Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård

Jag anser att en person äger sin egen kropp inklusive hjärnan. Det finns medicinska behandlingar som är kontroversiella även bland läkare och som starkt påverkar patienten och hennes framtida liv. T.ex. är ECT/elbehandling, d.v.s. elchocker av hjärnan, en sådan kontroversiell behandling internationellt sett även om nästan hela den svenska psykiaterkåren anser att den är ofarlig och hälsosam. (Att psykiaterkåren i Sverige blivit så osannolikt eniga om ECT:s förträfflighet kan bero på mobbning och politisk diskriminering inom vår sjukvård.) ECT används inte alls i vissa länder och delstater trots att den psykiatriska vetenskapen borde vara densamma för alla människor, men däremot har Sverige världsrekord i ECT per capita.

ECT används även som en tvångsbehandling inom psykiatrin. I Sverige har de som bedöms vara psykiskt friska rätt att tacka nej till alla behandlingar. T.ex. finns det vissa religioner som förbjuder blodtransfusioner även i livräddande syfte och om en patient vägrar blodtransfusion så respekteras detta och patienten får dö. När det gäller psykiska sjukdomar så anses patienten ofta inte vara beslutsför och läkarna bestämmer ofta själva behandlingen i strid med patientens och de anhörigas vilja men ibland med de anhörigas tillstånd. En patient kan ha anhöriga som inte vill hennes bästa om det t.ex. finns konflikter inom familjen. De flesta psykiskt sjuka har varit friska och har friska perioder. Alla människor borde under sina psykiskt friska perioder själva få bestämma vilka behandlingar de accepterar som psykiskt sjuka, sovande eller medvetslösa. En patient bör alltså få registrera sin vilja att t.ex. slippa ECT eller en viss medicingrupp hos någon statlig myndighet och sjukvården skall vara skyldig att kontrollera om de har tillstånd att utföra behandlingen innan så sker. Detta kan organiseras på samma sätt som organdonationskorten.

Dock ingår det inte i denna motion att man skall kunna slippa alla behandlingar. T.ex. skall sjukvården fortfarande få stoppa akuta blödningar även om patienten i förväg beslutat att inga blödningar skall stoppas. Sjukvården skall även få förhindra kvävning mot patientens vilja. De behandlingar man skall kunna slippa är de som är kontroversiella eller som har allvarliga biverkningar för en del patienter. En riskabel behandling skall aldrig kunna påtvingas en psykiskt sjuk patient om patienten som frisk tackade nej till dessa behandlingar. Den i mitt tycke mest absurda behandlingsformen inom svensk skolmedicin, ECT, skall man självklart få tacka nej till i förväg, enligt denna motion. ECT innebär att man framkallar stora epileptiska anfall med starkström, men de syns mindre p.g.a. narkos och muskelavslappnande medel. ECT orsakar bl.a. minnesförlust av närminnet och ibland fjärrminnet/långtidsminnet och i vissa fall är dessa minnesförluster omfattande och permanenta. ECT har vid djurförsök på t.ex. fullt friska råttor visat sig kunna skada fjärrminnet. Minnesförlusterna är alltså inte som vissa psykiatrer ibland hävdar alltid orsakade av patientens psykiska sjukdom.

Jag anser att just piratpartister borde har speciellt lätt att förstå det felaktiga i att mot en annan människas vilja förstöra hennes motsvarighet till RAM-minne (närminne) och hårddiskar (fjärrminne), ty vi anser ju normalt att myndigheter inte skall få förstöra våra datorer och filer. Under starkstömmen vid tvångs-ECT så böjer sig fötterna mot patientens vilja -- detta indikerar att patienten är en marionett åt psykiatripersonalen.

Även om man då skulle kunna tacka nej i förväg till alla behandlingar med biverkningar så innebär det inte att jag i denna motion föreslår att tvångsvård skall slopas. Man kan alltså fortfarande som idag låsa in patienter på så små utrymmen att de inte kan röra sig och även tvångsmata dem med klart hälsosam mat om denna motion genomförs. Att vara fastspänd i armar, ben, bål och hals med svår klåda under fyra timmar utan klocka och utan att någon lyssnar är en traumatisk upplevelse för patienten men förbjuds alltså inte i denna motion. Man kan även idag p.g.a. lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård tvinga icke akut psykiskt sjuka patienter med hjälp av Polisen att infinna sig till möten med sjukvården men då utan de behandlingar som de tackat nej till i förväg. Anledningen till att jag inte tar upp detta är att öka sannolikheten för att motionen genomförs snart. Det bör vara acceptabelt för alla demokrater att några patienter slipper t.ex. ECT eller neuroleptika under tvång -- däremot kanske många motsätter sig att s.k. psykiskt sjuka inte kan hållas inlåsta utan rättvis rättegång och då begränsas i sitt handlande.

Det här systemet med att tacka nej till vissa behandlingar i förväg verkar inte ha något svenskt namn men heter på engelska "advance health care directive"/"living will"/"personal directive"/"advance directive"/"advance decision". Det är även redan infört i vissa länder och delstater.

Även om man själv anser att psykiatrin är en sann vetenskap och att alla behandlingar som psykiatrerna föreslår är förträffliga så bör man respektera dem som har en delvis motsatt ståndpunkt.

Om motionsställaren: Jag är fysiker (fil. mag./MSc) och är bl.a. godkänd på kurser i vetenskapsteori. Jag sympatiserade med Piratpartiet redan när det grundades 2006 och uppmanade t.ex. andra att hjälpa till med signaturer för att grunda partiet men var då medlem i Miljöpartiet sedan flera år och gick med i Piratpartiet först 2010. Jag är inte och har aldrig varit medlem i Scientologikyrkan eller i någon av deras underorganisationer -- jag tar upp detta eftersom dessa typer av anklagelser är vanliga när man kommer med förslag om att minska psykiatrins makt. Jag är för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och är bl.a. för religionsfrihet och är starkt för öppen källkod enligt GPLv3+ och vill att fildelning skall vara tillåten i enlighet med Piratpartiets nuvarande politik. Jag ser det som en stor fördel att vanliga partimedlemmar utan någon ställning i partiet får bidra med motioner på ett enkelt sätt.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:m4u

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: m4u Yrkande B27-Y03 (Motyrkande) 9 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att "advance health care directive" införs i Sverige och att alla personer som är tillräckligt psykiskt friska vid ansökan ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår och att man får besked om huruvida registreringen i databasen blev godkänd samt har möjlighet att överklaga en icke godkänd registrering.


