Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Proposition P25: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik

Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden

Bristen på bostäder är ett allvarligt problem på många orter i dagens Sverige, i synnerhet för unga människor. För en människas integritet kan man knappast överskatta vikten av att kunna ha en egen bostad, med en dörr man kan stänga om sig, som man själv kontrollerar nyckeln till.

Styrelsen föreslår därför ett antal ställningstaganden kring bostadspolitik.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P25-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Bryt upp oligopolen i byggsektorn för att få ner byggkostnaderna, till exempel genom att via EU standardisera byggnormer så att vi får en friare konkurrens på EU-nivå, och genom att kommuner fördelar mark för bebyggelse i mindre delar och till fler aktörer."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P25-Y09 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Av: styrelsen Yrkande P25-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Se över lagstiftning och annat regelverk för att korta planeringsprocessen och underlätta ett flexibelt bostadsbyggande."

Se resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande P25-Y03 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Av: styrelsen Yrkande P25-Y04 (Propositionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Börja betrakta bostadsförsörjning som ett riksintresse som länsstyrelserna/regionerna måste bevaka och väga mot andra satsningar."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P25-Y05 (Propositionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Kommuner måste ta ett ökat ansvar för framförhållning i markinköp och planering."

Se resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande P25-Y06 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Av: styrelsen Yrkande P25-Y07 (Propositionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Motverka segregering genom att planera för andra upplåtelseformer när ny bebyggelse sprängs in i redan existerande, och genom att dela upp ny mark i mindre områden som tilldelas fler olika aktörer."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P25-Y08 (Propositionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Större mångfald i byggandet av bostäder. Vi vill se en produktutveckling av bostäder för olika grupper med olika behov."

Se resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande P25-Y10 (Bortröstad)
Av: Nicholas Miles


Tillbakadraget yrkande P25-Y11 (Bortröstad)
Av: Persbrant


Tillbakadraget yrkande P25-Y12 (Bortröstad)
Av: Tommten


Av: AndersLindbäck Yrkande P25-Y13 (Tilläggsyrkande på propositionen) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet anser att det behövs inte t.ex. 2.4 m diskbänk för en studentlägenhet, alla byggreglerna för studentlägenheter bör förenklas och anpassas till de krav en student har så att de blir billigare att bygga och fler studentlägenheter kan byggas.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande P25-Y15 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Tillbakadraget yrkande P25-Y14 (Bortröstad)
Av: RikMatts


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 17:06 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P25-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Bryt upp oligopolen i byggsektorn för att få ner byggkostnaderna, till exempel genom att via EU standardisera byggnormer så att vi får en friare konkurrens på EU-nivå, och genom att kommuner fördelar mark för bebyggelse i mindre delar och till fler aktörer."
Vi har redan standardiserade byggnormer i sverige - och de leder snarare till högre kostnader att bygga än längre.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 17:08 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P25-Y09:
att att mötet antar ställningstagandet: "Gör det enklare och billigare att bygga genom att göra det enklare att få undantag från dagens byggnormer"
Med mindre regler så går det att bygga billigare bostäder.
Nicholas Miless avatar
2012-10-04, 11:22 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P25-Y10:
att Piratpartiet skall verka för att pristaken på hyror avskaffas helt samt att det offentliga tar ansvar för den omställning detta innebär för marknaden genom subventioner bostadsbyggandet under övergångsfasen
När bostadspolitik diskuterades på breddningsbloggen kom Henrik Brändén med ett utmärkt förslag: Slopa hyrestaken och subventionera bostadsbyggandet. Detta förslag togs med i arbetsgruppens förslag till styrelsen, men antogs av någon anledning inte till propositionen.

Förslaget innebär just den typ av kompromiss mellan höger och vänster som vi måste vänja oss vid i Piratpartiet. Å ena sidan gör vi liberaler glada genom att avreglera dagens sovjetartade bostadsmarknad, å andra sidan stillar vi vänsterns farhågor genom att låta staten eller kommunerna ta ansvar för att nya bostäder faktiskt byggs.

Hyrestaken har motiverats med att hyresvärdar måste hindras från att ta ut fantasihyror från sina hyresgäster. Dagens bostadskris talar dock sitt tydliga språk: Pristak gör bara att marknaden stagnerar och att absurda kötider blir till norm. Dagens bostadsköer är precis samma symptom på precis samma problem som invånarna i Östeuropa fick genomleva på Sovjetunionens tid. Pristak fungerar inte.

