Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter

Finansieringen av public service ingår inte i den här motionens område.

I den här motionen ska jag ta upp de rättigheter och skyldigheter som jag tycker att vi bör kräva av public service ur en piratisk synvinkel, och argumentera för min syn på public service framtida roll. Public service framtid är något som jag anser att det är viktigt att partiet tar ställning till så att partiet inte ger otydliga eller dubbla budskap i diskussioner om public service.

Idag är en grundläggande tanke med radio och tv i allmänhetens tjänst (public service) att alla medborgare ska få tillgång till ett brett och mångsidigt tv- och radioutbud i alla genrer.

Jag kan hålla med om att detta var ett bra uppdrag förr i tiden, innan internet och när vi bara hade 1an och 2an på TV. Idag ser inte verkligheten ut så. Med internet och andra kanaler så är utbudet större än någon hinner ta del av. I en Piratpartistisk värld så skulle dessutom all den kultur som människor väljer att icke-kommersiellt dela med sig av vara tillåten att ta del av, och det är ju nästan allt.

Därför anser jag att huvuduppdraget för framtidens public service bör vara att tillhandahålla ett programutbud med den sortens program där det finns en anledning att kräva korrekt information, opartiskhet och ett oberoende av utomstående ekonomiska, politiska och andra intressen. Det behöver inte vara det enda uppdraget, men det bör vara huvuduppdraget. Public service företagen ska givetvis själva avgöra hur man bäst uppfyller uppdraget, men ramarna för public service uppdrag bör bli tidsenlig med framtidens behov.

Granskande journalistik med god kvalité, djupgående debattprogram som ställer etiska, moraliska och politiska dilemman på sin spets, demokratisk information om vad som händer i riksdag, regering och EU, lärorika dokumentärer, nyhetsrapportering, historiska händelser, vetenskap och liknande är exempel på sådana program som behöver vara korrekta och oberoende. Game of Thrones och Matrix är exempel på vad som inte behöver i sändas i public service.

Public service arkiv bör släppas fritt tillgängligt för att uppleva igen. Dessutom måste public service bli bättre på att hänvisa till källor på nätet. Det är en demokratisk rättighet för medborgarna att erbjudas goda möjligheter att kritiskt granska det som public service rapporterar.

Public service företagen bör också få rätt att ickekommersiellt och fritt publicera de program som faller inom ramen inom public service huvuduppdrag som jag beskriver ovan, utan att behöva fråga upphovsrättsinnehavare om lov.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Tommten

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Tommten Yrkande B41-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    6 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet “Public service arkiv ska släppas fritt tillgängligt för alla privatpersoner och organisationer att ickekommersiellt använda och sprida.”


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B41-Y01 (Bortröstad)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande B41-Y06 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Tillbakadraget yrkande B41-Y02 (Bortröstad)
Av: Tommten


Tillbakadraget yrkande B41-Y03 (Bortröstad)
Av: Tommten


Av: Tommten Yrkande B41-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    6 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet “Public service arkiv ska släppas fritt tillgängligt för alla privatpersoner och organisationer att ickekommersiellt använda och sprida.”

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B41-Y05 (Bortröstad)
Av: Tommten


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B41-Y07 (Jämkad med yrkande B41-Y08)
Av: m4u
Tillbakadraget yrkande B41-Y08 (Jämkad med yrkande B41-Y09)
Av: m4u
Tillbakadraget yrkande B41-Y09 (Bortröstad)
Av: Tommten


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
m4u Inte uppkopplad
 
Inlägg: 248
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #286245
Standard Sv: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter - 2013-04-13, 17:05

Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B41-Y08:
att den som förekommer i ett av Public Service arkiverat program skall kunna få bli bortklippt eller pixlad och röstförvrängd på egen begäran p.g.a. integritetsskäl.
Med andra ord statlig censur. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej.
Censur är ju när man tar bort klipp på förhand innan programmet sänts. Det är dessutom inte i detta yrkande staten som initierar detta utan den enskilde. Varför skall staten få ägna sig åt nätmobbning av enskilda?
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #285762
Standard Sv: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter - 2013-04-09, 20:31

Det är flera här som ogillar med "Detaljreglering" som argument. Jag vet inte om ni vet hur detaljerat det är idag.

