Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion B14: Sakpolitik: Finans: Revidera Riksbankens guldreserv

I vinter har det förekommit uppgifter i svensk press att Riksbanken inte har fysisk kontroll över sin guldreserv, på 125,7 ton.


Sedan tidigt 1980-tal förvaras sannolikt större delen av guldreserven i valvet hos Federal Reserve i New York tillsammans med flera andra centralbankers samt i Bank of Englands valv i London.


På Svenska Dagbladets fråga hänvisade ansvarig person på Riksbanken till kontoutdrag från förvarande institutioner, men någon faktisk kontroll över att Riksbankens guld hålls avskilt och inte är utlånat eller används som säkerhet för olika värdepapper har Riksbanken inte genomfört.


Det har under senare år cirkulerat många rykten om sådan utlåning, sedan bland annat Riksbanken haft en syn på guldreserven, inte som en försäkring för onda tider som får kosta en premie, utan som en del av valutareserven som man sökt avyttra eller på annat sätt få avkastning på.


Den tyska motsvarigheten till Riksrevisionsverket har krävt att få inspektera Tysklands guld på plats i New York, London och Paris men stött på motstånd. Tyskland kommer därför under de närmaste åren ta hem delar av guldet till Tyskland. Den inte helt obekante Ron Paul har drivit frågan om en revision av USA:s guld i såväl Federal Reserves valv som i Fort Knox.


Riksrevisionsverket har kritiserat Riksbanken för att man inte ställt upp någon kravspecifikation för förvaringen, utan nöjt sig med respektive förvarande institutions standardavtal.


I sin utredning om Riksbankens valutareserv publicerad i januari har Harry Flam föreslagit en snabb utförsäljning av större delen av guldreserven. Det har lett till frågor om huruvida guldet alls finns kvar, och inte är ersatt med värdepapper, något som kanske skall döljas genom en påskyndad utförsäljning.


För att motverka konspirationsteorier och för att betona vikten av en bibehållen guldreserv som en försäkring vid snabba ekonomiska förändringar i omvärlden föreslår jag att Riksrevisionsverket får i uppdrag att på plats revidera guldreserven genom att


a) stickprovsvis kontrollera äktheten ("assayering")


b) kontrollera att Riksbankens guld hålls avskilt och inte blandas samman med andras guld där det förvaras


c) kontrollera individuella guldtackor stickprovsvis mot inventarielistor


d) gå igenom avtal och verifikationer hos Riksbanken för att säkerställa att utlåning inte förekommer.


e) kontrollera avtalen för förvaring så att de är rimliga för guldets funktion som försäkring vid oro och ofred


För mera information, se bloggpost här. Om Harry Flams utredning, se bloggpost här.


Jag yrkar på


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:RikMatts

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: RikMatts Yrkande B14-Y03 (Motyrkande) 10 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet att Riksbankens guldreserv bör bli föremål för revision.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B14-Y01 (Tillbakadraget)
Av: RikMatts


Tilläggsyrkanden

Av: RikMatts Yrkande B14-Y03 (Motyrkande) 10 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet att Riksbankens guldreserv bör bli föremål för revision.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B14-Y02 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: Peter Johansson
Tillbakadraget yrkande B14-Y04 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: AndersLindbäck


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #286392
Standard Sv: Motion B14: Sakpolitik: Finans: Revidera Riksbankens guldreserv - 2013-04-15, 15:38

Med sitt justerade yrkande håller jag med motionären.


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2013-04-04, 16:00 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B14-Y02:
att PP ska verka för att Sverige ska frakta hem större delen av sin guldreserv som finns utomlands.
Vore det inte bättre om man börjar plocka hem guldreserven i stället för att få kontroll över den?
2013-04-04, 16:02 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Sakpolitik: Finans: Revidera Riksbankens guldreserv -
Yrkar bifall på båda yrkandena!
2013-04-05, 21:30 #5
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B14-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet att Riksrevisionsverket får i uppdrag att revidera Riksbankens guldreserv
låter bra det.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-09, 22:55 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Sakpolitik: Finans: Revidera Riksbankens guldreserv -
Hur rimlig än grundtanken är bakom denna motion bygger förslaget på ett allvarligt missförstånd. Vi har inget riksrevisionsverk som tar order och uppdrag från det politiska systemet. Vi har en riksrevision, som oberoende av det politiska systemet självt bestämmer vad det ska granska.

