Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen.

Proposition P03: Om grundandet av stiftelse

Det ligger i Piratpartiets intresse att värna ett fritt och öppet internet. Ett av de sätt varpå partiet gör detta idag, är att agera internetleverantör för sidor som vi upplever främjar det öppna nätet och grundläggande demokratiska samhällsvärden.

I dagsläget levererar partiet internet till organisationen Not In My Country som verkar mot korruption i Afrika och har även erbjudit motsvarande hjälp till Wikileaks. Brevet från Rättighetsalliansen aktualiserar de frågeställningar partiet kan ställas inför som internetleverantör.

Styrelsen upplever att denna verksamhet riskerar att komma i vägen för partiets huvuduppgift, nämligen politiskt opinionsarbete, och anser därför att det vore lämpligt att separera denna verksamhet från den politiska verksamheten.

Därför föreslår partistyrelsen att partiet upphör att agera som internetleverantör och bildar en fristående stiftelse med ändamålet att leverera internet till verksamheter som främjar det fria informationsutbytet på nätet.

Styrelsen föreslår därför medlemsmötet att besluta:

1. att partiet ska grunda en fristående stiftelse med ändamålet att leverera internet till verksamheter som främjar det fria informationsutbytet på nätet.

2. att uppdra åt Mattias Bjärnemalm, C Magnus Berglund och Anton Nordenfur att för partiets räkning besluta om stiftelsens statuter, samt utgöra stiftelsens interimsstyrelse fram till dess att en stiftelsestyrelse kan väljas i enlighet med stiftelsens statuter.

Styrelsen


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen.Yrkanden

Tillbakadraget yrkande P03-Y01 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Tillbakadraget yrkande P03-Y02 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande P03-Y03 (Tillbakadraget)
Av: xpndr


Tillbakadraget yrkande P03-Y04 (Bortröstad)
Av: xpndr


Tillbakadraget yrkande P03-Y05 (Bortröstad)
Av: Kristofer Pettersson


Mötet har avslagit motionen.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Anna Troberg Inte uppkopplad
 
Anna Trobergs avatar
 
Inlägg: 616
Reg.datum: Apr 2008

Länk: #286473
Standard Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse - 2013-04-17, 18:06

Partiet har ett viktigt valår framför sig. Våra resurser ska användas för partiets verksamhet. Jag ser det som tämligen oansvarigt att besluta att flytta över [insert en ännu inte alls preciserad del av partiets resurser/intäkter här] till en stiftelse bortom partiets kontroll. Styrelsen har inte bett ledningen ta fram en uppskattning av hur mycket av partiets resurser som skulle behöva skjutas till.

Det finns ingenting som säger att de som i dag huserar hos PP (UP, Not in my country, Piratshoppen) är intresserade av flyttas över till en stiftelse. De har kommit till just Piratpartiet av en anledning och att plötsligt flyttas över till en stiftelse är kanske inte alls något de är intresserade av. Styrelsen har inte ställt denna fråga till berörda organisationer.

Vi kan inte heller ta det för givet att våra duktiga aktivister som sköter partiets IT vill arbeta för en utomstående stiftelse. Styrelsen har inte ställt denna fråga till IT-gruppen.

Att fatta ett beslut om att något ska göras utan att man tagit reda på de praktiska förutsättningarna, utan att precisera vad partiet har att vinna på detta, utan att veta vilka resurser som krävs och utan att styrelsen ens verkar ha en gemensam vision för hur förslaget ska realiseras är i min mening inte fruktbart.

Det finns all anledning att fundera på om partiet alls ska agera internetleverantör till någon (med undantag för extremt närstående organisationer, tex UP och Piratshoppen). Min personliga åsikt är att politiska partiers kärnverksamhet bör vara politisk opinionsbildning och inte att vara ISP. Men, helt oavsett vad man tycker i den frågan, så är den här stiftelseidén inte en lösning.

Om någon eller några pirater vill starta en stiftelse som ägnar sig åt att förse olika organisationer med serverplats/internetuppkoppling, så står det dessa personer fritt att göra det. Men, hittills har ingen lagt fram något argument som får mig att se en reell praktisk poäng att blanda in partiets resurser i det hela.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson, farmorgun, Henrik Brändén, Henry Rouhivuori, Jan Lindgren, JorgenL, MasterBofSweden, Mikael Holm, Plux, Tommten, troed


Partiledare
Blogg: http:www.annatroberg.se
Mejl: anna.troberg@piratpartiet.se
Facebook: http://www.facebook.com/annatroberg1
Skype: anna_troberg
Mobil: 0704-676 273
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #286487
Standard Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse - 2013-04-18, 08:00

Frågan om hur styrelsen egentligen tänkt kring det här med stiftelse blir allt oklarare ju fler svar jag får.

1) Först vill jag påminna om vad denna fråga gäller. Det styrelen ber om är en order att se till att en stiftelse skapas. Dess första yrkande är "att partiet ska grunda en stiftelse med syfte att ...". Inte att streda förutsättningarna för en stiftelse. Eller att styrelsen ska bemyndigas att om det visar sig möjligt bilda en stiftelse. Styrelsen ber mötet besluta att det ska bildas en stiftelse, whatsoever.

2) En första fråga man ställer sig är då naturligtvis hur stora resurser som behövs. Det nämns inte med ett ord i propositionen, men vi är några som försökt få besked från styrelsen om saken här i tråden. Det har inte lett till någon större klarhet. Mab skriver 12/4 "... för att det ska vara rimligt att partiet avvarar de resurser som krävs för att skapa stiftelsen...". När jag frågar vilka resurser styrelsen tänker sig att partiet ska avvara svarar sammankallande 16/4 "vår uppfattning då beslutet togs är att det inte skall vara några större kostnader för det hela." Mab skriver dock samma dag att "... det inte var klarlagt när beslutet togs.", men att han nu i olika källor hittat siffror mellan 3 miljoner och 250 000 kronor som nödvändigt startkapital. Där han dock markerar att den lägre siffran är osäker, för att avsluta med att man "möjligen" istället kan lösa det genom en insamlingsstiftelse, som inte behöver ha något startkapital. Styrelsens sammankallande skriver dock den 17/4 att det inte finns några krav på kapital, utan att man kan lösa det genom att tillföra löpande inkomster, dock utan att ange hur stora dessa behöver vara. Min slutsats är att styrelsen inte har en aning, och trots att det är en och en halv månad sedan man i all hast rafsade ihop förslaget fortfarande inte tagit reda på vad som krävs för att genomföra det.

3) Lika oklart är det varifrån styrelsen tänker sig att resurserna ska komma. Av Mabs inlägg 12/4 framgår som sagt att han föreställer sig att partiet ska "... avvara de resurser som krävs ...". Den 16/4 heter det istället från samma person "Min förhoppning är att vi ska kunna göra en crowdfunding av stiftelsen." Styrelsens sammankallande skriver vid samma dag "Styrelsen kommer ta beslut i frågan om ekonomin på sitt junimöte så innan dess vet vi inget i frågan hur dyrt det blir." (Sug på den formuleringen. Hur mycket det kostar kan vi inget veta om förrän vi beslutat hur det ska betalas!). Nästa dag vet han däremot att "Målet är att föra över vissa rättigheter som partiet äger till stiftelsen så den får förvalta dem(partiets ISP-verksamhet). Dessa rättigheter genererar idag en liten inkomst till partiet som i framtiden kommer tillfalla stiftelsen."