Om vi tar SVT så finns utöver radio- och tv-lagen både ett sändningstillstånd och ett anslagsvillkor som utfärdas av regeringen efter beslut i riksdagen. Nuvarande sändningstillstånd gäller till och med sista december 2013. Så vad säger dessa regleringar? Jag tar några exempel på regleringar från sändningstillståndet.

Sändningstillståndet
 • Ska sända televisionsprogram i hela landet.
 • Ska tillsammans med Sveriges Utbildningsradio AB sända televisions program under hela dygnet.
 • Kanalerna ska skilja i innehåll.
 • SVT ska bereda utrymme för sändningar av program och text-tv från Sveriges Utbildningsradio AB.
 • SVT ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som överenskommits mellan SVT och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide som presenterar de olika programtjänstema på ett likvärdigt sätt.
 • SVT har ett särskilt ansvar för det svenska språket och dess ställning i samhället. Språkvårdsfrågor ska beaktas i verksamheten.
 • Nyhetsverksamheten i SVT ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser och kommentarer kommer till uttryck i olika program.
 • SVT ska meddela nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden och därvid ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor.
 • SVT ska granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna samt spegla verksamheten inom sådana organ och inom andra maktsfårer.
 • Nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska ha olika perspektiv, så att händelser speglas utifrån olika geografiska, sociala och andra utgångspunkter.
 • SVT ska sända regionala nyhetsprogram.
 • SVT ska bevaka, spegla och kritiskt granska händelser på kulturlivets olika områden i Sverige och i andra länder.
 • Det utländska programutbudet ska spegla olika kulturkretsar och innehålla program från olika delar av världen. Program om och från de nordiska grannländerna ska sändas i syfte att stärka den nordiska kulturgemenskapen.
 • SVT ska, självt och i samarbete med utomstående producenter och utövare i det svenska kulturlivet, svara för en omfattande produktion av kulturprogram i vid mening och då särskilt på det svenska språket. Särskild vikt ska läggas vid dramaproduktion av hög kvalitet. En viktig del är att spegla de många olika kulturer och kulturyttringar som finns i Sverige.
 • SVT ska göra föreställningar, konserter och andra kulturhändelser tillgängliga för hela publiken genom samarbeten med kulturinstitutioner samt fria kulturproducenter på skilda kulturområden i hela Sverige.
 • SVT ska bidra till utvecklingen av svensk filmproduktion.
 • SVT ska erbjuda ett varierat utbud av program av hög kvalitet får och med barn och unga. Programmen ska på barns och ungdomars egna villkor förmedla nyheter och fakta samt kulturella och konstnärliga upplevelser från olika delar av Sverige och världen. SVT ska ha en omfattande nyproduktion och egen produktion av program i olika genrer för barn och unga.
 • SVT ska särskilt utveckla programverksamheten för de äldre barnen och ungdomarna.
 • SVT ska ta särskild hänsyn till de språkliga behoven hos barn och ungdomar som tillhör språkliga eller etniska minoritetsgrupper, liksom till barn och ungdomar som har teckenspråk som första språk.
 • SVT bör ägna stor uppmärksamhet åt sättet att skildra våld i nyhetsprogram och andra program som informerar publiken om det faktiska våld som förekommer.
 • Fler teckentolkade program och försök med syntolkning
 • Tillgängligheten till program för barn och unga ska prioriteras särskilt.
 • SVT ska ha en dialog med de berörda grupperna.
 • SVT:s programverksamhet för döva ska ha minst samma omfattning som under den föregående tillståndsperioden.
 • Inriktningen på programverksamheten för döva ska vara att sända främst nyheter, information och kulturprogram på teckenspråk. Barn och ungdomar ska särskilt prioriteras.
 • SVT ska beakta språkliga och etniska minoriteters intressen. Verksamheten ska vara ett prioriterat område.
 • Minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli och romani chib ska inta en särställning. SVT ska ha en dialog med de berörda grupperna.

