Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik

Vi har en ganska bra HBT-politik i allmänhet, men den har flertalet hål i sig. Det här är ställningstaganden som flertalet av sveriges partier redan har antagit och där vi så att säga ligger på efterkälken.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Johan mlg Karlsson

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Timmy Yrkande B26-Y09 (Motyrkande) 8 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av personer på grund av deras könsidentitet.
Av: Johan mlg Karlsson Yrkande B26-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 19 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att aktivt förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder)
Av: Johan mlg Karlsson Yrkande B26-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 19 personer gillar    4 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.
Av: Johan mlg Karlsson Yrkande B26-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    4 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.
Av: Johan mlg Karlsson Yrkande B26-Y11 (Motyrkande) 8 personer gillar    4 personer ogillar

att ändra det tidigare ställningstagandet

"Tillåt samkönade äktenskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap."

till

"Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap."
Av: Johan mlg Karlsson Yrkande B26-Y06 (Motionens ursprungliga yrkande) 16 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden.
Av: Johan mlg Karlsson Yrkande B26-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 14 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.
Av: Johan mlg Karlsson Yrkande B26-Y10 (Motyrkande) 16 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: Vi vill utreda möjligheten att avskaffa begreppet juridiskt kön helt och hållet. Juridiskt kön är ett sätt att göra onödig och kränkande åtskillnad på människor. Med avskaffad värnplikt och könsneutral äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa konceptet ska utredas, med målsättningen att göra så.


Yrkanden

Av: Timmy Yrkande B26-Y09 (Motyrkande) 8 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av personer på grund av deras könsidentitet.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B26-Y01 (Bortröstad)
Av: Johan mlg Karlsson


Av: Johan mlg Karlsson Yrkande B26-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 19 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att aktivt förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder)

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Johan mlg Karlsson Yrkande B26-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 19 personer gillar    4 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Johan mlg Karlsson Yrkande B26-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    4 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Johan mlg Karlsson Yrkande B26-Y11 (Motyrkande) 8 personer gillar    4 personer ogillar

att ändra det tidigare ställningstagandet

"Tillåt samkönade äktenskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap."

till

"Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B26-Y05 (Jämkad med yrkande B26-Y11)
Av: Johan mlg Karlsson


Av: Johan mlg Karlsson Yrkande B26-Y06 (Motionens ursprungliga yrkande) 16 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Johan mlg Karlsson Yrkande B26-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 14 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Av: Johan mlg Karlsson Yrkande B26-Y10 (Motyrkande) 16 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: Vi vill utreda möjligheten att avskaffa begreppet juridiskt kön helt och hållet. Juridiskt kön är ett sätt att göra onödig och kränkande åtskillnad på människor. Med avskaffad värnplikt och könsneutral äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa konceptet ska utredas, med målsättningen att göra så.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B26-Y08 (Bortröstad)
Av: Simon Rosén


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #284518
Standard Sv: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik - 2013-04-03, 09:24

Denna motion fyller upp precis de viktigaste hål som vi hade kvar i vår HBTQ-politik, speciellt rörande det skydd av transpersoner som de flesta andra partier tyvärr saknar. Detta hjälper oss att få ett av Sveriges mest kompletta program i området, trots att det inte ens är speciellt konstiga eller svåra frågor.

Bifall!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
izzie


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #285788
Standard Sv: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik - 2013-04-09, 23:21

Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Vi har redan ställningstagandet:
Lagstiftningen görs könsneutral och ger lika rättigheter och skyldigheter oavsett könstillhörighet. 2012-höst, P24-Y29

Och också

Samma rättigheter och skyldigheter för alla, oavsett härkomst, hudfärg, funktionsnedsättning, religion, kön, sexuell läggning, livsstil, ålder, klädval etc. 2012-höst, P23-Y01