Hade styrelsen bekvämat sig med att göra en liten aning research innan man bestämde sig för den planen (t ex att prata med ledningen och den största kunden i verksamheten i fråga), hade de vetat att det inte är säkert att UPs ledning är intresserade av att köpa sina tjänster av en sådan stiftelse, att kund nummer två inte betalar sina räkningar och att några ytterligare kunder inte finns.

x x x

Alldeles oavsett om man tror det i princip är en bra eller dålig idé att bilda en stiftelse som är så nära intrasslad i partiet som det förefaller att Mab och Anders tänker sig att denna ska bli, så kan man inte köpa grisen i säcken. Ska man fatta ett bindande beslut om att något ska skapas, så får det hela inte vara så illa berett och ogenomtänkt som detta.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Jan Lindgren, JorgenL, MasterBofSweden, MaxH, Mikael Holm


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #286124
Standard 2013-04-12, 15:31

Jag ogillar yrkande P03-Y01:
att partiet ska grunda en fristående stiftelse med ändamålet att leverera internet till verksamheter som främjar det fria informationsutbytet på nätet.
Intresserade pirater borde kunna grunda en sådan stiftelse utan medlemsmötets eller partiets inblandning. Då blir den garanterat fristående.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, MasterBofSweden
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #286133
Standard Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse - 2013-04-12, 17:16

Jag tror att det kan vara bra att ge lite bakgrundsfakta om hur det är tänkt att fungera med stiftelsen och partiet i framtiden om motionen bifalls. Detta är främst mina egna tankar, men vissa har jag bollat med andra inblandade.

När man skriver fristående så är det en juridisk term som innebär att partiet som organisation inte har kontrollen över stiftelsen utan att den kontrollen ligger hos stiftelsestyrelsen. Det betyder inte att det inte kommer finnas någon koppling alls. Om så vore fallet kunde vi likväl skapa stiftelsen helt på egen hand.

Det tanke som jag haft hela tiden är att stiftelsens statuter ska reglera att majoriteten av stiftelsens styrelse utses av piratpartiets medlemmar. På så sätt kommer det finnas en indirekt kontroll från partiets sida, samtidigt som ansvaret tydligt hamnar hos stiftelsens styrelse.

För att det ska vara rimligt att göra så, och för att det ska vara rimligt att partiet avvarar de resurser som krävs för att skapa stiftelsen behöver det vara tydligt att det är partiet som instiftar stiftelsen. Därav att det behövs ett beslut från medlemsmötet om att göra så.

Avslås den här motionen blir det ingen stiftelse.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#6) Gammal
Mikael Holm Inte uppkopplad
 
Inlägg: 421
Reg.datum: Dec 2008

Länk: #286454
Standard Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse - 2013-04-16, 14:22

Den information jag gärna skulle ta del av är hur man tänker finansiera det hela. Har man tänkt att Piratpartiet ska betala de kostnader som uppstår när man agerar internetleverantör?

Det kostar resurser att göra saker. Att diskussionen runt detta främst verkar gälla vilket namn stiftelsen ska ha tycker jag är lite olyckligt.

Det är fullt möjligt att besluta om uppstartandet av en stiftelse utan att ha diskuterat pengar, men det är ju ytterst svårt att bedriva någon verksamhet utan pengar.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL


Mikael Holm
--
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Peder Dalhamn Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3
Reg.datum: Apr 2013

Länk: #285861
Standard Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse - 2013-04-10, 14:18

Jag har funderat på en ide under 2 år nu som jag tror skulle passa bra in här.

Förslag till stiftelse.

Alla medborgare får ett val stanna kvar i svenska kyrkan eller gå ut. Väljer de att gå ur finns möjlighet att fortfarande betala skatten, den går nu dock till "Stiftelse" som har i uppdrag av folket inte staten att bedriva forskning som gynnar mänskligheten och en hållbar utveckling, stiftelsen kan också ha i uppdrag av folket aldrig staten att värna om våra rättigheter och se till att det fria ordet har en säker och stabil plattfrom som den kan villa på för att få mer kraft i bruset runt omkring.

här skulle man även kunna argumentera på att kungahuset bör avskaffas och apanaget går till denna stiftelse som sen kommer komma hella mänsklighten till hjälp.

Staten kan inte höja sänka denna skatt utan medborgarnas godkände de kan häller aldrig ge direktiv till vilka områden eller vad de ska forska om, det får medborgarna själva vara med och bestämma.
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


RikMattss avatar
2013-04-01, 21:45 #8
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Jag föreslår att stiftelsen i så fall får namnet Den Första Stiftelsen. Tumma upp det här inlägget om du tycker samma, så lägger jag ett tilläggsyrkande. Namnet är inte upptaget i registren.

Inspirationen kommer från Isaac Asimovs romanserie Stiftelseserien.

Citat wikipedia om Den Första Stiftelsen:

För att undvika att imperiets fall följs av en lång period av barbari så startar han (= Hari Seldon) Stiftelsen som, genom att samla all världens vetande, kommer att utvecklas till en vetenskapens oas i en tid av vetenskapligt förfall.

Denna första stiftelse lierar sig med en andra stiftelse som

...är inriktad på att utveckla den mentala sidan. Den andra stiftelsens medlemmar bor i all anspråkslöshet i jordbrukarsamhällen och de har utvecklat mentala krafter, som telepati, som de använder för att påverka händelseförloppet i hela galaxen.

I en krönika 2010 tolkade Olle Hollertz in Piratpartiet i den första stiftelsen, som lierade sig med småskaliga jordbrukare

Tanken svindlar, men ett embryo skulle vara om Piratpartiet (som verklighetens första, öppna och konfliktberedda stiftelse) började samarbeta med landsbygdsorganisationer som kämpar för småskalig konsumentnära livsmedelsproduktion.

Jag tycker det var en fascinerande tanke av Hollertz.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
infallsvinkel
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-01, 21:48 #9
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Plus ett på Rikmatts.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-01, 22:20 #10
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Givet stiftelsens uppgift så vore ett bättre namn "Stiftelsen för skydd av mänskliga rättigheter på Internet"

Namnet kommer få betydelse för dess uppgift så ett nördigt namn vore fel att använda.
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-04-02, 03:28 #11
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
En möjlighet vore ju att döpa stiftelsen till Piratpartiets första stiftelse för ett fritt internet. Det ger en blinkning åt Asimov och ett underförstått hot om att vi kan komma att skapa fler om det behövs :-)


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
xpndrs avatar
2013-04-02, 08:52 #12
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Jag håller med Anders Lindbäck om att namnet är otroligt viktigt: det måste ge ett väldigt seriöst intryck och på ett tydligt sätt visa vad stiftelsen gör och ett långt namn behöver inte vara negativt.

Ett förslag från min sida: "Piratpartiets stiftelse för bevarande av ett fritt Internet"