Så, när ni nu har läst några detaljerade kriterier som beslutas om SVT från riksdag och regering, är mina förslag som ni kritiserar för att vara "detaljregleringar" verkligen så farlig eller kontroversiell? Jämför mina förslag med de regler som redan finns och sätts av riksdag och regering!
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2013-04-02, 00:22 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B41-Y06:
att huvuduppdraget för framtidens public service bör vara att tillhandahålla ett programutbud baserad på bredd, saklighet och skall spegla det svenska samhället.
Public service bör ha ett utbud som når många och som många vill se på och som beskriver samhället utifrån hur det är utan att påverkas av särintressens agendor.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-02, 00:23 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Public service ska alltid länka till de artiklar, lagar, utredningar, avsiktsförklaringar, forskningsrapporter och likande som de nämner när de publicerar någonting i skriftlig form på nätet. Det är en demokratisk rättighet för medborgarna att få tillgång till källorna och erbjudas goda möjligheter att kritiskt granska det som rapporteras.”
Det kan de säkert bestämma själva utan att politiker klåfingrigt påpekar det för dem.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-02, 00:25 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Public service bör fritt få publicera de program som faller inom ramen för public service uppdrag oberoende av upphovsrättsinnehavars krav.”
Public service bör agera som alla andra aktörer gällande detta.
2013-04-03, 14:01 #7
Inte uppkopplad
Re: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter -
De har varit dåliga på det hittills.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-03, 14:18 #8
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter -
Citat:
Ursprungligen postat av Fredrik Eldh Visa inlägg
De har varit dåliga på det hittills.
Det är ingen orsak att tvinga fram en lag om detta. Denna förslag innebär nämligen att man minskar public service oberoende om man går in och detaljstyr deras arbete.
2013-04-04, 15:02 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y06:
att huvuduppdraget för framtidens public service bör vara att tillhandahålla ett programutbud baserad på bredd, saklighet och skall spegla det svenska samhället.
Jag kan hålla med om att detta var ett bra uppdrag förr i tiden, innan internet och när vi bara hade 1an och 2an på TV. Med internet och andra kanaler så är utbudet större än någon hinner ta del av. I en Piratpartistisk värld så skulle dessutom all den kultur som människor väljer att icke-kommersiellt dela med sig av vara tillåten att ta del av, och det är ju nästan allt.

Det är varken en rimlig eller nödvändig uppgift för framtidens Public Service att tillhandahålla den ofantliga bredd som kommer finnas i framtiden. Det är en svår uppgift redan idag.
JorgenLs avatar
2013-04-04, 22:36 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Huvuduppdraget för framtidens public service bör vara att tillhandahålla ett programutbud med den sortens program där det finns en anledning att kräva korrekt information, opartiskhet och ett oberoende av utomstående ekonomiska, politiska och andra intressen.”
Public service uppgift är att verka fristående från politiska och ekonomiska intressen.

Motionens inställning att nöjesprogram och annat lättsamt inte påverkas av politiska och ekonomiska intressen finner jag lite korttänkt.

Även i sådana genrer finns program som inte blir producerade för att de inte säljer annonser i den kommersiella TV, exempelvis för att publiken inte är tillräckligt stor, eller som bygger på programideer som inte attraherar annonsörerna i tillräcklig grad.
JorgenLs avatar
2013-04-04, 22:40 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Public service ska alltid länka till de artiklar, lagar, utredningar, avsiktsförklaringar, forskningsrapporter och likande som de nämner när de publicerar någonting i skriftlig form på nätet. Det är en demokratisk rättighet för medborgarna att få tillgång till källorna och erbjudas goda möjligheter att kritiskt granska det som rapporteras.”
Vi ska inte som politiker ge oss in och försöka detaljreglera verksamheten i public service, och i synnerhet inte de publicistiska val man gör.