Yrkanden

Av: m4u Yrkande B27-Y03 (Motyrkande) 9 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att "advance health care directive" införs i Sverige och att alla personer som är tillräckligt psykiskt friska vid ansökan ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår och att man får besked om huruvida registreringen i databasen blev godkänd samt har möjlighet att överklaga en icke godkänd registrering.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B27-Y01 (Jämkad med yrkande B27-Y02)
Av: m4u
Tillbakadraget yrkande B27-Y02 (Tillbakadraget)
Av: m4u


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
m4u Inte uppkopplad
 
Inlägg: 248
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #284911
Standard Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård - 2013-04-04, 21:58

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Från vårdguiden.

http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-d...--rattigheter/
Din rätt att säga nej

Du avgör själv om du vill ha vård eller inte. Du kan avbryta en pågående behandling eller säga nej till undersökningar eller mediciner som du inte vill ta.
Läste du inte nästa stycke? "Det kan finnas tillfällen då du inte får eller klarar av att ta det beslutet själv. Inom den psykiatriska vården finns begränsningar om du till exempel vårdas enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård eller Lagen om rättspsykiatrisk vård. Om du vårdas enligt Smittskyddslagen har du också begränsade möjligheter att säga nej till behandling eller andra krav som ställs på dig av hälso- och sjukvården."

Det är för dessa situationer denna motion finns, så att man kan tacka nej till behandlingar i förhand när man var frisk. Detta är redan infört i bl.a. England, Wales och Australien.
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #284886
Standard Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård - 2013-04-04, 20:25

Från vårdguiden.

http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-d...--rattigheter/
Din rätt att säga nej

Du avgör själv om du vill ha vård eller inte. Du kan avbryta en pågående behandling eller säga nej till undersökningar eller mediciner som du inte vill ta.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
RikMatts Inte uppkopplad
 
RikMattss avatar
 
Inlägg: 1 776
Reg.datum: Sep 2006

Länk: #284787
Standard Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård - 2013-04-04, 13:29

Några frå

Psykiskt sjuka tenderar att ha dålig ekonomi och delvis leva utanför samhället. Isolation är ibland rentav ett symtom på sjukdom. Jag är lite tveksam till att en psykiskt sjuk verkligen kan anses ha en fri vilja fullt ut? Skall försäkringar bara kunna ges när någon är "ännu vid sina sinnens fulla bruk", som det hette i testament förr i tiden?

Jag antar att du menar att tvångsvård skall gälla när psykiskt sjuka riskerar skada sig själv och andra?


----------------------------------------------------------------
Jag blev och är Bengt Jonsson.

blogg: http://viktualiebrodern.wordpress.com
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Gammal m4u
2013-04-02, 01:07 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B27-Y02:
att Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige enligt en modell liknande dagens organdonationsverksamhet och att alla personer som ej är 100% sjukskrivna p.g.a. psykisk sjukdom ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår.
Det är ett förtydligande av mitt ursprungliga yrkande. T.ex. är det en lista med behandlingar där man kan kryssa i vilka man inte vill ha. Det skall vara lätt att sätta upp nya behandlingar på listan. Dessutom har jag ändrat patienter till personer eftersom även fullt friska icke-patienter skall har rätt att tacka nej till behandlingar de skulle riskera att få under tvång om de blev psykiskt sjuka.

Ursprunglig motivering: Var och en bör ha rätt att tacka nej till potentiellt skadliga behandlingar i förväg om man ej är svårt psykiskt sjuk när man gör detta. Eftersom det är dyrt för samhället att hålla patienter 100% sjukskrivna mot deras vilja så kommer det finnas perioder då nästan alla patienter har rätt att tacka nej till t.ex. ECT.
Gammal m4u
2013-04-02, 01:09 #6
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B27-Y01 till fördel för B27-Y02.

Mitt bortjämkade B27-Y01:
Jag yrkar att Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige enligt en modell liknande dagens organdonationsverksamhet och alla patienter som ej är 100% sjukskrivna p.g.a. psykisk sjukdom i synnerhet ges rätt att tacka nej till ECT i förväg.

B27-Y02, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige enligt en modell liknande dagens organdonationsverksamhet och att alla personer som ej är 100% sjukskrivna p.g.a. psykisk sjukdom ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår.


Det nya är tydligare och bättre.
Gammal m4u
2013-04-02, 15:53 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Om man googlar på "advance health directive form" så hittar man sådana formulär från olika engelsktalande länder. Man kan också läsa om detta på engelska wikipedia.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-02, 15:57 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Tror du att folk kommer ha koll på sådant här utifall de blir hastigt sjuka?
Gammal m4u
2013-04-02, 16:39 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Tror du att folk kommer ha koll på sådant här utifall de blir hastigt sjuka?
Det behöver de inte ha koll på. Det här är ju främst en möjlighet för dem som är engagerade av vilka behandlingar man kan få att tacka nej i förväg till vissa behandlingar. Om man inte är intresserad av dessa frågor så får man den behandlingen som behandlande läkare anser är bäst.

Jag googlade och hittade sådana formulär från Australien sedan 2004, så detta system har alltså varit i drift i minst 9 år och lär fungera bra. Det närmaste landet som det finns i är UK och där infördes det 2009, tror jag.

Den enda nackdelen för andra är att om många tackar nej till snabba, effektiva behandlingar så blir sjukskrivningstiderna längre och då blir kostnaderna högre för samhället. Även detta gå dock att lösa genom att den som väljer att inte ta emot en behandling själv får betala sin sjukförsäkring för den längre sjukskrivningen. Å andra sidan kostar behandlingen och denna kostnad skall då dras av. Man kan ju också strunta i småpengar hit eller dit och acceptera att vissa väljer att tillfriskna i långsammare takt.
Gammal m4u
2013-04-04, 16:04 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Några frå

Psykiskt sjuka tenderar att ha dålig ekonomi och delvis leva utanför samhället. Isolation är ibland rentav ett symtom på sjukdom. Jag är lite tveksam till att en psykiskt sjuk verkligen kan anses ha en fri vilja fullt ut? Skall försäkringar bara kunna ges när någon är "ännu vid sina sinnens fulla bruk", som det hette i testament förr i tiden?