Sen om jag inte minns fel är det VÄLDIGT svårt att ändra en stiftelses ändamålsparagraf så även om de föreslagna personerna är väldigt kunniga anser jag att en speciellt stiftelsejurist bör konsulteras, om detta inte redan gjorts.
xpndrs avatar
2013-04-02, 08:55 #13
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P03-Y03:
att medlemsmötet redan nu beslutar att namnet på stiftelsen skall vara "Piratpartiets stiftelse för bevarande av ett fritt Internet".
Det är viktigt att en stiftelse har ett seriöst namn som tydligt visar på dess ändamål.
xpndrs avatar
2013-04-02, 09:03 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P03-Y04:
att De föreslagna personerna i sitt arbete tar hjälp av en jurist specialiserad på stiftelser.
Även om jag hyser fullt förtroende för Mab, Magnus och Anton tycker jag ändå det är en bra idé att ta hjälp av en riktig stiftelsejurist vid skrivningen av statuterna.
Anton Nordenfurs avatar
2013-04-02, 09:12 #15
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av xpndr Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P03-Y03:
att medlemsmötet redan nu beslutar att namnet på stiftelsen skall vara "Piratpartiets stiftelse för bevarande av ett fritt Internet".
Det är viktigt att en stiftelse har ett seriöst namn som tydligt visar på dess ändamål.
Dock blir det ju inte riktigt Piratpartiets stiftelse. Partiet grundar den, men därefter tappar vi all kontroll till den, och den regleras av sina egna statuter. Det känns lite fel att kalla det Piratpartiets stiftelse.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
infallsvinkel
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-02, 09:32 #16
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av xpndr Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P03-Y03:
att medlemsmötet redan nu beslutar att namnet på stiftelsen skall vara "Piratpartiets stiftelse för bevarande av ett fritt Internet".
Det är viktigt att en stiftelse har ett seriöst namn som tydligt visar på dess ändamål.
Nej, vi vill ju komma ifrån inblandning av partiet i verksamhet som egentligen inte skall hanteras av ett politiskt parti. Låt interimstyrelsen för stiftelsen besluta om namnet.
xpndrs avatar
2013-04-02, 12:07 #17
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P03-Y03:
medlemsmötet redan nu beslutar att namnet på stiftelsen skall vara "Piratpartiets stiftelse för bevarande av ett fritt Internet".
AndersLindbäcks avatar
2013-04-02, 14:43 #18
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P03-Y04:
att De föreslagna personerna i sitt arbete tar hjälp av en jurist specialiserad på stiftelser.
Det behövs inte bestämmas hur stiftandet av stiftelsen går till. Låt de som får uppdraget lösa detta.
2013-04-03, 12:20 #19
Inte uppkopplad
Re: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Skulle denna stiftelse kunna leverera uppkoppling åt The Pirate Bay?
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-03, 12:32 #20
Inte uppkopplad
Sv: Re: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Fredrik Eldh Visa inlägg
Skulle denna stiftelse kunna leverera uppkoppling åt The Pirate Bay?
Nope, inte i dagens rättsläge.
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-04-03, 14:20 #21
Inte uppkopplad
Sv: Re: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Fredrik Eldh Visa inlägg
Skulle denna stiftelse kunna leverera uppkoppling åt The Pirate Bay?
Om en sådan stiftelse skulle leverera uppkoppling åt TPB skulle styrelsen för den stiftelsen ha samma risk att utsättas för hot från upphovsrättsindustrin som partiets stiftelse hade när partiet levererade uppkoppling åt TPB.

Så svaret är ja, det skulle den kunna göra. Men enbart om stiftelsestyrelsen var villig att ta risken av en rättskonflikt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, troed
JorgenLs avatar
2013-04-03, 22:52 #22
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P03-Y02:
att uppdra åt Mattias Bjärnemalm, C Magnus Berglund och Anton Nordenfur att för partiets räkning besluta om stiftelsens statuter, samt utgöra stiftelsens interimsstyrelse fram till dess att en stiftelsestyrelse kan väljas i enlighet med stiftelsens statuter.
Jag förutsätter att dessa är vidtalade och har accepterat.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
CMagnusB
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-03, 22:59 #23
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P03-Y04:
att De föreslagna personerna i sitt arbete tar hjälp av en jurist specialiserad på stiftelser.
Det kommer de föreslagna personerna på ett eller annat sätt att göra också om det råder oklarheter. Avslår detta yrkande då den känns påtvingande om något som är självklart.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-04, 00:11 #24
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag gillar yrkande P03-Y02:
att uppdra åt Mattias Bjärnemalm, C Magnus Berglund och Anton Nordenfur att för partiets räkning besluta om stiftelsens statuter, samt utgöra stiftelsens interimsstyrelse fram till dess att en stiftelsestyrelse kan väljas i enlighet med stiftelsens statuter.
Jag förutsätter att dessa är vidtalade och har accepterat.
Alla tre sitter i styrelsen som tagit fram förslaget. Så ja de är frivilliga.
Anton Nordenfurs avatar
2013-04-04, 10:10 #25
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P03-Y04:
att De föreslagna personerna i sitt arbete tar hjälp av en jurist specialiserad på stiftelser.
Piratpartiet ska ha så lite att göra med stiftelsen som möjligt. Låt de utnämnda personerna besluta om detta ska göras, och lita på dem.
2013-04-06, 11:20 #26
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Jag föreslår att stiftelsen i så fall får namnet Den Första Stiftelsen. Tumma upp det här inlägget om du tycker samma, så lägger jag ett tilläggsyrkande. Namnet är inte upptaget i registren.

Inspirationen kommer från Isaac Asimovs romanserie Stiftelseserien.

Citat wikipedia om Den Första Stiftelsen:

För att undvika att imperiets fall följs av en lång period av barbari så startar han (= Hari Seldon) Stiftelsen som, genom att samla all världens vetande, kommer att utvecklas till en vetenskapens oas i en tid av vetenskapligt förfall.

Denna första stiftelse lierar sig med en andra stiftelse som

...är inriktad på att utveckla den mentala sidan. Den andra stiftelsens medlemmar bor i all anspråkslöshet i jordbrukarsamhällen och de har utvecklat mentala krafter, som telepati, som de använder för att påverka händelseförloppet i hela galaxen.

I en krönika 2010 tolkade Olle Hollertz in Piratpartiet i den första stiftelsen, som lierade sig med småskaliga jordbrukare

Tanken svindlar, men ett embryo skulle vara om Piratpartiet (som verklighetens första, öppna och konfliktberedda stiftelse) började samarbeta med landsbygdsorganisationer som kämpar för småskalig konsumentnära livsmedelsproduktion.

Jag tycker det var en fascinerande tanke av Hollertz.
Eftersom länkningen till krönikan inte syns i inlägget så hjälper jag till lite. Här är Olle Hollertz krönika.
Pluxs avatar
2013-04-06, 11:37 #27
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P03-Y04:
att De föreslagna personerna i sitt arbete tar hjälp av en jurist specialiserad på stiftelser.
Det är upp till stiftelsen hur man löser det i så fall, detaljpill partiet inte ska syssla med.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-10, 14:22 #28
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Peder Dalhamn Visa inlägg
Alla medborgare får ett val stanna kvar i svenska kyrkan eller gå ut. Väljer de att gå ur finns möjlighet att fortfarande betala skatten, .
De flesta tror jag väljer att gå ur kyrkan av ekonomiska skäl. Det räcker med 0,21% begravningsavgift.
2013-04-10, 14:29 #29
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Jag kan bara utgå från de få personer jag diskuterat detta med, de ställer sig posetiva till att gå ur och fortfarande betala skatten om det går till något liknade som jag la fram.

Skatten du är så liten den ger inte effekt på en månads basis, jag tror att intreset för detta kan vara stort men jag har haft fel för
Kristofer Petterssons avatar
2013-04-11, 08:52 #30
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P03-Y05:
att Att medlemsmötet inskriver i stiftelsen regelverk att en formell arbetsroll under benämningen "Arkivarie", vars uppgift det är att självständigt förvalta stiftelsen, och att denna roll tillsätts på ett av Piratpartiet hållna medlemsmöten för en period av 2 år.
Det känns olämpligt att tillsätta specifika individer att leda en av Piratpartiets utsedda funktioner utan koppling till Partiledning eller medlemsmöte. I en demokratisk ordning skapas förs en formell tjänst som har en tydlig relation med övriga processer och sedan tillsätts en individ att verka i den tjänsten.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-11, 09:39 #31
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P03-Y05:
att Att medlemsmötet inskriver i stiftelsen regelverk att en formell arbetsroll under benämningen "Arkivarie", vars uppgift det är att självständigt förvalta stiftelsen, och att denna roll tillsätts på ett av Piratpartiet hållna medlemsmöten för en period av 2 år.
Som sagts tidigare, stiftelsen skall inte ha några kopplingar till Piratpartiet.

