Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B05: Utredning av landskatt

Landskatt är en skatt på själva marken. Dvs ungefär som den numera avskaffade fastighetsskatten, men utan att beskatta byggnaderna på marken. Anledningen till att man inte vill beskatta byggnaderna är för att uppmuntra utveckling av marken, vilket kommer både grannar och samhälle till del.

Anledning till att man vill ha en landskatt är först och främst för att man kan. Staten eller kommunerna behöver pengar, och löneskatterna och alla andra skatter har redan nått skadliga nivåer, men en landskatt drabbar dels ingen fattig och dels ingenting alls faktiskt.

Som det är idag så tar köpare av mark upp allt större lån för att köpa allt dyrare tomter. Detta kostar dem stora pengar och alla pengarna som skulle ha kunnat lånas ut till produktiva investeringar går nu till att bjuda över andra som vill köpa mark. Detta är så nära man kan komma köpande av tulpanlökar och skillnaden är bara att marken alltid är användbar, men summorna är uppåt hela landets BNP så svängningarna har katastrofala följder när det gäller omfördelning av tillgångarna.

Skulle man dock ha en skatt på själva marken, så skulle den bli väldigt mycket mindre värdefull. De som köper den skulle nu ha en skatteutgift plus en kapitalkostnad som är ungefär lika stor som utan skatt, men inte ha stora lån och långivarna kan låna ut pengarna till produktiva investeringar.

Landskatten är baserad på bl a läget och hur bra kommunikationerna är till marken, så när stat och kommun investerar i dyr infrastruktur så får de tillbaka dessa pengar i ökad landskatt i stället för att dessa pengar ska hamna hos utvalda markägare och incitamentet för korruption och mutor minskar drastiskt.

Genomförandet är dock inte helt lätt, men det skulle kunna gå till så här: En kommun bestämmer sig helt enkelt för att köpa in en "beskattningsrätt" (eller så köper de helt enkelt marken och hyr ut den tillbaka på evig tid enligt de uppsatta villkoren med formeln för vad just denna får beskattas för samt hur man kan öka beskattningen vid förbättrad infrastruktur) av fastighetsägarna. Kommunen får ta upp enorma lån för att göra detta, men kommunen betalar lägre räntor än fastighetsägarna, så fastighetsägarna borde få lägre utgifter (alternativt fritt kapital) även inklusive skatt och kommunen borde få in mer skatt än räntorna kostar.

Ni kan läsa mer på t ex:
http://en.wikipedia.org/wiki/Land_value_tax
http://www.economist.com/blogs/econo...ist-explains-0
http://www.landvaluetax.org/what-is-lvt/

Den enda invändningen emot landskatten är att den är dyr och komplicerad att driva in, men förhoppningsvis är detta inget problem med moderna GIS-system. I övrigt är ekonomikåren i stort sett ense om att detta är en lysande ide om den bara går att genomdriva politiskt. Det som kan göra det svårt politiskt är att det upplevs som "kommunistiskt", men skatten är på sin höjd anti-kleptokratisk och snarast uppmundrar markägare att utveckla sin mark i stället för att muta politiker att göra det åt dem.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:heddahenrik

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B05-Y01 (Jämkad med yrkande B05-Y02)
Av: heddahenrik
Tillbakadraget yrkande B05-Y02 (Bortröstad)
Av: heddahenrik


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #294542
Standard Sv: B05: Utredning av landskatt - 2015-04-07, 11:10

Piratpartiet Linköping anordnade en diskussionskväll om landskatt 2013, dit vi bjöd in några av Sveriges ledande förespråkare. Jag var otroligt besviken av den brist på svar jag fick på flera i min mening otroligt viktiga frågor.

