Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen.

Motion A02: Ändrig av stadgebilaga: Självstyre för lokala föreningar

I dagsläget har de lokala föreningarna väldigt lite att säga till om angående sin egen verksamhet och hur de ska fungera och specifikt sin egen stadga.

Detta är problematiskt av flera skäl. Delvis är den stadgan som en lokalföreningen är tvingad att ha rent utsagt usel, den är full av buggar och den är svårläst. I dagsläget får inte en lokalförening lov att fixa detta.

Vidare så är det inte säkert att samma stadga är lämplig för alla föreningar, vi i Stockholms län känner tex att vi gärna vill anpassa stadgan efter lokala förhållanden.

Och till sist har vi den viktiga punkten - stabilitet. Ifall vi ska ha någon chans att kunna ställa upp lokalt så måste vi veta att inte förutsättningarna radikalt ändras så lite som ett halvår innan valet, utan att vi själva ska kunna ha något att säga till om.

Anledningen till att lokala föreningar inte har kontroll över sin egen stadga är för att partistyrelsen ska ha större kontroll över vad som händer lokalt. Det har länge funnits en rädsla för att lokal verksamhet ska spåra ur och det har funnits ett behov av att snabbt och enkelt kunna förhindra och stoppa lokala föreningar som spårar ur.
Till viss del så håller jag med om resonemanget - det är viktigt att vi inte låter alla göra precis hur som helst. Därför föreslår jag ett system som liknar det som HSB och de flesta andra stora förbund och föreningar har - föreningarna har själva stadgeändringskompetens MEN en ändring måste godkännas av förbundet, eller i det här fallet, av Piratpartiet, innan den börjar gälla.
Det är marginellt mer arbete för partistyrelsen, men oändligt mycket mer frihet för de lokala föreningarna.

Styrelsen för Piratpartiet i Stockholms län
genom Johan Karlsson


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Johan mlg Karlsson

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen.Yrkanden

Tillbakadraget yrkande A02-Y01 (Tillbakadraget)
Av: Johan mlg Karlsson


Tillbakadraget yrkande A02-Y02 (Tillbakadraget)
Av: Johan mlg Karlsson


Tillbakadraget yrkande A02-Y03 (Tillbakadraget)
Av: Johan mlg Karlsson


Tillbakadraget yrkande A02-Y04 (Tillbakadraget)
Av: Johan mlg Karlsson


Tillbakadraget yrkande A02-Y05 (Tillbakadraget)
Av: Johan mlg Karlsson


Tillbakadraget yrkande A02-Y06 (Tillbakadraget)
Av: Johan mlg Karlsson


Tillbakadraget yrkande A02-Y07 (Tillbakadraget)
Av: Johan mlg Karlsson


Tillbakadraget yrkande A02-Y08 (Tillbakadraget)
Av: Johan mlg Karlsson


Tillbakadraget yrkande A02-Y09 (Tillbakadraget)
Av: Johan mlg Karlsson


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande A02-Y10 (Bortröstad)
Av: Johan mlg Karlsson


Mötet har avslagit motionen.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #284448
Standard Sv: Motion A02: Ändrig av stadgebilaga: Självstyre för lokala föreningar - 2013-04-02, 23:04

Jag förstår vad motionären är ute efter, men jag tycker det vore olyckligt om en sådan ändring skulle resultera i att föreningarna får väldigt olika stadgor som spretar åt olika håll.

Exempelvis bör en massa grundläggande saker vara gemensamma för alla föreningar så att man slipper slå upp varje förenings enskilda stadga varje gång man fundera över om ett centralt beslut som på nåt sätt påverkar föreningarna, det kan bli väldigt omständigt annars.

Likaså kan det vara bra att alla föreningar har vissa utsedda ansvarsroller så att man vet vem man ska ta kontakt med i olika frågor.

En annan sak är en sån paragraf som nedläggningsparagrafen, och hur man kan sparka igång en förening som "dött", det vore väldigt ooptimalt om man hittar på hemmasnickrade regler för det så att det slutar med att en död förening sitter på tex bankmedel som inte går att komma åt för att dra igång verksamheten på orten på nytt.