Jag antar att du menar att tvångsvård skall gälla när psykiskt sjuka riskerar skada sig själv och andra?
Jo, jag menar att formuläret man fyller i bara är giltigt om man var vid sina sinnens fulla bruk när man gjorde det och det indikeras av att man inte var 100% sjukskriven för psykisk sjukdom vid tidpunkten. En risk om man inte har ett tydligt kriterium på friskhet är att sjukvården kan ogiltigförklara ett "advance health care directive" genom att påstå att patienten var psykiskt sjuk när formuläret fylldes i trots att så inte var fallet. Man kan förmodligen ta reglerna för det engelska eller australiska systemet rakt av.

Denna motion ändrar inte något om tvångsvård förutom innehållet i vården: att man kan tacka nej till ett uppräknat antal internationellt sett kontroversiella behandlingsformer (d.v.s. det finns välutbildade läkare utomlands som anser att behandlingen gör mer skada än nytta).

Det finns ju t.ex. öppen psykiatrisk tvångsvård idag där icke akut sjuka tvångsbehandlas. Denna motion ändrar inte detta men gör det möjligt för patienten att i förväg tacka nej till t.ex. ECT eller någon kontroversiell medicin, men man kan ej tacka nej till okontroversiella behandlingar eller tester som t.ex. urinprov.
JorgenLs avatar
2013-04-04, 19:38 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B27-Y02:
att Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige enligt en modell liknande dagens organdonationsverksamhet och att alla personer som ej är 100% sjukskrivna p.g.a. psykisk sjukdom ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår.
Jag tycker detta är en svår fråga. Alla medicinska behandlingar, i stort sett, medför risker, och dessa risker måste alltid vägas mot de möjligheter som behandlingen kan ge, och det är alltid ytterst svårt att bedöma i förväg innan en konkret situation föreligger, hur relationen mellan risk och möjlighet ser ut.

När det gäller psykiatriska behandlingar tillkommer dessutom att det i förväg sannolikt är extremt svårt att föreställa sig både sjukdomstillståndet, behandlingens eventuella sidoeffekter, och om man efter tillfrisknandet skulle uppleva det som att effekten av behandlingen uppväger de eventuella sidoeffekter som eventuellt uppträder.

Medicinska behandlingar ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet om effektivitet och effekter. I just fallet med behandling av psykiska sjukdomar där förmågan att tolka verkligheten på ett korrekt sätt är så kraftigt nedsatt att tvångsvård föreligger, så tror jag tyvärr att vi inte kan göra mycket annat än att lita till den medicinska vetenskapen och läkaretiken när det gäller vilka behandlingar som ska användas.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Robobengt
AndersLindbäcks avatar
2013-04-04, 20:23 #12
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B27-Y02:
att Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige enligt en modell liknande dagens organdonationsverksamhet och att alla personer som ej är 100% sjukskrivna p.g.a. psykisk sjukdom ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår.
"Din rätt att säga nej Du avgör själv om du vill ha vård eller inte. Du kan avbryta en pågående behandling eller säga nej till undersökningar eller mediciner som du inte vill ta."


http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-det/Lagar--rattigheter/
Gammal m4u
2013-04-04, 22:12 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B27-Y02:
att Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige enligt en modell liknande dagens organdonationsverksamhet och att alla personer som ej är 100% sjukskrivna p.g.a. psykisk sjukdom ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår.
Jag tycker detta är en svår fråga. Alla medicinska behandlingar, i stort sett, medför risker, och dessa risker måste alltid vägas mot de möjligheter som behandlingen kan ge, och det är alltid ytterst svårt att bedöma i förväg innan en konkret situation föreligger, hur relationen mellan risk och möjlighet ser ut.

När det gäller psykiatriska behandlingar tillkommer dessutom att det i förväg sannolikt är extremt svårt att föreställa sig både sjukdomstillståndet, behandlingens eventuella sidoeffekter, och om man efter tillfrisknandet skulle uppleva det som att effekten av behandlingen uppväger de eventuella sidoeffekter som eventuellt uppträder.

Medicinska behandlingar ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet om effektivitet och effekter. I just fallet med behandling av psykiska sjukdomar där förmågan att tolka verkligheten på ett korrekt sätt är så kraftigt nedsatt att tvångsvård föreligger, så tror jag tyvärr att vi inte kan göra mycket annat än att lita till den medicinska vetenskapen och läkaretiken när det gäller vilka behandlingar som ska användas.
Man är ju frisk och kan tolka verkligheten korrekt när man t.ex. bedömer att man aldrig vill ha ECT oavsett vad som händer. Det handlar om att besluta i förväg när man är frisk. När psykiatrin placerat en patient i ett fack så får de oftast samma behandling nästa gång de blir "sjuka". Alltså vet personen oftast vilken behandling hen kommer att få. Den kanske hade biverkningar och ibland är skadan den enda verkningen. Räkna inte med att psykiatrerna alltid är goda och vill patientens bästa. De är affärsdrivande precis som alla andra och kan även t.ex. vara rasister. En person har bara ett liv och det riskerar att förstöras för gott p.g.a. en ECT-behandling. Som jag bevisat tidigare så är psykiatrin en mycket osäker vetenskap ty de använder varken kroppsliga undersökningar eller psykologiska tester. Det är i varje fall idag inte obligatoriskt med tester inför tvångsbehandling med t.ex. ECT. Alltså kan även fullt friska drabbas av hjärnskador p.g.a. ECT eller kraftiga medicinska behandlingar.
2013-04-06, 18:47 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Är man psykiskt sjuk kan det vara svårt att göra de bästa bedömningar angående sin behandling.
Yrkar avslag.
Gammal m4u
2013-04-07, 14:23 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Är man psykiskt sjuk kan det vara svårt att göra de bästa bedömningar angående sin behandling.
Yrkar avslag.
Då har du inte förstått motionen, ty det är innan man eventuellt blir psykiskt sjuk som man tackar nej till behandlingar som man kan få som psykiskt sjuk, sovande eller medvetslös. Det fungerar precis som när man registrerar vilka organ man kan tänka sig att donera när man dör.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-08, 02:03 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Efter mycket funderande, och trots att det från andra trådar tycks som om motionären och jag har väldigt olika syn på många andra frågor kring psykisk ohälsa, är jag benägen att stödja denna motions yrkande.