Man kan förstås argumentera för att det är en anledning att utreda frågan, men i min mening bör en utredning föranledas av i alla fall grundläggande argument för frågan. Jag har inte sett några vettiga argument som överlever de mest grundläggande ifrågasättningar. Att säga att vi vill utreda frågan kommer på alla vis att tolkas som att vi står för landskatt. Därför yrkar jag avslag.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Fexlom, morr, Peter Löfgren, redep, regebro


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
  (#3) Gammal
Mårten Fjällström Inte uppkopplad
 
Mårten Fjällströms avatar
 
Inlägg: 2 622
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #294811
Standard Re: B05: Utredning av landskatt - 2015-04-16, 10:37

Det känns som att det här är en lösning som söker ett problem.

När Henry George lanserade landskatt i slutet av 1800-talet var problemet monopolisering av ägande av bra land av spekulanter knutna till järnvägsbolagen. Bra land var oftast land nära järnvägen. Location, location, location som det heter. Men platsens värde avgörs inte av investeringar i tomten, utan av hur samhället runt omkring ser ut. Så det fanns en logik i att beskatta det värdet och använda det till gemensamma satsningar.

Men vi lever inte i det sena 1800-talets USA. Vi har andra problem med land, som motionen noterar, i form av en bostadsbubbla. I bubblans logik ligger en evig ökning (tills det spricker) och att beskatta den ökningen kan i princip vara vettigt. Men det är en bubbla som är begränsad till storstäderna av en tydlig anledning. Storstäderna växer snabbare än sitt bostadsbestånd, till stor del beroende på inflyttning från landsbygden. Det innebär att den primära anledningen är en brist på bostäder, och en beskattning löser inte det, precis som amorteringskrav och begränsning av hur stor del man får låna inte gjort mycket för att lösa bubblan.

Lösningar av bristen kan göras på två vägar: öka bostadsbyggandet (vilka åtgärder som är effektiva för det är en annan diskussion) eller få folk att bo där det finns bostäder (samma sak här, vilka åtgärder som är effektiva är en annan diskussion).

I teorin skulle en landskatt kunna vara en del av finansieringen för åtgärder, men då bör man börja med kostnadssidan. Och eftersom vi faktiskt också har problem med deflation nu, så skulle vi kunna plocka en annan idé från den rörelse Henry George var en del av och argumentera för att öka penningmängden. I det fallet är det inte säkert att det behövs någon mer skatt.

Så avslag.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Hans Sundkvist, Timmy


"Med bevis finns inga hinder att döma så kallade muslimer i svenska domstolar, det sker dagligen. Terroristlagstiftningen gäller bara så kallade muslimer som är oskyldiga i lagens mening." - Jan Guillou
_________________
   
  (#4) Gammal
m4u Inte uppkopplad
 
Inlägg: 248
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #295166
Standard Sv: B05: Utredning av landskatt - 2015-05-08, 22:33

Man borde betala skatt för att man inskränker andras allemansrätt. Man skulle betala mer skatt om allemansrätten är mer värd i ett område. Om man t.ex. har ett område där allemansrätten ej gäller på en kulle med fin utsikt dit det finns bra transporter borde man betala mer i landskatt/allemansrättsavgift (eller vad man kallar det) än om det var ett lika stort område i ett område där ändå ingen vill vistas.
   
  (#5) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #294816
Standard Sv: B05: Utredning av landskatt - 2015-04-16, 17:43

Det skulle avbefolka glesbygden i ännu större utsträckning än vad som redan sker, och sommarstugor skulle bli en omöjlighet. Man behöver snarare komma på en bra politik för att åstadkomma det motsatta så att hela landet kan leva, vilket man kan ana att partiets vilja är då vi vill bygga ut infrastrukturen för bredband i landet.
   

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


heddahenriks avatar
2015-04-06, 21:28 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B05-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet att det ska utredas om och hur en landskatt ska kunna införas i Sverige på riksnivå alternativt kommunalnivå.
heddahenriks avatar
2015-04-06, 21:29 #7
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B05-Y01 till fördel för B05-Y02.

Mitt bortjämkade B05-Y01:
att Piratpartiet driver att det ska utredas om och hur en landskatt ska kunna införas i Sverige på riksnivå alternativt kommunalnivå.

