Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Proposition P31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer

Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden
På vårmötet 2012 antogs flera ställningstaganden, som rör det offentligas bidrag till ideella organisationer och deras verksamheter:
 1. Om kultur- idrotts- och andra arrangemang bekostas med offentliga medel eller tar emot offentliga bidrag ska det vara tillåtet för allmänhet och bidragsgivare att spela in eller på annat sätt dokumentera arrangemanget och offentliggöra det med fria licenser, så att alla kan ta del av det, och förädla upplevelsen vidare.
 2. Ideella organisationer ska för att ha rätt till offentligt stöd ansluta sig till grundläggande principer om respekt för mänskliga rättigheter och olika människors livsval.
 3. Organisationer som bedriver välgörenhet kan ansöka om statligt stöd för att använda till välgörenhetsarbete, under förutsättning att det redovisas vad pengarna används till och att välgörenhetsorganisationen bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.
 4. SST ska läggas ner, lag om stöd till trossamfund (SFS 1999:932) avskaffas och förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS: 1999:974) avskaffas.
Styrelsen föreslår att vi därtill fogar ytterligare ett generellt ställningstagande.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P31-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    5 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Reformering av bidragssystemen till ideella organisationer till ett mer enhetligt system som ger stöd på samma villkor oavsett vilket typ av verksamhet en organisation ägnar sig åt."

Se resultat från tidigare voteringarHuvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2012-10-17, 19:15 #2
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P31-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Reformering av bidragssystemen till ideella organisationer till ett mer enhetligt system som ger stöd på samma villkor oavsett vilket typ av verksamhet en organisation ägnar sig åt."
Detta borde också vara bra för att kunna få bort olika incitament till bidragsfusk, exempelvis de inom politiska ungdomsförbund: Fifflet med ungdomsförbundens medlemsantal
Citat:
Mer pengar, mer makt
Förbundens motivation att fuska har varit att ett högt medlemsantal ger högre statsbidrag, eftersom bidraget baseras på antalet medlemmar. En annan motivation är att ett högt antal medlemmar har gett ökat inflytande på partistämmorna.

Dagens regler för statsbidrag gör det intressantare för de större förbunden att fuska. Ung Vänster och SSU ligger i en storleksklass för sig. Men även moderaternas och kristdemokraternas ungdomsförbund kommer upp i medlemssiffror som berättigar till både en fast klumpsumma och ersättning per medlem och lokalförening. Övriga får bara en fast klumpsumma.
Jag ser gärna att sådana motiv för att skapa föreningar och få mer medlemmar kan försvinna.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-17, 21:13 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P31-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Reformering av bidragssystemen till ideella organisationer till ett mer enhetligt system som ger stöd på samma villkor oavsett vilket typ av verksamhet en organisation ägnar sig åt."
Detta är helt fel. Skall en ungdomsorganisation få samma stöd som en organisation som t.ex. jobbar för hemlösa ?

Absolut inte tycker jag.

Stödet bör utgå ifrån vad organisationen gör - och inte hur den gör det - men någon blev fel i transkriberingen gissar jag.
2012-10-17, 21:31 #4
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P31-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Reformering av bidragssystemen till ideella organisationer till ett mer enhetligt system som ger stöd på samma villkor oavsett vilket typ av verksamhet en organisation ägnar sig åt."
Detta är helt fel. Skall en ungdomsorganisation få samma stöd som en organisation som t.ex. jobbar för hemlösa ?

Absolut inte tycker jag.

Stödet bör utgå ifrån vad organisationen gör - och inte hur den gör det - men någon blev fel i transkriberingen gissar jag.
Det är vad organisationen skall göra för att få bidrag som ska stå i "samma villkor". Hur villkoren ska vara utformad för att dom ideella organisationerna ska få bidrag är inte specifierad än, mer än det vi redan tagit ställning till, nämligen:
 • Om kultur- idrotts- och andra arrangemang bekostas med offentliga medel eller tar emot offentliga bidrag ska det vara tillåtet för allmänhet och bidragsgivare att spela in eller på annat sätt dokumentera arrangemanget och offentliggöra det med fria licenser, så att alla kan ta del av det, och förädla upplevelsen vidare.
 • Ideella organisationer ska för att ha rätt till offentligt stöd ansluta sig till grundläggande principer om respekt för mänskliga rättigheter och olika människors livsval.
 • Organisationer som bedriver välgörenhet kan ansöka om statligt stöd för att använda till välgörenhetsarbete, under förutsättning att det redovisas vad pengarna används till och att välgörenhetsorganisationen bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-17, 21:38 #5
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Hur tänker styrelsen här. Statligt stöd till politiska ungdomsorganisationer får statsstöd enligt samma regler som andra ungdomsorganisationer förutom de specialfall som finns.

