Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard Ordlista över mötestermer - 2018-02-01, 14:34

Ordlista över mötestermer

Här finns en ordlista över vanligt förekommande termer på möten så att du har lättare att hänga med.

Ansvarsfrihet: Vårmötet tar ställning till ansvarsfrihet för styrelsen. Att ge en styrelse ansvarsfrihet betyder att medlemmarna förklarar att partiet inte tänker kräva styrelsen på ekonomisk eller annan ersättning, för förluster partiet råkat ut för på grund av allvarligt slarv eller regelbrott från styrelsens sida. (Däremot behåller partiet rätten att kräva ersättning om det senare skulle komma fram att direkta brott begåtts.) Punkten handlar alltså inte om ifall medlemmarna tycker styrelsen haft gott politiskt eller organisatoriskt omdöme i största allmänhet, utan om medlemmarna vill stämma styrelsen inför domstol, därför att den åstadkommit partiet skada genom att bryta mot regler eller fattade beslut.

Ekonomisk berättelse: Styrelsens rapport om partiets ekonomi under förra året. Innehåller vanligen dels en resultaträkning, som visar varifrån pengarna under året kommit, vart de gått och om partiet har gjort en vinst eller förlust. Dels en balansräkning, som visar hur mycket tillgångar (pengar, värdefulla saker, fordringar) och skulder partiet har vid årets slut. Ett balanserat underskott betyder då att partiet är skyldiga mer än det har, ett balanserat överskott att partiet har mer än det är skyldigt.

Fyllnadsval: Om en ledamot som är vald för en längre period avgår i förväg hålls fyllnadsval efter honom/henne. Den fyllnadsvalde fortsätter inneha posten så länge som den avgångne skulle haft den.

Jämkning: Om flera förslagsställare upptäcker att de tycker ungefär samma sak men uttryckt det lite olika, eller tror att de kan kompromissa fram en gemensam linje med större chans att vinna, kan de jämka sig. Det innebär antingen att de bestämmer sig för att dra tillbaka alla sina yrkanden utom ett par få, eller att de skriver ett eller ett par nya yrkanden, och drar tillbaka alla sina tidigare. Det kan också användas ifall någon upptäcker att någon annan skrivit ett bättre yrkande än det personen själv först la fram, då kan den jämka sig med det nya förslaget.

Kandidat: En nominerad person, som inom föreskriven tid accepterat nomineringen, och som därför kan väljas till posten ifråga.

Listval: Ett sätt att välja personer till olika uppdrag i partiet. Med listval går det bara att lägga kompletta förslag till hur hela den grupp som ska väljas ska se ut, och dessa kompletta förslag ställs sedan mot varandra, ofta i flera omgångar, där det förslag till slut segrar som får flest röster.

Lyfta tillbakadragna yrkanden: Om ett yrkande som du absolut vill stödja (t ex för att du inte är nöjd med den ursprungliga förslagsställarens kompromissande) dras tillbaka eller jämkas bort har du möjlighet att lyfta ett tillbakadraget yrkande, dvs ta upp det igen, så att det fortsätter "vara med i leken". Du måste dock vara på din vakt - du har bara en dag på dig mellan slutdatum för att dra tillbaka yrkanden, och slutdatum för att lyfta dem igen.

Mandatperiod: Ibland slarvigt kallat mandat. Den period man väljer en person eller grupp för. Mandatperioden behöver t ex inte nödvändigtvis börja i samma ögonblick som valet är avslutat, utan startar ibland först en tid därefter.

Motion: Ett dokument med ett eller flera sammanhängande förslag från en eller flera medlemmar, alternativt lokalföreningar. Normalt sett en motivering till varför beslut bör fattas, följt av ett eller flera konkreta förslag, så kallade yrkanden.

Mötespresidium: Mötets ordförande och sex vice ordföranden. Ska samla ihop alla förslag, och organisera beslutsfattandet.

Nominering: Förslag på person att välja till någon post i partiet.

Ordningsfråga: Frågor som handlar om hur mötet ska gå till. Avgörs av mötespresidiet, såvida inte minst en presidiemedlem eller minst 10 mötesdeltagare begär att frågan ska beslutas av medlemsmötet. Ett beslut av mötespresidiet är gällande fram till dess att medlemsmötet beslutar annorlunda i ordningsfrågan.