Alla människors rätt att utöva och ge uttryck för sina religioner och andra övertygelser, sina traditioner och livsstilsval, så länge man inte i handling utövar intolerans mot andras övertygelser, traditioner och livsval. 2012-höst, P23-Y02

Alla människors rätt att själv styra över sin sexualitet, sin sexuella läggning och sitt val av partner utan att behöva frukta övergrepp eller trakasserier från vare sig familj, andra människor eller samhälle, så länge det sker med respekt för ens partner och dennes självbestämmande. 2012-höst, P23-Y03

Täcker inte det upp allt viktigt redan? Samma rättigheter, skyldigheter och skydd åt alla.
Nej. Man För att det ska bli på det sätt som vårt "portalställningstagande" som du citerar säger, måste man göra något åt alla de små konkreta saker som inte är så ännu. Eftersom det finns både tröghet och aktivt politiskt motstånd måste man peka ut och kräva de förändringar som behövs.


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #285597
Standard Sv: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik - 2013-04-08, 00:59

Vi har redan ställningstagandet:
Lagstiftningen görs könsneutral och ger lika rättigheter och skyldigheter oavsett könstillhörighet. 2012-höst, P24-Y29

Och också

Samma rättigheter och skyldigheter för alla, oavsett härkomst, hudfärg, funktionsnedsättning, religion, kön, sexuell läggning, livsstil, ålder, klädval etc. 2012-höst, P23-Y01

Alla människors rätt att utöva och ge uttryck för sina religioner och andra övertygelser, sina traditioner och livsstilsval, så länge man inte i handling utövar intolerans mot andras övertygelser, traditioner och livsval. 2012-höst, P23-Y02

Alla människors rätt att själv styra över sin sexualitet, sin sexuella läggning och sitt val av partner utan att behöva frukta övergrepp eller trakasserier från vare sig familj, andra människor eller samhälle, så länge det sker med respekt för ens partner och dennes självbestämmande. 2012-höst, P23-Y03

Täcker inte det upp allt viktigt redan? Samma rättigheter, skyldigheter och skydd åt alla.
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


simon556s avatar
2013-04-03, 01:51 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B26-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av transpersoner.
Varför grundlagen? Räcker inte vanlig lagstifting?
Johan mlg Karlssons avatar
2013-04-03, 11:49 #6
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B26-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av transpersoner.
Idag står det i grundlagen ”Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.” Vad yrkandet syftar på är alltså att komplettera den listningen även med transpersoner.
Johan mlg Karlssons avatar
2013-04-03, 12:00 #7
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B26-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.
Att bifalla det här yrkandet betyder inte vi samtidigt säger att vi inte vill ta bort lagen om hets mot folkgrupp helt och hållet.