Detta ska därför inte vara ett politiskt krav. Däremot tycker jag att vi som mediakonsumenter bör ta varje tillfälle att påpeka det för dem.
2013-04-09, 18:40 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter -
Varför ska politiker bestämma publikservice kanalernas program utbud?
Yrkar avslag på motionen.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-09, 18:50 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Huvuduppdraget för framtidens public service bör vara att tillhandahålla ett programutbud med den sortens program där det finns en anledning att kräva korrekt information, opartiskhet och ett oberoende av utomstående ekonomiska, politiska och andra intressen.”
B41-Y06 är bättre.
Gammal m4u
2013-04-09, 19:22 #14
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B41-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Huvuduppdraget för framtidens public service bör vara att tillhandahålla ett programutbud med den sortens program där det finns en anledning att kräva korrekt information, opartiskhet och ett oberoende av utomstående ekonomiska, politiska och andra intressen.”
Jag anser att SVT skall bantas så att TV-avgiften blir lägre.
Gammal m4u
2013-04-09, 19:22 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y06:
att huvuduppdraget för framtidens public service bör vara att tillhandahålla ett programutbud baserad på bredd, saklighet och skall spegla det svenska samhället.
Det förefaller bli dyrare. Jag anser att SVT skall bantas så att TV-avgiften blir lägre.
Gammal m4u
2013-04-09, 19:35 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Public service bör fritt få publicera de program som faller inom ramen för public service uppdrag oberoende av upphovsrättsinnehavars krav.”
Jag tycker inte man skall slå sönder fungerande affärsidéer som inte innebär risk för integritetskränkning. Ta t.ex. att filmen om TPB sändes i SVT -- det genererade inkomster till piratrörelsen, förmodar jag. På samma sätt kan de som producerar fri kultur tjäna storkovan om den sänds i gammelmedia.
Gammal m4u
2013-04-09, 19:44 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Public service ska ges uppgiften att tillhandahålla alla sända program som faller inom ramen för public service uppdrag under obegränsad tid på nätet, utan att ta bort dem.”
Det kan vara så att någon person ångrar sitt medverkande i ett TV-program eller utan medgivande hamnat i det. Då bör en person inte tvingas att för evigt ligga ute på SVT:s officiella webbsida. Det blir ju en form av nätmobbning från statens sida mot en enskild och det borde ju strida mot Piratpartiets principprogram. Man kan också tänka sig att ett program fälls av Granskningsnämnden, skall de då fortfarande ligga ute på den officiella webbsidan? Jag kan tänka mig en modifierad version av yrkandet där de medverkande i ett TV-program tillåts dra in de delar där de medverkar.
Gammal m4u
2013-04-09, 19:49 #18
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y04:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Public service arkiv ska släppas fritt tillgängligt för alla privatpersoner och organisationer att ickekommersiellt använda och sprida.”
Det är ju egentligen en bra idé, men vissa personer har deltagit i program under förutsättningen att de inte skall sändas för evigt. De (eller deras efterlevande) bör därför ha rätt att dra tillbaka medverkan genom att klippas bort från programmen i arkivet.
Gammal m4u
2013-04-09, 20:01 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B41-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Public service ska alltid länka till de artiklar, lagar, utredningar, avsiktsförklaringar, forskningsrapporter och likande som de nämner när de publicerar någonting i skriftlig form på nätet. Det är en demokratisk rättighet för medborgarna att få tillgång till källorna och erbjudas goda möjligheter att kritiskt granska det som rapporteras.”
Vi ska inte som politiker ge oss in och försöka detaljreglera verksamheten i public service, och i synnerhet inte de publicistiska val man gör.

Detta ska därför inte vara ett politiskt krav. Däremot tycker jag att vi som mediakonsumenter bör ta varje tillfälle att påpeka det för dem.
Det är ett rimligt krav att SVT skall länka till källorna (om det går) eller också så skall de inte uttala sig. Detta är inte en detaljreglering om innehållet utan om formen.
2013-04-09, 20:39 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter -
Citat:
Ursprungligen postat av m4u Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B41-Y04:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Public service arkiv ska släppas fritt tillgängligt för alla privatpersoner och organisationer att ickekommersiellt använda och sprida.”
Det är ju egentligen en bra idé, men vissa personer har deltagit i program under förutsättningen att de inte skall sändas för evigt. De (eller deras efterlevande) bör därför ha rätt att dra tillbaka medverkan genom att klippas bort från programmen i arkivet.
Det kan jag gå med på som tilläggsyrkande. Det är dock viktigt att det inte ska vara av ekonomiskt upphovsrättsliga skäl, utan enbart integritetsskäl från berörd part.
2013-04-09, 21:05 #21
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B41-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Public service ska alltid länka till de artiklar, lagar, utredningar, avsiktsförklaringar, forskningsrapporter och likande som de nämner när de publicerar någonting i skriftlig form på nätet. Det är en demokratisk rättighet för medborgarna att få tillgång till källorna och erbjudas goda möjligheter att kritiskt granska det som rapporteras.”
Andra kriterier i sändningstillstånden är minst lika detaljerade som detta. Se mitt huvudinlägg. Det här är absolut inget orimligt ställningstagande och krav.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-10, 00:16 #22
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y04:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Public service arkiv ska släppas fritt tillgängligt för alla privatpersoner och organisationer att ickekommersiellt använda och sprida.”
Vi har redan två något olika formulerade ställningstaganden som kräver detta. Vi behöver inte ett tredje.