Kort och gott, så finns det många anledningar till att det vore dumt att släppa stadgeskrivandet helt fritt.

Motionärens regel om att stadgarna ska godkännas av styrelsen kan iofs vara ett skydd mot sådant, men jag känner att det kan vara lite svagt, om vi vid något tillfälle har en styrelse som inte tänker sig för riktigt kan det bli fel, och normalt sett är det ju inte stadgenördar vi vill sätta i styrelsen heller...

Jag skulle vilja se ett starkare skydd, exempelvis att den av medlemsmötet beslutade stadgan kallas "Mönsterstadga" och att vissa paragrafer som är viktiga att de ser likadana ut överallt SKA vara med, medan man sedan kan ha tillåtelse att lägga till saker i stadgan lokalt. Men egentligen så finns redan den möjligheten rent praktiskt genom att man kan lägga till stadgebilagor som reglerar sånt som inte är reglerat i stadgan.


Något jag saknar i motionen är vad de konkreta problemen är med den nuvarande lokalstadgan.

Visst finns det säkert buggar i den befintliga, men i så fall vore det väl bättre att korrigera den, istället för att varje förening försöker göra sin egen variant? Vilka delar är det som kan vara till hinder för föreningen?

Så att alla får nytta av förbättringarna?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson, AndersLindbäck, Andreas Bjärnemalm, Anton Nordenfur
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #286383
Standard Sv: Motion A02: Ändrig av stadgebilaga: Självstyre för lokala föreningar - 2013-04-15, 14:50

Jag tror det vore mycket olyckligt om denna motion går genom.

1) Stadgan för lokala föreningar är skriven så att föreningen har stor frihet att själv välja hur den ska lägga upp sin verksamhet.
  • Man kan ha en stor styrelse eller en liten.
  • Man kan låta styrelsen utgöra ryggraden i det löpande beslutsfattandet, eller regelbundet kalla till extra medlemsmöten och låta styrelsen bara sköta pappersgörat.
  • Medlemsmöte och/eller styrelse kan delegera ut beslutsrätt till arbetsgrupper.
  • Vill man ha lokala speciallösningar på frågor som inte regleras i den centrala stadgan kan man anta en lokal stadgebilaga.
  • Man kan organisera själva verksamheten i princip hur man vill.
Det är därför svårt att tro att den stadga medlemsmötet tagit lägger någon outhärdlig tvångströja på de lokala föreningarnas verksamhet.

2) Ett av de tunga argumenten i motionen för att lokala föreningar ska få äga och ändra sina stadgar är att den centrala stadgan sägs vara usel och full av buggar. Men i så fall är den föreslagna lösningen urkorkad. Genomför man motionen så kommer man ju att behöva separata beslut i varje förening i hela landet för att fixa till varje bugg, istället för att fixa buggen för alla föreningar på en gång med ett enda beslut på partiets medlemsmöte.

3) Ett annat argument som jag har lättare att förstå är att man vill ha "stabilitet", varmed man uppenbarligen menar känslan av att själv ha kontroll över sin egen stadga. Det argumentet kan jag förstå, men tycker det måste stå tillbaka för det faktum att partiet fortfarande befinner sig i en sökande, trevande fas i att bygga upp sin lokala verksamhet.

Vi kan inte veta att vi redan funnit den optimala formen och avvägningen kring hur den lokala verksamheten ska vara organiserad. Vi kan snarare vara förvissade om att vi INTE funnit den. Jag är t ex långt ifrån säker på att konstruktionen med en stadga för de lokala föreningarna PLUS ett separat centralt regelverk för lokala föreningar är nödvändig.

Och hela det beslut som togs för ett och ett halvt år sedan var en ganska klumpig kompromiss mellan dem som inte ville ha lokala föreningar alls utan bara ett centralt parti, dem som ville ha helt självstyrande lokala föreningar, och dem som egentligen ville ha en klassisk organisationsmodell, där de lokal organisationerna "äger" de centrala. Balansen i partiet mellan dessa strömningar är helt annorlunda idag än de upplevdes vara då.