Det finns på det här mötet en motion om att ta bort hets mot folkgrupp-lagen helt. Oavsett vad man tycker om den motionen så bör man rösta bifall för det här yrkandet.
Ifall båda motionerna går igenom så kommer det troligtvis tolkas som att vi egentligen vill skrota hela lagen, men eftersom det är svårt att få igenom så vill vi åtminstonne att lagen, medan den finns kvar, skyddar alla utsatta grupper. (Istället för att som idag, skyddar alla utsatta grupper förutom transpersoner.)
AndersLindbäcks avatar
2013-04-03, 12:03 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Jag gillar yrkande B26-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av transpersoner.
Idag står det i grundlagen ”Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.” Vad yrkandet syftar på är alltså att komplettera den listningen även med transpersoner.
Varför inte ett yrkande om att sverige skall arbeta för att ändra europakonventionen om mänskliga rättigheter för att införa detta i stället för att bara ändra i svenska lagen och inom "unionen" ?
AndersLindbäcks avatar
2013-04-03, 12:05 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik -
Altarnativt få in sexuell identiet såsom varandes en del av sexuell läggning i enligt lagen. Då behöver inte lagen ändras bara hur man ser på den.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-03, 12:06 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik -
Bifall på denna motionen i samtliga nu yrkanden.
2013-04-03, 13:30 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B26-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av transpersoner.
Det är redan förbjudet att diskriminera pga kön.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-03, 13:51 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik -
Citat:
Ursprungligen postat av Fredrik Eldh Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B26-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av transpersoner.
Det är redan förbjudet att diskriminera pga kön.
Ja, men trans är inte samma som kön. Det är mera komplicerat än så. Så dagens lagstiftning gällande könsdiskriminering gäller tyvärr inte för transpersoner.
2013-04-05, 01:46 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B26-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.
Nej, hets mot folkgrupp ska tas bort.
2013-04-05, 01:50 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B26-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.
Nej, hets mot folkgrupp ska tas bort.
Jag var lite snabb där. Efter att ha läst Johans motivering till sitt gillande på yrkandet tog jag bort mitt ogillande.
2013-04-06, 18:43 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik -
Flera av yrkandena ser jag som rena självklarheter.
Bifall samtliga
2013-04-06, 19:16 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B26-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.
Jag förstår inte riktigt hur du menar här. Lagarna ska väl gälla lika för alla straffmyndiga människor. Lika inför lagen. Varför ska transpersoner explicit pekas ut?
Simon Roséns avatar
2013-04-07, 19:40 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B26-Y08:
att att mötet antar ställningstagandet: "Vi vill införa ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och man."
Sverige borde göra som bland annat Nepal och Sydafrika redan gjort. Intersexuella personer (personer som sen födseln biologiskt sett inte tydligt kan kategoriseras som vare sig kvinna eller man) behöver respekt och att vi ser dem som vilka de är. Likaså vissa transpersoner (till exempel intergenders eller nongenders) som inte känner sig hemma i varken facket man eller kvinna.
Det skulle självklart vara upp till var och en att byta juridiskt kön, och inget som skulle påtvingas.

Se till exempel: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Ett-tredje-kon_H002K210/?text=true
Timmys avatar
2013-04-08, 00:27 #18
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B26-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av personer på grund av deras könsidentitet.
Självklart vill jag att transpersoner skall åtnjuta detta skydd. Vidare tycker jag att man ska åtnjuta detta skydd oberoende av vilken könsidentitet man har. Därför tycker jag att min formulering är bättre. Om någon remixar på ett bättre sätt är jag självklart beredd att jämka mig.

Tilläggas bör att jag funderade på att använda formuleringen "på grund av könstillhörighet.", jag vet inte vilken formulering som är bättre av de två.
2013-04-08, 00:46 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B26-Y08:
att att mötet antar ställningstagandet: "Vi vill införa ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och man."
Partiet har redan detta ställningstagande som jag tycker är bättre: "Lagstiftningen görs könsneutral och ger lika rättigheter och skyldigheter oavsett könstillhörighet." 2012-höst, P24-Y29
Simon Roséns avatar
2013-04-09, 21:12 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B26-Y08:
att att mötet antar ställningstagandet: "Vi vill införa ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och man."
Partiet har redan detta ställningstagande som jag tycker är bättre: "Lagstiftningen görs könsneutral och ger lika rättigheter och skyldigheter oavsett könstillhörighet." 2012-höst, P24-Y29
Det står väl inte emot mitt yrkande? Även om lagstiftningen är könsneutral kan det fortfarande finnas juridiskt registrerade kön. Så länge som de finns kan vi kräva att det ska finnas ett tredje juridiskt kön.
2013-04-09, 21:26 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik -
Citat:
Ursprungligen postat av Simon Rosén Visa inlägg
Det står väl inte emot mitt yrkande? Även om lagstiftningen är könsneutral kan det fortfarande finnas juridiskt registrerade kön. Så länge som de finns kan vi kräva att det ska finnas ett tredje juridiskt kön.
Hmm.. Okej, ja det kanske är jag som missförstår.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-09, 23:27 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik -
Några frågor till motionären:

1) Vad tillför Y05 till det beslut vi redan har ( 2012-höst, P24-Y19 )

P { margin-bottom: 0.21cm; }
Citat:
Tillåt samkönade äktenskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap som ingåtts i annat land – även om det strider mot deras egna regler för äktenskap.