Stiftelsen skall själv utse sin styrelse som originalyrkandet innebär.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-11, 12:16 #32
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Peder Dalhamn Visa inlägg
Jag kan bara utgå från de få personer jag diskuterat detta med, de ställer sig posetiva till att gå ur och fortfarande betala skatten om det går till något liknade som jag la fram.

Skatten du är så liten den ger inte effekt på en månads basis, jag tror att intreset för detta kan vara stort men jag har haft fel för
De som vill göra detta kan göra det genom att frivilligt ge ett bidrag till en kyrka. Detta bidrag behöver inte gå omväg via skatten.
Anton Nordenfurs avatar
2013-04-11, 13:44 #33
Inte uppkopplad
Re: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Kristofer Pettersson Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P03-Y05:
att Att medlemsmötet inskriver i stiftelsen regelverk att en formell arbetsroll under benämningen "Arkivarie", vars uppgift det är att självständigt förvalta stiftelsen, och att denna roll tillsätts på ett av Piratpartiet hållna medlemsmöten för en period av 2 år.
Det känns olämpligt att tillsätta specifika individer att leda en av Piratpartiets utsedda funktioner utan koppling till Partiledning eller medlemsmöte. I en demokratisk ordning skapas förs en formell tjänst som har en tydlig relation med övriga processer och sedan tillsätts en individ att verka i den tjänsten.
Som sagt tidigare, Piratpartiet ska ha så lite att göra med stiftelsen som möjligt. Piratpartiet utser nu en grupp individer (helt demokratiskt, det är fritt att föreslå andra namn om du inte är nöjd med dessa), men släpper sedan kontrollen till statuterna. Om partiet senare går in och väljer nya ansvariga personer kommer detta att ses som att partiet har stor kontroll över stiftelsen, vilket vore superplusobra.
2013-04-12, 11:54 #34
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Motionen och yrkandena som partistyrelsen har lagt är bra och vettiga.
Men om MAB, Anton och CB startar upp och sitter i styrelsen för den här stiftelsen en kort tid vem tar över deras stolar efter dem?

Samtliga tre personer sitter i partistyrelsen nu och satt med när rättighetsalliansen hotade dem juridiskt om de inte stoppade kopplingen till the piratebay.

De satt även med i styrelsen och beslutade att bifalla om än motvilligt rättighetsalliansens krav att klippa kabeln till tpb.

Summa summarum för att skriva det snällt de var med och la sig platt för RA krav (de blev ju hotade av Rättighets Alliansen att den skulle gå efter var och en i styrelsen ekonomiskt) så jag har all förståelse för att de tog det beslutet de gjorde.

Men vad hindrar att detta inte upprepar sig när de nu sitter i stiftelse form?
Har stiftelsen några ekonomiska muskler som partistyrelsen inte har?
AndersLindbäcks avatar
2013-04-12, 12:04 #35
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg


De satt även med i styrelsen och beslutade att bifalla om än motvilligt rättighetsalliansens krav att klippa kabeln till tpb.
Rättelse: Styrelsen har inte beslutat bifalla rättighetsalliansens krav på att klippa kabeln till the pirate bay.

När styrelsens samlades för beslut så hade redan tpb flyttat till norge.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-12, 13:06 #36
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P03-Y05:
att Att medlemsmötet inskriver i stiftelsen regelverk att en formell arbetsroll under benämningen "Arkivarie", vars uppgift det är att självständigt förvalta stiftelsen, och att denna roll tillsätts på ett av Piratpartiet hållna medlemsmöten för en period av 2 år.
Poängen var alltså att skapa en av partiet oberoende stiftelse.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
2013-04-12, 13:52 #37
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Poängen var alltså att skapa en av partiet oberoende stiftelse.
Vore det inte bättre att Mattias Bjärnemalm, C Magnus Berglund och Anton Nordenfur gör en stiftelse på sin fritid, helt utan medlemsmötets inblandning? Om stiftelsen ska vara oberoende av PP alltså. Jag begriper inte riktigt resonemanget.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-12, 14:02 #38
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Vore det inte bättre att Mattias Bjärnemalm, C Magnus Berglund och Anton Nordenfur gör en stiftelse på sin fritid, helt utan medlemsmötets inblandning? Om stiftelsen ska vara oberoende av PP alltså. Jag begriper inte riktigt resonemanget.
Det är i nuläget partiets resurser det är frågan om. Jag tänker då inte låta någon privatperson ta över en del av vår infrastruktur utan att jag som medlem har möjlighet att besluta om det.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-12, 14:49 #39
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Vore det inte bättre att Mattias Bjärnemalm, C Magnus Berglund och Anton Nordenfur gör en stiftelse på sin fritid, helt utan medlemsmötets inblandning? Om stiftelsen ska vara oberoende av PP alltså. Jag begriper inte riktigt resonemanget.
Jo, det tycker jag. Jag tänker rösta avslag till den här propositionen.
RikMattss avatar
2013-04-12, 14:55 #40
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jo, det tycker jag. Jag tänker rösta avslag till den här propositionen.
Du övertygar mig. Att lova bort något "för all framtid" och sedan överlåta till en stiftelse att förfoga fritt vore oklokt
2013-04-12, 15:15 #41
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Det är i nuläget partiets resurser det är frågan om. Jag tänker då inte låta någon privatperson ta över en del av vår infrastruktur utan att jag som medlem har möjlighet att besluta om det.
Nej, motionen handlar om att 3 personer i partiet ska vara interimsstyrelse i en fristående stiftelse. Läs yrkandena.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-12, 15:23 #42
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Nej, motionen handlar om att 3 personer i partiet ska vara interimsstyrelse i en fristående stiftelse. Läs yrkandena.
Jag har läst yrkandena noga givetvis. Stiftelsen kommer ta över en del av vår infrastruktur. Det vill jag gärna ha möjlighet att besluta om som medlem i partiet.

Om vi avslår propositionen så hamnar ärendet tillbaka på styrelsens bord eftersom styrelsen lagt propositionen på detta möte.
2013-04-12, 15:29 #43
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P03-Y02:
att uppdra åt Mattias Bjärnemalm, C Magnus Berglund och Anton Nordenfur att för partiets räkning besluta om stiftelsens statuter, samt utgöra stiftelsens interimsstyrelse fram till dess att en stiftelsestyrelse kan väljas i enlighet med stiftelsens statuter.
Intresserade pirater borde kunna grunda en sådan stiftelse utan medlemsmötets eller partiets inblandning.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-12, 15:31 #44
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P03-Y02:
att uppdra åt Mattias Bjärnemalm, C Magnus Berglund och Anton Nordenfur att för partiets räkning besluta om stiftelsens statuter, samt utgöra stiftelsens interimsstyrelse fram till dess att en stiftelsestyrelse kan väljas i enlighet med stiftelsens statuter.
Intresserade pirater borde kunna grunda en sådan stiftelse utan medlemsmötets eller partiets inblandning.
Då ger partiledningen bort servrar etc till deras kontroll bara sådär utan att det beslutats om i högre instans som här.
2013-04-12, 15:37 #45
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Då ger partiledningen bort servrar etc till deras kontroll bara sådär utan att det beslutats om i högre instans som här.
Vad menar du nu? Om några pirater grundar en stiftelse utan inblandning av PP så innebär det lika lite att partiledningen ska ge bort sina servrar, som om jag skulle vara med inrätta en stiftelse om någon helt annan sak.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-12, 15:43 #46
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P03-Y01:
att partiet ska grunda en fristående stiftelse med ändamålet att leverera internet till verksamheter som främjar det fria informationsutbytet på nätet.
Intresserade pirater borde kunna grunda en sådan stiftelse utan medlemsmötets eller partiets inblandning. Då blir den garanterat fristående.
Ja det kan ju vara någon som vill partiet illa som bildar en stiftelse för att komma över kontrollen över servrar, nät etc. för att sänka partiet.