Från förstasidan på deras webb:
Citat:
Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer som var för sig avgör vad som ska granskas inom respektive ansvarsområde. Riksrevisorernas oberoende ställning är grundlagsskyddad.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-09, 22:56 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B14-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet att Riksrevisionsverket får i uppdrag att revidera Riksbankens guldreserv
Man kan inte ge uppdrag åt riksrevisionen. Den bestämmer själv vad den granskar. Enligt grundlagen.
RikMattss avatar
2013-04-10, 09:08 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Sakpolitik: Finans: Revidera Riksbankens guldreserv -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Vi har en riksrevision, som oberoende av det politiska systemet självt bestämmer vad det ska granska.
Ja och nej. Riksdagen kan alltid stifta en tillfällig lag med ett specifikt uppdrag.

Riksdagen utser också ett parlamentariskt råd, med representanter för samtliga partier som "ska verka för samråd och insyn i Riksrevisionens verksamhet" (2002:1023 § 11). En eventuell PP-representant i det rådet kan alltså åtminstone föra fram synpunkter på vad man särskilt vill se granskat.

Ett alternativ, som jag tycker är sämre, är att Riksdagen inom sig bildar en paralamentariskt sammansatt kommission med ett direkt revisionsuppdrag.

Ordet "uppdrar" i yrkandet kanske borde modifieras, men för att inte krångla till det tänkte jag låta det stå kvar.
2013-04-10, 09:55 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B14-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet att Riksrevisionsverket får i uppdrag att revidera Riksbankens guldreserv
http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/
"Genom ett grundlagsskyddat oberoende har Riksrevisionen ett starkt mandat att granska statliga myndigheter och verksamheter."

http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/
"Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen."

Dom har ju redan uppdraget att granska Riksbanken. Kontakta riksrevisionen och ge dina synpunkter på att dom ska undersöka hur det ligger till med guldreserven istället?
RikMattss avatar
2013-04-10, 13:47 #10
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B14-Y01:
medlemsmötet antar ställningstagandet att Riksrevisionsverket får i uppdrag att revidera Riksbankens guldreserv
RikMattss avatar
2013-04-10, 13:52 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B14-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet att Riksbankens guldreserv bör bli föremål för revision.
På grund av att Riksrevisionen är fristående enligt Regeringsformen, som Henrik Brändén påpekat, drog jag tillbaka det ursprungliga yrkandet och gjorde det mera allmängiltigt.

Riksdagen kan uttrycka en önskan till Riksrevisionen att genonföra en revision, själv utse en kommision att göra det eller, i extremfallet, stifta en tillfällig lag.

Det är den politiska viljan som yrkandet ytterst handlar om.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-10, 13:57 #12
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B14-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet att Riksbankens guldreserv bör bli föremål för revision.
Detta är ett bättre yrkande än att bara ta hem guldet som finns utanför landet. Där fås det med en önskan om en revision och den kan leda till att Riksbanken tar hem en del av eller hela delen av guldreserven som finns i utlandet.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-10, 14:00 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B14-Y02:
att PP ska verka för att Sverige ska frakta hem större delen av sin guldreserv som finns utomlands.
Jag finner att B14-Y03 är ett betydligt bättre yrkande som tar fram det motionen ursprungligen avsåg.
2013-04-10, 16:10 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Sakpolitik: Finans: Revidera Riksbankens guldreserv -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B14-Y02:
att PP ska verka för att Sverige ska frakta hem större delen av sin guldreserv som finns utomlands.
Jag finner att B14-Y03 är ett betydligt bättre yrkande som tar fram det motionen ursprungligen avsåg.
Det känns inte som att yrkandena behöver stå mot varandra. Är dom verkligen motstridiga?
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-10, 16:19 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Sakpolitik: Finans: Revidera Riksbankens guldreserv -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det känns inte som att yrkandena behöver stå mot varandra. Är dom verkligen motstridiga?
Dom är det på det sättet att yrkandet om att hämta hem guldet både föregår en revision och att vi som politiker beordrar en hämtning av guldet vilket vi inte kan göra.
willenforts avatar
2013-04-10, 17:34 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Sakpolitik: Finans: Revidera Riksbankens guldreserv -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Hur rimlig än grundtanken är bakom denna motion bygger förslaget på ett allvarligt missförstånd. Vi har inget riksrevisionsverk som tar order och uppdrag från det politiska systemet. Vi har en riksrevision, som oberoende av det politiska systemet självt bestämmer vad det ska granska.