B05-Y02, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet antar ställningstagandet att det ska utredas om och hur en landskatt ska kunna införas i Sverige på riksnivå alternativt kommunalnivå.


Ändrat till standardformulering.
2015-04-07, 21:11 #8
Inte uppkopplad
Sv: B05: Utredning av landskatt -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Piratpartiet Linköping anordnade en diskussionskväll om landskatt 2013, dit vi bjöd in några av Sveriges ledande förespråkare. Jag var otroligt besviken av den brist på svar jag fick på flera i min mening otroligt viktiga frågor.
Kan du ge några exempel på viktiga invändningar som inte fick något svar?
AndersLindbäcks avatar
2015-04-11, 00:45 #9
Inte uppkopplad
Sv: B05: Utredning av landskatt -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Kan du ge några exempel på viktiga invändningar som inte fick något svar?
Landskatt innebär en skatteomläggning där man beskattar markanvändningen snarare än lönsamheten.

Skulle t.ex. helt döda svenska jordbruket.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Hans Sundkvist, Tommten
morrs avatar
2015-04-11, 14:58 #10
Inte uppkopplad
Sv: B05: Utredning av landskatt -
"Anledning till att man vill ha en landskatt är först och främst för att man kan."

?
Låter inte som ett höjdarargument i mina öron.

Som markägare har man ju inte per definition några intäkter. Är det endast företag som vill exploatera som ska få äga mark?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Hans Sundkvist, redep
heddahenriks avatar
2015-04-14, 12:01 #11
Inte uppkopplad
Sv: B05: Utredning av landskatt -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Piratpartiet Linköping anordnade en diskussionskväll om landskatt 2013, dit vi bjöd in några av Sveriges ledande förespråkare. Jag var otroligt besviken av den brist på svar jag fick på flera i min mening otroligt viktiga frågor.

Man kan förstås argumentera för att det är en anledning att utreda frågan, men i min mening bör en utredning föranledas av i alla fall grundläggande argument för frågan. Jag har inte sett några vettiga argument som överlever de mest grundläggande ifrågasättningar. Att säga att vi vill utreda frågan kommer på alla vis att tolkas som att vi står för landskatt. Därför yrkar jag avslag.
Uppenbarligen är detta en fråga som behöver diskuteras mer så att folk begriper vad man pratar om, så jag får väl sikta på att återkomma senare, och driva frågan lokalt.

Det är dock himla synd att en ganska stor möjlig skatteintäkt med mest positiva effekter inte utnyttjas samtidigt som kommuner beskattar lägenheter med närmare 2000 kr om året trots att mer tätpackade lägenheter ger kommunen drastiskt mycket lägre kostnader.
2015-04-16, 10:19 #12
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B05-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet att det ska utredas om och hur en landskatt ska kunna införas i Sverige på riksnivå alternativt kommunalnivå.
NEJ!

En jordskatt skulle slå mycket orättvist, och exempelvis ensidgt drabba bönder, och landsbygdsbor.

Att berskatta egendom utan att ta hänsyn till kassaflöde skapar stora problem för den enskilde, som exempel kan vi ta en pensinär på landsbygden, som har mycket små inkomster, men äger sin gård och inte har några skulder, för dessa skulle en "Landskatt" innebära att de tvingas sälja sitt hem för att betala skatten!

Slutsats; En Omoralisk skatt!

NEJ NEJ NEJ!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
redep, Tommten
AndersLindbäcks avatar
2015-04-17, 09:45 #13
Inte uppkopplad
Sv: Re: B05: Utredning av landskatt -
Citat:
Ursprungligen postat av Mårten Fjällström Visa inlägg
precis som amorteringskrav och begränsning av hur stor del man får låna inte gjort mycket för att lösa bubblan.
Det finns inga amorteringskrav idag eller begränsningar i hur mycket man får låna.