Därför är det viktigt att vi tillsammans kan diskutera hur vi ska kunna utveckla formerna för den lokala verksamheten, och dess roll i partiet, och förenkla regelverket. Några större förändringar kommer vi faktiskt bara att kunna göra ifall vi på en och samma gång förändrar regelverket för de lokala föreningarna, och deras stadga. Och det kräver, eller förenklas i vart fall oerhört, ifall beslutsmakten över bägge ligger på samma ställe. Och idag ligger de bägge på medlemsmötet.

Den praktiska konsekvensen om denna motion går igenom kommer därför att bli att dagens synnerligen ofullkomliga ordning i sina huvuddrag kommer att cementeras, och att den enda utveckling som kan komma till stånd blir att några lokala föreningar gör mindre förändringar inom ramen för huvuddragen i dagens system.

x x x

Jag förstår att Stockholm vill ha denna förändring för att de upplever dagens regelverk som ofullkomligt, och vill kunna utveckla det själva. Men den utvecklingen kommer av nödvändighet att begränsas av partiets regelverk för de lokala föreningarna. Så jag uppmanar vännerna i Stockholm: kom istället med motioner till nästa medlemsmöte om hur ni tycker man ska fixa de allvarligaste buggarna i dagens regelverk och stadgar. Och börja sedan diskutera med andra lokala föreningar om hur ni skulle vilja att vi skrev om hela regelverket. Om det visar sig finnas bred enighet skulle man kanske kunna klubba en förändring redan före valet. Visar det sig finnas starka känslor kring olika linjer kanske man kan vänta med debatt och beslut till efter.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson, Anton Nordenfur, Henry Rouhivuori


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #286240
Standard Sv: Motion A02: Ändrig av stadgebilaga: Självstyre för lokala föreningar - 2013-04-13, 15:31

Jag har inte sett några som helst exempel på där olika stadgar behöver finnas. Till det att detta framkommer blir det avslag från min sida.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
Svara med citat
  (#5) Gammal
Calandrella Inte uppkopplad
 
Inlägg: 296
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #284024
Standard Re: Motion A02: Ändrig av stadgebilaga: Självstyre för lokala föreningar - 2013-04-01, 22:48

Jag är ingen expert på stadgar, men anser generellt att decentralisering och tillit till våra medlemmar är något väldigt viktigt i Piratpartiet. Lokala initiativ ska uppmuntras, och då behöver lokala initiativ frihet. Därför yrkar jag bifall på motionen.


Piratpartiet måste utvecklas till det frihetliga, humanistiska parti vi har potentialen att bli. Med demokratin som verktyg och de mänskliga rättigheterna som mål kan vi segra, få igenom vår politik och åstadkomma det vi alla kämpar för politiskt: att förbättra världen.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Calandrella  
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2013-04-01, 22:31 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Ändrig av stadgebilaga: Självstyre för lokala föreningar -
Om man vill att alla yrkanden skall röstas om i klump så kan man faktiskt skicka in dem som en enda klump.

Fö så kommer jag rösta avslag.
Anton Nordenfurs avatar
2013-04-02, 09:22 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande A02-Y09:
att alla yrkanden röstas om i klump och inte var för sig
I så fall skulle du nog ha lagt ett stort yrkande istället för denna uppdelning.
Anton Nordenfurs avatar
2013-04-02, 09:25 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Ändrig av stadgebilaga: Självstyre för lokala föreningar -
Decentralisering är bra och partistyrelsen ska inte ha allt för bred makt över lokalföreningarna. Som motionären säger finns dessutom allt fler distinkta föreningar - Piratpartiet Stockholm, Skåne och Norrköping har till exempel ganska olika målgrupper, medlemsantal och verksamhet. Stadgarna behöver kunna reflektera detta om det behövs.