Så länge man kan säkerställa att ett beslut om att man inte vill ha en elbehandlingen fattas i ett läge där man är psykiskt frisk, och man nått myndig ålder, och fått en allsidig information kring saken, förefaller det mig rimligt att sjukvården ska acceptera det beslutet även om personen sedan går in i en allvarlig psykos, och läkarna bedömer en sådan behandling som lämplig.

Jag tycker det har paralleller till dem som av religiösa skäl vägrar acceptera blodtrasfusioner, och därmed utsätter sig för ren livsfara. Accepterar vi ett beslut av en frisk person att man inte får ge henne blodtrasfusion även om det kan vara nödvändigt för att rädda hennes liv, borde man rimligen acceptera ett beslut av en frisk person att inte ta emot elbehandling, även om det skulle vara så att det behövdes för att lindra en allvarlig psykos.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, m4u
Gammal m4u
2013-04-09, 20:20 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Efter mycket funderande, och trots att det från andra trådar tycks som om motionären och jag har väldigt olika syn på många andra frågor kring psykisk ohälsa, är jag benägen att stödja denna motions yrkande.

Så länge man kan säkerställa att ett beslut om att man inte vill ha en elbehandlingen fattas i ett läge där man är psykiskt frisk, och man nått myndig ålder, och fått en allsidig information kring saken, förefaller det mig rimligt att sjukvården ska acceptera det beslutet även om personen sedan går in i en allvarlig psykos, och läkarna bedömer en sådan behandling som lämplig.

Jag tycker det har paralleller till dem som av religiösa skäl vägrar acceptera blodtrasfusioner, och därmed utsätter sig för ren livsfara. Accepterar vi ett beslut av en frisk person att man inte får ge henne blodtrasfusion även om det kan vara nödvändigt för att rädda hennes liv, borde man rimligen acceptera ett beslut av en frisk person att inte ta emot elbehandling, även om det skulle vara så att det behövdes för att lindra en allvarlig psykos.
Jag tycker det är bra att du ändrat dig men det står fortfarande att du ogillar yrkandet.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-09, 20:23 #18
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B27-Y02:
att Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige enligt en modell liknande dagens organdonationsverksamhet och att alla personer som ej är 100% sjukskrivna p.g.a. psykisk sjukdom ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår.
Utmärkt att verka för detta. Piratpartiet skall ha nya idéer.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
m4u
Henrik Brändéns avatar
2013-04-09, 22:12 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Citat:
Ursprungligen postat av m4u Visa inlägg
Jag tycker det är bra att du ändrat dig men det står fortfarande att du ogillar yrkandet.
Tagit bort ogillandet.

Men när jag tänker på exakta formuleringar och inte bara grundfrågan tycker jag det är märkligt att kriteriet i ditt förslag inte gäller huruvida man har en psykotisk diagnos, utan huruvida man är 100% sjukskriven. Sjukskrivningar ägnar man sig ju bara åt ifall man är aktiv på arbetsmarknaden, inte ifall man är pensionär, sjukpensionär, egen företagare utan privat sjukförsäkring osv. Så som ditt förslag är formulerat skulle många kunna bestämma sig för att tacka enj fastän de då är svårt sjuka i psykos.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
m4u
Timmys avatar
2013-04-09, 22:16 #20
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B27-Y02:
att Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige enligt en modell liknande dagens organdonationsverksamhet och att alla personer som ej är 100% sjukskrivna p.g.a. psykisk sjukdom ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår.
Ty jag skulle själv vilja ha den möjligheten. Jag finner det inte rätt att neka personer som vill göra ett aktivt val från att göra det. Självfallet krävs att personen i fråga skall ha tillgång till saklig information om olika behandlingssätt (de behandlingssätt man har möjlighet att neka, samt behandlingar för samma sjukdomar) innan eller i anslutning till att ett sådant val görs, för att ges möjligheten att göra ett så informerat val som möjligt. Enligt mig handlar det här om rätten att bestämma över sin egen kropp.

Jag kan förstå att komplikationer kan uppstå, men så länge en person som vägrat en viss typ av behandling inte inskänker andra personers rättigheter, på grund av sin sjukdom, finner jag ingen anledning att inskränka deras rätt att bestämma över sin egen kropp. Om personen inskränker andras rättigheter till följd av sin sjukdom (hur nu det skulle fungera, men det är säkert möjligt), bör detta behandlas av domstol.

Bifall.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
m4u
Henrik Brändéns avatar
2013-04-09, 22:46 #21
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B27-Y02:
att Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige enligt en modell liknande dagens organdonationsverksamhet och att alla personer som ej är 100% sjukskrivna p.g.a. psykisk sjukdom ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår.
Jag ställer upp på grundtanken, men inte den utformning yrkandet har. En psykiskt frisk människa bör ha rätt att fatta ett sådant beslut, men man är inte garanterat psykiskt frisk för att man inte är 100% sjukskriven. Sjukskrivning är en administrativ funktion mot försäkringskassan, och har man inte sjukpenninggrundande inkomst behöver man inte sjukskrivas hur sjuk man än är. Ska jag stödja ett förslag ska kriteriet vara att man är psykiskt frisk, eller i vart fall att man inte är akut drabbad av psykos.
2013-04-09, 23:11 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Jag vet absolut ingenting om ämnet ECT, "advance health care directive", eller vad det skulle innebära att införa det enligt en modell enligt dagens organdonationsverksamhet. Jag känner inte att jag kan sätta mig in i eller granska om allt det som påstås här stämmer eller inte och diverse andra aspekter som man säkert behöver känna till för att kunna göra ett informerat ställningstagande, så jag kommer därför rösta avstår.
Anton Nordenfurs avatar
2013-04-10, 11:51 #23
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B27-Y02:
att Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige enligt en modell liknande dagens organdonationsverksamhet och att alla personer som ej är 100% sjukskrivna p.g.a. psykisk sjukdom ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår.
Jag är fortfarande lite osäker. Får dock intrycket av att det skulle kräva en medicinsk expertis på befolkningen, en expertis som helt enkelt inte finns. Jag vill kunna lita på mina läkare istället.
Gammal m4u
2013-04-10, 13:51 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag vet absolut ingenting om ämnet ECT, "advance health care directive", eller vad det skulle innebära att införa det enligt en modell enligt dagens organdonationsverksamhet. Jag känner inte att jag kan sätta mig in i eller granska om allt det som påstås här stämmer eller inte och diverse andra aspekter som man säkert behöver känna till för att kunna göra ett informerat ställningstagande, så jag kommer därför rösta avstår.
Du kan ju googla "advance health care directive" och ECT. Man behöver inte hålla med om allt i motionstexten ty det är bara yrkanden man röstar om.
Gammal m4u
2013-04-10, 13:56 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B27-Y02:
att Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige enligt en modell liknande dagens organdonationsverksamhet och att alla personer som ej är 100% sjukskrivna p.g.a. psykisk sjukdom ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår.
Jag är fortfarande lite osäker. Får dock intrycket av att det skulle kräva en medicinsk expertis på befolkningen, en expertis som helt enkelt inte finns. Jag vill kunna lita på mina läkare istället.
Fast här handlar det inte om dina läkare som du valt utan att du är i en situation där du tvingas på behandlingar mot din vilja och att denna vilja är väl genomtänkt och analyserad sedan länge även då du av samhället betraktades som psykiskt fullt frisk.