2012-höst, P06-Y05
Citat:
Material framtaget eller inköpt med offentliga medel, t.ex. SVT:s arkiv, lantmäteriets kartor och museers samlingar, ska digitaliseras och släppas fria för envar att använda, sprida och vidareutveckla.
2012-höst, P06-Y08
Citat:
Öppna public services arkiv - material som helt eller delvis producerats av offentliga TV- och radiokanaler ska alltid finnas tillgängligt på internet utan några begränsningar, tex tids- eller spridningsbegränsningar.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-10, 00:18 #23
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Public service ska ges uppgiften att tillhandahålla alla sända program som faller inom ramen för public service uppdrag under obegränsad tid på nätet, utan att ta bort dem.”
Vi har redan två något olika formulerade ställningstaganden som kräver detta. Vi behöver inte ett tredje.

2012-höst, P06-Y05
Citat:
Material framtaget eller inköpt med offentliga medel, t.ex. SVT:s arkiv, lantmäteriets kartor och museers samlingar, ska digitaliseras och släppas fria för envar att använda, sprida och vidareutveckla.

2012-höst, P06-Y08
Citat:
Öppna public services arkiv - material som helt eller delvis producerats av offentliga TV- och radiokanaler ska alltid finnas tillgängligt på internet utan några begränsningar, tex tids- eller spridningsbegränsningar.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-10, 00:19 #24
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Public service bör fritt få publicera de program som faller inom ramen för public service uppdrag oberoende av upphovsrättsinnehavars krav.”
Vi har redan två något olika formulerade ställningstaganden som kräver detta. Vi behöver inte ett tredje.

2012-höst, P06-Y05
Citat:
Material framtaget eller inköpt med offentliga medel, t.ex. SVT:s arkiv, lantmäteriets kartor och museers samlingar, ska digitaliseras och släppas fria för envar att använda, sprida och vidareutveckla.

2012-höst, P06-Y08
Citat:
Öppna public services arkiv - material som helt eller delvis producerats av offentliga TV- och radiokanaler ska alltid finnas tillgängligt på internet utan några begränsningar, tex tids- eller spridningsbegränsningar.
2013-04-10, 00:53 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B41-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Public service bör fritt få publicera de program som faller inom ramen för public service uppdrag oberoende av upphovsrättsinnehavars krav.”
Vi har redan två något olika formulerade ställningstaganden som kräver detta. Vi behöver inte ett tredje.

2012-höst, P06-Y05
Material framtaget eller inköpt med offentliga medel, t.ex. SVT:s arkiv, lantmäteriets kartor och museers samlingar, ska digitaliseras och släppas fria för envar att använda, sprida och vidareutveckla.

2012-höst, P06-Y08
Öppna public services arkiv - material som helt eller delvis producerats av offentliga TV- och radiokanaler ska alltid finnas tillgängligt på internet utan några begränsningar, tex tids- eller spridningsbegränsningar.
Nä, det här yrkandet är väl en helt annan sak. Det betyder att tex SVT kan välja att visa vad som helst oavsett vad upphovsinnehavaren anser om saken, om det faller inom ramen för vad SVT ska visa. Vill en upphovsrättsinnehavare ha 50 miljoner först så kan SVT säga nej och visa ändå. Typ sånna här saker skulle inte kunna hända. Public Service ska inte behöva förhandla till sig rättigheter eller kunna nekas. Faller det inom deras uppdrag så ska de få visa.

Det du citerar handlar om material framtaget eller inköpt med offentliga medel.
Gammal m4u
2013-04-10, 15:40 #26
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B41-Y07:
att den som förekommer i ett arkiverat program skall kunna få bli bortklippt eller pixlad och röstförvrängd på egen begäran p.g.a integritetsskäl.
En person kanske ångrar sin medverkan i ett program eller har hamnat i det utan att ha gett sitt tillstånd. Det kan betraktas som nätmobbning utförd staten om klippet ligger kvar och det borde staten ej få syssla med.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
AndersLindbäcks avatar
2013-04-11, 00:04 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter -
Citat:
Ursprungligen postat av m4u Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B41-Y07:
att den som förekommer i ett arkiverat program skall kunna få bli bortklippt eller pixlad och röstförvrängd på egen begäran p.g.a integritetsskäl.
En person kanske ångrar sin medverkan i ett program eller har hamnat i det utan att ha gett sitt tillstånd. Det kan betraktas som nätmobbning utförd staten om klippet ligger kvar och det borde staten ej få syssla med.

