Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion B05: Sakpolitik: Deltagarkultur: Avgiftsfri offentlighetsprincip

Medborgarrätt ska inte heta pengar!

En av de mest grundläggande medborgerliga rättigheter vi har i Sverige - en av de där landet faktiskt länge legat i framkant - är offentlighetsprincipen, d.v.s. vår rätt att ta del av i princip varje handling hos myndigheter, parlament, rättsväsende och dylikt. Offentlighetsprincipen är i mångt och mycket bra, även om den på senare tid urholkats en del. Ett grundläggande systemfel finns dock, och har mig veterligt länge funnits: den kostar pengar.

Att begära ut offentliga handlingar, som vi alltså som medborgare i landet har all rätt enligt lagstiftning att begära och få ut "skyndsamt", är något som i många fall alltså är avgiftsbelagt. Som enskilt exempel kan nämnas Malmö tingsrätt, där det kostar 60 kronor per påbörjad 10 minuter-period av handläggning av ens utbegäran av offentliga domar. Och detta handlar endast om e-mail; ska man få papper skickat till sig kostar det alltid, oavsett handläggnignstid, som jag förstått saken.

Detta strider mig veterligt faktiskt och tyvärr inte mot gällande regler och lagar. Därför måste dessa ändras.

Utbegäran av allmänna handlingar är en grundläggande funktion hos de offentliga institutionerna, som inte är upp till varje enskild medborgare att betala. Dagens system slår hårdast mot de som har det svårast, då det är dessa som har minst resurser och överhuvudtaget kunskap om hur utbegäran fungerar.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Calandrella

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: JorgenL Yrkande B05-Y04 (Motyrkande) 5 personer gillar    6 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet "Offentlig förvaltning ska utforma sina system på ett sådant sätt att begäran om offentliga handlingar ska kunna effektueras på ett så effektivt sätt det är möjligt, så att frågeställaren inte drabbas av onödiga kostnader som kunnat undvikas med effektiva verktyg. För att uppmuntra framtagandet av sådana system så ska högst en viss del av självkostnadspriset (ex.vis hälften) för arbetstiden betalas av frågeställaren"


Yrkanden

Av: JorgenL Yrkande B05-Y04 (Motyrkande) 5 personer gillar    6 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet "Offentlig förvaltning ska utforma sina system på ett sådant sätt att begäran om offentliga handlingar ska kunna effektueras på ett så effektivt sätt det är möjligt, så att frågeställaren inte drabbas av onödiga kostnader som kunnat undvikas med effektiva verktyg. För att uppmuntra framtagandet av sådana system så ska högst en viss del av självkostnadspriset (ex.vis hälften) för arbetstiden betalas av frågeställaren"

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B05-Y01 (Bortröstad)
Av: Calandrella
Tillbakadraget yrkande B05-Y02 (Bortröstad)
Av: willenfort


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B05-Y05 (Bortröstad)
Av: Balgire


Tillbakadraget yrkande B05-Y03 (Bortröstad)
Av: redhog


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
m4u Inte uppkopplad
 
Inlägg: 248
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #284504
Standard Sv: Motion B05: Sakpolitik: Deltagarkultur: Avgiftsfri offentlighetsprincip - 2013-04-03, 08:45

Om uppgifterna är nedladdningsbara men ogooglebara så slipper man maska personuppgifter. Visserligen skulle någon kunna ladda upp dokumenten någon annanstans men då är det ju de som bryter mot PUL.

För att minska kostnaderna så behöver man ej göra dokument tillgängliga för nedladdning som aldrig har begärts ut.
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


willenforts avatar
2013-04-01, 21:39 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B05-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Allmänna handlingar eller utbegäran av dessa ska aldrig vara avgiftsbelagda."
Detta skulle öppna för rent sabbotage av olika rätshaverister. du skulle tex kunna begära ut All korespondans innom riksdagen upprepade gånger vilket skulle kosta enorma summor pengar. Sorry men här är medicinen värre än sjukdommen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Adrian Kristiansson, Johan mlg Karlsson
willenforts avatar
2013-04-01, 21:43 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B05-Y02:
att att medlemsmötet antar ställningstagandet "vid beräkning av kostnaderna för utgivning av allmänna handlingar, skall inte arbetstidskostnad tas med"
Detta fungerar bättre då domstolar och liknande inte kan ta hysteriskt enorma summor för utlämning av handlingar. Det komemr desutom motivera alla myndigheter att skapa system som är så effektiva som möjligt ur arbetssynpunkt för att minska sina extrakostnader.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-01, 21:43 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B05-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Allmänna handlingar eller utbegäran av dessa ska aldrig vara avgiftsbelagda."
Kostnadsaspekten gör att detta kan bli mycket dyrt om det missbrukas. Förhoppningsvis så kommer de flesta myndigheter att ha gratis access där och när det är så möjligt.
RikMattss avatar
2013-04-02, 00:23 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Sakpolitik: Deltagarkultur: Avgiftsfri offentlighetsprincip -
Jag begärde ut en handling en gång och samtidigt som jag fick den (gratis) fick jag en uppgift om hur mycket myndigheten beräknade att det kostat att ta fram den.