Denna motion tar inte bort rätten för dig att lita på läkare, men den tillåter andra att avstå från kontroversiella behandlingar.
Gammal m4u
2013-04-10, 14:19 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B27-Y02:
att Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige enligt en modell liknande dagens organdonationsverksamhet och att alla personer som ej är 100% sjukskrivna p.g.a. psykisk sjukdom ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår.
Jag ställer upp på grundtanken, men inte den utformning yrkandet har. En psykiskt frisk människa bör ha rätt att fatta ett sådant beslut, men man är inte garanterat psykiskt frisk för att man inte är 100% sjukskriven. Sjukskrivning är en administrativ funktion mot försäkringskassan, och har man inte sjukpenninggrundande inkomst behöver man inte sjukskrivas hur sjuk man än är. Ska jag stödja ett förslag ska kriteriet vara att man är psykiskt frisk, eller i vart fall att man inte är akut drabbad av psykos.
Jag kan förstå ditt argument på så sätt att t.ex. pensionärer kan vara så psykiskt sjuka att de skulle varit 100% sjukskrivna men att de inte är det p.g.a. att de har pension. Jag ville ha ett kriterium på psykisk friskhet som var enkelt, inte går att ifrågasätta i efterhand och som inte kräver att den som vill tacka nej till behandlingar måste gå till en psykiater och få ett intyg på att hen är psykiskt frisk.

Det har förekommit i Sverige att folk som är totalförlamade har getts rätt att få sin respirator avstängd genom att skicka in en ansökan. Det konstiga är hur en totalförlamad kan skriva eller diktera en ansökan. I praktiken måste det varit de anhöriga som beslutat åt den totalförlamade. Det går ju heller inte att undersöka huruvida en totalförlamad är psykiskt frisk ty det går inte att föra någon dialog. Redan idag får alltså personer med okänd psykisk hälsa rätt att tacka nej till verkligt livräddande behandlingar, men samtidigt utförs t.ex. ECT under tvång mot personer som varit emot ECT innan de tvångsvårdades. Att inte vilja ha ECT är motsatsen till självdestruktivitet eftersom ECT orsakar minst temporär minnesförlust och ofta svårare skador.
2013-04-10, 16:34 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B27-Y02:
att Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige enligt en modell liknande dagens organdonationsverksamhet och att alla personer som ej är 100% sjukskrivna p.g.a. psykisk sjukdom ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår.
Jag är fortfarande lite osäker. Får dock intrycket av att det skulle kräva en medicinsk expertis på befolkningen, en expertis som helt enkelt inte finns. Jag vill kunna lita på mina läkare istället.
Bra synpunkt tycker jag. Om behandlingsmetoden ger horribla konsekvenser så ska den inte existera som valalternativ från början.
Citat:
Ursprungligen postat av m4u Visa inlägg
Du kan ju googla "advance health care directive" och ECT. Man behöver inte hålla med om allt i motionstexten ty det är bara yrkanden man röstar om.
Jag måste också ha kunskap om hur dagens organdonationsverksamhet fungerar eftersom det är det du ger som åtgärdsförslag på hur det ska fungera. Jag vet inte om den fungerar bra eller dåligt, och om andra system i andra länder kanske är bättre än vårt svenska system. Det är för mycket jag är osäker på.
Gammal m4u
2013-04-10, 21:19 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Bra synpunkt tycker jag. Om behandlingsmetoden ger horribla konsekvenser så ska den inte existera som valalternativ från början.
Jag måste också ha kunskap om hur dagens organdonationsverksamhet fungerar eftersom det är det du ger som åtgärdsförslag på hur det ska fungera. Jag vet inte om den fungerar bra eller dåligt, och om andra system i andra länder kanske är bättre än vårt svenska system. Det är för mycket jag är osäker på.
När jag skriver att det skall fungera som organdonationssystemet så menar jag bara att man registrerar sin lista med behandlingar man vill slippa i en central databas som ska kollas på alla sjukhus då de vill utföra en behandling som finns bland de valbara behandlingarna som man kan tänkas vilja slippa. Övriga delar av organdonationssystemet är inte giltiga. Att man kan vilja slippa behandlingar kan ju också bero på allergier eller överkänsligheter och sådant kollas inte i psykiatrin idag utan de bara drämmer in sprutor, jfr fallet Anna Odell, och hoppas på det bästa, men om patienten blir skadad så döljs troligen detta.

Insulinchocker, lobotomier, ECT o.s.v. ger horribla konsekvenser men att vänta på att psykiatrin skall avskaffa ECT tar för lång tid. När så sker kommer de säkert lansera någon annan lika hjärnskadlig behandlingsmetod. Dessutom beror ju skadorna på många faktorer och det gör att vissa patienter inte blir så skadade samtidigt som andra blir svårt skadade, men då har ju psykiatrin standardursäkten att skadorna beror på patientens ursprungliga sjukdom (vars existens de alltså inte ens behöver bevisa för att utföra tvångsbehandlingar).