Å andra sidan finns en fullt legitim oro för att avreglering skulle innebära skyhöga hyror utan att några bostäder byggs. På längre sikt skulle detta innebära att lönsamheten på hyresrätter blir så hög att det byggs nya bostäder som konkurrerar ned priserna.

Vi kan emellertid inte räkna med att nya hus byggs över en natt, och därför är det rimligt att stat eller kommuner går in och tar ansvar för att nya bostäder byggs fram till dess att marknaden hunnit stabilisera sig.

Bostadskrisen är ett radikalt problem som kräver radikala lösningar. Det är en politisk fråga vi måste kunna leverera trovärdiga svar på i valrörelsen. Jag anser det här förslaget vara just ett sådant svar och just en sådan lösning, som dessutom innebär en den typen av kompromiss mellan höger och vänster som är nödvändig både för att hålla ihop partiet och för att ge oss en trovärdig mittenprofil i nästa valrörelse.
2012-10-04, 20:25 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P25-Y11:
att Piratpartiet verkar för att en del av Allmänna pensionsfondernas tillgångar används för att bygga allmännyttiga hyresbostäder.
Det råder stor brist på bostäder i landets större städer.
Jag ser hellre att våra pensionspengar investeras i något handfast, som en byggnad, som faktiskt kommer medborgarna till nytta, en att dem investeras i aktier och fonder.
Megitts avatar
2012-10-05, 02:20 #6
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
...Å andra sidan finns en fullt legitim oro för att avreglering skulle innebära skyhöga hyror utan att några bostäder byggs. På längre sikt skulle detta innebära att lönsamheten på hyresrätter blir så hög att det byggs nya bostäder som konkurrerar ned priserna. ...
Tillgång och efterfrågan.. det kan lika gärna innebära att efterfrågan minskar, eftersom folk helt enkelt inte kommer att ha råd. De kommer bo kvar hos mamma, tränga ihops sig i mindre lägenheter, hamna på gatan. Och till vilken nytta då? Större vinster till fastighetsägarna är den största skillnaden med detta förslaget. Det är redan lönsamt att vara hyresvärd, dock är det höga startkostnader.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
AndersLindbäck, Gagarin Miljkovich
2012-10-06, 05:24 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P25-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet som en del för att motverka urbanisering och främja att hela landet blir attraktivt att bosätta sig i, vill reformera strandskyddet så att hur tät- eller glesbebyggt ett område är, hur gott det är om sjöar och vattendrag eller vilka naturtyper, biotoper eller arter som finns i området ska tas med i beräkningen för att avgöra strandskyddets nödvändighet och omfattning i området.
Strandskyddsbestämmelserna gäller lika i hela landet, oavsett hur tät- eller glesbebyggt området är, hur gott det är om sjöar och vattendrag eller vilka naturtyper, biotoper eller arter som finns i området.

Strandskyddszonen omfattar både land och vatten, inklusive undervattensmiljön. Den utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Länsstyrelsen kan utvidga zonen upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa strandskyddets syfte.

Strandskyddet kan vara begränsande i glesbygd där problemet med exploatering inte är stort. En stor anledning att vilja flytta till en ort med fin natur och lite folk är möjligheten att kunna bosätta sig vackert vid någon sjö eller något vattendrag. Strandskyddet blir därför kontraproduktivt och ökar känslan av att glesbygden blir bortglömd och överkörd när lagen appliceras överallt istället för begränsa sig till dom områden där strandskyddet faktiskt behövs.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-06, 17:07 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P25-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Skapa neutralitet mellan upplåtelseformerna."
Vilka lagar missgynnar vilken boendeform ?
AndersLindbäcks avatar
2012-10-06, 17:09 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P25-Y10:
att Piratpartiet skall verka för att pristaken på hyror avskaffas helt samt att det offentliga tar ansvar för den omställning detta innebär för marknaden genom subventioner bostadsbyggandet under övergångsfasen
Marknadshyror leder till segregation.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Gagarin Miljkovich
Nicholas Miless avatar
2012-10-09, 23:55 #10
Inte uppkopplad
Re: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Tillgång och efterfrågan.. det kan lika gärna innebära att efterfrågan minskar, eftersom folk helt enkelt inte kommer att ha råd
wat.