Kan inte riktigt bestämma mig för om det var bra eller dåligt. Kanske vore det en bra idé om arbetstidskostnaden angavs tillsammans med utlämnade handlingar, utan att för den skull debiteras?

Inget är gratis, fast ibland betalar någon annan.
Gammal m4u
2013-04-02, 00:54 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Sakpolitik: Deltagarkultur: Avgiftsfri offentlighetsprincip -
Det finns avgiftsförordningen. Då kostar det 2 kr/sida utöver 9 sidor som är gratis. Att en myndighet lagligt skulle kunna ta ut avgifter utöver avgiftsförordningen verkar omöjligt. (Din länk fungerar inte.) Jag anser att det borde vara gratis att få ut allmänna handlingar på elektronisk form, t.ex. ett e-brev med en pdf-fil. Så är det inte alltid idag även om jag sluppit betala på senare tid (men jag skriver alltid ett ganska komplicerat förbehåll, se exempel). Det är myndighetens problem om de lagrar allmänna handlingar på ett sådant sätt att de inte kan tas fram snabbt och effektivt. Vill folk ha papperskopior så bör de få betala enligt Avgiftsförordningen. Det enklaste vore ju om alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda fanns tillgängliga för nedladdning via myndighetens hemsida

Exempel från begäran om allmän handling:
Om dessa handlingar finns i digitalt format så vore det enklaste och billigaste om ni skickade dem med e-post till mig. I annat fall så skulle jag vilja ha kopior upp till gränsen för kostnadsfritt enligt TF och läsa eventuella överstigande exemplar på plats. Ni kan i så fall tala om var jag skall hämta kopiorna och läsa resterande sidor. Helst vill jag som sagt ha dem i digitalt format via e-post. Alternativt kan ni skicka kopiorna med brev om det är gratis för mig, se i så fall adress nedan.
willenforts avatar
2013-04-02, 02:13 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Sakpolitik: Deltagarkultur: Avgiftsfri offentlighetsprincip -
Problemet här är att avgiftsförordningen inte har följt med tiden (skriven 1992) och inte tar hänsyn till digitala kopior. därmed kan myndigheter sätta väldigt höga avgifter för att lämna ut offentlig handling.

I fallet med Malmö tingsrätt så är de snällare än vad man kan tycka är praxis då de exempel på timkostnader som tas upp i avgiftsförordningen är ca 500/h mot tingsrättens 300-360/h
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19920191.HTM
http://www.malmotingsratt.domstol.se...ngar/Avgifter/
2013-04-02, 13:56 #9
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B05-Y02:
att att medlemsmötet antar ställningstagandet "vid beräkning av kostnaderna för utgivning av allmänna handlingar, skall inte arbetstidskostnad tas med"
Vi har redan betalat via skattsedeln. Det här måste anses vara en service som man betalar för genom att betala skatt.
2013-04-02, 14:01 #10
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B05-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Allmänna handlingar eller utbegäran av dessa ska aldrig vara avgiftsbelagda."
Det här måste anses vara en service som man betalar för genom att betala skatt.
Ger man myndigheterna rätt att ta betalt en gång till kan de besluta om avgift så hög att man i praktiken infört en sorts censur.