Jag anser ju som sagt att man äger sin egen kropp och att man har rätt att slippa riskabla behandlingar om man så önskar. ECT-maskinerna är klassade som osäker utrustning i USA och det är samma maskiner som används i Sverige. I USA förekommer knappast ECT under tvång och de fall som finns beror på att patienten haft en god man som varit för ECT. I Sverige kan patienten, den gode mannen och alla anhöriga vara emot ECT, men ändå utförs det -- även på barn, med katastrofala resultat. Även om hjärnskadan skulle vara liten så bör man ju även ha rätt att tacka nej till en liten hjärnskada -- speciellt om den som behandlas själv inte anser sig vara sjuk. Man kanske vill använda sin hjärna för att syssla med avancerad forskning på toppnivå och då har ingen annan rätt att döda hjärnceller i den, anser jag. De som är för att vissa skall få sina hjärnor förstörda mot sin fasta vilja måste ha några mörka drivkrafter.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-11, 00:45 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Citat:
Ursprungligen postat av m4u Visa inlägg
Läste du inte nästa stycke? "Det kan finnas tillfällen då du inte får eller klarar av att ta det beslutet själv. Inom den psykiatriska vården finns begränsningar om du till exempel vårdas enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård eller Lagen om rättspsykiatrisk vård. Om du vårdas enligt Smittskyddslagen har du också begränsade möjligheter att säga nej till behandling eller andra krav som ställs på dig av hälso- och sjukvården."
Skälet till att du i vissa fall inte får säga nej och enligt lag är tvingad att acceptera behandling är t.ex.

- Du bär på en smittsam sjukdom som är farlig för de som du kan smitta (tex. en smittsam könssjukdom)
- Du är farlig för dig själv eller omgivningen.

Jag ser inte dessa fall som något där det skall vara upp till patienten att vägra behandling.

Den lag som finns idag räcker så att man som patient kan vägra viss behandling i förväg t.ex. rätt att vägra livsuppehållande behandling om man blir en 'grönsak'.
Gammal m4u
2013-04-11, 11:15 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Skälet till att du i vissa fall inte får säga nej och enligt lag är tvingad att acceptera behandling är t.ex.

- Du bär på en smittsam sjukdom som är farlig för de som du kan smitta (tex. en smittsam könssjukdom)
- Du är farlig för dig själv eller omgivningen.

Jag ser inte dessa fall som något där det skall vara upp till patienten att vägra behandling.

Den lag som finns idag räcker så att man som patient kan vägra viss behandling i förväg t.ex. rätt att vägra livsuppehållande behandling om man blir en 'grönsak'.
Personen kan ju inte skada någon annan eller sig själv eftersom personen är inlåst och övervakad. En mördare är ju farlig för omgivningen men ändå tvingas de inte acceptera behandling.

Psykiatrin behöver ju inte bevisa att någon har en sjukdom som gör att patienten är farlig för sig själv eller andra men får ändå behandla med ECT och neuroleptika som bevisligen dödar nervceller i hjärnan. Varför skall barn från vissa folkgrupper få sina möjligheter att utvecklas maximalt förstörda bara för att t.ex. läkare som är nazistsympatisörer anser, utan bevis, att de är en fara för andra p.g.a. sjukdom. Många som aldrig begått brott eller försökt ta sitt eget liv utsätts för t.ex. ECT mot sin vilja. I och med att diagnoser ställs utan bevis så är de förmodligen ofta felaktiga och många får resten av livet förstört i onödan. Skadorna p.g.a. felaktig psykiatri är svåra att bevisa eftersom psykiatrerna hävdar att det är den ursprungliga sjukdomen som orsakat dem trots att patienten inte hade några symptom som motsvarade diagnosen. Symptomen är ju subjektiva, såsom hallucinationer, vanföreställningar o.s.v. och någon utomstående kan hävda att patienten lider av sådana samt ljuga i journalen utan att patienten har någon realistisk chans att motbevisa dessa ty det krävs inga bevis för psykiatrin att få sådana beskrivningar införda i journalen.

Dessutom finns ju motiveringen för tvångsbehandling "att få sitt tillstånd avsevärt förbättrat om behandlingen ges och försämrat om den inte ges." Det är ju en subjektiv bedömning gjord av översittare. Den enskilda patienten som inte anser sig ha psykiska problem kan ju anse att minnesskador, sämre immunförsvar är en försämring, men psykiatripersonen kan anse att en person utan vilja är mer lätthanterlig.

ECT och andra psykiatriska behandlingar är kontroversiella och en patient borde har rätt att tacka nej till dessa riskabla behandlingar med tveksam eller ingen nytta.
Gammal m4u
2013-04-11, 12:03 #31
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B27-Y03:
att Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige och att alla personer som är tillräckligt psykiskt friska vid ansökan ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår och att man får besked om huruvida registreringen i databasen blev godkänd samt har möjlighet att överklaga en icke godkänd registrering.
Var och en bör ha rätt att tacka nej till potentiellt skadliga behandlingar i förväg om man ej är svårt psykiskt sjuk när man gör detta.

Man har en lista med behandlingar där man kan kryssa i vilka man inte vill ha. Det skall vara lätt att sätta upp nya behandlingar på listan.

Detta är ju en utveckling av de tidigare yrkandena. Skillnaden är att jag inte nämner att systemet skall fungera som tillämpliga delar av organdonationsverksamheten, men det förutsätts att man har en databas så att en person inte måste registrera sitt "advance health care directive" (AHCD) på alla nuvarande och framtida sjukhus. Men det är ju en naturlig konsekvens av att Förvaltningslagen skall följas om att ärenden skall handläggas på billigaste sätt. Dessutom tar jag inte upp ej sjukskriven som kriterium på psykisk friskhet, utan man ansöker om att få registrera sitt AHCD och om registreringsmyndigheten befarar att man inte är psykiskt frisk så kan de avslå, men då har man möjlighet att överklaga och åberopa olika offentliga bevis på psykisk friskhet såsom t.ex. att man nyligen tog körkort, vann en Folkrace-tävling, vann en schackturnering eller klarade Högskoleprovet på en hög nivå.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-11, 12:24 #32
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Citat:
Ursprungligen postat av m4u Visa inlägg
Personen kan ju inte skada någon annan eller sig själv eftersom personen är inlåst och övervakad. En mördare är ju farlig för omgivningen men ändå tvingas de inte acceptera behandling.
Målet för den svenska sjukvården är inte att hålla en patient inlåst hela sitt liv.

Målet för den svenska sjukvården är att göra patienter friska.

I ett sådant läge så måste den svenska sjukvården få behandla patienter så de kan bli friska.
Gammal m4u
2013-04-11, 12:48 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Målet för den svenska sjukvården är inte att hålla en patient inlåst hela sitt liv.

Målet för den svenska sjukvården är att göra patienter friska.