När priserna går upp (vilket de sannolikt lär göra, initialt) ökar de incitamenten för att bygga nya bostäder. Högre hyror gör det lönsammare att bygga nya hyresbostäder, och fler bostäder leder till ökade konkurrens vilket i slutändan leder till att priserna pressas ner igen. Den enda anledningen till att man skulle avstå från att tillhandahålla mer av en produkt ju mer lönsam den blir är om man inte vill ha vinst. Menar du att privata företag inte är ute efter vinst?

Anders: Vi har redan idag segregation - mellan de som har bostad och de som inte har det. Marknadshyror innebär att det byggs fler bostäder, vilket innebär att fler får någonstans att bo. Dagens linje leder till hemlöshet och trångboddhet. Det är en katastrofal politik som borde fallit med Berlinmuren. Att alla människor inte får chansen att bo i Stockholms innerstad är ett negligerbart pris att betala i jämförelse med att fler människor får chansen att skaffa en egen bostad överhuvudtaget.
Megitts avatar
2012-10-10, 00:29 #11
Inte uppkopplad
Sv: Re: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
wat.

När priserna går upp (vilket de sannolikt lär göra, initialt) ökar de incitamenten för att bygga nya bostäder. Högre hyror gör det lönsammare att bygga nya hyresbostäder, och fler bostäder leder till ökade konkurrens vilket i slutändan leder till att priserna pressas ner igen. Den enda anledningen till att man skulle avstå från att tillhandahålla mer av en produkt ju mer lönsam den blir är om man inte vill ha vinst. Menar du att privata företag inte är ute efter vinst?

Anders: Vi har redan idag segregation - mellan de som har bostad och de som inte har det. Marknadshyror innebär att det byggs fler bostäder, vilket innebär att fler får någonstans att bo. Dagens linje leder till hemlöshet och trångboddhet. Det är en katastrofal politik som borde fallit med Berlinmuren. Att alla människor inte får chansen att bo i Stockholms innerstad är ett negligerbart pris att betala i jämförelse med att fler människor får chansen att skaffa en egen bostad överhuvudtaget.
Om det nu är så enkelt att bygga lägenheter kan ju den som är hågad göra det redan idag och ta ut dubbelt så hög hyra för de lägenheterna som de flesta andra lägenheter har. Att så inte sker beror på att folk har inte råd att hyra lägenheter som är så dyra. Därför byggs mest bostadsrätter. Att folk har råd att bo i dem trots att de kostar lika mycket att bygga beror på ränteavdrag. Därför skulle marknadshyror skulle inte få fler hyresrätter att byggas. Det enda det skulle leda till är mer vinster till fastighetsägare med fina lägen, och ökad segregering.
Megitts avatar
2012-10-10, 00:45 #12
Inte uppkopplad
Rapport 2012:12 REGERINGSUPPDRAG Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen -
En intressant läsning om vad som stundar samt lite historik...

http://www.boverket.se/Global/Webbok...ningslagen.pdf

Jag tycker det är synd att EU regler satt käppar i hjulet för vår allmännytta.
Pga EU regler är de nu vinstdrivande och inte normerande för hyresnivåer.

Sen gillar jag inte att kommunal bostadsförmedling får avgiftsbeläggas såväl i nuvarand bostadsförsörjningslag från 2000 som i förslaget på ny lag i denna utredning.

Den gamla lagen från 1947 som upphörde 1993 tillät inga avgifter för att vara anmäld eller anvisas en lägenhet.

Jag har svårt att förstå varför EU skall lägga sig i våra hyror, hindrar de flödet av varor och tjänster?
2012-10-10, 01:45 #13
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Hyresgäster protesterar mot hyreshöjning
Citat:
Hyreshöjningar på 67%. Efter en renovering kommer en fyrarummare med en hyra på 6 000 att kosta 9800.
Det här är ett problem.

Hyresgäster vräks för att värden ska tjäna pengar
Citat:
Uppdrag granskning kan berätta om hur värdar försöker bli av med sina hyresgäster genom att vräka dem, bygga om lägenheterna, höja hyran och därefter i vissa fall sälja dem svart, i andra fall göra om dem till bostadsrätter. Strategin är enligt Hyresgästföreningen inte helt ovanlig, även om metoderna varierar.
Det här också.