Nej, det talades om vikten av kuppskydd i stadgarna så att det inte sker kupper eller övertaganden i framtiden. Det har vi också, men jag skulle inte ge bort våra datorresurser bara sådär som du menar.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-12, 15:44 #47
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Vad menar du nu? Om några pirater grundar en stiftelse utan inblandning av PP så innebär det lika lite att partiledningen ska ge bort sina servrar, som om jag skulle vara med inrätta en stiftelse om någon helt annan sak.
Stiftelsen skall agera internetleverantör istället för partiet.
2013-04-12, 16:06 #48
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Stiftelsen skall agera internetleverantör istället för partiet.
Vadå istället för partiet? Det står väl PP fritt att avsluta sin roll som internetleverantör oavsett om en fristående stiftelse grundats eller inte?
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-12, 17:36 #49
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
För att det ska vara rimligt att göra så, och för att det ska vara rimligt att partiet avvarar de resurser som krävs för att skapa stiftelsen behöver det vara tydligt att det är partiet som instiftar stiftelsen. Därav att det behövs ett beslut från medlemsmötet om att göra så.
Det innebär som jag förstår det att stiftelsen kommer ha juridiskt ansvar för de avtal som sluts angående att leverera bandbredd till olika organisationer och dessutom också att stiftelsen äger den delen av infrastrukturen som behövs för att agera internetleverantör.
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-04-12, 17:39 #50
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Ja, det är så det är tänkt.
2013-04-12, 18:09 #51
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Jag tror att det kan vara bra att ge lite bakgrundsfakta om hur det är tänkt att fungera med stiftelsen och partiet i framtiden om motionen bifalls. Detta är främst mina egna tankar, men vissa har jag bollat med andra inblandade.

När man skriver fristående så är det en juridisk term som innebär att partiet som organisation inte har kontrollen över stiftelsen utan att den kontrollen ligger hos stiftelsestyrelsen. Det betyder inte att det inte kommer finnas någon koppling alls. Om så vore fallet kunde vi likväl skapa stiftelsen helt på egen hand.
Ja men precis, det var så jag resonerade när jag läste förslaget.
Citat:
Det tanke som jag haft hela tiden är att stiftelsens statuter ska reglera att majoriteten av stiftelsens styrelse utses av piratpartiets medlemmar. På så sätt kommer det finnas en indirekt kontroll från partiets sida, samtidigt som ansvaret tydligt hamnar hos stiftelsens styrelse.

För att det ska vara rimligt att göra så, och för att det ska vara rimligt att partiet avvarar de resurser som krävs för att skapa stiftelsen behöver det vara tydligt att det är partiet som instiftar stiftelsen. Därav att det behövs ett beslut från medlemsmötet om att göra så.

Avslås den här motionen blir det ingen stiftelse.
Tack för informationen! Nu vart det mycket tydligare.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-12, 21:59 #52
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Då ger partiledningen bort servrar etc till deras kontroll bara sådär utan att det beslutats om i högre instans som här.
Ingenstanns står i något förslag här att några servrar eller annan dyr infrastruktur ska överlåtas till någon stiftelse. Själva internetaccessen vi tidigare försett TPB med har vad jag förstått rent fysiskt utgjorts av en kabel som inte lär ha kostat många hundringar.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-12, 23:58 #53
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Ingenstanns står i något förslag här att några servrar eller annan dyr infrastruktur ska överlåtas till någon stiftelse. Själva internetaccessen vi tidigare försett TPB med har vad jag förstått rent fysiskt utgjorts av en kabel som inte lär ha kostat många hundringar.
Jag tycker detta är tydligt nog:

Citat:
Därför föreslår partistyrelsen att partiet upphör att agera som internetleverantör och bildar en fristående stiftelse med ändamålet att leverera internet till verksamheter som främjar det fria informationsutbytet på nätet.
För att kunna leverera internet behövs en del saker. Det räcker inte att en privatperson bildar en stiftelse på sin fritid för att åstadkomma det som partistyrelsen skriver. Den privatpersonen kunde ju iofs ha lagt upp en privat blogg om partiet gett bort resurser nog att agera ISP till denne.

Men okej jag skall inte tjata nästa gång fastän jag har haft rätt visade det sig.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-13, 11:21 #54
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag tycker detta är tydligt nog:

För att kunna leverera internet behövs en del saker. Det räcker inte att en privatperson bildar en stiftelse på sin fritid för att åstadkomma det som partistyrelsen skriver. Den privatpersonen kunde ju iofs ha lagt upp en privat blogg om partiet gett bort resurser nog att agera ISP till denne.

Men okej jag skall inte tjata nästa gång fastän jag har haft rätt visade det sig.
Men om tanken är att partiet ska avdela resurser till stiftelsen, varför framgår inte det av yrkandena? Hur stora resurser är det i så fall som kommer att krävas?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-13, 11:33 #55
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Men om tanken är att partiet ska avdela resurser till stiftelsen, varför framgår inte det av yrkandena? Hur stora resurser är det i så fall som kommer att krävas?
För en tekniker säger det självt att om någon skall agera ISP så följer hårdvara, kunder och juridik med. En ISP är som minst ett AS-nummer, en ip-serie, en router och en lina in/ut, 1 gbps eller 10 gbps allt i ett skåp i en datahall.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
CMagnusB, JorgenL
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-13, 11:50 #56
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Tillägger att skåputrymme och uppkoppling är löpande kostnader. IT eller partiledning kommer nog på en lösning på det.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-16, 12:31 #57
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Jag tror att det kan vara bra att ge lite bakgrundsfakta om hur det är tänkt att fungera med stiftelsen och partiet i framtiden om motionen bifalls. Detta är främst mina egna tankar, men vissa har jag bollat med andra inblandade.

När man skriver fristående så är det en juridisk term som innebär att partiet som organisation inte har kontrollen över stiftelsen utan att den kontrollen ligger hos stiftelsestyrelsen. Det betyder inte att det inte kommer finnas någon koppling alls. Om så vore fallet kunde vi likväl skapa stiftelsen helt på egen hand.

Det tanke som jag haft hela tiden är att stiftelsens statuter ska reglera att majoriteten av stiftelsens styrelse utses av piratpartiets medlemmar. På så sätt kommer det finnas en indirekt kontroll från partiets sida, samtidigt som ansvaret tydligt hamnar hos stiftelsens styrelse.

För att det ska vara rimligt att göra så, och för att det ska vara rimligt att partiet avvarar de resurser som krävs för att skapa stiftelsen behöver det vara tydligt att det är partiet som instiftar stiftelsen. Därav att det behövs ett beslut från medlemsmötet om att göra så.