Rätten att bli glömd som det heter i kommande dataskyddsdirektivet.

Men och andra sidan så skulle de betyda att Fredrik Reinfeldt för alltid kan förbjuda all distribution av uttalandet där han säger att de inte vill jaga en hel ungdomsgeneration.
2013-04-11, 00:10 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Rätten att bli glömd som det heter i kommande dataskyddsdirektivet.

Men och andra sidan så skulle de betyda att Fredrik Reinfeldt för alltid kan förbjuda all distribution av uttalandet där han säger att de inte vill jaga en hel ungdomsgeneration.
Om Reinfeldt skulle kräva att det inslaget skulle bli pixlat och röstförvrängt så vore det humor!
Gammal m4u
2013-04-11, 00:35 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Rätten att bli glömd som det heter i kommande dataskyddsdirektivet.

Men och andra sidan så skulle de betyda att Fredrik Reinfeldt för alltid kan förbjuda all distribution av uttalandet där han säger att de inte vill jaga en hel ungdomsgeneration.
Detta handlar ju bara om statlig distribution. Det måste ju kännas lite dåligt att bli nätmobbad av ett organ som man är tvungen att betala skatt till.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-11, 00:46 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter -
Citat:
Ursprungligen postat av m4u Visa inlägg
Detta handlar ju bara om statlig distribution. Det måste ju kännas lite dåligt att bli nätmobbad av ett organ som man är tvungen att betala skatt till.
Yrkandet är inte begränsat till statlig distribution - läs det igen.
Gammal m4u
2013-04-11, 18:57 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Yrkandet är inte begränsat till statlig distribution - läs det igen.
Hela motionen handlar om Public Service och mitt tilläggsyrkande handlar därför om Public Service' arkiv.
Gammal m4u
2013-04-11, 19:00 #32
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B41-Y08:
att den som förekommer i ett av Public Service arkiverat program skall kunna få bli bortklippt eller pixlad och röstförvrängd på egen begäran p.g.a. integritetsskäl.
En person kanske ångrar sin medverkan i ett program eller har hamnat i det utan att ha gett sitt tillstånd. Det kan betraktas som nätmobbning utförd staten om klippet ligger kvar och det borde staten ej få syssla med.
Gammal m4u
2013-04-11, 19:02 #33
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B41-Y07 till fördel för B41-Y08.

Mitt bortjämkade B41-Y07:
den som förekommer i ett arkiverat program skall kunna få bli bortklippt eller pixlad och röstförvrängd på egen begäran p.g.a integritetsskäl.

B41-Y08, som jag tycker bättre om:
den som förekommer i ett av Public Service arkiverat program skall kunna få bli bortklippt eller pixlad och röstförvrängd på egen begäran p.g.a. integritetsskäl.


Nu är det klart att tilläggsyrkandet handlar om Public Service arkiv.
Anton Nordenfurs avatar
2013-04-13, 14:38 #34
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y08:
att den som förekommer i ett av Public Service arkiverat program skall kunna få bli bortklippt eller pixlad och röstförvrängd på egen begäran p.g.a. integritetsskäl.
Med andra ord statlig censur. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-14, 00:48 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B41-Y08:
att den som förekommer i ett av Public Service arkiverat program skall kunna få bli bortklippt eller pixlad och röstförvrängd på egen begäran p.g.a. integritetsskäl.
Med andra ord statlig censur. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej.
"på egen begäran" dvs endast deltagaren skall kunna censurera sig själv - inte staten.
2013-04-14, 13:40 #36
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B41-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Public service ska ges uppgiften att tillhandahålla alla sända program som faller inom ramen för public service uppdrag under obegränsad tid på nätet, utan att ta bort dem.”

Jag ogillar yrkande B41-Y04:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Public service arkiv ska släppas fritt tillgängligt för alla privatpersoner och organisationer att ickekommersiellt använda och sprida.”
Vi har redan två något olika formulerade ställningstaganden som kräver detta. Vi behöver inte ett tredje.

2012-höst, P06-Y05
Citat:
Material framtaget eller inköpt med offentliga medel, t.ex. SVT:s arkiv, lantmäteriets kartor och museers samlingar, ska digitaliseras och släppas fria för envar att använda, sprida och vidareutveckla.