Från förstasidan på deras webb:
Vem säger att det är Riksrevisionsverket som måste göra detta uppdragen. Regeringen/riksdagen kan utan problem utse en tillfällig grupp som reviderar och verifeirar vår guldreserv samt avlägger raport till regering/riksdag.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-11, 01:16 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B14-Y04:
att att piratpartiet anser att landet skall "Avskaffa sveriges guldreserv"
Guldreserv är en gammal kvarleva från den tidevarv då man hade valutor som var utbytbara mot guld. Då detta system upphört så finns även inget behov av att behålla sveriges guldreserv. I stället för att revidera den sälj ut den och satsa de knappa 50 miljarderna i något mera lämpligt säg norska kronor eller ej grekisk ö eller vad som helst.
Luftmjuks avatar
2013-04-11, 08:29 #18
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B14-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet att Riksbankens guldreserv bör bli föremål för revision.
En valuta är bara värd något om den faktiskt representerar något fysiskt av värde. Annars är det bara papperslappar och metallbitar. Vi måste självklart kontrollera att det fysiska värdet(guldet) förvaltas väl.
CMagnusBs avatar
2013-04-14, 10:30 #19
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B14-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet att Riksbankens guldreserv bör bli föremål för revision.
Om denna revision visar på en situation där guldreserven skall tas bort eller liknande så må det vara hänt, men vi kommer ha en orolig tid framför oss med en risk för devalveringskrig. Folk behöver ha tron på en guldreserv så som en snuttefilt när de ser världsekonomin falla.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-15, 15:38 #20
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B14-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet att Riksbankens guldreserv bör bli föremål för revision.
Vettigt krav.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-15, 15:40 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Sakpolitik: Finans: Revidera Riksbankens guldreserv -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Vem säger att det är Riksrevisionsverket som måste göra detta uppdragen. Regeringen/riksdagen kan utan problem utse en tillfällig grupp som reviderar och verifeirar vår guldreserv samt avlägger raport till regering/riksdag.
Jag skrev inlägget innan Viktualiebroderna ändrade sitt yrkande. Ursprungligen krävde motionen just att Riksrevisionsverket skulle göra detta.
willenforts avatar
2013-04-29, 16:35 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Sakpolitik: Finans: Revidera Riksbankens guldreserv -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag skrev inlägget innan Viktualiebroderna ändrade sitt yrkande. Ursprungligen krävde motionen just att Riksrevisionsverket skulle göra detta.
tänk vad kul det blir då man kan editera Inget illa ment.
RikMattss avatar
2013-04-29, 21:55 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Sakpolitik: Finans: Revidera Riksbankens guldreserv -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
tänk vad kul det blir då man kan editera Inget illa ment.
Fast jag editerade inte utan drog tillbaka yrkandet och la ett nytt

Vilket ledde till andra förvecklingar med fel yrkande struket... Verkar fixas nu.
JorgenLs avatar
2013-04-30, 21:54 #24
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B14-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet att Riksbankens guldreserv bör bli föremål för revision.
Detta är väl rimligt...
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com