Det saknas pengar för renovering av miljonhus
Citat:
– Vi ser att varken de ekonomiska förutsättningarna utifrån att hyresgästerna är beredda att ta kostnadsökningarna eller att de ekonomiska förutsättningarna i företagens kassor och buffertar finns där.
Förutom att varken företagen eller hyresgästerna har råd finns det andra svårigheter, som brist på byggarbetskraft och stor brist på ersättningsbostäder under renoveringen.
Det saknas både pengar och kapacitet.
Citat:
Frågan om marknadshyror, där fastighetsägaren kan höja hyran fritt är kontroversiell. Och medan man väntar på en politisk lösning, oavsett om den slutar med marknadshyror, statligt stöd eller någon annan lösning, så fortsätter husen att förfalla och för varje år som går blir de allt dyrare att rusta upp. Och lyckas man inte skynda på upprustningen kommer även populära städer få riva hus, säger Rolf Persson på Industrifakta:
– Det kan bli betydande delar som kan få rivas för att det blir för dyrt om man väntar ytterligare ett antal år.
Det här är ett annat problem.

EU-kommissionen: Vi oroas för svensk bostadsbubbla
Citat:
SKULDSVERIGE Den oro som finns kring svenska hushållens ökade skuldsättning kräver ytterligare analys. Bostadspriserna i Sverige har ökat mycket kraftigt de senaste femton åren och många svenskar har lånat stora summor för sina hus. Även när tillväxttakten nu är långsammare är bostadspriserna fortsatt höga och många människor har fortfarande mycket höga lån. Kommissionen kommer nu att genomföra en fördjupad analys av Sveriges potentiella makroekonomiska obalanser.
Det här är också ett problem.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-14, 14:52 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P25-Y13:
att Piratpartiet anser att det behövs inte t.ex. 2.4 m diskbänk för en studentlägenhet, alla byggreglerna för studentlägenheter bör förenklas och anpassas till de krav en student har så att de blir billigare att bygga och fler studentlägenheter kan byggas.
Det fattas ofta studentlägenheter för de som vill studera på högre utbildning - enklare byggregler skapar möjligheter för fler studentbostäder.
RikMattss avatar
2012-10-14, 21:25 #15
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P25-Y14:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet som en del i att förbättra resursutnyttjandet av bostäder anser att statliga förvaltningar skall kunna få sina anslag påverkade av i hur stor utsträckning de är lokaliserade på orter med tomma bostäder, inklusive andelen distansarbetande medarbetare som är bosatta på sådana orter, samt att ett så kallat kallortstillägg på lönen återinförs så att statsanställda som bor och arbetar på avfolkningsorter kan få ett lönepåslag.
Staten måste gå före i sin egen verksamhet.

Hänvisar också till min motion B17 om att dela upp Riksdagen i mindre enheter som utlokaliseras.
2012-10-14, 22:55 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P25-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Skapa neutralitet mellan upplåtelseformerna."
Jag förstår den välmening som ligger till grund för att vilja att ekonomiskt jämnställa uthyrning av bostad med ägande av bostad som är finansierad via lån.

Problemet är att detta är inte lätt görbart givet det skattesystem som vi har.

Vad är det som gör det hela trickigt är vårt skattesystem. Det blir i praktiken ogörbart att plocka bort.
Gustav Nipes avatar
2012-10-15, 11:27 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P25-Y15:
att det ska införas en paragrafen i plan- och bygglagen som säger att om det inte finns en detaljplan för ett område i tätort som ska bebyggas, ska det nya byggandet följa den befintliga bebyggelsens karaktär, form och täthet. Om det görs, behöver en detaljplan inte upprättas. I stället kan byggherren söka bygglov på en gång – under förutsättningen att man följer det som är bestämt i översiktsplanen.
Politiken ska attackera bostadsbristen genom att bygga mer och snabbare. I Tyskland löste de den enorma bostadsbristen efter återföreningen av väst och öst, genom att göra bostadsbyggande till ett riksintresse och att införa en ny paragraf i bygglagstiftningen.