2) Vad menas i Y06 och Y07 med "... inom i princip alla samhällsområden." Vad menas med "i princip"?

P { margin-bottom: 0.21cm; }Tillåt samkönade äktenskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap som ingåtts i annat land – även om det strider mot deras egna regler för äktenskap. 2012-höst, P24-Y19 P { margin-bottom: 0.21cm; Tillåt samkönade äktenskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap som ingåtts i annat land – även om det strider mot deras egna regler för äktenskap. 2012-höst, P24-Y19
Henrik Brändéns avatar
2013-04-09, 23:30 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik -
Två frågor till motionären:

1) Vad tillför Y05 till det beslut vi redan har (2012-höst, P24-Y19)

P { margin-bottom: 0.21cm; }
Citat:
Tillåt samkönade äktenskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap som ingåtts i annat land – även om det strider mot deras egna regler för äktenskap. 2012-höst, P24-Y19
2) I Y06 och Y07, vad menas med "... inom i princip alla ..."?
Henrik Brändéns avatar
2013-04-09, 23:35 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik -
Två frågor till motionären.

1) Vad tillför Y05 till det beslut vi redan har ( 2012-höst, P24-Y19 )

Citat:
Tillåt samkönade äktenskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap som ingåtts i annat land – även om det strider mot deras egna regler för äktenskap.
2) Vad menas i Y06 och Y07 med " ... inom i princip alla samhällsområden."?
Johan mlg Karlssons avatar
2013-04-10, 11:24 #25
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B26-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: Vi vill utreda möjligheten att avskaffa begreppet juridiskt kön helt och hållet. Juridiskt kön är ett sätt att göra onödig och kränkande åtskillnad på människor. Med avskaffad värnplikt och könsneutral äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa konceptet ska utredas, med målsättningen att göra så.
Piratpartiet gick 2010 på val på just den exakta ordalydelsen. Jag tycker den är skitbra! Istället för att fortsätta stoppa in människor i fack (två eller tre fack, beroende på om man gillar konceptet ett tredje kön) som de andra partierna vill så argumenterade vi för att helt ta bort facken.
Tyvärr så trillade den (av misstag) bort i den allmäna politik-rensningen vi genomförde innan breddningen började. Nu är det dags att faktiskt börja stå för det igen!
OBS! Ett allmänt missförstånd mot det här ställningstagandet är att det kommer försvåra för sjukvården. Det kommer det inte göra, sjukvården arbetar med biologiskt kön, och naturligtvis kommer Piratpartiet inte vilja avskaffa de biologiska könen.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-10, 11:30 #26
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B26-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: Vi vill utreda möjligheten att avskaffa begreppet juridiskt kön helt och hållet. Juridiskt kön är ett sätt att göra onödig och kränkande åtskillnad på människor. Med avskaffad värnplikt och könsneutral äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa konceptet ska utredas, med målsättningen att göra så.
Bifall !!!
Johan mlg Karlssons avatar
2013-04-10, 11:32 #27
Inte uppkopplad
Re: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B26-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.
Jag förstår inte riktigt hur du menar här. Lagarna ska väl gälla lika för alla straffmyndiga människor. Lika inför lagen. Varför ska transpersoner explicit pekas ut?
Straffskärpningslagen är den som reglerar hatbrott. Det är alltså i dagsläget svårt att beivra hatbrott mot transpersoner eftersom de är bortglömda i uppräkningen i lagen.
2013-04-10, 11:33 #28
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B26-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: Vi vill utreda möjligheten att avskaffa begreppet juridiskt kön helt och hållet. Juridiskt kön är ett sätt att göra onödig och kränkande åtskillnad på människor. Med avskaffad värnplikt och könsneutral äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa konceptet ska utredas, med målsättningen att göra så.
Det låter som en mycket bättre lösning!
2013-04-10, 11:35 #29
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Straffskärpningslagen är den som reglerar hatbrott. Det är alltså i dagsläget svårt att beivra hatbrott mot transpersoner eftersom de är bortglömda i uppräkningen i lagen.
Jag försökte hitta lagen på riksdagens hemsida men misslyckades. Har du någon länk till lagen?
Johan mlg Karlssons avatar
2013-04-10, 11:40 #30
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B26-Y11:
att ändra det tidigare ställningstagandet