Om det dessutom skall vara lika mellan ungdomsorganisationer och andra organisationer som får statsstöd, men inte räknas som ungdomsorganisationer, så kanske det blir fel någonstans på vägen.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-17, 21:39 #6
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Jag vet - men så står det inte i yrkandet.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-17, 21:40 #7
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Mitt inlägg ovan var till tommten och inte till henry.
2012-10-17, 22:19 #8
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
"oavsett vilket typ av verksamhet" fattar jag som att oavsett om den ideella organisationen är en ungdomsorganisation, en idrottsorganisation eller en musikorganisation, så skall den få bidrag för tex välgörenhetsidkande om organistionen bedriver välgörandet och ansluter sig till grundläggande principer om respekt för mänskliga rättigheter och olika människors livsval. Och bidrag för andra saker enligt andra liknande kriterier.

Det är alltså handlingen det ska utgå ifrån, inte vilken titel eller vilket antal medlemmar organisationen har som skall avgöra om föreningen får bidrag och hur mycket den ska få. Men jag sitter inte i styrelsen så det är bättre att en styrelsemedlem berättar hur det ligger till.
2012-10-17, 23:05 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P31-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Reformering av bidragssystemen till ideella organisationer till ett mer enhetligt system som ger stöd på samma villkor oavsett vilket typ av verksamhet en organisation ägnar sig åt."
Denna attsats är en av de farligare attsatserna jag sett under detta medlemsmöte. Denna attsats är enligt mig farlig då den har en risk att gå igenom eftersom medlemmar inte kommer att inse varför det är en riktigt dålig attsats.

Visst det går att hävda att det ska vara lika för alla men att säga att det ska vara samma villkor oavsett vilken typ av verksamhet man bedriver så länge det handlar om ideella organisationer är så långt ifrån en ansvarsfull politik man kan komma.

Verksamheten bör, ska, måste spela in i bidragets storlek enligt min mening. Ideella organisationer som t ex stöttar handikappade, hjälper hemlösa eller vilken utsatt grupp i samhället som helst förtjänar mer i bidrag än politiska ungdomsförbund (för att ta ett relevant exempel). Eller för att vara lite mer extrem i exemplet: De organisationer som bedriver en verksamhet enligt ovan borde få mer i bidrag än en organisation vars verksamhet är att förtrycka folkgrupper.

Vad är det för naivt tankesätt att tro att bara för att man gör saker enklare så blir det bättre?

Avslag på det dåliga yrkandet!
2012-10-17, 23:11 #10
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Jag skulle gärna höra från någon i styrelsen vad det är som de försöker lösa med detta yrkande.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-17, 23:25 #11
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
"oavsett vilket typ av verksamhet" fattar jag som att oavsett om den ideella organisationen är en ungdomsorganisation, en idrottsorganisation eller en musikorganisation, så skall den få bidrag för tex välgörenhetsidkande om organistionen bedriver välgörandet och ansluter sig till grundläggande principer om respekt för mänskliga rättigheter och olika människors livsval. Och bidrag för andra saker enligt andra liknande kriterier.

Det är alltså handlingen det ska utgå ifrån, inte vilken titel eller vilket antal medlemmar organisationen har som skall avgöra om föreningen får bidrag och hur mycket den ska få. Men jag sitter inte i styrelsen så det är bättre att en styrelsemedlem berättar hur det ligger till.
Jo jag gissade att det var styrelsens mening att skriva ett sådnat yrkande - för jag har varit med i de diskussioner som lett till styrelsens yrkande - men så är det inte yrkandet skrivet.