Arbetet förändringen skulle innebära för partistyrelsen skulle nog nästan uteslutande hamna på mig som det ser ut i nuläget, och den marginella ökningen är det definitivt värt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Johan mlg Karlsson, Svarttusch
Johan mlg Karlssons avatar
2013-04-02, 14:12 #9
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande A02-Y09:
alla yrkanden röstas om i klump och inte var för sig
Johan mlg Karlssons avatar
2013-04-02, 14:14 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Ändrig av stadgebilaga: Självstyre för lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag ogillar yrkande A02-Y09:
att alla yrkanden röstas om i klump och inte var för sig
I så fall skulle du nog ha lagt ett stort yrkande istället för denna uppdelning.
Det yrkandet kom till genom en s.k. brainfart. Vad jag menar är inte att man inte ska få lov att modifiera yrkandena, utan att vi inte ska rösta om vart och ett av dom mot avslag innan vi tar den samlade motionen som klump mot avslag.
När jag faktiskt tänkte lite längre så kom jag på att det var så vi gör som standard. Så jag har dragit tillbaka det yrkandet nu.
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-04-03, 00:29 #11
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion A02: Ändrig av stadgebilaga: Självstyre för lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Calandrella Visa inlägg
Jag är ingen expert på stadgar, men anser generellt att decentralisering och tillit till våra medlemmar är något väldigt viktigt i Piratpartiet. Lokala initiativ ska uppmuntras, och då behöver lokala initiativ frihet. Därför yrkar jag bifall på motionen.
Fast det där är plattityder. Lokala initiativ ska uppmuntras där de gör nytta, inte där de är dåliga. Centralisering kan vara en styrka om den används rätt. Vi uppmuntrar inte lokala initiativ när det gäller partinamn, partisymbol, och vi bör inte göra det när det gäller de grundläggande spelregler en medlem kan förvänta sig heller.

Ge ett konkret exempel där det behövs utrymme för lokala variationer på stadga.
2013-04-03, 15:59 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Ändrig av stadgebilaga: Självstyre för lokala föreningar -
Jag har nyligen startat upp en lokalförening och läst igenom stadgarna.
Vad jag kan se är vi i stort sett autonoma.
Vi får ta de ställningstagande vi vill och behöver göra i lokalvalet.
Därför röstar jag avslag på samtliga yrkanden.

Men jag har gjort en notis i stadgarna där jag blir något konfunderad.
1c"föreningen ska stödja piratpartiets verksamhet operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis."

För det första får vi inte stödja partiet ekonomiskt enligt tidigare medlemsmötes beslut att alla pengar lokalföreningen får/man lokalt får ska stanna lokalt.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-03, 17:31 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Ändrig av stadgebilaga: Självstyre för lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg

Men jag har gjort en notis i stadgarna där jag blir något konfunderad.
1c"föreningen ska stödja piratpartiets verksamhet operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis."

För det första får vi inte stödja partiet ekonomiskt enligt tidigare medlemsmötes beslut att alla pengar lokalföreningen får/man lokalt får ska stanna lokalt.
Det stämmer inte riktigt, genom att vi nu skapar separate föreningar så skiljs även ekonomin åt så det beslutet är idag delvist borttaget och delvis föråldrad genom att lokal förening är egen juridisk person.

En lokal förening får visst stödja partiet centralt om den skulle vilja det. T.ex. om man vill vara med i en reklamkampanj så är man med och betalar sin del av det hela.

