Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion B43: Sakpolitik: Socialpolitik: A-kassa som övergångsförsäkring

Alla arbetslösa är inte arbetslösa och därför blir reglerna i arbetslöshetsförsäkringssystemet om att man ska vara aktivt arbetssökande rena farsen.

En inte ovanlig situation är att en person som blir arbetslös redan har ett jobb på gång eller att man som arbetslös hittar ett jobb med tillträde en bit framåt i tiden.

Som regelverket är konstruerat måste man fortsätta vara aktivt arbetssökande under tiden fram tills dess att man börjar det nya jobbet, annars förlorar man sin a-kassa. Detta innebär att man fortsätter belasta arbetsförmedling och andra system eftersom man ska ha en handlingsplan, vara i kontakt med sin förmedlare etc.

Arbetsförmedlare med klienter som är i den här situationen tycks inse det absurda i situationen men har inte rätt att säga att man kan strunta i att söka jobb. Arbetssökande och kontaktperson ägnar därför tid åt att spela upp en slags teater där man låtsas att arbetssökande och liknande fortgår.

Arbetslöshetsförsäkring är tänkt att vara en övergångsförsäkring mellan jobb, men just i situationen att en person konkret är mellan två definierbara arbeten för en avgränsad definierbar tidsrymd, så fungerar inte systemet. Om man vägrade delta i teatern skulle man plötsligt straffas med att inte få kunna utnyttja den försäkring man har anslutit sig till bara för att man varit framgångsrik i sitt jobbsökande.

Lösningen är enkel, billig och skulle befria arbetsförmedling, a-kassor och andra myndigheter från en massa administration.
  • Sätt en tidsgräns för hur länge man har rätt att uppbära a-kassa mellan jobb om man redan har en definierad tillträdesdag.
  • Är det längre än t ex två månader till dess att man tillträder sitt nya jobb är man skyldig att vara aktivt arbetssökande.
  • Är det kortare förs man över till ett system där det enda som krävs för att uppbära a-kassa är att man uppvisar sitt nya anställningskontrakt med tillträdesdag.
  • Hanteringen av detta kan skötas av en dator dit man skickar inskannade handlingar.

En invändning mot systemet är att det öppnar för missbruk. Men den a-kassa man uppbär på detta sätt måste ju naturligtvis vara villkorad att man verkligen tillträder det nya jobbet.

En annan invändning är att folk skulle utnyttja detta för att få en a-kassebetald semester mellan jobb. Fast det gör man ju redan fast godtyckligt och lite beroende på hur vänligt inställd ens handläggare på arbetsförmedlingen är, eftersom arbetsförmedlingen sänker kraven eller ser mellan fingrarna med att de flesta som redan har ett nytt jobb att gå till kanske inte är så värst aktiva i sitt arbetssökande.

Alltså vore det rimligaste för att a-kassan ska fungera som övergångsförsäkring mellan ett just avslutat jobb och ett redan kontrakterat jobb som påbörjas inom kort, att människor i den situationen undantogs från kravet att vara aktivt arbetssökande.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Göran Widham

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Göran Widham Yrkande B43-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    3 personer ogillar

att partiet tar som sin mening att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras så att arbetslösa som inom kort börjar ett nytt jobb undantas från kravet på att vara aktivt arbetssökande
Av: flintberg Yrkande B43-Y02 (Tilläggsyrkande på motionen) 10 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att lagen om arbetslöshetsförsäkring ändras så att det blir möjligt att söka tidsbegränsad arbetslöshetsförsäkring.


Yrkanden

Av: Göran Widham Yrkande B43-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    3 personer ogillar

att partiet tar som sin mening att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras så att arbetslösa som inom kort börjar ett nytt jobb undantas från kravet på att vara aktivt arbetssökande

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Av: flintberg Yrkande B43-Y02 (Tilläggsyrkande på motionen) 10 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att lagen om arbetslöshetsförsäkring ändras så att det blir möjligt att söka tidsbegränsad arbetslöshetsförsäkring.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #289089
Standard Sv: Motion B43: Sakpolitik: Socialpolitik: A-kassa som övergångsförsäkring - 2013-10-17, 12:30