Det är ett dåligt skrivet yrkande - för "verksamhet" hänvisar till den verksamhet man får bidrag till och då får man helt annan tolkning av yrkandet.
2012-10-17, 23:54 #12
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Hmm, ja det är en problematisk formulering, får konstatera att man tenderar att se det man förväntar sig att se. Jag tolkade förstås formuleringen så som Tommten beskriver det. Det borde stå samma villkor för alla organisationer eller något i den stilen, inte oavsett vad de ägnar sig åt vilket direkt strider mot tidigare ställningstaganden.
2012-10-18, 00:17 #13
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Det var tråkigt att det inte upptäcktes tidigare. Det är kanske nödvändigt att avslå det yrkandet som ligger. I så fall hoppas jag att styrelsen gör ett nytt försök på vårmötet med ett bättre yrkande.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
Henrik Brändéns avatar
2012-10-18, 08:02 #14
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P31-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Reformering av bidragssystemen till ideella organisationer till ett mer enhetligt system som ger stöd på samma villkor oavsett vilket typ av verksamhet en organisation ägnar sig åt."
Här läser folk detta yrkande som en hornbeklädd liten herre läser bibeln!

1) Statens stöd till ideella organisationer är idag utspritt på ett mycket stort antal händer, som vanligtvis har mycket liten uppfattning om vad andra händer gör. Sannolikheten för att få mycket bidrag påverkas därför mycket mer av att hur mycket kunskap man skaffat om precis var man kan söka vilken sorts pengar än av hur mycket och hur bra verksamhet man planerar och driver. Därför förslaget att systemet ska bli "mer enhetligt". Observera att detta anger en riktning, inte ett slutmål! Ett "mer enhetligt system" står det, inte "ett helt enhetligt, monolitiskt system".

2) Ingenstans i detta yrkande står att bidraget ska ges utifrån ett enda kriterium. Det står att vi ska sträva i riktning mot att bidragen ska ges utifrån samma villkor (kriterier) oavsett vilken organisationstyp det är frågan om. Dvs kan en religiös ungdomsorganisation få bidrag för att de organiserar lägerverksamhet för barn ska en idrottsförening eller en politisk organisation (eller en pensionärsorganisation) kunna få samma bidrag på samma villkor (typ samma bidrag per deltagare och dag och samma krav på verksamheten för detta). Vi kan naturligtvis bara röra oss i den riktningen om vi samtidigt försöker föra ihop utdelandet av pengar till ideella organisationer till färre av statsförvaltningens många olika händer.

3) En av anledningarna till att jag stödjer detta yrkande är följande:
 • Vi har idag ställningstaganden som mycket specifikt säger att vi ska avskaffa de särskilda statliga stöden till religiösa organisationer.
 • Sedda ensamma kan dessa ställningstaganden av känsliga personer lätt uppfattas som att vi är ett religionsfientligt och religionsföraktande parti.
 • I diskussionen inför och efter dessa beslut har de som drev fram besluten förklarat att de inte alls drivits av sådana motiv. De har sagt sig drivas bara av motivet att religiösa organisationer inte ska ha några specialbidrag, utan få bidrag i samma ordning som alla andra organisationer.
 • När jag sedan påpekat att några sådana generella bidrag för alla andra inte finns, utan att förslagen faktiskt innebär att man tar bort möjligheten för just religiösa men inte en massa andra organisationer att få bidrag har de svarat med att det i så fall är en annan fråga som inte har att göra med bidragen till religiösa organisationer.
Eftersom de beslut vi redan fattat om bidrag till religiösa organisationer uppenbarligen bygger på åsikten att vi ska ha ett mer enhetligt bidragssystem där religiösa organisationer tävlar om bidrag på samma villkor som alla andra, kommer det att se mycket bättre ut ifall vi har även den åsikten nedskriven.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis, Tommten
Henrik Brändéns avatar
2012-10-18, 09:48 #15
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Och om man är ense med styrelsen om huvudprincipen men rädda för att någon läsare kan komma att tolka ordet "verksamhet" i yrkandet på ett annat sätt än jag, som läser in "typ av verksamhet", så skulle jag rekommendera att man stödjer yrkandet nu, och sedan lägger ett förslag till vårmötet om att förbättra formuleringen ytterligare.