Dock finns ingen möjlighet av tvång mellan någon av parterna idag utan man deltager ekonomiskt som skilda parter som gemensamt kämpar för samma mål.
Magnus Thulins avatar
2013-04-07, 10:03 #14
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A02-Y06:
att lägga till en punkt sist i $1 i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder beslut om att inte godkänna föreningen eller inte godkäna stadgeändring kan överklagas till Piratpartiets medlemsmöte
Yrkar bifall till A02-Y06 då det är en rent demokratisk fråga
Anton Nordenfurs avatar
2013-04-08, 14:24 #15
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A02-Y06:
att lägga till en punkt sist i $1 i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder beslut om att inte godkänna föreningen eller inte godkäna stadgeändring kan överklagas till Piratpartiets medlemsmöte
Egentligen är detta redan möjligt - medlemsmötet står över partistyrelsen och kan bestämma precis vad som helst över styrelsens huvuden. I praktiken tror jag dock inte att detta är tydligt nog, och detta yrkande är därför bra för att göra det tydligt.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-09, 01:11 #16
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A02-Y04:
att lägga till en punkt efter $1.e i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder ändring av en förenings stadga ska godkännas av partistyrelsen innan den börjar gälla
Detta betyder att även om förslagen om att lokala föreningar kan ha egna stadgar går igenom så kan partistyrelsen säga nej till alla lokala föreningars ändrade stadgar.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2013-04-13, 09:58 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande A02-Y01:
att ändra Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar $1.b.4 till Antagande av stadga
Är hänvisningen korrekt? Stadgebilaga 1 § 1b4 finns inte.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2013-04-13, 10:03 #18
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande A02-Y02:
att ändra Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar $1.e till föreningen valt ordförande, sekreterare, kassör och revisor och antagit stadga
Felaktig hänvisning.
Och om nu föreningar ska kunna forma sina egna stadgar, varför måste man välja just en ordförande, sekreterare och kassör?
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2013-04-13, 10:07 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande A02-Y03:
att lägga till en punkt efter $1.e i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder partistyrelsen har granskat och godkänt föreningens stadga och föreningen kan anses verka i enlighet med Piratpartiets syfte och värderingar
Det vore bättre att uppdatera regelverkets "§2 f) partistyrelsen på därefter kommande styrelsemöte anser att föreningen når upp till alla dessa krav och därmed godkänner föreningen." så att även föreningens syfte och värderingar vägs in i partistyresen beslut och inte enbart formalia så som det är idag.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2013-04-13, 11:49 #20
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande A02-Y03:
att lägga till en punkt efter $1.e i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder partistyrelsen har granskat och godkänt föreningens stadga och föreningen kan anses verka i enlighet med Piratpartiets syfte och värderingar
Detta är förvisso en bra förändring om PP Stockholms motion går igenom.
Men partistyrelsen träffas sällan, och när man väl gör det så har man många frågor att behandla och detta kommer att ta tid och energi som istället borde läggas på annat.

En central stadga är bättre. Rösta dock bifall på detta yrkande om du vill ha ha många olika stadgar inom organisationen.
Johan mlg Karlssons avatar
2013-04-14, 22:13 #21
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A02-Y10:
att att ändra Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar $2.b.4 från:
"Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar"
till:
"Antagande av stadga"

att ändra Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar $2.d från:
"föreningen valt ordförande, sekreterare, kassör och revisor, och antagit den av Piratpartiets medlemsmöte fastställda stadgan för lokala föreningar."
till:
"föreningen valt ordförande, sekreterare, kassör och revisor och antagit stadga"

att lägga till en punkt efter $2.e i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder:
"partistyrelsen har granskat och godkänt föreningens stadga och föreningen kan anses verka i enlighet med Piratpartiets syfte och värderingar."

att lägga till en punkt efter $2.e i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder:
"ändring av en förenings stadga ska godkännas av partistyrelsen innan den börjar gälla."

att lägga till en punkt sist i $2 i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder:
"beslut om att inte godkänna föreningen, eller inte godkänna stadgeändring kan överklagas till Piratpartiets medlemsmöte."