"Tillåt samkönade äktenskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap."

till

"Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap."
Vi har glömt bort par som inte är gifta i vårt tidigare ställningstagande.
Johan mlg Karlssons avatar
2013-04-10, 11:42 #31
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B26-Y05 till fördel för B26-Y11.

Mitt bortjämkade B26-Y05:
mötet antar ställningstagandet: Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen.

B26-Y11, som jag tycker bättre om:
ändra det tidigare ställningstagandet

"Tillåt samkönade äktenskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap."

till

"Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap."


Jag hade missat att vi redan nästan tyckte det här. Så jag ändrar mig till att istället yrka att vi ska förbättra det ställningstagande vi redan har.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
Johan mlg Karlssons avatar
2013-04-10, 11:43 #32
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B26-Y08:
att att mötet antar ställningstagandet: "Vi vill införa ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och man."
Istället för att fortsätta stoppa in människor i tre fack (istället för två) så är det bättre att helt ta bort facken.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Tommten
Timmys avatar
2013-04-10, 14:18 #33
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B26-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: Vi vill utreda möjligheten att avskaffa begreppet juridiskt kön helt och hållet. Juridiskt kön är ett sätt att göra onödig och kränkande åtskillnad på människor. Med avskaffad värnplikt och könsneutral äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa konceptet ska utredas, med målsättningen att göra så.
Jag trodde att vi fortfarande drev detta. :o

Nåväl, bifall så det rycker om det!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Johan mlg Karlssons avatar
2013-04-10, 19:54 #34
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Två frågor till motionären.

1) Vad tillför Y05 till det beslut vi redan har ( 2012-höst, P24-Y19 )
Det ställningstagandet har missat andra parförhållanden än just äktenskap. Sen måste jag säga att jag fullständigt missat det ställningstaganet. Tack för påpekandet!

Jag har ändrat mitt yrkande till att istället utöka vårt tidigare ställningstagande.

Citat:
2) Vad menas i Y06 och Y07 med " ... inom i princip alla samhällsområden."?
Det finns idag områden där diskrimineringslagen är tillåten. Till exempel religiösa organisationer som inte tillåter kvinnor som präster. I religionsfrihetens namn så tycker jag vi ska fortsätta låta dom själva få definiera sina regler.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-11, 01:44 #35
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag försökte hitta lagen på riksdagens hemsida men misslyckades. Har du någon länk till lagen?
Här är en motion som är läsvärd och tar upp hur det ser ut:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-...222/?text=true
2013-04-11, 08:13 #36
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Här är en motion som är läsvärd och tar upp hur det ser ut:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-...222/?text=true
Tack. Det är alltså en del av Brottsbalken.
29 kap. Om straffmätning och påföljdseftergift

2 § Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas
...
7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet
Nicholas Miless avatar
2013-04-18, 11:46 #37
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B26-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: Vi vill utreda möjligheten att avskaffa begreppet juridiskt kön helt och hållet. Juridiskt kön är ett sätt att göra onödig och kränkande åtskillnad på människor. Med avskaffad värnplikt och könsneutral äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa konceptet ska utredas, med målsättningen att göra så.
Har vi inte redan bestämt det här?
Henrik Brändéns avatar
2013-04-18, 19:17 #38
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Jag gillar yrkande B26-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: Vi vill utreda möjligheten att avskaffa begreppet juridiskt kön helt och hållet. Juridiskt kön är ett sätt att göra onödig och kränkande åtskillnad på människor. Med avskaffad värnplikt och könsneutral äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa konceptet ska utredas, med målsättningen att göra så.
Har vi inte redan bestämt det här?
Jag har ett tydligt minne av att vi diskuterat det, men inte av när. Jag hittar det inte i något av de två senaste medlemsmötesforumen.