Amorteringskraven införs först i augusti. Så just nu rusar priserna på bostadsrätter för att folk försöker hinna köpa innan kraven införs. Detta då kraven som skall införas gäller bara för alla nya lån som tas av bostadsköparen efter att kraven införs. Så de som lånar nu kan göra det utan amorteringskrav.
2015-04-19, 10:55 #14
Inte uppkopplad
Sv: Re: B05: Utredning av landskatt -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Det finns inga amorteringskrav idag eller begränsningar i hur mycket man får låna.
Jo, det finns ett bolånetak på 85 % som infördes för några år sedan.
AndersLindbäcks avatar
2015-04-19, 11:45 #15
Inte uppkopplad
Sv: Re: B05: Utredning av landskatt -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Jo, det finns ett bolånetak på 85 % som infördes för några år sedan.
Jag vet. Men det är mera hur stor andel banken får i pant på ditt hus än en begräsning i hur mycket man kan låna om man frågar snällt. Det blir då ett oprioriterat lån som då banken kan ge en om man har goda möjligheter och betala tillbaka lånet.


Det blir då ett personlig lån men i praktiken så kommer banken tvinga dig sälja bostaden om du inte kan betala det lånet. Lånet får bara lägre prioritet när banken skall ha ut pengarna gentemot andra fodringsägare.
Mårten Fjällströms avatar
2015-04-23, 09:29 #16
Inte uppkopplad
Re: Sv: Re: B05: Utredning av landskatt -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Det finns inga amorteringskrav idag eller begränsningar i hur mycket man får låna.

Amorteringskraven införs först i augusti. Så just nu rusar priserna på bostadsrätter för att folk försöker hinna köpa innan kraven införs. Detta då kraven som skall införas gäller bara för alla nya lån som tas av bostadsköparen efter att kraven införs. Så de som lånar nu kan göra det utan amorteringskrav.
Ok, jag var slarvig. Amorteringskrav införs i augusti.

Bolånetaket infördes däremot 2010, det hjälpte inte.
AndersLindbäcks avatar
2015-04-23, 09:36 #17
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Re: B05: Utredning av landskatt -
Citat:
Ursprungligen postat av Mårten Fjällström Visa inlägg
Ok, jag var slarvig. Amorteringskrav införs i augusti.

Bolånetaket infördes däremot 2010, det hjälpte inte.
Bolånetaket ledde faktiskt till liten nergång i efterfrågan och minskade den högsta belåningen

http://www.svd.se/naringsliv/bolanet...or_6920597.svd


Men den var ytterst tillfällig. Bankerna gav handlån i stället så kunde marschen mot toppen fortsätta.

Amorteringskraven gav just Finansinspektionen upp. Det blir inga.
2015-05-04, 15:24 #18
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B05-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet att det ska utredas om och hur en landskatt ska kunna införas i Sverige på riksnivå alternativt kommunalnivå.
Det är väldigt viktigt för Sveriges ekonomi att skatteväxla bort från skatt på arbete och mot skatt på tillgångar. Landskatt är en liten, men viktig del av detta. Ekonomer över hela världen älskar denna form av skatt, däremot så ogillas den av de som äger mark.
2015-05-05, 21:05 #19
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B05-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet att det ska utredas om och hur en landskatt ska kunna införas i Sverige på riksnivå alternativt kommunalnivå.
Bra att utreda frågan i alla fall. Tror inte alls att detta skulle missgynna landsbyggden. Tänk på att marken är mycket mindre värd där också = lägre skatt. Tvärtom skulle det kunna ge mer pengar till kommuner med mycket landsbyggd, ifall det är en statlig skatt som alla Sveriges delar får del av (som det var med fastighetsskatten, men som det inte är med fastighetsavgiften som är en kommunal avgift)
heddahenriks avatar
2015-05-06, 20:45 #20
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B05-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet att det ska utredas om och hur en landskatt ska kunna införas i Sverige på riksnivå alternativt kommunalnivå.
Mycket viktigt att utreda för att kunna få in mer skatt på ett sätt som inte skadar ekonomin.
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com