Att ta ut avgifter för offentliga handlingar strider dessutom mot partiets tankar kring att information ska vara fri och lättillgänglig.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-02, 14:58 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B05-Y02:
att att medlemsmötet antar ställningstagandet "vid beräkning av kostnaderna för utgivning av allmänna handlingar, skall inte arbetstidskostnad tas med"
Låt vårt politiska krav vara en enkel, tydlig princip. Visar det sig sedan finnas de problem du fruktar, tror jag inte detta är den bästa lösningen, eftersom det då är just arbetstiden som kommer att kosta.
redhogs avatar
2013-04-02, 19:20 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B05-Y03:
att Allmänna handlingar normalt sett skall finnas tillgängliga elektroniskt över Internet. Enbart i de fall då en individuell sekretessprövning måste ske skall handlingen lämnas ut på annat sätt. Handlingar som innehåller personuppgifter, men som bortsett från dem inte skyddas av sekretess, skall publiceras på Internet med personuppgifterna maskade.
Det är onödigt att utlämnande av allmän handling i normalfallet skall kräva arbete från myndighetens sida, per utlämnande, speciellt som många handlingar numera finns elektroniskt i myndigheternas interna system. Självklart bör det i de fallen då vara gratis att ta del av handlingarna.

I de fall där det faktiskt krävs en individuell sekretessprövning är det dock rimligt att självkostnadspris tas ut så att inte rättshaverister överbelastar myndighetens anställda.
Johan mlg Karlssons avatar
2013-04-02, 19:39 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B05-Y03:
att Allmänna handlingar normalt sett skall finnas tillgängliga elektroniskt över Internet. Enbart i de fall då en individuell sekretessprövning måste ske skall handlingen lämnas ut på annat sätt. Handlingar som innehåller personuppgifter, men som bortsett från dem inte skyddas av sekretess, skall publiceras på Internet med personuppgifterna maskade.
En god tanke, men det kommer bli otroligt tungrott. Tex så måste varenda mail som skickas till någon i offentlig förvaltning maskas och publiceras.
JorgenLs avatar
2013-04-03, 00:27 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B05-Y03:
att Allmänna handlingar normalt sett skall finnas tillgängliga elektroniskt över Internet. Enbart i de fall då en individuell sekretessprövning måste ske skall handlingen lämnas ut på annat sätt. Handlingar som innehåller personuppgifter, men som bortsett från dem inte skyddas av sekretess, skall publiceras på Internet med personuppgifterna maskade.
Den sista delen av detta funkar inte i praktiken. Det lilla fåtal handlingar som begärs ut manuellt orsakar inte så mycket arbete att maska, men att maska ALLT för att kunna publicera det på internet är otroligt mycket jobb, i de flesta fall i onödan.
JorgenLs avatar
2013-04-03, 00:32 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B05-Y02:
att att medlemsmötet antar ställningstagandet "vid beräkning av kostnaderna för utgivning av allmänna handlingar, skall inte arbetstidskostnad tas med"
Det innebär att det kommer att bli gratis när utgivandet sker elektroniskt, och om det tex innebär att man manuellt måste gå igenom materialet för att sekretessmaska det, så innebär det att man kan begära ut ALLA offentliga dokument som inkommit till en myndighet gratis, även om det tar ett par manår att göra arbetet. Visst har vi betalat skatt och kan förvänta oss viss service för den, men inte så till den milda grad.
JorgenLs avatar
2013-04-03, 00:35 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B05-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Allmänna handlingar eller utbegäran av dessa ska aldrig vara avgiftsbelagda."
Detta kan bli oerhört kostsamt. Det är inte rimligt att en begäran som innebär många veckors extra arbete skall vara helt gratis. Det skulle öppna för rent sabotage och vara ett oerhört slöseri med skattepengar.
JorgenLs avatar
2013-04-03, 00:50 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B05-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "Offentlig förvaltning ska utforma sina system på ett sådant sätt att begäran om offentliga handlingar ska kunna effektueras på ett så effektivt sätt det är möjligt, så att frågeställaren inte drabbas av onödiga kostnader som kunnat undvikas med effektiva verktyg. För att uppmutra framtagandet av sådana system så skall högst en viss del av självkostnadspriset (ex.vis hälften) för arbetstiden betalas av frågeställaren"
Att oerhört tunga förfrågningar ska vara gratis uppmuntrar till missbruk av tjänsten. Genom att istället uppmuntra förvaltningen till att ta fram effektiva system för att ge ut det önskade materialet så minskar kostnaden för frågeställaren, och genom att myndigheten bara får betalt för hälften av arbetstiden så finns ett incitament till att ta fram sådana system.
Gammal m4u
2013-04-03, 08:50 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Sakpolitik: Deltagarkultur: Avgiftsfri offentlighetsprincip -
Det är redan så enligt Förvaltningslagen att alla ärenden skall handläggas så billigt som möjligt. Att någon begär ut alla korrespondens från Riksdagen kostar bara mycket för det första ärendet. De senare gångerna behöver man bara ta fram de brev som tillkommit.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-03, 11:09 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B05-Y03:
att Allmänna handlingar normalt sett skall finnas tillgängliga elektroniskt över Internet. Enbart i de fall då en individuell sekretessprövning måste ske skall handlingen lämnas ut på annat sätt. Handlingar som innehåller personuppgifter, men som bortsett från dem inte skyddas av sekretess, skall publiceras på Internet med personuppgifterna maskade.
Nej tack till maskade personuppgifter. Maskeringen går ofta lätt att ta bort. Väldigt dåligt förslag ur integritetssynpunkt.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-03, 11:10 #20
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B05-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "Offentlig förvaltning ska utforma sina system på ett sådant sätt att begäran om offentliga handlingar ska kunna effektueras på ett så effektivt sätt det är möjligt, så att frågeställaren inte drabbas av onödiga kostnader som kunnat undvikas med effektiva verktyg. För att uppmnutra framtagandet av sådana system så skall högst en viss del av självkostnadspriset (ex.vis hälften) för arbetstiden betalas av frågeställaren"
Sista meningen förstör hela yrkandet för mig. Vi har redan bra lagar gällande detta.
2013-04-03, 16:36 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Sakpolitik: Deltagarkultur: Avgiftsfri offentlighetsprincip -
Är positiv till samtliga 4 yrkanden.
2013-04-06, 00:56 #22
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B05-Y05:
att PP ska verka för att myndigheten tillhandahåller lättbegripliga databaser privatpersoner kan hitta offentlig handlingar med hjälp av E-leg.
Smidigt sätt att göra offentlig information tillgänglig utan att det ska kosta massa pengar för löner till administration.
Gammal m4u
2013-04-06, 09:21 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Sakpolitik: Deltagarkultur: Avgiftsfri offentlighetsprincip -
Citat:
Ursprungligen postat av Balgire Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B05-Y05:
att PP ska verka för att myndigheten tillhandahåller lättbegripliga databaser privatpersoner kan hitta offentlig handlingar med hjälp av E-leg.
Smidigt sätt att göra offentlig information tillgänglig utan att det ska kosta massa pengar för löner till administration.
Varför E-leg? Idag får man vara anonym när man begär ut allmänna handlingar. Det kan vara viktigt att ha kvar det så att man inte drabbas av repressalier för att man begärt ut en uppgift som avslöjar korruption inom myndigheten.
JorgenLs avatar
2013-04-06, 10:53 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Sakpolitik: Deltagarkultur: Avgiftsfri offentlighetsprincip -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B05-Y04:
att ...g. För att uppmnutra framtagandet av sådana system så skall högst en viss del av självkostnadspriset (ex.vis hälften) för arbetstiden betalas av frågeställaren"
Sista meningen förstör hela yrkandet för mig. Vi har redan bra lagar gällande detta.
Vad är det för fel med att öka myndigheternas önskan om att effektivisera? Om myndigheten utan vidare kan skicka vidare hela kostnaden till förfrågaren saknar myndigheten motiv att göra det så billigt som möjligt. Om myndigheten för stå för delar av kostnaden ökar motivet att verkligen bygga effektivare system.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-06, 11:01 #25
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B05-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "Offentlig förvaltning ska utforma sina system på ett sådant sätt att begäran om offentliga handlingar ska kunna effektueras på ett så effektivt sätt det är möjligt, så att frågeställaren inte drabbas av onödiga kostnader som kunnat undvikas med effektiva verktyg. För att uppmnutra framtagandet av sådana system så skall högst en viss del av självkostnadspriset (ex.vis hälften) för arbetstiden betalas av frågeställaren"
Genom att uppmuntra till effektivitet och samtidigt ha avgift så blir det i längden billigare och så slipper man saboterande troll.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-06, 11:03 #26
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B05-Y05:
att PP ska verka för att myndigheten tillhandahåller lättbegripliga databaser privatpersoner kan hitta offentlig handlingar med hjälp av E-leg.
Nej, e-Leg är en säkerhetsrisk. Tvinga inte mig att skaffa det.
JorgenLs avatar
2013-04-06, 14:22 #27
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B05-Y05:
att PP ska verka för att myndigheten tillhandahåller lättbegripliga databaser privatpersoner kan hitta offentlig handlingar med hjälp av E-leg.
En viktig del av offentlighetsprincipen är att man har rätt att få ut offentliga handlingar utan att ens identitet efterfrågas.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-06, 15:05 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Sakpolitik: Deltagarkultur: Avgiftsfri offentlighetsprincip -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Vad är det för fel med att öka myndigheternas önskan om att effektivisera? Om myndigheten utan vidare kan skicka vidare hela kostnaden till förfrågaren saknar myndigheten motiv att göra det så billigt som möjligt. Om myndigheten för stå för delar av kostnaden ökar motivet att verkligen bygga effektivare system.
Genom att säga att halva personalkostnaden är ok - vilket förslaget faktiskt kan tolkas som - så kan kostnaden för privatpersoner ÖKA från idag med detta förslag om alla börjar med det dvs de som idag har det gratis.