För att undvika en massa komplicerade tolkningsfrågor om hur man ska hantera olika beslut som tidigare tagits genom att skriva om gamla principprogram har vi bestämt att i kommande sakpolitiska program bara ta med sakpolitiska beslut fattade efter det den nya ordningen för programskrivande spikades höstmötet 2011.

Så även om det skulle ha varit så att vi fattat ett sådant beslut någon gång tidigare blir allt enklast om vi fattar det nu igen.
2013-04-25, 02:51 #39
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B26-Y08:
att att mötet antar ställningstagandet: "Vi vill införa ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och man."
Hen är förslagsvis en passande benämning.
Simon Roséns avatar
2013-04-29, 01:43 #40
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B26-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av personer på grund av deras könsidentitet.
Könsidentitet täcker inte alla transpersoner, könsuttryck borde det stå också... Men det kanske funkar...
Simon Roséns avatar
2013-04-29, 02:51 #41
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B26-Y08:
att att mötet antar ställningstagandet: "Vi vill införa ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och man."
Istället för att fortsätta stoppa in människor i tre fack (istället för två) så är det bättre att helt ta bort facken.
Javisst. Men att man har som vision att ta bort juridiska könen, men tills de är borttagna så förespråkar vi att ett tredje införs.

0>3>2
Simon Roséns avatar
2013-04-29, 02:54 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik -
Citat:
Ursprungligen postat av klokboken Visa inlägg
Jag gillar yrkande B26-Y08:
att att mötet antar ställningstagandet: "Vi vill införa ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och man."
Hen är förslagsvis en passande benämning.
Nja, hen är ett pronomen, inte ett kön. Det blir fel om könen heter man, kvinna och hen. Om könen hette han och hon skulle hen vara ett bra komplement, men så är det inte.
2013-04-29, 12:17 #43
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B26-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: "Vi vill införa ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och man."
Jag anser inte att vi ska göra onödiga könsbetingade lagändringar.
Lagen ska vara könsneutral i så stor mån det går, vissa undantag finns säkert men de är ytterst få.
En könsneutral lag är att eftersträva precis som ett samhälle som respekterar människor oberoende av kön och sexuell tillhörighet m.m m.m..

att vi som parti och samhälle ska respektera transpersoner, det är en helt annan fråga som jag anser vara i linje med mina åsikter.
Dock ej att detta skapar könsbaserad lagstiftning, när vi egentligen borde avveckla mycket som redan finns och ersätta med könsneutral lagstiftning.
2013-04-29, 12:18 #44
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B26-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av personer på grund av deras könsidentitet.
ett förslag som är köns och identitetsneutral som redan borde vara en självklarhet.
2013-05-02, 09:16 #45
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B26-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att aktivt förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder)
Det behövs färre skyldigheter för arbetsgivare, inte fler. Problemet med så här svepande formuleringar är att det drabbar små företag så mycket mer än större eftersom administrativ overhead är lättare att hantera på stora företag.
Johan mlg Karlssons avatar
2013-05-02, 09:33 #46
Inte uppkopplad
Re: Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik -
Citat:
Ursprungligen postat av Balder Lingegård Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B26-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att aktivt förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder)
Det behövs färre skyldigheter för arbetsgivare, inte fler. Problemet med så här svepande formuleringar är att det drabbar små företag så mycket mer än större eftersom administrativ overhead är lättare att hantera på stora företag.
Å andra sidan så är diskriminering ett betydligt mindre problem på mindre företag.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com