Avslås den här motionen blir det ingen stiftelse.
Jag är mycket nyfiken på vilka resurser Mab tänker sig att partiet ska bidra med till stiftelsen, ifall styrelsen redan när den lade propositionen var införstådd med att en sådan överföring av resurser skulle ske, varför styrelsen i så fall inte redovisar för medlemmarna vad de avser skänka till stiftelsen, samt varför styrelsen varken informerat ledningen om detta, eller diskuterat frågan med dem i ledningen som ansvarar för ekonomi respektive IT.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-16, 12:37 #58
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P03-Y01:
att partiet ska grunda en fristående stiftelse med ändamålet att leverera internet till verksamheter som främjar det fria informationsutbytet på nätet.
Alltför oklart vad beslutet egentligen innebär för att jag ska kunna ställa mig bakom.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
Henrik Brändéns avatar
2013-04-16, 12:39 #59
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P03-Y02:
att uppdra åt Mattias Bjärnemalm, C Magnus Berglund och Anton Nordenfur att för partiets räkning besluta om stiftelsens statuter, samt utgöra stiftelsens interimsstyrelse fram till dess att en stiftelsestyrelse kan väljas i enlighet med stiftelsens statuter.
Alltför oklart vad det egentligen är vi beslutar.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
AndersLindbäcks avatar
2013-04-16, 19:43 #60
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag är mycket nyfiken på vilka resurser Mab tänker sig att partiet ska bidra med till stiftelsen, ifall styrelsen redan när den lade propositionen var införstådd med att en sådan överföring av resurser skulle ske, varför styrelsen i så fall inte redovisar för medlemmarna vad de avser skänka till stiftelsen, samt varför styrelsen varken informerat ledningen om detta, eller diskuterat frågan med dem i ledningen som ansvarar för ekonomi respektive IT.
Frågan diskuterades och beslutades om på mötet 2-3 mars.

PL, ekonomi och vice IT var där och adjungerade.

Tyvärr kan jag inte med exakthet säga att ni var med under hela diskussionen då ingen av er deltog under hela styrelsemötet - men det var något som snackades om mycket under den helgen och togs upp under diskussionen om hur vi bör gå vidare för att inte komma i dålig sits i framtiden gällande vår ISP-verksamhet och stämningenhotet mot den.

Det valberedningens ordförande som informerade styrelsen om stiftelser på mötet då han tittat på det åt partiet tidigare. Dock var ingen från ledningen med när själva beslutet togs om jag inte missminner mig.


Styrelsen kommer ta beslut i frågan om ekonomin på sitt junimöte så innan dess vet vi inget i frågan hur dyrt det blir. Men vår uppfattning då beslutet togs är att det inte skall vara några större kostnader för det hela.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-16, 20:33 #61
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Frågan diskuterades och beslutades om på mötet 2-3 mars.

PL, ekonomi och vice IT var där och adjungerade.

Tyvärr kan jag inte med exakthet säga att ni var med under hela diskussionen då ingen av er deltog under hela styrelsemötet - men det var något som snackades om mycket under den helgen och togs upp under diskussionen om hur vi bör gå vidare för att inte komma i dålig sits i framtiden gällande vår ISP-verksamhet och stämningenhotet mot den.

Det valberedningens ordförande som informerade styrelsen om stiftelser på mötet då han tittat på det åt partiet tidigare. Dock var ingen från ledningen med när själva beslutet togs om jag inte missminner mig.


Styrelsen kommer ta beslut i frågan om ekonomin på sitt junimöte så innan dess vet vi inget i frågan hur dyrt det blir. Men vår uppfattning då beslutet togs är att det inte skall vara några större kostnader för det hela.
Jag har också ett vagt minne av att diskussionerna - så långt som jag deltog i dem - fördes i termer av att inge nämnvärda resurser skulle behöva avsättas. Eftersom jag är nära teknisk analfabet kan jag omöjligen bedöma rimligheten i detta, och har därför blivit orolig över det sätt diskussionen sedan förts i den här tråden.

Speciellt har jag varit undrande kring de påstådda låga kostnaderna då jag hela tiden trott att ett syfte med det hela varit att fysiskt separera partiets IT-verksamhet från IPS-verksamheten. För att vara brutal tror jag inte det räddar vare sig partiets IT-infrastruktur eller partiets förtroendevalda om det går en sladd från vår infrastruktur till verksamhet som maffian påstår vara olaglig bara för att vi hävdar att ansvaret för just den sladden, men inte för resten som den är hopkopplad med, bor hos en stiftelse vars styrelse partiet utser och betalar alla kostnader för.

Jag donerar betydligt hellre pengar separat till en verkligt fristående stiftelse, än ser den bildas av partiet och finansieras via partiets budget.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-16, 20:51 #62
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Det går iofs att lösa genom att antingen partiet får sitt nät via stiftelsen eller stiftelsen är en ISP, medan partiet endast ett har ett colocation-avtal med serverhallen där nät ingår. Det sista betyder två avtal med serverhallen för att vara på säkra sidan. Det är dock driftkostnaden som är den stora biten i det hela, inte en eller två begagnade maskiner.
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-04-16, 22:16 #63
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Men om tanken är att partiet ska avdela resurser till stiftelsen, varför framgår inte det av yrkandena? Hur stora resurser är det i så fall som kommer att krävas?
Det framgår inte för att det inte var klarlagt när beslutet togs. Min förhoppning är att vi ska kunna göra en crowdfunding av stiftelsen. Dvs att stiftelsen skapas när vi fått ihop det kapital som behövs för att skapa den. Men det blir en diskussion som får tas om partiet beslutar att skapa en stiftelse.

De regler som reglerar stiftelser ger följande tydliga besked om vad som krävs i kapitalväg för den här typen av stiftelser:

"stiftaren/stiftarna vid stiftelsebildningen avskiljer tillgångar till förmån för stiftelsen som är tillräckliga för att stiftelsen ska kunna uppfylla sitt ändamål på ett varaktigt sätt"

SEB rekomenderar fem miljoner :-) Men de påpekar att det går med mindre också. Dock verkar det svårt att hitta den nedre gränsen. Flashback säger 250.000 kr, men flashback säger även att den siffran inte stämmer.

Eventuellt går det att göra det hela som en insamlingsstiftelse som sedan "skänker" internet till behövande. Då krävs det i princip inget startkapital alls eftersom det förväntas att en insamlingsstiftelse löpande samlar in det som behövs. Men en sådan konstruktion måste nog kollas noga av en jurist om den ska hålla.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-17, 06:04 #64
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Nu ska jag se om jag förstår de svar jag fått från olika styrelseledamöter om detta. Rätta mig gärna om jag missuppfattat något.

1) Man föreslår alltså medlemsmötet besluta att partiet ska bilda en stiftelse. Förslaget gäller inte att uteda förutsättningar, utan att ålägga styrelsen att en en stiftelse bildas.

2) En och en halv månad efter det styrelsen lagt det förslaget har styrelsen fortfarande ingen aning om hur mycket resurser som behövs för detta: Sammankallande skriver "vår uppfattning då beslutet togs är att det inte skall vara några större kostnader för det hela". Mab hänvisar däremot till olika källor som nämner siffror mellan fem miljoner kronor och 250 000 kronor som nödvändigt startkapital, men påpekar tydligt att den lägre siffran kommer från en osäker källa, och inflikar sedan att det "möjligen" istället går att göra det som en insamlingsstiftelse, där man inte behöver något startkapital alls.

3) Styrelsen tycks inte heller veta hur man ska få fatt i de pengar som behövs. Mab har "en förhoppning" om att det ska lösas med crowdfunding. Styrelsens sammankallande skriver samtidigt att styrelsen kommer att ta beslut om ekonomi för stiftelsen på styrelsens junimöte.