Det är denna lagparagraf som står för den stora tidsvinsten vid byggande i Tyskland. I Sverige tar det i genomsnitt 10 år att färdigställa ett flerfamiljshus, i Tyskland tar det 2 år.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-15, 15:12 #18
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P25-Y11:
att Piratpartiet verkar för att en del av Allmänna pensionsfondernas tillgångar används för att bygga allmännyttiga hyresbostäder.
Det är inte pensionsfondens uppgift.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson, RikMatts
2012-10-15, 16:24 #19
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P25-Y11:
att Piratpartiet verkar för att en del av Allmänna pensionsfondernas tillgångar används för att bygga allmännyttiga hyresbostäder.
Det är inte pensionsfondens uppgift.
Pensionsfondens uppgift bör ju vara att ge oss medborgare en garanterad bra avkastning på pengarna de har i uppdrag att investera.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands största arbetsförsäkringsbolag.
De väljer att investera pengar i bla semesteranläggningar tillsammans med Holidayclub.

Då en fastighet antagligen är en säkrare investering en en aktie och fastigheten dessutom kan komma medborgarna till nytta i större utsträckning en andelar i olika företag. Borde det rimligtvis vare en bättre investering.

Kan du förklara varför det inte är pensionsfondens uppgift att investera i något som kan vara en både lönsam och allmännyttig investering?
Henrik Brändéns avatar
2012-10-15, 19:17 #20
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P25-Y15:
att det ska införas en paragrafen i plan- och bygglagen som säger att om det inte finns en detaljplan för ett område i tätort som ska bebyggas, ska det nya byggandet följa den befintliga bebyggelsens karaktär, form och täthet. Om det görs, behöver en detaljplan inte upprättas. I stället kan byggherren söka bygglov på en gång – under förutsättningen att man följer det som är bestämt i översiktsplanen.
Katastrofalt utifrån våra grundvärderingar: Politisk makt skänks bort till lättkorrumperbart tjänstemannagodtycke!
Megitts avatar
2012-10-15, 20:15 #21
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P25-Y11:
att Piratpartiet verkar för att en del av Allmänna pensionsfondernas tillgångar används för att bygga allmännyttiga hyresbostäder.
Det är inte pensionsfondens uppgift.
Nej, hade det vart dess uppgift hade ju inte yrkandet behövts.
Inför medborgarlön och bygg bostäder för fonderna.
2012-10-25, 20:41 #22
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P25-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Lagen om kommunernas bostadsansvar måste konkretiseras."
Hur ska den konkretiseras?
AndersLindbäcks avatar
2012-10-25, 23:57 #23
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Persbrant Visa inlägg
Pensionsfondens uppgift bör ju vara att ge oss medborgare en garanterad bra avkastning på pengarna de har i uppdrag att investera.

....


Kan du förklara varför det inte är pensionsfondens uppgift att investera i något som kan vara en både lönsam och allmännyttig investering?
En pensionsfonds uppgift är att ge bra avkastning på kapitalet för att ge pensionärerna bra pension. Den skall inte driva företag eller andra verksamheter. Klåfingriga politiker skall heller inte hålla på och detaljstyra vart pensionspengarna skall investeras utan överlåta det på de som kan detta.

Beslut vart pengarna investeras skall göras enbart på affärsmässiga grunder.
Megitts avatar
2012-10-26, 07:54 #24
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Hörfe att miljonprogrammet finansierades med pensionspengar
2012-10-26, 13:43 #25
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Bara för att man är med och investerar i en fastighet behöver man inte vara med och driva hyresverksamheten i fastigheten.
Men vore antagligen mest lönsamt om man är med och förvaltar fastigheten.

Det finns privata pensionsbolag i Sverige som bedriver uthyrning av fastigheter som de investerar i, kpa pension t.ex
http://www.kpa.se/om-kpa-pension/pre...trainsattning/

Då skulle pengarna komma till nytta flera gånger.
Dels genom att man skapar bostäder
bygga bostäder = jobb
få en bostad = möjlighet att ta ett jobb/flytta till ett jobb/utbildning.

Sen så tar man ut vinsten av investeringen och ger folket pension för de slantarna.