att döpa om Bilaga 2: Stadgar för lokala föreningar till:
"Exempelstadgar för lokala föreningar"

att ändra Bilaga 2: Stadgar för lokala föreningar $9 från:
"Alla stadgeändringar utom stadgebilagor under § 11.5 beslutas av Piratpartiets medlemsmöte genom enkel majoritet och träder i kraft fyra (4) veckor efter fattat beslut."
till:
"Alla stadgeändringar beslutas av föreningens medlemsmöte genom enkel majoritet och träder i kraft efter de godkänts av Piratpartiets styrelse."
Jag ber om ursäkt för denna jättesena rokaden. Jag har blivit upplyst om att jag har lyckats stoppa in fel hänvisningar nästan överallt. Det här yrkandet är ett samlingsyrkande som tar upp allting av de ursprungliga yrkandena, men med korrekta hänvinsningar istället.
Johan mlg Karlssons avatar
2013-04-14, 22:13 #22
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande A02-Y01:
ändra Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar $1.b.4 till Antagande av stadga
Johan mlg Karlssons avatar
2013-04-14, 22:13 #23
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande A02-Y02:
ändra Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar $1.e till föreningen valt ordförande, sekreterare, kassör och revisor och antagit stadga
Johan mlg Karlssons avatar
2013-04-14, 22:13 #24
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande A02-Y03:
lägga till en punkt efter $1.e i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder partistyrelsen har granskat och godkänt föreningens stadga och föreningen kan anses verka i enlighet med Piratpartiets syfte och värderingar
Johan mlg Karlssons avatar
2013-04-14, 22:14 #25
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande A02-Y04:
lägga till en punkt efter $1.e i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder ändring av en förenings stadga ska godkännas av partistyrelsen innan den börjar gälla
Johan mlg Karlssons avatar
2013-04-14, 22:14 #26
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande A02-Y05:
uppdatera numreringen för efterföljande punkter i $1 i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar
Johan mlg Karlssons avatar
2013-04-14, 22:14 #27
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande A02-Y06:
lägga till en punkt sist i $1 i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder beslut om att inte godkänna föreningen eller inte godkänna stadgeändring kan överklagas till Piratpartiets medlemsmöte
Johan mlg Karlssons avatar
2013-04-14, 22:14 #28
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande A02-Y07:
döpa om Bilaga 2: Stadgar för lokala föreningar till Exempelstadgar för lokala föreningar
Johan mlg Karlssons avatar
2013-04-14, 22:14 #29
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande A02-Y08:
ändra Bilaga 2: Stadgar för lokala föreningar $9 till Alla stadgeändringar beslutas av föreningens medlemsmöte genom enkel majoritet och träder i kraft efter de godkänts av Piratpartiets styrelse
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-14, 22:35 #30
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A02-Y10:
att att ändra Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar $2.b.4 från:
"Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar"
till:
"Antagande av stadga"

att ändra Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar $2.d från:
"föreningen valt ordförande, sekreterare, kassör och revisor, och antagit den av Piratpartiets medlemsmöte fastställda stadgan för lokala föreningar."
till:
"föreningen valt ordförande, sekreterare, kassör och revisor och antagit stadga"

att lägga till en punkt efter $2.e i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder:
"partistyrelsen har granskat och godkänt föreningens stadga och föreningen kan anses verka i enlighet med Piratpartiets syfte och värderingar."

att lägga till en punkt efter $2.e i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder:
"ändring av en förenings stadga ska godkännas av partistyrelsen innan den börjar gälla."

att lägga till en punkt sist i $2 i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder:
"beslut om att inte godkänna föreningen, eller inte godkänna stadgeändring kan överklagas till Piratpartiets medlemsmöte."

att döpa om Bilaga 2: Stadgar för lokala föreningar till:
"Exempelstadgar för lokala föreningar"

att ändra Bilaga 2: Stadgar för lokala föreningar $9 från:
"Alla stadgeändringar utom stadgebilagor under § 11.5 beslutas av Piratpartiets medlemsmöte genom enkel majoritet och träder i kraft fyra (4) veckor efter fattat beslut."
till:
"Alla stadgeändringar beslutas av föreningens medlemsmöte genom enkel majoritet och träder i kraft efter de godkänts av Piratpartiets styrelse."
Leve det!
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2013-04-15, 11:17 #31
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande A02-Y10:
att att ändra Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar $2.b.4 från:
"Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar"
till:
"Antagande av stadga"

att ändra Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar $2.d från:
"föreningen valt ordförande, sekreterare, kassör och revisor, och antagit den av Piratpartiets medlemsmöte fastställda stadgan för lokala föreningar."
till:
"föreningen valt ordförande, sekreterare, kassör och revisor och antagit stadga"

att lägga till en punkt efter $2.e i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder:
"partistyrelsen har granskat och godkänt föreningens stadga och föreningen kan anses verka i enlighet med Piratpartiets syfte och värderingar."

