Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Motion A05: Stadgeändring: En dags fysiskt medlemsmöte

Dagens ordning med sex veckor långa medlemsmöten är inte ändamålsenlig.

Jag föreslår därför att medlemsmöte går till så att först presenteras alla möteshandlingar (dagordning, motioner, propositioner, valberedningsförslag m.m.) för alla medlemmar. Sen har medlemmarna två veckor på sig att informellt diskutera detta på valfritt sätt. Sen äger medlemsmötet med formella debatter och voteringar rum under en dag i realtid. Datum och tid för mötet ska utlysas i god tid i förväg så att medlemmarna har möjlighet att planera in sitt deltagande.

Detta gör det möjligt att helt eller delvis hålla medlemsmötet i form av fysiskt möte, vilket effektivt förhindras av dagens sexveckorsordning. Men det är också möjligt att fortsätta ha medlemsmötet helt online.

Detta innebär att den som vill vara med och påverka medlemsmötets beslut måste vara aktiv i realtid under den dag mötet äger rum. Det tycker jag är ett rimligt krav, i synnerhet om detta kan ske hemifrån över Internet.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mikael Ståldal

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länkYrkanden

Tillbakadraget yrkande A05-Y01 (Tillbakadraget)
Av: Mikael Ståldal
Tillbakadraget yrkande A05-Y02 (Bortröstad)
Av: Mikael Ståldal


Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #292807
Standard Sv: Motion A05: Stadgeändring: En dags fysiskt medlemsmöte - 2014-10-07, 14:42

Jag är övertygad om att det är en riktigt dålig metod för att revidera stadgar att göra det bit för bit på ett medlemsmöte.

Stadgar måste hänga ihop som en helhet, och för att det ska funka behövs det en grupp som noga tänker igenom alltihopa på en gång så att man inte bygger in motstridigheter och öppningar för dåliga tolkningar.

Det finns en proposition från styrelsen om att tillsätta en stadgerevisionsgrupp, och jag tror att förutsättningarna för att få ihop bra stadgar som helhet blir mycket bättre om man låter den ta in alla såna här synpunkter i sitt arbete.

Därför kommer jag att yrka på att hela den här motionen avslås, och istället sänds på remiss till en kommande stadgerevisionsgrupp för att ingå i underlaget för den kommande stadgerevisionen.

Utöver det så kan man inte revidera en text på det viset som motionen är skriven. Vilka stadgar har vi ifall man antar den här motionen? Vem gör om de allmänna formuleringarna till en faktisk text som står i stadgarna?

Stagar är samma typ av text som en lagtext, den måste antas bokstavligen, inte utifrån allmänna målsättningar.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Urban Sundström
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #293721
Standard Sv: Motion A05: Stadgeändring: En dags fysiskt medlemsmöte - 2014-10-18, 19:27

Motion A02 känns mer genomarbetad och innehåller en helhetssyn på att mötespresidiets arbetsbelastning minskas.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Mikael Ståldal Inte uppkopplad
 
Inlägg: 324
Reg.datum: Apr 2014

Länk: #293019
Standard Sv: Motion A05: Stadgeändring: En dags fysiskt medlemsmöte - 2014-10-07, 21:50

Någon (inte jag) har gett denna motion en missvisande titel. Jag föreslår inte att medlemsmötet ska vara fysiskt, jag påpekar bara att detta möjliggör det.

Rubriken borde vara: H1 { margin-bottom: 0.08in; }H1.western { font-family: "Liberation Sans",sans-serif; font-size: 16pt; }H1.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 16pt; }H1.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 16pt; }P { margin-bottom: 0.08in; }A:link { } Medlemsmöten i realtid
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henry Rouhivuoris avatar
2014-10-07, 08:27 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande A05-Y01:
att stadgarna ändras i enlighet med motionen
Yrkandet är otydligt. Det skall stå i just yrkandet vad motionären vill förändra.

Vi har provat helgmöten och det var innan det började trilla in mängder med motioner. Därför har vi nu längre möten så man inte behöver stressa.

Att hinna hålla det på en dag skulle kräva att deltagarna skriptar sina beslut i god tid innan och kör skriptet på mötesdagen.
Senast redigerad av Henry Rouhivuori den 2014-10-07 klockan 09:19.
JorgenLs avatar
2014-10-07, 14:42 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande A05-Y01:
att stadgarna ändras i enlighet med motionen
Jag är övertygad om att det är en riktigt dålig metod för att revidera stadgar att göra det bit för bit på ett medlemsmöte.

Stadgar måste hänga ihop som en helhet, och för att det ska funka behövs det en grupp som noga tänker igenom alltihopa på en gång så att man inte bygger in motstridigheter och öppningar för dåliga tolkningar.

Det finns en proposition från styrelsen om att tillsätta en stadgerevisionsgrupp, och jag tror att förutsättningarna för att få ihop bra stadgar som helhet blir mycket bättre om man låter den ta in alla såna här synpunkter i sitt arbete.

Därför kommer jag att yrka på att hela den här motionen avslås, och istället sänds på remiss till en kommande stadgerevisionsgrupp för att ingå i underlaget för den kommande stadgerevisionen.

Utöver det så kan man inte revidera en text på det viset som motionen är skriven. Vilka stadgar har vi ifall man antar den här motionen? Vem gör om de allmänna formuleringarna till en faktisk text som står i stadgarna?

Stagar är samma typ av text som en lagtext, den måste antas bokstavligen, inte utifrån allmänna målsättningar.
2014-10-07, 21:48 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A05-Y02:
att mötet ber partistyrelsen att vid stadgerevision ge instruktioner att för ändra stadgarna så medlemsmöte hålls i realtid under en dag i det förslag som framläggs till medlemsmötet.
2014-10-07, 21:48 #8
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande A05-Y01:
stadgarna ändras i enlighet med motionen
Henry Rouhivuoris avatar
2014-10-07, 21:56 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande A05-Y02:
att mötet ber partistyrelsen att vid stadgerevision ge instruktioner att för ändra stadgarna så medlemsmöte hålls i realtid under en dag i det förslag som framläggs till medlemsmötet.
Vi har provat helgmöten och det var innan det började trilla in mängder med motioner. Därför har vi nu längre möten så man inte behöver stressa.

Att hinna hålla det på en dag skulle kräva att deltagarna skriptar sina beslut i god tid innan och kör skriptet på mötesdagen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com