Det vi vinner på att tydligt visa att våra ställningstaganden om bidrag till religiösa organisationer grundar sig på en grundsyn på föreningsbidrag att de inte ska vara specialriktade mot olika organisationstyper är betydligt mer än vi förlorar på att några läsare kan tolka ordet "verksamhet" på ett annat sätt än avsett. I synnerhet om vi är ense om vad det är vi menar med formuleringen.
2012-10-18, 09:54 #16
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Jag håller med dig i ambitionen med motionen Henrik, men även fast jag tycker att det är tråkigt så har jag svårt att läsa att dessa två skrivelser betyder samma sak.
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
oavsett vilken organisationstyp det är frågan om.
oavsett vilket typ av verksamhet en organisation ägnar sig åt.
Jag tycker nog att det är skillnad på dom sakerna tyvärr.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
2012-10-18, 10:00 #17
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Och om man är ense med styrelsen om huvudprincipen men rädda för att någon läsare kan komma att tolka ordet "verksamhet" i yrkandet på ett annat sätt än jag, som läser in "typ av verksamhet", så skulle jag rekommendera att man stödjer yrkandet nu, och sedan lägger ett förslag till vårmötet om att förbättra formuleringen ytterligare.

Det vi vinner på att tydligt visa att våra ställningstaganden om bidrag till religiösa organisationer grundar sig på en grundsyn på föreningsbidrag att de inte ska vara specialriktade mot olika organisationstyper är betydligt mer än vi förlorar på att några läsare kan tolka ordet "verksamhet" på ett annat sätt än avsett. I synnerhet om vi är ense om vad det är vi menar med formuleringen.
Iofs, det framgår rätt tydligt båda av diskussionen här och diskussionen som varit innan vad syftet är. Två styrelseledamöter har förklarat avsikten med yrkandet här.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-18, 10:29 #18
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag håller med dig i ambitionen med motionen Henrik, men även fast jag tycker att det är tråkigt så har jag svårt att läsa att dessa två skrivelser betyder samma sak.
oavsett vilket typ av verksamhet en organisation ägnar sig åt.
Jag tycker nog att det är skillnad på dom sakerna tyvärr.
Skulle något i stil med följande lösa de problem ni kritiker ser?

Citat:
Reformering av bidragssystemen till ideella organisationer till ett mer enhetligt system som har samma kriterier för olika former av stöd till alla organisationstyper.
Som jag uppfattar saken är det bara ett tydligare sätt att uttrycka det styrelsen menat. Om ni kritiker tycker att det är ett bra yrkande har denna diskussion i vart fall lett till att vi vet hur det hela i slutänden bör uttryckas ...
2012-10-18, 13:58 #19
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Henrik, jag delar helt din åsikt i inlägg #14, jag var till och med en av de första att förespråka detta varför jag också var snabb med att trycka på gilla knappen. Men jag får nog ge AndersLindbäck och acwder rätt i att om man saknar bakgrundsinformationen är inte deras tolkning orimlig utifrån vad som står nu. Man kan inte ha yrkanden som bara de invigda förstår innebörden av, man måste kommunicera dem till allmänheten effektivt också. Erfarenheten säger mig att saker inte fixas i efterhand så därför får jag nog motvilligt rekommendera avslag och hoppas att någon lägger en ny, bättre formulerad, motion till vårmötet.
Citat:
Reformering av bidragssystemen till ideella organisationer till ett mer enhetligt system som har samma kriterier för olika former av stöd till alla organisationstyper.
Ja, bättre! En tydlig motivering i motionen skulle hjälpa också.
2012-10-18, 14:40 #20
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Andemeningar och syften till yrkanden är inte vad man beslutar sig för att tycka, utan det är vad yrkandet säger som man faktiskt antar.

Vi har haft de här problemen tidigare då folk pratat om stadgan "Ja det står ju x men jag menade faktiskt y när jag skrev yrkandet så vi borde tolka det enligt y".

Samma problem här.

Att sedan Henrik referar till mig som en hornbeklädd liten herre är ju beklagligt men vad Henrik säger sig vilja få fram med yrkandet är inte samma sak som står i yrkandet.

Citat:
2) Ingenstans i detta yrkande står att bidraget ska ges utifrån ett enda kriterium. Det står att vi ska sträva i riktning mot att bidragen ska ges utifrån samma villkor (kriterier) oavsett vilken organisationstyp det är frågan om. Dvs kan en religiös ungdomsorganisation få bidrag för att de organiserar lägerverksamhet för barn ska en idrottsförening eller en politisk organisation (eller en pensionärsorganisation) kunna få samma bidrag på samma villkor (typ samma bidrag per deltagare och dag och samma krav på verksamheten för detta). Vi kan naturligtvis bara röra oss i den riktningen om vi samtidigt försöker föra ihop utdelandet av pengar till ideella organisationer till färre av statsförvaltningens många olika händer.
Det är inte alls vad det liggande yrkandet säger, den säger att det ska vara samma kriterier oavsett om man ska ha lägerverksamhet eller bedriver någon annan typ av verksamhet.