att lägga till en punkt efter $2.e i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder:
"ändring av en förenings stadga ska godkännas av partistyrelsen innan den börjar gälla."

att lägga till en punkt sist i $2 i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder:
"beslut om att inte godkänna föreningen, eller inte godkänna stadgeändring kan överklagas till Piratpartiets medlemsmöte."

att döpa om Bilaga 2: Stadgar för lokala föreningar till:
"Exempelstadgar för lokala föreningar"

att ändra Bilaga 2: Stadgar för lokala föreningar $9 från:
"Alla stadgeändringar utom stadgebilagor under § 11.5 beslutas av Piratpartiets medlemsmöte genom enkel majoritet och träder i kraft fyra (4) veckor efter fattat beslut."
till:
"Alla stadgeändringar beslutas av föreningens medlemsmöte genom enkel majoritet och träder i kraft efter de godkänts av Piratpartiets styrelse."
En central stadga minskar administrationen för partiledningen och partistyrelsen. Partiet behöver lägga tid på annat än att läsa igenom, tolka och godkänna lokala stadgar för föreningar. Speciellt nu inför valåret.

En central stadga innebär också ett bra skydd för den enskilda medlemmen som kan flytta från en ort till en annan utan att behöva sätta sig in i den nya stadgan.

Stadgebuggar är lätta att fixa trots en central stadga. Se bara på Mikael Holms motion A04.

Och till sist, PP Stockholm har inte gett ett enda konkret exempel på varför deras stadga behöver se olik ut jämfört med PP Västra Götaland eller PP Blekinge.

Det står PP Stockholms styrelse helt fritt att bestämma hur verksamheten ska se ut och hur man samordnar de olika delarna av länet. Likaså kan PP Stockholms medlemsmöte lägga till helt egna stadgebilagor.

Avslå denna motion och låt oss ha kvar en central stadga.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-15, 13:59 #32
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Ändrig av stadgebilaga: Självstyre för lokala föreningar -
Såsom det senaste yrkandet är formulerat så är stadgeändringar giltiga först efter att partistyrelsen godkänt. Det ser jag som en fördel då det förhindrar en "loose cannon" av någon lokal förening, men samtidigt ger frihet till lokala föreningar.

Jag ser nu att det kan bli byråkratiskt med 50-100 lokala föreningar som det kan bli till valet därpå utifall partiet sitter i riksdagen från 2014.

Därför avslag och en central stadga som kopieras rakt av är ett måste med en utveckling där många lokala föreningar bildas. Partistyrelsen får nog tillräckligt att göra. Visst når vi riksdagen 2014.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-15, 14:56 #33
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande A02-Y10:
att att ändra Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar $2.b.4 från:
"Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar"
till:
"Antagande av stadga"

att ändra Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar $2.d från:
"föreningen valt ordförande, sekreterare, kassör och revisor, och antagit den av Piratpartiets medlemsmöte fastställda stadgan för lokala föreningar."
till:
"föreningen valt ordförande, sekreterare, kassör och revisor och antagit stadga"

att lägga till en punkt efter $2.e i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder:
"partistyrelsen har granskat och godkänt föreningens stadga och föreningen kan anses verka i enlighet med Piratpartiets syfte och värderingar."

att lägga till en punkt efter $2.e i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder:
"ändring av en förenings stadga ska godkännas av partistyrelsen innan den börjar gälla."

att lägga till en punkt sist i $2 i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder:
"beslut om att inte godkänna föreningen, eller inte godkänna stadgeändring kan överklagas till Piratpartiets medlemsmöte."