I ett sådant läge så måste den svenska sjukvården få behandla patienter så de kan bli friska.
Problemet är ju fortfarande att sjukdomarna i psykiatrin inte bevisas med objektiva metoder. De spelar inte ens in det som de tror tyder på hallucinationer eller vanföreställningar.

Patienterna anser ju inte att de blivit friskare utan att de har tillfogats ett permanent funktionshinder i form av en hjärnskada. Man kan mäta de permanenta hjärnskadorna i djurförsök på ursprungligen fullt friska djur.

Skulle du gå med på ett yrkande där man fick tacka nej i förväg till kontroversiella tvångsbehandlingar en begränsad tid, t.ex. ca 2 månader, och ges chansen att tillfriskna med övriga behandlingar som man ej förbjudit? Skulle man fortfarande vara lika svårt sjuk efter tidsperioden så skulle de kontroversiella behandlingarna få användas.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-11, 12:52 #34
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Citat:
Ursprungligen postat av m4u Visa inlägg
Problemet är ju fortfarande att sjukdomarna i psykiatrin inte bevisas med objektiva metoder. De spelar inte ens in det som de tror tyder på hallucinationer eller vanföreställningar.
Då går du en omväg för att stoppa dem.

Gå rakt på dem i stället för att smyga in stopp omvägen.
Gammal m4u
2013-04-11, 13:20 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Då går du en omväg för att stoppa dem.

Gå rakt på dem i stället för att smyga in stopp omvägen.
Det kommer psykiatrin aldrig gå med på och det är fortfarande så att även om ett konstigt beteende skulle fastna på film så kan det vara friskt om man låter patienten förklara vad som pågick.

Advance Health Care Directive är inte någon konstig lösning utan finns redan i flera moderna länder. Varför skall Sverige vara efterblivet och inte ge patienterna självbestämmanderätt över sina egna kroppar?

Det är fortfarande så att t.ex. ECT är en kontroversiell behandling och är förbjuden i vissa länder och delstater. Alltså borde man, om man beslutat så när man var frisk, få slippa behandlingen en viss tid och i stället få tillfriskna med övriga behandlingar. Bara för att den läkare man råkar hamna hos anser att ECT skall ges akut så skall inte en patient som i förväg tackat nej till denna behandling utsättas för den, ty patienten kunde ju haft bättre tur och hamnat hos en läkare som har samma uppfattning som patienten. En ECT-behandling är tillräcklig för att hos vissa patienter framkalla hjärnblödning. I många fall dör äldre patienter samma dag som de fått ECT, enligt ett danskt TV-program "Et stød i hjernen" som fortfarande kan ses: http://www.dr.dk/tv/se/dr1-dokumenta...oed-i-hjernen/

Där var t.ex. en patient som felaktigt fick ECT p.g.a. en erkänd feldiagnos. Sådant får bara inte ske om en person i förväg tackat nej till ECT.
Gammal m4u
2013-04-11, 13:23 #36
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Ett danskt TV-program om ECT: "Et stød i hjernen": http://www.dr.dk/tv/se/dr1-dokumenta...oed-i-hjernen/ Se hela så ni inte missar att den patient som ursprungligen var positiv till ECT drabbades av svåra minnesförluster.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-12, 14:27 #37
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B27-Y03:
att Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige och att alla personer som är tillräckligt psykiskt friska vid ansökan ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår och att man får besked om huruvida registreringen i databasen blev godkänd samt har möjlighet att överklaga en icke godkänd registrering.
Efter mycket funderande, och trots att det från andra trådar tycks som om motionären och jag har väldigt olika syn på många andra frågor kring psykisk ohälsa, är jag benägen att stödja detta yrkande.

Så länge man kan säkerställa att ett beslut om att man inte vill ha en elbehandlingen fattas i ett läge där man är psykiskt frisk, och man nått myndig ålder, och fått en allsidig information kring saken, förefaller det mig rimligt att sjukvården ska acceptera det beslutet även om personen sedan går in i en allvarlig psykos, och läkarna bedömer en sådan behandling som lämplig.

Jag tycker det har paralleller till dem som av religiösa skäl vägrar acceptera blodtrasfusioner, och därmed utsätter sig för ren livsfara. Accepterar vi ett beslut av en frisk person att man inte får ge henne blodtrasfusion även om det kan vara nödvändigt för att rädda hennes liv, borde man rimligen acceptera ett beslut av en frisk person att inte ta emot elbehandling, även om det skulle vara så att det behövdes för att lindra en allvarlig psykos.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
m4u
Henrik Brändéns avatar
2013-04-12, 14:41 #38
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Citat:
Ursprungligen postat av m4u Visa inlägg
Problemet är ju fortfarande att sjukdomarna i psykiatrin inte bevisas med objektiva metoder. De spelar inte ens in det som de tror tyder på hallucinationer eller vanföreställningar.
Återigen återvänder du till denna övertro på objektiva metoder. Den mesta diagnostiken i medicinen bygger på att läkaren hör patienten berätta, och att läkaren iakttar patienten. Därvidlag är det bara en liten gradskillnad, inte en stor artskillnad, mellan psykiatri och andra medicinska diagnoser.

Risk för feldiagnos och därmed felbehandling finns också i alla grenar av medicinen, och är inget unikt för psykiatrin.

Det som däremot är unikt för psykiatrin är att en betydande del av psykiatrin hanterar patienter som lider av psykos, som karaktäriseras av att processer sätter igång i hjärnan, som ger en verklighetsuppfattning som kraftigt skiljer sig från omgivningen. Där det ofta är frågan om att man upplever sig iakttagen och övervakad, och att det finns en stor konspiration som är riktad mot en själv.

Med tanke på att ett vanligt element i en psykos just är övertygelsen att man är övervakad tvivlar jag på att det är en bra väg för psykiatrin att gå att börja spela in de beteenden och samtal som läkarna grundar sina bedömningar på.
Gammal m4u
2013-04-12, 22:17 #39
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B27-Y02:
Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige enligt en modell liknande dagens organdonationsverksamhet och att alla personer som ej är 100% sjukskrivna p.g.a. psykisk sjukdom ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår.
RikMattss avatar
2013-04-12, 22:39 #40
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Det här är knepigt därför att det inte bara berör rättigheter för den enskilde utan också resursfrågor.