4) Det mötet kommer, som sagt, om styrelsen får igenom sitt förslag på denna punkt att ha att hantera ett uttryckligt krav från medlemsmötet att partiet ska bilda en stiftelse med det skisserade syftet. Ett krav som styrelsen vill att medlemsmötet ska spika fast utan att ha en aning om vilka de ekonomiska förutsättningarna och konsekvenserna är.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
2013-04-17, 09:44 #65
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Det är två valrörelser nästa år. Behövs inte dessa 250.000 - 5.000.000 kronorna till valrörelserna?
AndersLindbäcks avatar
2013-04-17, 12:50 #66
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det är två valrörelser nästa år. Behövs inte dessa 250.000 - 5.000.000 kronorna till valrörelserna?
Det finns inga krav på hur hur mycket kontanter som en stiftelse har enligt lagen - dessa är uppskattningar som handlar om stiftelser som inte tillförs kapital utan måste leva på avkastningen.


Målet är att föra över vissa rättigheter som partiet äger till stiftelsen så den får förvalta dem(partiets ISP-verksamhet). Dessa rättigheter genererar idag en liten inkomst till partiet som i framtiden kommer tillfalla stiftelsen. Genom dessa intäkter så får stiftelsen möjligheter att leva vidare utan att behöva ha ett stort kapital bakom sig.

Så partiet behöver inte överföra några större summor för att skapa stiftelsen. Skulle stiftelsen känna behov av ett större kapital så tror jag det kommer vara relativt lätt att via crowdsurfing göra detta. T.ex. så skulle säkert många som stödjer wikileaks gärna ge lite pengar till stiftelsen om och när den ger internetaccess till dem. Många av dessa skulle förmodligen inte ge något till piratpartiet så det kommer inte leda till stort avbräck för partiets inkomstmöjligheter.
2013-04-17, 14:23 #67
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Det finns inga krav på hur hur mycket kontanter som en stiftelse har enligt lagen - dessa är uppskattningar som handlar om stiftelser som inte tillförs kapital utan måste leva på avkastningen.


Målet är att föra över vissa rättigheter som partiet äger till stiftelsen så den får förvalta dem(partiets ISP-verksamhet). Dessa rättigheter genererar idag en liten inkomst till partiet som i framtiden kommer tillfalla stiftelsen. Genom dessa intäkter så får stiftelsen möjligheter att leva vidare utan att behöva ha ett stort kapital bakom sig.

Så partiet behöver inte överföra några större summor för att skapa stiftelsen. Skulle stiftelsen känna behov av ett större kapital så tror jag det kommer vara relativt lätt att via crowdsurfing göra detta. T.ex. så skulle säkert många som stödjer wikileaks gärna ge lite pengar till stiftelsen om och när den ger internetaccess till dem. Många av dessa skulle förmodligen inte ge något till piratpartiet så det kommer inte leda till stort avbräck för partiets inkomstmöjligheter.
Förklara gärna den markerade meningen.

Enligt den ekonomiska berättelsen för 2012 fick PP in 37 840 kr för IT-relaterade saker. Strax över 22 000 kr av det kommer från UP för det IT-avtal som finns för att PP ska hosta UPs saker, tillgång till PW etc.

Vilka pengar menar ni finns som tydligen ska anses tillräckliga för att stiftelsen ska kunna bedriva en ISP-verksamhet?
Henrik Brändéns avatar
2013-04-17, 15:51 #68
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Målet är att föra över vissa rättigheter som partiet äger till stiftelsen så den får förvalta dem(partiets ISP-verksamhet). Dessa rättigheter genererar idag en liten inkomst till partiet som i framtiden kommer tillfalla stiftelsen. Genom dessa intäkter så får stiftelsen möjligheter att leva vidare utan att behöva ha ett stort kapital bakom sig.
När och var har det målet formulerats och när och var har beslutet fattats att överföra de inkomsterna till stiftelsen? Och om detta är vad styrelsen hela tiden tänkt, varför står inte det i propositionen?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
Henrik Brändéns avatar
2013-04-17, 17:22 #69
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av acwder Visa inlägg
Förklara gärna den markerade meningen.

Enligt den ekonomiska berättelsen för 2012 fick PP in 37 840 kr för IT-relaterade saker. Strax över 22 000 kr av det kommer från UP för det IT-avtal som finns för att PP ska hosta UPs saker, tillgång till PW etc.

Vilka pengar menar ni finns som tydligen ska anses tillräckliga för att stiftelsen ska kunna bedriva en ISP-verksamhet?
Av resterande bokförda inkomster på kontot är huvuddelen fakturor som skickats till "NotInMyCountry", som fortfarande inte blivit betalda, och resten en försenad bokföring av en gammal engångsinkomst.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-17, 18:14 #70
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P03-Y01:
att partiet ska grunda en fristående stiftelse med ändamålet att leverera internet till verksamheter som främjar det fria informationsutbytet på nätet.
As Anna says.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-17, 18:15 #71
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P03-Y02:
att uppdra åt Mattias Bjärnemalm, C Magnus Berglund och Anton Nordenfur att för partiets räkning besluta om stiftelsens statuter, samt utgöra stiftelsens interimsstyrelse fram till dess att en stiftelsestyrelse kan väljas i enlighet med stiftelsens statuter.
As Anna says.
2013-04-17, 18:40 #72
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P03-Y01:
att partiet ska grunda en fristående stiftelse med ändamålet att leverera internet till verksamheter som främjar det fria informationsutbytet på nätet.
Se mitt huvudinlägg och min(a) kommentar(er) i övrigt för motivering till varför jag anser detta vara en förvånansvärt ogenomtänkt proposition.
2013-04-17, 18:40 #73
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P03-Y02:
att uppdra åt Mattias Bjärnemalm, C Magnus Berglund och Anton Nordenfur att för partiets räkning besluta om stiftelsens statuter, samt utgöra stiftelsens interimsstyrelse fram till dess att en stiftelsestyrelse kan väljas i enlighet med stiftelsens statuter.
Se mitt huvudinlägg och min(a) kommentar(er) i övrigt för motivering till varför jag anser detta vara en förvånansvärt ogenomtänkt proposition.
2013-04-17, 18:40 #74
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P03-Y05:
att Att medlemsmötet inskriver i stiftelsen regelverk att en formell arbetsroll under benämningen "Arkivarie", vars uppgift det är att självständigt förvalta stiftelsen, och att denna roll tillsätts på ett av Piratpartiet hållna medlemsmöten för en period av 2 år.
Se mitt huvudinlägg och min(a) kommentar(er) i övrigt för motivering till varför jag anser detta vara en förvånansvärt ogenomtänkt proposition.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-17, 22:01 #75
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av acwder Visa inlägg
Förklara gärna den markerade meningen.

Enligt den ekonomiska berättelsen för 2012 fick PP in 37 840 kr för IT-relaterade saker. Strax över 22 000 kr av det kommer från UP för det IT-avtal som finns för att PP ska hosta UPs saker, tillgång till PW etc.

Vilka pengar menar ni finns som tydligen ska anses tillräckliga för att stiftelsen ska kunna bedriva en ISP-verksamhet?
Piratpartiet driver idag ISP-verksamhet med de pengarna. Denna verksamhet är tänkt att fortsätta som det sker nu. Så för UP så kommer inget ändras.

Enda skillnaden är att Not In my country och eventuelly nya externa kommer att formellt gå via stiftelsen i stället för piratpartiet.

De ökande kostnaderna är extrakostnader för administrationen av stiftelsen vilket då kan täckas av intäkterna från not in my country.
JorgenLs avatar
2013-04-18, 13:14 #76
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P03-Y01:
att partiet ska grunda en fristående stiftelse med ändamålet att leverera internet till verksamheter som främjar det fria informationsutbytet på nätet.
Baserat på det i diskussionen framkomna bristande utredningsarbetet om vad ett sånt här beslut egentligen innebär för partiet rekommenderar jag avslag.
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-04-18, 23:35 #77
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Nu ska jag se om jag förstår de svar jag fått från olika styrelseledamöter om detta. Rätta mig gärna om jag missuppfattat något.