På det här viset så gör ju pengarna mer nytta en att de hamnar i fickorna på aktieägare eller försvinner i kristider!
2012-10-26, 14:37 #26
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Persbrant Visa inlägg
På det här viset så gör ju pengarna mer nytta en att de hamnar i fickorna på aktieägare eller försvinner i kristider!
Fonder är ju aktieägare normalt. Visst, man kanske skulle kunna sätta nån sorts riktlinjer för vad de bör investera i och inte, men det är nog inte så bra att satsa allt på ett projekt. Det här är pengar som ska förvaltas så säkert som möjligt för att ge god avkastning till pensionärerna.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-26, 14:52 #27
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P25-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Börja betrakta bostadsförsörjning som ett riksintresse som länsstyrelserna/regionerna måste bevaka och väga mot andra satsningar."
Bostadsförsörjningen är ett kommunalt intresseområde.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-26, 14:55 #28
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P25-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet som en del för att motverka urbanisering och främja att hela landet blir attraktivt att bosätta sig i, vill reformera strandskyddet så att hur tät- eller glesbebyggt ett område är, hur gott det är om sjöar och vattendrag eller vilka naturtyper, biotoper eller arter som finns i området ska tas med i beräkningen för att avgöra strandskyddets nödvändighet och omfattning i området.
Behåll strandskyddet.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-26, 14:57 #29
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P25-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: "Större mångfald i byggandet av bostäder. Vi vill se en produktutveckling av bostäder för olika grupper med olika behov."
Byggnormerna stoppar detta - det är byggnormerna som måste ändras.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-26, 15:02 #30
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Hörfe att miljonprogrammet finansierades med pensionspengar
Man försökte med det men det påverkade inte så mycket.

Den stora boomen kom senare när staten införde subventionerade lån till de som byggde egna hus. Det gjorde att många byggde egna hus. Bl.a. mina föräldrar.

Det är därför många hus från den tiden idag är max 125 kvm - det var nämligen gränsen i den bostadsfinansieringslag som infördes 1967.
2012-10-26, 17:12 #31
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P25-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: "Större mångfald i byggandet av bostäder. Vi vill se en produktutveckling av bostäder för olika grupper med olika behov."
Byggnormerna stoppar detta - det är byggnormerna som måste ändras.
Om det är sant, säger då inte yrkandet att byggnormerna måste ändras?
2012-10-26, 17:17 #32
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P25-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet som en del för att motverka urbanisering och främja att hela landet blir attraktivt att bosätta sig i, vill reformera strandskyddet så att hur tät- eller glesbebyggt ett område är, hur gott det är om sjöar och vattendrag eller vilka naturtyper, biotoper eller arter som finns i området ska tas med i beräkningen för att avgöra strandskyddets nödvändighet och omfattning i området.
Behåll strandskyddet.
Jag säger inte att strandskyddet ska avskaffas...
2012-10-26, 17:21 #33
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P25-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet som en del för att motverka urbanisering och främja att hela landet blir attraktivt att bosätta sig i, vill reformera strandskyddet så att hur tät- eller glesbebyggt ett område är, hur gott det är om sjöar och vattendrag eller vilka naturtyper, biotoper eller arter som finns i området ska tas med i beräkningen för att avgöra strandskyddets nödvändighet och omfattning i området.
Detta yrkande innebär inte att strandskyddet avskaffas. AndersLindbäck har missuppfattat yrkandet.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-27, 02:34 #34
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag säger inte att strandskyddet ska avskaffas...
Nej men du vill nagga det i kanten. Naggar man tillräckligt hårt så finns det sedan inget kvar.
2012-10-27, 08:04 #35
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Nej men du vill nagga det i kanten. Naggar man tillräckligt hårt så finns det sedan inget kvar.
Halmgubbe. Jag argumenterar inte för att nagga det i kanten så det inte finns något kvar. Jag argumenterar för att det inte ska gälla när det inte behövs. Det är bara när det uppfyller sitt syfte som det ska gälla. Det är ett fullständigt rimligt krav.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-27, 10:31 #36
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Halmgubbe. Jag argumenterar inte för att nagga det i kanten så det inte finns något kvar. Jag argumenterar för att det inte ska gälla när det inte behövs. Det är bara när det uppfyller sitt syfte som det ska gälla. Det är ett fullständigt rimligt krav.
Det spelar då ingen roll om strandskyddet gäller eller inte gäller när det inte används.
2012-10-27, 11:15 #37
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Det spelar då ingen roll om strandskyddet gäller eller inte gäller när det inte används.
Vad pratar du om?
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-27, 11:18 #38
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Vad pratar du om?
Ifall de är rå terräng nära en sjö så kommer det troligen aldrig bebyggas där. Då behövs ju inte strandskyddet som du pratar om. Yrkandet är då tämligen onödigt.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-27, 18:33 #39
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Om det är sant, säger då inte yrkandet att byggnormerna måste ändras?
Givet att yrkandet inte tar med det - så är svaret självklart nej. För mig är yrkandet lite flummigt tyckande där den som tycker har dålig kunskap om svenska förhållanden i sakfrågan.
2012-10-27, 20:03 #40
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Givet att yrkandet inte tar med det - så är svaret självklart nej. För mig är yrkandet lite flummigt tyckande där den som tycker har dålig kunskap om svenska förhållanden i sakfrågan.
Jo det är flummigt och intetsägande tyckande, som väldigt mycket annat på detta möte. Du har nog rätt att det skadar mer än det tillför.
2012-10-27, 20:05 #41
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Givet att yrkandet inte tar med det - så är svaret självklart nej. För mig är yrkandet lite flummigt tyckande där den som tycker har dålig kunskap om svenska förhållanden i sakfrågan.
Samtidigt vet jag inte om jag håller med dig i sak, byggnormerna är ju till för att säkerställa att nya bostäder är anpassade för att uppfylla olika människors (äldre/handikappade) behov.
2012-10-27, 20:07 #42
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag gillar yrkande P25-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet som en del för att motverka urbanisering och främja att hela landet blir attraktivt att bosätta sig i, vill reformera strandskyddet så att hur tät- eller glesbebyggt ett område är, hur gott det är om sjöar och vattendrag eller vilka naturtyper, biotoper eller arter som finns i området ska tas med i beräkningen för att avgöra strandskyddets nödvändighet och omfattning i området.
Detta yrkande innebär inte att strandskyddet avskaffas. AndersLindbäck har missuppfattat yrkandet.
Fast det har ju varit mycket problem med att de rikaste i samhället har fått en massa undantag de nog inte borde fått trots allt. När man börjar tillåta undantag och tjänstemän som ska avgöra dem så öppnar man upp för godtycke och korruption.
2012-10-27, 20:17 #43
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Ifall de är rå terräng nära en sjö så kommer det troligen aldrig bebyggas där. Då behövs ju inte strandskyddet som du pratar om. Yrkandet är då tämligen onödigt.
Poängen med yrkandet är att det ska vara tillåtet att bosätta sig vid vattnet för att det är trevligt när det inte finns någon skyddsmässigt vettig anledning för att det ska förhindras, istället för att det som standard ska vara olagligt pga strandskyddet.

