska behöva känna sig mobbad, sexuellt kränkt och utsatt för rasism.

Det du föreslår är att vi inte ska ha det som mål.
Sargoths avatar
2014-11-08, 14:00 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Arbetsmiljön inom partiet -
Citat:
Ursprungligen postat av Jan-Erik Visa inlägg
Jag tror detaljreglering genom vaga mål om hur folk bör, skall och får känna är fel metod.
Att upprätta handlingsplaner för hur säkerheten på events ska garanteras eller förbättras (exempelvis hur första hjälpen-resurser ska organiseras och liknande) är inte fel på något plan. Tvärtom, som Henrik säger: att vara förberedd på att dåliga saker kan hända ger ett bättre intryck än att inte vara det.

Att inte specificera om första hjälpen-paketen ska användas för det ena eller det andra såret är inte vaghet. Det är att fokusera på att vara förberedd på vad som än må hända, utan att snöa in sig på detaljer.

Om du läser yrkandena som en helhet, så är det sådana förberedelser de handlar om. På alla plan, från skrubbsår till sexism. Det finns många slags olycksfall i arbetet, och sålunda mycket att vara förberedd på. När saker går fel så är det ovärderligt att veta hur och vad en ska göra. Ergo, handlingsplaner.

Det enda sättet vi kan vara säkra på att olyckor inte händer är att inte göra någonting. Jag utgår dock från att det finns en inneboende ambition att få saker gjorda, och under detta görande så finns det alltid en inneboende risk att något går fel. Det ingår i arbetet.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com