Skulle gärna se möjlighet till en lösning där man t.ex. får begära ut ett litet antal utdrag per år men om man begär ut mer så kan en myndighet ta full kostnadsteckning för dem. Så ogillar en begränsning på halva personalkostnaden. Vore bättre med ett generiskt uttalande utan att specifiera det.
JorgenLs avatar
2013-04-06, 15:15 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Sakpolitik: Deltagarkultur: Avgiftsfri offentlighetsprincip -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Genom att säga att halva personalkostnaden är ok - vilket förslaget faktiskt kan tolkas som - så kan kostnaden för privatpersoner ÖKA från idag med detta förslag om alla börjar med det dvs de som idag har det gratis.

Skulle gärna se möjlighet till en lösning där man t.ex. får begära ut ett litet antal utdrag per år men om man begär ut mer så kan en myndighet ta full kostnadsteckning för dem. Så ogillar en begränsning på halva personalkostnaden. Vore bättre med ett generiskt uttalande utan att specifiera det.
Nej, yrkandet säger "högst en viss del av" arbetskostnaden. Det innebär inte att man ska höja de nuvarande avgifterna, bara att i de fall de är baserade på arbetskostnad, att de inte får vara högre än "en viss del":

50% är bara en exemplifiering, det får utredas närmare var den gränsen bör ligga för att uppnå det sammanvägda målet mellan trollskydd och incitament för effektivisering.
JorgenLs avatar
2013-04-06, 15:22 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Sakpolitik: Deltagarkultur: Avgiftsfri offentlighetsprincip -
I nuvarande förordning finns för övrigt redan rätten att ta ut full kostnadstäckning, så mitt förslag är i vilket fall en förbättring:
"5 § En myndighet får bestämma storleken på andra avgifter än de som avses i 4 § endast efter särskilt bemyndigande från regeringen.
Om regeringen inte i anslutning till bemyndigandet har föreskrivit något annat, ska avgifter beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader (full kostnadstäckning).
För avgifter som tas ut enligt 4 § första stycket 1–9 får myndigheten själv, upp till full kostnadstäckning, besluta om storleken på avgifterna om inte regeringen har föreskrivit något annat. Förordning (2011:216)."
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19920191.HTM
2013-04-06, 23:34 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Sakpolitik: Deltagarkultur: Avgiftsfri offentlighetsprincip -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B05-Y05:
att PP ska verka för att myndigheten tillhandahåller lättbegripliga databaser privatpersoner kan hitta offentlig handlingar med hjälp av E-leg.
En viktig del av offentlighetsprincipen är att man har rätt att få ut offentliga handlingar utan att ens identitet efterfrågas.
Offentlighetsprincipen är till för landet medborgare och du bör rimligen visa att du är svensk medborgare eller har rätt att bo i Sverige för att få ut offentlig information.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-07, 02:44 #32
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Sakpolitik: Deltagarkultur: Avgiftsfri offentlighetsprincip -
Citat:
Ursprungligen postat av Balgire Visa inlägg
Offentlighetsprincipen är till för landet medborgare och du bör rimligen visa att du är svensk medborgare eller har rätt att bo i Sverige för att få ut offentlig information.
Nej, den är till för alla som vistas i landet och har med myndighetern att göra - finns något gammalt JO beslut på att myndigheter inte får avkräva ID handlingar vid utgivandet av offentliga handlingar.
Nicholas Miless avatar
2013-04-09, 01:04 #33
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B05-Y03:
att Allmänna handlingar normalt sett skall finnas tillgängliga elektroniskt över Internet. Enbart i de fall då en individuell sekretessprövning måste ske skall handlingen lämnas ut på annat sätt. Handlingar som innehåller personuppgifter, men som bortsett från dem inte skyddas av sekretess, skall publiceras på Internet med personuppgifterna maskade.
Jag ser det här som en mellan- till långsiktig vision snarare än en reform man kan genomföra på ett par år. Blickar vi framåt en bit är det sannolikt att stora delar av ett sånt här projekt kommer kunna automatiseras.
JorgenLs avatar
2013-04-13, 02:15 #34
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B05-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "Offentlig förvaltning ska utforma sina system på ett sådant sätt att begäran om offentliga handlingar ska kunna effektueras på ett så effektivt sätt det är möjligt, så att frågeställaren inte drabbas av onödiga kostnader som kunnat undvikas med effektiva verktyg. För att uppmnutra framtagandet av sådana system så skall högst en viss del av självkostnadspriset (ex.vis hälften) för arbetstiden betalas av frågeställaren"
Detta skulle göra det billigare än idag, eftersom myndigheter nu har rätt att ta ut självkostnadspris, och samtidigt ge dem skäl att förbättra systemen så att det på sikt blir ännu billigare.
JorgenLs avatar
2013-04-13, 02:22 #35
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B05: Sakpolitik: Deltagarkultur: Avgiftsfri offentlighetsprincip -
Citat:
Ursprungligen postat av m4u Visa inlägg
Om uppgifterna är nedladdningsbara men ogooglebara så slipper man maska personuppgifter. Visserligen skulle någon kunna ladda upp dokumenten någon annanstans men då är det ju de som bryter mot PUL.