Regeringen vill minska strandskyddet - 20 september 2012
Citat:
Den nya strandskyddslagen som trädde i kraft år 2009 var tänkt att öka skyddet i hårt exploaterade områden, men att underlätta det strandnära byggandet på andra ställen. Men regeringen skriver i sin budgetproposition som presenterades i dag att mycket tyder på att lagändringarna lett till en ”icke avsedd skärpning” i stora delar av landet.
Strandskyddet är inte logiskt - 16 oktober 2012
Citat:
Att bygga nära vatten är något som många Norrbottningar vill, men inte alltid får. Dispens från strandskyddsreglerna krävs och det är tyvärr sällan som den beviljas. Strandskyddet är reglerat i lag, och bestämmelserna ser likadana ut i hela landet. Strandskyddet medger normalt inte bygglov närmare än 100 meter från stranden.
Rick Falkvinges avatar
2012-11-01, 10:34 #44
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P25-Y15:
att det ska införas en paragraf i plan- och bygglagen som säger att om det inte finns en detaljplan för ett område i tätort som ska bebyggas, ska det nya byggandet följa den befintliga bebyggelsens karaktär, form och täthet. Om det görs, behöver en detaljplan inte upprättas. I stället kan byggherren söka bygglov på en gång – under förutsättningen att man följer det som är bestämt i översiktsplanen.
Det här är bra. Ofta är väntan på detaljplan en av de största byråkratiska hindren för nya bostäder. Om kommunen môsar och segar på byråkratikontoret, så ska inte det hålla tillbaka människor som vill lösa problemen som finns.
willenforts avatar
2012-11-01, 11:44 #45
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P25-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Skapa neutralitet mellan upplåtelseformerna."
Frågan är neutralt för vem. ägare, brukare, kommuner, staten ?