2012-höst, P06-Y08
Citat:
Öppna public services arkiv - material som helt eller delvis producerats av offentliga TV- och radiokanaler ska alltid finnas tillgängligt på internet utan några begränsningar, tex tids- eller spridningsbegränsningar.
Nja, tidigare ställningstaganden tar bara upp det som helt eller delvis är framtaget, inköpt eller producerat av offentliga medel, och pratar bara om arkiverat material så som jag läser det?
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-14, 13:42 #37
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
"på egen begäran" dvs endast deltagaren skall kunna censurera sig själv - inte staten.
På egen begäran kan missbrukas från flera håll.
2013-04-14, 13:53 #38
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B41-Y09:
att den som förekommer i ett av Public Service arkiverat program skall kunna få bli pixlad och röstförvrängd på egen begäran p.g.a. integritetsskäl.
Att bli pixlad och röstförvrängd känns rimligt och var en bra synpunkt. Men att få bli bortklippt var att ta i.
Gammal m4u
2013-04-14, 17:19 #39
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B41-Y08 till fördel för B41-Y09.

Mitt bortjämkade B41-Y08:
den som förekommer i ett av Public Service arkiverat program skall kunna få bli bortklippt eller pixlad och röstförvrängd på egen begäran p.g.a. integritetsskäl.

B41-Y09, som jag tycker bättre om:
den som förekommer i ett av Public Service arkiverat program skall kunna få bli pixlad och röstförvrängd på egen begäran p.g.a. integritetsskäl.


Att bli bortklippt på begäran är kanske att kräva för mycket.
Gammal m4u
2013-04-14, 17:22 #40
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B41-Y09:
att den som förekommer i ett av Public Service arkiverat program skall kunna få bli pixlad och röstförvrängd på egen begäran p.g.a. integritetsskäl.
En person kanske ångrar sin medverkan i ett program eller har hamnat i det utan att ha gett sitt tillstånd. Det kan betraktas som nätmobbning utförd staten om klippet ligger kvar och det borde staten ej få syssla med.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-16, 00:04 #41
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y09:
att den som förekommer i ett av Public Service arkiverat program skall kunna få bli pixlad och röstförvrängd på egen begäran p.g.a. integritetsskäl.
Ingen retuschering av historien. Tankelek: Mona Sahlin blir moderat på gamla dar, och begär att alla spår av hennes socialistiska ungdomssynder ska utplånas ur SVTs arkiv. Vilken arbetsbörda skapar detta förslag då för SVT? Vad får det för konsekvenser för framtidens historiker?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
2013-04-16, 02:36 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B41-Y09:
att den som förekommer i ett av Public Service arkiverat program skall kunna få bli pixlad och röstförvrängd på egen begäran p.g.a. integritetsskäl.
Ingen retuschering av historien. Tankelek: Mona Sahlin blir moderat på gamla dar, och begär att alla spår av hennes socialistiska ungdomssynder ska utplånas ur SVTs arkiv. Vilken arbetsbörda skapar detta förslag då för SVT? Vad får det för konsekvenser för framtidens historiker?
Det skulle bara bli humor. Alla skulle fatta att det var Mona även fast hon är pixlad och rösten är förvrängd, och det förvrängda budskapet skulle gå fram lika mycket. Hennes socialistiska uttalanden skulle antagligen få mycket mer uppmärksamhet om hon skulle begära att dom skulle bli röstförvrängd än om hon skulle ignorera dom. Det är vad jag tror. Vad tror du?
Anton Nordenfurs avatar
2013-04-16, 13:32 #43
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det skulle bara bli humor. Alla skulle fatta att det var Mona även fast hon är pixlad och rösten är förvrängd, och det förvrängda budskapet skulle gå fram lika mycket. Hennes socialistiska uttalanden skulle antagligen få mycket mer uppmärksamhet om hon skulle begära att dom skulle bli röstförvrängd än om hon skulle ignorera dom. Det är vad jag tror. Vad tror du?
Mona Sahlin var bara ett exempel. Detta öppnar däremot upp för att någon som vill dölja ett semikänt förflutet kan göra det mycket lättare - vad sägs om någon som är djupt engagerad i nynazism men vill gå över till ett mer legitimt parti?