1) Man föreslår alltså medlemsmötet besluta att partiet ska bilda en stiftelse. Förslaget gäller inte att uteda förutsättningar, utan att ålägga styrelsen att en en stiftelse bildas.

2) En och en halv månad efter det styrelsen lagt det förslaget har styrelsen fortfarande ingen aning om hur mycket resurser som behövs för detta: Sammankallande skriver "vår uppfattning då beslutet togs är att det inte skall vara några större kostnader för det hela". Mab hänvisar däremot till olika källor som nämner siffror mellan fem miljoner kronor och 250 000 kronor som nödvändigt startkapital, men påpekar tydligt att den lägre siffran kommer från en osäker källa, och inflikar sedan att det "möjligen" istället går att göra det som en insamlingsstiftelse, där man inte behöver något startkapital alls.

3) Styrelsen tycks inte heller veta hur man ska få fatt i de pengar som behövs. Mab har "en förhoppning" om att det ska lösas med crowdfunding. Styrelsens sammankallande skriver samtidigt att styrelsen kommer att ta beslut om ekonomi för stiftelsen på styrelsens junimöte.

4) Det mötet kommer, som sagt, om styrelsen får igenom sitt förslag på denna punkt att ha att hantera ett uttryckligt krav från medlemsmötet att partiet ska bilda en stiftelse med det skisserade syftet. Ett krav som styrelsen vill att medlemsmötet ska spika fast utan att ha en aning om vilka de ekonomiska förutsättningarna och konsekvenserna är.
Om ledningen upplever att styrelsen eller medlemsmöter behöver de här siffrorna står det ledningen fritt att ta fram underlaget.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-19, 06:52 #78
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Om ledningen upplever att styrelsen eller medlemsmöter behöver de här siffrorna står det ledningen fritt att ta fram underlaget.
Jaså.

Betrakta följande Mabs första försök att besvara frågan hur styrelsen tänkt sig det hela:

Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Jag tror att det kan vara bra att ge lite bakgrundsfakta om hur det är tänkt att fungera med stiftelsen och partiet i framtiden om motionen bifalls. Detta är främst mina egna tankar, men vissa har jag bollat med andra inblandade.

När man skriver fristående så är det en juridisk term som innebär att partiet som organisation inte har kontrollen över stiftelsen utan att den kontrollen ligger hos stiftelsestyrelsen. Det betyder inte att det inte kommer finnas någon koppling alls. Om så vore fallet kunde vi likväl skapa stiftelsen helt på egen hand.

Det tanke som jag haft hela tiden är att stiftelsens statuter ska reglera att majoriteten av stiftelsens styrelse utses av piratpartiets medlemmar. På så sätt kommer det finnas en indirekt kontroll från partiets sida, samtidigt som ansvaret tydligt hamnar hos stiftelsens styrelse.

För att det ska vara rimligt att göra så, och för att det ska vara rimligt att partiet avvarar de resurser som krävs för att skapa stiftelsen behöver det vara tydligt att det är partiet som instiftar stiftelsen. Därav att det behövs ett beslut från medlemsmötet om att göra så.

Avslås den här motionen blir det ingen stiftelse.
Inget av det Mab här meddelar står att finna i styrelsens proposition.

Även efter det Mab delat med sig av dessa sina egna tankar är det svårt att förstå hur det konkreta Mab-förslag ska se, ut som man isf skulle utreda de ekonomiska konsekvenserna av.

För att kunna konsekvensutreda frågan kulle jag därför behöva förmågor i tankeläsning, som jag tyvärr inte besitter

Och hur stor respekt jag än har för vännen Mab både vad gäller att tänka ut smarta förslag och att övertyga en grupp församlad till möte om hans förslags förtjänster kan jag ju inte veta säkert att det är just Mabs och inte andra styrelseledamöters tankar jag skulle behöva läsa för att konsekvensutreda saken.

(PS. Observera gärna den intressanta inledningen till det citerade Mab-inlägget. Mab inser att det kan vara bra att ge lite mer bakgrundsfakta än dem styrelsen gett i propositionen. Han kan då uppenbarligen inte berätta vad styrelsen tänkt, utan han får nöja sig med att berätta hur "det är tänkt". Vilket han i nästa mening preciserar till att vara tankar han huvudsakligen haft själv, men i några fall diskuterat med ospecificerade "andra inblandade.")
2013-04-19, 06:54 #79
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P03: Om grundandet av stiftelse -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Om ledningen upplever att styrelsen eller medlemsmöter behöver de här siffrorna står det ledningen fritt att ta fram underlaget.
Ja om styrelsen själv är inkapabel att ta fram underlag för en egen proposition så kanske någon entitet utanför styrelsen behöver göra det.
2013-04-25, 01:20 #80
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P03-Y01:
att partiet ska grunda en fristående stiftelse med ändamålet att leverera internet till verksamheter som främjar det fria informationsutbytet på nätet.
Partiet bör ägna sig åt politik. Sådan här inblandning kan kasta ett sken på partiet som inte är bra då vi ska vara obunda kring t.ex. religioner. Vi kan inte garantera vad som släpps igenom. Dessutom tar detta arbete från den huvudsakliga organisationen, nämligen det politiska arbetet.
2013-04-25, 01:21 #81
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P03-Y02:
att uppdra åt Mattias Bjärnemalm, C Magnus Berglund och Anton Nordenfur att för partiets räkning besluta om stiftelsens statuter, samt utgöra stiftelsens interimsstyrelse fram till dess att en stiftelsestyrelse kan väljas i enlighet med stiftelsens statuter.
Partiet bör ägna sig åt politik. Sådan här inblandning kan kasta ett sken på partiet som inte är bra då vi ska vara obunda kring t.ex. religioner. Vi kan inte garantera vad som släpps igenom. Dessutom tar detta arbete från den huvudsakliga organisationen, nämligen det politiska arbetet.
2013-04-25, 01:22 #82
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P03-Y05:
att Att medlemsmötet inskriver i stiftelsen regelverk att en formell arbetsroll under benämningen "Arkivarie", vars uppgift det är att självständigt förvalta stiftelsen, och att denna roll tillsätts på ett av Piratpartiet hållna medlemsmöten för en period av 2 år.
Är emot startande av stiftelse med motiveringen: Partiet bör ägna sig åt politik. Sådan här inblandning kan kasta ett sken på partiet som inte är bra då vi ska vara obunda kring t.ex. religioner. Vi kan inte garantera vad som släpps igenom. Dessutom tar detta arbete från den huvudsakliga organisationen, nämligen det politiska arbetet.
2013-04-25, 01:22 #83
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P03-Y04:
att De föreslagna personerna i sitt arbete tar hjälp av en jurist specialiserad på stiftelser.
Partiet bör ägna sig åt politik. Sådan här inblandning kan kasta ett sken på partiet som inte är bra då vi ska vara obunda kring t.ex. religioner. Vi kan inte garantera vad som släpps igenom. Dessutom tar detta arbete från den huvudsakliga organisationen, nämligen det politiska arbetet.
Mötespresidiets avatar
2013-04-28, 19:35
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
2013-04-29, 09:07 #84
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P03-Y01:
att partiet ska grunda en fristående stiftelse med ändamålet att leverera internet till verksamheter som främjar det fria informationsutbytet på nätet.
Gör en Kickstarter för detta istället.
2013-05-01, 15:37 #85
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P03-Y01:
att partiet ska grunda en fristående stiftelse med ändamålet att leverera internet till verksamheter som främjar det fria informationsutbytet på nätet.
Understöder Annas inlägg i den här frågan. Läs gärna det innan ni röstar i frågan
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com