vi kan inte skapa neutralitet mellan upplåtelseformerna för alla aktörer så vi måste förklara för VILKEN aktör som vi skall skapa neutralitet.
willenforts avatar
2012-11-01, 11:46 #46
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P25-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet som en del för att motverka urbanisering och främja att hela landet blir attraktivt att bosätta sig i, vill reformera strandskyddet så att hur tät- eller glesbebyggt ett område är, hur gott det är om sjöar och vattendrag eller vilka naturtyper, biotoper eller arter som finns i området ska tas med i beräkningen för att avgöra strandskyddets nödvändighet och omfattning i området.
Finns ingen anledning att vi som frihetligt parti skall motverka urbanisering.
Det skall vara ett fritt val för folk.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-11-01, 13:06 #47
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P25-Y10:
att Piratpartiet skall verka för att pristaken på hyror avskaffas helt samt att det offentliga tar ansvar för den omställning detta innebär för marknaden genom subventioner bostadsbyggandet under övergångsfasen
Den gyllene medelvägen liksom man inte kan devalvera sig till rikedom kan man inte reglera en marknad till välstånd
Christoffer Eldengrips avatar
2012-11-01, 13:08 #48
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P25-Y11:
att Piratpartiet verkar för att en del av Allmänna pensionsfondernas tillgångar används för att bygga allmännyttiga hyresbostäder.
Så länge det ses som en god avkastningsmöjlighet för spararna pengar så stödjer jag det i annat fall avslag
AndersLindbäcks avatar
2012-11-01, 17:50 #49
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Samtidigt vet jag inte om jag håller med dig i sak, byggnormerna är ju till för att säkerställa att nya bostäder är anpassade för att uppfylla olika människors (äldre/handikappade) behov.
Är de ?
”Orimligt paragrafrytteri tvingar äldre att flytta”"
http://www.dn.se/debatt/orimligt-par...dre-att-flytta

Typexempel på att byggnormerna inte är anpassade till verkligheten.
2012-11-01, 23:34 #50
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Min uppfattning är att de gjort stor nytta för att säkerställa en god standard vad gäller säkerhet och handikappanpassning och liknande. Sen kan man såklart ha synpunkter på att det är för byråkratiskt och fyrkantigt i många fall, det kan jag hålla med om.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén
2012-11-03, 03:21 #51
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P25-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet som en del för att motverka urbanisering och främja att hela landet blir attraktivt att bosätta sig i, vill reformera strandskyddet så att hur tät- eller glesbebyggt ett område är, hur gott det är om sjöar och vattendrag eller vilka naturtyper, biotoper eller arter som finns i området ska tas med i beräkningen för att avgöra strandskyddets nödvändighet och omfattning i området.
Finns ingen anledning att vi som frihetligt parti skall motverka urbanisering.
Det skall vara ett fritt val för folk.
Jag vill öka friheten att bo vart som helst i landet. Det är friheterligt att vilja göra det mer möjligt att bo vart som helst i landet.
Gagarin Miljkovichs avatar
2012-11-06, 15:58 #52
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P25-Y10:[yrka]att .....

Hyrestaken har motiverats med att hyresvärdar måste hindras från att ta ut fantasihyror från sina hyresgäster. Dagens bostadskris talar dock sitt tydliga språk: Pristak gör bara att marknaden stagnerar och att absurda kötider blir till norm. Dagens bostadsköer är precis samma symptom på precis samma problem som invånarna i Östeuropa fick genomleva på Sovjetunionens tid. Pristak fungerar inte.

Å andra sidan finns en fullt legitim oro för att avreglering skulle innebära skyhöga hyror utan att några bostäder byggs. På längre sikt skulle detta innebära att lönsamheten på hyresrätter blir så hög att det byggs nya bostäder som konkurrerar ned priserna.
Det du skriver om kanske kan fungera i en utopisk värld, men det är inte där vi lever.
De s.k "marknaden" gör inget av sig själv.

Som privat bostdsvärd så har man inget intresse av att förstöra sin egen marknad, d.v.s att det skall råda ständig bostadsbrist. Ju störrre bostadsbrist, desto mer pengar kan man hämta hem.

Fram till början av 1930-talet levde de flesta i Sverige i miserabla bostäder, med 5-8 personer boende i en etta, med gemensam dusch och bad i källaren för fastighetens hyresgäster. Jag bodde en tid i en sådan fastighet under 70-talets början, med 4 personer i etta.

Detta var anledningen till att allmännyttan kom till stånd. Flertalet som lever idag tycks ha glömt bort det.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com