Att sedan hävda att det är bättre att rösta igenom yrkandet nu och ändra det senare anser jag vara grovt olyckligt. Gör om gör rätt. Fäll det nu och gör det ordentligt till vårmötet.

Jag yrkar fortfarande avslag.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-18, 15:24 #21
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Och om man är ense med styrelsen om huvudprincipen men rädda för att någon läsare kan komma att tolka ordet "verksamhet" i yrkandet på ett annat sätt än jag, som läser in "typ av verksamhet", så skulle jag rekommendera att man stödjer yrkandet nu, och sedan lägger ett förslag till vårmötet om att förbättra formuleringen ytterligare.
Nej det är bätte imho att säga nej nu och så får de som vill driva frågan ställa ny motion/proposition till vårmötet.

Finns ingen anledning och säga ja till dåligt formulerade yrkanden nu - och sedan sker ingen förbättring på vårmötet och så fastnar vi ett dåligt yrkande.


Addendum:

Tyvärr är vårt sätt att driva medlemsmötena dåligt då det omöjliggör att man ändrar sina yrkanden trots att det är långt kvar till omröstningen i frågan. I möten IRL så är detta inget problem.

Vill man fixa till detta så kanske mötesordningen borde ändras så att yrkanden som lagts kan göras mindre ändringar i som förtydligar dem.

Jag har själv råkat ut för exakt samma sak i ett yrkande jag lagt och kommer därför propagera för att folk röstar nej till det då jag inte får ändra det och fixa problemet.
2012-10-18, 15:40 #22
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Skulle något i stil med följande lösa de problem ni kritiker ser?
Citat:
Reformering av bidragssystemen till ideella organisationer till ett mer enhetligt system som har samma kriterier för olika former av stöd till alla organisationstyper.
Som jag uppfattar saken är det bara ett tydligare sätt att uttrycka det styrelsen menat. Om ni kritiker tycker att det är ett bra yrkande har denna diskussion i vart fall lett till att vi vet hur det hela i slutänden bör uttryckas ...
I nuläget har jag inget att anmärka på på det förslaget Henrik. Jag tänker rösta avslag på yrkandet som ligger i propositionen nu, men är för att diskussionen i den här tråden fortsätter för att få fram den bästa formuleringen för det som propositionen egentligen avser, även fast vi inte kan lägga själva yrkandet på det här mötet. Själva andemeningen för det som avses röstar jag bifall på.
2012-10-18, 16:08 #23
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Vill man fixa till detta så kanske mötesordningen borde ändras så att yrkanden som lagts kan göras mindre ändringar i som förtydligar dem.
Jag tror det är bra att det finns ett stop för ändringar så att mötet har tid att upptäcka fel, så som nu gjorts. Även "små förbättringar" kan introducera felaktigheter. Man kan fundera över om man bör få dra tillbaka yttranden men även där kan uppstå problem. En person kan lägga ett yrkande majoriteten vill bifalla för att sedan dra tillbaka det i sista stund och därmed förhindra att mötet får igenom sin vilja.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-18, 17:35 #24
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Jag tror det är bra att det finns ett stop för ändringar så att mötet har tid att upptäcka fel, så som nu gjorts. Även "små förbättringar" kan introducera felaktigheter. Man kan fundera över om man bör få dra tillbaka yttranden men även där kan uppstå problem. En person kan lägga ett yrkande majoriteten vill bifalla för att sedan dra tillbaka det i sista stund och därmed förhindra att mötet får igenom sin vilja.
Nu sade jag inget om att ha rätt att få dra tillbaka yrkanden - utan rätten att korrigera felaktigheter i dem. Små förändringar som då inte bör ha någon påverkan på själva yrkandet. Jag hade gärna ändrat mitt felaktika yrkande om jag fått det och ändrat det så det blev korrekt enligt hur jag tänkte det skulle vara - dvs en affirmering av dagens lagstiftning.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-18, 17:40 #25
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Bra att diskussionen tycks ha resulterat i konsensus om hur vi ska ha det efter vårmötet även om vi inte tycks vara ense om vad som är minst dåligt att ha under halvåret på vägen dit.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-10-20, 01:48 #26
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
[QUOTE=Apis;280806] Man kan inte ha yrkanden som bara de invigda förstår innebörden av, man måste kommunicera dem till allmänheten effektivt också. /QUOTE]

Nej nej nej.