Eller vad sägs om någon som vill förstöra ett helt partis bakgrund - hur kul skulle det bli för Piratpartiets historiska arkiv om Anna Troberg eller Rick Falkvinge bestämde sig för att låta censurera alla framträdanden de gjort i public service, bara för att de tröttnade på partiet?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén
Anton Nordenfurs avatar
2013-04-16, 13:34 #44
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
"på egen begäran" dvs endast deltagaren skall kunna censurera sig själv - inte staten.
Självklart, men även de som arbetar direkt för staten är ofta deltagare i public service. Jag vill inte att regeringen ska göra en total blunder och att individerna i denna ska ha möjlighet att kräva att deras namn inte syns i public service.
2013-04-16, 14:55 #45
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Eller vad sägs om någon som vill förstöra ett helt partis bakgrund - hur kul skulle det bli för Piratpartiets historiska arkiv om Anna Troberg eller Rick Falkvinge bestämde sig för att låta censurera alla framträdanden de gjort i public service, bara för att de tröttnade på partiet?
Inga uttalanden kommer försvinna. De som pratar kan bli pixlade i bild och ljudförvrängd. Jag tycker att du gör en större sak av det än vad det är.
RikMattss avatar
2013-04-16, 19:40 #46
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B41-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Huvuduppdraget för framtidens public service bör vara att tillhandahålla ett programutbud med den sortens program där det finns en anledning att kräva korrekt information, opartiskhet och ett oberoende av utomstående ekonomiska, politiska och andra intressen.”
Kulturnytt i Sveriges Radio har verkligen misslyckats med detta när de förmår nätbokhandlare att avlägsna böcker från sina försäljningslistor

DN 130416
Anton Nordenfurs avatar
2013-04-17, 15:05 #47
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Inga uttalanden kommer försvinna. De som pratar kan bli pixlade i bild och ljudförvrängd. Jag tycker att du gör en större sak av det än vad det är.
En dokumentär om tre personer som alla krävt att bli borttagna blir rätt konstig, när det aldrig är tydligt vem de pratar om eftersom alla namn ersatts med BEEP och när alla röster och pixlade ansikten ser likadana ut.
2013-04-17, 16:52 #48
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
En dokumentär om tre personer som alla krävt att bli borttagna blir rätt konstig
Ingen skulle få bli borttagen. Yrkandet handlar om att få bli pixlade i bild och ljudförvrängd av integritetsskäl. Kanske vi kan hålla oss till att diskutera det förslaget istället för något annat?
Citat:
när det aldrig är tydligt vem de pratar om eftersom alla namn ersatts med BEEP och när alla röster och pixlade ansikten ser likadana ut.
Varför skulle det bli så? Det låter helt osannolikt.
Gammal m4u
2013-04-18, 13:10 #49
Inte uppkopplad
Sv: Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B41-Y09:
att den som förekommer i ett av Public Service arkiverat program skall kunna få bli pixlad och röstförvrängd på egen begäran p.g.a. integritetsskäl.
Ingen retuschering av historien. Tankelek: Mona Sahlin blir moderat på gamla dar, och begär att alla spår av hennes socialistiska ungdomssynder ska utplånas ur SVTs arkiv. Vilken arbetsbörda skapar detta förslag då för SVT? Vad får det för konsekvenser för framtidens historiker?
Notera att det måste vara integritetsskäl som är orsaken. Man kan ju definiera detta så att det inte gäller för offentliga politiker som gör offentliga uttalanden som de sedan inte protesterat mot när det sändes. Om man gör bort sig så bör man inse det ganska snart. Dessutom kan man minska kostnaderna för redigering genom att den som vill redigera måste skicka in en patch-fil som gör redigeringen automatiskt. Då måste någon dock kolla att patch-filen inte redigerar någon annan person.
Nicholas Miless avatar
2013-04-19, 14:18 #50
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y04:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Public service arkiv ska släppas fritt tillgängligt för alla privatpersoner och organisationer att ickekommersiellt använda och sprida.”
What Henrik said.
Nicholas Miless avatar
2013-04-19, 14:20 #51
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y09:
att den som förekommer i ett av Public Service arkiverat program skall kunna få bli pixlad och röstförvrängd på egen begäran p.g.a. integritetsskäl.
Historierevisionism är dåligt. Jag vill inte ha något sanningsministerium.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Henrik Brändén
Johan mlg Karlssons avatar
2013-05-02, 10:17 #52
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B41-Y04:
att medlemsmötet antar ställningstagandet “Public service arkiv ska släppas fritt tillgängligt för alla privatpersoner och organisationer att ickekommersiellt använda och sprida.”
Vi har redan antagit detta
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com