För att minska kostnaderna så behöver man ej göra dokument tillgängliga för nedladdning som aldrig har begärts ut.
Fast det är ju just sånt som vi tidigare kritiserat domstolarna för, att de inte har förutseende nog att inse att integritetskänsliga uppgifter (tex de mördade barnen i förundersökningen) maskas bort från det utlämnade materialet.

Det spelar ingen roll vem som bryter mot PUL, myndigheterna ska förutsätta att de utlämnade uppgifterna sprids.
CMagnusBs avatar
2013-04-13, 17:48 #36
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B05-Y05:
att PP ska verka för att myndigheten tillhandahåller lättbegripliga databaser privatpersoner kan hitta offentlig handlingar med hjälp av E-leg.
Open data är i princip bra, men det skall inte finnas något som helst koppling till identitet när man hämtar ut information.
morrs avatar
2013-04-18, 09:08 #37
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B05-Y03:
att Allmänna handlingar normalt sett skall finnas tillgängliga elektroniskt över Internet. Enbart i de fall då en individuell sekretessprövning måste ske skall handlingen lämnas ut på annat sätt. Handlingar som innehåller personuppgifter, men som bortsett från dem inte skyddas av sekretess, skall publiceras på Internet med personuppgifterna maskade.
Ett problem med detta är att man inte sekretessbedömer en uppgift en gång och sedan är det klart. En uppgift ska sekretessbedömas vid varje utlämnande. En uppgift kan alltså tidigare ha varit sekretessklassad men det finns inte fog för det längre eller tvärt om. Likaså finns det inget "fall då en individuell sekretessprövning måste ske", alla handlingar ska alltid sekretessbedömas innan utlämnande. Observera dock att det är uppgifter som sekretessklassas, inte handlingar. Du kan alltid få ut dokumentet, men inte veta allt som står i det. Jag stödjer grundtanken helt, men det finns komplikationer man måste ha i åtanke.
Mötespresidiets avatar
2013-04-28, 19:40
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
2013-05-06, 10:01 #38
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B05-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "Offentlig förvaltning ska utforma sina system på ett sådant sätt att begäran om offentliga handlingar ska kunna effektueras på ett så effektivt sätt det är möjligt, så att frågeställaren inte drabbas av onödiga kostnader som kunnat undvikas med effektiva verktyg. För att uppmuntra framtagandet av sådana system så ska högst en viss del av självkostnadspriset (ex.vis hälften) för arbetstiden betalas av frågeställaren"
Systemet finns på plats då missbruk i mångt i mycket skett sedan tidigare.
Det man istället borde satsa på är att göra Samtliga handlingar tillgängliga via en statlig hemsida. Ett elektroniskt arkiv, där handläggningstid eller utskrift inte krävs.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com