Jag blir så ledsen varje gång jag upptäcker att processen för vårt breddningsarbete inte gått fram.

Medlemsmötet antar yrkanden. Dessa lagras. Sedan paketeras de i en formulering av styrelsen och/eller ledningen och sedan kommuniceras de utåt. Vi ska inte skicka våra ställningstaganden rakt upp och ner i ett pressmeddelande. Och vi äger själva tolkningsföreträde vad de innebär.

Det finns absolut inget som helst skäl att avslå ett förslag på sakpolitiskt ställningstagande enbart för att man tycker att det bör formuleras på ett annat sätt. För det kommer ändå formuleras om och sättas i ett sammanhang innan det kommuniceras utåt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
infallsvinkel, JPAnderson
AndersLindbäcks avatar
2012-10-20, 16:18 #27
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
[QUOTE=Mab;280969]
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Man kan inte ha yrkanden som bara de invigda förstår innebörden av, man måste kommunicera dem till allmänheten effektivt också. /QUOTE]

Nej nej nej.

Jag blir så ledsen varje gång jag upptäcker att processen för vårt breddningsarbete inte gått fram.

Medlemsmötet antar yrkanden. Dessa lagras. Sedan paketeras de i en formulering av styrelsen och/eller ledningen och sedan kommuniceras de utåt. Vi ska inte skicka våra ställningstaganden rakt upp och ner i ett pressmeddelande. Och vi äger själva tolkningsföreträde vad de innebär.

Det finns absolut inget som helst skäl att avslå ett förslag på sakpolitiskt ställningstagande enbart för att man tycker att det bör formuleras på ett annat sätt. För det kommer ändå formuleras om och sättas i ett sammanhang innan det kommuniceras utåt.

Detta är ingen motion. Detta är en proposition från styrelsen.

Genom att styrelsen skrivit den så borde den då redan vara skrivet på det perfekta sättet som endast styrelsen kan uttrycka sig på.


Givet att den inte är så bra skriven så tyder det på fail från styrelsen.

Så därmed så kommer jag rösta nej. Ser inga skäl till att inte frågan - liksom många andra frågor vi inte tagit ställning till - kan vänta till vårmötet. Styrelsen kommer få tillräckligt med andra frågor att ta tag i och skriva sina perfekta presentationer om.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis, Tommten
2012-10-20, 17:16 #28
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Och vi äger själva tolkningsföreträde vad de innebär
Vem är vi? Styrelsen misstänker jag, i praktiken styrelsen helt säkert. Att rösta för felaktiga yrkanden och sedan hoppas på att styrelsen ska tolka dem rätt tror jag är en dålig metod.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-20, 17:29 #29
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Vem är vi? Styrelsen misstänker jag, i praktiken styrelsen helt säkert. Att rösta för felaktiga yrkanden och sedan hoppas på att styrelsen ska tolka dem rätt tror jag är en dålig metod.
Piratpartiet äger tolkningsföreträde på den politik som de driver. Det vill säga hur ett pressmeddelande skrivs angående text som antagits. Motståndare kan ju givetvis göra en halmgubbe, så texterna som står på hemsidan bör vara tydliga där det krävs tydlighet.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-20, 17:44 #30
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Piratpartiet äger tolkningsföreträde på den politik som de driver. Det vill säga hur ett pressmeddelande skrivs angående text som antagits. Motståndare kan ju givetvis göra en halmgubbe, så texterna som står på hemsidan bör vara tydliga där det krävs tydlighet.
Ja men vi har tyvärr tillfällen där piratpartiet egna företrädare har felbedömt innebörden ett sakfrågaställningstagande och sagt saker som kostat partiet mycket. T.ex. innehav av övergreppsbilder på barn i valet 2010.

Därför är det ytterst viktigt att partiet ser till att ställningstaganden som antas faktiskt är förståerliga och bra skrivna. Vi måste se till att sådant inte sker igen.

Detta är speciellt viktig iom att vi kommer ställa upp lokalt på många orter och därför behöver se till att de som företräder oss där faktiskt kan svara korrekt i vad våra ställningstagande innebär.