Personval: Ett sätt att välja personer till olika uppdrag i partiet där var medlem väljer ut vilka kandidater de vill rösta på, och röstar på dem. Ska exempelvis fyra personer väljas blir de fyra som får flest röster valda. Var och en av kandidaterna måste få över 50% av rösterna för att bli vald. Om inte detta uppnås går mötet till en ny voteringsomgång.

Proposition: Ett dokument med ett eller flera sammanhängande förslag från styrelsen. Normalt sett en motivering till varför beslut bör fattas, följt av ett eller flera konkreta förslag, så kallade yrkanden.

Revisionsberättelse: Revisorernas rapport från sin granskning av hur styrelsen hanterat pengar, redovisning, papper och beslut.

Revisorer: Personer som ska granska styrelsens förvaltning av partiet, först och främst den ekonomiska förvaltningen. De ska kontrollera att pengarna verkligen gått till partiets verksamhet och inte förskingrats, och att de gått till just de slags saker som beslutats. Därtill granskar revisorer ofta också att beslut fattats i korrekt ordning, och att styrelsen följt de beslut som fattats.

Styrelsen: Partiets högsta beslutande organ mellan medlemsmötena (höstmöte, vårmöte och eventuella extra medlemsmöten). Ska ha det strategiska ledarskapet för partiet och ansvara för dess verksamhet. Styrelsen består av partiledare, vice partiledare, partisekreterare och ett antal övriga ledamöter.

Tilläggsyrkande: Den som tycker att den har ett bra tillägg till en motion eller proposition kan lägga ett tilläggsyrkande, där personen föreslår detta. Exempel: en motion kräver att styrelsen ska se till att partiledaren fortsätter skicka ut nyhetsbrev varje vecka. Olle tycker att dessa dessutom ska skickas till hela landets journalistkår, och lägger därför ett tilläggsyrkande om detta.

Utfrågningstråd: En tråd på partiets mötesforum där de som accepterat en nominering kan presentera sig själva, ta emot frågor av besökare och besvara dem.

Valberedning: En grupp som har i uppgift att förbereda de val som ska hållas, och lägga fram genomtänkta och genomarbetade förslag.

Verksamhetsberättelse: Styrelsens rapport över partiets verksamhet under förra året.

Verksamhetsplan: Ett dokument höstmötet antar som talar om vad styrelsen ska se till att partiet gör under det år som kommer.

Votering är ett annat ord för omröstning: Att bifalla något är att säga JA till förslaget, avslag är att säga nej (att avslå något innebär alltså inte att motsatsen till förslaget beslutas). I medlemsmötets voteringar finns också alternativet 'avstår'. Avstår är ett sätt att mäta närvaron vid voteringar och väljs av dem som vill visa att de varit närvarande vid voteringen, men inte valt något av alternativet. Avstår är alltså liktydigt med att mötesdeltagaren lägger ner sin röst och påverkar aldrig resultatet av voteringen.

Voteringsordning: Det som i afk-sammanhang kallas propositionsordning. Nämligen i vilken ordning olika förslag behandlas, däribland vilka yrkanden som måste ställas mot varandra för att de är oförenliga.

Voteringspass: Under mötet pågår diskussion i stort sett hela tiden, men själva röstandet samlas ihop till ett fåtal perioder om några dagar vardera. Dessa kallas voteringspass.

Yrkande: En kärnfull formulering av ett förslag (rensat från argument) som mötet fattar beslut om. Motioner och propositioner slutar oftast med ett eller flera yrkanden i form av att-satser. Exempel: Vi föreslår därför 'att partiet uttalar sig mot FRA-lagen' / Jag yrkar därför 'att mötet antar ovanstående uttalande' / Vi föreslår 'att partiet ändrar ordet "och" i stadgarnas § 72 till ordet "eller".'

Ändringsyrkande: Den som tycker att mötet borde besluta något annat (eller delvis annat) än ett visst yrkande i en motion/proposition kan lägga ett ändringsyrkande, där personen föreslår detta. Exempelvis: En motion yrkar efter en lysande argumentation att vi ska lova gratis glass till alla riksdagsledamöter som röstar mot FRA-lagen. Men Sara vet att hennes favoritriksdagsledamot hatar glass. Därför lägger hon ändringsyrkandet att det är tårta vi ska bjuda på. Ändringsyrkandet vill alltså ändra innehållet i ett annat yrkande.

Fattas det ord i ordlistan? Är någon förklaring mera förvirrande än förklarande? Om du vill hjälpa till att komplettera denna ordlista eller fråga om den, så skapa ett nytt inlägg nedan, så infogar eller förtydligar vi.
   
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com