Den som har ett jobb på gång (skrivit på anställningsavtal) om fyra veckor efter sista dagen på förra jobbet, skriver nog inte in sig hos AF, skulle jag tro.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
AndersLindbäck


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
  (#3) Gammal
flintberg Inte uppkopplad
 
flintbergs avatar
 
Inlägg: 75
Reg.datum: Oct 2013

Länk: #287589
Standard Sv: Motion B43: Sakpolitik: Socialpolitik: A-kassa som övergångsförsäkring - 2013-10-07, 20:01

Har nyligen varit i den här situationen faktiskt. Och det är slöseri med resurser att a-kassan ska lägga tid på att hantera korttidsarbetslösa. Det är också vansinne att studenter ska behöva ta socialhjälp med allt vad det innebär i belastning, eller a-kassa, för att klara sommaren. Jag lägger ett tilläggsyrkande.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till flintberg  

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


flintbergs avatar
2013-10-07, 20:10 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B43-Y02:
att Piratpartiet ska verka för att lagen om arbetslöshetsförsäkring ändras så att det blir möjligt att söka tidsbegränsad arbetslöshetsförsäkring.
Min tanke här är att man ska kunna välja - antingen går man med på alla (förnedrande) hanteringar man utsätts för och får a-kassa i enlighet med nuvarande lagstiftning, där man får hjälp och stöd och krav och coachning osv från AF.

Eller så söker man tidsbegränsat stöd, om man har jobb på G, tror sig vara säker på att kunna få jobb eller är student och ska studera. Men man blir i det läget utförsäkrad alternativt fast i en lägstanivå på ersättningen efter de 90 dagarna.

Det skapar en möjlighet för de som har en position där de vet att inom 90 dagar har de ett jobb och behöver inte belasta ett ansträngt system, och för t.ex. studenter som vet att det är ny termin snart.

Man kan istället låta AF fokusera på att coacha till arbete för de som behöver stödet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
MaxH
Henrik Brändéns avatar
2013-10-07, 20:20 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Socialpolitik: A-kassa som övergångsförsäkring -
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att
medlemsmötet antar ställningstagandet: "Arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras så att arbetslösa som inom kort börjar ett nytt jobb undantas från kravet på att vara aktivt arbetssökande"

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären och Björn som lagt tilläggsyrkande att justera sina yrkanden till den formen.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-07, 22:31 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y01:
att partiet tar som sin mening att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras så att arbetslösa som inom kort börjar ett nytt jobb undantas från kravet på att vara aktivt arbetssökande
Är man abetslös 2 månader så kan man faktisk ta kortare vikariet och inte belasta statskassan.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-07, 22:32 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y02:
att Piratpartiet ska verka för att lagen om arbetslöshetsförsäkring ändras så att det blir möjligt att söka tidsbegränsad arbetslöshetsförsäkring.
Man är arbetslös tills man hittar ett jobb.
flintbergs avatar
2013-10-07, 22:43 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Socialpolitik: A-kassa som övergångsförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av flintberg Visa inlägg
Har nyligen varit i den här situationen faktiskt. Och det är slöseri med resurser att a-kassan ska lägga tid på att hantera korttidsarbetslösa. Det är också vansinne att studenter ska behöva ta socialhjälp med allt vad det innebär i belastning, eller a-kassa, för att klara sommaren. Jag lägger ett tilläggsyrkande.
Problemet jag har är att jag tog upp rätt mkt resurser för att jag vägrade behandlas som en siffra i systemet. På 60 dagar begick myndigheten 4 fel i sin hantering av mig och jag överklagade tre beslut.

Medan du är arbetslös ska du anmäla dig, komma på en kurs om hur du skriver CV och vilka webbplatser du kan hitta jobb på. Även om du ska börja plugga igen i höst. Du ska lämna månadsrapport varje månad och visa vilka jobb du har sökt.

Innan du får lov att ens anmäla dig måste du ha skrivit in all information i datorn som står på plats. Och du måste ha skrivit ut ett jobb som du är beredd att söka innan du ens får anmäla dig. (Helsingborg).

Jo, du läste rätt - även om du har ett jobb du blivit erbjuden som inte har satt ut en annons måste du printa en annan annons och visa upp att du kan söka den.