Så man behöver därför väga varje ord och tänka till så att ställningstagande inte kan missförstås. Partiet behöver bli bättre på retorik.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
Henrik Brändéns avatar
2012-10-20, 19:17 #31
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Eftersom vi tycks vara ense om vad vi menar och hur det i slutänden bör stå i det program styrelsen ska anta tycker jag att vi lika gärna skulle kunna ta den ofullkomliga formuleringen här och nu, men det är mindre jobb för mig att lägga en motion med den formulering vi nu vaskat fram till vårmötet än att fortsätta den här diskussionen. Låt oss lägga vår energi på att diskutera de frågor där vi har olika åsikter i sak!
2012-10-27, 02:19 #32
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Därför är det ytterst viktigt att partiet ser till att ställningstaganden som antas faktiskt är förståerliga och bra skrivna. Vi måste se till att sådant inte sker igen.
Ja, och om det hade varit en tydlig motivering till yrkandet så hade jag möjligen kunnat förlåta en halvtaskig formulering i yrkandet eftersom syftet ändå skulle framgå då. I den här propositionen saknas det motivering helt och hållet. Inte ett ord i propositionen motiverar ju själva yrkandet som det är skrivet.
2012-11-02, 16:32 #33
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer [bifallen] -
Till vårmötet:
Att mötet ersätter ställningstagandet: "Reformering av bidragssystemen till ideella organisationer till ett mer enhetligt system som ger stöd på samma villkor oavsett vilket typ av verksamhet en organisation ägnar sig åt."

med

“Piratpartiet, i syfte att skapa ett mer rättvist bidragssystem där alla typer av ideella organisationer får samma villkor att förhålla sig till, anser att bidragssystemen till alla ideella organisationer ska ersättas med ett mer enhetligt system där dom ideella organisationerna ges bidrag enligt samma villkor och regelverk när dom uppfyller dom olika bidragsgrundade kriterierna som behöver uppfyllas för att kunna få olika bidrag.”

Vi har börjat ta fram några bidragsgrundande kriterier, men vi behöver arbeta fram fler kriterier till vårmötet. Det här är vad vi har hitlills:
 • Om kultur- idrotts- och andra arrangemang bekostas med offentliga medel eller tar emot offentliga bidrag ska det vara tillåtet för allmänhet och bidragsgivare att spela in eller på annat sätt dokumentera arrangemanget och offentliggöra det med fria licenser, så att alla kan ta del av det, och förädla upplevelsen vidare.
 • Ideella organisationer ska för att ha rätt till offentligt stöd ansluta sig till grundläggande principer om respekt för mänskliga rättigheter och olika människors livsval.
 • Organisationer som bedriver välgörenhet kan ansöka om statligt stöd för att använda till välgörenhetsarbete, under förutsättning att det redovisas vad pengarna används till och att välgörenhetsorganisationen bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.
Det är väl ingen mening att vänta till vårmötet? Jag tycker att vi ska börja formulera fler kriterier redan nu!
Här är några exempel jag kan tänka mig:
 • Främjande för handikappade på olika sätt
 • Främjande för att hjälpa människor som hamnat snett i livet
 • Främjande för barn, ungdomars och andra människors hälsa och möjlighet till fysisk aktivitet som tex idrott
 • Främjande av kultur och musikaktiviteter och att människor får ägna sig åt det.
 • Främjande av kulturspridning till allmänheten
 • Främjande av människors psykiska och fysiska välmående
 • Främjande aktiviteter för miljö och djur
 • Främjande av att människor får utforska sitt inre och begrunda existensiella, ideologiska och moraliska frågeställningar
 • Främjande av lärandet av vetenskapens vedertagna sanningar
 • Främjande för att bevara hembygdsgårdar och andra historiska kulturskatter
 • Främjande av kompetensutveckling
Bidragets storlek bör inte grundas på föreningens medlemsantal. Det leder till en medlemsjakt och fuskinskrivning av medlemmar bara för att få bidrag.

I Sverige så är ansvaret för statligt stöd till olika organisationer uppdelade på olika organisationer/myndigheter:
Riksidrottsförbundet - Delar ut pengar till idrottsrörelsen.
Ungdomsstyrelsen - Delar ut pengar till etniska organisationer, hbt-organisationer och organisationer som arbetar med kvinnors eller ungdomars organisering.
Folkbildningsrådet - Delar ut pengar studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet.
Kulturrådet - Fördelar statligt kulturstöd till konst- och kulturområdena: teater, dans, musik, litteratur, konst, kulturtidskrifter och folkbibliotek samt museer och utställningar.
Allmänna arvsfonden - Delar ut bidrag till nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com