att döpa om Bilaga 2: Stadgar för lokala föreningar till:
"Exempelstadgar för lokala föreningar"

att ändra Bilaga 2: Stadgar för lokala föreningar $9 från:
"Alla stadgeändringar utom stadgebilagor under § 11.5 beslutas av Piratpartiets medlemsmöte genom enkel majoritet och träder i kraft fyra (4) veckor efter fattat beslut."
till:
"Alla stadgeändringar beslutas av föreningens medlemsmöte genom enkel majoritet och träder i kraft efter de godkänts av Piratpartiets styrelse."
Släpper medlemsmötet de lokala stadgarna blir det oändligt trassligt att göra något åt buggar och systemfel i regelverken.
2013-04-25, 02:04 #34
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A02-Y10:
att ändra Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar $2.b.4 från:
"Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar"
till:
"Antagande av stadga"

att ändra Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar $2.d från:
"föreningen valt ordförande, sekreterare, kassör och revisor, och antagit den av Piratpartiets medlemsmöte fastställda stadgan för lokala föreningar."
till:
"föreningen valt ordförande, sekreterare, kassör och revisor och antagit stadga"

att lägga till en punkt efter $2.e i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder:
"partistyrelsen har granskat och godkänt föreningens stadga och föreningen kan anses verka i enlighet med Piratpartiets syfte och värderingar."

att lägga till en punkt efter $2.e i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder:
"ändring av en förenings stadga ska godkännas av partistyrelsen innan den börjar gälla."

att lägga till en punkt sist i $2 i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder:
"beslut om att inte godkänna föreningen, eller inte godkänna stadgeändring kan överklagas till Piratpartiets medlemsmöte."

att döpa om Bilaga 2: Stadgar för lokala föreningar till:
"Exempelstadgar för lokala föreningar"

att ändra Bilaga 2: Stadgar för lokala föreningar $9 från:
"Alla stadgeändringar utom stadgebilagor under § 11.5 beslutas av Piratpartiets medlemsmöte genom enkel majoritet och träder i kraft fyra (4) veckor efter fattat beslut."
till:
"Alla stadgeändringar beslutas av föreningens medlemsmöte genom enkel majoritet och träder i kraft efter de godkänts av Piratpartiets styrelse."
Bra. Yrkar bifall.
2013-04-30, 20:08 #35
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande A02-Y10:
att ändra Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar $2.b.4 från:
"Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar"
till:
"Antagande av stadga"

att ändra Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar $2.d från:
"föreningen valt ordförande, sekreterare, kassör och revisor, och antagit den av Piratpartiets medlemsmöte fastställda stadgan för lokala föreningar."
till:
"föreningen valt ordförande, sekreterare, kassör och revisor och antagit stadga"

att lägga till en punkt efter $2.e i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder:
"partistyrelsen har granskat och godkänt föreningens stadga och föreningen kan anses verka i enlighet med Piratpartiets syfte och värderingar."

att lägga till en punkt efter $2.e i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder:
"ändring av en förenings stadga ska godkännas av partistyrelsen innan den börjar gälla."

att lägga till en punkt sist i $2 i Bilaga 1: Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar som lyder:
"beslut om att inte godkänna föreningen, eller inte godkänna stadgeändring kan överklagas till Piratpartiets medlemsmöte."

att döpa om Bilaga 2: Stadgar för lokala föreningar till:
"Exempelstadgar för lokala föreningar"

att ändra Bilaga 2: Stadgar för lokala föreningar $9 från:
"Alla stadgeändringar utom stadgebilagor under § 11.5 beslutas av Piratpartiets medlemsmöte genom enkel majoritet och träder i kraft fyra (4) veckor efter fattat beslut."
till:
"Alla stadgeändringar beslutas av föreningens medlemsmöte genom enkel majoritet och träder i kraft efter de godkänts av Piratpartiets styrelse."
De lokala partiföreningarna är ännu så unga att det kan vara av godo att ha centrala stadgar något år till, tills vi når kritisk massa med rutinerat folk i lokalföreningarna som då kan skifta till decentraliserade stagdar, om det uppstår behov.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com