Mitt förslag är att man ska kunna söka en korttids-akassa med normal ersättning men mindre uppföljning. Man kan tänka sig variationer på denna. En är att man förenklar än mer - all uppföljning är begränsad första 60 dagarna i arbetslösheten och bygger på frivillighet. Först efter 60 dagar sätter man in kontrollorganen, uppföljningstvång, uppvisande av betyg (ända ner i grundskolan även om det var 25 år sen) osv.
2013-10-08, 08:23 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y01:
att partiet tar som sin mening att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras så att arbetslösa som inom kort börjar ett nytt jobb undantas från kravet på att vara aktivt arbetssökande
Dels har detta NADA med PP att göra, men kravet ska vara kvar! Självfallet ska man vara aktivt arbetssökande under hela den period man vill lyfta a-kassa. Om man vill låta bli att söka jobb inför en planerad jobbstart kan man göra det på eget ansvar och till egen kostnad.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-08, 09:57 #10
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B43-Y01:
att partiet tar som sin mening att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras så att arbetslösa som inom kort börjar ett nytt jobb undantas från kravet på att vara aktivt arbetssökande
Bort med onödig resurskrävande byråkrati.
AndersLindbäcks avatar
2013-10-11, 10:42 #11
Inte uppkopplad
Re: Motion B43: Sakpolitik: Socialpolitik: A-kassa som övergångsförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag gillar yrkande B43-Y01:
att partiet tar som sin mening att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras så att arbetslösa som inom kort börjar ett nytt jobb undantas från kravet på att vara aktivt arbetssökande
Bort med onödig resurskrävande byråkrati.
Du menar införa mer byråkrati. Nu tvingas man ta upp och utreda om en person faktiskt kommer få ett jobb senare och det inte är ett falsk påstående sam införa regler för hur det skall hanteras.

För arbetsförmedlingen så blir det mera att hålla reda på. Det enda det förenklare för är den arbetssökande som då slipper ägna sin annars lediga tid åt att försöka få ett tillfälligt jobb tills det att denne återfår sitt gamla jobb.


Detta kan missbrukas så att folk då med jämna mellanrum tar en korttidssemester som arbetslös.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anna Blixt
Henrik Brändéns avatar
2013-10-13, 21:37 #12
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B43: Sakpolitik: Socialpolitik: A-kassa som övergångsförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Du menar införa mer byråkrati. Nu tvingas man ta upp och utreda om en person faktiskt kommer få ett jobb senare och det inte är ett falsk påstående sam införa regler för hur det skall hanteras.

För arbetsförmedlingen så blir det mera att hålla reda på. Det enda det förenklare för är den arbetssökande som då slipper ägna sin annars lediga tid åt att försöka få ett tillfälligt jobb tills det att denne återfår sitt gamla jobb.


Detta kan missbrukas så att folk då med jämna mellanrum tar en korttidssemester som arbetslös.
Att ta emot en kopia på ett nytt anställningskontrakt och kolla att det ser riktigt ut är betydligt mindre arbete för arbetsförmedlingen än det arbete som nu läggs ner på att tvinga den som redan har ett nytt jobb som börjar en månad senare att söka jobb som hen i alla fall inte kommer att få eftersom ingen arbetsgivare vill ha någon som kommer att sluta innan hen knappt hunnit börja.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Krippa
Henrik Brändéns avatar
2013-10-13, 21:52 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Socialpolitik: A-kassa som övergångsförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Blixt Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B43-Y01:
att partiet tar som sin mening att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras så att arbetslösa som inom kort börjar ett nytt jobb undantas från kravet på att vara aktivt arbetssökande
Dels har detta NADA med PP att göra, men kravet ska vara kvar! Självfallet ska man vara aktivt arbetssökande under hela den period man vill lyfta a-kassa. Om man vill låta bli att söka jobb inför en planerad jobbstart kan man göra det på eget ansvar och till egen kostnad.
Arbetslöshetsförsäkringen kallas ofta för en övergångsförsäkring. En försäkring för trygghet i skarven mellan två jobb.

Har man inget nytt jobb att gå till ska arbetsförmedlingen naturligtvis hjälpa den arbetslöse att hitta nytt jobb. Vad är då viktigast för arbetsförmedlingen att göra: Hjälpa dem som inget nytt jobb har att hitta nytt jobb? Eller kontrollera att den som redan har ett nytt jobb som börjar sex veckor senare söker stadgat antal nya jobb?