Frågan måste ställas: Kräver en patient som inte får en viss behandling väsentligt större vårdresurser eller inte? Fler vårdare?

Etik handlar också om prioritering. Kan man förutsäga hur mycket andra måste avstå från vård därför att extra resurser till dem som vägrar behandling prioriteras?
Gammal m4u
2013-04-13, 00:13 #41
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Det här är knepigt därför att det inte bara berör rättigheter för den enskilde utan också resursfrågor.

Frågan måste ställas: Kräver en patient som inte får en viss behandling väsentligt större vårdresurser eller inte? Fler vårdare?

Etik handlar också om prioritering. Kan man förutsäga hur mycket andra måste avstå från vård därför att extra resurser till dem som vägrar behandling prioriteras?
Vården blir nog inte dyrare för man får enligt dagens regler spänna fast patienter i fyra timmar utan tillstånd och ett vak kan vaka över flera samtidigt. Jag vet inte om man får spänna fast dem direkt efter man släppt ut dem, men är de fortfarande våldsamma mot andra personer så får man troligen det. Dessutom kan man ha madrasserade rum. Oftast är nog psykiatrins patienter inte så våldsamma om personalen är vettig. Eventuellt våld i syfte att rymma beror också på om de anser sig vara lagligt inlåsta eller inte. Det beror i sin tur på hur lång tid det tar tills Förvaltningsdomstolen hålls och hur rättvis den rättegången upplevs (notera att patienten oftast inte har begått något brott utan rättegången handlar om huruvida diagnosen stämmer eller inte). Att patienter känner sig trygga med att de aldrig kan utsättas för t.ex. ECT som kan framkalla hjärnskador kan också göra dem lugnare och gör att de inte känner ett behov av att fly. Jag tror att våldet uppstår när patienten vill försvara sig mot tvångsinjektioner med substanser patienten inte vill ha. Om patienten då tackat nej till dessa tvångsinjektioner i förväg så kan situationen som framkallar våldsamt motstånd ej uppstå. Jag tror man kommer upptäcka att ECT och vissa starka mediciner som använts är onödiga och att att patienter tillfrisknar snabbare utan dem och dessutom får färre svåra återfall. En risk är att psykiatrin blir så trevlig att den blir mer populär och att fler vill ta in där trots att de inte har några verkliga psykiska problem. Utan detta yrkande så kunde ju psykiatrin skrämma bort personer som verkligen behövde hjälp tack vare hotet om permanenta hjärnskador.
2013-04-13, 08:54 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Nu har jag kollat lite och i Finland har dom något som heter Vårdtestamente. Är förslaget en variant av det, fast för lite fler situationer?
Citat:
Vårdtestamente

Ett vårdtestamente är en persons viljeförklaring om sin egen vård, om personen till följd av en allvarlig sjukdom, en olycka eller ålderdomssvaghet förlorar sin rättsliga handlingsförmåga.

I vårdtestamentet fastställs de situationer när man avstår från att vidta vårdåtgärder som kortvarigt förlänger patientens liv genom att på konstgjord väg upprätthålla livsfunktionerna.

Vårdtestamentet underskrivs av testamentsgivaren och två samtidigt närvarande vittnen.
2013-04-13, 09:09 #43
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Jag kanske är fördomsfull, men jag tror att det skulle vara mycket lättare att argumentera för någon variant som liknar något i Finland, än att argumentera för någon vårdvariant som finns i USA.
Gammal m4u
2013-04-13, 10:12 #44
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Nu har jag kollat lite och i Finland har dom något som heter Vårdtestamente. Är förslaget en variant av det, fast för lite fler situationer?
Jo, fast det är utvidgat för att även täcka in psykiatrin.

"I vårdtestamentet fastställs de situationer när man avstår från att vidta vårdåtgärder som kortvarigt förlänger patientens liv genom att på konstgjord väg upprätthålla livsfunktionerna."

Det är ju ganska snävt och ger inte en rätt att tacka nej till ECT eller andra specifika behandlingar vilket är en huvudpoäng i mitt yrkande. Även i livets slutskede kanske man vill förlänga livet med vissa behandlingar men inte med andra, men med det finska vårdtestamentet så måste man tacka nej till alla livsförlängande behandlingar.

Jag anser att det nuvarande finska vårdtestamentet har en felaktig inriktning och enbart handlar om vård i livets slutskede, men med "advance health care directive" kan man tacka nej till behandlingar p.g.a. att man anser att behandlingarna är mer skadliga än frånvaron och detta även om behandlande läkare (som man ej själv valt i tvångsvården) har motsatt åsikt.

Man skulle kunna kalla min reform: "vårdinstruktion".

Det är i bl.a. England, Wales och Australien de har detta system.
JorgenLs avatar
2013-04-13, 10:44 #45
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B27-Y03:
att Piratpartiet skall verka för att "advance health care directive" införs i Sverige och att alla personer som är tillräckligt psykiskt friska vid ansökan ges rätt att tacka nej i förväg till behandlingar i en lista där bl.a. ECT ingår och att man får besked om huruvida registreringen i databasen blev godkänd samt har möjlighet att överklaga en icke godkänd registrering.
Efter mycket vägande fram och tillbaka så ställer jag mig nog ändå försiktigt positiv till grundiden här. Om man vid ett tidigare tillfälle när man är "vid sina sinnens fulla bruk" har lämnat en instruktion för vilka behandlingar man inte vill ha, så bör den respekteras så långt det är möjligt, utifrån principen om patientens sjävbestämmande.

Det som kan bli problematiskt är att dra gränsen mot tvångsvård öht som man kan anses behöva ifall man är en fara för sig själv eller andra, men det får utredas i det läget man ska lagstifta om det. Formuleringen i yrkandet med en lista av behandlingar man ska kunna neka, även om det skulle kunna bli lite klumpigt och godyckligt att upprätthålla, täcker dock den invändningen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
m4u
CMagnusBs avatar
2013-04-14, 18:43 #46
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård -
Vill bara peka på ett styck ur Hälso och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) där det finns bestämmelser "om att vården ska bygga på respekt för patienters självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling."

I SPAR som är statens adressregister, så finns det en flagga som indikerar att det finns testamente. På samma sätt skulle man kunna flagga för att det finns ett dokument som deklarerar hur jag vill att min vård skall gå till. Både för ETC osv men också mina livsslutsdirektiv (hur jag skall vårdas på livets slutskede).


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
m4u
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com