Vidare: Den som redan har ett nytt jobb som börjar sex veckor senare är ofta inte speciellt attraktiv för nya arbetsgivare. Ytterst få vill lägga tid på att intervjua osv någon som man vet kommer att sluta nästan innan hen börjat.

Om det som driver här är moralistiska synpunkter i stil med att den som ligger samhället (=A-kassan) till last minsann måste få känna saken är det produktivare att kräva att personerna i så fall ska göra något resten av samhället har nytta av. Så istället för att kräva att de ska skriva ansökningar till jobb de garanterat aldrig kommer att få kan man väl föreslå att de skickas vedhuggarläger, stenbrott eller saltgruvor, där de kommer att göra i alla fall någon nytta.
2013-10-17, 12:20 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Socialpolitik: A-kassa som övergångsförsäkring -
Vad exakt tror ni att kravet på att stå till arbetsmarknadens förfogade har för praktisk betydelse för den som redan har ett arbete på gång? T.e.x om 6 veckor. Jag har varit i den situationen när jag fick ett jobb som började "om 5 veckor", och jag kan säga att det inte påverkade mitt liv det minsta att stå som tillgänglig dessa veckor. Jag meddelade min handledare på AF att jag hade ett jobb på gång och sedan hörde jag inte mer av honom. Vad är nackdelen med att ha det som vi har det idag?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
AndersLindbäck, jenny.s
Henry Rouhivuoris avatar
2013-10-17, 12:52 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Socialpolitik: A-kassa som övergångsförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Om det som driver här är moralistiska synpunkter i stil med att den som ligger samhället (=A-kassan) till last minsann måste få känna saken är det produktivare att kräva att personerna i så fall ska göra något resten av samhället har nytta av. Så istället för att kräva att de ska skriva ansökningar till jobb de garanterat aldrig kommer att få kan man väl föreslå att de skickas vedhuggarläger, stenbrott eller saltgruvor, där de kommer att göra i alla fall någon nytta.
Ja, moralen ändras över tid, tydligen. För inte alltför länge sedan betraktades det som ytterst negativt att "ta ut en period". På den tiden skulle en karriärmedveten person aldrig sätta sin fot hos AF om det gällde en så kort period som t.ex fyra veckor i skarven mellan två antällningar med påskrivna papper.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
AndersLindbäck
2013-10-18, 11:06 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Socialpolitik: A-kassa som övergångsförsäkring -
Bifall på båda yrkandena!
AndersLindbäcks avatar
2013-10-19, 11:39 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y01:
att partiet tar som sin mening att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras så att arbetslösa som inom kort börjar ett nytt jobb undantas från kravet på att vara aktivt arbetssökande
Stoppa införandet av mer byråkrati
Henrik Brändéns avatar
2013-10-19, 22:46 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Socialpolitik: A-kassa som övergångsförsäkring -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Blixt Visa inlägg
Vad exakt tror ni att kravet på att stå till arbetsmarknadens förfogade har för praktisk betydelse för den som redan har ett arbete på gång? T.e.x om 6 veckor. Jag har varit i den situationen när jag fick ett jobb som började "om 5 veckor", och jag kan säga att det inte påverkade mitt liv det minsta att stå som tillgänglig dessa veckor. Jag meddelade min handledare på AF att jag hade ett jobb på gång och sedan hörde jag inte mer av honom. Vad är nackdelen med att ha det som vi har det idag?
Att det inte längre är så som du beskriver.
Doddyswes avatar
2013-10-22, 08:30 #19
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B43-Y02:
att Piratpartiet ska verka för att lagen om arbetslöshetsförsäkring ändras så att det blir möjligt att söka tidsbegränsad arbetslöshetsförsäkring.
Det är bra att PP står upp för de som drabbas hårdast av arbetslöshet, tycker jag.
Angående huruvida det kommer bli ett alternativ till att vara anställd, så är det inte någon lyx-standard man kan uppnå med dagens ersättningsnivå. Att utsätta sig själv för existensminimum är det nog få som längtar efter.
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com